Mulohazalar Hikoyalar Haqida Mashg'ullik Hozir qo'shiling
Mashg'ullik
UMUMIY STATISTIKA
154 310
U-REPORTYORLAR
+39,1% JORIY YILDA
47,0 %
JAVOB BERISH O'RTACHA KO'RSATKICHI
62%
75 637
38%
48 044
MINTAQALAR BO'YICHA U-REPORTYORLAR
FILTR NATIJALARI
90 kun
6 oy
12 oy
Ijobiy ijtimoiy o'zgarishlarga erishishda yoshlarning fikrlarini qanday qo'llayotganimizni raqamlarda ko'ring.
MASHG'ULLIK BAYONI