JORIY SO'ROVNOMA ISH / РАБОТА
Stajirovka/amaliyot o’tash qanchalik samarali? / Насколько эффективны стажировки/практика?
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 10 savollar
28% javoblar ulushi
4473 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 15902 so'raldi
May 17. 2019
1) Maktab, universitet yoki boshqa o’quv muassasida o’qigan paytingizda, stajirovka/amaliyot o’taganmisiz? / Проходил/а ли Ты стажировку/практику во время обучения в школе, университете или другом учебном заведении?
May 17. 2019
2) Stajirovka/amaliyot o’tash joyi haqidagi ma’lumotni qanday topgansiz? / Как Ты нашел информацию о стажировке/практике?
May 17. 2019
3) Siz stajirovka/amaliyot o’tashdan, eng asosiysi, nima orttirdingiz? / Что Ты, в основном, получил/а от Твоей стажировки/практики?
May 17. 2019
4) Ishga joylashishingiz uchun stajirovka/amaliyot o’tash yordam berdi/beradi deb o’ylaysizmi? / Считаешь ли Ты, что стажировка/практика была/будет полезна для Твоего дальнейшего трудоустройства?
May 17. 2019
5) Qayerda Stajirovka/amaliyot o’tashni xohlardingiz? (o'zingizni variant) / Где бы Ты хотел/а проходить стажировку/практику? (свой вариант)
May 17. 2019
5) Qayerda Stajirovka/amaliyot o’tashni xohlardingiz? / Где бы Ты хотел/а проходить стажировку/практику?
May 17. 2019
6) Sizningcha, Stajirovka/amaliyot o’tash stajyor uchun qanaqa bo’lishi kerak? / По-Твоему, стажировка/практика должна быть ...
May 17. 2019
7) Sizningcha, stajirovka/amaliyot o’tashni QACHON tashkil qilgan ma'qul? / По-Твоему, КОГДА лучше организовывать стажировку/практику?
May 17. 2019
8) Stajirovka/amaliyot o’tashni QANDAY tashkillashtirish yaxshiroq? / КАК эффективнее организовывать стажировку/практику?
May 17. 2019
Own How effective to organize

SO'ROVNOMA NATIJALARI

MAY 17. 2019
1) Maktab, universitet yoki boshqa o’quv muassasida o’qigan paytingizda, stajirovka/amaliyot o’taganmisiz? / Проходил/а ли Ты стажировку/практику во время обучения в школе, университете или другом учебном заведении?
4473 berilgan savollardan 15902 javob berdilar
Ayol
57%
Ha
 
Ha
25%
Yo'q
 
Yo'q
12%
Hali oldinda kutmoqda
 
Hali oldinda kutmoqda
6%
O’qishni bitirgandan so’ng
 
O’qishni bitirgandan so’ng

Erkak
57%
Ha
 
Ha
30%
Yo'q
 
Yo'q
9%
Hali oldinda kutmoqda
 
Hali oldinda kutmoqda
4%
O’qishni bitirgandan so’ng
 
O’qishni bitirgandan so’ng
0-14
8%
Ha
 
Ha
69%
Yo'q
 
Yo'q
15%
Hali oldinda kutmoqda
 
Hali oldinda kutmoqda
8%
O’qishni bitirgandan so’ng
 
O’qishni bitirgandan so’ng

15-19
39%
Ha
 
Ha
33%
Yo'q
 
Yo'q
19%
Hali oldinda kutmoqda
 
Hali oldinda kutmoqda
8%
O’qishni bitirgandan so’ng
 
O’qishni bitirgandan so’ng

20-24
58%
Ha
 
Ha
25%
Yo'q
 
Yo'q
13%
Hali oldinda kutmoqda
 
Hali oldinda kutmoqda
4%
O’qishni bitirgandan so’ng
 
O’qishni bitirgandan so’ng

25-30
70%
Ha
 
Ha
26%
Yo'q
 
Yo'q
2%
Hali oldinda kutmoqda
 
Hali oldinda kutmoqda
3%
O’qishni bitirgandan so’ng
 
O’qishni bitirgandan so’ng

31-34
70%
Ha
 
Ha
27%
Yo'q
 
Yo'q
1%
Hali oldinda kutmoqda
 
Hali oldinda kutmoqda
2%
O’qishni bitirgandan so’ng
 
O’qishni bitirgandan so’ng

35+
72%
Ha
 
Ha
25%
Yo'q
 
Yo'q
1%
Hali oldinda kutmoqda
 
Hali oldinda kutmoqda
2%
O’qishni bitirgandan so’ng
 
O’qishni bitirgandan so’ng
57%
Ha
 
Ha
28%
Yo'q
 
Yo'q
10%
Hali oldinda kutmoqda
 
Hali oldinda kutmoqda
4%
O’qishni bitirgandan so’ng
 
O’qishni bitirgandan so’ng
MAY 17. 2019
2) Stajirovka/amaliyot o’tash joyi haqidagi ma’lumotni qanday topgansiz? / Как Ты нашел информацию о стажировке/практике?
2602 berilgan savollardan 2762 javob berdilar
Ayol
77%
O’qishdan yuborishgan
 
O’qishdan yuborishgan
4%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
16%
Tanishlar orqali
 
Tanishlar orqali
1%
Internetdan
 
Internetdan
1%
OAVdan
 
OAVdan

Erkak
71%
O’qishdan yuborishgan
 
O’qishdan yuborishgan
3%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
22%
Tanishlar orqali
 
Tanishlar orqali
2%
Internetdan
 
Internetdan
1%
OAVdan
 
OAVdan
0-14
0%
O’qishdan yuborishgan
 
O’qishdan yuborishgan
0%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
100%
Tanishlar orqali
 
Tanishlar orqali
0%
Internetdan
 
Internetdan
0%
OAVdan
 
OAVdan

15-19
74%
O’qishdan yuborishgan
 
O’qishdan yuborishgan
7%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
13%
Tanishlar orqali
 
Tanishlar orqali
4%
Internetdan
 
Internetdan
2%
OAVdan
 
OAVdan

20-24
72%
O’qishdan yuborishgan
 
O’qishdan yuborishgan
4%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
21%
Tanishlar orqali
 
Tanishlar orqali
3%
Internetdan
 
Internetdan
1%
OAVdan
 
OAVdan

25-30
75%
O’qishdan yuborishgan
 
O’qishdan yuborishgan
2%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
21%
Tanishlar orqali
 
Tanishlar orqali
1%
Internetdan
 
Internetdan
1%
OAVdan
 
OAVdan

31-34
71%
O’qishdan yuborishgan
 
O’qishdan yuborishgan
2%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
25%
Tanishlar orqali
 
Tanishlar orqali
2%
Internetdan
 
Internetdan
1%
OAVdan
 
OAVdan

35+
77%
O’qishdan yuborishgan
 
O’qishdan yuborishgan
4%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
19%
Tanishlar orqali
 
Tanishlar orqali
0%
Internetdan
 
Internetdan
0%
OAVdan
 
OAVdan
73%
O’qishdan yuborishgan
 
O’qishdan yuborishgan
4%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
20%
Tanishlar orqali
 
Tanishlar orqali
2%
Internetdan
 
Internetdan
1%
OAVdan
 
OAVdan
MAY 17. 2019
3) Siz stajirovka/amaliyot o’tashdan, eng asosiysi, nima orttirdingiz? / Что Ты, в основном, получил/а от Твоей стажировки/практики?
2527 berilgan savollardan 2602 javob berdilar
Ayol
28%
Zo’r tajriba
 
Zo’r tajriba
39%
Biroz tajriba
 
Biroz tajriba
3%
Yaxshi tanishlar
 
Yaxshi tanishlar
10%
Vaqtim bekorga ketti
 
Vaqtim bekorga ketti
15%
Faqat qog’ozda amaliyot edi
 
Faqat qog’ozda amaliyot edi
1%
Pul ishlavoldim
 
Pul ishlavoldim
4%
Ish berishdi
 
Ish berishdi

Erkak
25%
Zo’r tajriba
 
Zo’r tajriba
33%
Biroz tajriba
 
Biroz tajriba
4%
Yaxshi tanishlar
 
Yaxshi tanishlar
10%
Vaqtim bekorga ketti
 
Vaqtim bekorga ketti
22%
Faqat qog’ozda amaliyot edi
 
Faqat qog’ozda amaliyot edi
1%
Pul ishlavoldim
 
Pul ishlavoldim
5%
Ish berishdi
 
Ish berishdi
0-14
0%
Zo’r tajriba
 
Zo’r tajriba
0%
Biroz tajriba
 
Biroz tajriba
0%
Yaxshi tanishlar
 
Yaxshi tanishlar
0%
Vaqtim bekorga ketti
 
Vaqtim bekorga ketti
0%
Faqat qog’ozda amaliyot edi
 
Faqat qog’ozda amaliyot edi
0%
Pul ishlavoldim
 
Pul ishlavoldim
100%
Ish berishdi
 
Ish berishdi

15-19
36%
Zo’r tajriba
 
Zo’r tajriba
32%
Biroz tajriba
 
Biroz tajriba
4%
Yaxshi tanishlar
 
Yaxshi tanishlar
12%
Vaqtim bekorga ketti
 
Vaqtim bekorga ketti
12%
Faqat qog’ozda amaliyot edi
 
Faqat qog’ozda amaliyot edi
2%
Pul ishlavoldim
 
Pul ishlavoldim
1%
Ish berishdi
 
Ish berishdi

20-24
24%
Zo’r tajriba
 
Zo’r tajriba
35%
Biroz tajriba
 
Biroz tajriba
4%
Yaxshi tanishlar
 
Yaxshi tanishlar
10%
Vaqtim bekorga ketti
 
Vaqtim bekorga ketti
22%
Faqat qog’ozda amaliyot edi
 
Faqat qog’ozda amaliyot edi
1%
Pul ishlavoldim
 
Pul ishlavoldim
3%
Ish berishdi
 
Ish berishdi

25-30
22%
Zo’r tajriba
 
Zo’r tajriba
38%
Biroz tajriba
 
Biroz tajriba
4%
Yaxshi tanishlar
 
Yaxshi tanishlar
10%
Vaqtim bekorga ketti
 
Vaqtim bekorga ketti
20%
Faqat qog’ozda amaliyot edi
 
Faqat qog’ozda amaliyot edi
1%
Pul ishlavoldim
 
Pul ishlavoldim
6%
Ish berishdi
 
Ish berishdi

31-34
29%
Zo’r tajriba
 
Zo’r tajriba
34%
Biroz tajriba
 
Biroz tajriba
3%
Yaxshi tanishlar
 
Yaxshi tanishlar
7%
Vaqtim bekorga ketti
 
Vaqtim bekorga ketti
20%
Faqat qog’ozda amaliyot edi
 
Faqat qog’ozda amaliyot edi
1%
Pul ishlavoldim
 
Pul ishlavoldim
6%
Ish berishdi
 
Ish berishdi

35+
26%
Zo’r tajriba
 
Zo’r tajriba
42%
Biroz tajriba
 
Biroz tajriba
1%
Yaxshi tanishlar
 
Yaxshi tanishlar
9%
Vaqtim bekorga ketti
 
Vaqtim bekorga ketti
14%
Faqat qog’ozda amaliyot edi
 
Faqat qog’ozda amaliyot edi
1%
Pul ishlavoldim
 
Pul ishlavoldim
6%
Ish berishdi
 
Ish berishdi
27%
Zo’r tajriba
 
Zo’r tajriba
35%
Biroz tajriba
 
Biroz tajriba
3%
Yaxshi tanishlar
 
Yaxshi tanishlar
10%
Vaqtim bekorga ketti
 
Vaqtim bekorga ketti
19%
Faqat qog’ozda amaliyot edi
 
Faqat qog’ozda amaliyot edi
1%
Pul ishlavoldim
 
Pul ishlavoldim
4%
Ish berishdi
 
Ish berishdi
MAY 17. 2019
4) Ishga joylashishingiz uchun stajirovka/amaliyot o’tash yordam berdi/beradi deb o’ylaysizmi? / Считаешь ли Ты, что стажировка/практика была/будет полезна для Твоего дальнейшего трудоустройства?
4132 berilgan savollardan 4238 javob berdilar
Ayol
66%
Albatta!
 
Albatta!
10%
Ikkilanayapman
 
Ikkilanayapman
13%
Yo'q
 
Yo'q
11%
Bilmadim
 
Bilmadim

Erkak
60%
Albatta!
 
Albatta!
12%
Ikkilanayapman
 
Ikkilanayapman
20%
Yo'q
 
Yo'q
9%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
58%
Albatta!
 
Albatta!
17%
Ikkilanayapman
 
Ikkilanayapman
8%
Yo'q
 
Yo'q
17%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
63%
Albatta!
 
Albatta!
12%
Ikkilanayapman
 
Ikkilanayapman
10%
Yo'q
 
Yo'q
14%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
66%
Albatta!
 
Albatta!
12%
Ikkilanayapman
 
Ikkilanayapman
15%
Yo'q
 
Yo'q
8%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
59%
Albatta!
 
Albatta!
11%
Ikkilanayapman
 
Ikkilanayapman
24%
Yo'q
 
Yo'q
6%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
60%
Albatta!
 
Albatta!
11%
Ikkilanayapman
 
Ikkilanayapman
21%
Yo'q
 
Yo'q
7%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
60%
Albatta!
 
Albatta!
11%
Ikkilanayapman
 
Ikkilanayapman
24%
Yo'q
 
Yo'q
5%
Bilmadim
 
Bilmadim
62%
Albatta!
 
Albatta!
11%
Ikkilanayapman
 
Ikkilanayapman
17%
Yo'q
 
Yo'q
9%
Bilmadim
 
Bilmadim
MAY 17. 2019
5) Qayerda Stajirovka/amaliyot o’tashni xohlardingiz? (o'zingizni variant) / Где бы Ты хотел/а проходить стажировку/практику? (свой вариант)
148 berilgan savollardan 228 javob berdilar
bo
где
от
lsa
yo
yoki
на
amaliyot
joyda
maktab
maktabda
xususiy
зависит
bilan
chiqarish
farqi
ish
ishlab
ko
yicha
все
зависимости
из
или
направления
по
работы
asosiysi
bas
bog
da
ham
ishga
kerak
klinikada
kompaniya
korxonada
korxonasida
misol
qayerda
sohasi
tashkilot
tashkilotlarda
xalqaro
yaxshi
yoq
zavodida
zavodlarda
будет
варианты
MAY 17. 2019
5) Qayerda Stajirovka/amaliyot o’tashni xohlardingiz? / Где бы Ты хотел/а проходить стажировку/практику?
4035 berilgan savollardan 4132 javob berdilar
Ayol
28%
Davlat idorasida
 
Davlat idorasida
14%
Xususiy kompaniya
 
Xususiy kompaniya
3%
NNTda (nodavlat notijorat tashkilot)
 
NNTda (nodavlat notijorat tashkilot)
38%
Xalqaro tashkilot
 
Xalqaro tashkilot
11%
Ilmiy markazlarda
 
Ilmiy markazlarda
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Erkak
34%
Davlat idorasida
 
Davlat idorasida
19%
Xususiy kompaniya
 
Xususiy kompaniya
3%
NNTda (nodavlat notijorat tashkilot)
 
NNTda (nodavlat notijorat tashkilot)
30%
Xalqaro tashkilot
 
Xalqaro tashkilot
8%
Ilmiy markazlarda
 
Ilmiy markazlarda
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
8%
Davlat idorasida
 
Davlat idorasida
42%
Xususiy kompaniya
 
Xususiy kompaniya
8%
NNTda (nodavlat notijorat tashkilot)
 
NNTda (nodavlat notijorat tashkilot)
8%
Xalqaro tashkilot
 
Xalqaro tashkilot
25%
Ilmiy markazlarda
 
Ilmiy markazlarda
8%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
32%
Davlat idorasida
 
Davlat idorasida
15%
Xususiy kompaniya
 
Xususiy kompaniya
4%
NNTda (nodavlat notijorat tashkilot)
 
NNTda (nodavlat notijorat tashkilot)
28%
Xalqaro tashkilot
 
Xalqaro tashkilot
14%
Ilmiy markazlarda
 
Ilmiy markazlarda
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
31%
Davlat idorasida
 
Davlat idorasida
21%
Xususiy kompaniya
 
Xususiy kompaniya
3%
NNTda (nodavlat notijorat tashkilot)
 
NNTda (nodavlat notijorat tashkilot)
31%
Xalqaro tashkilot
 
Xalqaro tashkilot
7%
Ilmiy markazlarda
 
Ilmiy markazlarda
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
35%
Davlat idorasida
 
Davlat idorasida
17%
Xususiy kompaniya
 
Xususiy kompaniya
3%
NNTda (nodavlat notijorat tashkilot)
 
NNTda (nodavlat notijorat tashkilot)
34%
Xalqaro tashkilot
 
Xalqaro tashkilot
7%
Ilmiy markazlarda
 
Ilmiy markazlarda
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
36%
Davlat idorasida
 
Davlat idorasida
15%
Xususiy kompaniya
 
Xususiy kompaniya
1%
NNTda (nodavlat notijorat tashkilot)
 
NNTda (nodavlat notijorat tashkilot)
34%
Xalqaro tashkilot
 
Xalqaro tashkilot
9%
Ilmiy markazlarda
 
Ilmiy markazlarda
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
32%
Davlat idorasida
 
Davlat idorasida
12%
Xususiy kompaniya
 
Xususiy kompaniya
1%
NNTda (nodavlat notijorat tashkilot)
 
NNTda (nodavlat notijorat tashkilot)
40%
Xalqaro tashkilot
 
Xalqaro tashkilot
10%
Ilmiy markazlarda
 
Ilmiy markazlarda
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
32%
Davlat idorasida
 
Davlat idorasida
17%
Xususiy kompaniya
 
Xususiy kompaniya
3%
NNTda (nodavlat notijorat tashkilot)
 
NNTda (nodavlat notijorat tashkilot)
33%
Xalqaro tashkilot
 
Xalqaro tashkilot
9%
Ilmiy markazlarda
 
Ilmiy markazlarda
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
MAY 17. 2019
6) Sizningcha, Stajirovka/amaliyot o’tash stajyor uchun qanaqa bo’lishi kerak? / По-Твоему, стажировка/практика должна быть ...
3903 berilgan savollardan 3955 javob berdilar
Ayol
22%
To’lovli (pulli)
 
To’lovli (pulli)
33%
Qisman to’lovli
 
Qisman to’lovli
32%
To’lovsiz
 
To’lovsiz
13%
Ishga birdan olishsin
 
Ishga birdan olishsin

Erkak
18%
To’lovli (pulli)
 
To’lovli (pulli)
31%
Qisman to’lovli
 
Qisman to’lovli
39%
To’lovsiz
 
To’lovsiz
12%
Ishga birdan olishsin
 
Ishga birdan olishsin
0-14
9%
To’lovli (pulli)
 
To’lovli (pulli)
36%
Qisman to’lovli
 
Qisman to’lovli
45%
To’lovsiz
 
To’lovsiz
9%
Ishga birdan olishsin
 
Ishga birdan olishsin

15-19
22%
To’lovli (pulli)
 
To’lovli (pulli)
29%
Qisman to’lovli
 
Qisman to’lovli
38%
To’lovsiz
 
To’lovsiz
11%
Ishga birdan olishsin
 
Ishga birdan olishsin

20-24
19%
To’lovli (pulli)
 
To’lovli (pulli)
34%
Qisman to’lovli
 
Qisman to’lovli
36%
To’lovsiz
 
To’lovsiz
11%
Ishga birdan olishsin
 
Ishga birdan olishsin

25-30
18%
To’lovli (pulli)
 
To’lovli (pulli)
32%
Qisman to’lovli
 
Qisman to’lovli
36%
To’lovsiz
 
To’lovsiz
14%
Ishga birdan olishsin
 
Ishga birdan olishsin

31-34
12%
To’lovli (pulli)
 
To’lovli (pulli)
32%
Qisman to’lovli
 
Qisman to’lovli
39%
To’lovsiz
 
To’lovsiz
18%
Ishga birdan olishsin
 
Ishga birdan olishsin

35+
21%
To’lovli (pulli)
 
To’lovli (pulli)
30%
Qisman to’lovli
 
Qisman to’lovli
38%
To’lovsiz
 
To’lovsiz
11%
Ishga birdan olishsin
 
Ishga birdan olishsin
19%
To’lovli (pulli)
 
To’lovli (pulli)
32%
Qisman to’lovli
 
Qisman to’lovli
37%
To’lovsiz
 
To’lovsiz
12%
Ishga birdan olishsin
 
Ishga birdan olishsin
MAY 17. 2019
7) Sizningcha, stajirovka/amaliyot o’tashni QACHON tashkil qilgan ma'qul? / По-Твоему, КОГДА лучше организовывать стажировку/практику?
3865 berilgan savollardan 3903 javob berdilar
Ayol
23%
Ta’til paytlarida
 
Ta’til paytlarida
24%
O’qish tugashidan oldin
 
O’qish tugashidan oldin
37%
O’qish va amaliyot bir vaqtda
 
O’qish va amaliyot bir vaqtda
14%
Ishga kirishdan avval
 
Ishga kirishdan avval
3%
Bilmadim
 
Bilmadim

Erkak
19%
Ta’til paytlarida
 
Ta’til paytlarida
19%
O’qish tugashidan oldin
 
O’qish tugashidan oldin
46%
O’qish va amaliyot bir vaqtda
 
O’qish va amaliyot bir vaqtda
13%
Ishga kirishdan avval
 
Ishga kirishdan avval
3%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
45%
Ta’til paytlarida
 
Ta’til paytlarida
27%
O’qish tugashidan oldin
 
O’qish tugashidan oldin
9%
O’qish va amaliyot bir vaqtda
 
O’qish va amaliyot bir vaqtda
9%
Ishga kirishdan avval
 
Ishga kirishdan avval
9%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
27%
Ta’til paytlarida
 
Ta’til paytlarida
25%
O’qish tugashidan oldin
 
O’qish tugashidan oldin
29%
O’qish va amaliyot bir vaqtda
 
O’qish va amaliyot bir vaqtda
13%
Ishga kirishdan avval
 
Ishga kirishdan avval
6%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
19%
Ta’til paytlarida
 
Ta’til paytlarida
20%
O’qish tugashidan oldin
 
O’qish tugashidan oldin
47%
O’qish va amaliyot bir vaqtda
 
O’qish va amaliyot bir vaqtda
12%
Ishga kirishdan avval
 
Ishga kirishdan avval
2%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
15%
Ta’til paytlarida
 
Ta’til paytlarida
17%
O’qish tugashidan oldin
 
O’qish tugashidan oldin
52%
O’qish va amaliyot bir vaqtda
 
O’qish va amaliyot bir vaqtda
13%
Ishga kirishdan avval
 
Ishga kirishdan avval
2%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
17%
Ta’til paytlarida
 
Ta’til paytlarida
17%
O’qish tugashidan oldin
 
O’qish tugashidan oldin
49%
O’qish va amaliyot bir vaqtda
 
O’qish va amaliyot bir vaqtda
16%
Ishga kirishdan avval
 
Ishga kirishdan avval
1%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
16%
Ta’til paytlarida
 
Ta’til paytlarida
19%
O’qish tugashidan oldin
 
O’qish tugashidan oldin
48%
O’qish va amaliyot bir vaqtda
 
O’qish va amaliyot bir vaqtda
15%
Ishga kirishdan avval
 
Ishga kirishdan avval
2%
Bilmadim
 
Bilmadim
20%
Ta’til paytlarida
 
Ta’til paytlarida
20%
O’qish tugashidan oldin
 
O’qish tugashidan oldin
43%
O’qish va amaliyot bir vaqtda
 
O’qish va amaliyot bir vaqtda
13%
Ishga kirishdan avval
 
Ishga kirishdan avval
3%
Bilmadim
 
Bilmadim
MAY 17. 2019
8) Stajirovka/amaliyot o’tashni QANDAY tashkillashtirish yaxshiroq? / КАК эффективнее организовывать стажировку/практику?
3789 berilgan savollardan 3865 javob berdilar
Ayol
41%
O’qishdan yuborish
 
O’qishdan yuborish
10%
O’zi shaxsan topishi
 
O’zi shaxsan topishi
15%
Maxsus on-layn resurs yaratish
 
Maxsus on-layn resurs yaratish
28%
O’qish joyida stajirovka yarmarkasi
 
O’qish joyida stajirovka yarmarkasi
4%
OAVda e’lon qilib borish
 
OAVda e’lon qilib borish
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Erkak
36%
O’qishdan yuborish
 
O’qishdan yuborish
12%
O’zi shaxsan topishi
 
O’zi shaxsan topishi
20%
Maxsus on-layn resurs yaratish
 
Maxsus on-layn resurs yaratish
26%
O’qish joyida stajirovka yarmarkasi
 
O’qish joyida stajirovka yarmarkasi
5%
OAVda e’lon qilib borish
 
OAVda e’lon qilib borish
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
40%
O’qishdan yuborish
 
O’qishdan yuborish
0%
O’zi shaxsan topishi
 
O’zi shaxsan topishi
30%
Maxsus on-layn resurs yaratish
 
Maxsus on-layn resurs yaratish
10%
O’qish joyida stajirovka yarmarkasi
 
O’qish joyida stajirovka yarmarkasi
10%
OAVda e’lon qilib borish
 
OAVda e’lon qilib borish
10%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
45%
O’qishdan yuborish
 
O’qishdan yuborish
12%
O’zi shaxsan topishi
 
O’zi shaxsan topishi
14%
Maxsus on-layn resurs yaratish
 
Maxsus on-layn resurs yaratish
22%
O’qish joyida stajirovka yarmarkasi
 
O’qish joyida stajirovka yarmarkasi
4%
OAVda e’lon qilib borish
 
OAVda e’lon qilib borish
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
36%
O’qishdan yuborish
 
O’qishdan yuborish
15%
O’zi shaxsan topishi
 
O’zi shaxsan topishi
17%
Maxsus on-layn resurs yaratish
 
Maxsus on-layn resurs yaratish
25%
O’qish joyida stajirovka yarmarkasi
 
O’qish joyida stajirovka yarmarkasi
5%
OAVda e’lon qilib borish
 
OAVda e’lon qilib borish
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
35%
O’qishdan yuborish
 
O’qishdan yuborish
10%
O’zi shaxsan topishi
 
O’zi shaxsan topishi
19%
Maxsus on-layn resurs yaratish
 
Maxsus on-layn resurs yaratish
29%
O’qish joyida stajirovka yarmarkasi
 
O’qish joyida stajirovka yarmarkasi
5%
OAVda e’lon qilib borish
 
OAVda e’lon qilib borish
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
36%
O’qishdan yuborish
 
O’qishdan yuborish
7%
O’zi shaxsan topishi
 
O’zi shaxsan topishi
26%
Maxsus on-layn resurs yaratish
 
Maxsus on-layn resurs yaratish
27%
O’qish joyida stajirovka yarmarkasi
 
O’qish joyida stajirovka yarmarkasi
2%
OAVda e’lon qilib borish
 
OAVda e’lon qilib borish
1%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
34%
O’qishdan yuborish
 
O’qishdan yuborish
6%
O’zi shaxsan topishi
 
O’zi shaxsan topishi
27%
Maxsus on-layn resurs yaratish
 
Maxsus on-layn resurs yaratish
27%
O’qish joyida stajirovka yarmarkasi
 
O’qish joyida stajirovka yarmarkasi
4%
OAVda e’lon qilib borish
 
OAVda e’lon qilib borish
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
38%
O’qishdan yuborish
 
O’qishdan yuborish
11%
O’zi shaxsan topishi
 
O’zi shaxsan topishi
18%
Maxsus on-layn resurs yaratish
 
Maxsus on-layn resurs yaratish
26%
O’qish joyida stajirovka yarmarkasi
 
O’qish joyida stajirovka yarmarkasi
4%
OAVda e’lon qilib borish
 
OAVda e’lon qilib borish
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
MAY 17. 2019
Own How effective to organize
65 berilgan savollardan 85 javob berdilar
kerak
va
все
bir
qarab
yoki
zi
студентов
bo
ham
qishdan
qo
yo
по
davlat
esa
har
ko
qish
uchun
yaratish
yuborish
их
как
на
amaliyotga
bilan
bor
diplom
emas
eng
hammasi
hech
ishlab
joyida
lim
lon
matematika
oav
pul
qiladi
shunga
ta
tomonidan
topsin
yaxshi
yuborsa
бы
варианты
вместе

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Mehnat bozorida nima gap?
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar