TA'LIM / ОБРАЗОВАНИЕ
Yoshlar kitob o’qishadimi? / Читает ли молодежь книги?
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 9 savollar
29% javoblar ulushi
1534 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 5362 so'raldi
Feb 28. 2019
1) Bo’sh vaqtingizda kitob o’qiysizmi? / 1) Читаешь ли Ты книги в свободное время?
Feb 28. 2019
2) Yiliga Siz nechta kitob o’qiysiz? / 2) Сколько книг Ты читаешь в год?
Feb 28. 2019
2.1) Siz kitob o’qimasligingizni asosiy sababi nima? / 2.1) Какая основная причина, что Ты не читаешь?
Feb 28. 2019
3) Nima Sizni kitob o’qish uchun ko’proq undaydi (undagan bo’lardi)? / 3) Что больше всего привлекает (привлекло бы) Тебя читать книги?
Feb 28. 2019
O'z varianti: Nima Sizni kitob o’qish uchun ko’proq undaydi (undagan bo’lardi)? / Свой вариант: что больше всего привлекает (привлекло бы) Тебя читать книги?
Feb 28. 2019
4) Qaysi turdagi kitoblarni o’qishni yaxshi ko’rasiz? / 4) В каком формате ты любишь читать книги?
Feb 28. 2019
5) Siz qaysi o’zbekistonlik yozuvchi/shoirlarni o’qishni afzal ko’rasiz? / 5) Кого из отечественных писателей/поэтов Ты предпочитаешь/хотел/а бы читать?
Feb 28. 2019
6) Siz zamonaviy o’zbek adabiyotini qanday baholaysiz? / 6) Как Ты оцениваешь современную узбекскую литературу?
Feb 28. 2019
7) O’zbekistonda chiqarilayotgan kitoblar narxlari hamyonbopmi? / 7) Доступны ли книги отечественного производства по цене?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

FEB 28. 2019
1) Bo’sh vaqtingizda kitob o’qiysizmi? / 1) Читаешь ли Ты книги в свободное время?
1534 berilgan savollardan 5362 ga javob berdilar
Female
87%
Ha
 
Ha
13%
Yo'q
 
Yo'q

Male
73%
Ha
 
Ha
27%
Yo'q
 
Yo'q
0-14
67%
Ha
 
Ha
33%
Yo'q
 
Yo'q

15-19
80%
Ha
 
Ha
20%
Yo'q
 
Yo'q

20-24
79%
Ha
 
Ha
21%
Yo'q
 
Yo'q

25-30
77%
Ha
 
Ha
23%
Yo'q
 
Yo'q

31-34
79%
Ha
 
Ha
21%
Yo'q
 
Yo'q

35+
82%
Ha
 
Ha
18%
Yo'q
 
Yo'q
78%
Ha
 
Ha
22%
Yo'q
 
Yo'q
FEB 28. 2019
2) Yiliga Siz nechta kitob o’qiysiz? / 2) Сколько книг Ты читаешь в год?
1159 berilgan savollardan 1198 ga javob berdilar
Female
29%
1-3 kitob
 
1-3 kitob
22%
4-7
 
4-7
18%
8-10
 
8-10
14%
11-20
 
11-20
16%
20 dan ortiq
 
20 dan ortiq
1%
Hech qancha
 
Hech qancha

Male
31%
1-3 kitob
 
1-3 kitob
24%
4-7
 
4-7
18%
8-10
 
8-10
12%
11-20
 
11-20
14%
20 dan ortiq
 
20 dan ortiq
2%
Hech qancha
 
Hech qancha
0-14
0%
1-3 kitob
 
1-3 kitob
25%
4-7
 
4-7
25%
8-10
 
8-10
25%
11-20
 
11-20
25%
20 dan ortiq
 
20 dan ortiq
0%
Hech qancha
 
Hech qancha

15-19
32%
1-3 kitob
 
1-3 kitob
20%
4-7
 
4-7
16%
8-10
 
8-10
13%
11-20
 
11-20
18%
20 dan ortiq
 
20 dan ortiq
0%
Hech qancha
 
Hech qancha

20-24
26%
1-3 kitob
 
1-3 kitob
26%
4-7
 
4-7
19%
8-10
 
8-10
14%
11-20
 
11-20
13%
20 dan ortiq
 
20 dan ortiq
2%
Hech qancha
 
Hech qancha

25-30
34%
1-3 kitob
 
1-3 kitob
25%
4-7
 
4-7
17%
8-10
 
8-10
12%
11-20
 
11-20
12%
20 dan ortiq
 
20 dan ortiq
1%
Hech qancha
 
Hech qancha

31-34
24%
1-3 kitob
 
1-3 kitob
27%
4-7
 
4-7
20%
8-10
 
8-10
12%
11-20
 
11-20
16%
20 dan ortiq
 
20 dan ortiq
1%
Hech qancha
 
Hech qancha

35+
33%
1-3 kitob
 
1-3 kitob
19%
4-7
 
4-7
18%
8-10
 
8-10
9%
11-20
 
11-20
17%
20 dan ortiq
 
20 dan ortiq
4%
Hech qancha
 
Hech qancha
31%
1-3 kitob
 
1-3 kitob
23%
4-7
 
4-7
18%
8-10
 
8-10
12%
11-20
 
11-20
15%
20 dan ortiq
 
20 dan ortiq
1%
Hech qancha
 
Hech qancha
FEB 28. 2019
2.1) Siz kitob o’qimasligingizni asosiy sababi nima? / 2.1) Какая основная причина, что Ты не читаешь?
321 berilgan savollardan 337 ga javob berdilar
Female
66%
Vaqt yo’q
 
Vaqt yo’q
17%
Qiziq emas
 
Qiziq emas
11%
Kitob yo'q
 
Kitob yo'q
0%
Kitoblar foydasiz
 
Kitoblar foydasiz
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
61%
Vaqt yo’q
 
Vaqt yo’q
21%
Qiziq emas
 
Qiziq emas
7%
Kitob yo'q
 
Kitob yo'q
1%
Kitoblar foydasiz
 
Kitoblar foydasiz
9%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
50%
Vaqt yo’q
 
Vaqt yo’q
50%
Qiziq emas
 
Qiziq emas
0%
Kitob yo'q
 
Kitob yo'q
0%
Kitoblar foydasiz
 
Kitoblar foydasiz
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
54%
Vaqt yo’q
 
Vaqt yo’q
36%
Qiziq emas
 
Qiziq emas
6%
Kitob yo'q
 
Kitob yo'q
0%
Kitoblar foydasiz
 
Kitoblar foydasiz
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
48%
Vaqt yo’q
 
Vaqt yo’q
29%
Qiziq emas
 
Qiziq emas
8%
Kitob yo'q
 
Kitob yo'q
2%
Kitoblar foydasiz
 
Kitoblar foydasiz
13%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
68%
Vaqt yo’q
 
Vaqt yo’q
11%
Qiziq emas
 
Qiziq emas
9%
Kitob yo'q
 
Kitob yo'q
1%
Kitoblar foydasiz
 
Kitoblar foydasiz
11%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
86%
Vaqt yo’q
 
Vaqt yo’q
10%
Qiziq emas
 
Qiziq emas
0%
Kitob yo'q
 
Kitob yo'q
5%
Kitoblar foydasiz
 
Kitoblar foydasiz
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
66%
Vaqt yo’q
 
Vaqt yo’q
6%
Qiziq emas
 
Qiziq emas
16%
Kitob yo'q
 
Kitob yo'q
0%
Kitoblar foydasiz
 
Kitoblar foydasiz
12%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
62%
Vaqt yo’q
 
Vaqt yo’q
21%
Qiziq emas
 
Qiziq emas
7%
Kitob yo'q
 
Kitob yo'q
1%
Kitoblar foydasiz
 
Kitoblar foydasiz
9%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
FEB 28. 2019
3) Nima Sizni kitob o’qish uchun ko’proq undaydi (undagan bo’lardi)? / 3) Что больше всего привлекает (привлекло бы) Тебя читать книги?
1343 berilgan savollardan 1402 ga javob berdilar
Female
63%
Bilimimni oshirish
 
Bilimimni oshirish
4%
Intellektual tanlovlarda ishtirok
 
Intellektual tanlovlarda ishtirok
4%
Eng zo’r o’quv yurtlarida o’qish
 
Eng zo’r o’quv yurtlarida o’qish
3%
Bilog’onlik obro’si
 
Bilog’onlik obro’si
2%
Ko’proq pul ishlash imkoniyati
 
Ko’proq pul ishlash imkoniyati
23%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
61%
Bilimimni oshirish
 
Bilimimni oshirish
4%
Intellektual tanlovlarda ishtirok
 
Intellektual tanlovlarda ishtirok
4%
Eng zo’r o’quv yurtlarida o’qish
 
Eng zo’r o’quv yurtlarida o’qish
5%
Bilog’onlik obro’si
 
Bilog’onlik obro’si
8%
Ko’proq pul ishlash imkoniyati
 
Ko’proq pul ishlash imkoniyati
18%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
50%
Bilimimni oshirish
 
Bilimimni oshirish
25%
Intellektual tanlovlarda ishtirok
 
Intellektual tanlovlarda ishtirok
0%
Eng zo’r o’quv yurtlarida o’qish
 
Eng zo’r o’quv yurtlarida o’qish
0%
Bilog’onlik obro’si
 
Bilog’onlik obro’si
0%
Ko’proq pul ishlash imkoniyati
 
Ko’proq pul ishlash imkoniyati
25%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
52%
Bilimimni oshirish
 
Bilimimni oshirish
3%
Intellektual tanlovlarda ishtirok
 
Intellektual tanlovlarda ishtirok
14%
Eng zo’r o’quv yurtlarida o’qish
 
Eng zo’r o’quv yurtlarida o’qish
7%
Bilog’onlik obro’si
 
Bilog’onlik obro’si
6%
Ko’proq pul ishlash imkoniyati
 
Ko’proq pul ishlash imkoniyati
19%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
63%
Bilimimni oshirish
 
Bilimimni oshirish
5%
Intellektual tanlovlarda ishtirok
 
Intellektual tanlovlarda ishtirok
4%
Eng zo’r o’quv yurtlarida o’qish
 
Eng zo’r o’quv yurtlarida o’qish
4%
Bilog’onlik obro’si
 
Bilog’onlik obro’si
5%
Ko’proq pul ishlash imkoniyati
 
Ko’proq pul ishlash imkoniyati
20%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
63%
Bilimimni oshirish
 
Bilimimni oshirish
4%
Intellektual tanlovlarda ishtirok
 
Intellektual tanlovlarda ishtirok
3%
Eng zo’r o’quv yurtlarida o’qish
 
Eng zo’r o’quv yurtlarida o’qish
3%
Bilog’onlik obro’si
 
Bilog’onlik obro’si
6%
Ko’proq pul ishlash imkoniyati
 
Ko’proq pul ishlash imkoniyati
23%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
74%
Bilimimni oshirish
 
Bilimimni oshirish
2%
Intellektual tanlovlarda ishtirok
 
Intellektual tanlovlarda ishtirok
1%
Eng zo’r o’quv yurtlarida o’qish
 
Eng zo’r o’quv yurtlarida o’qish
2%
Bilog’onlik obro’si
 
Bilog’onlik obro’si
5%
Ko’proq pul ishlash imkoniyati
 
Ko’proq pul ishlash imkoniyati
16%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
69%
Bilimimni oshirish
 
Bilimimni oshirish
2%
Intellektual tanlovlarda ishtirok
 
Intellektual tanlovlarda ishtirok
1%
Eng zo’r o’quv yurtlarida o’qish
 
Eng zo’r o’quv yurtlarida o’qish
4%
Bilog’onlik obro’si
 
Bilog’onlik obro’si
2%
Ko’proq pul ishlash imkoniyati
 
Ko’proq pul ishlash imkoniyati
20%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
62%
Bilimimni oshirish
 
Bilimimni oshirish
4%
Intellektual tanlovlarda ishtirok
 
Intellektual tanlovlarda ishtirok
5%
Eng zo’r o’quv yurtlarida o’qish
 
Eng zo’r o’quv yurtlarida o’qish
4%
Bilog’onlik obro’si
 
Bilog’onlik obro’si
6%
Ko’proq pul ishlash imkoniyati
 
Ko’proq pul ishlash imkoniyati
20%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
FEB 28. 2019
O'z varianti: Nima Sizni kitob o’qish uchun ko’proq undaydi (undagan bo’lardi)? / Свой вариант: что больше всего привлекает (привлекло бы) Тебя читать книги?
188 berilgan savollardan 263 ga javob berdilar
uchun
va
kitob
oshirish
китоб
dunyoqarashimni
qiziqish
kengaytirish
olish
dam
просто
badiiy
bo
dunyo
ma
ва
интерес
dunyoqarashni
ko
shunchaki
для
сюжет
bilim
fikrlash
kitoblarni
naviy
qiyman
rivojlantirish
интересно
от
ошириш
учун
шунчаки
это
boyitish
boyligimni
hayotda
hordiq
kitoblar
nutqimni
tkazish
topish
unumli
vaqtni
yaxshi
больше
возможность
время
жизни
из
FEB 28. 2019
4) Qaysi turdagi kitoblarni o’qishni yaxshi ko’rasiz? / 4) В каком формате ты любишь читать книги?
1263 berilgan savollardan 1268 ga javob berdilar
Female
17%
Elektron
 
Elektron
80%
Bosma
 
Bosma
3%
Audio
 
Audio

Male
20%
Elektron
 
Elektron
75%
Bosma
 
Bosma
5%
Audio
 
Audio
0-14
50%
Elektron
 
Elektron
50%
Bosma
 
Bosma
0%
Audio
 
Audio

15-19
22%
Elektron
 
Elektron
73%
Bosma
 
Bosma
5%
Audio
 
Audio

20-24
16%
Elektron
 
Elektron
82%
Bosma
 
Bosma
2%
Audio
 
Audio

25-30
17%
Elektron
 
Elektron
77%
Bosma
 
Bosma
6%
Audio
 
Audio

31-34
19%
Elektron
 
Elektron
76%
Bosma
 
Bosma
6%
Audio
 
Audio

35+
21%
Elektron
 
Elektron
77%
Bosma
 
Bosma
2%
Audio
 
Audio
19%
Elektron
 
Elektron
77%
Bosma
 
Bosma
4%
Audio
 
Audio
FEB 28. 2019
5) Siz qaysi o’zbekistonlik yozuvchi/shoirlarni o’qishni afzal ko’rasiz? / 5) Кого из отечественных писателей/поэтов Ты предпочитаешь/хотел/а бы читать?
1152 berilgan savollardan 1263 ga javob berdilar
malik
hoshimov
abdulla
tkir
yusuf
muhammad
tohir
said
ahmad
qodiriy
малик
абдулла
oripov
тохир
erkin
vohidov
хошимов
qodirov
toxir
уткир
никого
саид
qahhor
ахмад
pirimqul
va
навои
юсуф
xoshimov
алишер
не
мухаммад
xudoyberdi
кадыри
navoiy
oybek
alisher
olimjon
xtaboyev
yoqubov
эркин
cho
hamid
lpon
zulfiya
вохидов
кодирий
орипов
пушкин
ўткир
FEB 28. 2019
6) Siz zamonaviy o’zbek adabiyotini qanday baholaysiz? / 6) Как Ты оцениваешь современную узбекскую литературу?
1144 berilgan savollardan 1152 ga javob berdilar
Female
26%
Juda yoqadi
 
Juda yoqadi
18%
Ko’zga tashlanmaydi
 
Ko’zga tashlanmaydi
15%
Klassika ma’qulroq
 
Klassika ma’qulroq
3%
O’qib bo’lmaydi
 
O’qib bo’lmaydi
16%
Bilmayman
 
Bilmayman
22%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman

Male
18%
Juda yoqadi
 
Juda yoqadi
26%
Ko’zga tashlanmaydi
 
Ko’zga tashlanmaydi
15%
Klassika ma’qulroq
 
Klassika ma’qulroq
5%
O’qib bo’lmaydi
 
O’qib bo’lmaydi
16%
Bilmayman
 
Bilmayman
20%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
0-14
25%
Juda yoqadi
 
Juda yoqadi
0%
Ko’zga tashlanmaydi
 
Ko’zga tashlanmaydi
0%
Klassika ma’qulroq
 
Klassika ma’qulroq
0%
O’qib bo’lmaydi
 
O’qib bo’lmaydi
0%
Bilmayman
 
Bilmayman
75%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman

15-19
17%
Juda yoqadi
 
Juda yoqadi
15%
Ko’zga tashlanmaydi
 
Ko’zga tashlanmaydi
9%
Klassika ma’qulroq
 
Klassika ma’qulroq
3%
O’qib bo’lmaydi
 
O’qib bo’lmaydi
14%
Bilmayman
 
Bilmayman
40%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman

20-24
19%
Juda yoqadi
 
Juda yoqadi
19%
Ko’zga tashlanmaydi
 
Ko’zga tashlanmaydi
16%
Klassika ma’qulroq
 
Klassika ma’qulroq
4%
O’qib bo’lmaydi
 
O’qib bo’lmaydi
18%
Bilmayman
 
Bilmayman
24%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman

25-30
23%
Juda yoqadi
 
Juda yoqadi
27%
Ko’zga tashlanmaydi
 
Ko’zga tashlanmaydi
18%
Klassika ma’qulroq
 
Klassika ma’qulroq
6%
O’qib bo’lmaydi
 
O’qib bo’lmaydi
17%
Bilmayman
 
Bilmayman
9%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman

31-34
27%
Juda yoqadi
 
Juda yoqadi
30%
Ko’zga tashlanmaydi
 
Ko’zga tashlanmaydi
18%
Klassika ma’qulroq
 
Klassika ma’qulroq
6%
O’qib bo’lmaydi
 
O’qib bo’lmaydi
15%
Bilmayman
 
Bilmayman
4%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman

35+
27%
Juda yoqadi
 
Juda yoqadi
24%
Ko’zga tashlanmaydi
 
Ko’zga tashlanmaydi
13%
Klassika ma’qulroq
 
Klassika ma’qulroq
4%
O’qib bo’lmaydi
 
O’qib bo’lmaydi
19%
Bilmayman
 
Bilmayman
14%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
21%
Juda yoqadi
 
Juda yoqadi
22%
Ko’zga tashlanmaydi
 
Ko’zga tashlanmaydi
15%
Klassika ma’qulroq
 
Klassika ma’qulroq
4%
O’qib bo’lmaydi
 
O’qib bo’lmaydi
16%
Bilmayman
 
Bilmayman
21%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
FEB 28. 2019
7) O’zbekistonda chiqarilayotgan kitoblar narxlari hamyonbopmi? / 7) Доступны ли книги отечественного производства по цене?
1135 berilgan savollardan 1144 ga javob berdilar
Female
27%
Ha
 
Ha
44%
Biroz qimmat
 
Biroz qimmat
11%
Juda qimmat
 
Juda qimmat
18%
Bilmayman
 
Bilmayman

Male
19%
Ha
 
Ha
52%
Biroz qimmat
 
Biroz qimmat
14%
Juda qimmat
 
Juda qimmat
15%
Bilmayman
 
Bilmayman
0-14
25%
Ha
 
Ha
50%
Biroz qimmat
 
Biroz qimmat
0%
Juda qimmat
 
Juda qimmat
25%
Bilmayman
 
Bilmayman

15-19
25%
Ha
 
Ha
38%
Biroz qimmat
 
Biroz qimmat
7%
Juda qimmat
 
Juda qimmat
29%
Bilmayman
 
Bilmayman

20-24
26%
Ha
 
Ha
45%
Biroz qimmat
 
Biroz qimmat
12%
Juda qimmat
 
Juda qimmat
17%
Bilmayman
 
Bilmayman

25-30
20%
Ha
 
Ha
57%
Biroz qimmat
 
Biroz qimmat
16%
Juda qimmat
 
Juda qimmat
8%
Bilmayman
 
Bilmayman

31-34
20%
Ha
 
Ha
60%
Biroz qimmat
 
Biroz qimmat
16%
Juda qimmat
 
Juda qimmat
5%
Bilmayman
 
Bilmayman

35+
15%
Ha
 
Ha
57%
Biroz qimmat
 
Biroz qimmat
17%
Juda qimmat
 
Juda qimmat
11%
Bilmayman
 
Bilmayman
23%
Ha
 
Ha
49%
Biroz qimmat
 
Biroz qimmat
13%
Juda qimmat
 
Juda qimmat
16%
Bilmayman
 
Bilmayman

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Maktabda o’qish qanday?
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar