YOSHLAR / МОЛОДЕЖЬ
Nikoh yoshi masalalari: Oila kodeksiga o’zgartirishlar kerakmi? /Вопросы брачного возраста: нужны ли изменения в Семейный кодекс?
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 9 savollar
37% javoblar ulushi
1824 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 4885 so'raldi
Feb 8. 2019
1) Sizning oilaviy ahvolingiz? / 1) Твоё семейное положение?
Feb 8. 2019
2) O’zbekistonda nikoh yoshi erkaklar uchun 18 yosh, ayollar uchun 17. Yoshlar shu yoshda turmush qurishga tayyormi? / 2) В Узбекистане брачный возраст для мужчин 18 лет, для женщин 17. Готовы ли молодые люди к созданию семьи в этом возрасте?
Feb 8. 2019
3) Sizningcha, Oila kodeksida QIZLAR uchun ENG KICHIK nikoh yoshini nechi yosh qilib belgilash zarur? / 3) Какой, по-Твоему, МИНИМАЛЬНЫЙ брачный возраст для ДЕВУШЕК необходимо установить в Семейном кодексе Узбекистана?
Feb 8. 2019
4) Sizningcha, Oila kodeksida YIGITLAR uchun ENG KICHIK nikoh yoshini nechi yosh qilib belgilash zarur? / 4) Какой МИНИМАЛЬНЫЙ брачный возраст для ПАРНЕЙ необходимо установить в Семейном кодексе?
Feb 8. 2019
5) Sizningcha, nikoh yoshini oshirish oila qurish jarayoniga qanday ta’sir ko’rsatadi? / 5) Как Ты думаешь, как отразится повышение брачного возраста на процессы создания семьи?
Feb 8. 2019
Nima uchun bunday o’ylasiz? / Напиши, почему Ты так думаешь.
Feb 8. 2019
6) Oila qurayotganlarning yoshi qancha katta bo’lsa, ajrashish shuncha kamayadi, deb hisoblaysizmi? / 6) Считаешь ли Ты, что чем старше возраст у людей вступающих в брак, тем меньше риск разводов?
Feb 8. 2019
8) Sizningcha, YIGITLAR oila qurishi uchun ENG YAXSHI yosh qaysi? / 8) Какой возраст, по Твоему мнению, ИДЕАЛЕН для вступления в брак ПАРНЯМ?
Feb 8. 2019
7) Какой возраст, по Твоему мнению, ИДЕАЛЕН для вступления в брак ДЕВУШКАМ? / 7) Sizningcha, QIZLAR oila qurishi uchun ENG YAXSHI yosh qaysi?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

FEB 8. 2019
1) Sizning oilaviy ahvolingiz? / 1) Твоё семейное положение?
1824 berilgan savollardan 4885 ga javob berdilar
Female
51%
Oila qurmaganmagan
 
Oila qurmaganmagan
39%
Oilaliman
 
Oilaliman
6%
Ajrashganman
 
Ajrashganman
2%
Oilali, lekin birga yashamaymiz
 
Oilali, lekin birga yashamaymiz
2%
Birga yashaymiz, lekin ZAGS yo’q
 
Birga yashaymiz, lekin ZAGS yo’q

Male
57%
Oila qurmaganmagan
 
Oila qurmaganmagan
41%
Oilaliman
 
Oilaliman
1%
Ajrashganman
 
Ajrashganman
1%
Oilali, lekin birga yashamaymiz
 
Oilali, lekin birga yashamaymiz
1%
Birga yashaymiz, lekin ZAGS yo’q
 
Birga yashaymiz, lekin ZAGS yo’q
0-14
50%
Oila qurmaganmagan
 
Oila qurmaganmagan
0%
Oilaliman
 
Oilaliman
0%
Ajrashganman
 
Ajrashganman
0%
Oilali, lekin birga yashamaymiz
 
Oilali, lekin birga yashamaymiz
50%
Birga yashaymiz, lekin ZAGS yo’q
 
Birga yashaymiz, lekin ZAGS yo’q

15-19
92%
Oila qurmaganmagan
 
Oila qurmaganmagan
5%
Oilaliman
 
Oilaliman
2%
Ajrashganman
 
Ajrashganman
0%
Oilali, lekin birga yashamaymiz
 
Oilali, lekin birga yashamaymiz
1%
Birga yashaymiz, lekin ZAGS yo’q
 
Birga yashaymiz, lekin ZAGS yo’q

20-24
92%
Oila qurmaganmagan
 
Oila qurmaganmagan
7%
Oilaliman
 
Oilaliman
1%
Ajrashganman
 
Ajrashganman
0%
Oilali, lekin birga yashamaymiz
 
Oilali, lekin birga yashamaymiz
0%
Birga yashaymiz, lekin ZAGS yo’q
 
Birga yashaymiz, lekin ZAGS yo’q

25-30
42%
Oila qurmaganmagan
 
Oila qurmaganmagan
53%
Oilaliman
 
Oilaliman
3%
Ajrashganman
 
Ajrashganman
2%
Oilali, lekin birga yashamaymiz
 
Oilali, lekin birga yashamaymiz
0%
Birga yashaymiz, lekin ZAGS yo’q
 
Birga yashaymiz, lekin ZAGS yo’q

31-34
12%
Oila qurmaganmagan
 
Oila qurmaganmagan
80%
Oilaliman
 
Oilaliman
5%
Ajrashganman
 
Ajrashganman
1%
Oilali, lekin birga yashamaymiz
 
Oilali, lekin birga yashamaymiz
1%
Birga yashaymiz, lekin ZAGS yo’q
 
Birga yashaymiz, lekin ZAGS yo’q

35+
7%
Oila qurmaganmagan
 
Oila qurmaganmagan
80%
Oilaliman
 
Oilaliman
6%
Ajrashganman
 
Ajrashganman
3%
Oilali, lekin birga yashamaymiz
 
Oilali, lekin birga yashamaymiz
3%
Birga yashaymiz, lekin ZAGS yo’q
 
Birga yashaymiz, lekin ZAGS yo’q
55%
Oila qurmaganmagan
 
Oila qurmaganmagan
40%
Oilaliman
 
Oilaliman
3%
Ajrashganman
 
Ajrashganman
1%
Oilali, lekin birga yashamaymiz
 
Oilali, lekin birga yashamaymiz
1%
Birga yashaymiz, lekin ZAGS yo’q
 
Birga yashaymiz, lekin ZAGS yo’q
FEB 8. 2019
2) O’zbekistonda nikoh yoshi erkaklar uchun 18 yosh, ayollar uchun 17. Yoshlar shu yoshda turmush qurishga tayyormi? / 2) В Узбекистане брачный возраст для мужчин 18 лет, для женщин 17. Готовы ли молодые люди к созданию семьи в этом возрасте?
1785 berilgan savollardan 1823 ga javob berdilar
Female
4%
2si ham tayyor
 
2si ham tayyor
4%
Faqat erkak tayyor
 
Faqat erkak tayyor
3%
Faqat ayol tayyor
 
Faqat ayol tayyor
83%
2si ham tayyor emas
 
2si ham tayyor emas
7%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
12%
2si ham tayyor
 
2si ham tayyor
5%
Faqat erkak tayyor
 
Faqat erkak tayyor
3%
Faqat ayol tayyor
 
Faqat ayol tayyor
70%
2si ham tayyor emas
 
2si ham tayyor emas
9%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
0%
2si ham tayyor
 
2si ham tayyor
0%
Faqat erkak tayyor
 
Faqat erkak tayyor
0%
Faqat ayol tayyor
 
Faqat ayol tayyor
50%
2si ham tayyor emas
 
2si ham tayyor emas
50%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
13%
2si ham tayyor
 
2si ham tayyor
4%
Faqat erkak tayyor
 
Faqat erkak tayyor
3%
Faqat ayol tayyor
 
Faqat ayol tayyor
62%
2si ham tayyor emas
 
2si ham tayyor emas
18%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
7%
2si ham tayyor
 
2si ham tayyor
4%
Faqat erkak tayyor
 
Faqat erkak tayyor
3%
Faqat ayol tayyor
 
Faqat ayol tayyor
76%
2si ham tayyor emas
 
2si ham tayyor emas
10%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
9%
2si ham tayyor
 
2si ham tayyor
6%
Faqat erkak tayyor
 
Faqat erkak tayyor
3%
Faqat ayol tayyor
 
Faqat ayol tayyor
76%
2si ham tayyor emas
 
2si ham tayyor emas
7%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
5%
2si ham tayyor
 
2si ham tayyor
7%
Faqat erkak tayyor
 
Faqat erkak tayyor
2%
Faqat ayol tayyor
 
Faqat ayol tayyor
84%
2si ham tayyor emas
 
2si ham tayyor emas
2%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
12%
2si ham tayyor
 
2si ham tayyor
3%
Faqat erkak tayyor
 
Faqat erkak tayyor
6%
Faqat ayol tayyor
 
Faqat ayol tayyor
77%
2si ham tayyor emas
 
2si ham tayyor emas
3%
Bilmadim
 
Bilmadim
9%
2si ham tayyor
 
2si ham tayyor
5%
Faqat erkak tayyor
 
Faqat erkak tayyor
3%
Faqat ayol tayyor
 
Faqat ayol tayyor
75%
2si ham tayyor emas
 
2si ham tayyor emas
8%
Bilmadim
 
Bilmadim
FEB 8. 2019
3) Sizningcha, Oila kodeksida QIZLAR uchun ENG KICHIK nikoh yoshini nechi yosh qilib belgilash zarur? / 3) Какой, по-Твоему, МИНИМАЛЬНЫЙ брачный возраст для ДЕВУШЕК необходимо установить в Семейном кодексе Узбекистана?
1772 berilgan savollardan 1785 ga javob berdilar
Female
5%
17 yoshni qoldirish
 
17 yoshni qoldirish
16%
18 yosh
 
18 yosh
16%
19
 
19
34%
20
 
20
22%
21
 
21
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
15%
17 yoshni qoldirish
 
17 yoshni qoldirish
18%
18 yosh
 
18 yosh
18%
19
 
19
28%
20
 
20
16%
21
 
21
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
0%
17 yoshni qoldirish
 
17 yoshni qoldirish
100%
18 yosh
 
18 yosh
0%
19
 
19
0%
20
 
20
0%
21
 
21
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
15%
17 yoshni qoldirish
 
17 yoshni qoldirish
25%
18 yosh
 
18 yosh
19%
19
 
19
26%
20
 
20
11%
21
 
21
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
10%
17 yoshni qoldirish
 
17 yoshni qoldirish
15%
18 yosh
 
18 yosh
17%
19
 
19
30%
20
 
20
20%
21
 
21
10%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
10%
17 yoshni qoldirish
 
17 yoshni qoldirish
17%
18 yosh
 
18 yosh
17%
19
 
19
33%
20
 
20
19%
21
 
21
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
8%
17 yoshni qoldirish
 
17 yoshni qoldirish
13%
18 yosh
 
18 yosh
18%
19
 
19
34%
20
 
20
20%
21
 
21
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
14%
17 yoshni qoldirish
 
17 yoshni qoldirish
17%
18 yosh
 
18 yosh
12%
19
 
19
29%
20
 
20
22%
21
 
21
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
11%
17 yoshni qoldirish
 
17 yoshni qoldirish
17%
18 yosh
 
18 yosh
17%
19
 
19
30%
20
 
20
18%
21
 
21
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
FEB 8. 2019
4) Sizningcha, Oila kodeksida YIGITLAR uchun ENG KICHIK nikoh yoshini nechi yosh qilib belgilash zarur? / 4) Какой МИНИМАЛЬНЫЙ брачный возраст для ПАРНЕЙ необходимо установить в Семейном кодексе?
1747 berilgan savollardan 1754 ga javob berdilar
Female
1%
17 yosh
 
17 yosh
11%
18 yoshni qoldirish
 
18 yoshni qoldirish
3%
19
 
19
14%
20
 
20
34%
21
 
21
36%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
2%
17 yosh
 
17 yosh
15%
18 yoshni qoldirish
 
18 yoshni qoldirish
6%
19
 
19
19%
20
 
20
31%
21
 
21
25%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
0%
17 yosh
 
17 yosh
50%
18 yoshni qoldirish
 
18 yoshni qoldirish
0%
19
 
19
50%
20
 
20
0%
21
 
21
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
4%
17 yosh
 
17 yosh
19%
18 yoshni qoldirish
 
18 yoshni qoldirish
9%
19
 
19
19%
20
 
20
25%
21
 
21
24%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
1%
17 yosh
 
17 yosh
10%
18 yoshni qoldirish
 
18 yoshni qoldirish
3%
19
 
19
21%
20
 
20
30%
21
 
21
34%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
1%
17 yosh
 
17 yosh
13%
18 yoshni qoldirish
 
18 yoshni qoldirish
4%
19
 
19
18%
20
 
20
35%
21
 
21
29%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
3%
17 yosh
 
17 yosh
11%
18 yoshni qoldirish
 
18 yoshni qoldirish
4%
19
 
19
16%
20
 
20
35%
21
 
21
31%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
1%
17 yosh
 
17 yosh
18%
18 yoshni qoldirish
 
18 yoshni qoldirish
6%
19
 
19
12%
20
 
20
33%
21
 
21
30%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
2%
17 yosh
 
17 yosh
14%
18 yoshni qoldirish
 
18 yoshni qoldirish
5%
19
 
19
17%
20
 
20
33%
21
 
21
29%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
FEB 8. 2019
5) Sizningcha, nikoh yoshini oshirish oila qurish jarayoniga qanday ta’sir ko’rsatadi? / 5) Как Ты думаешь, как отразится повышение брачного возраста на процессы создания семьи?
1631 berilgan savollardan 1641 ga javob berdilar
Female
84%
Ijobiy
 
Ijobiy
3%
Salbiy
 
Salbiy
5%
Hech qanday
 
Hech qanday
8%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
78%
Ijobiy
 
Ijobiy
7%
Salbiy
 
Salbiy
8%
Hech qanday
 
Hech qanday
8%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
100%
Ijobiy
 
Ijobiy
0%
Salbiy
 
Salbiy
0%
Hech qanday
 
Hech qanday
0%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
69%
Ijobiy
 
Ijobiy
9%
Salbiy
 
Salbiy
9%
Hech qanday
 
Hech qanday
13%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
81%
Ijobiy
 
Ijobiy
3%
Salbiy
 
Salbiy
6%
Hech qanday
 
Hech qanday
10%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
86%
Ijobiy
 
Ijobiy
4%
Salbiy
 
Salbiy
6%
Hech qanday
 
Hech qanday
5%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
85%
Ijobiy
 
Ijobiy
5%
Salbiy
 
Salbiy
5%
Hech qanday
 
Hech qanday
6%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
80%
Ijobiy
 
Ijobiy
7%
Salbiy
 
Salbiy
9%
Hech qanday
 
Hech qanday
5%
Bilmadim
 
Bilmadim
80%
Ijobiy
 
Ijobiy
5%
Salbiy
 
Salbiy
7%
Hech qanday
 
Hech qanday
8%
Bilmadim
 
Bilmadim
FEB 8. 2019
Nima uchun bunday o’ylasiz? / Напиши, почему Ты так думаешь.
1280 berilgan savollardan 1388 ga javob berdilar
bo
oila
ham
chunki
tayyor
ladi
va
yosh
что
bu
ko
не
uchun
kerak
будут
18
yoshda
потому
17
deb
yoshlar
yoshi
hayotga
bir
boladi
более
hayotni
ma
turmush
люди
они
oilani
katta
yigit
будет
hali
оила
ва
qurishga
lsa
inson
har
qizlar
jismonan
qiz
возрасте
emas
hayot
qurish
yoki
FEB 8. 2019
6) Oila qurayotganlarning yoshi qancha katta bo’lsa, ajrashish shuncha kamayadi, deb hisoblaysizmi? / 6) Считаешь ли Ты, что чем старше возраст у людей вступающих в брак, тем меньше риск разводов?
1513 berilgan savollardan 1523 ga javob berdilar
Female
53%
Bunga aminman!
 
Bunga aminman!
10%
Shubham bor
 
Shubham bor
28%
Yoshga aloqasi yo’q
 
Yoshga aloqasi yo’q
9%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
50%
Bunga aminman!
 
Bunga aminman!
8%
Shubham bor
 
Shubham bor
31%
Yoshga aloqasi yo’q
 
Yoshga aloqasi yo’q
11%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
0%
Bunga aminman!
 
Bunga aminman!
0%
Shubham bor
 
Shubham bor
0%
Yoshga aloqasi yo’q
 
Yoshga aloqasi yo’q
100%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
36%
Bunga aminman!
 
Bunga aminman!
14%
Shubham bor
 
Shubham bor
37%
Yoshga aloqasi yo’q
 
Yoshga aloqasi yo’q
12%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
46%
Bunga aminman!
 
Bunga aminman!
10%
Shubham bor
 
Shubham bor
32%
Yoshga aloqasi yo’q
 
Yoshga aloqasi yo’q
11%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
54%
Bunga aminman!
 
Bunga aminman!
9%
Shubham bor
 
Shubham bor
27%
Yoshga aloqasi yo’q
 
Yoshga aloqasi yo’q
10%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
57%
Bunga aminman!
 
Bunga aminman!
6%
Shubham bor
 
Shubham bor
27%
Yoshga aloqasi yo’q
 
Yoshga aloqasi yo’q
10%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
66%
Bunga aminman!
 
Bunga aminman!
4%
Shubham bor
 
Shubham bor
26%
Yoshga aloqasi yo’q
 
Yoshga aloqasi yo’q
4%
Bilmadim
 
Bilmadim
51%
Bunga aminman!
 
Bunga aminman!
9%
Shubham bor
 
Shubham bor
30%
Yoshga aloqasi yo’q
 
Yoshga aloqasi yo’q
10%
Bilmadim
 
Bilmadim
FEB 8. 2019
8) Sizningcha, YIGITLAR oila qurishi uchun ENG YAXSHI yosh qaysi? / 8) Какой возраст, по Твоему мнению, ИДЕАЛЕН для вступления в брак ПАРНЯМ?
1500 berilgan savollardan 1504 ga javob berdilar
Female
3%
18-20 yosh
 
18-20 yosh
15%
21-23
 
21-23
45%
24-25
 
24-25
29%
26-27
 
26-27
7%
28-30
 
28-30
1%
30+
 
30+

Male
7%
18-20 yosh
 
18-20 yosh
33%
21-23
 
21-23
45%
24-25
 
24-25
11%
26-27
 
26-27
3%
28-30
 
28-30
1%
30+
 
30+
0-14
0%
18-20 yosh
 
18-20 yosh
0%
21-23
 
21-23
0%
24-25
 
24-25
100%
26-27
 
26-27
0%
28-30
 
28-30
0%
30+
 
30+

15-19
9%
18-20 yosh
 
18-20 yosh
24%
21-23
 
21-23
45%
24-25
 
24-25
17%
26-27
 
26-27
5%
28-30
 
28-30
0%
30+
 
30+

20-24
4%
18-20 yosh
 
18-20 yosh
27%
21-23
 
21-23
48%
24-25
 
24-25
19%
26-27
 
26-27
2%
28-30
 
28-30
0%
30+
 
30+

25-30
3%
18-20 yosh
 
18-20 yosh
31%
21-23
 
21-23
42%
24-25
 
24-25
19%
26-27
 
26-27
4%
28-30
 
28-30
1%
30+
 
30+

31-34
6%
18-20 yosh
 
18-20 yosh
25%
21-23
 
21-23
45%
24-25
 
24-25
15%
26-27
 
26-27
7%
28-30
 
28-30
1%
30+
 
30+

35+
8%
18-20 yosh
 
18-20 yosh
26%
21-23
 
21-23
42%
24-25
 
24-25
20%
26-27
 
26-27
3%
28-30
 
28-30
1%
30+
 
30+
6%
18-20 yosh
 
18-20 yosh
27%
21-23
 
21-23
45%
24-25
 
24-25
17%
26-27
 
26-27
4%
28-30
 
28-30
1%
30+
 
30+
FEB 8. 2019
7) Какой возраст, по Твоему мнению, ИДЕАЛЕН для вступления в брак ДЕВУШКАМ? / 7) Sizningcha, QIZLAR oila qurishi uchun ENG YAXSHI yosh qaysi?
1504 berilgan savollardan 1513 ga javob berdilar
Female
20%
18-20 yosh
 
18-20 yosh
57%
21-23
 
21-23
19%
24-25
 
24-25
2%
26-27
 
26-27
1%
28-30
 
28-30
0%
30+
 
30+

Male
41%
18-20 yosh
 
18-20 yosh
50%
21-23
 
21-23
7%
24-25
 
24-25
1%
26-27
 
26-27
1%
28-30
 
28-30
0%
30+
 
30+
0-14
0%
18-20 yosh
 
18-20 yosh
100%
21-23
 
21-23
0%
24-25
 
24-25
0%
26-27
 
26-27
0%
28-30
 
28-30
0%
30+
 
30+

15-19
38%
18-20 yosh
 
18-20 yosh
46%
21-23
 
21-23
12%
24-25
 
24-25
3%
26-27
 
26-27
1%
28-30
 
28-30
0%
30+
 
30+

20-24
33%
18-20 yosh
 
18-20 yosh
53%
21-23
 
21-23
12%
24-25
 
24-25
2%
26-27
 
26-27
0%
28-30
 
28-30
0%
30+
 
30+

25-30
30%
18-20 yosh
 
18-20 yosh
58%
21-23
 
21-23
10%
24-25
 
24-25
1%
26-27
 
26-27
0%
28-30
 
28-30
1%
30+
 
30+

31-34
34%
18-20 yosh
 
18-20 yosh
54%
21-23
 
21-23
11%
24-25
 
24-25
1%
26-27
 
26-27
1%
28-30
 
28-30
0%
30+
 
30+

35+
41%
18-20 yosh
 
18-20 yosh
50%
21-23
 
21-23
9%
24-25
 
24-25
0%
26-27
 
26-27
1%
28-30
 
28-30
0%
30+
 
30+
34%
18-20 yosh
 
18-20 yosh
52%
21-23
 
21-23
11%
24-25
 
24-25
1%
26-27
 
26-27
1%
28-30
 
28-30
0%
30+
 
30+

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Правительство намерено использовать Ю-Репорт для диалога с молодёжью
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar