JAMIYAT / ОБЩЕСТВО
Informatsion dasturlarni kuzatasizmi? / Смотришь ли Ты информационные программы?
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 7 savollar
35% javoblar ulushi
1545 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 4400 so'raldi
Jan 25. 2019
1) Yangiliklarni asosan qaysi manbadan kuzatasiz? / 1) Какой у Тебя основной источник для получения новостей?
Jan 25. 2019
2) Siz O’zbekistondagi jarayonlar haqida axborotlarni qayerdan olasiz? / 2) Откуда Ты черпаешь новости о событиях в Узбекистане?
Jan 25. 2019
3) Как Ты оцениваешь работу ведущих и корреспондентов информационных программ в Узбекистане? / 3) Siz O’zbekistondagi TV va radioning axborot dasturlari boshlovchilari va muxbirlari ishini qanday baholaysiz?
Jan 25. 2019
4) TV yoki radiodagi axborot dasturlari boshlovchi/muxbirlaridan kim Sizga ko’proq yoqadi? / 4) Кто из ведущих/корреспондентов информационных программ на ТВ или радио нравится Тебе больше всего?
Jan 25. 2019
5) Sizga O’zbekiston TV va radiolaridagi tanqidiy axborotlarning sifati ma’qulmi? / 5) Нравится ли Вам качество критических информационных новостей на ТВ и радио?
Jan 25. 2019
6) Axborot materiallarni ko’rayotganingizda, Siz nimaga ko’proq e’tibor berasiz? / 6) На что Ты больше всего обращаешь внимание при просмотре информационных материалов?
Jan 25. 2019
7) Siz TV yoki radioda axborot ko’rsatuvi yoki eshittirishini boshlovchisi bo’lishni xohlaysizmi? / 7) Хотел/а бы Ты стать ведущим инфоромационной программы на ТВ или радио?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

JAN 25. 2019
1) Yangiliklarni asosan qaysi manbadan kuzatasiz? / 1) Какой у Тебя основной источник для получения новостей?
1545 berilgan savollardan 4400 ga javob berdilar
Female
24%
Televideniye
 
Televideniye
1%
Radio
 
Radio
30%
Internet-nashrlar
 
Internet-nashrlar
45%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar

Male
14%
Televideniye
 
Televideniye
1%
Radio
 
Radio
41%
Internet-nashrlar
 
Internet-nashrlar
45%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
0-14
0%
Televideniye
 
Televideniye
0%
Radio
 
Radio
50%
Internet-nashrlar
 
Internet-nashrlar
50%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar

15-19
18%
Televideniye
 
Televideniye
1%
Radio
 
Radio
25%
Internet-nashrlar
 
Internet-nashrlar
56%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar

20-24
14%
Televideniye
 
Televideniye
1%
Radio
 
Radio
36%
Internet-nashrlar
 
Internet-nashrlar
48%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar

25-30
20%
Televideniye
 
Televideniye
1%
Radio
 
Radio
40%
Internet-nashrlar
 
Internet-nashrlar
40%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar

31-34
15%
Televideniye
 
Televideniye
0%
Radio
 
Radio
50%
Internet-nashrlar
 
Internet-nashrlar
35%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar

35+
24%
Televideniye
 
Televideniye
0%
Radio
 
Radio
41%
Internet-nashrlar
 
Internet-nashrlar
35%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
18%
Televideniye
 
Televideniye
1%
Radio
 
Radio
37%
Internet-nashrlar
 
Internet-nashrlar
45%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
JAN 25. 2019
2) Siz O’zbekistondagi jarayonlar haqida axborotlarni qayerdan olasiz? / 2) Откуда Ты черпаешь новости о событиях в Узбекистане?
1503 berilgan savollardan 1545 ga javob berdilar
Female
12%
“Ахборот 24” –“O‘zbekiston 24” TVda
 
“Ахборот 24” –“O‘zbekiston 24” TVda
3%
“Davr” – “Yoshlar”da
 
“Davr” – “Yoshlar”da
14%
“Zamon” – “Sevimli”da
 
“Zamon” – “Sevimli”da
7%
“Hudud” – “MY5”da
 
“Hudud” – “MY5”da
5%
“O’zb.yangiliklari 7/24” - UzReport
 
“O’zb.yangiliklari 7/24” - UzReport
30%
Internetdan
 
Internetdan
29%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan

Male
13%
“Ахборот 24” –“O‘zbekiston 24” TVda
 
“Ахборот 24” –“O‘zbekiston 24” TVda
1%
“Davr” – “Yoshlar”da
 
“Davr” – “Yoshlar”da
9%
“Zamon” – “Sevimli”da
 
“Zamon” – “Sevimli”da
5%
“Hudud” – “MY5”da
 
“Hudud” – “MY5”da
4%
“O’zb.yangiliklari 7/24” - UzReport
 
“O’zb.yangiliklari 7/24” - UzReport
38%
Internetdan
 
Internetdan
31%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
0-14
0%
“Ахборот 24” –“O‘zbekiston 24” TVda
 
“Ахборот 24” –“O‘zbekiston 24” TVda
0%
“Davr” – “Yoshlar”da
 
“Davr” – “Yoshlar”da
0%
“Zamon” – “Sevimli”da
 
“Zamon” – “Sevimli”da
0%
“Hudud” – “MY5”da
 
“Hudud” – “MY5”da
0%
“O’zb.yangiliklari 7/24” - UzReport
 
“O’zb.yangiliklari 7/24” - UzReport
0%
Internetdan
 
Internetdan
100%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan

15-19
9%
“Ахборот 24” –“O‘zbekiston 24” TVda
 
“Ахборот 24” –“O‘zbekiston 24” TVda
2%
“Davr” – “Yoshlar”da
 
“Davr” – “Yoshlar”da
10%
“Zamon” – “Sevimli”da
 
“Zamon” – “Sevimli”da
6%
“Hudud” – “MY5”da
 
“Hudud” – “MY5”da
3%
“O’zb.yangiliklari 7/24” - UzReport
 
“O’zb.yangiliklari 7/24” - UzReport
26%
Internetdan
 
Internetdan
45%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan

20-24
12%
“Ахборот 24” –“O‘zbekiston 24” TVda
 
“Ахборот 24” –“O‘zbekiston 24” TVda
2%
“Davr” – “Yoshlar”da
 
“Davr” – “Yoshlar”da
11%
“Zamon” – “Sevimli”da
 
“Zamon” – “Sevimli”da
5%
“Hudud” – “MY5”da
 
“Hudud” – “MY5”da
5%
“O’zb.yangiliklari 7/24” - UzReport
 
“O’zb.yangiliklari 7/24” - UzReport
38%
Internetdan
 
Internetdan
28%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan

25-30
13%
“Ахборот 24” –“O‘zbekiston 24” TVda
 
“Ахборот 24” –“O‘zbekiston 24” TVda
1%
“Davr” – “Yoshlar”da
 
“Davr” – “Yoshlar”da
14%
“Zamon” – “Sevimli”da
 
“Zamon” – “Sevimli”da
7%
“Hudud” – “MY5”da
 
“Hudud” – “MY5”da
3%
“O’zb.yangiliklari 7/24” - UzReport
 
“O’zb.yangiliklari 7/24” - UzReport
37%
Internetdan
 
Internetdan
26%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan

31-34
16%
“Ахборот 24” –“O‘zbekiston 24” TVda
 
“Ахборот 24” –“O‘zbekiston 24” TVda
1%
“Davr” – “Yoshlar”da
 
“Davr” – “Yoshlar”da
7%
“Zamon” – “Sevimli”da
 
“Zamon” – “Sevimli”da
5%
“Hudud” – “MY5”da
 
“Hudud” – “MY5”da
3%
“O’zb.yangiliklari 7/24” - UzReport
 
“O’zb.yangiliklari 7/24” - UzReport
41%
Internetdan
 
Internetdan
26%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan

35+
18%
“Ахборот 24” –“O‘zbekiston 24” TVda
 
“Ахборот 24” –“O‘zbekiston 24” TVda
3%
“Davr” – “Yoshlar”da
 
“Davr” – “Yoshlar”da
8%
“Zamon” – “Sevimli”da
 
“Zamon” – “Sevimli”da
8%
“Hudud” – “MY5”da
 
“Hudud” – “MY5”da
9%
“O’zb.yangiliklari 7/24” - UzReport
 
“O’zb.yangiliklari 7/24” - UzReport
36%
Internetdan
 
Internetdan
19%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
13%
“Ахборот 24” –“O‘zbekiston 24” TVda
 
“Ахборот 24” –“O‘zbekiston 24” TVda
2%
“Davr” – “Yoshlar”da
 
“Davr” – “Yoshlar”da
11%
“Zamon” – “Sevimli”da
 
“Zamon” – “Sevimli”da
6%
“Hudud” – “MY5”da
 
“Hudud” – “MY5”da
4%
“O’zb.yangiliklari 7/24” - UzReport
 
“O’zb.yangiliklari 7/24” - UzReport
35%
Internetdan
 
Internetdan
30%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
JAN 25. 2019
3) Как Ты оцениваешь работу ведущих и корреспондентов информационных программ в Узбекистане? / 3) Siz O’zbekistondagi TV va radioning axborot dasturlari boshlovchilari va muxbirlari ishini qanday baholaysiz?
404 berilgan savollardan 409 ga javob berdilar
Female
3%
Juda yomon
 
Juda yomon
1%
Yomon
 
Yomon
30%
O'rtacha
 
O'rtacha
53%
Yaxshi
 
Yaxshi
13%
A'lo
 
A'lo

Male
5%
Juda yomon
 
Juda yomon
3%
Yomon
 
Yomon
35%
O'rtacha
 
O'rtacha
42%
Yaxshi
 
Yaxshi
14%
A'lo
 
A'lo
0-14
0%
Juda yomon
 
Juda yomon
0%
Yomon
 
Yomon
0%
O'rtacha
 
O'rtacha
0%
Yaxshi
 
Yaxshi
0%
A'lo
 
A'lo

15-19
8%
Juda yomon
 
Juda yomon
0%
Yomon
 
Yomon
27%
O'rtacha
 
O'rtacha
41%
Yaxshi
 
Yaxshi
24%
A'lo
 
A'lo

20-24
2%
Juda yomon
 
Juda yomon
2%
Yomon
 
Yomon
38%
O'rtacha
 
O'rtacha
41%
Yaxshi
 
Yaxshi
17%
A'lo
 
A'lo

25-30
6%
Juda yomon
 
Juda yomon
5%
Yomon
 
Yomon
33%
O'rtacha
 
O'rtacha
44%
Yaxshi
 
Yaxshi
13%
A'lo
 
A'lo

31-34
3%
Juda yomon
 
Juda yomon
3%
Yomon
 
Yomon
24%
O'rtacha
 
O'rtacha
59%
Yaxshi
 
Yaxshi
11%
A'lo
 
A'lo

35+
2%
Juda yomon
 
Juda yomon
5%
Yomon
 
Yomon
44%
O'rtacha
 
O'rtacha
48%
Yaxshi
 
Yaxshi
2%
A'lo
 
A'lo
4%
Juda yomon
 
Juda yomon
3%
Yomon
 
Yomon
33%
O'rtacha
 
O'rtacha
46%
Yaxshi
 
Yaxshi
14%
A'lo
 
A'lo
JAN 25. 2019
4) TV yoki radiodagi axborot dasturlari boshlovchi/muxbirlaridan kim Sizga ko’proq yoqadi? / 4) Кто из ведущих/корреспондентов информационных программ на ТВ или радио нравится Тебе больше всего?
415 berilgan savollardan 528 ga javob berdilar
amirxon
sarvar
umarov
не
va
амирхон
dildora
dilnoza
jahongir
знаю
bahodirov
rustamova
сарвар
bilmayman
olimov
boshlovchilari
my5
zamon
ismini
saidova
baxodirov
bilmadim
hech
jamshid
bilmiman
kim
tv
дилдора
умаров
amirhon
davron
hammasi
markaziy
ва
помню
рустамова
24
arevat
grigoryan
ismi
sevimli
studiya
их
незнаю
олимов
bohodirov
esimda
jayev
ko
sherzod
JAN 25. 2019
5) Sizga O’zbekiston TV va radiolaridagi tanqidiy axborotlarning sifati ma’qulmi? / 5) Нравится ли Вам качество критических информационных новостей на ТВ и радио?
409 berilgan savollardan 415 ga javob berdilar
Female
50%
Ma'qul
 
Ma'qul
11%
Yoqmaydi
 
Yoqmaydi
24%
Tanqidni ko'rmayapman
 
Tanqidni ko'rmayapman
15%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
47%
Ma'qul
 
Ma'qul
15%
Yoqmaydi
 
Yoqmaydi
27%
Tanqidni ko'rmayapman
 
Tanqidni ko'rmayapman
12%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
0%
Ma'qul
 
Ma'qul
0%
Yoqmaydi
 
Yoqmaydi
0%
Tanqidni ko'rmayapman
 
Tanqidni ko'rmayapman
0%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
61%
Ma'qul
 
Ma'qul
4%
Yoqmaydi
 
Yoqmaydi
16%
Tanqidni ko'rmayapman
 
Tanqidni ko'rmayapman
18%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
31%
Ma'qul
 
Ma'qul
16%
Yoqmaydi
 
Yoqmaydi
39%
Tanqidni ko'rmayapman
 
Tanqidni ko'rmayapman
14%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
50%
Ma'qul
 
Ma'qul
8%
Yoqmaydi
 
Yoqmaydi
27%
Tanqidni ko'rmayapman
 
Tanqidni ko'rmayapman
15%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
43%
Ma'qul
 
Ma'qul
24%
Yoqmaydi
 
Yoqmaydi
24%
Tanqidni ko'rmayapman
 
Tanqidni ko'rmayapman
8%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
56%
Ma'qul
 
Ma'qul
13%
Yoqmaydi
 
Yoqmaydi
24%
Tanqidni ko'rmayapman
 
Tanqidni ko'rmayapman
8%
Bilmadim
 
Bilmadim
48%
Ma'qul
 
Ma'qul
12%
Yoqmaydi
 
Yoqmaydi
26%
Tanqidni ko'rmayapman
 
Tanqidni ko'rmayapman
13%
Bilmadim
 
Bilmadim
JAN 25. 2019
6) Axborot materiallarni ko’rayotganingizda, Siz nimaga ko’proq e’tibor berasiz? / 6) На что Ты больше всего обращаешь внимание при просмотре информационных материалов?
1360 berilgan savollardan 1379 ga javob berdilar
Female
3%
Dizayn, musiqa foni
 
Dizayn, musiqa foni
3%
Material uzatish dinamikasi
 
Material uzatish dinamikasi
2%
Mashhur shaxslar ishtiroki
 
Mashhur shaxslar ishtiroki
3%
Oddiy odamlar ishtiroki
 
Oddiy odamlar ishtiroki
33%
Material mazmuni
 
Material mazmuni
4%
Boshlovchilar ishi
 
Boshlovchilar ishi
53%
Ishonchlilik va dolzarblik
 
Ishonchlilik va dolzarblik

Male
2%
Dizayn, musiqa foni
 
Dizayn, musiqa foni
2%
Material uzatish dinamikasi
 
Material uzatish dinamikasi
1%
Mashhur shaxslar ishtiroki
 
Mashhur shaxslar ishtiroki
4%
Oddiy odamlar ishtiroki
 
Oddiy odamlar ishtiroki
26%
Material mazmuni
 
Material mazmuni
2%
Boshlovchilar ishi
 
Boshlovchilar ishi
63%
Ishonchlilik va dolzarblik
 
Ishonchlilik va dolzarblik
0-14
0%
Dizayn, musiqa foni
 
Dizayn, musiqa foni
0%
Material uzatish dinamikasi
 
Material uzatish dinamikasi
50%
Mashhur shaxslar ishtiroki
 
Mashhur shaxslar ishtiroki
0%
Oddiy odamlar ishtiroki
 
Oddiy odamlar ishtiroki
0%
Material mazmuni
 
Material mazmuni
0%
Boshlovchilar ishi
 
Boshlovchilar ishi
50%
Ishonchlilik va dolzarblik
 
Ishonchlilik va dolzarblik

15-19
5%
Dizayn, musiqa foni
 
Dizayn, musiqa foni
5%
Material uzatish dinamikasi
 
Material uzatish dinamikasi
3%
Mashhur shaxslar ishtiroki
 
Mashhur shaxslar ishtiroki
4%
Oddiy odamlar ishtiroki
 
Oddiy odamlar ishtiroki
31%
Material mazmuni
 
Material mazmuni
5%
Boshlovchilar ishi
 
Boshlovchilar ishi
47%
Ishonchlilik va dolzarblik
 
Ishonchlilik va dolzarblik

20-24
2%
Dizayn, musiqa foni
 
Dizayn, musiqa foni
3%
Material uzatish dinamikasi
 
Material uzatish dinamikasi
2%
Mashhur shaxslar ishtiroki
 
Mashhur shaxslar ishtiroki
4%
Oddiy odamlar ishtiroki
 
Oddiy odamlar ishtiroki
32%
Material mazmuni
 
Material mazmuni
3%
Boshlovchilar ishi
 
Boshlovchilar ishi
53%
Ishonchlilik va dolzarblik
 
Ishonchlilik va dolzarblik

25-30
2%
Dizayn, musiqa foni
 
Dizayn, musiqa foni
1%
Material uzatish dinamikasi
 
Material uzatish dinamikasi
1%
Mashhur shaxslar ishtiroki
 
Mashhur shaxslar ishtiroki
5%
Oddiy odamlar ishtiroki
 
Oddiy odamlar ishtiroki
22%
Material mazmuni
 
Material mazmuni
1%
Boshlovchilar ishi
 
Boshlovchilar ishi
68%
Ishonchlilik va dolzarblik
 
Ishonchlilik va dolzarblik

31-34
1%
Dizayn, musiqa foni
 
Dizayn, musiqa foni
1%
Material uzatish dinamikasi
 
Material uzatish dinamikasi
1%
Mashhur shaxslar ishtiroki
 
Mashhur shaxslar ishtiroki
1%
Oddiy odamlar ishtiroki
 
Oddiy odamlar ishtiroki
21%
Material mazmuni
 
Material mazmuni
4%
Boshlovchilar ishi
 
Boshlovchilar ishi
71%
Ishonchlilik va dolzarblik
 
Ishonchlilik va dolzarblik

35+
0%
Dizayn, musiqa foni
 
Dizayn, musiqa foni
2%
Material uzatish dinamikasi
 
Material uzatish dinamikasi
1%
Mashhur shaxslar ishtiroki
 
Mashhur shaxslar ishtiroki
3%
Oddiy odamlar ishtiroki
 
Oddiy odamlar ishtiroki
30%
Material mazmuni
 
Material mazmuni
1%
Boshlovchilar ishi
 
Boshlovchilar ishi
62%
Ishonchlilik va dolzarblik
 
Ishonchlilik va dolzarblik
2%
Dizayn, musiqa foni
 
Dizayn, musiqa foni
3%
Material uzatish dinamikasi
 
Material uzatish dinamikasi
2%
Mashhur shaxslar ishtiroki
 
Mashhur shaxslar ishtiroki
4%
Oddiy odamlar ishtiroki
 
Oddiy odamlar ishtiroki
28%
Material mazmuni
 
Material mazmuni
2%
Boshlovchilar ishi
 
Boshlovchilar ishi
59%
Ishonchlilik va dolzarblik
 
Ishonchlilik va dolzarblik
JAN 25. 2019
7) Siz TV yoki radioda axborot ko’rsatuvi yoki eshittirishini boshlovchisi bo’lishni xohlaysizmi? / 7) Хотел/а бы Ты стать ведущим инфоромационной программы на ТВ или радио?
1346 berilgan savollardan 1360 ga javob berdilar
Female
54%
Ha
 
Ha
23%
Yo'q
 
Yo'q
23%
O'ylamaganman
 
O'ylamaganman

Male
37%
Ha
 
Ha
34%
Yo'q
 
Yo'q
28%
O'ylamaganman
 
O'ylamaganman
0-14
50%
Ha
 
Ha
0%
Yo'q
 
Yo'q
50%
O'ylamaganman
 
O'ylamaganman

15-19
49%
Ha
 
Ha
26%
Yo'q
 
Yo'q
24%
O'ylamaganman
 
O'ylamaganman

20-24
50%
Ha
 
Ha
27%
Yo'q
 
Yo'q
23%
O'ylamaganman
 
O'ylamaganman

25-30
40%
Ha
 
Ha
33%
Yo'q
 
Yo'q
27%
O'ylamaganman
 
O'ylamaganman

31-34
41%
Ha
 
Ha
30%
Yo'q
 
Yo'q
29%
O'ylamaganman
 
O'ylamaganman

35+
34%
Ha
 
Ha
35%
Yo'q
 
Yo'q
31%
O'ylamaganman
 
O'ylamaganman
42%
Ha
 
Ha
31%
Yo'q
 
Yo'q
26%
O'ylamaganman
 
O'ylamaganman

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Gender zo’ravonlik sabablari
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar