ISH / РАБОТА
Mehnat bozorida nima gap? / Какие вопросы на рынке труда?
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 12 savollar
24% javoblar ulushi
1119 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 4597 so'raldi
Feb 1. 2019
Siz qayerda yashaysiz? / Где Ты живешь?
Feb 1. 2019
Hozirgi paytda Sizning ma’lumotingiz qanday? / Какое у Тебя образование на данный момент
Feb 1. 2019
Siz ishga joylashish uchun ish qidirganmisiz? / Искал/а ли Ты работу, чтобы трудоустроиться?
Feb 1. 2019
Ish qidirganda Siz ko’proq qaysi axborot manbaidan foydalanasiz?/ Какой источник информации Ты используешь чаще всего при поиске работы?
Feb 1. 2019
Ish qidirganda Siz ko’proq qaysi axborot manbaidan foydalanasiz? (o'z variantingiz) / Какой источник информации Ты используешь чаще всего при поиске работы? (свой вариант)
Feb 1. 2019
Siz OTM yoki kollejda o’qigan mutaxassisligingiz bo’yicha ishlaysizmi? / Ты работаешь по специальности, по которой обучался/ась в ВУЗе или колледже?
Feb 1. 2019
Siz nima uchun mutaxassisligingiz bo’yicha ishlamaysiz? / Почему Ты не работаешь по специальности?
Feb 1. 2019
Siz qayerda ishlashni xohlardingiz? / Где бы Ты хотел/а работать?
Feb 1. 2019
Siz maxsus mobil ilova orqali tumaningizdagi bo’sh ish o’rinlari haqida ma’lumot olishni istaysizmi? / Хотел/а бы получать информацию о вакансиях в твоем городе/регионе через специальное мобильное приложение?
Feb 1. 2019
Sizga o’zingizga mos kasbni tanlash uchun davlatdan (davlat muassasalaridan) yordam/yo’naltirish kerakmi / Нужна ли Тебе помощь/направление от государства/госучреждений, чтобы выбрать подходящую себе профессию?
Feb 1. 2019
Siz yashayotgan rayoningizda rasmiylashtirishsiz ishlash (mehnat dafrchasini ochmasdan) muammosi bor deb hisoblaysizmi? / Считаешь ли, что в Твоем районе существует проблема работы без оформления трудовой книжки?
Feb 1. 2019
Sizningcha, ishga joylashishda yoshlarni qo’llab-quvvatlash uchun davlat nima qilishi kerak? / Что необходимо сделать государству, чтобы поддержать молодых людей при трудоустройстве?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

FEB 1. 2019
Siz qayerda yashaysiz? / Где Ты живешь?
1119 berilgan savollardan 4597 ga javob berdilar
Female
82%
Shahar/tuman markazida
 
Shahar/tuman markazida
18%
Tuman markazidan uzoqda/qishloqda
 
Tuman markazidan uzoqda/qishloqda

Male
64%
Shahar/tuman markazida
 
Shahar/tuman markazida
36%
Tuman markazidan uzoqda/qishloqda
 
Tuman markazidan uzoqda/qishloqda
0-14
100%
Shahar/tuman markazida
 
Shahar/tuman markazida
0%
Tuman markazidan uzoqda/qishloqda
 
Tuman markazidan uzoqda/qishloqda

15-19
88%
Shahar/tuman markazida
 
Shahar/tuman markazida
12%
Tuman markazidan uzoqda/qishloqda
 
Tuman markazidan uzoqda/qishloqda

20-24
72%
Shahar/tuman markazida
 
Shahar/tuman markazida
28%
Tuman markazidan uzoqda/qishloqda
 
Tuman markazidan uzoqda/qishloqda

25-30
59%
Shahar/tuman markazida
 
Shahar/tuman markazida
41%
Tuman markazidan uzoqda/qishloqda
 
Tuman markazidan uzoqda/qishloqda

31-34
60%
Shahar/tuman markazida
 
Shahar/tuman markazida
40%
Tuman markazidan uzoqda/qishloqda
 
Tuman markazidan uzoqda/qishloqda

35+
70%
Shahar/tuman markazida
 
Shahar/tuman markazida
30%
Tuman markazidan uzoqda/qishloqda
 
Tuman markazidan uzoqda/qishloqda
71%
Shahar/tuman markazida
 
Shahar/tuman markazida
29%
Tuman markazidan uzoqda/qishloqda
 
Tuman markazidan uzoqda/qishloqda
FEB 1. 2019
Hozirgi paytda Sizning ma’lumotingiz qanday? / Какое у Тебя образование на данный момент
1094 berilgan savollardan 1119 ga javob berdilar
Female
12%
Maktabda o’qiyman
 
Maktabda o’qiyman
18%
Kollej/litseyda
 
Kollej/litseyda
8%
Kollej/litseyni tugatdim
 
Kollej/litseyni tugatdim
24%
OTMda o’qiyman
 
OTMda o’qiyman
39%
OTMni tugatdim
 
OTMni tugatdim

Male
7%
Maktabda o’qiyman
 
Maktabda o’qiyman
15%
Kollej/litseyda
 
Kollej/litseyda
17%
Kollej/litseyni tugatdim
 
Kollej/litseyni tugatdim
19%
OTMda o’qiyman
 
OTMda o’qiyman
41%
OTMni tugatdim
 
OTMni tugatdim
0-14
100%
Maktabda o’qiyman
 
Maktabda o’qiyman
0%
Kollej/litseyda
 
Kollej/litseyda
0%
Kollej/litseyni tugatdim
 
Kollej/litseyni tugatdim
0%
OTMda o’qiyman
 
OTMda o’qiyman
0%
OTMni tugatdim
 
OTMni tugatdim

15-19
37%
Maktabda o’qiyman
 
Maktabda o’qiyman
58%
Kollej/litseyda
 
Kollej/litseyda
2%
Kollej/litseyni tugatdim
 
Kollej/litseyni tugatdim
1%
OTMda o’qiyman
 
OTMda o’qiyman
2%
OTMni tugatdim
 
OTMni tugatdim

20-24
1%
Maktabda o’qiyman
 
Maktabda o’qiyman
3%
Kollej/litseyda
 
Kollej/litseyda
28%
Kollej/litseyni tugatdim
 
Kollej/litseyni tugatdim
61%
OTMda o’qiyman
 
OTMda o’qiyman
8%
OTMni tugatdim
 
OTMni tugatdim

25-30
0%
Maktabda o’qiyman
 
Maktabda o’qiyman
2%
Kollej/litseyda
 
Kollej/litseyda
14%
Kollej/litseyni tugatdim
 
Kollej/litseyni tugatdim
14%
OTMda o’qiyman
 
OTMda o’qiyman
69%
OTMni tugatdim
 
OTMni tugatdim

31-34
4%
Maktabda o’qiyman
 
Maktabda o’qiyman
2%
Kollej/litseyda
 
Kollej/litseyda
7%
Kollej/litseyni tugatdim
 
Kollej/litseyni tugatdim
2%
OTMda o’qiyman
 
OTMda o’qiyman
85%
OTMni tugatdim
 
OTMni tugatdim

35+
0%
Maktabda o’qiyman
 
Maktabda o’qiyman
4%
Kollej/litseyda
 
Kollej/litseyda
13%
Kollej/litseyni tugatdim
 
Kollej/litseyni tugatdim
2%
OTMda o’qiyman
 
OTMda o’qiyman
81%
OTMni tugatdim
 
OTMni tugatdim
9%
Maktabda o’qiyman
 
Maktabda o’qiyman
16%
Kollej/litseyda
 
Kollej/litseyda
14%
Kollej/litseyni tugatdim
 
Kollej/litseyni tugatdim
21%
OTMda o’qiyman
 
OTMda o’qiyman
40%
OTMni tugatdim
 
OTMni tugatdim
FEB 1. 2019
Siz ishga joylashish uchun ish qidirganmisiz? / Искал/а ли Ты работу, чтобы трудоустроиться?
1078 berilgan savollardan 1094 ga javob berdilar
Female
60%
Ha
 
Ha
40%
Yo'q
 
Yo'q

Male
62%
Ha
 
Ha
38%
Yo'q
 
Yo'q
0-14
100%
Ha
 
Ha
0%
Yo'q
 
Yo'q

15-19
36%
Ha
 
Ha
64%
Yo'q
 
Yo'q

20-24
69%
Ha
 
Ha
31%
Yo'q
 
Yo'q

25-30
73%
Ha
 
Ha
27%
Yo'q
 
Yo'q

31-34
63%
Ha
 
Ha
37%
Yo'q
 
Yo'q

35+
64%
Ha
 
Ha
36%
Yo'q
 
Yo'q
61%
Ha
 
Ha
39%
Yo'q
 
Yo'q
FEB 1. 2019
Ish qidirganda Siz ko’proq qaysi axborot manbaidan foydalanasiz?/ Какой источник информации Ты используешь чаще всего при поиске работы?
644 berilgan savollardan 658 ga javob berdilar
Female
7%
Ish yarmarkasi
 
Ish yarmarkasi
19%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
18%
Ish qidirsh bo’yicha saytlar
 
Ish qidirsh bo’yicha saytlar
5%
Oilaviy aloqalar
 
Oilaviy aloqalar
41%
Do’st/tanishlar orqali
 
Do’st/tanishlar orqali
9%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
6%
Ish yarmarkasi
 
Ish yarmarkasi
13%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
18%
Ish qidirsh bo’yicha saytlar
 
Ish qidirsh bo’yicha saytlar
5%
Oilaviy aloqalar
 
Oilaviy aloqalar
48%
Do’st/tanishlar orqali
 
Do’st/tanishlar orqali
11%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
0%
Ish yarmarkasi
 
Ish yarmarkasi
0%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
0%
Ish qidirsh bo’yicha saytlar
 
Ish qidirsh bo’yicha saytlar
0%
Oilaviy aloqalar
 
Oilaviy aloqalar
100%
Do’st/tanishlar orqali
 
Do’st/tanishlar orqali
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
1%
Ish yarmarkasi
 
Ish yarmarkasi
28%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
19%
Ish qidirsh bo’yicha saytlar
 
Ish qidirsh bo’yicha saytlar
10%
Oilaviy aloqalar
 
Oilaviy aloqalar
31%
Do’st/tanishlar orqali
 
Do’st/tanishlar orqali
10%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
8%
Ish yarmarkasi
 
Ish yarmarkasi
20%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
23%
Ish qidirsh bo’yicha saytlar
 
Ish qidirsh bo’yicha saytlar
4%
Oilaviy aloqalar
 
Oilaviy aloqalar
36%
Do’st/tanishlar orqali
 
Do’st/tanishlar orqali
9%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
7%
Ish yarmarkasi
 
Ish yarmarkasi
11%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
17%
Ish qidirsh bo’yicha saytlar
 
Ish qidirsh bo’yicha saytlar
4%
Oilaviy aloqalar
 
Oilaviy aloqalar
52%
Do’st/tanishlar orqali
 
Do’st/tanishlar orqali
10%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
6%
Ish yarmarkasi
 
Ish yarmarkasi
6%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
22%
Ish qidirsh bo’yicha saytlar
 
Ish qidirsh bo’yicha saytlar
9%
Oilaviy aloqalar
 
Oilaviy aloqalar
44%
Do’st/tanishlar orqali
 
Do’st/tanishlar orqali
13%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
5%
Ish yarmarkasi
 
Ish yarmarkasi
8%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
10%
Ish qidirsh bo’yicha saytlar
 
Ish qidirsh bo’yicha saytlar
5%
Oilaviy aloqalar
 
Oilaviy aloqalar
57%
Do’st/tanishlar orqali
 
Do’st/tanishlar orqali
16%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
6%
Ish yarmarkasi
 
Ish yarmarkasi
15%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
18%
Ish qidirsh bo’yicha saytlar
 
Ish qidirsh bo’yicha saytlar
5%
Oilaviy aloqalar
 
Oilaviy aloqalar
45%
Do’st/tanishlar orqali
 
Do’st/tanishlar orqali
11%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
FEB 1. 2019
Ish qidirganda Siz ko’proq qaysi axborot manbaidan foydalanasiz? (o'z variantingiz) / Какой источник информации Ты используешь чаще всего при поиске работы? (свой вариант)
49 berilgan savollardan 68 ga javob berdilar
ish
bo
va
yo
узим
bir
borib
ham
hech
hokim
ijtimoiy
ishga
izlaganman
joy
lgan
qilganman
qligini
shu
soxada
tashkilotlardan
uchun
буйича
ва
иш
кидириш
сайтлардан
ўзим
250
aholi
asosan
atrofimdagi
bandligiga
berishdi
berishmagan
boldim
bor
buyicha
da
deb
diplomim
doim
edim
foydalanaman
ga
habar
hamma
hh
hokimdan
hozircha
hujjatlarni
FEB 1. 2019
Siz OTM yoki kollejda o’qigan mutaxassisligingiz bo’yicha ishlaysizmi? / Ты работаешь по специальности, по которой обучался/ась в ВУЗе или колледже?
619 berilgan savollardan 625 ga javob berdilar
Female
58%
Ha
 
Ha
25%
Yo'q
 
Yo'q
17%
Ish yo'q
 
Ish yo'q

Male
48%
Ha
 
Ha
35%
Yo'q
 
Yo'q
17%
Ish yo'q
 
Ish yo'q
0-14
0%
Ha
 
Ha
0%
Yo'q
 
Yo'q
100%
Ish yo'q
 
Ish yo'q

15-19
15%
Ha
 
Ha
49%
Yo'q
 
Yo'q
36%
Ish yo'q
 
Ish yo'q

20-24
40%
Ha
 
Ha
37%
Yo'q
 
Yo'q
23%
Ish yo'q
 
Ish yo'q

25-30
60%
Ha
 
Ha
28%
Yo'q
 
Yo'q
12%
Ish yo'q
 
Ish yo'q

31-34
66%
Ha
 
Ha
26%
Yo'q
 
Yo'q
8%
Ish yo'q
 
Ish yo'q

35+
77%
Ha
 
Ha
16%
Yo'q
 
Yo'q
7%
Ish yo'q
 
Ish yo'q
52%
Ha
 
Ha
32%
Yo'q
 
Yo'q
16%
Ish yo'q
 
Ish yo'q
FEB 1. 2019
Siz nima uchun mutaxassisligingiz bo’yicha ishlamaysiz? / Почему Ты не работаешь по специальности?
193 berilgan savollardan 200 ga javob berdilar
Female
26%
Ish tajribam yo’q
 
Ish tajribam yo’q
30%
Mutaxassisligim bo’yicha ish yo’q
 
Mutaxassisligim bo’yicha ish yo’q
16%
Oz haq to’lashadi
 
Oz haq to’lashadi
4%
O’z biznesimni ochdim
 
O’z biznesimni ochdim
10%
Ko’proq to’laydigan ishlayapman
 
Ko’proq to’laydigan ishlayapman
14%
Mutaxassisligim yoqmaydi
 
Mutaxassisligim yoqmaydi

Male
22%
Ish tajribam yo’q
 
Ish tajribam yo’q
25%
Mutaxassisligim bo’yicha ish yo’q
 
Mutaxassisligim bo’yicha ish yo’q
23%
Oz haq to’lashadi
 
Oz haq to’lashadi
6%
O’z biznesimni ochdim
 
O’z biznesimni ochdim
18%
Ko’proq to’laydigan ishlayapman
 
Ko’proq to’laydigan ishlayapman
6%
Mutaxassisligim yoqmaydi
 
Mutaxassisligim yoqmaydi
0-14
0%
Ish tajribam yo’q
 
Ish tajribam yo’q
0%
Mutaxassisligim bo’yicha ish yo’q
 
Mutaxassisligim bo’yicha ish yo’q
0%
Oz haq to’lashadi
 
Oz haq to’lashadi
0%
O’z biznesimni ochdim
 
O’z biznesimni ochdim
0%
Ko’proq to’laydigan ishlayapman
 
Ko’proq to’laydigan ishlayapman
0%
Mutaxassisligim yoqmaydi
 
Mutaxassisligim yoqmaydi

15-19
46%
Ish tajribam yo’q
 
Ish tajribam yo’q
25%
Mutaxassisligim bo’yicha ish yo’q
 
Mutaxassisligim bo’yicha ish yo’q
7%
Oz haq to’lashadi
 
Oz haq to’lashadi
0%
O’z biznesimni ochdim
 
O’z biznesimni ochdim
7%
Ko’proq to’laydigan ishlayapman
 
Ko’proq to’laydigan ishlayapman
14%
Mutaxassisligim yoqmaydi
 
Mutaxassisligim yoqmaydi

20-24
22%
Ish tajribam yo’q
 
Ish tajribam yo’q
24%
Mutaxassisligim bo’yicha ish yo’q
 
Mutaxassisligim bo’yicha ish yo’q
19%
Oz haq to’lashadi
 
Oz haq to’lashadi
7%
O’z biznesimni ochdim
 
O’z biznesimni ochdim
19%
Ko’proq to’laydigan ishlayapman
 
Ko’proq to’laydigan ishlayapman
9%
Mutaxassisligim yoqmaydi
 
Mutaxassisligim yoqmaydi

25-30
16%
Ish tajribam yo’q
 
Ish tajribam yo’q
31%
Mutaxassisligim bo’yicha ish yo’q
 
Mutaxassisligim bo’yicha ish yo’q
31%
Oz haq to’lashadi
 
Oz haq to’lashadi
7%
O’z biznesimni ochdim
 
O’z biznesimni ochdim
13%
Ko’proq to’laydigan ishlayapman
 
Ko’proq to’laydigan ishlayapman
2%
Mutaxassisligim yoqmaydi
 
Mutaxassisligim yoqmaydi

31-34
7%
Ish tajribam yo’q
 
Ish tajribam yo’q
27%
Mutaxassisligim bo’yicha ish yo’q
 
Mutaxassisligim bo’yicha ish yo’q
40%
Oz haq to’lashadi
 
Oz haq to’lashadi
0%
O’z biznesimni ochdim
 
O’z biznesimni ochdim
20%
Ko’proq to’laydigan ishlayapman
 
Ko’proq to’laydigan ishlayapman
7%
Mutaxassisligim yoqmaydi
 
Mutaxassisligim yoqmaydi

35+
10%
Ish tajribam yo’q
 
Ish tajribam yo’q
40%
Mutaxassisligim bo’yicha ish yo’q
 
Mutaxassisligim bo’yicha ish yo’q
10%
Oz haq to’lashadi
 
Oz haq to’lashadi
20%
O’z biznesimni ochdim
 
O’z biznesimni ochdim
10%
Ko’proq to’laydigan ishlayapman
 
Ko’proq to’laydigan ishlayapman
10%
Mutaxassisligim yoqmaydi
 
Mutaxassisligim yoqmaydi
23%
Ish tajribam yo’q
 
Ish tajribam yo’q
27%
Mutaxassisligim bo’yicha ish yo’q
 
Mutaxassisligim bo’yicha ish yo’q
21%
Oz haq to’lashadi
 
Oz haq to’lashadi
5%
O’z biznesimni ochdim
 
O’z biznesimni ochdim
16%
Ko’proq to’laydigan ishlayapman
 
Ko’proq to’laydigan ishlayapman
8%
Mutaxassisligim yoqmaydi
 
Mutaxassisligim yoqmaydi
FEB 1. 2019
Siz qayerda ishlashni xohlardingiz? / Где бы Ты хотел/а работать?
1013 berilgan savollardan 1032 ga javob berdilar
Female
30%
Davlat xizmatida
 
Davlat xizmatida
19%
Xususiy kompaniyalarda
 
Xususiy kompaniyalarda
30%
O’z ishimni ochishni xohlardim
 
O’z ishimni ochishni xohlardim
21%
Chet elda
 
Chet elda

Male
38%
Davlat xizmatida
 
Davlat xizmatida
11%
Xususiy kompaniyalarda
 
Xususiy kompaniyalarda
32%
O’z ishimni ochishni xohlardim
 
O’z ishimni ochishni xohlardim
19%
Chet elda
 
Chet elda
0-14
0%
Davlat xizmatida
 
Davlat xizmatida
0%
Xususiy kompaniyalarda
 
Xususiy kompaniyalarda
0%
O’z ishimni ochishni xohlardim
 
O’z ishimni ochishni xohlardim
100%
Chet elda
 
Chet elda

15-19
19%
Davlat xizmatida
 
Davlat xizmatida
22%
Xususiy kompaniyalarda
 
Xususiy kompaniyalarda
32%
O’z ishimni ochishni xohlardim
 
O’z ishimni ochishni xohlardim
27%
Chet elda
 
Chet elda

20-24
36%
Davlat xizmatida
 
Davlat xizmatida
15%
Xususiy kompaniyalarda
 
Xususiy kompaniyalarda
34%
O’z ishimni ochishni xohlardim
 
O’z ishimni ochishni xohlardim
16%
Chet elda
 
Chet elda

25-30
43%
Davlat xizmatida
 
Davlat xizmatida
11%
Xususiy kompaniyalarda
 
Xususiy kompaniyalarda
31%
O’z ishimni ochishni xohlardim
 
O’z ishimni ochishni xohlardim
14%
Chet elda
 
Chet elda

31-34
42%
Davlat xizmatida
 
Davlat xizmatida
6%
Xususiy kompaniyalarda
 
Xususiy kompaniyalarda
35%
O’z ishimni ochishni xohlardim
 
O’z ishimni ochishni xohlardim
17%
Chet elda
 
Chet elda

35+
32%
Davlat xizmatida
 
Davlat xizmatida
10%
Xususiy kompaniyalarda
 
Xususiy kompaniyalarda
30%
O’z ishimni ochishni xohlardim
 
O’z ishimni ochishni xohlardim
28%
Chet elda
 
Chet elda
35%
Davlat xizmatida
 
Davlat xizmatida
14%
Xususiy kompaniyalarda
 
Xususiy kompaniyalarda
31%
O’z ishimni ochishni xohlardim
 
O’z ishimni ochishni xohlardim
20%
Chet elda
 
Chet elda
FEB 1. 2019
Siz maxsus mobil ilova orqali tumaningizdagi bo’sh ish o’rinlari haqida ma’lumot olishni istaysizmi? / Хотел/а бы получать информацию о вакансиях в твоем городе/регионе через специальное мобильное приложение?
1002 berilgan savollardan 1013 ga javob berdilar
Female
84%
Ha
 
Ha
16%
Yo'q
 
Yo'q

Male
81%
Ha
 
Ha
19%
Yo'q
 
Yo'q
0-14
100%
Ha
 
Ha
0%
Yo'q
 
Yo'q

15-19
76%
Ha
 
Ha
24%
Yo'q
 
Yo'q

20-24
85%
Ha
 
Ha
15%
Yo'q
 
Yo'q

25-30
89%
Ha
 
Ha
11%
Yo'q
 
Yo'q

31-34
79%
Ha
 
Ha
21%
Yo'q
 
Yo'q

35+
76%
Ha
 
Ha
24%
Yo'q
 
Yo'q
82%
Ha
 
Ha
18%
Yo'q
 
Yo'q
FEB 1. 2019
Sizga o’zingizga mos kasbni tanlash uchun davlatdan (davlat muassasalaridan) yordam/yo’naltirish kerakmi / Нужна ли Тебе помощь/направление от государства/госучреждений, чтобы выбрать подходящую себе профессию?
993 berilgan savollardan 1002 ga javob berdilar
Female
41%
Ha
 
Ha
40%
Yo'q
 
Yo'q
18%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
43%
Ha
 
Ha
44%
Yo'q
 
Yo'q
14%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
0%
Ha
 
Ha
0%
Yo'q
 
Yo'q
100%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
48%
Ha
 
Ha
30%
Yo'q
 
Yo'q
22%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
44%
Ha
 
Ha
41%
Yo'q
 
Yo'q
15%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
42%
Ha
 
Ha
44%
Yo'q
 
Yo'q
14%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
42%
Ha
 
Ha
46%
Yo'q
 
Yo'q
12%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
30%
Ha
 
Ha
58%
Yo'q
 
Yo'q
12%
Bilmadim
 
Bilmadim
42%
Ha
 
Ha
43%
Yo'q
 
Yo'q
15%
Bilmadim
 
Bilmadim
FEB 1. 2019
Siz yashayotgan rayoningizda rasmiylashtirishsiz ishlash (mehnat dafrchasini ochmasdan) muammosi bor deb hisoblaysizmi? / Считаешь ли, что в Твоем районе существует проблема работы без оформления трудовой книжки?
975 berilgan savollardan 993 ga javob berdilar
Female
42%
Ha
 
Ha
24%
Yo'q
 
Yo'q
33%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
45%
Ha
 
Ha
24%
Yo'q
 
Yo'q
32%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
0%
Ha
 
Ha
0%
Yo'q
 
Yo'q
100%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
33%
Ha
 
Ha
21%
Yo'q
 
Yo'q
46%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
50%
Ha
 
Ha
22%
Yo'q
 
Yo'q
28%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
44%
Ha
 
Ha
29%
Yo'q
 
Yo'q
27%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
42%
Ha
 
Ha
27%
Yo'q
 
Yo'q
31%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
51%
Ha
 
Ha
23%
Yo'q
 
Yo'q
26%
Bilmadim
 
Bilmadim
43%
Ha
 
Ha
24%
Yo'q
 
Yo'q
32%
Bilmadim
 
Bilmadim
FEB 1. 2019
Sizningcha, ishga joylashishda yoshlarni qo’llab-quvvatlash uchun davlat nima qilishi kerak? / Что необходимо сделать государству, чтобы поддержать молодых людей при трудоустройстве?
815 berilgan savollardan 975 ga javob berdilar
kerak
ish
bo
va
ko
не
yo
на
ishga
uchun
керак
bilan
yaratish
qilish
berish
иш
davlat
yoshlarni
ham
yaxshi
bir
yoshlar
har
sh
yoshlarga
для
deb
работу
по
lozim
rinlari
bu
oylik
tanish
знаю
работы
bilmadim
yoki
yordam
дать
qo
больше
что
bor
emas
rinlarini
korrupsiyani
mehnat
yangi
yicha

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Yoshlar o’z biznesini olib borishga tayyormi?
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar