TA'LIM / ОБРАЗОВАНИЕ
Maktabda o’qish qanday? / Как Тебе учёба в школе?
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 17 savollar
26% javoblar ulushi
8776 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 33365 so'raldi
Nov 21. 2019
O’zingizga mos keladigan variantni belgilang. Men o’qiyman ... / Выбери вариант, который Тебе подходит. Я учусь в ...
Nov 21. 2019
1) Sizningcha, maktab Sizga yetarlicha bilim/ko’nikmalarni berayaptimi? / По Твоему мнению, школа даёт достаточно знаний/образования?
Nov 21. 2019
1) Sizningcha, maktab Sizga yetarlicha bilim/ko’nikmalarni berdimi? / Дала ли Тебе школа достаточно знаний/образования?
Nov 21. 2019
2) Sizningcha, maktabda olinayotgan bilimlar Sizga kelajakda kudanlik hayotingizda yordam bera oladimi? / По-Твоему, знания, полученные в школе, смогут помочь Тебе в будущей повседневной жизни?
Nov 21. 2019
2) Maktabda olingan bilimlar Sizga hozirda kundalik hayotingizda yordam berayaptimi? / Знания, полученные в школе, помогают Тебе в Твоей повседневной жизни?
Nov 21. 2019
3) Sizningcha, maktabda olayotgan bilimlaringiz Sizning bo’lajak kar’yerangizda yordam beradimi? / По-Твоему, знания, которые Ты получаешь в школе помогут Тебе в будущей карьере?
Nov 21. 2019
3) Maktabda olgan bilimlaringiz kar’yerangiz o’sishida hozir yordam berayaptimi? / Знания, которые Ты получил/а в школе помогают Тебе в карьерном росте?
Nov 21. 2019
4) Maktab o’quv dasturi Sizning ijtimoiy va shahsiy ko’nikmalaringizni rivojlantirayaptimi? / Помогает ли школьная учебная программа развиватьТвои социальные и личностные навыки?
Nov 21. 2019
4) Maktab o’quv dasturi Sizning ijtimoiy va shahsiy ko’nikmalaringizni rivojlantirdimi? / Помогла ли школьная программа развить Твои социальные и личностные навыки (общение, сотрудничество, решение проблем и т.д.)?
Nov 21. 2019
5) Sizningcha, maktab o’quv dasturini o’zgartirish/isloh qilish kerakmi? / Нужно ли, по-Твоему, реформировать учебную программы школы?
Nov 21. 2019
6) Sizga maktabga borish yoqadimi? / Тебе нравится ходить в школу?
Nov 21. 2019
Почему нравится ходить в школу? / Nimaga yoqadi maktabga borish?
Nov 21. 2019
Почему не нравится ходить в школу? / Nimaga yoqmaydi maktabga borish?
Nov 21. 2019
7) Maktabni bitirganingizdan keyin rejalaringiz qanday? / После завершения школы Ты планируешь?
Nov 21. 2019
8) Maktabda o’qishni o’quvchilar uchun qiziqroq qilish uchun nima qilish kerak? / Как школьную программу можно сделать более интересной для Тебя/учеников?
Nov 21. 2019
9) O’zbekistonda maktab o’quv tizimada qanday 3ta kuchli tomonni ayta olasiz? / Какие 3 сильные стороны Ты можешь выделить в школьной системе образования Узбекистана?
Nov 21. 2019
10) O’zbekistonda maktab o’quv tizimada qanday 3ta katta muammoni ayta olasiz? / Какие 3 основные проблемы Ты можешь указать в школьной системе образования Узбекистана?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

NOV 21. 2019
O’zingizga mos keladigan variantni belgilang. Men o’qiyman ... / Выбери вариант, который Тебе подходит. Я учусь в ...
8776 berilgan savollardan 33365 ga javob berdilar
Erkak
4%
6 yoki undan kichikroq sinfda
 
6 yoki undan kichikroq sinfda
1%
7-sinfda
 
7-sinfda
2%
8-sinfda
 
8-sinfda
4%
9-sinfda
 
9-sinfda
4%
10-sinfda
 
10-sinfda
4%
11-sinfda
 
11-sinfda
7%
Kollejda
 
Kollejda
5%
Litseyda
 
Litseyda
38%
Oliygohda
 
Oliygohda
26%
O’qishni bitirib ishlayapman
 
O’qishni bitirib ishlayapman
6%
Ishlamayman va o’qimayman
 
Ishlamayman va o’qimayman

Ayol
3%
6 yoki undan kichikroq sinfda
 
6 yoki undan kichikroq sinfda
1%
7-sinfda
 
7-sinfda
2%
8-sinfda
 
8-sinfda
4%
9-sinfda
 
9-sinfda
5%
10-sinfda
 
10-sinfda
6%
11-sinfda
 
11-sinfda
7%
Kollejda
 
Kollejda
5%
Litseyda
 
Litseyda
47%
Oliygohda
 
Oliygohda
16%
O’qishni bitirib ishlayapman
 
O’qishni bitirib ishlayapman
5%
Ishlamayman va o’qimayman
 
Ishlamayman va o’qimayman
0-14
10%
6 yoki undan kichikroq sinfda
 
6 yoki undan kichikroq sinfda
14%
7-sinfda
 
7-sinfda
28%
8-sinfda
 
8-sinfda
20%
9-sinfda
 
9-sinfda
4%
10-sinfda
 
10-sinfda
4%
11-sinfda
 
11-sinfda
6%
Kollejda
 
Kollejda
9%
Litseyda
 
Litseyda
3%
Oliygohda
 
Oliygohda
2%
O’qishni bitirib ishlayapman
 
O’qishni bitirib ishlayapman
1%
Ishlamayman va o’qimayman
 
Ishlamayman va o’qimayman

15-19
2%
6 yoki undan kichikroq sinfda
 
6 yoki undan kichikroq sinfda
1%
7-sinfda
 
7-sinfda
1%
8-sinfda
 
8-sinfda
6%
9-sinfda
 
9-sinfda
9%
10-sinfda
 
10-sinfda
11%
11-sinfda
 
11-sinfda
14%
Kollejda
 
Kollejda
10%
Litseyda
 
Litseyda
37%
Oliygohda
 
Oliygohda
5%
O’qishni bitirib ishlayapman
 
O’qishni bitirib ishlayapman
4%
Ishlamayman va o’qimayman
 
Ishlamayman va o’qimayman

20-24
2%
6 yoki undan kichikroq sinfda
 
6 yoki undan kichikroq sinfda
0%
7-sinfda
 
7-sinfda
0%
8-sinfda
 
8-sinfda
0%
9-sinfda
 
9-sinfda
0%
10-sinfda
 
10-sinfda
0%
11-sinfda
 
11-sinfda
1%
Kollejda
 
Kollejda
1%
Litseyda
 
Litseyda
75%
Oliygohda
 
Oliygohda
15%
O’qishni bitirib ishlayapman
 
O’qishni bitirib ishlayapman
5%
Ishlamayman va o’qimayman
 
Ishlamayman va o’qimayman

25-30
7%
6 yoki undan kichikroq sinfda
 
6 yoki undan kichikroq sinfda
0%
7-sinfda
 
7-sinfda
0%
8-sinfda
 
8-sinfda
0%
9-sinfda
 
9-sinfda
0%
10-sinfda
 
10-sinfda
0%
11-sinfda
 
11-sinfda
1%
Kollejda
 
Kollejda
0%
Litseyda
 
Litseyda
16%
Oliygohda
 
Oliygohda
64%
O’qishni bitirib ishlayapman
 
O’qishni bitirib ishlayapman
10%
Ishlamayman va o’qimayman
 
Ishlamayman va o’qimayman

31-34
10%
6 yoki undan kichikroq sinfda
 
6 yoki undan kichikroq sinfda
0%
7-sinfda
 
7-sinfda
0%
8-sinfda
 
8-sinfda
0%
9-sinfda
 
9-sinfda
1%
10-sinfda
 
10-sinfda
0%
11-sinfda
 
11-sinfda
2%
Kollejda
 
Kollejda
0%
Litseyda
 
Litseyda
5%
Oliygohda
 
Oliygohda
72%
O’qishni bitirib ishlayapman
 
O’qishni bitirib ishlayapman
10%
Ishlamayman va o’qimayman
 
Ishlamayman va o’qimayman

35+
12%
6 yoki undan kichikroq sinfda
 
6 yoki undan kichikroq sinfda
1%
7-sinfda
 
7-sinfda
1%
8-sinfda
 
8-sinfda
1%
9-sinfda
 
9-sinfda
1%
10-sinfda
 
10-sinfda
2%
11-sinfda
 
11-sinfda
2%
Kollejda
 
Kollejda
1%
Litseyda
 
Litseyda
3%
Oliygohda
 
Oliygohda
65%
O’qishni bitirib ishlayapman
 
O’qishni bitirib ishlayapman
12%
Ishlamayman va o’qimayman
 
Ishlamayman va o’qimayman
4%
6 yoki undan kichikroq sinfda
 
6 yoki undan kichikroq sinfda
1%
7-sinfda
 
7-sinfda
2%
8-sinfda
 
8-sinfda
4%
9-sinfda
 
9-sinfda
4%
10-sinfda
 
10-sinfda
5%
11-sinfda
 
11-sinfda
7%
Kollejda
 
Kollejda
5%
Litseyda
 
Litseyda
42%
Oliygohda
 
Oliygohda
21%
O’qishni bitirib ishlayapman
 
O’qishni bitirib ishlayapman
6%
Ishlamayman va o’qimayman
 
Ishlamayman va o’qimayman
NOV 21. 2019
1) Sizningcha, maktab Sizga yetarlicha bilim/ko’nikmalarni berayaptimi? / По Твоему мнению, школа даёт достаточно знаний/образования?
1558 berilgan savollardan 1708 ga javob berdilar
Erkak
46%
Ha
 
Ha
39%
Yo'q
 
Yo'q
15%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
37%
Ha
 
Ha
44%
Yo'q
 
Yo'q
19%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
52%
Ha
 
Ha
29%
Yo'q
 
Yo'q
20%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
42%
Ha
 
Ha
43%
Yo'q
 
Yo'q
15%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
44%
Ha
 
Ha
38%
Yo'q
 
Yo'q
18%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
31%
Ha
 
Ha
47%
Yo'q
 
Yo'q
23%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
44%
Ha
 
Ha
41%
Yo'q
 
Yo'q
16%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
19%
Ha
 
Ha
60%
Yo'q
 
Yo'q
21%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
43%
Ha
 
Ha
41%
Yo'q
 
Yo'q
16%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
NOV 21. 2019
1) Sizningcha, maktab Sizga yetarlicha bilim/ko’nikmalarni berdimi? / Дала ли Тебе школа достаточно знаний/образования?
6805 berilgan savollardan 7070 ga javob berdilar
Erkak
47%
Ha
 
Ha
41%
Yo'q
 
Yo'q
12%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
47%
Ha
 
Ha
38%
Yo'q
 
Yo'q
15%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
61%
Ha
 
Ha
26%
Yo'q
 
Yo'q
13%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
46%
Ha
 
Ha
40%
Yo'q
 
Yo'q
14%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
45%
Ha
 
Ha
42%
Yo'q
 
Yo'q
13%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
47%
Ha
 
Ha
40%
Yo'q
 
Yo'q
14%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
52%
Ha
 
Ha
36%
Yo'q
 
Yo'q
12%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
65%
Ha
 
Ha
25%
Yo'q
 
Yo'q
10%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
47%
Ha
 
Ha
39%
Yo'q
 
Yo'q
14%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
NOV 21. 2019
2) Sizningcha, maktabda olinayotgan bilimlar Sizga kelajakda kudanlik hayotingizda yordam bera oladimi? / По-Твоему, знания, полученные в школе, смогут помочь Тебе в будущей повседневной жизни?
1492 berilgan savollardan 1558 ga javob berdilar
Erkak
46%
Ha
 
Ha
12%
Yo'q
 
Yo'q
39%
Qisman
 
Qisman
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
39%
Ha
 
Ha
11%
Yo'q
 
Yo'q
48%
Qisman
 
Qisman
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
57%
Ha
 
Ha
8%
Yo'q
 
Yo'q
33%
Qisman
 
Qisman
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
40%
Ha
 
Ha
12%
Yo'q
 
Yo'q
47%
Qisman
 
Qisman
1%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
43%
Ha
 
Ha
16%
Yo'q
 
Yo'q
34%
Qisman
 
Qisman
7%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
48%
Ha
 
Ha
13%
Yo'q
 
Yo'q
30%
Qisman
 
Qisman
9%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
41%
Ha
 
Ha
15%
Yo'q
 
Yo'q
33%
Qisman
 
Qisman
11%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
36%
Ha
 
Ha
13%
Yo'q
 
Yo'q
49%
Qisman
 
Qisman
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
43%
Ha
 
Ha
11%
Yo'q
 
Yo'q
43%
Qisman
 
Qisman
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
NOV 21. 2019
2) Maktabda olingan bilimlar Sizga hozirda kundalik hayotingizda yordam berayaptimi? / Знания, полученные в школе, помогают Тебе в Твоей повседневной жизни?
6682 berilgan savollardan 6806 ga javob berdilar
Erkak
45%
Ha
 
Ha
13%
Yo'q
 
Yo'q
41%
Qisman
 
Qisman
1%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
43%
Ha
 
Ha
9%
Yo'q
 
Yo'q
47%
Qisman
 
Qisman
1%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
49%
Ha
 
Ha
6%
Yo'q
 
Yo'q
44%
Qisman
 
Qisman
0%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
42%
Ha
 
Ha
12%
Yo'q
 
Yo'q
45%
Qisman
 
Qisman
1%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
44%
Ha
 
Ha
11%
Yo'q
 
Yo'q
44%
Qisman
 
Qisman
1%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
43%
Ha
 
Ha
12%
Yo'q
 
Yo'q
43%
Qisman
 
Qisman
1%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
49%
Ha
 
Ha
12%
Yo'q
 
Yo'q
37%
Qisman
 
Qisman
1%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
58%
Ha
 
Ha
7%
Yo'q
 
Yo'q
34%
Qisman
 
Qisman
1%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
44%
Ha
 
Ha
11%
Yo'q
 
Yo'q
44%
Qisman
 
Qisman
1%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
NOV 21. 2019
3) Sizningcha, maktabda olayotgan bilimlaringiz Sizning bo’lajak kar’yerangizda yordam beradimi? / По-Твоему, знания, которые Ты получаешь в школе помогут Тебе в будущей карьере?
1453 berilgan savollardan 1492 ga javob berdilar
Erkak
43%
Ha
 
Ha
17%
Yo'q
 
Yo'q
34%
Qisman
 
Qisman
5%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
32%
Ha
 
Ha
22%
Yo'q
 
Yo'q
42%
Qisman
 
Qisman
4%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
50%
Ha
 
Ha
12%
Yo'q
 
Yo'q
31%
Qisman
 
Qisman
7%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
35%
Ha
 
Ha
21%
Yo'q
 
Yo'q
40%
Qisman
 
Qisman
4%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
48%
Ha
 
Ha
20%
Yo'q
 
Yo'q
28%
Qisman
 
Qisman
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
40%
Ha
 
Ha
13%
Yo'q
 
Yo'q
38%
Qisman
 
Qisman
8%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
37%
Ha
 
Ha
26%
Yo'q
 
Yo'q
33%
Qisman
 
Qisman
4%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
35%
Ha
 
Ha
23%
Yo'q
 
Yo'q
37%
Qisman
 
Qisman
6%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
39%
Ha
 
Ha
19%
Yo'q
 
Yo'q
38%
Qisman
 
Qisman
5%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
NOV 21. 2019
3) Maktabda olgan bilimlaringiz kar’yerangiz o’sishida hozir yordam berayaptimi? / Знания, которые Ты получил/а в школе помогают Тебе в карьерном росте?
6536 berilgan savollardan 6682 ga javob berdilar
Erkak
36%
Ha
 
Ha
24%
Yo’q
 
Yo’q
36%
Qisman
 
Qisman
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
31%
Ha
 
Ha
23%
Yo’q
 
Yo’q
40%
Qisman
 
Qisman
5%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
43%
Ha
 
Ha
16%
Yo’q
 
Yo’q
32%
Qisman
 
Qisman
9%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
34%
Ha
 
Ha
24%
Yo’q
 
Yo’q
37%
Qisman
 
Qisman
5%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
33%
Ha
 
Ha
24%
Yo’q
 
Yo’q
40%
Qisman
 
Qisman
4%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
32%
Ha
 
Ha
27%
Yo’q
 
Yo’q
38%
Qisman
 
Qisman
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
39%
Ha
 
Ha
28%
Yo’q
 
Yo’q
32%
Qisman
 
Qisman
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
47%
Ha
 
Ha
17%
Yo’q
 
Yo’q
30%
Qisman
 
Qisman
5%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
34%
Ha
 
Ha
24%
Yo’q
 
Yo’q
38%
Qisman
 
Qisman
4%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
NOV 21. 2019
4) Maktab o’quv dasturi Sizning ijtimoiy va shahsiy ko’nikmalaringizni rivojlantirayaptimi? / Помогает ли школьная учебная программа развиватьТвои социальные и личностные навыки?
1398 berilgan savollardan 1453 ga javob berdilar
Erkak
46%
Ha
 
Ha
26%
Yo'q
 
Yo'q
25%
Qisman
 
Qisman
4%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
44%
Ha
 
Ha
25%
Yo'q
 
Yo'q
26%
Qisman
 
Qisman
4%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
55%
Ha
 
Ha
16%
Yo'q
 
Yo'q
20%
Qisman
 
Qisman
9%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
43%
Ha
 
Ha
27%
Yo'q
 
Yo'q
27%
Qisman
 
Qisman
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
50%
Ha
 
Ha
26%
Yo'q
 
Yo'q
19%
Qisman
 
Qisman
5%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
39%
Ha
 
Ha
37%
Yo'q
 
Yo'q
16%
Qisman
 
Qisman
8%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
38%
Ha
 
Ha
31%
Yo'q
 
Yo'q
31%
Qisman
 
Qisman
0%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
34%
Ha
 
Ha
26%
Yo'q
 
Yo'q
38%
Qisman
 
Qisman
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
45%
Ha
 
Ha
25%
Yo'q
 
Yo'q
26%
Qisman
 
Qisman
4%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
NOV 21. 2019
4) Maktab o’quv dasturi Sizning ijtimoiy va shahsiy ko’nikmalaringizni rivojlantirdimi? / Помогла ли школьная программа развить Твои социальные и личностные навыки (общение, сотрудничество, решение проблем и т.д.)?
6332 berilgan savollardan 6536 ga javob berdilar
Erkak
43%
Ha
 
Ha
26%
Yo'q
 
Yo'q
29%
Qisman
 
Qisman
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
47%
Ha
 
Ha
21%
Yo'q
 
Yo'q
29%
Qisman
 
Qisman
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
62%
Ha
 
Ha
11%
Yo'q
 
Yo'q
22%
Qisman
 
Qisman
4%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
49%
Ha
 
Ha
21%
Yo'q
 
Yo'q
27%
Qisman
 
Qisman
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
44%
Ha
 
Ha
25%
Yo'q
 
Yo'q
29%
Qisman
 
Qisman
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
37%
Ha
 
Ha
29%
Yo'q
 
Yo'q
32%
Qisman
 
Qisman
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
40%
Ha
 
Ha
27%
Yo'q
 
Yo'q
30%
Qisman
 
Qisman
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
45%
Ha
 
Ha
22%
Yo'q
 
Yo'q
31%
Qisman
 
Qisman
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
45%
Ha
 
Ha
24%
Yo'q
 
Yo'q
29%
Qisman
 
Qisman
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
NOV 21. 2019
5) Sizningcha, maktab o’quv dasturini o’zgartirish/isloh qilish kerakmi? / Нужно ли, по-Твоему, реформировать учебную программы школы?
6229 berilgan savollardan 6332 ga javob berdilar
Erkak
4%
Qat’iyan yo’q
 
Qat’iyan yo’q
5%
Yo’q
 
Yo’q
33%
Qisman
 
Qisman
53%
Ha, tubdan
 
Ha, tubdan
6%
Bilmadim
 
Bilmadim

Ayol
2%
Qat’iyan yo’q
 
Qat’iyan yo’q
5%
Yo’q
 
Yo’q
38%
Qisman
 
Qisman
47%
Ha, tubdan
 
Ha, tubdan
8%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
14%
Qat’iyan yo’q
 
Qat’iyan yo’q
13%
Yo’q
 
Yo’q
20%
Qisman
 
Qisman
29%
Ha, tubdan
 
Ha, tubdan
24%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
4%
Qat’iyan yo’q
 
Qat’iyan yo’q
5%
Yo’q
 
Yo’q
34%
Qisman
 
Qisman
48%
Ha, tubdan
 
Ha, tubdan
8%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
3%
Qat’iyan yo’q
 
Qat’iyan yo’q
5%
Yo’q
 
Yo’q
36%
Qisman
 
Qisman
50%
Ha, tubdan
 
Ha, tubdan
7%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
1%
Qat’iyan yo’q
 
Qat’iyan yo’q
4%
Yo’q
 
Yo’q
34%
Qisman
 
Qisman
57%
Ha, tubdan
 
Ha, tubdan
4%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
3%
Qat’iyan yo’q
 
Qat’iyan yo’q
3%
Yo’q
 
Yo’q
35%
Qisman
 
Qisman
55%
Ha, tubdan
 
Ha, tubdan
4%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
2%
Qat’iyan yo’q
 
Qat’iyan yo’q
6%
Yo’q
 
Yo’q
33%
Qisman
 
Qisman
54%
Ha, tubdan
 
Ha, tubdan
5%
Bilmadim
 
Bilmadim
3%
Qat’iyan yo’q
 
Qat’iyan yo’q
5%
Yo’q
 
Yo’q
35%
Qisman
 
Qisman
51%
Ha, tubdan
 
Ha, tubdan
7%
Bilmadim
 
Bilmadim
NOV 21. 2019
6) Sizga maktabga borish yoqadimi? / Тебе нравится ходить в школу?
1374 berilgan savollardan 1398 ga javob berdilar
Erkak
72%
Ha
 
Ha
18%
Yo'q
 
Yo'q
10%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
65%
Ha
 
Ha
20%
Yo'q
 
Yo'q
15%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
79%
Ha
 
Ha
12%
Yo'q
 
Yo'q
9%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
67%
Ha
 
Ha
20%
Yo'q
 
Yo'q
13%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
80%
Ha
 
Ha
16%
Yo'q
 
Yo'q
4%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
69%
Ha
 
Ha
15%
Yo'q
 
Yo'q
17%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
65%
Ha
 
Ha
23%
Yo'q
 
Yo'q
12%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
48%
Ha
 
Ha
26%
Yo'q
 
Yo'q
26%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
69%
Ha
 
Ha
18%
Yo'q
 
Yo'q
12%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
NOV 21. 2019
Почему нравится ходить в школу? / Nimaga yoqadi maktabga borish?
897 berilgan savollardan 952 ga javob berdilar
chunki
bilim
uchun
maktabda
va
maktab
yoqadi
что
bilan
bo
потому
maktabga
men
olish
yaxshi
kerak
olaman
ko
ham
menga
там
друзья
ha
школе
не
juda
qiziqarli
bor
olamiz
beradi
borish
bu
kelajakda
знания
мне
yerda
stlarim
har
школу
biz
darslar
qish
ta
birga
lim
друзьями
люблю
yangi
учителя
bir
NOV 21. 2019
Почему не нравится ходить в школу? / Nimaga yoqmaydi maktabga borish?
239 berilgan savollardan 255 ga javob berdilar
не
что
учителя
chunki
потому
на
все
школе
уроки
maktabda
учителей
по
школу
ham
мне
скучно
zerikarli
мы
очень
va
бы
для
из
просто
слишком
то
darslar
время
как
которые
много
но
только
ходить
dars
yo
времени
нас
нет
школа
bir
bo
emas
men
знаний
нужно
предметы
это
ko
maktab
NOV 21. 2019
7) Maktabni bitirganingizdan keyin rejalaringiz qanday? / После завершения школы Ты планируешь?
1286 berilgan savollardan 1303 ga javob berdilar
Erkak
75%
Oliygohda o’qish
 
Oliygohda o’qish
8%
Kollejda o’qish
 
Kollejda o’qish
5%
Ishlash
 
Ishlash
12%
Biznesimni ochish
 
Biznesimni ochish
1%
Uyda qolib uydakilarga qarashish
 
Uyda qolib uydakilarga qarashish

Ayol
86%
Oliygohda o’qish
 
Oliygohda o’qish
6%
Kollejda o’qish
 
Kollejda o’qish
3%
Ishlash
 
Ishlash
4%
Biznesimni ochish
 
Biznesimni ochish
1%
Uyda qolib uydakilarga qarashish
 
Uyda qolib uydakilarga qarashish
0-14
76%
Oliygohda o’qish
 
Oliygohda o’qish
15%
Kollejda o’qish
 
Kollejda o’qish
1%
Ishlash
 
Ishlash
8%
Biznesimni ochish
 
Biznesimni ochish
0%
Uyda qolib uydakilarga qarashish
 
Uyda qolib uydakilarga qarashish

15-19
83%
Oliygohda o’qish
 
Oliygohda o’qish
6%
Kollejda o’qish
 
Kollejda o’qish
3%
Ishlash
 
Ishlash
8%
Biznesimni ochish
 
Biznesimni ochish
1%
Uyda qolib uydakilarga qarashish
 
Uyda qolib uydakilarga qarashish

20-24
70%
Oliygohda o’qish
 
Oliygohda o’qish
7%
Kollejda o’qish
 
Kollejda o’qish
7%
Ishlash
 
Ishlash
11%
Biznesimni ochish
 
Biznesimni ochish
4%
Uyda qolib uydakilarga qarashish
 
Uyda qolib uydakilarga qarashish

25-30
64%
Oliygohda o’qish
 
Oliygohda o’qish
2%
Kollejda o’qish
 
Kollejda o’qish
16%
Ishlash
 
Ishlash
9%
Biznesimni ochish
 
Biznesimni ochish
9%
Uyda qolib uydakilarga qarashish
 
Uyda qolib uydakilarga qarashish

31-34
64%
Oliygohda o’qish
 
Oliygohda o’qish
0%
Kollejda o’qish
 
Kollejda o’qish
20%
Ishlash
 
Ishlash
16%
Biznesimni ochish
 
Biznesimni ochish
0%
Uyda qolib uydakilarga qarashish
 
Uyda qolib uydakilarga qarashish

35+
77%
Oliygohda o’qish
 
Oliygohda o’qish
2%
Kollejda o’qish
 
Kollejda o’qish
13%
Ishlash
 
Ishlash
4%
Biznesimni ochish
 
Biznesimni ochish
4%
Uyda qolib uydakilarga qarashish
 
Uyda qolib uydakilarga qarashish
79%
Oliygohda o’qish
 
Oliygohda o’qish
8%
Kollejda o’qish
 
Kollejda o’qish
4%
Ishlash
 
Ishlash
8%
Biznesimni ochish
 
Biznesimni ochish
1%
Uyda qolib uydakilarga qarashish
 
Uyda qolib uydakilarga qarashish
NOV 21. 2019
8) Maktabda o’qishni o’quvchilar uchun qiziqroq qilish uchun nima qilish kerak? / Как школьную программу можно сделать более интересной для Тебя/учеников?
1194 berilgan savollardan 1286 ga javob berdilar
kerak
va
bilan
не
dars
bo
ko
har
uchun
qilish
qiziqarli
на
что
по
darslarni
для
bir
xil
бы
ham
больше
уроки
предметы
darsni
proq
tish
учителя
turli
yaxshi
чтобы
berish
deb
lozim
более
нужно
qiziqtirish
керак
как
так
qiziqroq
qilib
quvchilarni
masalan
qituvchilar
сделать
maktabda
yangi
это
amaliy
quvchilar
NOV 21. 2019
9) O’zbekistonda maktab o’quv tizimada qanday 3ta kuchli tomonni ayta olasiz? / Какие 3 сильные стороны Ты можешь выделить в школьной системе образования Узбекистана?
1090 berilgan savollardan 1194 ga javob berdilar
не
bepul
ta
va
bilim
lim
yaxshi
bilmadim
kuchli
maktab
bilmayman
затрудняюсь
ответить
talim
uchun
никакие
что
hech
yo
нет
bo
qanday
tartib
учителя
знаю
forma
tarbiya
это
bilan
bir
ham
никаких
11
hamma
intizom
qish
yoq
ko
malakali
ayta
darslar
javob
kerak
olmayman
qituvchilar
yoshlar
сильных
majburiy
olish
их
NOV 21. 2019
10) O’zbekistonda maktab o’quv tizimada qanday 3ta katta muammoni ayta olasiz? / Какие 3 основные проблемы Ты можешь указать в школьной системе образования Узбекистана?
1019 berilgan savollardan 1090 ga javob berdilar
не
va
учителей
yo
dars
учителя
maktab
yoq
много
emas
ta
на
ko
bilmadim
kerak
bo
bir
ham
maktablarda
muammo
bilim
qituvchilar
которые
нехватка
по
что
yaxshi
yetishmasligi
uchun
учеников
juda
bilan
darsga
отсутствие
для
мало
форма
quvchilar
quvchilarni
все
forma
kamligi
kop
bilmayman
bu
faqat
maktabda
past
yuq
слишком

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Maktabda o’qish qanday?
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar