JAMIYAT / ОБЩЕСТВО
O’qituvchilik kasbi / Профессия - Учитель
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 7 savollar
18% javoblar ulushi
4492 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 25031 so'raldi
Oct 1. 2019
1) O’qituvchi/murabbiy bo’lishni istarmidingiz? / Хотел/а бы Ты стать учителем/преподавателем?
Oct 1. 2019
1.1. Nima uchun o’qituvchilik kasbini tanlashni hohlardingiz? / Укажи почему Ты хотел/а бы стать учителем?
Oct 1. 2019
2) Sizningcha, o’qituvchi uchun eng muhim hususiyatlar qaysi? / 2) Какие качества, по-Твоему, наиболее важны для учителя?
Oct 1. 2019
2) Sizningcha, o’qituvchi uchun eng muhim hususiyatlar qaysi? (o'z varianti) / 2) Какие качества, по-Твоему, наиболее важны для учителя? (свой вариант)
Oct 1. 2019
3) Ohirgi paytlarda o’qituvchilarni mavqeini mustahkamlash bo’yicha qator ishlar qilindi. Buni sezdingizmi? / Была проведена определенная работа по укреплению статуса учителей и повышению эффективности их деятельности. Почувствовал/а ли Ты это?
Oct 1. 2019
4) Jamiyatda o’qituvchilarga bo’lgan munosabatni 5 ballik tizim bo’yicha nechiga baholaysiz? / Как Ты оцениваешь отношение в обществе к учителям по 5-балльной шкале?
Oct 1. 2019
5) O’qituvchilarning mavqeini jamiyatda yanada mustahkamlash uchun yana nimalar qilish kerak? / Что еще необходимо сделать, чтобы еще более укрепить стутус учителя в обществе?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

OCT 1. 2019
1) O’qituvchi/murabbiy bo’lishni istarmidingiz? / Хотел/а бы Ты стать учителем/преподавателем?
4492 berilgan savollardan 25031 ga javob berdilar
Female
22%
Ha, davlat maktabida
 
Ha, davlat maktabida
9%
Ha, xususiy maktabda
 
Ha, xususiy maktabda
28%
Ha, oliy o’quv yurtida
 
Ha, oliy o’quv yurtida
6%
Ha, xususiy o’quv markazida
 
Ha, xususiy o’quv markazida
24%
Yo’q, boshqa kasbga qiziqaman
 
Yo’q, boshqa kasbga qiziqaman
7%
Yo’q, mehnat zoe ketadigan kasb
 
Yo’q, mehnat zoe ketadigan kasb
4%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

Male
20%
Ha, davlat maktabida
 
Ha, davlat maktabida
8%
Ha, xususiy maktabda
 
Ha, xususiy maktabda
20%
Ha, oliy o’quv yurtida
 
Ha, oliy o’quv yurtida
7%
Ha, xususiy o’quv markazida
 
Ha, xususiy o’quv markazida
31%
Yo’q, boshqa kasbga qiziqaman
 
Yo’q, boshqa kasbga qiziqaman
9%
Yo’q, mehnat zoe ketadigan kasb
 
Yo’q, mehnat zoe ketadigan kasb
4%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
0-14
20%
Ha, davlat maktabida
 
Ha, davlat maktabida
0%
Ha, xususiy maktabda
 
Ha, xususiy maktabda
0%
Ha, oliy o’quv yurtida
 
Ha, oliy o’quv yurtida
10%
Ha, xususiy o’quv markazida
 
Ha, xususiy o’quv markazida
30%
Yo’q, boshqa kasbga qiziqaman
 
Yo’q, boshqa kasbga qiziqaman
20%
Yo’q, mehnat zoe ketadigan kasb
 
Yo’q, mehnat zoe ketadigan kasb
20%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

15-19
14%
Ha, davlat maktabida
 
Ha, davlat maktabida
6%
Ha, xususiy maktabda
 
Ha, xususiy maktabda
17%
Ha, oliy o’quv yurtida
 
Ha, oliy o’quv yurtida
7%
Ha, xususiy o’quv markazida
 
Ha, xususiy o’quv markazida
42%
Yo’q, boshqa kasbga qiziqaman
 
Yo’q, boshqa kasbga qiziqaman
10%
Yo’q, mehnat zoe ketadigan kasb
 
Yo’q, mehnat zoe ketadigan kasb
5%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

20-24
15%
Ha, davlat maktabida
 
Ha, davlat maktabida
8%
Ha, xususiy maktabda
 
Ha, xususiy maktabda
31%
Ha, oliy o’quv yurtida
 
Ha, oliy o’quv yurtida
9%
Ha, xususiy o’quv markazida
 
Ha, xususiy o’quv markazida
29%
Yo’q, boshqa kasbga qiziqaman
 
Yo’q, boshqa kasbga qiziqaman
6%
Yo’q, mehnat zoe ketadigan kasb
 
Yo’q, mehnat zoe ketadigan kasb
3%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

25-30
26%
Ha, davlat maktabida
 
Ha, davlat maktabida
10%
Ha, xususiy maktabda
 
Ha, xususiy maktabda
22%
Ha, oliy o’quv yurtida
 
Ha, oliy o’quv yurtida
7%
Ha, xususiy o’quv markazida
 
Ha, xususiy o’quv markazida
23%
Yo’q, boshqa kasbga qiziqaman
 
Yo’q, boshqa kasbga qiziqaman
8%
Yo’q, mehnat zoe ketadigan kasb
 
Yo’q, mehnat zoe ketadigan kasb
4%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

31-34
24%
Ha, davlat maktabida
 
Ha, davlat maktabida
10%
Ha, xususiy maktabda
 
Ha, xususiy maktabda
23%
Ha, oliy o’quv yurtida
 
Ha, oliy o’quv yurtida
5%
Ha, xususiy o’quv markazida
 
Ha, xususiy o’quv markazida
19%
Yo’q, boshqa kasbga qiziqaman
 
Yo’q, boshqa kasbga qiziqaman
16%
Yo’q, mehnat zoe ketadigan kasb
 
Yo’q, mehnat zoe ketadigan kasb
3%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

35+
43%
Ha, davlat maktabida
 
Ha, davlat maktabida
10%
Ha, xususiy maktabda
 
Ha, xususiy maktabda
13%
Ha, oliy o’quv yurtida
 
Ha, oliy o’quv yurtida
2%
Ha, xususiy o’quv markazida
 
Ha, xususiy o’quv markazida
15%
Yo’q, boshqa kasbga qiziqaman
 
Yo’q, boshqa kasbga qiziqaman
12%
Yo’q, mehnat zoe ketadigan kasb
 
Yo’q, mehnat zoe ketadigan kasb
5%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
21%
Ha, davlat maktabida
 
Ha, davlat maktabida
8%
Ha, xususiy maktabda
 
Ha, xususiy maktabda
23%
Ha, oliy o’quv yurtida
 
Ha, oliy o’quv yurtida
7%
Ha, xususiy o’quv markazida
 
Ha, xususiy o’quv markazida
28%
Yo’q, boshqa kasbga qiziqaman
 
Yo’q, boshqa kasbga qiziqaman
8%
Yo’q, mehnat zoe ketadigan kasb
 
Yo’q, mehnat zoe ketadigan kasb
4%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
OCT 1. 2019
1.1. Nima uchun o’qituvchilik kasbini tanlashni hohlardingiz? / Укажи почему Ты хотел/а бы стать учителем?
2540 berilgan savollardan 2667 ga javob berdilar
Female
4%
Maoshi oshirildi
 
Maoshi oshirildi
4%
Mavqei oshirildi
 
Mavqei oshirildi
12%
Bu oilaviy an’anamiz
 
Bu oilaviy an’anamiz
36%
Bollar bilan ishlash yoqadi
 
Bollar bilan ishlash yoqadi
16%
O’qituvchilarni yaxshi ko’raman
 
O’qituvchilarni yaxshi ko’raman
19%
Ayollarga juda mos ish
 
Ayollarga juda mos ish
9%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
15%
Maoshi oshirildi
 
Maoshi oshirildi
11%
Mavqei oshirildi
 
Mavqei oshirildi
9%
Bu oilaviy an’anamiz
 
Bu oilaviy an’anamiz
33%
Bollar bilan ishlash yoqadi
 
Bollar bilan ishlash yoqadi
16%
O’qituvchilarni yaxshi ko’raman
 
O’qituvchilarni yaxshi ko’raman
1%
Ayollarga juda mos ish
 
Ayollarga juda mos ish
15%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
0%
Maoshi oshirildi
 
Maoshi oshirildi
0%
Mavqei oshirildi
 
Mavqei oshirildi
0%
Bu oilaviy an’anamiz
 
Bu oilaviy an’anamiz
100%
Bollar bilan ishlash yoqadi
 
Bollar bilan ishlash yoqadi
0%
O’qituvchilarni yaxshi ko’raman
 
O’qituvchilarni yaxshi ko’raman
0%
Ayollarga juda mos ish
 
Ayollarga juda mos ish
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
10%
Maoshi oshirildi
 
Maoshi oshirildi
6%
Mavqei oshirildi
 
Mavqei oshirildi
8%
Bu oilaviy an’anamiz
 
Bu oilaviy an’anamiz
35%
Bollar bilan ishlash yoqadi
 
Bollar bilan ishlash yoqadi
21%
O’qituvchilarni yaxshi ko’raman
 
O’qituvchilarni yaxshi ko’raman
5%
Ayollarga juda mos ish
 
Ayollarga juda mos ish
14%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
9%
Maoshi oshirildi
 
Maoshi oshirildi
6%
Mavqei oshirildi
 
Mavqei oshirildi
9%
Bu oilaviy an’anamiz
 
Bu oilaviy an’anamiz
36%
Bollar bilan ishlash yoqadi
 
Bollar bilan ishlash yoqadi
17%
O’qituvchilarni yaxshi ko’raman
 
O’qituvchilarni yaxshi ko’raman
10%
Ayollarga juda mos ish
 
Ayollarga juda mos ish
13%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
11%
Maoshi oshirildi
 
Maoshi oshirildi
11%
Mavqei oshirildi
 
Mavqei oshirildi
11%
Bu oilaviy an’anamiz
 
Bu oilaviy an’anamiz
34%
Bollar bilan ishlash yoqadi
 
Bollar bilan ishlash yoqadi
14%
O’qituvchilarni yaxshi ko’raman
 
O’qituvchilarni yaxshi ko’raman
8%
Ayollarga juda mos ish
 
Ayollarga juda mos ish
11%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
14%
Maoshi oshirildi
 
Maoshi oshirildi
9%
Mavqei oshirildi
 
Mavqei oshirildi
12%
Bu oilaviy an’anamiz
 
Bu oilaviy an’anamiz
33%
Bollar bilan ishlash yoqadi
 
Bollar bilan ishlash yoqadi
12%
O’qituvchilarni yaxshi ko’raman
 
O’qituvchilarni yaxshi ko’raman
10%
Ayollarga juda mos ish
 
Ayollarga juda mos ish
11%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
7%
Maoshi oshirildi
 
Maoshi oshirildi
11%
Mavqei oshirildi
 
Mavqei oshirildi
18%
Bu oilaviy an’anamiz
 
Bu oilaviy an’anamiz
31%
Bollar bilan ishlash yoqadi
 
Bollar bilan ishlash yoqadi
12%
O’qituvchilarni yaxshi ko’raman
 
O’qituvchilarni yaxshi ko’raman
10%
Ayollarga juda mos ish
 
Ayollarga juda mos ish
10%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
10%
Maoshi oshirildi
 
Maoshi oshirildi
8%
Mavqei oshirildi
 
Mavqei oshirildi
11%
Bu oilaviy an’anamiz
 
Bu oilaviy an’anamiz
34%
Bollar bilan ishlash yoqadi
 
Bollar bilan ishlash yoqadi
16%
O’qituvchilarni yaxshi ko’raman
 
O’qituvchilarni yaxshi ko’raman
9%
Ayollarga juda mos ish
 
Ayollarga juda mos ish
12%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
OCT 1. 2019
2) Sizningcha, o’qituvchi uchun eng muhim hususiyatlar qaysi? / 2) Какие качества, по-Твоему, наиболее важны для учителя?
4140 berilgan savollardan 4302 ga javob berdilar
Female
47%
Fanini bilishi, yaxshi tushuntirishi
 
Fanini bilishi, yaxshi tushuntirishi
18%
Sabr, bolalarni sevishi, mehribonlik
 
Sabr, bolalarni sevishi, mehribonlik
3%
Tartib talab, qattiqqo’llik
 
Tartib talab, qattiqqo’llik
13%
Ta’limda interaktiv uslub qo’llashi
 
Ta’limda interaktiv uslub qo’llashi
9%
Bolalarga birdek munosabatta bo’lish
 
Bolalarga birdek munosabatta bo’lish
11%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
48%
Fanini bilishi, yaxshi tushuntirishi
 
Fanini bilishi, yaxshi tushuntirishi
10%
Sabr, bolalarni sevishi, mehribonlik
 
Sabr, bolalarni sevishi, mehribonlik
7%
Tartib talab, qattiqqo’llik
 
Tartib talab, qattiqqo’llik
17%
Ta’limda interaktiv uslub qo’llashi
 
Ta’limda interaktiv uslub qo’llashi
7%
Bolalarga birdek munosabatta bo’lish
 
Bolalarga birdek munosabatta bo’lish
11%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
60%
Fanini bilishi, yaxshi tushuntirishi
 
Fanini bilishi, yaxshi tushuntirishi
10%
Sabr, bolalarni sevishi, mehribonlik
 
Sabr, bolalarni sevishi, mehribonlik
10%
Tartib talab, qattiqqo’llik
 
Tartib talab, qattiqqo’llik
10%
Ta’limda interaktiv uslub qo’llashi
 
Ta’limda interaktiv uslub qo’llashi
0%
Bolalarga birdek munosabatta bo’lish
 
Bolalarga birdek munosabatta bo’lish
10%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
43%
Fanini bilishi, yaxshi tushuntirishi
 
Fanini bilishi, yaxshi tushuntirishi
16%
Sabr, bolalarni sevishi, mehribonlik
 
Sabr, bolalarni sevishi, mehribonlik
4%
Tartib talab, qattiqqo’llik
 
Tartib talab, qattiqqo’llik
14%
Ta’limda interaktiv uslub qo’llashi
 
Ta’limda interaktiv uslub qo’llashi
12%
Bolalarga birdek munosabatta bo’lish
 
Bolalarga birdek munosabatta bo’lish
11%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
48%
Fanini bilishi, yaxshi tushuntirishi
 
Fanini bilishi, yaxshi tushuntirishi
11%
Sabr, bolalarni sevishi, mehribonlik
 
Sabr, bolalarni sevishi, mehribonlik
4%
Tartib talab, qattiqqo’llik
 
Tartib talab, qattiqqo’llik
19%
Ta’limda interaktiv uslub qo’llashi
 
Ta’limda interaktiv uslub qo’llashi
6%
Bolalarga birdek munosabatta bo’lish
 
Bolalarga birdek munosabatta bo’lish
11%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
48%
Fanini bilishi, yaxshi tushuntirishi
 
Fanini bilishi, yaxshi tushuntirishi
10%
Sabr, bolalarni sevishi, mehribonlik
 
Sabr, bolalarni sevishi, mehribonlik
8%
Tartib talab, qattiqqo’llik
 
Tartib talab, qattiqqo’llik
16%
Ta’limda interaktiv uslub qo’llashi
 
Ta’limda interaktiv uslub qo’llashi
7%
Bolalarga birdek munosabatta bo’lish
 
Bolalarga birdek munosabatta bo’lish
10%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
55%
Fanini bilishi, yaxshi tushuntirishi
 
Fanini bilishi, yaxshi tushuntirishi
11%
Sabr, bolalarni sevishi, mehribonlik
 
Sabr, bolalarni sevishi, mehribonlik
5%
Tartib talab, qattiqqo’llik
 
Tartib talab, qattiqqo’llik
16%
Ta’limda interaktiv uslub qo’llashi
 
Ta’limda interaktiv uslub qo’llashi
6%
Bolalarga birdek munosabatta bo’lish
 
Bolalarga birdek munosabatta bo’lish
8%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
50%
Fanini bilishi, yaxshi tushuntirishi
 
Fanini bilishi, yaxshi tushuntirishi
19%
Sabr, bolalarni sevishi, mehribonlik
 
Sabr, bolalarni sevishi, mehribonlik
5%
Tartib talab, qattiqqo’llik
 
Tartib talab, qattiqqo’llik
8%
Ta’limda interaktiv uslub qo’llashi
 
Ta’limda interaktiv uslub qo’llashi
6%
Bolalarga birdek munosabatta bo’lish
 
Bolalarga birdek munosabatta bo’lish
13%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
48%
Fanini bilishi, yaxshi tushuntirishi
 
Fanini bilishi, yaxshi tushuntirishi
13%
Sabr, bolalarni sevishi, mehribonlik
 
Sabr, bolalarni sevishi, mehribonlik
6%
Tartib talab, qattiqqo’llik
 
Tartib talab, qattiqqo’llik
15%
Ta’limda interaktiv uslub qo’llashi
 
Ta’limda interaktiv uslub qo’llashi
8%
Bolalarga birdek munosabatta bo’lish
 
Bolalarga birdek munosabatta bo’lish
11%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
OCT 1. 2019
2) Sizningcha, o’qituvchi uchun eng muhim hususiyatlar qaysi? (o'z varianti) / 2) Какие качества, по-Твоему, наиболее важны для учителя? (свой вариант)
370 berilgan savollardan 440 ga javob berdilar
bo
все
va
hammasi
kerak
barchasi
lishi
yaxshi
умение
bilishi
fanni
bilan
olishi
быть
детям
знание
предмета
fanini
yuqoridagilarning
любовь
пункты
bilish
ko
shu
не
разъяснять
birdek
bolalarni
хорошо
что
bolalarga
kasbini
olish
вместе
всё
выше
перечисленное
хаммаси
bera
bir
hamma
mujassam
qituvchi
sabr
ta
доброта
керак
перечисленные
уметь
barcha
OCT 1. 2019
3) Ohirgi paytlarda o’qituvchilarni mavqeini mustahkamlash bo’yicha qator ishlar qilindi. Buni sezdingizmi? / Была проведена определенная работа по укреплению статуса учителей и повышению эффективности их деятельности. Почувствовал/а ли Ты это?
4018 berilgan savollardan 4071 ga javob berdilar
Female
53%
Ha
 
Ha
26%
Unchalik emas
 
Unchalik emas
16%
Yo'q
 
Yo'q
5%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

Male
49%
Ha
 
Ha
31%
Unchalik emas
 
Unchalik emas
15%
Yo'q
 
Yo'q
4%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
0-14
30%
Ha
 
Ha
30%
Unchalik emas
 
Unchalik emas
40%
Yo'q
 
Yo'q
0%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

15-19
41%
Ha
 
Ha
30%
Unchalik emas
 
Unchalik emas
23%
Yo'q
 
Yo'q
5%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

20-24
55%
Ha
 
Ha
27%
Unchalik emas
 
Unchalik emas
14%
Yo'q
 
Yo'q
4%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

25-30
53%
Ha
 
Ha
30%
Unchalik emas
 
Unchalik emas
13%
Yo'q
 
Yo'q
4%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

31-34
47%
Ha
 
Ha
31%
Unchalik emas
 
Unchalik emas
15%
Yo'q
 
Yo'q
7%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

35+
49%
Ha
 
Ha
33%
Unchalik emas
 
Unchalik emas
12%
Yo'q
 
Yo'q
6%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
51%
Ha
 
Ha
29%
Unchalik emas
 
Unchalik emas
16%
Yo'q
 
Yo'q
4%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
OCT 1. 2019
4) Jamiyatda o’qituvchilarga bo’lgan munosabatni 5 ballik tizim bo’yicha nechiga baholaysiz? / Как Ты оцениваешь отношение в обществе к учителям по 5-балльной шкале?
3980 berilgan savollardan 4018 ga javob berdilar
Female
4%
Juda yomon
 
Juda yomon
8%
Yomon
 
Yomon
45%
O'rtacha
 
O'rtacha
33%
Yaxshi
 
Yaxshi
11%
A'lo
 
A'lo

Male
7%
Juda yomon
 
Juda yomon
13%
Yomon
 
Yomon
46%
O'rtacha
 
O'rtacha
25%
Yaxshi
 
Yaxshi
9%
A'lo
 
A'lo
0-14
0%
Juda yomon
 
Juda yomon
10%
Yomon
 
Yomon
50%
O'rtacha
 
O'rtacha
30%
Yaxshi
 
Yaxshi
10%
A'lo
 
A'lo

15-19
4%
Juda yomon
 
Juda yomon
9%
Yomon
 
Yomon
43%
O'rtacha
 
O'rtacha
29%
Yaxshi
 
Yaxshi
16%
A'lo
 
A'lo

20-24
5%
Juda yomon
 
Juda yomon
9%
Yomon
 
Yomon
43%
O'rtacha
 
O'rtacha
33%
Yaxshi
 
Yaxshi
10%
A'lo
 
A'lo

25-30
7%
Juda yomon
 
Juda yomon
14%
Yomon
 
Yomon
49%
O'rtacha
 
O'rtacha
22%
Yaxshi
 
Yaxshi
7%
A'lo
 
A'lo

31-34
6%
Juda yomon
 
Juda yomon
15%
Yomon
 
Yomon
52%
O'rtacha
 
O'rtacha
23%
Yaxshi
 
Yaxshi
4%
A'lo
 
A'lo

35+
6%
Juda yomon
 
Juda yomon
15%
Yomon
 
Yomon
50%
O'rtacha
 
O'rtacha
22%
Yaxshi
 
Yaxshi
8%
A'lo
 
A'lo
5%
Juda yomon
 
Juda yomon
11%
Yomon
 
Yomon
45%
O'rtacha
 
O'rtacha
28%
Yaxshi
 
Yaxshi
10%
A'lo
 
A'lo
OCT 1. 2019
5) O’qituvchilarning mavqeini jamiyatda yanada mustahkamlash uchun yana nimalar qilish kerak? / Что еще необходимо сделать, чтобы еще более укрепить стутус учителя в обществе?
3887 berilgan savollardan 3981 ga javob berdilar
Female
5%
Qilinayotgan ishlar yetarli
 
Qilinayotgan ishlar yetarli
42%
Qog’ozbozlikni kamaytirish
 
Qog’ozbozlikni kamaytirish
6%
O’qituvchi haqida qonun qabul qilish
 
O’qituvchi haqida qonun qabul qilish
2%
OAVda ular haqida ko’proq gapirish
 
OAVda ular haqida ko’proq gapirish
1%
Yo’l harajatlariga imtiyoz berish
 
Yo’l harajatlariga imtiyoz berish
3%
Kommunal harajatlariga imtiyoz
 
Kommunal harajatlariga imtiyoz
14%
Oylikni oshirish
 
Oylikni oshirish
21%
O’rtasida raqobatni kuchaytirish
 
O’rtasida raqobatni kuchaytirish
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
3%
Qilinayotgan ishlar yetarli
 
Qilinayotgan ishlar yetarli
32%
Qog’ozbozlikni kamaytirish
 
Qog’ozbozlikni kamaytirish
7%
O’qituvchi haqida qonun qabul qilish
 
O’qituvchi haqida qonun qabul qilish
2%
OAVda ular haqida ko’proq gapirish
 
OAVda ular haqida ko’proq gapirish
1%
Yo’l harajatlariga imtiyoz berish
 
Yo’l harajatlariga imtiyoz berish
2%
Kommunal harajatlariga imtiyoz
 
Kommunal harajatlariga imtiyoz
17%
Oylikni oshirish
 
Oylikni oshirish
28%
O’rtasida raqobatni kuchaytirish
 
O’rtasida raqobatni kuchaytirish
9%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
20%
Qilinayotgan ishlar yetarli
 
Qilinayotgan ishlar yetarli
10%
Qog’ozbozlikni kamaytirish
 
Qog’ozbozlikni kamaytirish
0%
O’qituvchi haqida qonun qabul qilish
 
O’qituvchi haqida qonun qabul qilish
10%
OAVda ular haqida ko’proq gapirish
 
OAVda ular haqida ko’proq gapirish
0%
Yo’l harajatlariga imtiyoz berish
 
Yo’l harajatlariga imtiyoz berish
0%
Kommunal harajatlariga imtiyoz
 
Kommunal harajatlariga imtiyoz
50%
Oylikni oshirish
 
Oylikni oshirish
10%
O’rtasida raqobatni kuchaytirish
 
O’rtasida raqobatni kuchaytirish
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
7%
Qilinayotgan ishlar yetarli
 
Qilinayotgan ishlar yetarli
35%
Qog’ozbozlikni kamaytirish
 
Qog’ozbozlikni kamaytirish
7%
O’qituvchi haqida qonun qabul qilish
 
O’qituvchi haqida qonun qabul qilish
1%
OAVda ular haqida ko’proq gapirish
 
OAVda ular haqida ko’proq gapirish
1%
Yo’l harajatlariga imtiyoz berish
 
Yo’l harajatlariga imtiyoz berish
2%
Kommunal harajatlariga imtiyoz
 
Kommunal harajatlariga imtiyoz
17%
Oylikni oshirish
 
Oylikni oshirish
22%
O’rtasida raqobatni kuchaytirish
 
O’rtasida raqobatni kuchaytirish
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
3%
Qilinayotgan ishlar yetarli
 
Qilinayotgan ishlar yetarli
43%
Qog’ozbozlikni kamaytirish
 
Qog’ozbozlikni kamaytirish
5%
O’qituvchi haqida qonun qabul qilish
 
O’qituvchi haqida qonun qabul qilish
1%
OAVda ular haqida ko’proq gapirish
 
OAVda ular haqida ko’proq gapirish
1%
Yo’l harajatlariga imtiyoz berish
 
Yo’l harajatlariga imtiyoz berish
1%
Kommunal harajatlariga imtiyoz
 
Kommunal harajatlariga imtiyoz
11%
Oylikni oshirish
 
Oylikni oshirish
29%
O’rtasida raqobatni kuchaytirish
 
O’rtasida raqobatni kuchaytirish
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
2%
Qilinayotgan ishlar yetarli
 
Qilinayotgan ishlar yetarli
32%
Qog’ozbozlikni kamaytirish
 
Qog’ozbozlikni kamaytirish
8%
O’qituvchi haqida qonun qabul qilish
 
O’qituvchi haqida qonun qabul qilish
2%
OAVda ular haqida ko’proq gapirish
 
OAVda ular haqida ko’proq gapirish
0%
Yo’l harajatlariga imtiyoz berish
 
Yo’l harajatlariga imtiyoz berish
1%
Kommunal harajatlariga imtiyoz
 
Kommunal harajatlariga imtiyoz
19%
Oylikni oshirish
 
Oylikni oshirish
25%
O’rtasida raqobatni kuchaytirish
 
O’rtasida raqobatni kuchaytirish
9%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
1%
Qilinayotgan ishlar yetarli
 
Qilinayotgan ishlar yetarli
31%
Qog’ozbozlikni kamaytirish
 
Qog’ozbozlikni kamaytirish
7%
O’qituvchi haqida qonun qabul qilish
 
O’qituvchi haqida qonun qabul qilish
4%
OAVda ular haqida ko’proq gapirish
 
OAVda ular haqida ko’proq gapirish
0%
Yo’l harajatlariga imtiyoz berish
 
Yo’l harajatlariga imtiyoz berish
5%
Kommunal harajatlariga imtiyoz
 
Kommunal harajatlariga imtiyoz
17%
Oylikni oshirish
 
Oylikni oshirish
26%
O’rtasida raqobatni kuchaytirish
 
O’rtasida raqobatni kuchaytirish
8%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
2%
Qilinayotgan ishlar yetarli
 
Qilinayotgan ishlar yetarli
26%
Qog’ozbozlikni kamaytirish
 
Qog’ozbozlikni kamaytirish
10%
O’qituvchi haqida qonun qabul qilish
 
O’qituvchi haqida qonun qabul qilish
2%
OAVda ular haqida ko’proq gapirish
 
OAVda ular haqida ko’proq gapirish
1%
Yo’l harajatlariga imtiyoz berish
 
Yo’l harajatlariga imtiyoz berish
4%
Kommunal harajatlariga imtiyoz
 
Kommunal harajatlariga imtiyoz
19%
Oylikni oshirish
 
Oylikni oshirish
24%
O’rtasida raqobatni kuchaytirish
 
O’rtasida raqobatni kuchaytirish
11%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
4%
Qilinayotgan ishlar yetarli
 
Qilinayotgan ishlar yetarli
36%
Qog’ozbozlikni kamaytirish
 
Qog’ozbozlikni kamaytirish
7%
O’qituvchi haqida qonun qabul qilish
 
O’qituvchi haqida qonun qabul qilish
2%
OAVda ular haqida ko’proq gapirish
 
OAVda ular haqida ko’proq gapirish
1%
Yo’l harajatlariga imtiyoz berish
 
Yo’l harajatlariga imtiyoz berish
2%
Kommunal harajatlariga imtiyoz
 
Kommunal harajatlariga imtiyoz
16%
Oylikni oshirish
 
Oylikni oshirish
25%
O’rtasida raqobatni kuchaytirish
 
O’rtasida raqobatni kuchaytirish
8%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Gender zo’ravonlik sabablari
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar