JORIY SO'ROVNOMA SOG'LIQNI SAQLASH / ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Ortiqcha vazn va semizlik bo'yicha tadqiqot / Исследование об избыточном весе и ожирении
6 questions polled on this topic
88% javoblar ulushi
159 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 180 so'raldi
Sep 19. 2018
O'z vazningizga qanday baho berasiz? / Как бы Ты охарактеризовал свое тело?
Sep 19. 2018
Shirinliklar (pishiriqlar, shokolad), shirin gazlangan ichimliklar, qovurilgan chipslarni haftasiga necha marotaba iste'mol qilasiz? / Сколько раз в неделю Ты употребляешь сладости (печенье, шоколад), сладкие газированные напитки, жареные чипсы и т.п.?
Sep 19. 2018
Hafta davomida necha marta nonushta qilasiz? / Как часто в течении недели ты полноценно завтракаешь?
Sep 19. 2018
Odatda kechki ovqatni soat nechida qilasiz? / Во сколько обычно Ты ужинаешь?
Sep 19. 2018
Haftasiga necha soat sport/jismoniy faollik bilan shug'ullanasiz? / Сколько часов в неделю Ты занимаешься спортом/физической активностью?
Sep 19. 2018
Tana vazni indeksi (TVI) - tana og'irligi va bo'y nisbiyligi - bo'yicha natijangiz qanday? / Каковы Твои результаты по Индексу массы тела (ИМТ) – соотношения массы и роста?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

SEP 19. 2018
O'z vazningizga qanday baho berasiz? / Как бы Ты охарактеризовал свое тело?
159 responded out of 180 polled
Ayol
4%
Juda ozg'in
 
Juda ozg'in
14%
Biroz ozg'inroq
 
Biroz ozg'inroq
55%
Normada
 
Normada
25%
Biroz to'laroq
 
Biroz to'laroq
2%
Juda to'lishgan
 
Juda to'lishgan

Erkak
4%
Juda ozg'in
 
Juda ozg'in
36%
Biroz ozg'inroq
 
Biroz ozg'inroq
39%
Normada
 
Normada
19%
Biroz to'laroq
 
Biroz to'laroq
2%
Juda to'lishgan
 
Juda to'lishgan
0-14
0%
juda ozg'in
 
juda ozg'in
0%
biroz ozg'inroq
 
biroz ozg'inroq
0%
normada
 
normada
0%
biroz to'laroq
 
biroz to'laroq
0%
juda to'lishgan
 
juda to'lishgan

15-19
5%
juda ozg'in
 
juda ozg'in
35%
biroz ozg'inroq
 
biroz ozg'inroq
47%
normada
 
normada
11%
biroz to'laroq
 
biroz to'laroq
2%
juda to'lishgan
 
juda to'lishgan

20-24
0%
juda ozg'in
 
juda ozg'in
25%
biroz ozg'inroq
 
biroz ozg'inroq
49%
normada
 
normada
26%
biroz to'laroq
 
biroz to'laroq
0%
juda to'lishgan
 
juda to'lishgan

25-30
0%
juda ozg'in
 
juda ozg'in
16%
biroz ozg'inroq
 
biroz ozg'inroq
37%
normada
 
normada
42%
biroz to'laroq
 
biroz to'laroq
5%
juda to'lishgan
 
juda to'lishgan

31-34
0%
juda ozg'in
 
juda ozg'in
0%
biroz ozg'inroq
 
biroz ozg'inroq
50%
normada
 
normada
25%
biroz to'laroq
 
biroz to'laroq
25%
juda to'lishgan
 
juda to'lishgan

35+
0%
juda ozg'in
 
juda ozg'in
0%
biroz ozg'inroq
 
biroz ozg'inroq
50%
normada
 
normada
50%
biroz to'laroq
 
biroz to'laroq
0%
juda to'lishgan
 
juda to'lishgan
4%
Juda ozg'in
 
Juda ozg'in
28%
Biroz ozg'inroq
 
Biroz ozg'inroq
47%
Normada
 
Normada
20%
Biroz to'laroq
 
Biroz to'laroq
2%
Juda to'lishgan
 
Juda to'lishgan
SEP 19. 2018
Shirinliklar (pishiriqlar, shokolad), shirin gazlangan ichimliklar, qovurilgan chipslarni haftasiga necha marotaba iste'mol qilasiz? / Сколько раз в неделю Ты употребляешь сладости (печенье, шоколад), сладкие газированные напитки, жареные чипсы и т.п.?
129 responded out of 131 polled
Ayol
10%
1 haftada 1 martadan kam
 
1 haftada 1 martadan kam
14%
1 haftada 1 marotaba
 
1 haftada 1 marotaba
43%
Haftada 2-4 marotaba
 
Haftada 2-4 marotaba
12%
Haftada 5-6 marotaba
 
Haftada 5-6 marotaba
17%
Haftaning har kunida
 
Haftaning har kunida
5%
Umuman iste'mol qilmayman
 
Umuman iste'mol qilmayman

Erkak
21%
1 haftada 1 martadan kam
 
1 haftada 1 martadan kam
17%
1 haftada 1 marotaba
 
1 haftada 1 marotaba
37%
Haftada 2-4 marotaba
 
Haftada 2-4 marotaba
8%
Haftada 5-6 marotaba
 
Haftada 5-6 marotaba
12%
Haftaning har kunida
 
Haftaning har kunida
5%
Umuman iste'mol qilmayman
 
Umuman iste'mol qilmayman
0-14
0%
1 haftada 1 martadan kam
 
1 haftada 1 martadan kam
0%
1 haftada 1 marotaba
 
1 haftada 1 marotaba
0%
haftada 2-4 marotaba
 
haftada 2-4 marotaba
0%
haftada 5-6 marotaba
 
haftada 5-6 marotaba
0%
haftaning har kunida
 
haftaning har kunida
0%
umuman iste'mol qilmayman
 
umuman iste'mol qilmayman

15-19
15%
1 haftada 1 martadan kam
 
1 haftada 1 martadan kam
24%
1 haftada 1 marotaba
 
1 haftada 1 marotaba
28%
haftada 2-4 marotaba
 
haftada 2-4 marotaba
13%
haftada 5-6 marotaba
 
haftada 5-6 marotaba
15%
haftaning har kunida
 
haftaning har kunida
4%
umuman iste'mol qilmayman
 
umuman iste'mol qilmayman

20-24
12%
1 haftada 1 martadan kam
 
1 haftada 1 martadan kam
14%
1 haftada 1 marotaba
 
1 haftada 1 marotaba
44%
haftada 2-4 marotaba
 
haftada 2-4 marotaba
5%
haftada 5-6 marotaba
 
haftada 5-6 marotaba
21%
haftaning har kunida
 
haftaning har kunida
5%
umuman iste'mol qilmayman
 
umuman iste'mol qilmayman

25-30
36%
1 haftada 1 martadan kam
 
1 haftada 1 martadan kam
7%
1 haftada 1 marotaba
 
1 haftada 1 marotaba
36%
haftada 2-4 marotaba
 
haftada 2-4 marotaba
7%
haftada 5-6 marotaba
 
haftada 5-6 marotaba
7%
haftaning har kunida
 
haftaning har kunida
7%
umuman iste'mol qilmayman
 
umuman iste'mol qilmayman

31-34
50%
1 haftada 1 martadan kam
 
1 haftada 1 martadan kam
0%
1 haftada 1 marotaba
 
1 haftada 1 marotaba
50%
haftada 2-4 marotaba
 
haftada 2-4 marotaba
0%
haftada 5-6 marotaba
 
haftada 5-6 marotaba
0%
haftaning har kunida
 
haftaning har kunida
0%
umuman iste'mol qilmayman
 
umuman iste'mol qilmayman

35+
50%
1 haftada 1 martadan kam
 
1 haftada 1 martadan kam
0%
1 haftada 1 marotaba
 
1 haftada 1 marotaba
50%
haftada 2-4 marotaba
 
haftada 2-4 marotaba
0%
haftada 5-6 marotaba
 
haftada 5-6 marotaba
0%
haftaning har kunida
 
haftaning har kunida
0%
umuman iste'mol qilmayman
 
umuman iste'mol qilmayman
17%
1 haftada 1 martadan kam
 
1 haftada 1 martadan kam
17%
1 haftada 1 marotaba
 
1 haftada 1 marotaba
40%
Haftada 2-4 marotaba
 
Haftada 2-4 marotaba
9%
Haftada 5-6 marotaba
 
Haftada 5-6 marotaba
13%
Haftaning har kunida
 
Haftaning har kunida
5%
Umuman iste'mol qilmayman
 
Umuman iste'mol qilmayman
SEP 19. 2018
Hafta davomida necha marta nonushta qilasiz? / Как часто в течении недели ты полноценно завтракаешь?
129 responded out of 129 polled
Ayol
7%
Umuman nonushta qilmayman
 
Umuman nonushta qilmayman
10%
Haftada 1-2 marotaba
 
Haftada 1-2 marotaba
17%
Haftada 3-4 marotaba
 
Haftada 3-4 marotaba
60%
Har kuni
 
Har kuni
7%
Faqat dam olish kunlari
 
Faqat dam olish kunlari

Erkak
7%
Umuman nonushta qilmayman
 
Umuman nonushta qilmayman
12%
Haftada 1-2 marotaba
 
Haftada 1-2 marotaba
25%
Haftada 3-4 marotaba
 
Haftada 3-4 marotaba
55%
Har kuni
 
Har kuni
1%
Faqat dam olish kunlari
 
Faqat dam olish kunlari
0-14
0%
umuman nonushta qilmayman
 
umuman nonushta qilmayman
0%
haftada 1-2 marotaba
 
haftada 1-2 marotaba
0%
haftada 3-4 marotaba
 
haftada 3-4 marotaba
0%
har kuni
 
har kuni
0%
faqat dam olish kunlari
 
faqat dam olish kunlari

15-19
11%
umuman nonushta qilmayman
 
umuman nonushta qilmayman
13%
haftada 1-2 marotaba
 
haftada 1-2 marotaba
15%
haftada 3-4 marotaba
 
haftada 3-4 marotaba
57%
har kuni
 
har kuni
4%
faqat dam olish kunlari
 
faqat dam olish kunlari

20-24
5%
umuman nonushta qilmayman
 
umuman nonushta qilmayman
21%
haftada 1-2 marotaba
 
haftada 1-2 marotaba
14%
haftada 3-4 marotaba
 
haftada 3-4 marotaba
53%
har kuni
 
har kuni
7%
faqat dam olish kunlari
 
faqat dam olish kunlari

25-30
14%
umuman nonushta qilmayman
 
umuman nonushta qilmayman
0%
haftada 1-2 marotaba
 
haftada 1-2 marotaba
29%
haftada 3-4 marotaba
 
haftada 3-4 marotaba
57%
har kuni
 
har kuni
0%
faqat dam olish kunlari
 
faqat dam olish kunlari

31-34
0%
umuman nonushta qilmayman
 
umuman nonushta qilmayman
0%
haftada 1-2 marotaba
 
haftada 1-2 marotaba
50%
haftada 3-4 marotaba
 
haftada 3-4 marotaba
50%
har kuni
 
har kuni
0%
faqat dam olish kunlari
 
faqat dam olish kunlari

35+
0%
umuman nonushta qilmayman
 
umuman nonushta qilmayman
0%
haftada 1-2 marotaba
 
haftada 1-2 marotaba
50%
haftada 3-4 marotaba
 
haftada 3-4 marotaba
50%
har kuni
 
har kuni
0%
faqat dam olish kunlari
 
faqat dam olish kunlari
8%
Umuman nonushta qilmayman
 
Umuman nonushta qilmayman
12%
Haftada 1-2 marotaba
 
Haftada 1-2 marotaba
21%
Haftada 3-4 marotaba
 
Haftada 3-4 marotaba
55%
Har kuni
 
Har kuni
4%
Faqat dam olish kunlari
 
Faqat dam olish kunlari
SEP 19. 2018
Odatda kechki ovqatni soat nechida qilasiz? / Во сколько обычно Ты ужинаешь?
127 responded out of 129 polled
Ayol
5%
18.00 gacha
 
18.00 gacha
71%
20.00 gacha
 
20.00 gacha
17%
22.00 gacha
 
22.00 gacha
0%
Yarim tungacha
 
Yarim tungacha
0%
Tun davomida
 
Tun davomida
7%
Umuman qilmayman
 
Umuman qilmayman

Erkak
12%
18.00 gacha
 
18.00 gacha
49%
20.00 gacha
 
20.00 gacha
35%
22.00 gacha
 
22.00 gacha
1%
Yarim tungacha
 
Yarim tungacha
3%
Tun davomida
 
Tun davomida
0%
Umuman qilmayman
 
Umuman qilmayman
0-14
0%
18.00 gacha
 
18.00 gacha
0%
20.00 gacha
 
20.00 gacha
0%
22.00 gacha
 
22.00 gacha
0%
yarim tungacha
 
yarim tungacha
0%
tun davomida
 
tun davomida
0%
umuman qilmayman
 
umuman qilmayman

15-19
13%
18.00 gacha
 
18.00 gacha
56%
20.00 gacha
 
20.00 gacha
22%
22.00 gacha
 
22.00 gacha
2%
yarim tungacha
 
yarim tungacha
4%
tun davomida
 
tun davomida
2%
umuman qilmayman
 
umuman qilmayman

20-24
9%
18.00 gacha
 
18.00 gacha
58%
20.00 gacha
 
20.00 gacha
30%
22.00 gacha
 
22.00 gacha
0%
yarim tungacha
 
yarim tungacha
0%
tun davomida
 
tun davomida
2%
umuman qilmayman
 
umuman qilmayman

25-30
7%
18.00 gacha
 
18.00 gacha
57%
20.00 gacha
 
20.00 gacha
29%
22.00 gacha
 
22.00 gacha
7%
yarim tungacha
 
yarim tungacha
0%
tun davomida
 
tun davomida
0%
umuman qilmayman
 
umuman qilmayman

31-34
0%
18.00 gacha
 
18.00 gacha
67%
20.00 gacha
 
20.00 gacha
33%
22.00 gacha
 
22.00 gacha
0%
yarim tungacha
 
yarim tungacha
0%
tun davomida
 
tun davomida
0%
umuman qilmayman
 
umuman qilmayman

35+
0%
18.00 gacha
 
18.00 gacha
0%
20.00 gacha
 
20.00 gacha
100%
22.00 gacha
 
22.00 gacha
0%
yarim tungacha
 
yarim tungacha
0%
tun davomida
 
tun davomida
0%
umuman qilmayman
 
umuman qilmayman
9%
18.00 gacha
 
18.00 gacha
56%
20.00 gacha
 
20.00 gacha
28%
22.00 gacha
 
22.00 gacha
2%
Yarim tungacha
 
Yarim tungacha
2%
Tun davomida
 
Tun davomida
2%
Umuman qilmayman
 
Umuman qilmayman
SEP 19. 2018
Haftasiga necha soat sport/jismoniy faollik bilan shug'ullanasiz? / Сколько часов в неделю Ты занимаешься спортом/физической активностью?
126 responded out of 127 polled
Ayol
44%
Umuman shug'ullanmayman
 
Umuman shug'ullanmayman
22%
Haftasiga 1 soat
 
Haftasiga 1 soat
10%
Haftasiga 2 soat
 
Haftasiga 2 soat
10%
Haftasiga 3 soat
 
Haftasiga 3 soat
7%
Haftasiga 4 soat
 
Haftasiga 4 soat
7%
Haftada 4 soatdan ortiq
 
Haftada 4 soatdan ortiq

Erkak
31%
Umuman shug'ullanmayman
 
Umuman shug'ullanmayman
16%
Haftasiga 1 soat
 
Haftasiga 1 soat
13%
Haftasiga 2 soat
 
Haftasiga 2 soat
4%
Haftasiga 3 soat
 
Haftasiga 3 soat
4%
Haftasiga 4 soat
 
Haftasiga 4 soat
32%
Haftada 4 soatdan ortiq
 
Haftada 4 soatdan ortiq
0-14
0%
umuman shug'ullanmayman
 
umuman shug'ullanmayman
0%
haftasiga 1 soat
 
haftasiga 1 soat
0%
haftasiga 2 soat
 
haftasiga 2 soat
0%
haftasiga 3 soat
 
haftasiga 3 soat
0%
haftasiga 4 soat
 
haftasiga 4 soat
0%
haftada 4 soatdan ortiq
 
haftada 4 soatdan ortiq

15-19
29%
umuman shug'ullanmayman
 
umuman shug'ullanmayman
18%
haftasiga 1 soat
 
haftasiga 1 soat
11%
haftasiga 2 soat
 
haftasiga 2 soat
7%
haftasiga 3 soat
 
haftasiga 3 soat
7%
haftasiga 4 soat
 
haftasiga 4 soat
29%
haftada 4 soatdan ortiq
 
haftada 4 soatdan ortiq

20-24
26%
umuman shug'ullanmayman
 
umuman shug'ullanmayman
24%
haftasiga 1 soat
 
haftasiga 1 soat
17%
haftasiga 2 soat
 
haftasiga 2 soat
7%
haftasiga 3 soat
 
haftasiga 3 soat
2%
haftasiga 4 soat
 
haftasiga 4 soat
24%
haftada 4 soatdan ortiq
 
haftada 4 soatdan ortiq

25-30
43%
umuman shug'ullanmayman
 
umuman shug'ullanmayman
7%
haftasiga 1 soat
 
haftasiga 1 soat
7%
haftasiga 2 soat
 
haftasiga 2 soat
7%
haftasiga 3 soat
 
haftasiga 3 soat
14%
haftasiga 4 soat
 
haftasiga 4 soat
21%
haftada 4 soatdan ortiq
 
haftada 4 soatdan ortiq

31-34
33%
umuman shug'ullanmayman
 
umuman shug'ullanmayman
67%
haftasiga 1 soat
 
haftasiga 1 soat
0%
haftasiga 2 soat
 
haftasiga 2 soat
0%
haftasiga 3 soat
 
haftasiga 3 soat
0%
haftasiga 4 soat
 
haftasiga 4 soat
0%
haftada 4 soatdan ortiq
 
haftada 4 soatdan ortiq

35+
50%
umuman shug'ullanmayman
 
umuman shug'ullanmayman
0%
haftasiga 1 soat
 
haftasiga 1 soat
0%
haftasiga 2 soat
 
haftasiga 2 soat
0%
haftasiga 3 soat
 
haftasiga 3 soat
0%
haftasiga 4 soat
 
haftasiga 4 soat
50%
haftada 4 soatdan ortiq
 
haftada 4 soatdan ortiq
34%
Umuman shug'ullanmayman
 
Umuman shug'ullanmayman
17%
Haftasiga 1 soat
 
Haftasiga 1 soat
13%
Haftasiga 2 soat
 
Haftasiga 2 soat
6%
Haftasiga 3 soat
 
Haftasiga 3 soat
5%
Haftasiga 4 soat
 
Haftasiga 4 soat
25%
Haftada 4 soatdan ortiq
 
Haftada 4 soatdan ortiq
SEP 19. 2018
Tana vazni indeksi (TVI) - tana og'irligi va bo'y nisbiyligi - bo'yicha natijangiz qanday? / Каковы Твои результаты по Индексу массы тела (ИМТ) – соотношения массы и роста?
115 responded out of 126 polled
Ayol
22%
Normadan kam
 
Normadan kam
65%
Norma
 
Norma
5%
Ortiqcha vazn
 
Ortiqcha vazn
8%
Semizlik
 
Semizlik

Erkak
29%
Normadan kam
 
Normadan kam
52%
Norma
 
Norma
18%
Ortiqcha vazn
 
Ortiqcha vazn
2%
Semizlik
 
Semizlik
0-14
0%
normadan kam
 
normadan kam
0%
norma
 
norma
0%
ortiqcha vazn
 
ortiqcha vazn
0%
semizlik
 
semizlik

15-19
35%
normadan kam
 
normadan kam
57%
norma
 
norma
3%
ortiqcha vazn
 
ortiqcha vazn
5%
semizlik
 
semizlik

20-24
19%
normadan kam
 
normadan kam
69%
norma
 
norma
10%
ortiqcha vazn
 
ortiqcha vazn
2%
semizlik
 
semizlik

25-30
21%
normadan kam
 
normadan kam
36%
norma
 
norma
43%
ortiqcha vazn
 
ortiqcha vazn
0%
semizlik
 
semizlik

31-34
0%
normadan kam
 
normadan kam
33%
norma
 
norma
67%
ortiqcha vazn
 
ortiqcha vazn
0%
semizlik
 
semizlik

35+
0%
normadan kam
 
normadan kam
50%
norma
 
norma
50%
ortiqcha vazn
 
ortiqcha vazn
0%
semizlik
 
semizlik
26%
Normadan kam
 
Normadan kam
58%
Norma
 
Norma
12%
Ortiqcha vazn
 
Ortiqcha vazn
3%
Semizlik
 
Semizlik

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

O'xshash hikoyalar yo'q.

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR