JAMIYAT / ОБЩЕСТВО
Siz uchun volontyorlik nima? / Что для Тебя волонтёрство?
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 9 savollar
18% javoblar ulushi
4572 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 25561 so'raldi
Oct 14. 2019
1. Siz volontyorlik/ko’ngillilik nima ekanligini bilasizmi? / Знаешь ли Ты, что такое волонтёрство?
Oct 14. 2019
2. Sizningcha, volontyorlik nima? / Что, по-Твоему, волонтёрская деятельность?
Oct 14. 2019
3. Siz qachonlardir volontyor bo’lganmisiz? / Был/а ли Ты когда-нибудь волонтёром?
Oct 14. 2019
4. Siz qaysi sohada volontyor bo'lishni xohlardingiz? / В какой сфере Ты хотел/а бы стать волонтёром?
Oct 14. 2019
5. Sizningcha, insonni volontyorlik bilan shug’ullanishga nima undaydi/motivatsiya beradi? / По-Твоему, что мотивирует человека, чтобы заниматься волонтёрской деятельностью?
Oct 14. 2019
6. Sizningcha, bugungi kunda volontyorlikda kim ko'proq ishtirok etmoqda? / Кто сегодня, по-Твоему, больше всего занимается волонтёрством?
Oct 14. 2019
7. Sizningcha, O'zbekistonda volontyorlik faoliyatini rivojlanishiga nima xalaqit bermoqda? / Что, по-Твоему мнению, является препятствием развития волонтёрства в Узбекистане?
Oct 14. 2019
8. Nima deb o’ylaysiz, O’zbekistonda volontyorlikni rivojlantirish kerakmi? / Как Ты считаешь, нужно ли развивать волонтерство в Узбекистане?
Oct 14. 2019
9. Sizningcha, jamiyatda mavjud bo'lgan muammolarni volontyorlarni ishtiroki va ularni jalb qilish orqali hal qilish mumkinmi? / Mожно ли решить проблемы, существующие в обществе с вовлечением и участием волонтёров?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

OCT 14. 2019
1. Siz volontyorlik/ko’ngillilik nima ekanligini bilasizmi? / Знаешь ли Ты, что такое волонтёрство?
4572 berilgan savollardan 25561 ga javob berdilar
Female
73%
Ha
 
Ha
22%
Yo'q
 
Yo'q
6%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

Male
66%
Ha
 
Ha
29%
Yo'q
 
Yo'q
6%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
0-14
89%
Ha
 
Ha
11%
Yo'q
 
Yo'q
0%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

15-19
69%
Ha
 
Ha
25%
Yo'q
 
Yo'q
6%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

20-24
68%
Ha
 
Ha
26%
Yo'q
 
Yo'q
6%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

25-30
66%
Ha
 
Ha
28%
Yo'q
 
Yo'q
6%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

31-34
70%
Ha
 
Ha
24%
Yo'q
 
Yo'q
6%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

35+
74%
Ha
 
Ha
20%
Yo'q
 
Yo'q
6%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
68%
Ha
 
Ha
26%
Yo'q
 
Yo'q
6%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
OCT 14. 2019
2. Sizningcha, volontyorlik nima? / Что, по-Твоему, волонтёрская деятельность?
4284 berilgan savollardan 4574 ga javob berdilar
Female
61%
Ezgulik uchun beg’araz mehnat
 
Ezgulik uchun beg’araz mehnat
8%
Qisman haq to'lanadigan ish
 
Qisman haq to'lanadigan ish
1%
Boshqa ishlar kabi pullik xizmat
 
Boshqa ishlar kabi pullik xizmat
16%
Vatan ravnaqi uchun yordam
 
Vatan ravnaqi uchun yordam
12%
Bilmayman
 
Bilmayman
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
55%
Ezgulik uchun beg’araz mehnat
 
Ezgulik uchun beg’araz mehnat
9%
Qisman haq to'lanadigan ish
 
Qisman haq to'lanadigan ish
1%
Boshqa ishlar kabi pullik xizmat
 
Boshqa ishlar kabi pullik xizmat
12%
Vatan ravnaqi uchun yordam
 
Vatan ravnaqi uchun yordam
20%
Bilmayman
 
Bilmayman
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
56%
Ezgulik uchun beg’araz mehnat
 
Ezgulik uchun beg’araz mehnat
22%
Qisman haq to'lanadigan ish
 
Qisman haq to'lanadigan ish
0%
Boshqa ishlar kabi pullik xizmat
 
Boshqa ishlar kabi pullik xizmat
11%
Vatan ravnaqi uchun yordam
 
Vatan ravnaqi uchun yordam
0%
Bilmayman
 
Bilmayman
11%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
57%
Ezgulik uchun beg’araz mehnat
 
Ezgulik uchun beg’araz mehnat
7%
Qisman haq to'lanadigan ish
 
Qisman haq to'lanadigan ish
1%
Boshqa ishlar kabi pullik xizmat
 
Boshqa ishlar kabi pullik xizmat
18%
Vatan ravnaqi uchun yordam
 
Vatan ravnaqi uchun yordam
15%
Bilmayman
 
Bilmayman
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
58%
Ezgulik uchun beg’araz mehnat
 
Ezgulik uchun beg’araz mehnat
8%
Qisman haq to'lanadigan ish
 
Qisman haq to'lanadigan ish
1%
Boshqa ishlar kabi pullik xizmat
 
Boshqa ishlar kabi pullik xizmat
13%
Vatan ravnaqi uchun yordam
 
Vatan ravnaqi uchun yordam
16%
Bilmayman
 
Bilmayman
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
54%
Ezgulik uchun beg’araz mehnat
 
Ezgulik uchun beg’araz mehnat
10%
Qisman haq to'lanadigan ish
 
Qisman haq to'lanadigan ish
2%
Boshqa ishlar kabi pullik xizmat
 
Boshqa ishlar kabi pullik xizmat
10%
Vatan ravnaqi uchun yordam
 
Vatan ravnaqi uchun yordam
21%
Bilmayman
 
Bilmayman
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
64%
Ezgulik uchun beg’araz mehnat
 
Ezgulik uchun beg’araz mehnat
6%
Qisman haq to'lanadigan ish
 
Qisman haq to'lanadigan ish
1%
Boshqa ishlar kabi pullik xizmat
 
Boshqa ishlar kabi pullik xizmat
8%
Vatan ravnaqi uchun yordam
 
Vatan ravnaqi uchun yordam
20%
Bilmayman
 
Bilmayman
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
63%
Ezgulik uchun beg’araz mehnat
 
Ezgulik uchun beg’araz mehnat
11%
Qisman haq to'lanadigan ish
 
Qisman haq to'lanadigan ish
2%
Boshqa ishlar kabi pullik xizmat
 
Boshqa ishlar kabi pullik xizmat
9%
Vatan ravnaqi uchun yordam
 
Vatan ravnaqi uchun yordam
14%
Bilmayman
 
Bilmayman
1%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
58%
Ezgulik uchun beg’araz mehnat
 
Ezgulik uchun beg’araz mehnat
8%
Qisman haq to'lanadigan ish
 
Qisman haq to'lanadigan ish
1%
Boshqa ishlar kabi pullik xizmat
 
Boshqa ishlar kabi pullik xizmat
14%
Vatan ravnaqi uchun yordam
 
Vatan ravnaqi uchun yordam
17%
Bilmayman
 
Bilmayman
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
OCT 14. 2019
3. Siz qachonlardir volontyor bo’lganmisiz? / Был/а ли Ты когда-нибудь волонтёром?
4119 berilgan savollardan 4244 ga javob berdilar
Female
29%
Yo'q
 
Yo'q
26%
Xohlardim, lekin nima qilay
 
Xohlardim, lekin nima qilay
2%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
24%
Ha, avval
 
Ha, avval
19%
Ha, hozir ham
 
Ha, hozir ham

Male
34%
Yo'q
 
Yo'q
20%
Xohlardim, lekin nima qilay
 
Xohlardim, lekin nima qilay
3%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
25%
Ha, avval
 
Ha, avval
17%
Ha, hozir ham
 
Ha, hozir ham
0-14
11%
Yo'q
 
Yo'q
44%
Xohlardim, lekin nima qilay
 
Xohlardim, lekin nima qilay
11%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
11%
Ha, avval
 
Ha, avval
22%
Ha, hozir ham
 
Ha, hozir ham

15-19
29%
Yo'q
 
Yo'q
27%
Xohlardim, lekin nima qilay
 
Xohlardim, lekin nima qilay
4%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
21%
Ha, avval
 
Ha, avval
19%
Ha, hozir ham
 
Ha, hozir ham

20-24
28%
Yo'q
 
Yo'q
23%
Xohlardim, lekin nima qilay
 
Xohlardim, lekin nima qilay
2%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
25%
Ha, avval
 
Ha, avval
21%
Ha, hozir ham
 
Ha, hozir ham

25-30
34%
Yo'q
 
Yo'q
20%
Xohlardim, lekin nima qilay
 
Xohlardim, lekin nima qilay
3%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
28%
Ha, avval
 
Ha, avval
15%
Ha, hozir ham
 
Ha, hozir ham

31-34
35%
Yo'q
 
Yo'q
16%
Xohlardim, lekin nima qilay
 
Xohlardim, lekin nima qilay
3%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
31%
Ha, avval
 
Ha, avval
15%
Ha, hozir ham
 
Ha, hozir ham

35+
41%
Yo'q
 
Yo'q
17%
Xohlardim, lekin nima qilay
 
Xohlardim, lekin nima qilay
2%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
24%
Ha, avval
 
Ha, avval
16%
Ha, hozir ham
 
Ha, hozir ham
32%
Yo'q
 
Yo'q
22%
Xohlardim, lekin nima qilay
 
Xohlardim, lekin nima qilay
3%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
25%
Ha, avval
 
Ha, avval
18%
Ha, hozir ham
 
Ha, hozir ham
OCT 14. 2019
4. Siz qaysi sohada volontyor bo'lishni xohlardingiz? / В какой сфере Ты хотел/а бы стать волонтёром?
4013 berilgan savollardan 4119 ga javob berdilar
Female
20%
Bolalar/qariyalar uchun yordam
 
Bolalar/qariyalar uchun yordam
17%
Yoshlar bilan ishlash
 
Yoshlar bilan ishlash
11%
Kam ta'minlanganlarga yordam berish
 
Kam ta'minlanganlarga yordam berish
10%
Jonivorlar bilan ishlash
 
Jonivorlar bilan ishlash
7%
Tabiatni muhofaza qilish
 
Tabiatni muhofaza qilish
14%
Ommaviy tadbirlarni tashkil qilish
 
Ommaviy tadbirlarni tashkil qilish
17%
Ta'lim loyihalari
 
Ta'lim loyihalari
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
13%
Bolalar/qariyalar uchun yordam
 
Bolalar/qariyalar uchun yordam
17%
Yoshlar bilan ishlash
 
Yoshlar bilan ishlash
15%
Kam ta'minlanganlarga yordam berish
 
Kam ta'minlanganlarga yordam berish
5%
Jonivorlar bilan ishlash
 
Jonivorlar bilan ishlash
9%
Tabiatni muhofaza qilish
 
Tabiatni muhofaza qilish
13%
Ommaviy tadbirlarni tashkil qilish
 
Ommaviy tadbirlarni tashkil qilish
22%
Ta'lim loyihalari
 
Ta'lim loyihalari
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
22%
Bolalar/qariyalar uchun yordam
 
Bolalar/qariyalar uchun yordam
11%
Yoshlar bilan ishlash
 
Yoshlar bilan ishlash
22%
Kam ta'minlanganlarga yordam berish
 
Kam ta'minlanganlarga yordam berish
33%
Jonivorlar bilan ishlash
 
Jonivorlar bilan ishlash
0%
Tabiatni muhofaza qilish
 
Tabiatni muhofaza qilish
11%
Ommaviy tadbirlarni tashkil qilish
 
Ommaviy tadbirlarni tashkil qilish
0%
Ta'lim loyihalari
 
Ta'lim loyihalari
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
15%
Bolalar/qariyalar uchun yordam
 
Bolalar/qariyalar uchun yordam
18%
Yoshlar bilan ishlash
 
Yoshlar bilan ishlash
12%
Kam ta'minlanganlarga yordam berish
 
Kam ta'minlanganlarga yordam berish
11%
Jonivorlar bilan ishlash
 
Jonivorlar bilan ishlash
8%
Tabiatni muhofaza qilish
 
Tabiatni muhofaza qilish
16%
Ommaviy tadbirlarni tashkil qilish
 
Ommaviy tadbirlarni tashkil qilish
14%
Ta'lim loyihalari
 
Ta'lim loyihalari
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
16%
Bolalar/qariyalar uchun yordam
 
Bolalar/qariyalar uchun yordam
18%
Yoshlar bilan ishlash
 
Yoshlar bilan ishlash
12%
Kam ta'minlanganlarga yordam berish
 
Kam ta'minlanganlarga yordam berish
6%
Jonivorlar bilan ishlash
 
Jonivorlar bilan ishlash
8%
Tabiatni muhofaza qilish
 
Tabiatni muhofaza qilish
17%
Ommaviy tadbirlarni tashkil qilish
 
Ommaviy tadbirlarni tashkil qilish
18%
Ta'lim loyihalari
 
Ta'lim loyihalari
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
16%
Bolalar/qariyalar uchun yordam
 
Bolalar/qariyalar uchun yordam
16%
Yoshlar bilan ishlash
 
Yoshlar bilan ishlash
15%
Kam ta'minlanganlarga yordam berish
 
Kam ta'minlanganlarga yordam berish
6%
Jonivorlar bilan ishlash
 
Jonivorlar bilan ishlash
8%
Tabiatni muhofaza qilish
 
Tabiatni muhofaza qilish
10%
Ommaviy tadbirlarni tashkil qilish
 
Ommaviy tadbirlarni tashkil qilish
23%
Ta'lim loyihalari
 
Ta'lim loyihalari
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
15%
Bolalar/qariyalar uchun yordam
 
Bolalar/qariyalar uchun yordam
15%
Yoshlar bilan ishlash
 
Yoshlar bilan ishlash
15%
Kam ta'minlanganlarga yordam berish
 
Kam ta'minlanganlarga yordam berish
2%
Jonivorlar bilan ishlash
 
Jonivorlar bilan ishlash
10%
Tabiatni muhofaza qilish
 
Tabiatni muhofaza qilish
10%
Ommaviy tadbirlarni tashkil qilish
 
Ommaviy tadbirlarni tashkil qilish
26%
Ta'lim loyihalari
 
Ta'lim loyihalari
8%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
15%
Bolalar/qariyalar uchun yordam
 
Bolalar/qariyalar uchun yordam
10%
Yoshlar bilan ishlash
 
Yoshlar bilan ishlash
14%
Kam ta'minlanganlarga yordam berish
 
Kam ta'minlanganlarga yordam berish
4%
Jonivorlar bilan ishlash
 
Jonivorlar bilan ishlash
11%
Tabiatni muhofaza qilish
 
Tabiatni muhofaza qilish
7%
Ommaviy tadbirlarni tashkil qilish
 
Ommaviy tadbirlarni tashkil qilish
33%
Ta'lim loyihalari
 
Ta'lim loyihalari
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
15%
Bolalar/qariyalar uchun yordam
 
Bolalar/qariyalar uchun yordam
17%
Yoshlar bilan ishlash
 
Yoshlar bilan ishlash
14%
Kam ta'minlanganlarga yordam berish
 
Kam ta'minlanganlarga yordam berish
7%
Jonivorlar bilan ishlash
 
Jonivorlar bilan ishlash
8%
Tabiatni muhofaza qilish
 
Tabiatni muhofaza qilish
14%
Ommaviy tadbirlarni tashkil qilish
 
Ommaviy tadbirlarni tashkil qilish
20%
Ta'lim loyihalari
 
Ta'lim loyihalari
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
OCT 14. 2019
5. Sizningcha, insonni volontyorlik bilan shug’ullanishga nima undaydi/motivatsiya beradi? / По-Твоему, что мотивирует человека, чтобы заниматься волонтёрской деятельностью?
3874 berilgan savollardan 3964 ga javob berdilar
Female
63%
Odamlarga yordam berish istagi
 
Odamlarga yordam berish istagi
2%
Bo'sh vaqt ko'pligi
 
Bo'sh vaqt ko'pligi
1%
Ahamiyatli bo’lish va obro'si
 
Ahamiyatli bo’lish va obro'si
1%
O'zini tanitish istagi
 
O'zini tanitish istagi
14%
O'zini rivojlantirish istagi
 
O'zini rivojlantirish istagi
11%
Bir jamoaning qismi bo'lish istagi
 
Bir jamoaning qismi bo'lish istagi
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
4%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

Male
58%
Odamlarga yordam berish istagi
 
Odamlarga yordam berish istagi
3%
Bo'sh vaqt ko'pligi
 
Bo'sh vaqt ko'pligi
2%
Ahamiyatli bo’lish va obro'si
 
Ahamiyatli bo’lish va obro'si
2%
O'zini tanitish istagi
 
O'zini tanitish istagi
12%
O'zini rivojlantirish istagi
 
O'zini rivojlantirish istagi
12%
Bir jamoaning qismi bo'lish istagi
 
Bir jamoaning qismi bo'lish istagi
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
5%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
0-14
75%
Odamlarga yordam berish istagi
 
Odamlarga yordam berish istagi
12%
Bo'sh vaqt ko'pligi
 
Bo'sh vaqt ko'pligi
0%
Ahamiyatli bo’lish va obro'si
 
Ahamiyatli bo’lish va obro'si
0%
O'zini tanitish istagi
 
O'zini tanitish istagi
0%
O'zini rivojlantirish istagi
 
O'zini rivojlantirish istagi
0%
Bir jamoaning qismi bo'lish istagi
 
Bir jamoaning qismi bo'lish istagi
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
12%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

15-19
58%
Odamlarga yordam berish istagi
 
Odamlarga yordam berish istagi
2%
Bo'sh vaqt ko'pligi
 
Bo'sh vaqt ko'pligi
2%
Ahamiyatli bo’lish va obro'si
 
Ahamiyatli bo’lish va obro'si
2%
O'zini tanitish istagi
 
O'zini tanitish istagi
16%
O'zini rivojlantirish istagi
 
O'zini rivojlantirish istagi
11%
Bir jamoaning qismi bo'lish istagi
 
Bir jamoaning qismi bo'lish istagi
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
4%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

20-24
58%
Odamlarga yordam berish istagi
 
Odamlarga yordam berish istagi
3%
Bo'sh vaqt ko'pligi
 
Bo'sh vaqt ko'pligi
2%
Ahamiyatli bo’lish va obro'si
 
Ahamiyatli bo’lish va obro'si
1%
O'zini tanitish istagi
 
O'zini tanitish istagi
16%
O'zini rivojlantirish istagi
 
O'zini rivojlantirish istagi
13%
Bir jamoaning qismi bo'lish istagi
 
Bir jamoaning qismi bo'lish istagi
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
3%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

25-30
62%
Odamlarga yordam berish istagi
 
Odamlarga yordam berish istagi
3%
Bo'sh vaqt ko'pligi
 
Bo'sh vaqt ko'pligi
1%
Ahamiyatli bo’lish va obro'si
 
Ahamiyatli bo’lish va obro'si
2%
O'zini tanitish istagi
 
O'zini tanitish istagi
11%
O'zini rivojlantirish istagi
 
O'zini rivojlantirish istagi
10%
Bir jamoaning qismi bo'lish istagi
 
Bir jamoaning qismi bo'lish istagi
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
5%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

31-34
66%
Odamlarga yordam berish istagi
 
Odamlarga yordam berish istagi
4%
Bo'sh vaqt ko'pligi
 
Bo'sh vaqt ko'pligi
0%
Ahamiyatli bo’lish va obro'si
 
Ahamiyatli bo’lish va obro'si
3%
O'zini tanitish istagi
 
O'zini tanitish istagi
7%
O'zini rivojlantirish istagi
 
O'zini rivojlantirish istagi
8%
Bir jamoaning qismi bo'lish istagi
 
Bir jamoaning qismi bo'lish istagi
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
8%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

35+
63%
Odamlarga yordam berish istagi
 
Odamlarga yordam berish istagi
2%
Bo'sh vaqt ko'pligi
 
Bo'sh vaqt ko'pligi
0%
Ahamiyatli bo’lish va obro'si
 
Ahamiyatli bo’lish va obro'si
0%
O'zini tanitish istagi
 
O'zini tanitish istagi
8%
O'zini rivojlantirish istagi
 
O'zini rivojlantirish istagi
11%
Bir jamoaning qismi bo'lish istagi
 
Bir jamoaning qismi bo'lish istagi
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
8%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
60%
Odamlarga yordam berish istagi
 
Odamlarga yordam berish istagi
3%
Bo'sh vaqt ko'pligi
 
Bo'sh vaqt ko'pligi
2%
Ahamiyatli bo’lish va obro'si
 
Ahamiyatli bo’lish va obro'si
2%
O'zini tanitish istagi
 
O'zini tanitish istagi
13%
O'zini rivojlantirish istagi
 
O'zini rivojlantirish istagi
11%
Bir jamoaning qismi bo'lish istagi
 
Bir jamoaning qismi bo'lish istagi
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
4%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
OCT 14. 2019
6. Sizningcha, bugungi kunda volontyorlikda kim ko'proq ishtirok etmoqda? / Кто сегодня, по-Твоему, больше всего занимается волонтёрством?
3789 berilgan savollardan 3844 ga javob berdilar
Female
2%
Nafaqadagilar
 
Nafaqadagilar
9%
Kattalar (30 yoshdan katta)
 
Kattalar (30 yoshdan katta)
6%
O'qimaydigan va ishlamaydiganlar
 
O'qimaydigan va ishlamaydiganlar
10%
Ishlayotgan yoshlar
 
Ishlayotgan yoshlar
45%
Oliygoh talabalari
 
Oliygoh talabalari
11%
Maktab/kollej o'quvchilari
 
Maktab/kollej o'quvchilari
18%
Bilmayman
 
Bilmayman

Male
3%
Nafaqadagilar
 
Nafaqadagilar
10%
Kattalar (30 yoshdan katta)
 
Kattalar (30 yoshdan katta)
8%
O'qimaydigan va ishlamaydiganlar
 
O'qimaydigan va ishlamaydiganlar
11%
Ishlayotgan yoshlar
 
Ishlayotgan yoshlar
34%
Oliygoh talabalari
 
Oliygoh talabalari
9%
Maktab/kollej o'quvchilari
 
Maktab/kollej o'quvchilari
25%
Bilmayman
 
Bilmayman
0-14
0%
Nafaqadagilar
 
Nafaqadagilar
12%
Kattalar (30 yoshdan katta)
 
Kattalar (30 yoshdan katta)
0%
O'qimaydigan va ishlamaydiganlar
 
O'qimaydigan va ishlamaydiganlar
25%
Ishlayotgan yoshlar
 
Ishlayotgan yoshlar
0%
Oliygoh talabalari
 
Oliygoh talabalari
38%
Maktab/kollej o'quvchilari
 
Maktab/kollej o'quvchilari
25%
Bilmayman
 
Bilmayman

15-19
2%
Nafaqadagilar
 
Nafaqadagilar
9%
Kattalar (30 yoshdan katta)
 
Kattalar (30 yoshdan katta)
9%
O'qimaydigan va ishlamaydiganlar
 
O'qimaydigan va ishlamaydiganlar
11%
Ishlayotgan yoshlar
 
Ishlayotgan yoshlar
32%
Oliygoh talabalari
 
Oliygoh talabalari
20%
Maktab/kollej o'quvchilari
 
Maktab/kollej o'quvchilari
17%
Bilmayman
 
Bilmayman

20-24
3%
Nafaqadagilar
 
Nafaqadagilar
7%
Kattalar (30 yoshdan katta)
 
Kattalar (30 yoshdan katta)
6%
O'qimaydigan va ishlamaydiganlar
 
O'qimaydigan va ishlamaydiganlar
8%
Ishlayotgan yoshlar
 
Ishlayotgan yoshlar
50%
Oliygoh talabalari
 
Oliygoh talabalari
6%
Maktab/kollej o'quvchilari
 
Maktab/kollej o'quvchilari
20%
Bilmayman
 
Bilmayman

25-30
3%
Nafaqadagilar
 
Nafaqadagilar
10%
Kattalar (30 yoshdan katta)
 
Kattalar (30 yoshdan katta)
6%
O'qimaydigan va ishlamaydiganlar
 
O'qimaydigan va ishlamaydiganlar
14%
Ishlayotgan yoshlar
 
Ishlayotgan yoshlar
30%
Oliygoh talabalari
 
Oliygoh talabalari
7%
Maktab/kollej o'quvchilari
 
Maktab/kollej o'quvchilari
29%
Bilmayman
 
Bilmayman

31-34
4%
Nafaqadagilar
 
Nafaqadagilar
15%
Kattalar (30 yoshdan katta)
 
Kattalar (30 yoshdan katta)
10%
O'qimaydigan va ishlamaydiganlar
 
O'qimaydigan va ishlamaydiganlar
13%
Ishlayotgan yoshlar
 
Ishlayotgan yoshlar
24%
Oliygoh talabalari
 
Oliygoh talabalari
4%
Maktab/kollej o'quvchilari
 
Maktab/kollej o'quvchilari
30%
Bilmayman
 
Bilmayman

35+
4%
Nafaqadagilar
 
Nafaqadagilar
15%
Kattalar (30 yoshdan katta)
 
Kattalar (30 yoshdan katta)
5%
O'qimaydigan va ishlamaydiganlar
 
O'qimaydigan va ishlamaydiganlar
12%
Ishlayotgan yoshlar
 
Ishlayotgan yoshlar
26%
Oliygoh talabalari
 
Oliygoh talabalari
6%
Maktab/kollej o'quvchilari
 
Maktab/kollej o'quvchilari
31%
Bilmayman
 
Bilmayman
3%
Nafaqadagilar
 
Nafaqadagilar
10%
Kattalar (30 yoshdan katta)
 
Kattalar (30 yoshdan katta)
7%
O'qimaydigan va ishlamaydiganlar
 
O'qimaydigan va ishlamaydiganlar
10%
Ishlayotgan yoshlar
 
Ishlayotgan yoshlar
38%
Oliygoh talabalari
 
Oliygoh talabalari
10%
Maktab/kollej o'quvchilari
 
Maktab/kollej o'quvchilari
22%
Bilmayman
 
Bilmayman
OCT 14. 2019
7. Sizningcha, O'zbekistonda volontyorlik faoliyatini rivojlanishiga nima xalaqit bermoqda? / Что, по-Твоему мнению, является препятствием развития волонтёрства в Узбекистане?
3723 berilgan savollardan 3789 ga javob berdilar
Female
6%
Vaqt yetishmasligi
 
Vaqt yetishmasligi
7%
Tajriba yetishmasligi
 
Tajriba yetishmasligi
16%
Moddiy imkoniyatlar yo'q
 
Moddiy imkoniyatlar yo'q
20%
Volontyorlik haqida ma'lumot yo'q
 
Volontyorlik haqida ma'lumot yo'q
25%
Jamiyat muammolariga befarqlik
 
Jamiyat muammolariga befarqlik
17%
Volontyorlikni tushunmaslik
 
Volontyorlikni tushunmaslik
5%
Volontyorlik haqida Qonun yo’qligi
 
Volontyorlik haqida Qonun yo’qligi
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
7%
Vaqt yetishmasligi
 
Vaqt yetishmasligi
7%
Tajriba yetishmasligi
 
Tajriba yetishmasligi
24%
Moddiy imkoniyatlar yo'q
 
Moddiy imkoniyatlar yo'q
16%
Volontyorlik haqida ma'lumot yo'q
 
Volontyorlik haqida ma'lumot yo'q
23%
Jamiyat muammolariga befarqlik
 
Jamiyat muammolariga befarqlik
12%
Volontyorlikni tushunmaslik
 
Volontyorlikni tushunmaslik
7%
Volontyorlik haqida Qonun yo’qligi
 
Volontyorlik haqida Qonun yo’qligi
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
12%
Vaqt yetishmasligi
 
Vaqt yetishmasligi
0%
Tajriba yetishmasligi
 
Tajriba yetishmasligi
12%
Moddiy imkoniyatlar yo'q
 
Moddiy imkoniyatlar yo'q
0%
Volontyorlik haqida ma'lumot yo'q
 
Volontyorlik haqida ma'lumot yo'q
25%
Jamiyat muammolariga befarqlik
 
Jamiyat muammolariga befarqlik
50%
Volontyorlikni tushunmaslik
 
Volontyorlikni tushunmaslik
0%
Volontyorlik haqida Qonun yo’qligi
 
Volontyorlik haqida Qonun yo’qligi
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
8%
Vaqt yetishmasligi
 
Vaqt yetishmasligi
8%
Tajriba yetishmasligi
 
Tajriba yetishmasligi
17%
Moddiy imkoniyatlar yo'q
 
Moddiy imkoniyatlar yo'q
19%
Volontyorlik haqida ma'lumot yo'q
 
Volontyorlik haqida ma'lumot yo'q
22%
Jamiyat muammolariga befarqlik
 
Jamiyat muammolariga befarqlik
15%
Volontyorlikni tushunmaslik
 
Volontyorlikni tushunmaslik
7%
Volontyorlik haqida Qonun yo’qligi
 
Volontyorlik haqida Qonun yo’qligi
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
6%
Vaqt yetishmasligi
 
Vaqt yetishmasligi
6%
Tajriba yetishmasligi
 
Tajriba yetishmasligi
19%
Moddiy imkoniyatlar yo'q
 
Moddiy imkoniyatlar yo'q
20%
Volontyorlik haqida ma'lumot yo'q
 
Volontyorlik haqida ma'lumot yo'q
23%
Jamiyat muammolariga befarqlik
 
Jamiyat muammolariga befarqlik
14%
Volontyorlikni tushunmaslik
 
Volontyorlikni tushunmaslik
6%
Volontyorlik haqida Qonun yo’qligi
 
Volontyorlik haqida Qonun yo’qligi
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
6%
Vaqt yetishmasligi
 
Vaqt yetishmasligi
6%
Tajriba yetishmasligi
 
Tajriba yetishmasligi
25%
Moddiy imkoniyatlar yo'q
 
Moddiy imkoniyatlar yo'q
17%
Volontyorlik haqida ma'lumot yo'q
 
Volontyorlik haqida ma'lumot yo'q
25%
Jamiyat muammolariga befarqlik
 
Jamiyat muammolariga befarqlik
13%
Volontyorlikni tushunmaslik
 
Volontyorlikni tushunmaslik
5%
Volontyorlik haqida Qonun yo’qligi
 
Volontyorlik haqida Qonun yo’qligi
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
6%
Vaqt yetishmasligi
 
Vaqt yetishmasligi
7%
Tajriba yetishmasligi
 
Tajriba yetishmasligi
28%
Moddiy imkoniyatlar yo'q
 
Moddiy imkoniyatlar yo'q
8%
Volontyorlik haqida ma'lumot yo'q
 
Volontyorlik haqida ma'lumot yo'q
26%
Jamiyat muammolariga befarqlik
 
Jamiyat muammolariga befarqlik
9%
Volontyorlikni tushunmaslik
 
Volontyorlikni tushunmaslik
7%
Volontyorlik haqida Qonun yo’qligi
 
Volontyorlik haqida Qonun yo’qligi
9%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
6%
Vaqt yetishmasligi
 
Vaqt yetishmasligi
6%
Tajriba yetishmasligi
 
Tajriba yetishmasligi
20%
Moddiy imkoniyatlar yo'q
 
Moddiy imkoniyatlar yo'q
17%
Volontyorlik haqida ma'lumot yo'q
 
Volontyorlik haqida ma'lumot yo'q
24%
Jamiyat muammolariga befarqlik
 
Jamiyat muammolariga befarqlik
14%
Volontyorlikni tushunmaslik
 
Volontyorlikni tushunmaslik
11%
Volontyorlik haqida Qonun yo’qligi
 
Volontyorlik haqida Qonun yo’qligi
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
7%
Vaqt yetishmasligi
 
Vaqt yetishmasligi
7%
Tajriba yetishmasligi
 
Tajriba yetishmasligi
21%
Moddiy imkoniyatlar yo'q
 
Moddiy imkoniyatlar yo'q
18%
Volontyorlik haqida ma'lumot yo'q
 
Volontyorlik haqida ma'lumot yo'q
24%
Jamiyat muammolariga befarqlik
 
Jamiyat muammolariga befarqlik
14%
Volontyorlikni tushunmaslik
 
Volontyorlikni tushunmaslik
6%
Volontyorlik haqida Qonun yo’qligi
 
Volontyorlik haqida Qonun yo’qligi
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
OCT 14. 2019
8. Nima deb o’ylaysiz, O’zbekistonda volontyorlikni rivojlantirish kerakmi? / Как Ты считаешь, нужно ли развивать волонтерство в Узбекистане?
3686 berilgan savollardan 3699 ga javob berdilar
Female
94%
Ha
 
Ha
1%
Yo'q
 
Yo'q
4%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

Male
90%
Ha
 
Ha
4%
Yo'q
 
Yo'q
6%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
0-14
88%
Ha
 
Ha
12%
Yo'q
 
Yo'q
0%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

15-19
92%
Ha
 
Ha
3%
Yo'q
 
Yo'q
5%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

20-24
93%
Ha
 
Ha
2%
Yo'q
 
Yo'q
5%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

25-30
90%
Ha
 
Ha
4%
Yo'q
 
Yo'q
6%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

31-34
89%
Ha
 
Ha
3%
Yo'q
 
Yo'q
8%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

35+
90%
Ha
 
Ha
3%
Yo'q
 
Yo'q
7%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
92%
Ha
 
Ha
3%
Yo'q
 
Yo'q
6%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
OCT 14. 2019
9. Sizningcha, jamiyatda mavjud bo'lgan muammolarni volontyorlarni ishtiroki va ularni jalb qilish orqali hal qilish mumkinmi? / Mожно ли решить проблемы, существующие в обществе с вовлечением и участием волонтёров?
3659 berilgan savollardan 3686 ga javob berdilar
Female
77%
Ha
 
Ha
10%
Yo'q
 
Yo'q
13%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

Male
71%
Ha
 
Ha
16%
Yo'q
 
Yo'q
13%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
0-14
75%
Ha
 
Ha
12%
Yo'q
 
Yo'q
12%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

15-19
78%
Ha
 
Ha
10%
Yo'q
 
Yo'q
13%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

20-24
75%
Ha
 
Ha
12%
Yo'q
 
Yo'q
13%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

25-30
70%
Ha
 
Ha
17%
Yo'q
 
Yo'q
13%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

31-34
71%
Ha
 
Ha
16%
Yo'q
 
Yo'q
13%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

35+
65%
Ha
 
Ha
18%
Yo'q
 
Yo'q
16%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
73%
Ha
 
Ha
14%
Yo'q
 
Yo'q
13%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Gender zo’ravonlik sabablari
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR

Alohida ajrab turadigan suratlar hozircha yo'q.

YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar