JAMIYAT / ОБЩЕСТВО
Nikoh shartnomasi kerakmi? / Нужен ли брачный контракт?
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 8 savollar
22% javoblar ulushi
4207 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 19317 so'raldi
Jul 15. 2019
1) Sizningcha, nikoh shartnomasi – bu er-xotin o’rtasida ... / По-твоему, брачный договор – это ...
Jul 15. 2019
2) Nima deb o’ylaysiz, turmush qurayotgan yoki nikoh qilib bo’lgan yoshlar hozirgi paytda nikoh shartnomasini tuzishi kerakmi? / Как Ты думаешь, нужно ли в наше время заключать брачный договор молодым людям, вступающим в брак или живущим в браке?
Jul 15. 2019
3) Nikoh shartnomasida yana qanday munosabatlarni tartibga solish kerak, Sizningcha? / Какие вопросы, по-Твоему, нужно еще включить в брачный договор?
Jul 15. 2019
4) Siz turmush o’rtog’ingiz (yoki bulajak) bilan nikoh shartnomasini tuzishni xohlaysizmi? / Хотел/а бы Ты заключить брачный договор со своей/им супругой/ом?
Jul 15. 2019
5) Sizningcha, nikoh shartnomasini tuzish er-xotin/turmush qurayotgan yoshlar munosabatlariga qanday ta'sir ko'rsatadi? / Как, по-Твоему, брачный договор влияет на отношения брачующихся/супругов?
Jul 15. 2019
6) Tanishlaringiz o’rtasida nikoh shartnomasini tuzishni xohlaganlar yoki tuzganlar bormi? / Есть ли среди Твоих знакомых, кто заключал брачный договор и хочет заключить его?
Jul 15. 2019
7) Sizningcha, nikoh shartnomasini qanday/qayerda rasmiylashtirish kerak? / По-Твоему, заключение брачного договора должно оформляться…
Jul 15. 2019
8) Sizningcha, qonun bo’yicha nikoh shartnomasi qanaqa bo’lishi kerak? / По-Твоему, заключение брачного договора по закону должно быть...

SO'ROVNOMA NATIJALARI

JUL 15. 2019
1) Sizningcha, nikoh shartnomasi – bu er-xotin o’rtasida ... / По-твоему, брачный договор – это ...
4207 berilgan savollardan 19317 ga javob berdilar
Female
40%
Nikoh tuzish
 
Nikoh tuzish
1%
Nikohdan ajratish
 
Nikohdan ajratish
28%
Mol-mulk bo’yicha kelishuv
 
Mol-mulk bo’yicha kelishuv
19%
Shahsiy munosabatlar haqida kelishuv
 
Shahsiy munosabatlar haqida kelishuv
12%
Bilmayman
 
Bilmayman

Male
45%
Nikoh tuzish
 
Nikoh tuzish
2%
Nikohdan ajratish
 
Nikohdan ajratish
27%
Mol-mulk bo’yicha kelishuv
 
Mol-mulk bo’yicha kelishuv
16%
Shahsiy munosabatlar haqida kelishuv
 
Shahsiy munosabatlar haqida kelishuv
9%
Bilmayman
 
Bilmayman
0-14
40%
Nikoh tuzish
 
Nikoh tuzish
0%
Nikohdan ajratish
 
Nikohdan ajratish
5%
Mol-mulk bo’yicha kelishuv
 
Mol-mulk bo’yicha kelishuv
20%
Shahsiy munosabatlar haqida kelishuv
 
Shahsiy munosabatlar haqida kelishuv
35%
Bilmayman
 
Bilmayman

15-19
43%
Nikoh tuzish
 
Nikoh tuzish
1%
Nikohdan ajratish
 
Nikohdan ajratish
20%
Mol-mulk bo’yicha kelishuv
 
Mol-mulk bo’yicha kelishuv
17%
Shahsiy munosabatlar haqida kelishuv
 
Shahsiy munosabatlar haqida kelishuv
20%
Bilmayman
 
Bilmayman

20-24
49%
Nikoh tuzish
 
Nikoh tuzish
1%
Nikohdan ajratish
 
Nikohdan ajratish
23%
Mol-mulk bo’yicha kelishuv
 
Mol-mulk bo’yicha kelishuv
19%
Shahsiy munosabatlar haqida kelishuv
 
Shahsiy munosabatlar haqida kelishuv
8%
Bilmayman
 
Bilmayman

25-30
41%
Nikoh tuzish
 
Nikoh tuzish
2%
Nikohdan ajratish
 
Nikohdan ajratish
34%
Mol-mulk bo’yicha kelishuv
 
Mol-mulk bo’yicha kelishuv
17%
Shahsiy munosabatlar haqida kelishuv
 
Shahsiy munosabatlar haqida kelishuv
6%
Bilmayman
 
Bilmayman

31-34
35%
Nikoh tuzish
 
Nikoh tuzish
3%
Nikohdan ajratish
 
Nikohdan ajratish
40%
Mol-mulk bo’yicha kelishuv
 
Mol-mulk bo’yicha kelishuv
16%
Shahsiy munosabatlar haqida kelishuv
 
Shahsiy munosabatlar haqida kelishuv
5%
Bilmayman
 
Bilmayman

35+
29%
Nikoh tuzish
 
Nikoh tuzish
3%
Nikohdan ajratish
 
Nikohdan ajratish
49%
Mol-mulk bo’yicha kelishuv
 
Mol-mulk bo’yicha kelishuv
15%
Shahsiy munosabatlar haqida kelishuv
 
Shahsiy munosabatlar haqida kelishuv
4%
Bilmayman
 
Bilmayman
43%
Nikoh tuzish
 
Nikoh tuzish
2%
Nikohdan ajratish
 
Nikohdan ajratish
28%
Mol-mulk bo’yicha kelishuv
 
Mol-mulk bo’yicha kelishuv
17%
Shahsiy munosabatlar haqida kelishuv
 
Shahsiy munosabatlar haqida kelishuv
11%
Bilmayman
 
Bilmayman
JUL 15. 2019
2) Nima deb o’ylaysiz, turmush qurayotgan yoki nikoh qilib bo’lgan yoshlar hozirgi paytda nikoh shartnomasini tuzishi kerakmi? / Как Ты думаешь, нужно ли в наше время заключать брачный договор молодым людям, вступающим в брак или живущим в браке?
3910 berilgan savollardan 4207 ga javob berdilar
Female
68%
So’zsiz kerak
 
So’zsiz kerak
15%
Ikkilanayapman
 
Ikkilanayapman
6%
Kerak emas
 
Kerak emas
12%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
67%
So’zsiz kerak
 
So’zsiz kerak
12%
Ikkilanayapman
 
Ikkilanayapman
13%
Kerak emas
 
Kerak emas
9%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
47%
So’zsiz kerak
 
So’zsiz kerak
27%
Ikkilanayapman
 
Ikkilanayapman
13%
Kerak emas
 
Kerak emas
13%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
61%
So’zsiz kerak
 
So’zsiz kerak
16%
Ikkilanayapman
 
Ikkilanayapman
9%
Kerak emas
 
Kerak emas
15%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
74%
So’zsiz kerak
 
So’zsiz kerak
10%
Ikkilanayapman
 
Ikkilanayapman
8%
Kerak emas
 
Kerak emas
9%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
66%
So’zsiz kerak
 
So’zsiz kerak
12%
Ikkilanayapman
 
Ikkilanayapman
14%
Kerak emas
 
Kerak emas
7%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
74%
So’zsiz kerak
 
So’zsiz kerak
11%
Ikkilanayapman
 
Ikkilanayapman
9%
Kerak emas
 
Kerak emas
5%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
68%
So’zsiz kerak
 
So’zsiz kerak
17%
Ikkilanayapman
 
Ikkilanayapman
12%
Kerak emas
 
Kerak emas
4%
Bilmadim
 
Bilmadim
67%
So’zsiz kerak
 
So’zsiz kerak
13%
Ikkilanayapman
 
Ikkilanayapman
10%
Kerak emas
 
Kerak emas
10%
Bilmadim
 
Bilmadim
JUL 15. 2019
3) Nikoh shartnomasida yana qanday munosabatlarni tartibga solish kerak, Sizningcha? / Какие вопросы, по-Твоему, нужно еще включить в брачный договор?
3650 berilgan savollardan 3910 ga javob berdilar
Female
8%
Faqat mol-mulkni qoldirish kerak
 
Faqat mol-mulkni qoldirish kerak
49%
Er-xotin kelishuvi bn turli masala
 
Er-xotin kelishuvi bn turli masala
24%
Bolalar tarbiyasi
 
Bolalar tarbiyasi
3%
Uy-yumushlarini olib borish
 
Uy-yumushlarini olib borish
11%
Bilmayman
 
Bilmayman
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
14%
Faqat mol-mulkni qoldirish kerak
 
Faqat mol-mulkni qoldirish kerak
43%
Er-xotin kelishuvi bn turli masala
 
Er-xotin kelishuvi bn turli masala
23%
Bolalar tarbiyasi
 
Bolalar tarbiyasi
2%
Uy-yumushlarini olib borish
 
Uy-yumushlarini olib borish
11%
Bilmayman
 
Bilmayman
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
0%
Faqat mol-mulkni qoldirish kerak
 
Faqat mol-mulkni qoldirish kerak
57%
Er-xotin kelishuvi bn turli masala
 
Er-xotin kelishuvi bn turli masala
21%
Bolalar tarbiyasi
 
Bolalar tarbiyasi
0%
Uy-yumushlarini olib borish
 
Uy-yumushlarini olib borish
21%
Bilmayman
 
Bilmayman
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
8%
Faqat mol-mulkni qoldirish kerak
 
Faqat mol-mulkni qoldirish kerak
42%
Er-xotin kelishuvi bn turli masala
 
Er-xotin kelishuvi bn turli masala
26%
Bolalar tarbiyasi
 
Bolalar tarbiyasi
3%
Uy-yumushlarini olib borish
 
Uy-yumushlarini olib borish
15%
Bilmayman
 
Bilmayman
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
10%
Faqat mol-mulkni qoldirish kerak
 
Faqat mol-mulkni qoldirish kerak
45%
Er-xotin kelishuvi bn turli masala
 
Er-xotin kelishuvi bn turli masala
24%
Bolalar tarbiyasi
 
Bolalar tarbiyasi
3%
Uy-yumushlarini olib borish
 
Uy-yumushlarini olib borish
12%
Bilmayman
 
Bilmayman
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
16%
Faqat mol-mulkni qoldirish kerak
 
Faqat mol-mulkni qoldirish kerak
49%
Er-xotin kelishuvi bn turli masala
 
Er-xotin kelishuvi bn turli masala
19%
Bolalar tarbiyasi
 
Bolalar tarbiyasi
2%
Uy-yumushlarini olib borish
 
Uy-yumushlarini olib borish
8%
Bilmayman
 
Bilmayman
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
18%
Faqat mol-mulkni qoldirish kerak
 
Faqat mol-mulkni qoldirish kerak
48%
Er-xotin kelishuvi bn turli masala
 
Er-xotin kelishuvi bn turli masala
21%
Bolalar tarbiyasi
 
Bolalar tarbiyasi
3%
Uy-yumushlarini olib borish
 
Uy-yumushlarini olib borish
4%
Bilmayman
 
Bilmayman
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
15%
Faqat mol-mulkni qoldirish kerak
 
Faqat mol-mulkni qoldirish kerak
51%
Er-xotin kelishuvi bn turli masala
 
Er-xotin kelishuvi bn turli masala
18%
Bolalar tarbiyasi
 
Bolalar tarbiyasi
2%
Uy-yumushlarini olib borish
 
Uy-yumushlarini olib borish
7%
Bilmayman
 
Bilmayman
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
12%
Faqat mol-mulkni qoldirish kerak
 
Faqat mol-mulkni qoldirish kerak
45%
Er-xotin kelishuvi bn turli masala
 
Er-xotin kelishuvi bn turli masala
23%
Bolalar tarbiyasi
 
Bolalar tarbiyasi
2%
Uy-yumushlarini olib borish
 
Uy-yumushlarini olib borish
11%
Bilmayman
 
Bilmayman
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
JUL 15. 2019
4) Siz turmush o’rtog’ingiz (yoki bulajak) bilan nikoh shartnomasini tuzishni xohlaysizmi? / Хотел/а бы Ты заключить брачный договор со своей/им супругой/ом?
3487 berilgan savollardan 3574 ga javob berdilar
Female
44%
Ha, tuzaman
 
Ha, tuzaman
17%
Xohlayman, lekin noqulay
 
Xohlayman, lekin noqulay
15%
Yo’q, kerak emas
 
Yo’q, kerak emas
17%
O'ylab ko'rish kerak
 
O'ylab ko'rish kerak
7%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
51%
Ha, tuzaman
 
Ha, tuzaman
13%
Xohlayman, lekin noqulay
 
Xohlayman, lekin noqulay
21%
Yo’q, kerak emas
 
Yo’q, kerak emas
12%
O'ylab ko'rish kerak
 
O'ylab ko'rish kerak
4%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
0%
Ha, tuzaman
 
Ha, tuzaman
23%
Xohlayman, lekin noqulay
 
Xohlayman, lekin noqulay
15%
Yo’q, kerak emas
 
Yo’q, kerak emas
31%
O'ylab ko'rish kerak
 
O'ylab ko'rish kerak
31%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
46%
Ha, tuzaman
 
Ha, tuzaman
11%
Xohlayman, lekin noqulay
 
Xohlayman, lekin noqulay
14%
Yo’q, kerak emas
 
Yo’q, kerak emas
18%
O'ylab ko'rish kerak
 
O'ylab ko'rish kerak
11%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
57%
Ha, tuzaman
 
Ha, tuzaman
14%
Xohlayman, lekin noqulay
 
Xohlayman, lekin noqulay
13%
Yo’q, kerak emas
 
Yo’q, kerak emas
13%
O'ylab ko'rish kerak
 
O'ylab ko'rish kerak
4%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
47%
Ha, tuzaman
 
Ha, tuzaman
16%
Xohlayman, lekin noqulay
 
Xohlayman, lekin noqulay
24%
Yo’q, kerak emas
 
Yo’q, kerak emas
13%
O'ylab ko'rish kerak
 
O'ylab ko'rish kerak
1%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
39%
Ha, tuzaman
 
Ha, tuzaman
26%
Xohlayman, lekin noqulay
 
Xohlayman, lekin noqulay
23%
Yo’q, kerak emas
 
Yo’q, kerak emas
11%
O'ylab ko'rish kerak
 
O'ylab ko'rish kerak
1%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
33%
Ha, tuzaman
 
Ha, tuzaman
22%
Xohlayman, lekin noqulay
 
Xohlayman, lekin noqulay
30%
Yo’q, kerak emas
 
Yo’q, kerak emas
13%
O'ylab ko'rish kerak
 
O'ylab ko'rish kerak
1%
Bilmadim
 
Bilmadim
48%
Ha, tuzaman
 
Ha, tuzaman
15%
Xohlayman, lekin noqulay
 
Xohlayman, lekin noqulay
19%
Yo’q, kerak emas
 
Yo’q, kerak emas
14%
O'ylab ko'rish kerak
 
O'ylab ko'rish kerak
5%
Bilmadim
 
Bilmadim
JUL 15. 2019
5) Sizningcha, nikoh shartnomasini tuzish er-xotin/turmush qurayotgan yoshlar munosabatlariga qanday ta'sir ko'rsatadi? / Как, по-Твоему, брачный договор влияет на отношения брачующихся/супругов?
3380 berilgan savollardan 3487 ga javob berdilar
Female
31%
Munosabatlarni mustahkamlaydi
 
Munosabatlarni mustahkamlaydi
23%
O’zaro ishonch kuchayadi
 
O’zaro ishonch kuchayadi
14%
Ishonchsizlik paydo bo’ladi
 
Ishonchsizlik paydo bo’ladi
3%
Urush va ajrashishga olib keladi
 
Urush va ajrashishga olib keladi
13%
Hech qanday
 
Hech qanday
15%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
31%
Munosabatlarni mustahkamlaydi
 
Munosabatlarni mustahkamlaydi
22%
O’zaro ishonch kuchayadi
 
O’zaro ishonch kuchayadi
19%
Ishonchsizlik paydo bo’ladi
 
Ishonchsizlik paydo bo’ladi
5%
Urush va ajrashishga olib keladi
 
Urush va ajrashishga olib keladi
13%
Hech qanday
 
Hech qanday
11%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
15%
Munosabatlarni mustahkamlaydi
 
Munosabatlarni mustahkamlaydi
23%
O’zaro ishonch kuchayadi
 
O’zaro ishonch kuchayadi
8%
Ishonchsizlik paydo bo’ladi
 
Ishonchsizlik paydo bo’ladi
15%
Urush va ajrashishga olib keladi
 
Urush va ajrashishga olib keladi
15%
Hech qanday
 
Hech qanday
23%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
26%
Munosabatlarni mustahkamlaydi
 
Munosabatlarni mustahkamlaydi
24%
O’zaro ishonch kuchayadi
 
O’zaro ishonch kuchayadi
13%
Ishonchsizlik paydo bo’ladi
 
Ishonchsizlik paydo bo’ladi
4%
Urush va ajrashishga olib keladi
 
Urush va ajrashishga olib keladi
16%
Hech qanday
 
Hech qanday
16%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
35%
Munosabatlarni mustahkamlaydi
 
Munosabatlarni mustahkamlaydi
24%
O’zaro ishonch kuchayadi
 
O’zaro ishonch kuchayadi
15%
Ishonchsizlik paydo bo’ladi
 
Ishonchsizlik paydo bo’ladi
2%
Urush va ajrashishga olib keladi
 
Urush va ajrashishga olib keladi
11%
Hech qanday
 
Hech qanday
13%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
32%
Munosabatlarni mustahkamlaydi
 
Munosabatlarni mustahkamlaydi
19%
O’zaro ishonch kuchayadi
 
O’zaro ishonch kuchayadi
21%
Ishonchsizlik paydo bo’ladi
 
Ishonchsizlik paydo bo’ladi
5%
Urush va ajrashishga olib keladi
 
Urush va ajrashishga olib keladi
13%
Hech qanday
 
Hech qanday
9%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
39%
Munosabatlarni mustahkamlaydi
 
Munosabatlarni mustahkamlaydi
22%
O’zaro ishonch kuchayadi
 
O’zaro ishonch kuchayadi
17%
Ishonchsizlik paydo bo’ladi
 
Ishonchsizlik paydo bo’ladi
5%
Urush va ajrashishga olib keladi
 
Urush va ajrashishga olib keladi
10%
Hech qanday
 
Hech qanday
6%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
28%
Munosabatlarni mustahkamlaydi
 
Munosabatlarni mustahkamlaydi
22%
O’zaro ishonch kuchayadi
 
O’zaro ishonch kuchayadi
22%
Ishonchsizlik paydo bo’ladi
 
Ishonchsizlik paydo bo’ladi
4%
Urush va ajrashishga olib keladi
 
Urush va ajrashishga olib keladi
14%
Hech qanday
 
Hech qanday
10%
Bilmadim
 
Bilmadim
31%
Munosabatlarni mustahkamlaydi
 
Munosabatlarni mustahkamlaydi
22%
O’zaro ishonch kuchayadi
 
O’zaro ishonch kuchayadi
17%
Ishonchsizlik paydo bo’ladi
 
Ishonchsizlik paydo bo’ladi
4%
Urush va ajrashishga olib keladi
 
Urush va ajrashishga olib keladi
13%
Hech qanday
 
Hech qanday
13%
Bilmadim
 
Bilmadim
JUL 15. 2019
6) Tanishlaringiz o’rtasida nikoh shartnomasini tuzishni xohlaganlar yoki tuzganlar bormi? / Есть ли среди Твоих знакомых, кто заключал брачный договор и хочет заключить его?
3321 berilgan savollardan 3380 ga javob berdilar
Female
24%
Ha, tuzishgan
 
Ha, tuzishgan
6%
Ha, tuzishmoqchi
 
Ha, tuzishmoqchi
34%
Yo’q
 
Yo’q
35%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
32%
Ha, tuzishgan
 
Ha, tuzishgan
5%
Ha, tuzishmoqchi
 
Ha, tuzishmoqchi
29%
Yo’q
 
Yo’q
35%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
31%
Ha, tuzishgan
 
Ha, tuzishgan
8%
Ha, tuzishmoqchi
 
Ha, tuzishmoqchi
31%
Yo’q
 
Yo’q
31%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
21%
Ha, tuzishgan
 
Ha, tuzishgan
6%
Ha, tuzishmoqchi
 
Ha, tuzishmoqchi
30%
Yo’q
 
Yo’q
43%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
36%
Ha, tuzishgan
 
Ha, tuzishgan
5%
Ha, tuzishmoqchi
 
Ha, tuzishmoqchi
24%
Yo’q
 
Yo’q
35%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
32%
Ha, tuzishgan
 
Ha, tuzishgan
5%
Ha, tuzishmoqchi
 
Ha, tuzishmoqchi
34%
Yo’q
 
Yo’q
29%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
29%
Ha, tuzishgan
 
Ha, tuzishgan
4%
Ha, tuzishmoqchi
 
Ha, tuzishmoqchi
37%
Yo’q
 
Yo’q
30%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
15%
Ha, tuzishgan
 
Ha, tuzishgan
5%
Ha, tuzishmoqchi
 
Ha, tuzishmoqchi
50%
Yo’q
 
Yo’q
31%
Bilmadim
 
Bilmadim
29%
Ha, tuzishgan
 
Ha, tuzishgan
5%
Ha, tuzishmoqchi
 
Ha, tuzishmoqchi
31%
Yo’q
 
Yo’q
35%
Bilmadim
 
Bilmadim
JUL 15. 2019
7) Sizningcha, nikoh shartnomasini qanday/qayerda rasmiylashtirish kerak? / По-Твоему, заключение брачного договора должно оформляться…
3259 berilgan savollardan 3321 ga javob berdilar
Female
37%
Notariusda
 
Notariusda
47%
FHDYOda (ZAGSda)
 
FHDYOda (ZAGSda)
2%
Mahalla qo’mitasida
 
Mahalla qo’mitasida
5%
Er-xotin qo’l qo’ysa yetarli
 
Er-xotin qo’l qo’ysa yetarli
10%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
25%
Notariusda
 
Notariusda
53%
FHDYOda (ZAGSda)
 
FHDYOda (ZAGSda)
4%
Mahalla qo’mitasida
 
Mahalla qo’mitasida
7%
Er-xotin qo’l qo’ysa yetarli
 
Er-xotin qo’l qo’ysa yetarli
10%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
27%
Notariusda
 
Notariusda
55%
FHDYOda (ZAGSda)
 
FHDYOda (ZAGSda)
9%
Mahalla qo’mitasida
 
Mahalla qo’mitasida
0%
Er-xotin qo’l qo’ysa yetarli
 
Er-xotin qo’l qo’ysa yetarli
9%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
26%
Notariusda
 
Notariusda
45%
FHDYOda (ZAGSda)
 
FHDYOda (ZAGSda)
3%
Mahalla qo’mitasida
 
Mahalla qo’mitasida
8%
Er-xotin qo’l qo’ysa yetarli
 
Er-xotin qo’l qo’ysa yetarli
17%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
27%
Notariusda
 
Notariusda
58%
FHDYOda (ZAGSda)
 
FHDYOda (ZAGSda)
3%
Mahalla qo’mitasida
 
Mahalla qo’mitasida
4%
Er-xotin qo’l qo’ysa yetarli
 
Er-xotin qo’l qo’ysa yetarli
8%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
32%
Notariusda
 
Notariusda
51%
FHDYOda (ZAGSda)
 
FHDYOda (ZAGSda)
3%
Mahalla qo’mitasida
 
Mahalla qo’mitasida
6%
Er-xotin qo’l qo’ysa yetarli
 
Er-xotin qo’l qo’ysa yetarli
8%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
35%
Notariusda
 
Notariusda
47%
FHDYOda (ZAGSda)
 
FHDYOda (ZAGSda)
4%
Mahalla qo’mitasida
 
Mahalla qo’mitasida
8%
Er-xotin qo’l qo’ysa yetarli
 
Er-xotin qo’l qo’ysa yetarli
6%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
48%
Notariusda
 
Notariusda
39%
FHDYOda (ZAGSda)
 
FHDYOda (ZAGSda)
4%
Mahalla qo’mitasida
 
Mahalla qo’mitasida
6%
Er-xotin qo’l qo’ysa yetarli
 
Er-xotin qo’l qo’ysa yetarli
4%
Bilmadim
 
Bilmadim
29%
Notariusda
 
Notariusda
51%
FHDYOda (ZAGSda)
 
FHDYOda (ZAGSda)
3%
Mahalla qo’mitasida
 
Mahalla qo’mitasida
6%
Er-xotin qo’l qo’ysa yetarli
 
Er-xotin qo’l qo’ysa yetarli
10%
Bilmadim
 
Bilmadim
JUL 15. 2019
8) Sizningcha, qonun bo’yicha nikoh shartnomasi qanaqa bo’lishi kerak? / По-Твоему, заключение брачного договора по закону должно быть...
3231 berilgan savollardan 3259 ga javob berdilar
Female
64%
Ixtiyoriy
 
Ixtiyoriy
29%
Majburiy
 
Majburiy
2%
Olib tashlash zarur – kerak emas
 
Olib tashlash zarur – kerak emas
5%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
66%
Ixtiyoriy
 
Ixtiyoriy
25%
Majburiy
 
Majburiy
5%
Olib tashlash zarur – kerak emas
 
Olib tashlash zarur – kerak emas
4%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
80%
Ixtiyoriy
 
Ixtiyoriy
10%
Majburiy
 
Majburiy
10%
Olib tashlash zarur – kerak emas
 
Olib tashlash zarur – kerak emas
0%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
69%
Ixtiyoriy
 
Ixtiyoriy
19%
Majburiy
 
Majburiy
3%
Olib tashlash zarur – kerak emas
 
Olib tashlash zarur – kerak emas
8%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
65%
Ixtiyoriy
 
Ixtiyoriy
29%
Majburiy
 
Majburiy
2%
Olib tashlash zarur – kerak emas
 
Olib tashlash zarur – kerak emas
4%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
67%
Ixtiyoriy
 
Ixtiyoriy
26%
Majburiy
 
Majburiy
5%
Olib tashlash zarur – kerak emas
 
Olib tashlash zarur – kerak emas
2%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
60%
Ixtiyoriy
 
Ixtiyoriy
34%
Majburiy
 
Majburiy
5%
Olib tashlash zarur – kerak emas
 
Olib tashlash zarur – kerak emas
1%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
58%
Ixtiyoriy
 
Ixtiyoriy
34%
Majburiy
 
Majburiy
5%
Olib tashlash zarur – kerak emas
 
Olib tashlash zarur – kerak emas
2%
Bilmadim
 
Bilmadim
65%
Ixtiyoriy
 
Ixtiyoriy
27%
Majburiy
 
Majburiy
4%
Olib tashlash zarur – kerak emas
 
Olib tashlash zarur – kerak emas
4%
Bilmadim
 
Bilmadim

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Gender zo’ravonlik sabablari
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar