IJTIMOIY MASALALAR / СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Jamoat tansport xizmatlaridan mamnunmisiz? / Доволен ли Ты услугами общественного транспорта?
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 17 savollar
40% javoblar ulushi
809 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 1998 so'raldi
Oct 25. 2018
Siz jamoat transportidan foydalanasizmi? / Пользуешься ли Ты общественным транспортом?
Oct 25. 2018
Nima uchun jamoat transportidan foydalanmaysiz? / Почему Ты не пользуешься общественным транспортом?
Oct 25. 2018
Nima uchun jamoat transportidan foydalanmaysiz? (o'z variantingizni yozing) / Почему Ты не пользуешься общественным транспортом? (напиши свой вариант)
Oct 25. 2018
Qaysi jamoat transporti turidan koʻproq foydalanasiz? / Каким видом общественного транспорта Ты пользуешься чаще всего?
Oct 25. 2018
Qaysi jamoat transporti turidan koʻproq foydalanasiz? (o'z variantingizni yozing) / Каким видом общественного транспорта Ты пользуешься чаще всего? (напиши свой вариант)
Oct 25. 2018
Jamoat transportida bir kunda qancha vaqt oʻtkazasiz? / Сколько времени Ты проводишь в среднем в день в общественном транспорте?
Oct 25. 2018
Bekatda jamoat transportini kutib oʻrtacha qancha vaqt oʻtkazasiz? / Сколько времени в среднем Ты проводишь на остановке, ожидая общественный транспорт?
Oct 25. 2018
Siz jamoat transportida bir martalik chiptaning bahosi haqida nima deb oʻylaysiz? / Что Ты думаешь о цене разового билета за проезд в общественном транспорте?
Oct 25. 2018
Sizni mavjud boʻlgan yoʻl haqini toʻlash tizimi qoniqtiradimi? / Устраивает ли Тебя существующая система оплаты проезда?
Oct 25. 2018
Jamoat transportida qaysi avtomatlashtirilgan yoʻl haqini toʻlash tizimidan foydalanishni xohlar edingiz? / Какой автоматизированной системой оплаты проезда на общественном транспорте Ты хотел бы пользоваться?
Oct 25. 2018
Siz shahringizdagi jamoat transporti konduktorlari va haydovchilari ishiga qanday baho berasiz? / На сколько Ты оцениваешь качество работы водителей и кондукторов общественного транспорта у себя в городе?
Oct 25. 2018
Shahringizdagi jamoat transporti holatiga va qulaylik darajasiga (tashqi koʻrinishi, saloni) qanday baho berasiz? / На сколько Ты оцениваешь состояние и уровень комфорта общественного транспорта Твоего города (внешний вид, салон)?
Oct 25. 2018
Shahringiz jamoat transportining holati va qulayligi yuzasidan Sizga koʻproq uchraydigan muammolarni koʻrsating / Укажи проблемы, касающиеся состояния и комфорта общественного транспорта Твоего города, наиболее часто встречающиеся Тебе
Oct 25. 2018
Shahringiz/tumaningiz jamoat transporti qulayligi darajasini oshirish uchun nimalarni taklif qilar edingiz? / Что бы Ты предложил для повышения уровня комфорта общественного транспорта своего города/района?
Oct 25. 2018
Har bir bekatni e'lon qilishda avtomatlashtirilgan ovozli xabar tizimi mavjud emasligi muammomi? / Является ли проблемой тсутствие автоматизированного голосового оповещения каждой остановки?
Oct 25. 2018
Siz oʻz shahringiz/tumaningiz bekatlari holati va qulayligiga qanday baho berasiz? / Как Ты оцениваешь состояние и комфорт остановок Твоего города/района?
Oct 25. 2018
Yaxshilanishni va mas’ul davlat organlarining e’tiborini talab qiluvchi bekatlarni koʻrsating / Укажите остановки, требующие улучшения и внимания ответственных государственных органов

SO'ROVNOMA NATIJALARI

OCT 25. 2018
Siz jamoat transportidan foydalanasizmi? / Пользуешься ли Ты общественным транспортом?
809 berilgan savollardan 1998 ga javob berdilar
Female
81%
Ha
 
Ha
19%
Yo'q
 
Yo'q

Male
81%
Ha
 
Ha
19%
Yo'q
 
Yo'q
0-14
50%
Ha
 
Ha
50%
Yo'q
 
Yo'q

15-19
90%
Ha
 
Ha
10%
Yo'q
 
Yo'q

20-24
86%
Ha
 
Ha
14%
Yo'q
 
Yo'q

25-30
74%
Ha
 
Ha
26%
Yo'q
 
Yo'q

31-34
62%
Ha
 
Ha
38%
Yo'q
 
Yo'q

35+
68%
Ha
 
Ha
32%
Yo'q
 
Yo'q
81%
Ha
 
Ha
19%
Yo'q
 
Yo'q
OCT 25. 2018
Nima uchun jamoat transportidan foydalanmaysiz? / Почему Ты не пользуешься общественным транспортом?
142 berilgan savollardan 155 ga javob berdilar
Female
19%
Jamoat transporti yo'q
 
Jamoat transporti yo'q
20%
O'z transportim bor
 
O'z transportim bor
44%
Jamoat transportida sharoit yo'q
 
Jamoat transportida sharoit yo'q
17%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing

Male
21%
Jamoat transporti yo'q
 
Jamoat transporti yo'q
37%
O'z transportim bor
 
O'z transportim bor
29%
Jamoat transportida sharoit yo'q
 
Jamoat transportida sharoit yo'q
13%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing
0-14
0%
Jamoat transporti yo'q
 
Jamoat transporti yo'q
100%
O'z transportim bor
 
O'z transportim bor
0%
Jamoat transportida sharoit yo'q
 
Jamoat transportida sharoit yo'q
0%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing

15-19
26%
Jamoat transporti yo'q
 
Jamoat transporti yo'q
21%
O'z transportim bor
 
O'z transportim bor
32%
Jamoat transportida sharoit yo'q
 
Jamoat transportida sharoit yo'q
21%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing

20-24
5%
Jamoat transporti yo'q
 
Jamoat transporti yo'q
9%
O'z transportim bor
 
O'z transportim bor
64%
Jamoat transportida sharoit yo'q
 
Jamoat transportida sharoit yo'q
23%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing

25-30
20%
Jamoat transporti yo'q
 
Jamoat transporti yo'q
33%
O'z transportim bor
 
O'z transportim bor
33%
Jamoat transportida sharoit yo'q
 
Jamoat transportida sharoit yo'q
13%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing

31-34
17%
Jamoat transporti yo'q
 
Jamoat transporti yo'q
33%
O'z transportim bor
 
O'z transportim bor
39%
Jamoat transportida sharoit yo'q
 
Jamoat transportida sharoit yo'q
11%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing

35+
37%
Jamoat transporti yo'q
 
Jamoat transporti yo'q
33%
O'z transportim bor
 
O'z transportim bor
22%
Jamoat transportida sharoit yo'q
 
Jamoat transportida sharoit yo'q
7%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing
20%
Jamoat transporti yo'q
 
Jamoat transporti yo'q
29%
O'z transportim bor
 
O'z transportim bor
36%
Jamoat transportida sharoit yo'q
 
Jamoat transportida sharoit yo'q
15%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing
OCT 25. 2018
Nima uchun jamoat transportidan foydalanmaysiz? (o'z variantingizni yozing) / Почему Ты не пользуешься общественным транспортом? (напиши свой вариант)
21 berilgan savollardan 21 ga javob berdilar
не
jamoat
на
пользуюсь
такси
ва
жамоат
пешком
ребенком
хожу
asosan
bo
chiqib
deyarli
ehtiyojim
foydalanaman
foydalanishga
foydalanmayman
guruh
ii
juda
lgan
nogironiman
qiyin
sababli
shu
sifatsiz
taqdirdayam
taxida
transportidan
transportiga
transportlari
tushish
yo
yoq
yoqmaydi
yordamsiz
yuraman
авто
автобусы
амал
белгиланган
билан
быстрее
велосипедте
графиги
детском
до
доме
езжу
OCT 25. 2018
Qaysi jamoat transporti turidan koʻproq foydalanasiz? / Каким видом общественного транспорта Ты пользуешься чаще всего?
643 berilgan savollardan 654 ga javob berdilar
Female
47%
Avtobus
 
Avtobus
23%
Taksi
 
Taksi
18%
Marshrutka
 
Marshrutka
11%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing

Male
47%
Avtobus
 
Avtobus
27%
Taksi
 
Taksi
18%
Marshrutka
 
Marshrutka
9%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing
0-14
0%
Avtobus
 
Avtobus
100%
Taksi
 
Taksi
0%
Marshrutka
 
Marshrutka
0%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing

15-19
53%
Avtobus
 
Avtobus
17%
Taksi
 
Taksi
19%
Marshrutka
 
Marshrutka
10%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing

20-24
51%
Avtobus
 
Avtobus
23%
Taksi
 
Taksi
14%
Marshrutka
 
Marshrutka
11%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing

25-30
44%
Avtobus
 
Avtobus
28%
Taksi
 
Taksi
20%
Marshrutka
 
Marshrutka
7%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing

31-34
30%
Avtobus
 
Avtobus
33%
Taksi
 
Taksi
30%
Marshrutka
 
Marshrutka
6%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing

35+
33%
Avtobus
 
Avtobus
35%
Taksi
 
Taksi
27%
Marshrutka
 
Marshrutka
5%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing
47%
Avtobus
 
Avtobus
25%
Taksi
 
Taksi
18%
Marshrutka
 
Marshrutka
10%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing
OCT 25. 2018
Qaysi jamoat transporti turidan koʻproq foydalanasiz? (o'z variantingizni yozing) / Каким видом общественного транспорта Ты пользуешься чаще всего? (напиши свой вариант)
62 berilgan savollardan 64 ga javob berdilar
метро
damas
foydalanaman
metro
такси
автобус
всеми
дамас
на
taksi
va
xizmatidan
yoki
либо
маршрутка
60kmda
95
abtobusdan
avtobus
avtobuslar
avtomobillaridan
biz
bizda
bizni
damaslar
emas
ertalab
esa
faqat
foydalaniladi
foydaniladi
ham
hammasidan
har
ichida
jamoat
joylarga
kamligi
markazi
marshrutkadan
masofasi
mavjud
men
merto
metropoliten
mettodan
oʻqishdan
poyezd
qaytishda
qishloqda
OCT 25. 2018
Jamoat transportida bir kunda qancha vaqt oʻtkazasiz? / Сколько времени Ты проводишь в среднем в день в общественном транспорте?
634 berilgan savollardan 641 ga javob berdilar
Female
40%
30 daqiqa
 
30 daqiqa
31%
1 soatgacha
 
1 soatgacha
16%
2 soatgacha
 
2 soatgacha
13%
2 soatdan ortiq
 
2 soatdan ortiq

Male
46%
30 daqiqa
 
30 daqiqa
32%
1 soatgacha
 
1 soatgacha
15%
2 soatgacha
 
2 soatgacha
8%
2 soatdan ortiq
 
2 soatdan ortiq
0-14
100%
30 daqiqa
 
30 daqiqa
0%
1 soatgacha
 
1 soatgacha
0%
2 soatgacha
 
2 soatgacha
0%
2 soatdan ortiq
 
2 soatdan ortiq

15-19
38%
30 daqiqa
 
30 daqiqa
38%
1 soatgacha
 
1 soatgacha
12%
2 soatgacha
 
2 soatgacha
12%
2 soatdan ortiq
 
2 soatdan ortiq

20-24
43%
30 daqiqa
 
30 daqiqa
26%
1 soatgacha
 
1 soatgacha
20%
2 soatgacha
 
2 soatgacha
11%
2 soatdan ortiq
 
2 soatdan ortiq

25-30
47%
30 daqiqa
 
30 daqiqa
28%
1 soatgacha
 
1 soatgacha
14%
2 soatgacha
 
2 soatgacha
11%
2 soatdan ortiq
 
2 soatdan ortiq

31-34
45%
30 daqiqa
 
30 daqiqa
30%
1 soatgacha
 
1 soatgacha
15%
2 soatgacha
 
2 soatgacha
9%
2 soatdan ortiq
 
2 soatdan ortiq

35+
61%
30 daqiqa
 
30 daqiqa
31%
1 soatgacha
 
1 soatgacha
2%
2 soatgacha
 
2 soatgacha
7%
2 soatdan ortiq
 
2 soatdan ortiq
43%
30 daqiqa
 
30 daqiqa
32%
1 soatgacha
 
1 soatgacha
15%
2 soatgacha
 
2 soatgacha
11%
2 soatdan ortiq
 
2 soatdan ortiq
OCT 25. 2018
Bekatda jamoat transportini kutib oʻrtacha qancha vaqt oʻtkazasiz? / Сколько времени в среднем Ты проводишь на остановке, ожидая общественный транспорт?
628 berilgan savollardan 634 ga javob berdilar
Female
37%
5-10 daqiqa
 
5-10 daqiqa
38%
15-20 daqiqa
 
15-20 daqiqa
16%
20-30 daqiqa
 
20-30 daqiqa
9%
30 daqiqadan ortiq
 
30 daqiqadan ortiq

Male
37%
5-10 daqiqa
 
5-10 daqiqa
35%
15-20 daqiqa
 
15-20 daqiqa
19%
20-30 daqiqa
 
20-30 daqiqa
9%
30 daqiqadan ortiq
 
30 daqiqadan ortiq
0-14
0%
5-10 daqiqa
 
5-10 daqiqa
100%
15-20 daqiqa
 
15-20 daqiqa
0%
20-30 daqiqa
 
20-30 daqiqa
0%
30 daqiqadan ortiq
 
30 daqiqadan ortiq

15-19
31%
5-10 daqiqa
 
5-10 daqiqa
40%
15-20 daqiqa
 
15-20 daqiqa
20%
20-30 daqiqa
 
20-30 daqiqa
8%
30 daqiqadan ortiq
 
30 daqiqadan ortiq

20-24
42%
5-10 daqiqa
 
5-10 daqiqa
35%
15-20 daqiqa
 
15-20 daqiqa
20%
20-30 daqiqa
 
20-30 daqiqa
4%
30 daqiqadan ortiq
 
30 daqiqadan ortiq

25-30
36%
5-10 daqiqa
 
5-10 daqiqa
24%
15-20 daqiqa
 
15-20 daqiqa
26%
20-30 daqiqa
 
20-30 daqiqa
14%
30 daqiqadan ortiq
 
30 daqiqadan ortiq

31-34
35%
5-10 daqiqa
 
5-10 daqiqa
39%
15-20 daqiqa
 
15-20 daqiqa
19%
20-30 daqiqa
 
20-30 daqiqa
6%
30 daqiqadan ortiq
 
30 daqiqadan ortiq

35+
45%
5-10 daqiqa
 
5-10 daqiqa
34%
15-20 daqiqa
 
15-20 daqiqa
10%
20-30 daqiqa
 
20-30 daqiqa
10%
30 daqiqadan ortiq
 
30 daqiqadan ortiq
37%
5-10 daqiqa
 
5-10 daqiqa
35%
15-20 daqiqa
 
15-20 daqiqa
19%
20-30 daqiqa
 
20-30 daqiqa
9%
30 daqiqadan ortiq
 
30 daqiqadan ortiq
OCT 25. 2018
Siz jamoat transportida bir martalik chiptaning bahosi haqida nima deb oʻylaysiz? / Что Ты думаешь о цене разового билета за проезд в общественном транспорте?
623 berilgan savollardan 628 ga javob berdilar
Female
77%
Hamyonbop
 
Hamyonbop
20%
Qimmat
 
Qimmat
3%
Arzon
 
Arzon

Male
67%
Hamyonbop
 
Hamyonbop
28%
Qimmat
 
Qimmat
4%
Arzon
 
Arzon
0-14
100%
Hamyonbop
 
Hamyonbop
0%
Qimmat
 
Qimmat
0%
Arzon
 
Arzon

15-19
74%
Hamyonbop
 
Hamyonbop
22%
Qimmat
 
Qimmat
4%
Arzon
 
Arzon

20-24
75%
Hamyonbop
 
Hamyonbop
23%
Qimmat
 
Qimmat
2%
Arzon
 
Arzon

25-30
65%
Hamyonbop
 
Hamyonbop
31%
Qimmat
 
Qimmat
4%
Arzon
 
Arzon

31-34
71%
Hamyonbop
 
Hamyonbop
26%
Qimmat
 
Qimmat
3%
Arzon
 
Arzon

35+
75%
Hamyonbop
 
Hamyonbop
23%
Qimmat
 
Qimmat
2%
Arzon
 
Arzon
71%
Hamyonbop
 
Hamyonbop
25%
Qimmat
 
Qimmat
4%
Arzon
 
Arzon
OCT 25. 2018
Sizni mavjud boʻlgan yoʻl haqini toʻlash tizimi qoniqtiradimi? / Устраивает ли Тебя существующая система оплаты проезда?
619 berilgan savollardan 623 ga javob berdilar
Female
68%
Ha
 
Ha
32%
Yo'q
 
Yo'q

Male
52%
Ha
 
Ha
48%
Yo'q
 
Yo'q
0-14
0%
Ha
 
Ha
100%
Yo'q
 
Yo'q

15-19
64%
Ha
 
Ha
36%
Yo'q
 
Yo'q

20-24
59%
Ha
 
Ha
41%
Yo'q
 
Yo'q

25-30
51%
Ha
 
Ha
49%
Yo'q
 
Yo'q

31-34
43%
Ha
 
Ha
57%
Yo'q
 
Yo'q

35+
59%
Ha
 
Ha
41%
Yo'q
 
Yo'q
58%
Ha
 
Ha
42%
Yo'q
 
Yo'q
OCT 25. 2018
Jamoat transportida qaysi avtomatlashtirilgan yoʻl haqini toʻlash tizimidan foydalanishni xohlar edingiz? / Какой автоматизированной системой оплаты проезда на общественном транспорте Ты хотел бы пользоваться?
612 berilgan savollardan 619 ga javob berdilar
Female
57%
Turniketli
 
Turniketli
43%
Turniketsiz
 
Turniketsiz

Male
58%
Turniketli
 
Turniketli
42%
Turniketsiz
 
Turniketsiz
0-14
0%
Turniketli
 
Turniketli
100%
Turniketsiz
 
Turniketsiz

15-19
59%
Turniketli
 
Turniketli
41%
Turniketsiz
 
Turniketsiz

20-24
56%
Turniketli
 
Turniketli
44%
Turniketsiz
 
Turniketsiz

25-30
56%
Turniketli
 
Turniketli
44%
Turniketsiz
 
Turniketsiz

31-34
70%
Turniketli
 
Turniketli
30%
Turniketsiz
 
Turniketsiz

35+
61%
Turniketli
 
Turniketli
39%
Turniketsiz
 
Turniketsiz
58%
Turniketli
 
Turniketli
42%
Turniketsiz
 
Turniketsiz
OCT 25. 2018
Siz shahringizdagi jamoat transporti konduktorlari va haydovchilari ishiga qanday baho berasiz? / На сколько Ты оцениваешь качество работы водителей и кондукторов общественного транспорта у себя в городе?
609 berilgan savollardan 612 ga javob berdilar
Female
9%
Juda yomon
 
Juda yomon
15%
Yomon
 
Yomon
57%
Oʻrtacha
 
Oʻrtacha
16%
Yaxshi
 
Yaxshi
3%
A'lo
 
A'lo

Male
18%
Juda yomon
 
Juda yomon
20%
Yomon
 
Yomon
41%
Oʻrtacha
 
Oʻrtacha
17%
Yaxshi
 
Yaxshi
5%
A'lo
 
A'lo
0-14
0%
Juda yomon
 
Juda yomon
0%
Yomon
 
Yomon
100%
Oʻrtacha
 
Oʻrtacha
0%
Yaxshi
 
Yaxshi
0%
A'lo
 
A'lo

15-19
7%
Juda yomon
 
Juda yomon
18%
Yomon
 
Yomon
49%
Oʻrtacha
 
Oʻrtacha
20%
Yaxshi
 
Yaxshi
6%
A'lo
 
A'lo

20-24
14%
Juda yomon
 
Juda yomon
21%
Yomon
 
Yomon
46%
Oʻrtacha
 
Oʻrtacha
17%
Yaxshi
 
Yaxshi
2%
A'lo
 
A'lo

25-30
20%
Juda yomon
 
Juda yomon
14%
Yomon
 
Yomon
49%
Oʻrtacha
 
Oʻrtacha
15%
Yaxshi
 
Yaxshi
2%
A'lo
 
A'lo

31-34
20%
Juda yomon
 
Juda yomon
10%
Yomon
 
Yomon
57%
Oʻrtacha
 
Oʻrtacha
10%
Yaxshi
 
Yaxshi
3%
A'lo
 
A'lo

35+
18%
Juda yomon
 
Juda yomon
23%
Yomon
 
Yomon
43%
Oʻrtacha
 
Oʻrtacha
11%
Yaxshi
 
Yaxshi
5%
A'lo
 
A'lo
14%
Juda yomon
 
Juda yomon
18%
Yomon
 
Yomon
48%
Oʻrtacha
 
Oʻrtacha
16%
Yaxshi
 
Yaxshi
4%
A'lo
 
A'lo
OCT 25. 2018
Shahringizdagi jamoat transporti holatiga va qulaylik darajasiga (tashqi koʻrinishi, saloni) qanday baho berasiz? / На сколько Ты оцениваешь состояние и уровень комфорта общественного транспорта Твоего города (внешний вид, салон)?
606 berilgan savollardan 609 ga javob berdilar
Female
11%
Juda yomon
 
Juda yomon
23%
Yomon
 
Yomon
49%
O'rtacha
 
O'rtacha
17%
Yaxshi
 
Yaxshi
1%
A'lo
 
A'lo

Male
15%
Juda yomon
 
Juda yomon
24%
Yomon
 
Yomon
40%
O'rtacha
 
O'rtacha
18%
Yaxshi
 
Yaxshi
2%
A'lo
 
A'lo
0-14
0%
Juda yomon
 
Juda yomon
0%
Yomon
 
Yomon
100%
O'rtacha
 
O'rtacha
0%
Yaxshi
 
Yaxshi
0%
A'lo
 
A'lo

15-19
8%
Juda yomon
 
Juda yomon
25%
Yomon
 
Yomon
42%
O'rtacha
 
O'rtacha
23%
Yaxshi
 
Yaxshi
2%
A'lo
 
A'lo

20-24
13%
Juda yomon
 
Juda yomon
25%
Yomon
 
Yomon
46%
O'rtacha
 
O'rtacha
14%
Yaxshi
 
Yaxshi
2%
A'lo
 
A'lo

25-30
21%
Juda yomon
 
Juda yomon
19%
Yomon
 
Yomon
41%
O'rtacha
 
O'rtacha
16%
Yaxshi
 
Yaxshi
2%
A'lo
 
A'lo

31-34
10%
Juda yomon
 
Juda yomon
13%
Yomon
 
Yomon
63%
O'rtacha
 
O'rtacha
13%
Yaxshi
 
Yaxshi
0%
A'lo
 
A'lo

35+
11%
Juda yomon
 
Juda yomon
23%
Yomon
 
Yomon
43%
O'rtacha
 
O'rtacha
20%
Yaxshi
 
Yaxshi
4%
A'lo
 
A'lo
14%
Juda yomon
 
Juda yomon
24%
Yomon
 
Yomon
43%
O'rtacha
 
O'rtacha
18%
Yaxshi
 
Yaxshi
2%
A'lo
 
A'lo
OCT 25. 2018
Shahringiz jamoat transportining holati va qulayligi yuzasidan Sizga koʻproq uchraydigan muammolarni koʻrsating / Укажи проблемы, касающиеся состояния и комфорта общественного транспорта Твоего города, наиболее часто встречающиеся Тебе
520 berilgan savollardan 606 ga javob berdilar
не
на
yo
автобусы
va
очень
автобусов
bo
ko
автобус
что
людей
juda
за
мало
odam
водители
нет
слишком
как
много
avtobuslar
avtobus
kam
иногда
emas
tiqilinch
jamoat
transport
бы
по
или
то
транспорта
время
для
из
они
kerak
kop
yaxshi
автобусах
грязно
которые
отсутствие
так
bir
ham
все
если
OCT 25. 2018
Shahringiz/tumaningiz jamoat transporti qulayligi darajasini oshirish uchun nimalarni taklif qilar edingiz? / Что бы Ты предложил для повышения уровня комфорта общественного транспорта своего города/района?
485 berilgan savollardan 520 ga javob berdilar
kerak
va
не
ko
yo
автобусов
автобусы
количество
на
avtobuslar
bo
увеличить
sonini
для
чтобы
бы
новые
транспорта
водителей
все
qo
transport
по
jamoat
paytirish
qilish
больше
как
что
bir
oshirish
yaxshi
avtobus
автобус
более
было
до
так
то
установить
ham
yangi
avtobuslarni
har
uchun
ва
их
поставить
qulay
tez
OCT 25. 2018
Har bir bekatni e'lon qilishda avtomatlashtirilgan ovozli xabar tizimi mavjud emasligi muammomi? / Является ли проблемой тсутствие автоматизированного голосового оповещения каждой остановки?
483 berilgan savollardan 485 ga javob berdilar
Female
60%
Ha
 
Ha
40%
Yo'q
 
Yo'q

Male
66%
Ha
 
Ha
34%
Yo'q
 
Yo'q
0-14
100%
Ha
 
Ha
0%
Yo'q
 
Yo'q

15-19
61%
Ha
 
Ha
39%
Yo'q
 
Yo'q

20-24
63%
Ha
 
Ha
37%
Yo'q
 
Yo'q

25-30
58%
Ha
 
Ha
42%
Yo'q
 
Yo'q

31-34
75%
Ha
 
Ha
25%
Yo'q
 
Yo'q

35+
62%
Ha
 
Ha
38%
Yo'q
 
Yo'q
63%
Ha
 
Ha
37%
Yo'q
 
Yo'q
OCT 25. 2018
Siz oʻz shahringiz/tumaningiz bekatlari holati va qulayligiga qanday baho berasiz? / Как Ты оцениваешь состояние и комфорт остановок Твоего города/района?
481 berilgan savollardan 483 ga javob berdilar
Female
14%
Juda yomon
 
Juda yomon
20%
Yomon
 
Yomon
49%
O'rtacha
 
O'rtacha
12%
Yaxshi
 
Yaxshi
4%
A'lo
 
A'lo

Male
25%
Juda yomon
 
Juda yomon
18%
Yomon
 
Yomon
37%
O'rtacha
 
O'rtacha
15%
Yaxshi
 
Yaxshi
5%
A'lo
 
A'lo
0-14
0%
Juda yomon
 
Juda yomon
0%
Yomon
 
Yomon
0%
O'rtacha
 
O'rtacha
100%
Yaxshi
 
Yaxshi
0%
A'lo
 
A'lo

15-19
15%
Juda yomon
 
Juda yomon
22%
Yomon
 
Yomon
40%
O'rtacha
 
O'rtacha
16%
Yaxshi
 
Yaxshi
7%
A'lo
 
A'lo

20-24
19%
Juda yomon
 
Juda yomon
18%
Yomon
 
Yomon
46%
O'rtacha
 
O'rtacha
12%
Yaxshi
 
Yaxshi
4%
A'lo
 
A'lo

25-30
32%
Juda yomon
 
Juda yomon
17%
Yomon
 
Yomon
37%
O'rtacha
 
O'rtacha
10%
Yaxshi
 
Yaxshi
3%
A'lo
 
A'lo

31-34
38%
Juda yomon
 
Juda yomon
8%
Yomon
 
Yomon
29%
O'rtacha
 
O'rtacha
21%
Yaxshi
 
Yaxshi
4%
A'lo
 
A'lo

35+
15%
Juda yomon
 
Juda yomon
26%
Yomon
 
Yomon
45%
O'rtacha
 
O'rtacha
13%
Yaxshi
 
Yaxshi
2%
A'lo
 
A'lo
21%
Juda yomon
 
Juda yomon
19%
Yomon
 
Yomon
42%
O'rtacha
 
O'rtacha
14%
Yaxshi
 
Yaxshi
5%
A'lo
 
A'lo
OCT 25. 2018
Yaxshilanishni va mas’ul davlat organlarining e’tiborini talab qiluvchi bekatlarni koʻrsating / Укажите остановки, требующие улучшения и внимания ответственных государственных органов
446 berilgan savollardan 481 ga javob berdilar
район
tumani
не
остановка
bekati
все
остановки
bekatlar
bekat
yo
знаю
нет
на
barcha
остановок
bilmayman
bekatlari
бекати
tuman
юнусабадский
bu
ham
ko
nomi
va
метро
мирзо
от
тумани
чиланзар
emas
бекатлар
бектемирский
водник
названия
почти
улугбекский
учтепинский
nomini
rg
samarqand
shahar
shahri
tumanidagi
всех
до
йук
квартал
название
незнаю

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Siz jamoat transporti xizmatlari sufatidan mamnunmisiz?
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar