TA'LIM / ОБРАЗОВАНИЕ
Maktablarda Kuzatuv kengashlari qanday ishlamoqda? / Как работают Наблюдательные советы в школах?
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 7 savollar
19% javoblar ulushi
5801 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 29919 so'raldi
Nov 5. 2019
1) Maktablardagi Kuzatuv kengashlari haqida so’rovda ishtirok etish Sizga qiziqmi? / Интересно ли Тебе участвовать в опросе про Наблюдательные советы в школах?
Nov 5. 2019
2) Maktablardagi Kuzatuv kengashi haqida bilasizmi? / Знаешь ли Ты о Наблюдательных советах в школах?
Nov 5. 2019
3) Sizning maktabingizda yoki tanishlaringiz maktabida Kuzatuv kengashi bormi? / Есть ли Наблюдательные советы в Твоей школе или в школе знакомых?
Nov 5. 2019
4) Siz Kuzatuv kengashiga biron taklif/ariza bilan murojaat qilganmisiz? / Ты обращался/лась в Наблюдательный совет со своими предложениями?
Nov 5. 2019
5) Sizning maktabingiz Kuzatuv kengashi qanday ishlashi, tarkibida kimlar borligi qiziqmi? / Тебе интересно узнать как работает Наблюдательный совет Твоей школы, кто в его составe?
Nov 5. 2019
6) Sizningcha, yana kim ьaktab Kuzatuv kengashi tarkibiga kirishi kerak? / Кто ёще, по-Твоему, должен быть включён в состав Наблюдательного совета школы?
Nov 5. 2019
7) Siz o’z maktabingiz Kuzatuv kengashiga a’zo bolishni xohlarmidingiz? / Хотел/а бы Ты стать членом Наблюдательного совета своей школы?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

NOV 5. 2019
1) Maktablardagi Kuzatuv kengashlari haqida so’rovda ishtirok etish Sizga qiziqmi? / Интересно ли Тебе участвовать в опросе про Наблюдательные советы в школах?
5801 berilgan savollardan 29919 ga javob berdilar
Male
16%
Ha, chunki maktabda o’qiyman
 
Ha, chunki maktabda o’qiyman
52%
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
 
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
13%
Ha, chunki maktabda ishlayman
 
Ha, chunki maktabda ishlayman
19%
Qiziq emas
 
Qiziq emas

Female
21%
Ha, chunki maktabda o’qiyman
 
Ha, chunki maktabda o’qiyman
51%
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
 
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
13%
Ha, chunki maktabda ishlayman
 
Ha, chunki maktabda ishlayman
15%
Qiziq emas
 
Qiziq emas
0-14
80%
Ha, chunki maktabda o’qiyman
 
Ha, chunki maktabda o’qiyman
6%
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
 
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
5%
Ha, chunki maktabda ishlayman
 
Ha, chunki maktabda ishlayman
9%
Qiziq emas
 
Qiziq emas

15-19
31%
Ha, chunki maktabda o’qiyman
 
Ha, chunki maktabda o’qiyman
52%
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
 
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
2%
Ha, chunki maktabda ishlayman
 
Ha, chunki maktabda ishlayman
15%
Qiziq emas
 
Qiziq emas

20-24
6%
Ha, chunki maktabda o’qiyman
 
Ha, chunki maktabda o’qiyman
64%
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
 
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
9%
Ha, chunki maktabda ishlayman
 
Ha, chunki maktabda ishlayman
22%
Qiziq emas
 
Qiziq emas

25-30
3%
Ha, chunki maktabda o’qiyman
 
Ha, chunki maktabda o’qiyman
48%
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
 
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
29%
Ha, chunki maktabda ishlayman
 
Ha, chunki maktabda ishlayman
19%
Qiziq emas
 
Qiziq emas

31-34
6%
Ha, chunki maktabda o’qiyman
 
Ha, chunki maktabda o’qiyman
44%
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
 
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
34%
Ha, chunki maktabda ishlayman
 
Ha, chunki maktabda ishlayman
16%
Qiziq emas
 
Qiziq emas

35+
7%
Ha, chunki maktabda o’qiyman
 
Ha, chunki maktabda o’qiyman
38%
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
 
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
40%
Ha, chunki maktabda ishlayman
 
Ha, chunki maktabda ishlayman
14%
Qiziq emas
 
Qiziq emas
18%
Ha, chunki maktabda o’qiyman
 
Ha, chunki maktabda o’qiyman
51%
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
 
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
13%
Ha, chunki maktabda ishlayman
 
Ha, chunki maktabda ishlayman
18%
Qiziq emas
 
Qiziq emas
NOV 5. 2019
2) Maktablardagi Kuzatuv kengashi haqida bilasizmi? / Знаешь ли Ты о Наблюдательных советах в школах?
4587 berilgan savollardan 4778 ga javob berdilar
Male
19%
Yaxshi bilaman
 
Yaxshi bilaman
20%
Biroz bilaman
 
Biroz bilaman
18%
Faqat eshitganman
 
Faqat eshitganman
43%
Birinchi marta eshitayapman
 
Birinchi marta eshitayapman

Female
14%
Yaxshi bilaman
 
Yaxshi bilaman
22%
Biroz bilaman
 
Biroz bilaman
19%
Faqat eshitganman
 
Faqat eshitganman
45%
Birinchi marta eshitayapman
 
Birinchi marta eshitayapman
0-14
17%
Yaxshi bilaman
 
Yaxshi bilaman
27%
Biroz bilaman
 
Biroz bilaman
17%
Faqat eshitganman
 
Faqat eshitganman
38%
Birinchi marta eshitayapman
 
Birinchi marta eshitayapman

15-19
13%
Yaxshi bilaman
 
Yaxshi bilaman
25%
Biroz bilaman
 
Biroz bilaman
17%
Faqat eshitganman
 
Faqat eshitganman
46%
Birinchi marta eshitayapman
 
Birinchi marta eshitayapman

20-24
11%
Yaxshi bilaman
 
Yaxshi bilaman
20%
Biroz bilaman
 
Biroz bilaman
19%
Faqat eshitganman
 
Faqat eshitganman
50%
Birinchi marta eshitayapman
 
Birinchi marta eshitayapman

25-30
23%
Yaxshi bilaman
 
Yaxshi bilaman
15%
Biroz bilaman
 
Biroz bilaman
21%
Faqat eshitganman
 
Faqat eshitganman
41%
Birinchi marta eshitayapman
 
Birinchi marta eshitayapman

31-34
33%
Yaxshi bilaman
 
Yaxshi bilaman
16%
Biroz bilaman
 
Biroz bilaman
17%
Faqat eshitganman
 
Faqat eshitganman
34%
Birinchi marta eshitayapman
 
Birinchi marta eshitayapman

35+
41%
Yaxshi bilaman
 
Yaxshi bilaman
14%
Biroz bilaman
 
Biroz bilaman
21%
Faqat eshitganman
 
Faqat eshitganman
23%
Birinchi marta eshitayapman
 
Birinchi marta eshitayapman
17%
Yaxshi bilaman
 
Yaxshi bilaman
21%
Biroz bilaman
 
Biroz bilaman
18%
Faqat eshitganman
 
Faqat eshitganman
43%
Birinchi marta eshitayapman
 
Birinchi marta eshitayapman
NOV 5. 2019
3) Sizning maktabingizda yoki tanishlaringiz maktabida Kuzatuv kengashi bormi? / Есть ли Наблюдательные советы в Твоей школе или в школе знакомых?
4315 berilgan savollardan 4587 ga javob berdilar
Male
14%
Ha, va yaxshi ishlaydi
 
Ha, va yaxshi ishlaydi
20%
Ha, lekin faqat qog’ozda
 
Ha, lekin faqat qog’ozda
15%
Yo’q
 
Yo’q
51%
Xabarim yo’q
 
Xabarim yo’q

Female
16%
Ha, va yaxshi ishlaydi
 
Ha, va yaxshi ishlaydi
14%
Ha, lekin faqat qog’ozda
 
Ha, lekin faqat qog’ozda
12%
Yo’q
 
Yo’q
57%
Xabarim yo’q
 
Xabarim yo’q
0-14
30%
Ha, va yaxshi ishlaydi
 
Ha, va yaxshi ishlaydi
13%
Ha, lekin faqat qog’ozda
 
Ha, lekin faqat qog’ozda
17%
Yo’q
 
Yo’q
40%
Xabarim yo’q
 
Xabarim yo’q

15-19
16%
Ha, va yaxshi ishlaydi
 
Ha, va yaxshi ishlaydi
12%
Ha, lekin faqat qog’ozda
 
Ha, lekin faqat qog’ozda
17%
Yo’q
 
Yo’q
55%
Xabarim yo’q
 
Xabarim yo’q

20-24
11%
Ha, va yaxshi ishlaydi
 
Ha, va yaxshi ishlaydi
15%
Ha, lekin faqat qog’ozda
 
Ha, lekin faqat qog’ozda
11%
Yo’q
 
Yo’q
63%
Xabarim yo’q
 
Xabarim yo’q

25-30
12%
Ha, va yaxshi ishlaydi
 
Ha, va yaxshi ishlaydi
26%
Ha, lekin faqat qog’ozda
 
Ha, lekin faqat qog’ozda
14%
Yo’q
 
Yo’q
48%
Xabarim yo’q
 
Xabarim yo’q

31-34
15%
Ha, va yaxshi ishlaydi
 
Ha, va yaxshi ishlaydi
30%
Ha, lekin faqat qog’ozda
 
Ha, lekin faqat qog’ozda
10%
Yo’q
 
Yo’q
45%
Xabarim yo’q
 
Xabarim yo’q

35+
18%
Ha, va yaxshi ishlaydi
 
Ha, va yaxshi ishlaydi
35%
Ha, lekin faqat qog’ozda
 
Ha, lekin faqat qog’ozda
9%
Yo’q
 
Yo’q
37%
Xabarim yo’q
 
Xabarim yo’q
15%
Ha, va yaxshi ishlaydi
 
Ha, va yaxshi ishlaydi
18%
Ha, lekin faqat qog’ozda
 
Ha, lekin faqat qog’ozda
14%
Yo’q
 
Yo’q
53%
Xabarim yo’q
 
Xabarim yo’q
NOV 5. 2019
4) Siz Kuzatuv kengashiga biron taklif/ariza bilan murojaat qilganmisiz? / Ты обращался/лась в Наблюдательный совет со своими предложениями?
4136 berilgan savollardan 4316 ga javob berdilar
Male
4%
Ha, va javob ham olganman
 
Ha, va javob ham olganman
3%
Ha, lekin javob olmadim
 
Ha, lekin javob olmadim
29%
Zaruriyat bo’lmagan
 
Zaruriyat bo’lmagan
8%
Uni qanday topishni bilmayman
 
Uni qanday topishni bilmayman
13%
Foydasi yo'q deb o'ylayman
 
Foydasi yo'q deb o'ylayman
44%
Yo’q, chunki borligini bilmasdim
 
Yo’q, chunki borligini bilmasdim

Female
4%
Ha, va javob ham olganman
 
Ha, va javob ham olganman
2%
Ha, lekin javob olmadim
 
Ha, lekin javob olmadim
34%
Zaruriyat bo’lmagan
 
Zaruriyat bo’lmagan
6%
Uni qanday topishni bilmayman
 
Uni qanday topishni bilmayman
8%
Foydasi yo'q deb o'ylayman
 
Foydasi yo'q deb o'ylayman
46%
Yo’q, chunki borligini bilmasdim
 
Yo’q, chunki borligini bilmasdim
0-14
11%
Ha, va javob ham olganman
 
Ha, va javob ham olganman
4%
Ha, lekin javob olmadim
 
Ha, lekin javob olmadim
33%
Zaruriyat bo’lmagan
 
Zaruriyat bo’lmagan
10%
Uni qanday topishni bilmayman
 
Uni qanday topishni bilmayman
7%
Foydasi yo'q deb o'ylayman
 
Foydasi yo'q deb o'ylayman
35%
Yo’q, chunki borligini bilmasdim
 
Yo’q, chunki borligini bilmasdim

15-19
4%
Ha, va javob ham olganman
 
Ha, va javob ham olganman
3%
Ha, lekin javob olmadim
 
Ha, lekin javob olmadim
29%
Zaruriyat bo’lmagan
 
Zaruriyat bo’lmagan
8%
Uni qanday topishni bilmayman
 
Uni qanday topishni bilmayman
8%
Foydasi yo'q deb o'ylayman
 
Foydasi yo'q deb o'ylayman
48%
Yo’q, chunki borligini bilmasdim
 
Yo’q, chunki borligini bilmasdim

20-24
2%
Ha, va javob ham olganman
 
Ha, va javob ham olganman
2%
Ha, lekin javob olmadim
 
Ha, lekin javob olmadim
30%
Zaruriyat bo’lmagan
 
Zaruriyat bo’lmagan
6%
Uni qanday topishni bilmayman
 
Uni qanday topishni bilmayman
8%
Foydasi yo'q deb o'ylayman
 
Foydasi yo'q deb o'ylayman
52%
Yo’q, chunki borligini bilmasdim
 
Yo’q, chunki borligini bilmasdim

25-30
3%
Ha, va javob ham olganman
 
Ha, va javob ham olganman
2%
Ha, lekin javob olmadim
 
Ha, lekin javob olmadim
31%
Zaruriyat bo’lmagan
 
Zaruriyat bo’lmagan
8%
Uni qanday topishni bilmayman
 
Uni qanday topishni bilmayman
18%
Foydasi yo'q deb o'ylayman
 
Foydasi yo'q deb o'ylayman
38%
Yo’q, chunki borligini bilmasdim
 
Yo’q, chunki borligini bilmasdim

31-34
3%
Ha, va javob ham olganman
 
Ha, va javob ham olganman
3%
Ha, lekin javob olmadim
 
Ha, lekin javob olmadim
34%
Zaruriyat bo’lmagan
 
Zaruriyat bo’lmagan
5%
Uni qanday topishni bilmayman
 
Uni qanday topishni bilmayman
19%
Foydasi yo'q deb o'ylayman
 
Foydasi yo'q deb o'ylayman
36%
Yo’q, chunki borligini bilmasdim
 
Yo’q, chunki borligini bilmasdim

35+
6%
Ha, va javob ham olganman
 
Ha, va javob ham olganman
3%
Ha, lekin javob olmadim
 
Ha, lekin javob olmadim
36%
Zaruriyat bo’lmagan
 
Zaruriyat bo’lmagan
9%
Uni qanday topishni bilmayman
 
Uni qanday topishni bilmayman
17%
Foydasi yo'q deb o'ylayman
 
Foydasi yo'q deb o'ylayman
29%
Yo’q, chunki borligini bilmasdim
 
Yo’q, chunki borligini bilmasdim
4%
Ha, va javob ham olganman
 
Ha, va javob ham olganman
3%
Ha, lekin javob olmadim
 
Ha, lekin javob olmadim
31%
Zaruriyat bo’lmagan
 
Zaruriyat bo’lmagan
7%
Uni qanday topishni bilmayman
 
Uni qanday topishni bilmayman
11%
Foydasi yo'q deb o'ylayman
 
Foydasi yo'q deb o'ylayman
45%
Yo’q, chunki borligini bilmasdim
 
Yo’q, chunki borligini bilmasdim
NOV 5. 2019
5) Sizning maktabingiz Kuzatuv kengashi qanday ishlashi, tarkibida kimlar borligi qiziqmi? / Тебе интересно узнать как работает Наблюдательный совет Твоей школы, кто в его составe?
4048 berilgan savollardan 4136 ga javob berdilar
Male
82%
Ha
 
Ha
12%
Yo'q
 
Yo'q
7%
Menga bari bir
 
Menga bari bir

Female
83%
Ha
 
Ha
10%
Yo'q
 
Yo'q
7%
Menga bari bir
 
Menga bari bir
0-14
82%
Ha
 
Ha
12%
Yo'q
 
Yo'q
7%
Menga bari bir
 
Menga bari bir

15-19
79%
Ha
 
Ha
13%
Yo'q
 
Yo'q
8%
Menga bari bir
 
Menga bari bir

20-24
82%
Ha
 
Ha
11%
Yo'q
 
Yo'q
6%
Menga bari bir
 
Menga bari bir

25-30
86%
Ha
 
Ha
9%
Yo'q
 
Yo'q
6%
Menga bari bir
 
Menga bari bir

31-34
88%
Ha
 
Ha
9%
Yo'q
 
Yo'q
4%
Menga bari bir
 
Menga bari bir

35+
86%
Ha
 
Ha
9%
Yo'q
 
Yo'q
5%
Menga bari bir
 
Menga bari bir
82%
Ha
 
Ha
11%
Yo'q
 
Yo'q
7%
Menga bari bir
 
Menga bari bir
NOV 5. 2019
6) Sizningcha, yana kim ьaktab Kuzatuv kengashi tarkibiga kirishi kerak? / Кто ёще, по-Твоему, должен быть включён в состав Наблюдательного совета школы?
3877 berilgan savollardan 4048 ga javob berdilar
Male
7%
Xorijdagi vatandoshlar
 
Xorijdagi vatandoshlar
14%
Xalq ta’limi vazirligi xodimlari
 
Xalq ta’limi vazirligi xodimlari
10%
Maktab o’qituvchilari
 
Maktab o’qituvchilari
3%
Olimlar
 
Olimlar
5%
Tumandagi ish beruvchi kompaniyalar
 
Tumandagi ish beruvchi kompaniyalar
4%
Hokimiyat vakillari
 
Hokimiyat vakillari
12%
Maktab o’quvchilari
 
Maktab o’quvchilari
7%
Mahalliy deputatlar
 
Mahalliy deputatlar
7%
Mahalla oqsoqolari
 
Mahalla oqsoqolari
19%
OAV vakillari
 
OAV vakillari
11%
Bori yetarli
 
Bori yetarli

Female
8%
Xorijdagi vatandoshlar
 
Xorijdagi vatandoshlar
20%
Xalq ta’limi vazirligi xodimlari
 
Xalq ta’limi vazirligi xodimlari
14%
Maktab o’qituvchilari
 
Maktab o’qituvchilari
2%
Olimlar
 
Olimlar
2%
Tumandagi ish beruvchi kompaniyalar
 
Tumandagi ish beruvchi kompaniyalar
4%
Hokimiyat vakillari
 
Hokimiyat vakillari
19%
Maktab o’quvchilari
 
Maktab o’quvchilari
5%
Mahalliy deputatlar
 
Mahalliy deputatlar
4%
Mahalla oqsoqolari
 
Mahalla oqsoqolari
9%
OAV vakillari
 
OAV vakillari
13%
Bori yetarli
 
Bori yetarli
0-14
7%
Xorijdagi vatandoshlar
 
Xorijdagi vatandoshlar
21%
Xalq ta’limi vazirligi xodimlari
 
Xalq ta’limi vazirligi xodimlari
14%
Maktab o’qituvchilari
 
Maktab o’qituvchilari
3%
Olimlar
 
Olimlar
0%
Tumandagi ish beruvchi kompaniyalar
 
Tumandagi ish beruvchi kompaniyalar
6%
Hokimiyat vakillari
 
Hokimiyat vakillari
30%
Maktab o’quvchilari
 
Maktab o’quvchilari
5%
Mahalliy deputatlar
 
Mahalliy deputatlar
2%
Mahalla oqsoqolari
 
Mahalla oqsoqolari
2%
OAV vakillari
 
OAV vakillari
10%
Bori yetarli
 
Bori yetarli

15-19
8%
Xorijdagi vatandoshlar
 
Xorijdagi vatandoshlar
20%
Xalq ta’limi vazirligi xodimlari
 
Xalq ta’limi vazirligi xodimlari
12%
Maktab o’qituvchilari
 
Maktab o’qituvchilari
2%
Olimlar
 
Olimlar
3%
Tumandagi ish beruvchi kompaniyalar
 
Tumandagi ish beruvchi kompaniyalar
5%
Hokimiyat vakillari
 
Hokimiyat vakillari
22%
Maktab o’quvchilari
 
Maktab o’quvchilari
3%
Mahalliy deputatlar
 
Mahalliy deputatlar
5%
Mahalla oqsoqolari
 
Mahalla oqsoqolari
8%
OAV vakillari
 
OAV vakillari
11%
Bori yetarli
 
Bori yetarli

20-24
7%
Xorijdagi vatandoshlar
 
Xorijdagi vatandoshlar
19%
Xalq ta’limi vazirligi xodimlari
 
Xalq ta’limi vazirligi xodimlari
11%
Maktab o’qituvchilari
 
Maktab o’qituvchilari
3%
Olimlar
 
Olimlar
6%
Tumandagi ish beruvchi kompaniyalar
 
Tumandagi ish beruvchi kompaniyalar
3%
Hokimiyat vakillari
 
Hokimiyat vakillari
9%
Maktab o’quvchilari
 
Maktab o’quvchilari
6%
Mahalliy deputatlar
 
Mahalliy deputatlar
5%
Mahalla oqsoqolari
 
Mahalla oqsoqolari
17%
OAV vakillari
 
OAV vakillari
13%
Bori yetarli
 
Bori yetarli

25-30
6%
Xorijdagi vatandoshlar
 
Xorijdagi vatandoshlar
10%
Xalq ta’limi vazirligi xodimlari
 
Xalq ta’limi vazirligi xodimlari
11%
Maktab o’qituvchilari
 
Maktab o’qituvchilari
3%
Olimlar
 
Olimlar
6%
Tumandagi ish beruvchi kompaniyalar
 
Tumandagi ish beruvchi kompaniyalar
4%
Hokimiyat vakillari
 
Hokimiyat vakillari
7%
Maktab o’quvchilari
 
Maktab o’quvchilari
9%
Mahalliy deputatlar
 
Mahalliy deputatlar
8%
Mahalla oqsoqolari
 
Mahalla oqsoqolari
27%
OAV vakillari
 
OAV vakillari
10%
Bori yetarli
 
Bori yetarli

31-34
8%
Xorijdagi vatandoshlar
 
Xorijdagi vatandoshlar
10%
Xalq ta’limi vazirligi xodimlari
 
Xalq ta’limi vazirligi xodimlari
10%
Maktab o’qituvchilari
 
Maktab o’qituvchilari
4%
Olimlar
 
Olimlar
4%
Tumandagi ish beruvchi kompaniyalar
 
Tumandagi ish beruvchi kompaniyalar
1%
Hokimiyat vakillari
 
Hokimiyat vakillari
8%
Maktab o’quvchilari
 
Maktab o’quvchilari
8%
Mahalliy deputatlar
 
Mahalliy deputatlar
12%
Mahalla oqsoqolari
 
Mahalla oqsoqolari
17%
OAV vakillari
 
OAV vakillari
17%
Bori yetarli
 
Bori yetarli

35+
8%
Xorijdagi vatandoshlar
 
Xorijdagi vatandoshlar
8%
Xalq ta’limi vazirligi xodimlari
 
Xalq ta’limi vazirligi xodimlari
14%
Maktab o’qituvchilari
 
Maktab o’qituvchilari
3%
Olimlar
 
Olimlar
3%
Tumandagi ish beruvchi kompaniyalar
 
Tumandagi ish beruvchi kompaniyalar
2%
Hokimiyat vakillari
 
Hokimiyat vakillari
7%
Maktab o’quvchilari
 
Maktab o’quvchilari
11%
Mahalliy deputatlar
 
Mahalliy deputatlar
5%
Mahalla oqsoqolari
 
Mahalla oqsoqolari
23%
OAV vakillari
 
OAV vakillari
15%
Bori yetarli
 
Bori yetarli
7%
Xorijdagi vatandoshlar
 
Xorijdagi vatandoshlar
16%
Xalq ta’limi vazirligi xodimlari
 
Xalq ta’limi vazirligi xodimlari
12%
Maktab o’qituvchilari
 
Maktab o’qituvchilari
3%
Olimlar
 
Olimlar
4%
Tumandagi ish beruvchi kompaniyalar
 
Tumandagi ish beruvchi kompaniyalar
4%
Hokimiyat vakillari
 
Hokimiyat vakillari
15%
Maktab o’quvchilari
 
Maktab o’quvchilari
6%
Mahalliy deputatlar
 
Mahalliy deputatlar
6%
Mahalla oqsoqolari
 
Mahalla oqsoqolari
15%
OAV vakillari
 
OAV vakillari
12%
Bori yetarli
 
Bori yetarli
NOV 5. 2019
7) Siz o’z maktabingiz Kuzatuv kengashiga a’zo bolishni xohlarmidingiz? / Хотел/а бы Ты стать членом Наблюдательного совета своей школы?
3833 berilgan savollardan 3877 ga javob berdilar
Male
64%
Ha
 
Ha
21%
Yo'q
 
Yo'q
15%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

Female
62%
Ha
 
Ha
20%
Yo'q
 
Yo'q
18%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
0-14
70%
Ha
 
Ha
14%
Yo'q
 
Yo'q
17%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

15-19
64%
Ha
 
Ha
19%
Yo'q
 
Yo'q
16%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

20-24
65%
Ha
 
Ha
20%
Yo'q
 
Yo'q
16%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

25-30
65%
Ha
 
Ha
20%
Yo'q
 
Yo'q
15%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

31-34
55%
Ha
 
Ha
27%
Yo'q
 
Yo'q
18%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

35+
50%
Ha
 
Ha
31%
Yo'q
 
Yo'q
19%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
63%
Ha
 
Ha
21%
Yo'q
 
Yo'q
16%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Maktabda o’qish qanday?
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar