ISH / РАБОТА
Stajirovka/amaliyot o’tash qanchalik samarali? / Насколько эффективны стажировки/практика?
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 9 savollar
31% javoblar ulushi
5074 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 16214 so'raldi
May 20. 2019
1) Maktab, universitet yoki boshqa o’quv muassasida o’qigan paytingizda, stajirovka/amaliyot o’taganmisiz? / Проходил/а ли Ты стажировку/практику во время обучения в школе, университете или другом учебном заведении?
May 20. 2019
2) Stajirovka/amaliyot o’tash joyi haqidagi ma’lumotni qanday topgansiz? / Как Ты нашел информацию о стажировке/практике?
May 20. 2019
3) Siz stajirovka/amaliyot o’tashdan, eng asosiysi, nima orttirdingiz? / Что Ты, в основном, получил/а от Твоей стажировки/практики?
May 20. 2019
4) Ishga joylashishingiz uchun stajirovka/amaliyot o’tash yordam berdi/beradi deb o’ylaysizmi? / Считаешь ли Ты, что стажировка/практика была/будет полезна для Твоего дальнейшего трудоустройства?
May 20. 2019
5) Qayerda Stajirovka/amaliyot o’tashni xohlardingiz? (o'zingizni variant) / Где бы Ты хотел/а проходить стажировку/практику? (свой вариант)
May 20. 2019
5) Qayerda Stajirovka/amaliyot o’tashni xohlardingiz? / Где бы Ты хотел/а проходить стажировку/практику?
May 20. 2019
6) Sizningcha, Stajirovka/amaliyot o’tash stajyor uchun qanaqa bo’lishi kerak? / По-Твоему, стажировка/практика должна быть ...
May 20. 2019
7) Sizningcha, stajirovka/amaliyot o’tashni QACHON tashkil qilgan ma'qul? / По-Твоему, КОГДА лучше организовывать стажировку/практику?
May 20. 2019
8) Stajirovka/amaliyot o’tashni QANDAY tashkillashtirish yaxshiroq? / КАК эффективнее организовывать стажировку/практику?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

MAY 20. 2019
1) Maktab, universitet yoki boshqa o’quv muassasida o’qigan paytingizda, stajirovka/amaliyot o’taganmisiz? / Проходил/а ли Ты стажировку/практику во время обучения в школе, университете или другом учебном заведении?
5074 berilgan savollardan 16214 ga javob berdilar
Female
55%
Ha
 
Ha
26%
Yo'q
 
Yo'q
12%
Hali oldinda kutmoqda
 
Hali oldinda kutmoqda
6%
O’qishni bitirgandan so’ng
 
O’qishni bitirgandan so’ng

Male
57%
Ha
 
Ha
29%
Yo'q
 
Yo'q
9%
Hali oldinda kutmoqda
 
Hali oldinda kutmoqda
4%
O’qishni bitirgandan so’ng
 
O’qishni bitirgandan so’ng
0-14
18%
Ha
 
Ha
59%
Yo'q
 
Yo'q
18%
Hali oldinda kutmoqda
 
Hali oldinda kutmoqda
6%
O’qishni bitirgandan so’ng
 
O’qishni bitirgandan so’ng

15-19
40%
Ha
 
Ha
33%
Yo'q
 
Yo'q
19%
Hali oldinda kutmoqda
 
Hali oldinda kutmoqda
8%
O’qishni bitirgandan so’ng
 
O’qishni bitirgandan so’ng

20-24
56%
Ha
 
Ha
25%
Yo'q
 
Yo'q
14%
Hali oldinda kutmoqda
 
Hali oldinda kutmoqda
5%
O’qishni bitirgandan so’ng
 
O’qishni bitirgandan so’ng

25-30
70%
Ha
 
Ha
26%
Yo'q
 
Yo'q
2%
Hali oldinda kutmoqda
 
Hali oldinda kutmoqda
3%
O’qishni bitirgandan so’ng
 
O’qishni bitirgandan so’ng

31-34
70%
Ha
 
Ha
26%
Yo'q
 
Yo'q
2%
Hali oldinda kutmoqda
 
Hali oldinda kutmoqda
2%
O’qishni bitirgandan so’ng
 
O’qishni bitirgandan so’ng

35+
72%
Ha
 
Ha
26%
Yo'q
 
Yo'q
1%
Hali oldinda kutmoqda
 
Hali oldinda kutmoqda
2%
O’qishni bitirgandan so’ng
 
O’qishni bitirgandan so’ng
56%
Ha
 
Ha
28%
Yo'q
 
Yo'q
11%
Hali oldinda kutmoqda
 
Hali oldinda kutmoqda
5%
O’qishni bitirgandan so’ng
 
O’qishni bitirgandan so’ng
MAY 20. 2019
2) Stajirovka/amaliyot o’tash joyi haqidagi ma’lumotni qanday topgansiz? / Как Ты нашел информацию о стажировке/практике?
2922 berilgan savollardan 3100 ga javob berdilar
Female
75%
O’qishdan yuborishgan
 
O’qishdan yuborishgan
4%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
17%
Tanishlar orqali
 
Tanishlar orqali
2%
Internetdan
 
Internetdan
1%
OAVdan
 
OAVdan

Male
71%
O’qishdan yuborishgan
 
O’qishdan yuborishgan
4%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
22%
Tanishlar orqali
 
Tanishlar orqali
2%
Internetdan
 
Internetdan
1%
OAVdan
 
OAVdan
0-14
50%
O’qishdan yuborishgan
 
O’qishdan yuborishgan
0%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
50%
Tanishlar orqali
 
Tanishlar orqali
0%
Internetdan
 
Internetdan
0%
OAVdan
 
OAVdan

15-19
71%
O’qishdan yuborishgan
 
O’qishdan yuborishgan
7%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
15%
Tanishlar orqali
 
Tanishlar orqali
4%
Internetdan
 
Internetdan
2%
OAVdan
 
OAVdan

20-24
72%
O’qishdan yuborishgan
 
O’qishdan yuborishgan
4%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
20%
Tanishlar orqali
 
Tanishlar orqali
3%
Internetdan
 
Internetdan
1%
OAVdan
 
OAVdan

25-30
75%
O’qishdan yuborishgan
 
O’qishdan yuborishgan
2%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
21%
Tanishlar orqali
 
Tanishlar orqali
1%
Internetdan
 
Internetdan
1%
OAVdan
 
OAVdan

31-34
70%
O’qishdan yuborishgan
 
O’qishdan yuborishgan
2%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
25%
Tanishlar orqali
 
Tanishlar orqali
2%
Internetdan
 
Internetdan
1%
OAVdan
 
OAVdan

35+
76%
O’qishdan yuborishgan
 
O’qishdan yuborishgan
5%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
19%
Tanishlar orqali
 
Tanishlar orqali
0%
Internetdan
 
Internetdan
0%
OAVdan
 
OAVdan
72%
O’qishdan yuborishgan
 
O’qishdan yuborishgan
4%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
21%
Tanishlar orqali
 
Tanishlar orqali
2%
Internetdan
 
Internetdan
1%
OAVdan
 
OAVdan
MAY 20. 2019
3) Siz stajirovka/amaliyot o’tashdan, eng asosiysi, nima orttirdingiz? / Что Ты, в основном, получил/а от Твоей стажировки/практики?
2832 berilgan savollardan 2922 ga javob berdilar
Female
28%
Zo’r tajriba
 
Zo’r tajriba
39%
Biroz tajriba
 
Biroz tajriba
4%
Yaxshi tanishlar
 
Yaxshi tanishlar
10%
Vaqtim bekorga ketti
 
Vaqtim bekorga ketti
15%
Faqat qog’ozda amaliyot edi
 
Faqat qog’ozda amaliyot edi
2%
Pul ishlavoldim
 
Pul ishlavoldim
4%
Ish berishdi
 
Ish berishdi

Male
26%
Zo’r tajriba
 
Zo’r tajriba
34%
Biroz tajriba
 
Biroz tajriba
4%
Yaxshi tanishlar
 
Yaxshi tanishlar
10%
Vaqtim bekorga ketti
 
Vaqtim bekorga ketti
21%
Faqat qog’ozda amaliyot edi
 
Faqat qog’ozda amaliyot edi
1%
Pul ishlavoldim
 
Pul ishlavoldim
4%
Ish berishdi
 
Ish berishdi
0-14
50%
Zo’r tajriba
 
Zo’r tajriba
0%
Biroz tajriba
 
Biroz tajriba
0%
Yaxshi tanishlar
 
Yaxshi tanishlar
0%
Vaqtim bekorga ketti
 
Vaqtim bekorga ketti
0%
Faqat qog’ozda amaliyot edi
 
Faqat qog’ozda amaliyot edi
0%
Pul ishlavoldim
 
Pul ishlavoldim
50%
Ish berishdi
 
Ish berishdi

15-19
35%
Zo’r tajriba
 
Zo’r tajriba
33%
Biroz tajriba
 
Biroz tajriba
5%
Yaxshi tanishlar
 
Yaxshi tanishlar
12%
Vaqtim bekorga ketti
 
Vaqtim bekorga ketti
12%
Faqat qog’ozda amaliyot edi
 
Faqat qog’ozda amaliyot edi
2%
Pul ishlavoldim
 
Pul ishlavoldim
1%
Ish berishdi
 
Ish berishdi

20-24
24%
Zo’r tajriba
 
Zo’r tajriba
36%
Biroz tajriba
 
Biroz tajriba
4%
Yaxshi tanishlar
 
Yaxshi tanishlar
11%
Vaqtim bekorga ketti
 
Vaqtim bekorga ketti
22%
Faqat qog’ozda amaliyot edi
 
Faqat qog’ozda amaliyot edi
1%
Pul ishlavoldim
 
Pul ishlavoldim
3%
Ish berishdi
 
Ish berishdi

25-30
22%
Zo’r tajriba
 
Zo’r tajriba
38%
Biroz tajriba
 
Biroz tajriba
4%
Yaxshi tanishlar
 
Yaxshi tanishlar
10%
Vaqtim bekorga ketti
 
Vaqtim bekorga ketti
20%
Faqat qog’ozda amaliyot edi
 
Faqat qog’ozda amaliyot edi
1%
Pul ishlavoldim
 
Pul ishlavoldim
6%
Ish berishdi
 
Ish berishdi

31-34
28%
Zo’r tajriba
 
Zo’r tajriba
34%
Biroz tajriba
 
Biroz tajriba
4%
Yaxshi tanishlar
 
Yaxshi tanishlar
7%
Vaqtim bekorga ketti
 
Vaqtim bekorga ketti
19%
Faqat qog’ozda amaliyot edi
 
Faqat qog’ozda amaliyot edi
1%
Pul ishlavoldim
 
Pul ishlavoldim
7%
Ish berishdi
 
Ish berishdi

35+
27%
Zo’r tajriba
 
Zo’r tajriba
40%
Biroz tajriba
 
Biroz tajriba
2%
Yaxshi tanishlar
 
Yaxshi tanishlar
9%
Vaqtim bekorga ketti
 
Vaqtim bekorga ketti
14%
Faqat qog’ozda amaliyot edi
 
Faqat qog’ozda amaliyot edi
1%
Pul ishlavoldim
 
Pul ishlavoldim
6%
Ish berishdi
 
Ish berishdi
27%
Zo’r tajriba
 
Zo’r tajriba
36%
Biroz tajriba
 
Biroz tajriba
4%
Yaxshi tanishlar
 
Yaxshi tanishlar
10%
Vaqtim bekorga ketti
 
Vaqtim bekorga ketti
19%
Faqat qog’ozda amaliyot edi
 
Faqat qog’ozda amaliyot edi
1%
Pul ishlavoldim
 
Pul ishlavoldim
4%
Ish berishdi
 
Ish berishdi
MAY 20. 2019
4) Ishga joylashishingiz uchun stajirovka/amaliyot o’tash yordam berdi/beradi deb o’ylaysizmi? / Считаешь ли Ты, что стажировка/практика была/будет полезна для Твоего дальнейшего трудоустройства?
4693 berilgan savollardan 4806 ga javob berdilar
Female
66%
Albatta!
 
Albatta!
10%
Ikkilanayapman
 
Ikkilanayapman
12%
Yo'q
 
Yo'q
12%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
60%
Albatta!
 
Albatta!
11%
Ikkilanayapman
 
Ikkilanayapman
19%
Yo'q
 
Yo'q
9%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
64%
Albatta!
 
Albatta!
14%
Ikkilanayapman
 
Ikkilanayapman
7%
Yo'q
 
Yo'q
14%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
63%
Albatta!
 
Albatta!
12%
Ikkilanayapman
 
Ikkilanayapman
9%
Yo'q
 
Yo'q
15%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
65%
Albatta!
 
Albatta!
11%
Ikkilanayapman
 
Ikkilanayapman
15%
Yo'q
 
Yo'q
9%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
60%
Albatta!
 
Albatta!
10%
Ikkilanayapman
 
Ikkilanayapman
24%
Yo'q
 
Yo'q
6%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
60%
Albatta!
 
Albatta!
11%
Ikkilanayapman
 
Ikkilanayapman
22%
Yo'q
 
Yo'q
8%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
60%
Albatta!
 
Albatta!
11%
Ikkilanayapman
 
Ikkilanayapman
23%
Yo'q
 
Yo'q
5%
Bilmadim
 
Bilmadim
63%
Albatta!
 
Albatta!
11%
Ikkilanayapman
 
Ikkilanayapman
17%
Yo'q
 
Yo'q
10%
Bilmadim
 
Bilmadim
MAY 20. 2019
5) Qayerda Stajirovka/amaliyot o’tashni xohlardingiz? (o'zingizni variant) / Где бы Ты хотел/а проходить стажировку/практику? (свой вариант)
176 berilgan savollardan 260 ga javob berdilar
bo
где
от
yo
amaliyot
lsa
maktab
yoki
на
farqi
ish
joyda
maktabda
xususiy
зависит
bilan
chiqarish
ham
harbiy
ishga
ishlab
kerak
ko
qismlarda
yicha
все
зависимости
из
или
направления
по
работы
asosiysi
bas
bog
bõladi
da
kelib
klinikada
kompaniya
korxonada
korxonasida
misol
qayerda
sohasi
tashkilot
tashkilotlarda
uchun
xalqaro
yaxshi
MAY 20. 2019
5) Qayerda Stajirovka/amaliyot o’tashni xohlardingiz? / Где бы Ты хотел/а проходить стажировку/практику?
4574 berilgan savollardan 4693 ga javob berdilar
Female
28%
Davlat idorasida
 
Davlat idorasida
14%
Xususiy kompaniya
 
Xususiy kompaniya
3%
NNTda (nodavlat notijorat tashkilot)
 
NNTda (nodavlat notijorat tashkilot)
37%
Xalqaro tashkilot
 
Xalqaro tashkilot
11%
Ilmiy markazlarda
 
Ilmiy markazlarda
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
35%
Davlat idorasida
 
Davlat idorasida
19%
Xususiy kompaniya
 
Xususiy kompaniya
3%
NNTda (nodavlat notijorat tashkilot)
 
NNTda (nodavlat notijorat tashkilot)
29%
Xalqaro tashkilot
 
Xalqaro tashkilot
9%
Ilmiy markazlarda
 
Ilmiy markazlarda
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
7%
Davlat idorasida
 
Davlat idorasida
36%
Xususiy kompaniya
 
Xususiy kompaniya
7%
NNTda (nodavlat notijorat tashkilot)
 
NNTda (nodavlat notijorat tashkilot)
21%
Xalqaro tashkilot
 
Xalqaro tashkilot
21%
Ilmiy markazlarda
 
Ilmiy markazlarda
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
31%
Davlat idorasida
 
Davlat idorasida
16%
Xususiy kompaniya
 
Xususiy kompaniya
4%
NNTda (nodavlat notijorat tashkilot)
 
NNTda (nodavlat notijorat tashkilot)
27%
Xalqaro tashkilot
 
Xalqaro tashkilot
15%
Ilmiy markazlarda
 
Ilmiy markazlarda
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
31%
Davlat idorasida
 
Davlat idorasida
21%
Xususiy kompaniya
 
Xususiy kompaniya
3%
NNTda (nodavlat notijorat tashkilot)
 
NNTda (nodavlat notijorat tashkilot)
32%
Xalqaro tashkilot
 
Xalqaro tashkilot
8%
Ilmiy markazlarda
 
Ilmiy markazlarda
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
36%
Davlat idorasida
 
Davlat idorasida
16%
Xususiy kompaniya
 
Xususiy kompaniya
3%
NNTda (nodavlat notijorat tashkilot)
 
NNTda (nodavlat notijorat tashkilot)
34%
Xalqaro tashkilot
 
Xalqaro tashkilot
7%
Ilmiy markazlarda
 
Ilmiy markazlarda
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
37%
Davlat idorasida
 
Davlat idorasida
15%
Xususiy kompaniya
 
Xususiy kompaniya
1%
NNTda (nodavlat notijorat tashkilot)
 
NNTda (nodavlat notijorat tashkilot)
33%
Xalqaro tashkilot
 
Xalqaro tashkilot
10%
Ilmiy markazlarda
 
Ilmiy markazlarda
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
33%
Davlat idorasida
 
Davlat idorasida
11%
Xususiy kompaniya
 
Xususiy kompaniya
1%
NNTda (nodavlat notijorat tashkilot)
 
NNTda (nodavlat notijorat tashkilot)
40%
Xalqaro tashkilot
 
Xalqaro tashkilot
10%
Ilmiy markazlarda
 
Ilmiy markazlarda
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
32%
Davlat idorasida
 
Davlat idorasida
17%
Xususiy kompaniya
 
Xususiy kompaniya
3%
NNTda (nodavlat notijorat tashkilot)
 
NNTda (nodavlat notijorat tashkilot)
32%
Xalqaro tashkilot
 
Xalqaro tashkilot
10%
Ilmiy markazlarda
 
Ilmiy markazlarda
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
MAY 20. 2019
6) Sizningcha, Stajirovka/amaliyot o’tash stajyor uchun qanaqa bo’lishi kerak? / По-Твоему, стажировка/практика должна быть ...
4429 berilgan savollardan 4490 ga javob berdilar
Female
22%
To’lovli (pulli)
 
To’lovli (pulli)
32%
Qisman to’lovli
 
Qisman to’lovli
33%
To’lovsiz
 
To’lovsiz
13%
Ishga birdan olishsin
 
Ishga birdan olishsin

Male
18%
To’lovli (pulli)
 
To’lovli (pulli)
30%
Qisman to’lovli
 
Qisman to’lovli
40%
To’lovsiz
 
To’lovsiz
12%
Ishga birdan olishsin
 
Ishga birdan olishsin
0-14
8%
To’lovli (pulli)
 
To’lovli (pulli)
38%
Qisman to’lovli
 
Qisman to’lovli
38%
To’lovsiz
 
To’lovsiz
15%
Ishga birdan olishsin
 
Ishga birdan olishsin

15-19
22%
To’lovli (pulli)
 
To’lovli (pulli)
28%
Qisman to’lovli
 
Qisman to’lovli
39%
To’lovsiz
 
To’lovsiz
11%
Ishga birdan olishsin
 
Ishga birdan olishsin

20-24
19%
To’lovli (pulli)
 
To’lovli (pulli)
33%
Qisman to’lovli
 
Qisman to’lovli
37%
To’lovsiz
 
To’lovsiz
11%
Ishga birdan olishsin
 
Ishga birdan olishsin

25-30
17%
To’lovli (pulli)
 
To’lovli (pulli)
31%
Qisman to’lovli
 
Qisman to’lovli
37%
To’lovsiz
 
To’lovsiz
15%
Ishga birdan olishsin
 
Ishga birdan olishsin

31-34
11%
To’lovli (pulli)
 
To’lovli (pulli)
32%
Qisman to’lovli
 
Qisman to’lovli
39%
To’lovsiz
 
To’lovsiz
18%
Ishga birdan olishsin
 
Ishga birdan olishsin

35+
21%
To’lovli (pulli)
 
To’lovli (pulli)
30%
Qisman to’lovli
 
Qisman to’lovli
38%
To’lovsiz
 
To’lovsiz
11%
Ishga birdan olishsin
 
Ishga birdan olishsin
19%
To’lovli (pulli)
 
To’lovli (pulli)
31%
Qisman to’lovli
 
Qisman to’lovli
37%
To’lovsiz
 
To’lovsiz
12%
Ishga birdan olishsin
 
Ishga birdan olishsin
MAY 20. 2019
7) Sizningcha, stajirovka/amaliyot o’tashni QACHON tashkil qilgan ma'qul? / По-Твоему, КОГДА лучше организовывать стажировку/практику?
4385 berilgan savollardan 4429 ga javob berdilar
Female
24%
Ta’til paytlarida
 
Ta’til paytlarida
23%
O’qish tugashidan oldin
 
O’qish tugashidan oldin
37%
O’qish va amaliyot bir vaqtda
 
O’qish va amaliyot bir vaqtda
14%
Ishga kirishdan avval
 
Ishga kirishdan avval
3%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
20%
Ta’til paytlarida
 
Ta’til paytlarida
19%
O’qish tugashidan oldin
 
O’qish tugashidan oldin
46%
O’qish va amaliyot bir vaqtda
 
O’qish va amaliyot bir vaqtda
13%
Ishga kirishdan avval
 
Ishga kirishdan avval
3%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
46%
Ta’til paytlarida
 
Ta’til paytlarida
23%
O’qish tugashidan oldin
 
O’qish tugashidan oldin
15%
O’qish va amaliyot bir vaqtda
 
O’qish va amaliyot bir vaqtda
8%
Ishga kirishdan avval
 
Ishga kirishdan avval
8%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
28%
Ta’til paytlarida
 
Ta’til paytlarida
24%
O’qish tugashidan oldin
 
O’qish tugashidan oldin
29%
O’qish va amaliyot bir vaqtda
 
O’qish va amaliyot bir vaqtda
13%
Ishga kirishdan avval
 
Ishga kirishdan avval
6%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
20%
Ta’til paytlarida
 
Ta’til paytlarida
20%
O’qish tugashidan oldin
 
O’qish tugashidan oldin
46%
O’qish va amaliyot bir vaqtda
 
O’qish va amaliyot bir vaqtda
12%
Ishga kirishdan avval
 
Ishga kirishdan avval
2%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
15%
Ta’til paytlarida
 
Ta’til paytlarida
17%
O’qish tugashidan oldin
 
O’qish tugashidan oldin
52%
O’qish va amaliyot bir vaqtda
 
O’qish va amaliyot bir vaqtda
13%
Ishga kirishdan avval
 
Ishga kirishdan avval
2%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
17%
Ta’til paytlarida
 
Ta’til paytlarida
16%
O’qish tugashidan oldin
 
O’qish tugashidan oldin
49%
O’qish va amaliyot bir vaqtda
 
O’qish va amaliyot bir vaqtda
16%
Ishga kirishdan avval
 
Ishga kirishdan avval
1%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
17%
Ta’til paytlarida
 
Ta’til paytlarida
19%
O’qish tugashidan oldin
 
O’qish tugashidan oldin
47%
O’qish va amaliyot bir vaqtda
 
O’qish va amaliyot bir vaqtda
15%
Ishga kirishdan avval
 
Ishga kirishdan avval
1%
Bilmadim
 
Bilmadim
21%
Ta’til paytlarida
 
Ta’til paytlarida
20%
O’qish tugashidan oldin
 
O’qish tugashidan oldin
43%
O’qish va amaliyot bir vaqtda
 
O’qish va amaliyot bir vaqtda
13%
Ishga kirishdan avval
 
Ishga kirishdan avval
3%
Bilmadim
 
Bilmadim
MAY 20. 2019
8) Stajirovka/amaliyot o’tashni QANDAY tashkillashtirish yaxshiroq? / КАК эффективнее организовывать стажировку/практику?
4291 berilgan savollardan 4385 ga javob berdilar
Female
41%
O’qishdan yuborish
 
O’qishdan yuborish
11%
O’zi shaxsan topishi
 
O’zi shaxsan topishi
15%
Maxsus on-layn resurs yaratish
 
Maxsus on-layn resurs yaratish
28%
O’qish joyida stajirovka yarmarkasi
 
O’qish joyida stajirovka yarmarkasi
4%
OAVda e’lon qilib borish
 
OAVda e’lon qilib borish
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
36%
O’qishdan yuborish
 
O’qishdan yuborish
12%
O’zi shaxsan topishi
 
O’zi shaxsan topishi
19%
Maxsus on-layn resurs yaratish
 
Maxsus on-layn resurs yaratish
25%
O’qish joyida stajirovka yarmarkasi
 
O’qish joyida stajirovka yarmarkasi
5%
OAVda e’lon qilib borish
 
OAVda e’lon qilib borish
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
42%
O’qishdan yuborish
 
O’qishdan yuborish
0%
O’zi shaxsan topishi
 
O’zi shaxsan topishi
33%
Maxsus on-layn resurs yaratish
 
Maxsus on-layn resurs yaratish
8%
O’qish joyida stajirovka yarmarkasi
 
O’qish joyida stajirovka yarmarkasi
8%
OAVda e’lon qilib borish
 
OAVda e’lon qilib borish
8%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
45%
O’qishdan yuborish
 
O’qishdan yuborish
12%
O’zi shaxsan topishi
 
O’zi shaxsan topishi
13%
Maxsus on-layn resurs yaratish
 
Maxsus on-layn resurs yaratish
23%
O’qish joyida stajirovka yarmarkasi
 
O’qish joyida stajirovka yarmarkasi
5%
OAVda e’lon qilib borish
 
OAVda e’lon qilib borish
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
37%
O’qishdan yuborish
 
O’qishdan yuborish
15%
O’zi shaxsan topishi
 
O’zi shaxsan topishi
17%
Maxsus on-layn resurs yaratish
 
Maxsus on-layn resurs yaratish
25%
O’qish joyida stajirovka yarmarkasi
 
O’qish joyida stajirovka yarmarkasi
5%
OAVda e’lon qilib borish
 
OAVda e’lon qilib borish
1%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
35%
O’qishdan yuborish
 
O’qishdan yuborish
10%
O’zi shaxsan topishi
 
O’zi shaxsan topishi
19%
Maxsus on-layn resurs yaratish
 
Maxsus on-layn resurs yaratish
29%
O’qish joyida stajirovka yarmarkasi
 
O’qish joyida stajirovka yarmarkasi
5%
OAVda e’lon qilib borish
 
OAVda e’lon qilib borish
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
35%
O’qishdan yuborish
 
O’qishdan yuborish
8%
O’zi shaxsan topishi
 
O’zi shaxsan topishi
26%
Maxsus on-layn resurs yaratish
 
Maxsus on-layn resurs yaratish
27%
O’qish joyida stajirovka yarmarkasi
 
O’qish joyida stajirovka yarmarkasi
2%
OAVda e’lon qilib borish
 
OAVda e’lon qilib borish
1%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
34%
O’qishdan yuborish
 
O’qishdan yuborish
6%
O’zi shaxsan topishi
 
O’zi shaxsan topishi
26%
Maxsus on-layn resurs yaratish
 
Maxsus on-layn resurs yaratish
28%
O’qish joyida stajirovka yarmarkasi
 
O’qish joyida stajirovka yarmarkasi
4%
OAVda e’lon qilib borish
 
OAVda e’lon qilib borish
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
38%
O’qishdan yuborish
 
O’qishdan yuborish
12%
O’zi shaxsan topishi
 
O’zi shaxsan topishi
18%
Maxsus on-layn resurs yaratish
 
Maxsus on-layn resurs yaratish
26%
O’qish joyida stajirovka yarmarkasi
 
O’qish joyida stajirovka yarmarkasi
4%
OAVda e’lon qilib borish
 
OAVda e’lon qilib borish
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Yoshlar o’z biznesini olib borishga tayyormi?
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar