JORIY SO'ROVNOMA JAMIYAT / ОБЩЕСТВО
Gender zo’ravonlik sabablari / Причины гендерного насилия
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 9 savollar
22% javoblar ulushi
7443 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 34359 so'raldi
Dec 3. 2019
1. Sizningcha, odatda kim zo’ravonlik qurboniga aylanadi? / Кто, по-Твоему, чаще становится жертвой насилия?
Dec 3. 2019
2. Sizningcha, qizlar zo’ravonlik qurboniga aylanishining asosiy sababi nimada? Chunki qizlar... / Kакая самая основная причина, того, что девочки становятся жертвами насилия? Так как девочки ...
Dec 3. 2019
3. Zo’ravonlik qilganlar jazosiz qolayotganlari uchun qizlar zo’ravonlik qurboniga aylanishi mumkinmi? / Считаешь ли Ты, что девочки могут стать жертвами насилия, из-за того, что не наказывают ТЕХ, кто совершает насилие?
Dec 3. 2019
4. Sizningcha, jamiyatda zo’ravonlik haqida gapirilmaslik qizlar zo’ravonlik qurboni bo’lishiga olib keladimi? / По-Твоему, причиной насилия в отношении девочек может быть умалчивание о насилии в обществе?
Dec 3. 2019
5. Ta’limda imkoniyatlarni kengaytirish va oilada qizlarni qo’llash qizlarning zo’ravonlik qurboni bo’lmasliklari uchun ta’sir qiladimi? / Влияет ли доступ к образованию и поддержка семьи, что девочки не будут жертвами насилия в будущем?
Dec 3. 2019
6. Do’stlaringiz ijtimoiy tarmoqlarda ko'p shahsiy ma’lumotlarni joylashtirishadi va onlayn haqorat/shantaj qurboniga aylanishi mumkinmi? / Твои друзья слишком много и часто делятся личной информацией в соцсетях?
Dec 3. 2019
7. Sizningcha, kim onlayn haqoratlar va shantajlarga nisbatan zaifroq (ijtimoiy tarmoqlar orqali)? / По-Твоему, кто больше всего уязвим к онлайн оскорблениям и шантажу (через соцсети)?
Dec 3. 2019
8. Zo’ravonlik qurboni bo’lgan qizlar yordam uchun qayerga murojaat qilish kerakliklarini bilasizmi? / Знаешь ли Ты куда нужно обратиться жертвам насилия, чтобы их защитили?
Dec 3. 2019
9. Qizlarni zo’ravonlikdan himoya qilishga kim ma’sul? / Кто ответственен за защиту девочек от насилия?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

DEC 3. 2019
1. Sizningcha, odatda kim zo’ravonlik qurboniga aylanadi? / Кто, по-Твоему, чаще становится жертвой насилия?
7443 berilgan savollardan 34359 ga javob berdilar
Erkak
59%
Qizlar
 
Qizlar
10%
O'g'il bolalar
 
O'g'il bolalar
24%
Ikkalasi ham
 
Ikkalasi ham
7%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
66%
Qizlar
 
Qizlar
5%
O'g'il bolalar
 
O'g'il bolalar
23%
Ikkalasi ham
 
Ikkalasi ham
6%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
55%
Qizlar
 
Qizlar
12%
O'g'il bolalar
 
O'g'il bolalar
19%
Ikkalasi ham
 
Ikkalasi ham
14%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
61%
Qizlar
 
Qizlar
9%
O'g'il bolalar
 
O'g'il bolalar
23%
Ikkalasi ham
 
Ikkalasi ham
7%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
66%
Qizlar
 
Qizlar
8%
O'g'il bolalar
 
O'g'il bolalar
21%
Ikkalasi ham
 
Ikkalasi ham
5%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
59%
Qizlar
 
Qizlar
7%
O'g'il bolalar
 
O'g'il bolalar
27%
Ikkalasi ham
 
Ikkalasi ham
7%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
56%
Qizlar
 
Qizlar
8%
O'g'il bolalar
 
O'g'il bolalar
31%
Ikkalasi ham
 
Ikkalasi ham
5%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
51%
Qizlar
 
Qizlar
10%
O'g'il bolalar
 
O'g'il bolalar
32%
Ikkalasi ham
 
Ikkalasi ham
7%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
62%
Qizlar
 
Qizlar
8%
O'g'il bolalar
 
O'g'il bolalar
23%
Ikkalasi ham
 
Ikkalasi ham
6%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
DEC 3. 2019
2. Sizningcha, qizlar zo’ravonlik qurboniga aylanishining asosiy sababi nimada? Chunki qizlar... / Kакая самая основная причина, того, что девочки становятся жертвами насилия? Так как девочки ...
6882 berilgan savollardan 7443 ga javob berdilar
Erkak
20%
Jismonan zaif
 
Jismonan zaif
34%
O’zlari sababchi
 
O’zlari sababchi
12%
Nima qilishni bilishmaydi
 
Nima qilishni bilishmaydi
5%
Zo’ravonlik haqida indamaydi
 
Zo’ravonlik haqida indamaydi
4%
Qonun bilan himoyalanmagan
 
Qonun bilan himoyalanmagan
4%
Oilada kamsitilishi
 
Oilada kamsitilishi
9%
Atrofdagilar ayblashidan qo’rqadi
 
Atrofdagilar ayblashidan qo’rqadi
11%
Bilmayman
 
Bilmayman

Ayol
27%
Jismonan zaif
 
Jismonan zaif
19%
O’zlari sababchi
 
O’zlari sababchi
12%
Nima qilishni bilishmaydi
 
Nima qilishni bilishmaydi
6%
Zo’ravonlik haqida indamaydi
 
Zo’ravonlik haqida indamaydi
5%
Qonun bilan himoyalanmagan
 
Qonun bilan himoyalanmagan
7%
Oilada kamsitilishi
 
Oilada kamsitilishi
16%
Atrofdagilar ayblashidan qo’rqadi
 
Atrofdagilar ayblashidan qo’rqadi
9%
Bilmayman
 
Bilmayman
0-14
32%
Jismonan zaif
 
Jismonan zaif
19%
O’zlari sababchi
 
O’zlari sababchi
9%
Nima qilishni bilishmaydi
 
Nima qilishni bilishmaydi
4%
Zo’ravonlik haqida indamaydi
 
Zo’ravonlik haqida indamaydi
4%
Qonun bilan himoyalanmagan
 
Qonun bilan himoyalanmagan
4%
Oilada kamsitilishi
 
Oilada kamsitilishi
10%
Atrofdagilar ayblashidan qo’rqadi
 
Atrofdagilar ayblashidan qo’rqadi
18%
Bilmayman
 
Bilmayman

15-19
26%
Jismonan zaif
 
Jismonan zaif
28%
O’zlari sababchi
 
O’zlari sababchi
10%
Nima qilishni bilishmaydi
 
Nima qilishni bilishmaydi
5%
Zo’ravonlik haqida indamaydi
 
Zo’ravonlik haqida indamaydi
4%
Qonun bilan himoyalanmagan
 
Qonun bilan himoyalanmagan
5%
Oilada kamsitilishi
 
Oilada kamsitilishi
11%
Atrofdagilar ayblashidan qo’rqadi
 
Atrofdagilar ayblashidan qo’rqadi
11%
Bilmayman
 
Bilmayman

20-24
22%
Jismonan zaif
 
Jismonan zaif
31%
O’zlari sababchi
 
O’zlari sababchi
13%
Nima qilishni bilishmaydi
 
Nima qilishni bilishmaydi
5%
Zo’ravonlik haqida indamaydi
 
Zo’ravonlik haqida indamaydi
3%
Qonun bilan himoyalanmagan
 
Qonun bilan himoyalanmagan
5%
Oilada kamsitilishi
 
Oilada kamsitilishi
12%
Atrofdagilar ayblashidan qo’rqadi
 
Atrofdagilar ayblashidan qo’rqadi
10%
Bilmayman
 
Bilmayman

25-30
18%
Jismonan zaif
 
Jismonan zaif
27%
O’zlari sababchi
 
O’zlari sababchi
15%
Nima qilishni bilishmaydi
 
Nima qilishni bilishmaydi
7%
Zo’ravonlik haqida indamaydi
 
Zo’ravonlik haqida indamaydi
6%
Qonun bilan himoyalanmagan
 
Qonun bilan himoyalanmagan
6%
Oilada kamsitilishi
 
Oilada kamsitilishi
13%
Atrofdagilar ayblashidan qo’rqadi
 
Atrofdagilar ayblashidan qo’rqadi
8%
Bilmayman
 
Bilmayman

31-34
14%
Jismonan zaif
 
Jismonan zaif
28%
O’zlari sababchi
 
O’zlari sababchi
14%
Nima qilishni bilishmaydi
 
Nima qilishni bilishmaydi
8%
Zo’ravonlik haqida indamaydi
 
Zo’ravonlik haqida indamaydi
9%
Qonun bilan himoyalanmagan
 
Qonun bilan himoyalanmagan
5%
Oilada kamsitilishi
 
Oilada kamsitilishi
16%
Atrofdagilar ayblashidan qo’rqadi
 
Atrofdagilar ayblashidan qo’rqadi
7%
Bilmayman
 
Bilmayman

35+
19%
Jismonan zaif
 
Jismonan zaif
20%
O’zlari sababchi
 
O’zlari sababchi
14%
Nima qilishni bilishmaydi
 
Nima qilishni bilishmaydi
8%
Zo’ravonlik haqida indamaydi
 
Zo’ravonlik haqida indamaydi
8%
Qonun bilan himoyalanmagan
 
Qonun bilan himoyalanmagan
8%
Oilada kamsitilishi
 
Oilada kamsitilishi
16%
Atrofdagilar ayblashidan qo’rqadi
 
Atrofdagilar ayblashidan qo’rqadi
7%
Bilmayman
 
Bilmayman
23%
Jismonan zaif
 
Jismonan zaif
28%
O’zlari sababchi
 
O’zlari sababchi
12%
Nima qilishni bilishmaydi
 
Nima qilishni bilishmaydi
5%
Zo’ravonlik haqida indamaydi
 
Zo’ravonlik haqida indamaydi
4%
Qonun bilan himoyalanmagan
 
Qonun bilan himoyalanmagan
5%
Oilada kamsitilishi
 
Oilada kamsitilishi
12%
Atrofdagilar ayblashidan qo’rqadi
 
Atrofdagilar ayblashidan qo’rqadi
10%
Bilmayman
 
Bilmayman
DEC 3. 2019
3. Zo’ravonlik qilganlar jazosiz qolayotganlari uchun qizlar zo’ravonlik qurboniga aylanishi mumkinmi? / Считаешь ли Ты, что девочки могут стать жертвами насилия, из-за того, что не наказывают ТЕХ, кто совершает насилие?
6581 berilgan savollardan 6883 ga javob berdilar
Erkak
24%
To’liq qo’llab-quvvatlayman
 
To’liq qo’llab-quvvatlayman
32%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
25%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
11%
Yo’q, bunday emas
 
Yo’q, bunday emas
8%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
30%
To’liq qo’llab-quvvatlayman
 
To’liq qo’llab-quvvatlayman
40%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
18%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
6%
Yo’q, bunday emas
 
Yo’q, bunday emas
6%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
24%
To’liq qo’llab-quvvatlayman
 
To’liq qo’llab-quvvatlayman
34%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
23%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
9%
Yo’q, bunday emas
 
Yo’q, bunday emas
11%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
28%
To’liq qo’llab-quvvatlayman
 
To’liq qo’llab-quvvatlayman
35%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
20%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
9%
Yo’q, bunday emas
 
Yo’q, bunday emas
8%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
25%
To’liq qo’llab-quvvatlayman
 
To’liq qo’llab-quvvatlayman
36%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
24%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
9%
Yo’q, bunday emas
 
Yo’q, bunday emas
6%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
25%
To’liq qo’llab-quvvatlayman
 
To’liq qo’llab-quvvatlayman
35%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
23%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
11%
Yo’q, bunday emas
 
Yo’q, bunday emas
6%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
25%
To’liq qo’llab-quvvatlayman
 
To’liq qo’llab-quvvatlayman
36%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
27%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
7%
Yo’q, bunday emas
 
Yo’q, bunday emas
5%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
26%
To’liq qo’llab-quvvatlayman
 
To’liq qo’llab-quvvatlayman
42%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
20%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
7%
Yo’q, bunday emas
 
Yo’q, bunday emas
6%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
26%
To’liq qo’llab-quvvatlayman
 
To’liq qo’llab-quvvatlayman
35%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
22%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
9%
Yo’q, bunday emas
 
Yo’q, bunday emas
7%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
DEC 3. 2019
4. Sizningcha, jamiyatda zo’ravonlik haqida gapirilmaslik qizlar zo’ravonlik qurboni bo’lishiga olib keladimi? / По-Твоему, причиной насилия в отношении девочек может быть умалчивание о насилии в обществе?
6298 berilgan savollardan 6582 ga javob berdilar
Erkak
20%
To’liq qo’llab-quvvatlayman
 
To’liq qo’llab-quvvatlayman
31%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
25%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
17%
Yo’q, bunday emas
 
Yo’q, bunday emas
7%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
22%
To’liq qo’llab-quvvatlayman
 
To’liq qo’llab-quvvatlayman
33%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
25%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
11%
Yo’q, bunday emas
 
Yo’q, bunday emas
8%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
20%
To’liq qo’llab-quvvatlayman
 
To’liq qo’llab-quvvatlayman
26%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
24%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
17%
Yo’q, bunday emas
 
Yo’q, bunday emas
13%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
22%
To’liq qo’llab-quvvatlayman
 
To’liq qo’llab-quvvatlayman
31%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
26%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
13%
Yo’q, bunday emas
 
Yo’q, bunday emas
9%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
20%
To’liq qo’llab-quvvatlayman
 
To’liq qo’llab-quvvatlayman
32%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
25%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
15%
Yo’q, bunday emas
 
Yo’q, bunday emas
7%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
20%
To’liq qo’llab-quvvatlayman
 
To’liq qo’llab-quvvatlayman
34%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
24%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
17%
Yo’q, bunday emas
 
Yo’q, bunday emas
6%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
23%
To’liq qo’llab-quvvatlayman
 
To’liq qo’llab-quvvatlayman
35%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
27%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
11%
Yo’q, bunday emas
 
Yo’q, bunday emas
4%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
24%
To’liq qo’llab-quvvatlayman
 
To’liq qo’llab-quvvatlayman
37%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
21%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
11%
Yo’q, bunday emas
 
Yo’q, bunday emas
7%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
21%
To’liq qo’llab-quvvatlayman
 
To’liq qo’llab-quvvatlayman
32%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
25%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
14%
Yo’q, bunday emas
 
Yo’q, bunday emas
8%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
DEC 3. 2019
5. Ta’limda imkoniyatlarni kengaytirish va oilada qizlarni qo’llash qizlarning zo’ravonlik qurboni bo’lmasliklari uchun ta’sir qiladimi? / Влияет ли доступ к образованию и поддержка семьи, что девочки не будут жертвами насилия в будущем?
6066 berilgan savollardan 6299 ga javob berdilar
Erkak
55%
Ha, bu juda muhim
 
Ha, bu juda muhim
27%
Balkim
 
Balkim
9%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
6%
Yo’q, ta’sir qilmaydi
 
Yo’q, ta’sir qilmaydi
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
69%
Ha, bu juda muhim
 
Ha, bu juda muhim
19%
Balkim
 
Balkim
7%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
2%
Yo’q, ta’sir qilmaydi
 
Yo’q, ta’sir qilmaydi
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
60%
Ha, bu juda muhim
 
Ha, bu juda muhim
24%
Balkim
 
Balkim
7%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
3%
Yo’q, ta’sir qilmaydi
 
Yo’q, ta’sir qilmaydi
6%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
59%
Ha, bu juda muhim
 
Ha, bu juda muhim
25%
Balkim
 
Balkim
9%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
4%
Yo’q, ta’sir qilmaydi
 
Yo’q, ta’sir qilmaydi
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
64%
Ha, bu juda muhim
 
Ha, bu juda muhim
22%
Balkim
 
Balkim
8%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
4%
Yo’q, ta’sir qilmaydi
 
Yo’q, ta’sir qilmaydi
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
60%
Ha, bu juda muhim
 
Ha, bu juda muhim
26%
Balkim
 
Balkim
7%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
5%
Yo’q, ta’sir qilmaydi
 
Yo’q, ta’sir qilmaydi
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
62%
Ha, bu juda muhim
 
Ha, bu juda muhim
17%
Balkim
 
Balkim
14%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
5%
Yo’q, ta’sir qilmaydi
 
Yo’q, ta’sir qilmaydi
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
63%
Ha, bu juda muhim
 
Ha, bu juda muhim
19%
Balkim
 
Balkim
10%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
5%
Yo’q, ta’sir qilmaydi
 
Yo’q, ta’sir qilmaydi
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
61%
Ha, bu juda muhim
 
Ha, bu juda muhim
23%
Balkim
 
Balkim
8%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
4%
Yo’q, ta’sir qilmaydi
 
Yo’q, ta’sir qilmaydi
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
DEC 3. 2019
6. Do’stlaringiz ijtimoiy tarmoqlarda ko'p shahsiy ma’lumotlarni joylashtirishadi va onlayn haqorat/shantaj qurboniga aylanishi mumkinmi? / Твои друзья слишком много и часто делятся личной информацией в соцсетях?
5914 berilgan savollardan 6067 ga javob berdilar
Erkak
11%
Ha, hammasi
 
Ha, hammasi
4%
Ha, ko’pchiligi va men ham
 
Ha, ko’pchiligi va men ham
23%
Ha, ko’pchiligi
 
Ha, ko’pchiligi
20%
Bir nechtasi bor
 
Bir nechtasi bor
0%
Men o’zim faqat
 
Men o’zim faqat
17%
Yo’q
 
Yo’q
25%
Bilmayman
 
Bilmayman

Ayol
8%
Ha, hammasi
 
Ha, hammasi
3%
Ha, ko’pchiligi va men ham
 
Ha, ko’pchiligi va men ham
23%
Ha, ko’pchiligi
 
Ha, ko’pchiligi
21%
Bir nechtasi bor
 
Bir nechtasi bor
0%
Men o’zim faqat
 
Men o’zim faqat
18%
Yo’q
 
Yo’q
27%
Bilmayman
 
Bilmayman
0-14
12%
Ha, hammasi
 
Ha, hammasi
4%
Ha, ko’pchiligi va men ham
 
Ha, ko’pchiligi va men ham
15%
Ha, ko’pchiligi
 
Ha, ko’pchiligi
19%
Bir nechtasi bor
 
Bir nechtasi bor
1%
Men o’zim faqat
 
Men o’zim faqat
22%
Yo’q
 
Yo’q
26%
Bilmayman
 
Bilmayman

15-19
8%
Ha, hammasi
 
Ha, hammasi
3%
Ha, ko’pchiligi va men ham
 
Ha, ko’pchiligi va men ham
21%
Ha, ko’pchiligi
 
Ha, ko’pchiligi
23%
Bir nechtasi bor
 
Bir nechtasi bor
1%
Men o’zim faqat
 
Men o’zim faqat
19%
Yo’q
 
Yo’q
25%
Bilmayman
 
Bilmayman

20-24
9%
Ha, hammasi
 
Ha, hammasi
3%
Ha, ko’pchiligi va men ham
 
Ha, ko’pchiligi va men ham
23%
Ha, ko’pchiligi
 
Ha, ko’pchiligi
20%
Bir nechtasi bor
 
Bir nechtasi bor
0%
Men o’zim faqat
 
Men o’zim faqat
16%
Yo’q
 
Yo’q
29%
Bilmayman
 
Bilmayman

25-30
13%
Ha, hammasi
 
Ha, hammasi
3%
Ha, ko’pchiligi va men ham
 
Ha, ko’pchiligi va men ham
25%
Ha, ko’pchiligi
 
Ha, ko’pchiligi
19%
Bir nechtasi bor
 
Bir nechtasi bor
0%
Men o’zim faqat
 
Men o’zim faqat
16%
Yo’q
 
Yo’q
23%
Bilmayman
 
Bilmayman

31-34
11%
Ha, hammasi
 
Ha, hammasi
5%
Ha, ko’pchiligi va men ham
 
Ha, ko’pchiligi va men ham
26%
Ha, ko’pchiligi
 
Ha, ko’pchiligi
16%
Bir nechtasi bor
 
Bir nechtasi bor
1%
Men o’zim faqat
 
Men o’zim faqat
17%
Yo’q
 
Yo’q
25%
Bilmayman
 
Bilmayman

35+
9%
Ha, hammasi
 
Ha, hammasi
3%
Ha, ko’pchiligi va men ham
 
Ha, ko’pchiligi va men ham
32%
Ha, ko’pchiligi
 
Ha, ko’pchiligi
14%
Bir nechtasi bor
 
Bir nechtasi bor
0%
Men o’zim faqat
 
Men o’zim faqat
18%
Yo’q
 
Yo’q
24%
Bilmayman
 
Bilmayman
9%
Ha, hammasi
 
Ha, hammasi
3%
Ha, ko’pchiligi va men ham
 
Ha, ko’pchiligi va men ham
23%
Ha, ko’pchiligi
 
Ha, ko’pchiligi
21%
Bir nechtasi bor
 
Bir nechtasi bor
0%
Men o’zim faqat
 
Men o’zim faqat
18%
Yo’q
 
Yo’q
26%
Bilmayman
 
Bilmayman
DEC 3. 2019
7. Sizningcha, kim onlayn haqoratlar va shantajlarga nisbatan zaifroq (ijtimoiy tarmoqlar orqali)? / По-Твоему, кто больше всего уязвим к онлайн оскорблениям и шантажу (через соцсети)?
5822 berilgan savollardan 5915 ga javob berdilar
Erkak
39%
Qizlar
 
Qizlar
6%
O'g'il bolalar
 
O'g'il bolalar
42%
Ham qizlar, ham o’g’il bolalar
 
Ham qizlar, ham o’g’il bolalar
13%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
45%
Qizlar
 
Qizlar
3%
O'g'il bolalar
 
O'g'il bolalar
37%
Ham qizlar, ham o’g’il bolalar
 
Ham qizlar, ham o’g’il bolalar
14%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
37%
Qizlar
 
Qizlar
11%
O'g'il bolalar
 
O'g'il bolalar
38%
Ham qizlar, ham o’g’il bolalar
 
Ham qizlar, ham o’g’il bolalar
15%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
41%
Qizlar
 
Qizlar
5%
O'g'il bolalar
 
O'g'il bolalar
40%
Ham qizlar, ham o’g’il bolalar
 
Ham qizlar, ham o’g’il bolalar
13%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
45%
Qizlar
 
Qizlar
4%
O'g'il bolalar
 
O'g'il bolalar
37%
Ham qizlar, ham o’g’il bolalar
 
Ham qizlar, ham o’g’il bolalar
14%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
41%
Qizlar
 
Qizlar
6%
O'g'il bolalar
 
O'g'il bolalar
40%
Ham qizlar, ham o’g’il bolalar
 
Ham qizlar, ham o’g’il bolalar
14%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
38%
Qizlar
 
Qizlar
3%
O'g'il bolalar
 
O'g'il bolalar
48%
Ham qizlar, ham o’g’il bolalar
 
Ham qizlar, ham o’g’il bolalar
11%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
34%
Qizlar
 
Qizlar
3%
O'g'il bolalar
 
O'g'il bolalar
50%
Ham qizlar, ham o’g’il bolalar
 
Ham qizlar, ham o’g’il bolalar
13%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
42%
Qizlar
 
Qizlar
5%
O'g'il bolalar
 
O'g'il bolalar
40%
Ham qizlar, ham o’g’il bolalar
 
Ham qizlar, ham o’g’il bolalar
13%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
DEC 3. 2019
8. Zo’ravonlik qurboni bo’lgan qizlar yordam uchun qayerga murojaat qilish kerakliklarini bilasizmi? / Знаешь ли Ты куда нужно обратиться жертвам насилия, чтобы их защитили?
5746 berilgan savollardan 5823 ga javob berdilar
Erkak
34%
Ha
 
Ha
26%
Unchalik emas
 
Unchalik emas
37%
Yo'q
 
Yo'q
4%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
23%
Ha
 
Ha
27%
Unchalik emas
 
Unchalik emas
48%
Yo'q
 
Yo'q
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
28%
Ha
 
Ha
22%
Unchalik emas
 
Unchalik emas
44%
Yo'q
 
Yo'q
6%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
26%
Ha
 
Ha
27%
Unchalik emas
 
Unchalik emas
44%
Yo'q
 
Yo'q
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
28%
Ha
 
Ha
24%
Unchalik emas
 
Unchalik emas
45%
Yo'q
 
Yo'q
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
35%
Ha
 
Ha
29%
Unchalik emas
 
Unchalik emas
32%
Yo'q
 
Yo'q
4%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
38%
Ha
 
Ha
23%
Unchalik emas
 
Unchalik emas
36%
Yo'q
 
Yo'q
4%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
37%
Ha
 
Ha
23%
Unchalik emas
 
Unchalik emas
34%
Yo'q
 
Yo'q
6%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
30%
Ha
 
Ha
26%
Unchalik emas
 
Unchalik emas
41%
Yo'q
 
Yo'q
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
DEC 3. 2019
9. Qizlarni zo’ravonlikdan himoya qilishga kim ma’sul? / Кто ответственен за защиту девочек от насилия?
5696 berilgan savollardan 5747 ga javob berdilar
Erkak
12%
Oila
 
Oila
10%
Jamiyat
 
Jamiyat
6%
Huquqni muhofaza q.organlar
 
Huquqni muhofaza q.organlar
0%
Mahalla qo’mitasi
 
Mahalla qo’mitasi
7%
Qiz bolaning o’zi
 
Qiz bolaning o’zi
0%
Do’st/dugonalar
 
Do’st/dugonalar
4%
Xotin-qizlar qo’mitasi
 
Xotin-qizlar qo’mitasi
58%
Yuqoridagi barchasi
 
Yuqoridagi barchasi
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
10%
Oila
 
Oila
6%
Jamiyat
 
Jamiyat
5%
Huquqni muhofaza q.organlar
 
Huquqni muhofaza q.organlar
0%
Mahalla qo’mitasi
 
Mahalla qo’mitasi
7%
Qiz bolaning o’zi
 
Qiz bolaning o’zi
0%
Do’st/dugonalar
 
Do’st/dugonalar
3%
Xotin-qizlar qo’mitasi
 
Xotin-qizlar qo’mitasi
66%
Yuqoridagi barchasi
 
Yuqoridagi barchasi
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
14%
Oila
 
Oila
5%
Jamiyat
 
Jamiyat
11%
Huquqni muhofaza q.organlar
 
Huquqni muhofaza q.organlar
1%
Mahalla qo’mitasi
 
Mahalla qo’mitasi
6%
Qiz bolaning o’zi
 
Qiz bolaning o’zi
1%
Do’st/dugonalar
 
Do’st/dugonalar
7%
Xotin-qizlar qo’mitasi
 
Xotin-qizlar qo’mitasi
51%
Yuqoridagi barchasi
 
Yuqoridagi barchasi
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
11%
Oila
 
Oila
6%
Jamiyat
 
Jamiyat
6%
Huquqni muhofaza q.organlar
 
Huquqni muhofaza q.organlar
0%
Mahalla qo’mitasi
 
Mahalla qo’mitasi
8%
Qiz bolaning o’zi
 
Qiz bolaning o’zi
1%
Do’st/dugonalar
 
Do’st/dugonalar
5%
Xotin-qizlar qo’mitasi
 
Xotin-qizlar qo’mitasi
60%
Yuqoridagi barchasi
 
Yuqoridagi barchasi
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
10%
Oila
 
Oila
10%
Jamiyat
 
Jamiyat
4%
Huquqni muhofaza q.organlar
 
Huquqni muhofaza q.organlar
0%
Mahalla qo’mitasi
 
Mahalla qo’mitasi
8%
Qiz bolaning o’zi
 
Qiz bolaning o’zi
0%
Do’st/dugonalar
 
Do’st/dugonalar
3%
Xotin-qizlar qo’mitasi
 
Xotin-qizlar qo’mitasi
62%
Yuqoridagi barchasi
 
Yuqoridagi barchasi
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
12%
Oila
 
Oila
9%
Jamiyat
 
Jamiyat
4%
Huquqni muhofaza q.organlar
 
Huquqni muhofaza q.organlar
0%
Mahalla qo’mitasi
 
Mahalla qo’mitasi
6%
Qiz bolaning o’zi
 
Qiz bolaning o’zi
0%
Do’st/dugonalar
 
Do’st/dugonalar
4%
Xotin-qizlar qo’mitasi
 
Xotin-qizlar qo’mitasi
63%
Yuqoridagi barchasi
 
Yuqoridagi barchasi
1%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
17%
Oila
 
Oila
9%
Jamiyat
 
Jamiyat
6%
Huquqni muhofaza q.organlar
 
Huquqni muhofaza q.organlar
0%
Mahalla qo’mitasi
 
Mahalla qo’mitasi
4%
Qiz bolaning o’zi
 
Qiz bolaning o’zi
0%
Do’st/dugonalar
 
Do’st/dugonalar
1%
Xotin-qizlar qo’mitasi
 
Xotin-qizlar qo’mitasi
59%
Yuqoridagi barchasi
 
Yuqoridagi barchasi
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
13%
Oila
 
Oila
8%
Jamiyat
 
Jamiyat
6%
Huquqni muhofaza q.organlar
 
Huquqni muhofaza q.organlar
0%
Mahalla qo’mitasi
 
Mahalla qo’mitasi
4%
Qiz bolaning o’zi
 
Qiz bolaning o’zi
0%
Do’st/dugonalar
 
Do’st/dugonalar
1%
Xotin-qizlar qo’mitasi
 
Xotin-qizlar qo’mitasi
67%
Yuqoridagi barchasi
 
Yuqoridagi barchasi
1%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
11%
Oila
 
Oila
8%
Jamiyat
 
Jamiyat
5%
Huquqni muhofaza q.organlar
 
Huquqni muhofaza q.organlar
0%
Mahalla qo’mitasi
 
Mahalla qo’mitasi
7%
Qiz bolaning o’zi
 
Qiz bolaning o’zi
0%
Do’st/dugonalar
 
Do’st/dugonalar
4%
Xotin-qizlar qo’mitasi
 
Xotin-qizlar qo’mitasi
61%
Yuqoridagi barchasi
 
Yuqoridagi barchasi
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Вопросы узбекского языка в Узбекистане
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar