JORIY SO'ROVNOMA YOSHLAR / МОЛОДЕЖЬ
Britaniya Kengashining Telegram kanali qanday bo’lsin? / Каким должен быть Телеграм канал Британского совета?
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 4 savollar
16% javoblar ulushi
3798 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 23593 so'raldi
Sep 13. 2019
1. Sizningcha, Britaniya Kengashining Ozbekistondagi Telegram kanali qaysi tilda olib borilgani yaxshi? / На каком языке, по-Твоему, должен быть Телеграм канал Британского совета?
Sep 13. 2019
2. Bu kanalda Siz qanday content/ma’lumotlarni ko’rishni istaysiz? /Какой контент/материал Тебе было бы интересно видеть на этом канале?
Sep 13. 2019
3. Britaniya Kengashining Telegram kanalida ma’lumotlar qancha vaqt ichida yangilanib turishini istardingiz? / Как часто Ты хотел/а бы получать информацию от Телеграм канала Британского совета?
Sep 13. 2019
4. Ushbu kanalda ma’lumotlarni qanday format/ko’rinishda olishni istardingiz? / В каком виде/формате Ты хотел/а бы получать информацию на канале?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

SEP 13. 2019
1. Sizningcha, Britaniya Kengashining Ozbekistondagi Telegram kanali qaysi tilda olib borilgani yaxshi? / На каком языке, по-Твоему, должен быть Телеграм канал Британского совета?
3798 berilgan savollardan 23593 ga javob berdilar
Ayol
17%
Ingliz
 
Ingliz
12%
O'zbek
 
O'zbek
3%
Rus
 
Rus
5%
O'zbek va rus
 
O'zbek va rus
13%
O'zbek va ingliz
 
O'zbek va ingliz
9%
Rus va ingliz
 
Rus va ingliz
40%
Ingliz, o’zbek va rus
 
Ingliz, o’zbek va rus

Erkak
13%
Ingliz
 
Ingliz
21%
O'zbek
 
O'zbek
3%
Rus
 
Rus
4%
O'zbek va rus
 
O'zbek va rus
21%
O'zbek va ingliz
 
O'zbek va ingliz
6%
Rus va ingliz
 
Rus va ingliz
32%
Ingliz, o’zbek va rus
 
Ingliz, o’zbek va rus
0-14
8%
Ingliz
 
Ingliz
8%
O'zbek
 
O'zbek
8%
Rus
 
Rus
0%
O'zbek va rus
 
O'zbek va rus
31%
O'zbek va ingliz
 
O'zbek va ingliz
31%
Rus va ingliz
 
Rus va ingliz
15%
Ingliz, o’zbek va rus
 
Ingliz, o’zbek va rus

15-19
16%
Ingliz
 
Ingliz
17%
O'zbek
 
O'zbek
4%
Rus
 
Rus
5%
O'zbek va rus
 
O'zbek va rus
12%
O'zbek va ingliz
 
O'zbek va ingliz
10%
Rus va ingliz
 
Rus va ingliz
36%
Ingliz, o’zbek va rus
 
Ingliz, o’zbek va rus

20-24
15%
Ingliz
 
Ingliz
16%
O'zbek
 
O'zbek
2%
Rus
 
Rus
4%
O'zbek va rus
 
O'zbek va rus
21%
O'zbek va ingliz
 
O'zbek va ingliz
6%
Rus va ingliz
 
Rus va ingliz
36%
Ingliz, o’zbek va rus
 
Ingliz, o’zbek va rus

25-30
12%
Ingliz
 
Ingliz
23%
O'zbek
 
O'zbek
3%
Rus
 
Rus
4%
O'zbek va rus
 
O'zbek va rus
23%
O'zbek va ingliz
 
O'zbek va ingliz
5%
Rus va ingliz
 
Rus va ingliz
32%
Ingliz, o’zbek va rus
 
Ingliz, o’zbek va rus

31-34
15%
Ingliz
 
Ingliz
25%
O'zbek
 
O'zbek
4%
Rus
 
Rus
6%
O'zbek va rus
 
O'zbek va rus
18%
O'zbek va ingliz
 
O'zbek va ingliz
6%
Rus va ingliz
 
Rus va ingliz
25%
Ingliz, o’zbek va rus
 
Ingliz, o’zbek va rus

35+
9%
Ingliz
 
Ingliz
22%
O'zbek
 
O'zbek
9%
Rus
 
Rus
6%
O'zbek va rus
 
O'zbek va rus
14%
O'zbek va ingliz
 
O'zbek va ingliz
2%
Rus va ingliz
 
Rus va ingliz
38%
Ingliz, o’zbek va rus
 
Ingliz, o’zbek va rus
14%
Ingliz
 
Ingliz
19%
O'zbek
 
O'zbek
3%
Rus
 
Rus
4%
O'zbek va rus
 
O'zbek va rus
18%
O'zbek va ingliz
 
O'zbek va ingliz
7%
Rus va ingliz
 
Rus va ingliz
35%
Ingliz, o’zbek va rus
 
Ingliz, o’zbek va rus
SEP 13. 2019
2. Bu kanalda Siz qanday content/ma’lumotlarni ko’rishni istaysiz? /Какой контент/материал Тебе было бы интересно видеть на этом канале?
3569 berilgan savollardan 3800 ga javob berdilar
Ayol
15%
Ingliz tilini o’rganish maslahatlari
 
Ingliz tilini o’rganish maslahatlari
5%
Britaniyada ta'lim olish haqida
 
Britaniyada ta'lim olish haqida
9%
IELTS bo’yicha foydali ma’lumotlar
 
IELTS bo’yicha foydali ma’lumotlar
1%
Britaniya haqida ma'lumotlar
 
Britaniya haqida ma'lumotlar
6%
British Council ning loyihalari
 
British Council ning loyihalari
60%
Yuqorida aytilgan barchasi
 
Yuqorida aytilgan barchasi
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Erkak
15%
Ingliz tilini o’rganish maslahatlari
 
Ingliz tilini o’rganish maslahatlari
8%
Britaniyada ta'lim olish haqida
 
Britaniyada ta'lim olish haqida
8%
IELTS bo’yicha foydali ma’lumotlar
 
IELTS bo’yicha foydali ma’lumotlar
2%
Britaniya haqida ma'lumotlar
 
Britaniya haqida ma'lumotlar
4%
British Council ning loyihalari
 
British Council ning loyihalari
58%
Yuqorida aytilgan barchasi
 
Yuqorida aytilgan barchasi
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
27%
Ingliz tilini o’rganish maslahatlari
 
Ingliz tilini o’rganish maslahatlari
18%
Britaniyada ta'lim olish haqida
 
Britaniyada ta'lim olish haqida
18%
IELTS bo’yicha foydali ma’lumotlar
 
IELTS bo’yicha foydali ma’lumotlar
0%
Britaniya haqida ma'lumotlar
 
Britaniya haqida ma'lumotlar
0%
British Council ning loyihalari
 
British Council ning loyihalari
36%
Yuqorida aytilgan barchasi
 
Yuqorida aytilgan barchasi
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
18%
Ingliz tilini o’rganish maslahatlari
 
Ingliz tilini o’rganish maslahatlari
10%
Britaniyada ta'lim olish haqida
 
Britaniyada ta'lim olish haqida
10%
IELTS bo’yicha foydali ma’lumotlar
 
IELTS bo’yicha foydali ma’lumotlar
2%
Britaniya haqida ma'lumotlar
 
Britaniya haqida ma'lumotlar
4%
British Council ning loyihalari
 
British Council ning loyihalari
49%
Yuqorida aytilgan barchasi
 
Yuqorida aytilgan barchasi
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
12%
Ingliz tilini o’rganish maslahatlari
 
Ingliz tilini o’rganish maslahatlari
7%
Britaniyada ta'lim olish haqida
 
Britaniyada ta'lim olish haqida
9%
IELTS bo’yicha foydali ma’lumotlar
 
IELTS bo’yicha foydali ma’lumotlar
2%
Britaniya haqida ma'lumotlar
 
Britaniya haqida ma'lumotlar
4%
British Council ning loyihalari
 
British Council ning loyihalari
62%
Yuqorida aytilgan barchasi
 
Yuqorida aytilgan barchasi
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
14%
Ingliz tilini o’rganish maslahatlari
 
Ingliz tilini o’rganish maslahatlari
6%
Britaniyada ta'lim olish haqida
 
Britaniyada ta'lim olish haqida
6%
IELTS bo’yicha foydali ma’lumotlar
 
IELTS bo’yicha foydali ma’lumotlar
1%
Britaniya haqida ma'lumotlar
 
Britaniya haqida ma'lumotlar
5%
British Council ning loyihalari
 
British Council ning loyihalari
63%
Yuqorida aytilgan barchasi
 
Yuqorida aytilgan barchasi
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
14%
Ingliz tilini o’rganish maslahatlari
 
Ingliz tilini o’rganish maslahatlari
3%
Britaniyada ta'lim olish haqida
 
Britaniyada ta'lim olish haqida
4%
IELTS bo’yicha foydali ma’lumotlar
 
IELTS bo’yicha foydali ma’lumotlar
2%
Britaniya haqida ma'lumotlar
 
Britaniya haqida ma'lumotlar
6%
British Council ning loyihalari
 
British Council ning loyihalari
68%
Yuqorida aytilgan barchasi
 
Yuqorida aytilgan barchasi
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
13%
Ingliz tilini o’rganish maslahatlari
 
Ingliz tilini o’rganish maslahatlari
5%
Britaniyada ta'lim olish haqida
 
Britaniyada ta'lim olish haqida
8%
IELTS bo’yicha foydali ma’lumotlar
 
IELTS bo’yicha foydali ma’lumotlar
1%
Britaniya haqida ma'lumotlar
 
Britaniya haqida ma'lumotlar
4%
British Council ning loyihalari
 
British Council ning loyihalari
67%
Yuqorida aytilgan barchasi
 
Yuqorida aytilgan barchasi
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
15%
Ingliz tilini o’rganish maslahatlari
 
Ingliz tilini o’rganish maslahatlari
7%
Britaniyada ta'lim olish haqida
 
Britaniyada ta'lim olish haqida
8%
IELTS bo’yicha foydali ma’lumotlar
 
IELTS bo’yicha foydali ma’lumotlar
2%
Britaniya haqida ma'lumotlar
 
Britaniya haqida ma'lumotlar
5%
British Council ning loyihalari
 
British Council ning loyihalari
59%
Yuqorida aytilgan barchasi
 
Yuqorida aytilgan barchasi
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
SEP 13. 2019
3. Britaniya Kengashining Telegram kanalida ma’lumotlar qancha vaqt ichida yangilanib turishini istardingiz? / Как часто Ты хотел/а бы получать информацию от Телеграм канала Британского совета?
3431 berilgan savollardan 3519 ga javob berdilar
Ayol
37%
Bir kunda bir
 
Bir kunda bir
26%
Bir kunda bir necha bor
 
Bir kunda bir necha bor
8%
Bir haftada bir
 
Bir haftada bir
14%
Haftada 2-4 marotaba
 
Haftada 2-4 marotaba
1%
Bir necha haftada bir
 
Bir necha haftada bir
13%
Farqi yo’q
 
Farqi yo’q

Erkak
36%
Bir kunda bir
 
Bir kunda bir
34%
Bir kunda bir necha bor
 
Bir kunda bir necha bor
6%
Bir haftada bir
 
Bir haftada bir
10%
Haftada 2-4 marotaba
 
Haftada 2-4 marotaba
1%
Bir necha haftada bir
 
Bir necha haftada bir
12%
Farqi yo’q
 
Farqi yo’q
0-14
55%
Bir kunda bir
 
Bir kunda bir
18%
Bir kunda bir necha bor
 
Bir kunda bir necha bor
18%
Bir haftada bir
 
Bir haftada bir
0%
Haftada 2-4 marotaba
 
Haftada 2-4 marotaba
0%
Bir necha haftada bir
 
Bir necha haftada bir
9%
Farqi yo’q
 
Farqi yo’q

15-19
32%
Bir kunda bir
 
Bir kunda bir
33%
Bir kunda bir necha bor
 
Bir kunda bir necha bor
6%
Bir haftada bir
 
Bir haftada bir
10%
Haftada 2-4 marotaba
 
Haftada 2-4 marotaba
2%
Bir necha haftada bir
 
Bir necha haftada bir
16%
Farqi yo’q
 
Farqi yo’q

20-24
37%
Bir kunda bir
 
Bir kunda bir
31%
Bir kunda bir necha bor
 
Bir kunda bir necha bor
7%
Bir haftada bir
 
Bir haftada bir
14%
Haftada 2-4 marotaba
 
Haftada 2-4 marotaba
1%
Bir necha haftada bir
 
Bir necha haftada bir
10%
Farqi yo’q
 
Farqi yo’q

25-30
35%
Bir kunda bir
 
Bir kunda bir
36%
Bir kunda bir necha bor
 
Bir kunda bir necha bor
6%
Bir haftada bir
 
Bir haftada bir
10%
Haftada 2-4 marotaba
 
Haftada 2-4 marotaba
1%
Bir necha haftada bir
 
Bir necha haftada bir
11%
Farqi yo’q
 
Farqi yo’q

31-34
40%
Bir kunda bir
 
Bir kunda bir
21%
Bir kunda bir necha bor
 
Bir kunda bir necha bor
6%
Bir haftada bir
 
Bir haftada bir
17%
Haftada 2-4 marotaba
 
Haftada 2-4 marotaba
1%
Bir necha haftada bir
 
Bir necha haftada bir
16%
Farqi yo’q
 
Farqi yo’q

35+
38%
Bir kunda bir
 
Bir kunda bir
24%
Bir kunda bir necha bor
 
Bir kunda bir necha bor
10%
Bir haftada bir
 
Bir haftada bir
15%
Haftada 2-4 marotaba
 
Haftada 2-4 marotaba
1%
Bir necha haftada bir
 
Bir necha haftada bir
12%
Farqi yo’q
 
Farqi yo’q
36%
Bir kunda bir
 
Bir kunda bir
31%
Bir kunda bir necha bor
 
Bir kunda bir necha bor
7%
Bir haftada bir
 
Bir haftada bir
12%
Haftada 2-4 marotaba
 
Haftada 2-4 marotaba
1%
Bir necha haftada bir
 
Bir necha haftada bir
13%
Farqi yo’q
 
Farqi yo’q
SEP 13. 2019
4. Ushbu kanalda ma’lumotlarni qanday format/ko’rinishda olishni istardingiz? / В каком виде/формате Ты хотел/а бы получать информацию на канале?
3389 berilgan savollardan 3432 ga javob berdilar
Ayol
7%
Matn
 
Matn
3%
Rasm
 
Rasm
15%
Matnni ustida rasm
 
Matnni ustida rasm
6%
Rasm ichida matn
 
Rasm ichida matn
7%
Video/audio yozuv
 
Video/audio yozuv
60%
Hammasi birgalikda
 
Hammasi birgalikda
1%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Erkak
8%
Matn
 
Matn
3%
Rasm
 
Rasm
15%
Matnni ustida rasm
 
Matnni ustida rasm
6%
Rasm ichida matn
 
Rasm ichida matn
7%
Video/audio yozuv
 
Video/audio yozuv
60%
Hammasi birgalikda
 
Hammasi birgalikda
1%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
10%
Matn
 
Matn
10%
Rasm
 
Rasm
10%
Matnni ustida rasm
 
Matnni ustida rasm
30%
Rasm ichida matn
 
Rasm ichida matn
0%
Video/audio yozuv
 
Video/audio yozuv
30%
Hammasi birgalikda
 
Hammasi birgalikda
10%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
8%
Matn
 
Matn
6%
Rasm
 
Rasm
20%
Matnni ustida rasm
 
Matnni ustida rasm
6%
Rasm ichida matn
 
Rasm ichida matn
7%
Video/audio yozuv
 
Video/audio yozuv
52%
Hammasi birgalikda
 
Hammasi birgalikda
1%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
9%
Matn
 
Matn
2%
Rasm
 
Rasm
13%
Matnni ustida rasm
 
Matnni ustida rasm
6%
Rasm ichida matn
 
Rasm ichida matn
7%
Video/audio yozuv
 
Video/audio yozuv
62%
Hammasi birgalikda
 
Hammasi birgalikda
1%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
7%
Matn
 
Matn
2%
Rasm
 
Rasm
13%
Matnni ustida rasm
 
Matnni ustida rasm
8%
Rasm ichida matn
 
Rasm ichida matn
6%
Video/audio yozuv
 
Video/audio yozuv
62%
Hammasi birgalikda
 
Hammasi birgalikda
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
7%
Matn
 
Matn
4%
Rasm
 
Rasm
16%
Matnni ustida rasm
 
Matnni ustida rasm
5%
Rasm ichida matn
 
Rasm ichida matn
9%
Video/audio yozuv
 
Video/audio yozuv
57%
Hammasi birgalikda
 
Hammasi birgalikda
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
6%
Matn
 
Matn
2%
Rasm
 
Rasm
14%
Matnni ustida rasm
 
Matnni ustida rasm
6%
Rasm ichida matn
 
Rasm ichida matn
4%
Video/audio yozuv
 
Video/audio yozuv
67%
Hammasi birgalikda
 
Hammasi birgalikda
1%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
8%
Matn
 
Matn
3%
Rasm
 
Rasm
15%
Matnni ustida rasm
 
Matnni ustida rasm
6%
Rasm ichida matn
 
Rasm ichida matn
7%
Video/audio yozuv
 
Video/audio yozuv
60%
Hammasi birgalikda
 
Hammasi birgalikda
1%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Yoshlar yozni qanday oʻtkazmoqdalar?
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar