JAMIYAT / ОБЩЕСТВО
O’zbekistonda harbiy xizmat haqida / О военной службе в Узбекистане
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 9 savollar
42% javoblar ulushi
1721 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 4145 so'raldi
Jan 11. 2019
1) Siz O’zbekistonda harbiy xizmatni o’tash nufuzli va obro’li deb hisoblaysizmi? / 1) Считаешь ли Ты военную службу в Узбекистане статусной и престижной?
Jan 11. 2019
Nima uchun Siz harbiy xizmatni o’tash nufuzli emas deb o’ylaysiz? / Почему Ты считаешь военную службу не престижной?
Jan 11. 2019
2) Siz O’zbekiston armiyasida xizmat qilishni xohlarmidingiz? / 2) Хотел/а бы Ты служить в армии Узбекистана?
Jan 11. 2019
3) O’zbekistonda harbiy xizmatga chaqiruv yoshi 18dan 27gacha belgilangan. Сhaqiruv yoshini 27dan 25 yoshgacha pasaytirish kerakmi? / 3) В Узбекистане призывной возраст установлен с 18 до 27 лет. Стоит ли снизить призывной возраст с 27 до 25 лет?
Jan 11. 2019
4) Sizningcha, ayollar uchun ham harbiy majburlikni joriy etish kerakmi? / 4) Как Ты думаешь, стоит ли вносить воинскую обязанность и для лиц женского пола в Узбекистане?
Jan 11. 2019
5) OTMlarga kirishda, armiyada xizmat qilgan shaxslarga bonus ballar taqdim etiladi. Bu imtiyozga munosabatingiz? / 5) При поступлении в ВУЗы, лица, служившие в армии получают бонусные баллы. Как Ты относишься к такой льготе?
Jan 11. 2019
6) O’zbekistonda harbiy xizmatga chaqiruvni fevral-mart oylaridan aprel-may oylariga o’tkazishga qanday qaraysiz? / 6) Как Ты относишься к переносу призыва на военную службу c февраля-марта на апрель-май?
Jan 11. 2019
7) Yuqori sinflarda boshlang’ich harbiy tayyorgarlik darslari kerakmi? / 7) Нужны ли в старших классах уроки начальной военной подготовки?
Jan 11. 2019
8) Oylik/muqobil xizmatni (1 oy ichida harbiy xizmatni o’tash) o’tashni isloh qilish kerakmi? / 8) Стоит ли реформировать МПР – месячную/альтернативную службу: прохождение службы за оплату в 1 месяц?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

JAN 11. 2019
1) Siz O’zbekistonda harbiy xizmatni o’tash nufuzli va obro’li deb hisoblaysizmi? / 1) Считаешь ли Ты военную службу в Узбекистане статусной и престижной?
1721 berilgan savollardan 4145 ga javob berdilar
Female
76%
Ha
 
Ha
9%
Yo'q
 
Yo'q
15%
Bilmayman
 
Bilmayman

Male
79%
Ha
 
Ha
14%
Yo'q
 
Yo'q
7%
Bilmayman
 
Bilmayman
0-14
100%
Ha
 
Ha
0%
Yo'q
 
Yo'q
0%
Bilmayman
 
Bilmayman

15-19
67%
Ha
 
Ha
13%
Yo'q
 
Yo'q
19%
Bilmayman
 
Bilmayman

20-24
74%
Ha
 
Ha
15%
Yo'q
 
Yo'q
11%
Bilmayman
 
Bilmayman

25-30
86%
Ha
 
Ha
10%
Yo'q
 
Yo'q
4%
Bilmayman
 
Bilmayman

31-34
84%
Ha
 
Ha
10%
Yo'q
 
Yo'q
6%
Bilmayman
 
Bilmayman

35+
79%
Ha
 
Ha
11%
Yo'q
 
Yo'q
10%
Bilmayman
 
Bilmayman
78%
Ha
 
Ha
12%
Yo'q
 
Yo'q
10%
Bilmayman
 
Bilmayman
JAN 11. 2019
Nima uchun Siz harbiy xizmatni o’tash nufuzli emas deb o’ylaysiz? / Почему Ты считаешь военную службу не престижной?
169 berilgan savollardan 204 ga javob berdilar
не
что
это
на
потому
harbiy
uchun
chunki
ko
как
но
по
bo
за
из
так
то
bu
emas
чтобы
bir
xizmat
кто
они
просто
службы
oylik
xizmatga
все
год
идут
служба
службу
служить
учун
kerak
paxta
pul
va
xizmatni
время
знаю
или
нет
ничего
от
ради
только
deb
ham
JAN 11. 2019
2) Siz O’zbekiston armiyasida xizmat qilishni xohlarmidingiz? / 2) Хотел/а бы Ты служить в армии Узбекистана?
1650 berilgan savollardan 1686 ga javob berdilar
Female
60%
Ha
 
Ha
28%
Yo'q
 
Yo'q
12%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
83%
Ha
 
Ha
12%
Yo'q
 
Yo'q
6%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
0%
Ha
 
Ha
100%
Yo'q
 
Yo'q
0%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
53%
Ha
 
Ha
32%
Yo'q
 
Yo'q
15%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
69%
Ha
 
Ha
21%
Yo'q
 
Yo'q
10%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
85%
Ha
 
Ha
11%
Yo'q
 
Yo'q
5%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
85%
Ha
 
Ha
7%
Yo'q
 
Yo'q
8%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
73%
Ha
 
Ha
19%
Yo'q
 
Yo'q
8%
Bilmadim
 
Bilmadim
75%
Ha
 
Ha
17%
Yo'q
 
Yo'q
8%
Bilmadim
 
Bilmadim
JAN 11. 2019
3) O’zbekistonda harbiy xizmatga chaqiruv yoshi 18dan 27gacha belgilangan. Сhaqiruv yoshini 27dan 25 yoshgacha pasaytirish kerakmi? / 3) В Узбекистане призывной возраст установлен с 18 до 27 лет. Стоит ли снизить призывной возраст с 27 до 25 лет?
1596 berilgan savollardan 1650 ga javob berdilar
Female
20%
Zo'r bo'ladi!
 
Zo'r bo'ladi!
43%
Qarshiman!
 
Qarshiman!
20%
Farqi yo'q
 
Farqi yo'q
18%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
25%
Zo'r bo'ladi!
 
Zo'r bo'ladi!
47%
Qarshiman!
 
Qarshiman!
17%
Farqi yo'q
 
Farqi yo'q
11%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
0%
Zo'r bo'ladi!
 
Zo'r bo'ladi!
0%
Qarshiman!
 
Qarshiman!
100%
Farqi yo'q
 
Farqi yo'q
0%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
28%
Zo'r bo'ladi!
 
Zo'r bo'ladi!
27%
Qarshiman!
 
Qarshiman!
31%
Farqi yo'q
 
Farqi yo'q
13%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
26%
Zo'r bo'ladi!
 
Zo'r bo'ladi!
40%
Qarshiman!
 
Qarshiman!
22%
Farqi yo'q
 
Farqi yo'q
12%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
17%
Zo'r bo'ladi!
 
Zo'r bo'ladi!
56%
Qarshiman!
 
Qarshiman!
13%
Farqi yo'q
 
Farqi yo'q
15%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
22%
Zo'r bo'ladi!
 
Zo'r bo'ladi!
53%
Qarshiman!
 
Qarshiman!
12%
Farqi yo'q
 
Farqi yo'q
13%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
29%
Zo'r bo'ladi!
 
Zo'r bo'ladi!
43%
Qarshiman!
 
Qarshiman!
15%
Farqi yo'q
 
Farqi yo'q
14%
Bilmadim
 
Bilmadim
23%
Zo'r bo'ladi!
 
Zo'r bo'ladi!
45%
Qarshiman!
 
Qarshiman!
18%
Farqi yo'q
 
Farqi yo'q
14%
Bilmadim
 
Bilmadim
JAN 11. 2019
4) Sizningcha, ayollar uchun ham harbiy majburlikni joriy etish kerakmi? / 4) Как Ты думаешь, стоит ли вносить воинскую обязанность и для лиц женского пола в Узбекистане?
1579 berilgan savollardan 1597 ga javob berdilar
Female
42%
Ajoyib g'oya!
 
Ajoyib g'oya!
27%
Umuman bo'lmaydi!
 
Umuman bo'lmaydi!
24%
Ishonchim komil emas
 
Ishonchim komil emas
8%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
16%
Ajoyib g'oya!
 
Ajoyib g'oya!
61%
Umuman bo'lmaydi!
 
Umuman bo'lmaydi!
14%
Ishonchim komil emas
 
Ishonchim komil emas
8%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
0%
Ajoyib g'oya!
 
Ajoyib g'oya!
0%
Umuman bo'lmaydi!
 
Umuman bo'lmaydi!
0%
Ishonchim komil emas
 
Ishonchim komil emas
100%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
22%
Ajoyib g'oya!
 
Ajoyib g'oya!
50%
Umuman bo'lmaydi!
 
Umuman bo'lmaydi!
23%
Ishonchim komil emas
 
Ishonchim komil emas
5%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
28%
Ajoyib g'oya!
 
Ajoyib g'oya!
46%
Umuman bo'lmaydi!
 
Umuman bo'lmaydi!
18%
Ishonchim komil emas
 
Ishonchim komil emas
8%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
21%
Ajoyib g'oya!
 
Ajoyib g'oya!
54%
Umuman bo'lmaydi!
 
Umuman bo'lmaydi!
17%
Ishonchim komil emas
 
Ishonchim komil emas
9%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
25%
Ajoyib g'oya!
 
Ajoyib g'oya!
50%
Umuman bo'lmaydi!
 
Umuman bo'lmaydi!
16%
Ishonchim komil emas
 
Ishonchim komil emas
9%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
35%
Ajoyib g'oya!
 
Ajoyib g'oya!
44%
Umuman bo'lmaydi!
 
Umuman bo'lmaydi!
14%
Ishonchim komil emas
 
Ishonchim komil emas
7%
Bilmadim
 
Bilmadim
25%
Ajoyib g'oya!
 
Ajoyib g'oya!
49%
Umuman bo'lmaydi!
 
Umuman bo'lmaydi!
18%
Ishonchim komil emas
 
Ishonchim komil emas
8%
Bilmadim
 
Bilmadim
JAN 11. 2019
5) OTMlarga kirishda, armiyada xizmat qilgan shaxslarga bonus ballar taqdim etiladi. Bu imtiyozga munosabatingiz? / 5) При поступлении в ВУЗы, лица, служившие в армии получают бонусные баллы. Как Ты относишься к такой льготе?
1557 berilgan savollardan 1579 ga javob berdilar
Female
43%
Qo'llab-quvvatlayman
 
Qo'llab-quvvatlayman
18%
Bu noto'g'ri
 
Bu noto'g'ri
32%
Qizlarga nisbatan diskriminatsiya
 
Qizlarga nisbatan diskriminatsiya
7%
Javob berishga qiynalaman
 
Javob berishga qiynalaman

Male
42%
Qo'llab-quvvatlayman
 
Qo'llab-quvvatlayman
38%
Bu noto'g'ri
 
Bu noto'g'ri
13%
Qizlarga nisbatan diskriminatsiya
 
Qizlarga nisbatan diskriminatsiya
7%
Javob berishga qiynalaman
 
Javob berishga qiynalaman
0-14
0%
Qo'llab-quvvatlayman
 
Qo'llab-quvvatlayman
0%
Bu noto'g'ri
 
Bu noto'g'ri
100%
Qizlarga nisbatan diskriminatsiya
 
Qizlarga nisbatan diskriminatsiya
0%
Javob berishga qiynalaman
 
Javob berishga qiynalaman

15-19
53%
Qo'llab-quvvatlayman
 
Qo'llab-quvvatlayman
16%
Bu noto'g'ri
 
Bu noto'g'ri
27%
Qizlarga nisbatan diskriminatsiya
 
Qizlarga nisbatan diskriminatsiya
4%
Javob berishga qiynalaman
 
Javob berishga qiynalaman

20-24
37%
Qo'llab-quvvatlayman
 
Qo'llab-quvvatlayman
31%
Bu noto'g'ri
 
Bu noto'g'ri
26%
Qizlarga nisbatan diskriminatsiya
 
Qizlarga nisbatan diskriminatsiya
5%
Javob berishga qiynalaman
 
Javob berishga qiynalaman

25-30
43%
Qo'llab-quvvatlayman
 
Qo'llab-quvvatlayman
32%
Bu noto'g'ri
 
Bu noto'g'ri
14%
Qizlarga nisbatan diskriminatsiya
 
Qizlarga nisbatan diskriminatsiya
12%
Javob berishga qiynalaman
 
Javob berishga qiynalaman

31-34
36%
Qo'llab-quvvatlayman
 
Qo'llab-quvvatlayman
40%
Bu noto'g'ri
 
Bu noto'g'ri
17%
Qizlarga nisbatan diskriminatsiya
 
Qizlarga nisbatan diskriminatsiya
6%
Javob berishga qiynalaman
 
Javob berishga qiynalaman

35+
39%
Qo'llab-quvvatlayman
 
Qo'llab-quvvatlayman
38%
Bu noto'g'ri
 
Bu noto'g'ri
17%
Qizlarga nisbatan diskriminatsiya
 
Qizlarga nisbatan diskriminatsiya
5%
Javob berishga qiynalaman
 
Javob berishga qiynalaman
42%
Qo'llab-quvvatlayman
 
Qo'llab-quvvatlayman
30%
Bu noto'g'ri
 
Bu noto'g'ri
20%
Qizlarga nisbatan diskriminatsiya
 
Qizlarga nisbatan diskriminatsiya
7%
Javob berishga qiynalaman
 
Javob berishga qiynalaman
JAN 11. 2019
6) O’zbekistonda harbiy xizmatga chaqiruvni fevral-mart oylaridan aprel-may oylariga o’tkazishga qanday qaraysiz? / 6) Как Ты относишься к переносу призыва на военную службу c февраля-марта на апрель-май?
1540 berilgan savollardan 1557 ga javob berdilar
Female
21%
Qo'llab-quvvatlayman!
 
Qo'llab-quvvatlayman!
12%
Qarshiman!
 
Qarshiman!
54%
Betarafman
 
Betarafman
13%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
29%
Qo'llab-quvvatlayman!
 
Qo'llab-quvvatlayman!
17%
Qarshiman!
 
Qarshiman!
47%
Betarafman
 
Betarafman
7%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
0%
Qo'llab-quvvatlayman!
 
Qo'llab-quvvatlayman!
0%
Qarshiman!
 
Qarshiman!
0%
Betarafman
 
Betarafman
100%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
23%
Qo'llab-quvvatlayman!
 
Qo'llab-quvvatlayman!
12%
Qarshiman!
 
Qarshiman!
54%
Betarafman
 
Betarafman
11%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
25%
Qo'llab-quvvatlayman!
 
Qo'llab-quvvatlayman!
17%
Qarshiman!
 
Qarshiman!
49%
Betarafman
 
Betarafman
9%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
27%
Qo'llab-quvvatlayman!
 
Qo'llab-quvvatlayman!
14%
Qarshiman!
 
Qarshiman!
51%
Betarafman
 
Betarafman
8%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
34%
Qo'llab-quvvatlayman!
 
Qo'llab-quvvatlayman!
19%
Qarshiman!
 
Qarshiman!
39%
Betarafman
 
Betarafman
8%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
32%
Qo'llab-quvvatlayman!
 
Qo'llab-quvvatlayman!
14%
Qarshiman!
 
Qarshiman!
45%
Betarafman
 
Betarafman
9%
Bilmadim
 
Bilmadim
26%
Qo'llab-quvvatlayman!
 
Qo'llab-quvvatlayman!
15%
Qarshiman!
 
Qarshiman!
49%
Betarafman
 
Betarafman
9%
Bilmadim
 
Bilmadim
JAN 11. 2019
7) Yuqori sinflarda boshlang’ich harbiy tayyorgarlik darslari kerakmi? / 7) Нужны ли в старших классах уроки начальной военной подготовки?
1537 berilgan savollardan 1540 ga javob berdilar
Female
89%
Ha
 
Ha
8%
Yo'q
 
Yo'q
3%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
90%
Ha
 
Ha
8%
Yo'q
 
Yo'q
2%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
100%
Ha
 
Ha
0%
Yo'q
 
Yo'q
0%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
76%
Ha
 
Ha
20%
Yo'q
 
Yo'q
4%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
86%
Ha
 
Ha
11%
Yo'q
 
Yo'q
3%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
94%
Ha
 
Ha
5%
Yo'q
 
Yo'q
1%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
95%
Ha
 
Ha
4%
Yo'q
 
Yo'q
1%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
95%
Ha
 
Ha
2%
Yo'q
 
Yo'q
2%
Bilmadim
 
Bilmadim
90%
Ha
 
Ha
8%
Yo'q
 
Yo'q
2%
Bilmadim
 
Bilmadim
JAN 11. 2019
8) Oylik/muqobil xizmatni (1 oy ichida harbiy xizmatni o’tash) o’tashni isloh qilish kerakmi? / 8) Стоит ли реформировать МПР – месячную/альтернативную службу: прохождение службы за оплату в 1 месяц?
1509 berilgan savollardan 1537 ga javob berdilar
Female
21%
Ha, chunki korrupsiya hammasi
 
Ha, chunki korrupsiya hammasi
45%
Ha, chunki 1 oyda nimani o'rganardi
 
Ha, chunki 1 oyda nimani o'rganardi
10%
Yo'q
 
Yo'q
24%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
19%
Ha, chunki korrupsiya hammasi
 
Ha, chunki korrupsiya hammasi
49%
Ha, chunki 1 oyda nimani o'rganardi
 
Ha, chunki 1 oyda nimani o'rganardi
19%
Yo'q
 
Yo'q
14%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
100%
Ha, chunki korrupsiya hammasi
 
Ha, chunki korrupsiya hammasi
0%
Ha, chunki 1 oyda nimani o'rganardi
 
Ha, chunki 1 oyda nimani o'rganardi
0%
Yo'q
 
Yo'q
0%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
21%
Ha, chunki korrupsiya hammasi
 
Ha, chunki korrupsiya hammasi
32%
Ha, chunki 1 oyda nimani o'rganardi
 
Ha, chunki 1 oyda nimani o'rganardi
21%
Yo'q
 
Yo'q
26%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
23%
Ha, chunki korrupsiya hammasi
 
Ha, chunki korrupsiya hammasi
39%
Ha, chunki 1 oyda nimani o'rganardi
 
Ha, chunki 1 oyda nimani o'rganardi
19%
Yo'q
 
Yo'q
19%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
17%
Ha, chunki korrupsiya hammasi
 
Ha, chunki korrupsiya hammasi
54%
Ha, chunki 1 oyda nimani o'rganardi
 
Ha, chunki 1 oyda nimani o'rganardi
12%
Yo'q
 
Yo'q
16%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
19%
Ha, chunki korrupsiya hammasi
 
Ha, chunki korrupsiya hammasi
55%
Ha, chunki 1 oyda nimani o'rganardi
 
Ha, chunki 1 oyda nimani o'rganardi
10%
Yo'q
 
Yo'q
16%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
18%
Ha, chunki korrupsiya hammasi
 
Ha, chunki korrupsiya hammasi
58%
Ha, chunki 1 oyda nimani o'rganardi
 
Ha, chunki 1 oyda nimani o'rganardi
11%
Yo'q
 
Yo'q
13%
Bilmadim
 
Bilmadim
19%
Ha, chunki korrupsiya hammasi
 
Ha, chunki korrupsiya hammasi
47%
Ha, chunki 1 oyda nimani o'rganardi
 
Ha, chunki 1 oyda nimani o'rganardi
16%
Yo'q
 
Yo'q
18%
Bilmadim
 
Bilmadim

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Gender zo’ravonlik sabablari
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar