Mulohazalar Hikoyalar Haqida Mashg'ullik Reports Hozir qo'shiling
U-Reportga qo'shiling, Sizning fikringiz muhimdir.
Mashg'ullik
UMUMIY STATISTIKA
177 091
U-REPORTYORLAR
+7,8% JORIY YILDA
38,1 %
JAVOB BERISH O'RTACHA KO'RSATKICHI
55%
60 770
45%
51 296
MINTAQALAR BO'YICHA U-REPORTYORLAR
FILTR NATIJALARI
90 kun
6 oy
12 oy
Ijobiy ijtimoiy o'zgarishlarga erishishda yoshlarning fikrlarini qanday qo'llayotganimizni raqamlarda ko'ring.
MASHG'ULLIK BAYONI
UNICEF logo