YOSHLAR / МОЛОДЕЖЬ
Yoshlar o’z biznesini olib borishga tayyormi? / Готовы ли молодые люди вести свой бизнес?
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 9 savollar
97% javoblar ulushi
4471 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 4633 so'raldi
May 24. 2019
1) O’z biznesingizni ochishni xohlaysizmi? / Ты хочешь открыть свой бизнес?
May 24. 2019
Nega biznesingizni yoptingiz? / Почему закрыл/a свой бизнес?
May 24. 2019
2) Qanday qilib biznes ochishni/tadbirkorlikni olib borishni o’rganib ko’rganmisiz? / Изучал/а ли Ты как открыть свой бизнес/вести предпринимательство?
May 24. 2019
3) Tuman/hududdingizda biznesni o’rganish va olib borish bo’yicha maxsus o’quv kurslari haqida Sizda ma’lumot bormi? / Знаешь ли Ты о специальных курсах по обучению и ведению бизнеса у себя в районе/регионе?
May 24. 2019
4) Biznes olib borishingizga Sizga hozir asosan nima to’sqinlik qilayapti? / Какое у Тебя основное препятствие сейчас для реализации своего бизнеса?
May 24. 2019
5) Turmush o’rtog’ingiz bilan biznes ochishni xohlarmidingiz (hozir yoki kelajakda)? / Хотел/а ли бы Ты открыть свой бизнес в партнерстве с супругом/ой (сейчас или в будущем)?
May 24. 2019
6) Nima deb o’ylaysiz “tanish-bilish”siz O’zbekistonda biznes ochish va olib borish mumkinmi? / Как Ты думаешь, возможно ли без поддержки «влиятельных» знакомых открыть и вести свой бизнес в Узбекистане?
May 24. 2019
7) Birinchi navbatda, qaysi yo’nalishlarda biznesga o’rgatishni boshlash kerak? / По каким направлениям, в первую очередь, необходимо проводить обучение по ведению бизнеса?
May 24. 2019
8) Qaysi o’zbekistonlik biznesmendan biznesni olib boorish bo’yicha master-klassni olishni xohlaysiz? / У кого бы из отечественных бизнесменов ты бы хотел/a получить мастер-класс по ведению бизнеса?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

MAY 24. 2019
1) O’z biznesingizni ochishni xohlaysizmi? / Ты хочешь открыть свой бизнес?
4471 berilgan savollardan 4633 ga javob berdilar
Female
53%
Ha!
 
Ha!
27%
Ba'zida o'ylayman
 
Ba'zida o'ylayman
1%
Biznesim bor
 
Biznesim bor
2%
Ochgandim, yopishga to’g’ri keldi
 
Ochgandim, yopishga to’g’ri keldi
9%
Yo'q
 
Yo'q
8%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
66%
Ha!
 
Ha!
19%
Ba'zida o'ylayman
 
Ba'zida o'ylayman
5%
Biznesim bor
 
Biznesim bor
2%
Ochgandim, yopishga to’g’ri keldi
 
Ochgandim, yopishga to’g’ri keldi
4%
Yo'q
 
Yo'q
4%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
47%
Ha!
 
Ha!
12%
Ba'zida o'ylayman
 
Ba'zida o'ylayman
12%
Biznesim bor
 
Biznesim bor
0%
Ochgandim, yopishga to’g’ri keldi
 
Ochgandim, yopishga to’g’ri keldi
6%
Yo'q
 
Yo'q
24%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
58%
Ha!
 
Ha!
22%
Ba'zida o'ylayman
 
Ba'zida o'ylayman
2%
Biznesim bor
 
Biznesim bor
1%
Ochgandim, yopishga to’g’ri keldi
 
Ochgandim, yopishga to’g’ri keldi
8%
Yo'q
 
Yo'q
9%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
64%
Ha!
 
Ha!
23%
Ba'zida o'ylayman
 
Ba'zida o'ylayman
2%
Biznesim bor
 
Biznesim bor
2%
Ochgandim, yopishga to’g’ri keldi
 
Ochgandim, yopishga to’g’ri keldi
5%
Yo'q
 
Yo'q
5%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
67%
Ha!
 
Ha!
20%
Ba'zida o'ylayman
 
Ba'zida o'ylayman
4%
Biznesim bor
 
Biznesim bor
3%
Ochgandim, yopishga to’g’ri keldi
 
Ochgandim, yopishga to’g’ri keldi
4%
Yo'q
 
Yo'q
2%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
55%
Ha!
 
Ha!
25%
Ba'zida o'ylayman
 
Ba'zida o'ylayman
7%
Biznesim bor
 
Biznesim bor
4%
Ochgandim, yopishga to’g’ri keldi
 
Ochgandim, yopishga to’g’ri keldi
4%
Yo'q
 
Yo'q
4%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
46%
Ha!
 
Ha!
24%
Ba'zida o'ylayman
 
Ba'zida o'ylayman
10%
Biznesim bor
 
Biznesim bor
6%
Ochgandim, yopishga to’g’ri keldi
 
Ochgandim, yopishga to’g’ri keldi
11%
Yo'q
 
Yo'q
3%
Bilmadim
 
Bilmadim
61%
Ha!
 
Ha!
22%
Ba'zida o'ylayman
 
Ba'zida o'ylayman
3%
Biznesim bor
 
Biznesim bor
2%
Ochgandim, yopishga to’g’ri keldi
 
Ochgandim, yopishga to’g’ri keldi
6%
Yo'q
 
Yo'q
6%
Bilmadim
 
Bilmadim
MAY 24. 2019
Nega biznesingizni yoptingiz? / Почему закрыл/a свой бизнес?
16 berilgan savollardan 22 ga javob berdilar
не
как
на
бир
бор
денег
коррупция
так
20
alumindan
bankrot
bir
biznesim
boodim
buni
byurokratik
endi
esa
eshik
hududiy
jihatdan
joy
keyin
mablag
mchj
olmaydi
qilayotgan
qildi
qilish
qonun
quymaydi
rivojlana
rom
siq
soliq
tartibda
tekshiruvdan
torlik
uchun
yakka
yasardim
yo
yuritishga
zim
аренда
банке
бесконечные
бизнеса
большой
было
MAY 24. 2019
2) Qanday qilib biznes ochishni/tadbirkorlikni olib borishni o’rganib ko’rganmisiz? / Изучал/а ли Ты как открыть свой бизнес/вести предпринимательство?
4283 berilgan savollardan 4451 ga javob berdilar
Female
9%
Yaxshigina
 
Yaxshigina
38%
Qisman
 
Qisman
49%
Yo'q
 
Yo'q
2%
O’rganmaganman, lekin biznesim bor
 
O’rganmaganman, lekin biznesim bor
1%
O’rganmagasdan ochganim uchun yopdim
 
O’rganmagasdan ochganim uchun yopdim
1%
Biznes uchun bu shartmas
 
Biznes uchun bu shartmas

Male
18%
Yaxshigina
 
Yaxshigina
47%
Qisman
 
Qisman
30%
Yo'q
 
Yo'q
3%
O’rganmaganman, lekin biznesim bor
 
O’rganmaganman, lekin biznesim bor
1%
O’rganmagasdan ochganim uchun yopdim
 
O’rganmagasdan ochganim uchun yopdim
1%
Biznes uchun bu shartmas
 
Biznes uchun bu shartmas
0-14
7%
Yaxshigina
 
Yaxshigina
33%
Qisman
 
Qisman
40%
Yo'q
 
Yo'q
13%
O’rganmaganman, lekin biznesim bor
 
O’rganmaganman, lekin biznesim bor
0%
O’rganmagasdan ochganim uchun yopdim
 
O’rganmagasdan ochganim uchun yopdim
7%
Biznes uchun bu shartmas
 
Biznes uchun bu shartmas

15-19
13%
Yaxshigina
 
Yaxshigina
38%
Qisman
 
Qisman
45%
Yo'q
 
Yo'q
3%
O’rganmaganman, lekin biznesim bor
 
O’rganmaganman, lekin biznesim bor
0%
O’rganmagasdan ochganim uchun yopdim
 
O’rganmagasdan ochganim uchun yopdim
1%
Biznes uchun bu shartmas
 
Biznes uchun bu shartmas

20-24
13%
Yaxshigina
 
Yaxshigina
46%
Qisman
 
Qisman
38%
Yo'q
 
Yo'q
2%
O’rganmaganman, lekin biznesim bor
 
O’rganmaganman, lekin biznesim bor
1%
O’rganmagasdan ochganim uchun yopdim
 
O’rganmagasdan ochganim uchun yopdim
1%
Biznes uchun bu shartmas
 
Biznes uchun bu shartmas

25-30
20%
Yaxshigina
 
Yaxshigina
47%
Qisman
 
Qisman
29%
Yo'q
 
Yo'q
3%
O’rganmaganman, lekin biznesim bor
 
O’rganmaganman, lekin biznesim bor
1%
O’rganmagasdan ochganim uchun yopdim
 
O’rganmagasdan ochganim uchun yopdim
1%
Biznes uchun bu shartmas
 
Biznes uchun bu shartmas

31-34
19%
Yaxshigina
 
Yaxshigina
49%
Qisman
 
Qisman
26%
Yo'q
 
Yo'q
3%
O’rganmaganman, lekin biznesim bor
 
O’rganmaganman, lekin biznesim bor
1%
O’rganmagasdan ochganim uchun yopdim
 
O’rganmagasdan ochganim uchun yopdim
1%
Biznes uchun bu shartmas
 
Biznes uchun bu shartmas

35+
15%
Yaxshigina
 
Yaxshigina
44%
Qisman
 
Qisman
34%
Yo'q
 
Yo'q
3%
O’rganmaganman, lekin biznesim bor
 
O’rganmaganman, lekin biznesim bor
4%
O’rganmagasdan ochganim uchun yopdim
 
O’rganmagasdan ochganim uchun yopdim
1%
Biznes uchun bu shartmas
 
Biznes uchun bu shartmas
15%
Yaxshigina
 
Yaxshigina
44%
Qisman
 
Qisman
37%
Yo'q
 
Yo'q
3%
O’rganmaganman, lekin biznesim bor
 
O’rganmaganman, lekin biznesim bor
1%
O’rganmagasdan ochganim uchun yopdim
 
O’rganmagasdan ochganim uchun yopdim
1%
Biznes uchun bu shartmas
 
Biznes uchun bu shartmas
MAY 24. 2019
3) Tuman/hududdingizda biznesni o’rganish va olib borish bo’yicha maxsus o’quv kurslari haqida Sizda ma’lumot bormi? / Знаешь ли Ты о специальных курсах по обучению и ведению бизнеса у себя в районе/регионе?
4205 berilgan savollardan 4284 ga javob berdilar
Female
20%
Ha
 
Ha
2%
Ha, o’zim o’qiganman u yerda
 
Ha, o’zim o’qiganman u yerda
6%
O’quv dasturimizda bor
 
O’quv dasturimizda bor
72%
Yo'q
 
Yo'q

Male
16%
Ha
 
Ha
2%
Ha, o’zim o’qiganman u yerda
 
Ha, o’zim o’qiganman u yerda
3%
O’quv dasturimizda bor
 
O’quv dasturimizda bor
80%
Yo'q
 
Yo'q
0-14
13%
Ha
 
Ha
0%
Ha, o’zim o’qiganman u yerda
 
Ha, o’zim o’qiganman u yerda
7%
O’quv dasturimizda bor
 
O’quv dasturimizda bor
80%
Yo'q
 
Yo'q

15-19
22%
Ha
 
Ha
2%
Ha, o’zim o’qiganman u yerda
 
Ha, o’zim o’qiganman u yerda
7%
O’quv dasturimizda bor
 
O’quv dasturimizda bor
69%
Yo'q
 
Yo'q

20-24
18%
Ha
 
Ha
2%
Ha, o’zim o’qiganman u yerda
 
Ha, o’zim o’qiganman u yerda
4%
O’quv dasturimizda bor
 
O’quv dasturimizda bor
75%
Yo'q
 
Yo'q

25-30
12%
Ha
 
Ha
1%
Ha, o’zim o’qiganman u yerda
 
Ha, o’zim o’qiganman u yerda
2%
O’quv dasturimizda bor
 
O’quv dasturimizda bor
85%
Yo'q
 
Yo'q

31-34
16%
Ha
 
Ha
2%
Ha, o’zim o’qiganman u yerda
 
Ha, o’zim o’qiganman u yerda
1%
O’quv dasturimizda bor
 
O’quv dasturimizda bor
81%
Yo'q
 
Yo'q

35+
14%
Ha
 
Ha
1%
Ha, o’zim o’qiganman u yerda
 
Ha, o’zim o’qiganman u yerda
2%
O’quv dasturimizda bor
 
O’quv dasturimizda bor
82%
Yo'q
 
Yo'q
17%
Ha
 
Ha
2%
Ha, o’zim o’qiganman u yerda
 
Ha, o’zim o’qiganman u yerda
4%
O’quv dasturimizda bor
 
O’quv dasturimizda bor
77%
Yo'q
 
Yo'q
MAY 24. 2019
4) Biznes olib borishingizga Sizga hozir asosan nima to’sqinlik qilayapti? / Какое у Тебя основное препятствие сейчас для реализации своего бизнеса?
4083 berilgan savollardan 4205 ga javob berdilar
Female
39%
Mablag’ yo’q
 
Mablag’ yo’q
26%
Bilim/tajriba yo’qligi
 
Bilim/tajriba yo’qligi
6%
Hujjatbozlik
 
Hujjatbozlik
5%
Omadsizlikka uchrash
 
Omadsizlikka uchrash
6%
Jur’atsizligim
 
Jur’atsizligim
3%
Oilam ko’magi yo’q
 
Oilam ko’magi yo’q
1%
“Tanish-bilish” yo'q
 
“Tanish-bilish” yo'q
14%
Boshqa: yozing
 
Boshqa: yozing

Male
51%
Mablag’ yo’q
 
Mablag’ yo’q
17%
Bilim/tajriba yo’qligi
 
Bilim/tajriba yo’qligi
9%
Hujjatbozlik
 
Hujjatbozlik
3%
Omadsizlikka uchrash
 
Omadsizlikka uchrash
4%
Jur’atsizligim
 
Jur’atsizligim
2%
Oilam ko’magi yo’q
 
Oilam ko’magi yo’q
3%
“Tanish-bilish” yo'q
 
“Tanish-bilish” yo'q
10%
Boshqa: yozing
 
Boshqa: yozing
0-14
40%
Mablag’ yo’q
 
Mablag’ yo’q
20%
Bilim/tajriba yo’qligi
 
Bilim/tajriba yo’qligi
0%
Hujjatbozlik
 
Hujjatbozlik
0%
Omadsizlikka uchrash
 
Omadsizlikka uchrash
7%
Jur’atsizligim
 
Jur’atsizligim
7%
Oilam ko’magi yo’q
 
Oilam ko’magi yo’q
7%
“Tanish-bilish” yo'q
 
“Tanish-bilish” yo'q
20%
Boshqa: yozing
 
Boshqa: yozing

15-19
36%
Mablag’ yo’q
 
Mablag’ yo’q
30%
Bilim/tajriba yo’qligi
 
Bilim/tajriba yo’qligi
4%
Hujjatbozlik
 
Hujjatbozlik
4%
Omadsizlikka uchrash
 
Omadsizlikka uchrash
5%
Jur’atsizligim
 
Jur’atsizligim
2%
Oilam ko’magi yo’q
 
Oilam ko’magi yo’q
2%
“Tanish-bilish” yo'q
 
“Tanish-bilish” yo'q
18%
Boshqa: yozing
 
Boshqa: yozing

20-24
48%
Mablag’ yo’q
 
Mablag’ yo’q
23%
Bilim/tajriba yo’qligi
 
Bilim/tajriba yo’qligi
7%
Hujjatbozlik
 
Hujjatbozlik
3%
Omadsizlikka uchrash
 
Omadsizlikka uchrash
5%
Jur’atsizligim
 
Jur’atsizligim
2%
Oilam ko’magi yo’q
 
Oilam ko’magi yo’q
3%
“Tanish-bilish” yo'q
 
“Tanish-bilish” yo'q
10%
Boshqa: yozing
 
Boshqa: yozing

25-30
57%
Mablag’ yo’q
 
Mablag’ yo’q
11%
Bilim/tajriba yo’qligi
 
Bilim/tajriba yo’qligi
12%
Hujjatbozlik
 
Hujjatbozlik
4%
Omadsizlikka uchrash
 
Omadsizlikka uchrash
4%
Jur’atsizligim
 
Jur’atsizligim
3%
Oilam ko’magi yo’q
 
Oilam ko’magi yo’q
3%
“Tanish-bilish” yo'q
 
“Tanish-bilish” yo'q
7%
Boshqa: yozing
 
Boshqa: yozing

31-34
55%
Mablag’ yo’q
 
Mablag’ yo’q
10%
Bilim/tajriba yo’qligi
 
Bilim/tajriba yo’qligi
11%
Hujjatbozlik
 
Hujjatbozlik
5%
Omadsizlikka uchrash
 
Omadsizlikka uchrash
7%
Jur’atsizligim
 
Jur’atsizligim
3%
Oilam ko’magi yo’q
 
Oilam ko’magi yo’q
3%
“Tanish-bilish” yo'q
 
“Tanish-bilish” yo'q
6%
Boshqa: yozing
 
Boshqa: yozing

35+
51%
Mablag’ yo’q
 
Mablag’ yo’q
8%
Bilim/tajriba yo’qligi
 
Bilim/tajriba yo’qligi
11%
Hujjatbozlik
 
Hujjatbozlik
7%
Omadsizlikka uchrash
 
Omadsizlikka uchrash
7%
Jur’atsizligim
 
Jur’atsizligim
5%
Oilam ko’magi yo’q
 
Oilam ko’magi yo’q
2%
“Tanish-bilish” yo'q
 
“Tanish-bilish” yo'q
10%
Boshqa: yozing
 
Boshqa: yozing
47%
Mablag’ yo’q
 
Mablag’ yo’q
20%
Bilim/tajriba yo’qligi
 
Bilim/tajriba yo’qligi
8%
Hujjatbozlik
 
Hujjatbozlik
4%
Omadsizlikka uchrash
 
Omadsizlikka uchrash
5%
Jur’atsizligim
 
Jur’atsizligim
2%
Oilam ko’magi yo’q
 
Oilam ko’magi yo’q
2%
“Tanish-bilish” yo'q
 
“Tanish-bilish” yo'q
11%
Boshqa: yozing
 
Boshqa: yozing
MAY 24. 2019
5) Turmush o’rtog’ingiz bilan biznes ochishni xohlarmidingiz (hozir yoki kelajakda)? / Хотел/а ли бы Ты открыть свой бизнес в партнерстве с супругом/ой (сейчас или в будущем)?
3923 berilgan savollardan 3960 ga javob berdilar
Female
61%
Zo’r bo’lardi!
 
Zo’r bo’lardi!
32%
O’ylab ko’rish kerak
 
O’ylab ko’rish kerak
7%
Hech qachon!
 
Hech qachon!

Male
51%
Zo’r bo’lardi!
 
Zo’r bo’lardi!
34%
O’ylab ko’rish kerak
 
O’ylab ko’rish kerak
14%
Hech qachon!
 
Hech qachon!
0-14
53%
Zo’r bo’lardi!
 
Zo’r bo’lardi!
27%
O’ylab ko’rish kerak
 
O’ylab ko’rish kerak
20%
Hech qachon!
 
Hech qachon!

15-19
44%
Zo’r bo’lardi!
 
Zo’r bo’lardi!
41%
O’ylab ko’rish kerak
 
O’ylab ko’rish kerak
15%
Hech qachon!
 
Hech qachon!

20-24
57%
Zo’r bo’lardi!
 
Zo’r bo’lardi!
34%
O’ylab ko’rish kerak
 
O’ylab ko’rish kerak
9%
Hech qachon!
 
Hech qachon!

25-30
61%
Zo’r bo’lardi!
 
Zo’r bo’lardi!
28%
O’ylab ko’rish kerak
 
O’ylab ko’rish kerak
12%
Hech qachon!
 
Hech qachon!

31-34
60%
Zo’r bo’lardi!
 
Zo’r bo’lardi!
29%
O’ylab ko’rish kerak
 
O’ylab ko’rish kerak
12%
Hech qachon!
 
Hech qachon!

35+
51%
Zo’r bo’lardi!
 
Zo’r bo’lardi!
33%
O’ylab ko’rish kerak
 
O’ylab ko’rish kerak
16%
Hech qachon!
 
Hech qachon!
55%
Zo’r bo’lardi!
 
Zo’r bo’lardi!
34%
O’ylab ko’rish kerak
 
O’ylab ko’rish kerak
11%
Hech qachon!
 
Hech qachon!
MAY 24. 2019
6) Nima deb o’ylaysiz “tanish-bilish”siz O’zbekistonda biznes ochish va olib borish mumkinmi? / Как Ты думаешь, возможно ли без поддержки «влиятельных» знакомых открыть и вести свой бизнес в Узбекистане?
3886 berilgan savollardan 3923 ga javob berdilar
Female
26%
Albatta
 
Albatta
52%
Mumkin, lekin qiyin
 
Mumkin, lekin qiyin
12%
Yordamisiz boshlamasa ham bo’ladi
 
Yordamisiz boshlamasa ham bo’ladi
9%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
24%
Albatta
 
Albatta
58%
Mumkin, lekin qiyin
 
Mumkin, lekin qiyin
12%
Yordamisiz boshlamasa ham bo’ladi
 
Yordamisiz boshlamasa ham bo’ladi
6%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
50%
Albatta
 
Albatta
43%
Mumkin, lekin qiyin
 
Mumkin, lekin qiyin
0%
Yordamisiz boshlamasa ham bo’ladi
 
Yordamisiz boshlamasa ham bo’ladi
7%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
34%
Albatta
 
Albatta
48%
Mumkin, lekin qiyin
 
Mumkin, lekin qiyin
9%
Yordamisiz boshlamasa ham bo’ladi
 
Yordamisiz boshlamasa ham bo’ladi
8%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
27%
Albatta
 
Albatta
56%
Mumkin, lekin qiyin
 
Mumkin, lekin qiyin
10%
Yordamisiz boshlamasa ham bo’ladi
 
Yordamisiz boshlamasa ham bo’ladi
7%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
19%
Albatta
 
Albatta
63%
Mumkin, lekin qiyin
 
Mumkin, lekin qiyin
13%
Yordamisiz boshlamasa ham bo’ladi
 
Yordamisiz boshlamasa ham bo’ladi
5%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
18%
Albatta
 
Albatta
62%
Mumkin, lekin qiyin
 
Mumkin, lekin qiyin
16%
Yordamisiz boshlamasa ham bo’ladi
 
Yordamisiz boshlamasa ham bo’ladi
4%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
13%
Albatta
 
Albatta
59%
Mumkin, lekin qiyin
 
Mumkin, lekin qiyin
22%
Yordamisiz boshlamasa ham bo’ladi
 
Yordamisiz boshlamasa ham bo’ladi
6%
Bilmadim
 
Bilmadim
25%
Albatta
 
Albatta
56%
Mumkin, lekin qiyin
 
Mumkin, lekin qiyin
12%
Yordamisiz boshlamasa ham bo’ladi
 
Yordamisiz boshlamasa ham bo’ladi
7%
Bilmadim
 
Bilmadim
MAY 24. 2019
7) Birinchi navbatda, qaysi yo’nalishlarda biznesga o’rgatishni boshlash kerak? / По каким направлениям, в первую очередь, необходимо проводить обучение по ведению бизнеса?
3769 berilgan savollardan 3886 ga javob berdilar
Female
21%
Tadbirkorlik hususiyatlarni
 
Tadbirkorlik hususiyatlarni
46%
Biznesni rejalashtirish
 
Biznesni rejalashtirish
11%
Hujjatlar bilan ishlash
 
Hujjatlar bilan ishlash
11%
Biznesni boshqarish
 
Biznesni boshqarish
7%
Biznesni rivojlantirish
 
Biznesni rivojlantirish
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
23%
Tadbirkorlik hususiyatlarni
 
Tadbirkorlik hususiyatlarni
40%
Biznesni rejalashtirish
 
Biznesni rejalashtirish
13%
Hujjatlar bilan ishlash
 
Hujjatlar bilan ishlash
11%
Biznesni boshqarish
 
Biznesni boshqarish
7%
Biznesni rivojlantirish
 
Biznesni rivojlantirish
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
8%
Tadbirkorlik hususiyatlarni
 
Tadbirkorlik hususiyatlarni
46%
Biznesni rejalashtirish
 
Biznesni rejalashtirish
23%
Hujjatlar bilan ishlash
 
Hujjatlar bilan ishlash
8%
Biznesni boshqarish
 
Biznesni boshqarish
8%
Biznesni rivojlantirish
 
Biznesni rivojlantirish
8%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
23%
Tadbirkorlik hususiyatlarni
 
Tadbirkorlik hususiyatlarni
46%
Biznesni rejalashtirish
 
Biznesni rejalashtirish
9%
Hujjatlar bilan ishlash
 
Hujjatlar bilan ishlash
10%
Biznesni boshqarish
 
Biznesni boshqarish
8%
Biznesni rivojlantirish
 
Biznesni rivojlantirish
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
23%
Tadbirkorlik hususiyatlarni
 
Tadbirkorlik hususiyatlarni
45%
Biznesni rejalashtirish
 
Biznesni rejalashtirish
11%
Hujjatlar bilan ishlash
 
Hujjatlar bilan ishlash
10%
Biznesni boshqarish
 
Biznesni boshqarish
6%
Biznesni rivojlantirish
 
Biznesni rivojlantirish
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
22%
Tadbirkorlik hususiyatlarni
 
Tadbirkorlik hususiyatlarni
40%
Biznesni rejalashtirish
 
Biznesni rejalashtirish
17%
Hujjatlar bilan ishlash
 
Hujjatlar bilan ishlash
9%
Biznesni boshqarish
 
Biznesni boshqarish
6%
Biznesni rivojlantirish
 
Biznesni rivojlantirish
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
20%
Tadbirkorlik hususiyatlarni
 
Tadbirkorlik hususiyatlarni
40%
Biznesni rejalashtirish
 
Biznesni rejalashtirish
20%
Hujjatlar bilan ishlash
 
Hujjatlar bilan ishlash
11%
Biznesni boshqarish
 
Biznesni boshqarish
4%
Biznesni rivojlantirish
 
Biznesni rivojlantirish
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
21%
Tadbirkorlik hususiyatlarni
 
Tadbirkorlik hususiyatlarni
35%
Biznesni rejalashtirish
 
Biznesni rejalashtirish
8%
Hujjatlar bilan ishlash
 
Hujjatlar bilan ishlash
19%
Biznesni boshqarish
 
Biznesni boshqarish
12%
Biznesni rivojlantirish
 
Biznesni rivojlantirish
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
22%
Tadbirkorlik hususiyatlarni
 
Tadbirkorlik hususiyatlarni
42%
Biznesni rejalashtirish
 
Biznesni rejalashtirish
12%
Hujjatlar bilan ishlash
 
Hujjatlar bilan ishlash
11%
Biznesni boshqarish
 
Biznesni boshqarish
7%
Biznesni rivojlantirish
 
Biznesni rivojlantirish
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
MAY 24. 2019
8) Qaysi o’zbekistonlik biznesmendan biznesni olib boorish bo’yicha master-klassni olishni xohlaysiz? / У кого бы из отечественных бизнесменов ты бы хотел/a получить мастер-класс по ведению бизнеса?
3025 berilgan savollardan 3723 ga javob berdilar
alisher
usmonov
алишер
усманов
bilmadim
не
знаю
bilmayman
nazarov
jahongir
murod
zafar
зафар
хашимов
ortiqxo
jayev
usmanov
tanimayman
hoshimov
murad
жахонгир
усмонов
артыкходжаев
назаров
незнаю
hech
мурад
кого
билмадим
xoshimov
ни
va
таких
джахонгир
хошимов
bilmiman
biznesmenlarni
мурод
murat
ортикхужаев
билмайман
building
buildings
qaysi
jaxongir
панаев
bek
ega
tanimiman
bo

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Правительство намерено использовать Ю-Репорт для диалога с молодёжью
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar