JAMIYAT / ОБЩЕСТВО
Maishiy zo’ravonlik masalalari / Вопросы бытового насилия
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 9 savollar
32% javoblar ulushi
1013 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 3163 so'raldi
Dec 24. 2018
Nima deb o’ylaysiz, bizda maishiy zo’ravonlik muammosi bormi? / Как Ты считаешь, существует ли у нас проблема бытового насилия?
Dec 24. 2018
Siz maishiy zo’ravonlik guvohi bo’lganmisiz? / Был/а ли Ты свидетелем бытового насилия?
Dec 24. 2018
Siz tanishlaringiz, yaqinlringiz o’rtasida zo’ravonlik ishlatishning oldini olish uchun biror nima qilganmisiz? / Ты что-то делал, чтобы предотвратить бытовое насилие среди знакомых, близких?
Dec 24. 2018
Agar maishiy zo'ravonlik guvohi yoki qurboni bo'lib qolsangiz, qayerga murojaat qilishni bilasizmi? / Знаешь ли куда нужно обращаться, если Ты стал жертвой или свидетелем бытового насилия?
Dec 24. 2018
Agar maishiy zo'ravonlik guvohi yoki qurboni bo'lsam, qayerga murojaat qilishni bilaman / Знаю куда нужно обращаться, если стал жертвой или свидетелем бытового насилия
Dec 24. 2018
Oilani saqlab qolish uchun kaltaklashlar, kamsitishlar va haqoratlashlarga chidash kerakmi? / Стоит ли ради сохранения семьи терпеть побои, унижения и оскорбления?
Dec 24. 2018
Sizningcha, maishiy zo’ravonlikning sababi nimada? / В чем основная причина бытового насилия?
Dec 24. 2018
Sizningcha, maishiy zo’ravonlikning sababi nimada? (o'z variantingiz) / В чем основная причина бытового насилия? (свой вариант)
Dec 24. 2018
Maishiy zo’ravonlikni oldini olish uchun nimani taklif qilgan bo’lardingiz? / Что бы ты предложил для профилактики бытового насилия?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

DEC 24. 2018
Nima deb o’ylaysiz, bizda maishiy zo’ravonlik muammosi bormi? / Как Ты считаешь, существует ли у нас проблема бытового насилия?
1013 berilgan savollardan 3163 ga javob berdilar
Female
35%
Ha, lekin miqyosini bilmayman
 
Ha, lekin miqyosini bilmayman
5%
Mavjud emas
 
Mavjud emas
9%
Bilmayman
 
Bilmayman
52%
Mavjud, ammo jamiyat sukut saqlaydi
 
Mavjud, ammo jamiyat sukut saqlaydi

Male
43%
Ha, lekin miqyosini bilmayman
 
Ha, lekin miqyosini bilmayman
9%
Mavjud emas
 
Mavjud emas
9%
Bilmayman
 
Bilmayman
38%
Mavjud, ammo jamiyat sukut saqlaydi
 
Mavjud, ammo jamiyat sukut saqlaydi
0-14
100%
Ha, lekin miqyosini bilmayman
 
Ha, lekin miqyosini bilmayman
0%
Mavjud emas
 
Mavjud emas
0%
Bilmayman
 
Bilmayman
0%
Mavjud, ammo jamiyat sukut saqlaydi
 
Mavjud, ammo jamiyat sukut saqlaydi

15-19
33%
Ha, lekin miqyosini bilmayman
 
Ha, lekin miqyosini bilmayman
6%
Mavjud emas
 
Mavjud emas
14%
Bilmayman
 
Bilmayman
47%
Mavjud, ammo jamiyat sukut saqlaydi
 
Mavjud, ammo jamiyat sukut saqlaydi

20-24
46%
Ha, lekin miqyosini bilmayman
 
Ha, lekin miqyosini bilmayman
7%
Mavjud emas
 
Mavjud emas
9%
Bilmayman
 
Bilmayman
38%
Mavjud, ammo jamiyat sukut saqlaydi
 
Mavjud, ammo jamiyat sukut saqlaydi

25-30
42%
Ha, lekin miqyosini bilmayman
 
Ha, lekin miqyosini bilmayman
10%
Mavjud emas
 
Mavjud emas
7%
Bilmayman
 
Bilmayman
41%
Mavjud, ammo jamiyat sukut saqlaydi
 
Mavjud, ammo jamiyat sukut saqlaydi

31-34
47%
Ha, lekin miqyosini bilmayman
 
Ha, lekin miqyosini bilmayman
6%
Mavjud emas
 
Mavjud emas
8%
Bilmayman
 
Bilmayman
39%
Mavjud, ammo jamiyat sukut saqlaydi
 
Mavjud, ammo jamiyat sukut saqlaydi

35+
33%
Ha, lekin miqyosini bilmayman
 
Ha, lekin miqyosini bilmayman
8%
Mavjud emas
 
Mavjud emas
13%
Bilmayman
 
Bilmayman
46%
Mavjud, ammo jamiyat sukut saqlaydi
 
Mavjud, ammo jamiyat sukut saqlaydi
41%
Ha, lekin miqyosini bilmayman
 
Ha, lekin miqyosini bilmayman
8%
Mavjud emas
 
Mavjud emas
9%
Bilmayman
 
Bilmayman
42%
Mavjud, ammo jamiyat sukut saqlaydi
 
Mavjud, ammo jamiyat sukut saqlaydi
DEC 24. 2018
Siz maishiy zo’ravonlik guvohi bo’lganmisiz? / Был/а ли Ты свидетелем бытового насилия?
987 berilgan savollardan 1013 ga javob berdilar
Female
50%
Ha
 
Ha
50%
Yo'q
 
Yo'q

Male
47%
Ha
 
Ha
53%
Yo'q
 
Yo'q
0-14
100%
Ha
 
Ha
0%
Yo'q
 
Yo'q

15-19
37%
Ha
 
Ha
63%
Yo'q
 
Yo'q

20-24
50%
Ha
 
Ha
50%
Yo'q
 
Yo'q

25-30
56%
Ha
 
Ha
44%
Yo'q
 
Yo'q

31-34
40%
Ha
 
Ha
60%
Yo'q
 
Yo'q

35+
49%
Ha
 
Ha
51%
Yo'q
 
Yo'q
48%
Ha
 
Ha
52%
Yo'q
 
Yo'q
DEC 24. 2018
Siz tanishlaringiz, yaqinlringiz o’rtasida zo’ravonlik ishlatishning oldini olish uchun biror nima qilganmisiz? / Ты что-то делал, чтобы предотвратить бытовое насилие среди знакомых, близких?
460 berilgan savollardan 469 ga javob berdilar
Female
43%
Ha, hamisha yordam beraman
 
Ha, hamisha yordam beraman
13%
Aralashmayman
 
Aralashmayman
45%
Nima qilishni bilmaganman
 
Nima qilishni bilmaganman

Male
62%
Ha, hamisha yordam beraman
 
Ha, hamisha yordam beraman
13%
Aralashmayman
 
Aralashmayman
25%
Nima qilishni bilmaganman
 
Nima qilishni bilmaganman
0-14
0%
Ha, hamisha yordam beraman
 
Ha, hamisha yordam beraman
0%
Aralashmayman
 
Aralashmayman
100%
Nima qilishni bilmaganman
 
Nima qilishni bilmaganman

15-19
39%
Ha, hamisha yordam beraman
 
Ha, hamisha yordam beraman
21%
Aralashmayman
 
Aralashmayman
39%
Nima qilishni bilmaganman
 
Nima qilishni bilmaganman

20-24
55%
Ha, hamisha yordam beraman
 
Ha, hamisha yordam beraman
14%
Aralashmayman
 
Aralashmayman
31%
Nima qilishni bilmaganman
 
Nima qilishni bilmaganman

25-30
62%
Ha, hamisha yordam beraman
 
Ha, hamisha yordam beraman
8%
Aralashmayman
 
Aralashmayman
30%
Nima qilishni bilmaganman
 
Nima qilishni bilmaganman

31-34
59%
Ha, hamisha yordam beraman
 
Ha, hamisha yordam beraman
12%
Aralashmayman
 
Aralashmayman
28%
Nima qilishni bilmaganman
 
Nima qilishni bilmaganman

35+
68%
Ha, hamisha yordam beraman
 
Ha, hamisha yordam beraman
6%
Aralashmayman
 
Aralashmayman
26%
Nima qilishni bilmaganman
 
Nima qilishni bilmaganman
55%
Ha, hamisha yordam beraman
 
Ha, hamisha yordam beraman
13%
Aralashmayman
 
Aralashmayman
32%
Nima qilishni bilmaganman
 
Nima qilishni bilmaganman
DEC 24. 2018
Agar maishiy zo'ravonlik guvohi yoki qurboni bo'lib qolsangiz, qayerga murojaat qilishni bilasizmi? / Знаешь ли куда нужно обращаться, если Ты стал жертвой или свидетелем бытового насилия?
966 berilgan savollardan 978 ga javob berdilar
Female
34%
Ha
 
Ha
66%
Yo'q
 
Yo'q

Male
43%
Ha
 
Ha
57%
Yo'q
 
Yo'q
0-14
0%
Ha
 
Ha
100%
Yo'q
 
Yo'q

15-19
31%
Ha
 
Ha
69%
Yo'q
 
Yo'q

20-24
41%
Ha
 
Ha
59%
Yo'q
 
Yo'q

25-30
43%
Ha
 
Ha
57%
Yo'q
 
Yo'q

31-34
42%
Ha
 
Ha
57%
Yo'q
 
Yo'q

35+
47%
Ha
 
Ha
53%
Yo'q
 
Yo'q
40%
Ha
 
Ha
60%
Yo'q
 
Yo'q
DEC 24. 2018
Agar maishiy zo'ravonlik guvohi yoki qurboni bo'lsam, qayerga murojaat qilishni bilaman / Знаю куда нужно обращаться, если стал жертвой или свидетелем бытового насилия
354 berilgan savollardan 383 ga javob berdilar
iib
ichki
ishlar
qilish
yoki
органы
organlariga
милиция
ga
huquqni
mahalla
102
prokuratura
va
bo
muhofaza
qiluvchi
ishlarga
murojaat
женщин
ииб
huquq
militsiyaga
милицию
1146
himoya
qilaman
tartibot
не
правоохранительные
inson
organlari
prokuraturaga
sud
tegishli
или
ишлар
по
muxofaza
organiga
organlarga
prokratura
shu
авлод
иибга
истикболли
ички
мухофаза
хукукни
02
DEC 24. 2018
Oilani saqlab qolish uchun kaltaklashlar, kamsitishlar va haqoratlashlarga chidash kerakmi? / Стоит ли ради сохранения семьи терпеть побои, унижения и оскорбления?
925 berilgan savollardan 937 ga javob berdilar
Female
49%
So’zsiz, yo’q
 
So’zsiz, yo’q
41%
Vaziyatga bog’liq
 
Vaziyatga bog’liq
10%
Javob berishga qiynalaman
 
Javob berishga qiynalaman

Male
26%
So’zsiz, yo’q
 
So’zsiz, yo’q
60%
Vaziyatga bog’liq
 
Vaziyatga bog’liq
14%
Javob berishga qiynalaman
 
Javob berishga qiynalaman
0-14
0%
So’zsiz, yo’q
 
So’zsiz, yo’q
0%
Vaziyatga bog’liq
 
Vaziyatga bog’liq
100%
Javob berishga qiynalaman
 
Javob berishga qiynalaman

15-19
41%
So’zsiz, yo’q
 
So’zsiz, yo’q
50%
Vaziyatga bog’liq
 
Vaziyatga bog’liq
9%
Javob berishga qiynalaman
 
Javob berishga qiynalaman

20-24
34%
So’zsiz, yo’q
 
So’zsiz, yo’q
51%
Vaziyatga bog’liq
 
Vaziyatga bog’liq
16%
Javob berishga qiynalaman
 
Javob berishga qiynalaman

25-30
28%
So’zsiz, yo’q
 
So’zsiz, yo’q
56%
Vaziyatga bog’liq
 
Vaziyatga bog’liq
15%
Javob berishga qiynalaman
 
Javob berishga qiynalaman

31-34
26%
So’zsiz, yo’q
 
So’zsiz, yo’q
61%
Vaziyatga bog’liq
 
Vaziyatga bog’liq
13%
Javob berishga qiynalaman
 
Javob berishga qiynalaman

35+
31%
So’zsiz, yo’q
 
So’zsiz, yo’q
62%
Vaziyatga bog’liq
 
Vaziyatga bog’liq
7%
Javob berishga qiynalaman
 
Javob berishga qiynalaman
34%
So’zsiz, yo’q
 
So’zsiz, yo’q
54%
Vaziyatga bog’liq
 
Vaziyatga bog’liq
13%
Javob berishga qiynalaman
 
Javob berishga qiynalaman
DEC 24. 2018
Sizningcha, maishiy zo’ravonlikning sababi nimada? / В чем основная причина бытового насилия?
898 berilgan savollardan 925 ga javob berdilar
Female
7%
Jabrlanganlarning o’zi sababchi
 
Jabrlanganlarning o’zi sababchi
13%
Oiladagi pul tanqisligi
 
Oiladagi pul tanqisligi
22%
Savodxonlik pastligi
 
Savodxonlik pastligi
1%
OAV va Internetta zo'ravonlik ko'p
 
OAV va Internetta zo'ravonlik ko'p
38%
Insonlar mehr-oqibatni unutishmoqda
 
Insonlar mehr-oqibatni unutishmoqda
19%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
7%
Jabrlanganlarning o’zi sababchi
 
Jabrlanganlarning o’zi sababchi
17%
Oiladagi pul tanqisligi
 
Oiladagi pul tanqisligi
24%
Savodxonlik pastligi
 
Savodxonlik pastligi
3%
OAV va Internetta zo'ravonlik ko'p
 
OAV va Internetta zo'ravonlik ko'p
37%
Insonlar mehr-oqibatni unutishmoqda
 
Insonlar mehr-oqibatni unutishmoqda
13%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
100%
Jabrlanganlarning o’zi sababchi
 
Jabrlanganlarning o’zi sababchi
0%
Oiladagi pul tanqisligi
 
Oiladagi pul tanqisligi
0%
Savodxonlik pastligi
 
Savodxonlik pastligi
0%
OAV va Internetta zo'ravonlik ko'p
 
OAV va Internetta zo'ravonlik ko'p
0%
Insonlar mehr-oqibatni unutishmoqda
 
Insonlar mehr-oqibatni unutishmoqda
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
5%
Jabrlanganlarning o’zi sababchi
 
Jabrlanganlarning o’zi sababchi
13%
Oiladagi pul tanqisligi
 
Oiladagi pul tanqisligi
27%
Savodxonlik pastligi
 
Savodxonlik pastligi
3%
OAV va Internetta zo'ravonlik ko'p
 
OAV va Internetta zo'ravonlik ko'p
38%
Insonlar mehr-oqibatni unutishmoqda
 
Insonlar mehr-oqibatni unutishmoqda
15%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
9%
Jabrlanganlarning o’zi sababchi
 
Jabrlanganlarning o’zi sababchi
17%
Oiladagi pul tanqisligi
 
Oiladagi pul tanqisligi
23%
Savodxonlik pastligi
 
Savodxonlik pastligi
1%
OAV va Internetta zo'ravonlik ko'p
 
OAV va Internetta zo'ravonlik ko'p
36%
Insonlar mehr-oqibatni unutishmoqda
 
Insonlar mehr-oqibatni unutishmoqda
15%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
5%
Jabrlanganlarning o’zi sababchi
 
Jabrlanganlarning o’zi sababchi
15%
Oiladagi pul tanqisligi
 
Oiladagi pul tanqisligi
22%
Savodxonlik pastligi
 
Savodxonlik pastligi
4%
OAV va Internetta zo'ravonlik ko'p
 
OAV va Internetta zo'ravonlik ko'p
38%
Insonlar mehr-oqibatni unutishmoqda
 
Insonlar mehr-oqibatni unutishmoqda
16%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
8%
Jabrlanganlarning o’zi sababchi
 
Jabrlanganlarning o’zi sababchi
12%
Oiladagi pul tanqisligi
 
Oiladagi pul tanqisligi
28%
Savodxonlik pastligi
 
Savodxonlik pastligi
0%
OAV va Internetta zo'ravonlik ko'p
 
OAV va Internetta zo'ravonlik ko'p
45%
Insonlar mehr-oqibatni unutishmoqda
 
Insonlar mehr-oqibatni unutishmoqda
8%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
8%
Jabrlanganlarning o’zi sababchi
 
Jabrlanganlarning o’zi sababchi
14%
Oiladagi pul tanqisligi
 
Oiladagi pul tanqisligi
17%
Savodxonlik pastligi
 
Savodxonlik pastligi
4%
OAV va Internetta zo'ravonlik ko'p
 
OAV va Internetta zo'ravonlik ko'p
39%
Insonlar mehr-oqibatni unutishmoqda
 
Insonlar mehr-oqibatni unutishmoqda
18%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
7%
Jabrlanganlarning o’zi sababchi
 
Jabrlanganlarning o’zi sababchi
15%
Oiladagi pul tanqisligi
 
Oiladagi pul tanqisligi
23%
Savodxonlik pastligi
 
Savodxonlik pastligi
2%
OAV va Internetta zo'ravonlik ko'p
 
OAV va Internetta zo'ravonlik ko'p
37%
Insonlar mehr-oqibatni unutishmoqda
 
Insonlar mehr-oqibatni unutishmoqda
15%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
DEC 24. 2018
Sizningcha, maishiy zo’ravonlikning sababi nimada? (o'z variantingiz) / В чем основная причина бытового насилия? (свой вариант)
131 berilgan savollardan 133 ga javob berdilar
bo
va
ham
не
что
все
ko
bu
zo
yo
bir
deb
это
barchasi
lishi
mumkin
ota
нужно
emas
ma
ri
sabab
на
от
hamma
har
mehr
oiladagi
pastligi
pul
tarbiya
за
или
как
по
семье
barcha
bilan
oila
oilaviy
qo
shu
yoki
воспитание
из
насилия
00
bunga
eng
hammasi
DEC 24. 2018
Maishiy zo’ravonlikni oldini olish uchun nimani taklif qilgan bo’lardingiz? / Что бы ты предложил для профилактики бытового насилия?
781 berilgan savollardan 896 ga javob berdilar
kerak
va
bir
bo
не
ko
oshirish
bilan
bu
ta
ham
керак
uchun
что
har
qilish
ва
kuchaytirish
huquqiy
zo
maishiy
targ
ish
ma
olib
mehr
oila
yo
на
lozim
ijtimoiy
olish
qo
по
deb
yaxshi
bilmadim
inson
знаю
это
borish
oilada
больше
kk
mahalla
бир
для
orqali
proq
ошириш

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Gender zo’ravonlik sabablari
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar