JAMIYAT / ОБЩЕСТВО
O’qimayotgan va ishmamayotgan yoshlar / Неучащаяся и неработающая молодежь
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 9 savollar
38% javoblar ulushi
1178 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 3123 so'raldi
Dec 11. 2018
Sizning do’st/tanishlaringiz o’rtasida o’qimaydigan va ishlamaydiganlar bormi? / Есть ли в твоем кругу люди до 30 лет, которые не учатся и не работают?
Dec 11. 2018
U nima uchun o’qimaydi? / Почему она/он не учится?
Dec 11. 2018
U tugatgan eng yuqori ta’lim bosqichi qaysi? / Какое у него/нее законченное образование?
Dec 11. 2018
U nima uchun ishlamaydi? / Почему она/он не работает?
Dec 11. 2018
Siz nima uchun o’qimaysiz? / Почему ты не учишься?
Dec 11. 2018
Siz tugallagan eng yuqori ta’lim bosqichi qaysi? / Какое у тебя законченное образование?
Dec 11. 2018
Siz ishlamayotgan va o’qimayotgan yoshlarni qo’llab-quvvatlashga qaratilgan biror davlat dasturlarini bilasizmi? / Знаешь ли ты о каких-нибудь государственных программах, по поддержке молодежи, которая не работает и не учится?
Dec 11. 2018
Ishlamayotgan va o’qimayotgan yoshlarni qo’llab-quvvatlashga qaratilgan quyidagi davlat dasturlarini bilaman / Знаю следующие государственные программы, по поддержке молодежи, которая не работает и не учится
Dec 11. 2018
Sizningcha, ishlamayotgan va o’qimayotgan yoshlarga qanday qilib yordam berish mumkin? / Как можно помочь молодежи, которая не учится и не работает?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

DEC 11. 2018
Sizning do’st/tanishlaringiz o’rtasida o’qimaydigan va ishlamaydiganlar bormi? / Есть ли в твоем кругу люди до 30 лет, которые не учатся и не работают?
1178 berilgan savollardan 3123 ga javob berdilar
Female
60%
Ha
 
Ha
5%
Men o’zim ishlamayman va o’qimayman
 
Men o’zim ishlamayman va o’qimayman
34%
Yo'q
 
Yo'q

Male
70%
Ha
 
Ha
6%
Men o’zim ishlamayman va o’qimayman
 
Men o’zim ishlamayman va o’qimayman
24%
Yo'q
 
Yo'q
0-14
100%
Ha
 
Ha
0%
Men o’zim ishlamayman va o’qimayman
 
Men o’zim ishlamayman va o’qimayman
0%
Yo'q
 
Yo'q

15-19
44%
Ha
 
Ha
5%
Men o’zim ishlamayman va o’qimayman
 
Men o’zim ishlamayman va o’qimayman
51%
Yo'q
 
Yo'q

20-24
73%
Ha
 
Ha
5%
Men o’zim ishlamayman va o’qimayman
 
Men o’zim ishlamayman va o’qimayman
23%
Yo'q
 
Yo'q

25-30
75%
Ha
 
Ha
8%
Men o’zim ishlamayman va o’qimayman
 
Men o’zim ishlamayman va o’qimayman
17%
Yo'q
 
Yo'q

31-34
73%
Ha
 
Ha
3%
Men o’zim ishlamayman va o’qimayman
 
Men o’zim ishlamayman va o’qimayman
24%
Yo'q
 
Yo'q

35+
61%
Ha
 
Ha
5%
Men o’zim ishlamayman va o’qimayman
 
Men o’zim ishlamayman va o’qimayman
34%
Yo'q
 
Yo'q
67%
Ha
 
Ha
6%
Men o’zim ishlamayman va o’qimayman
 
Men o’zim ishlamayman va o’qimayman
27%
Yo'q
 
Yo'q
DEC 11. 2018
U nima uchun o’qimaydi? / Почему она/он не учится?
741 berilgan savollardan 787 ga javob berdilar
Female
18%
Allaqachon o’qishni tugatgan
 
Allaqachon o’qishni tugatgan
6%
Nogironligi bor
 
Nogironligi bor
42%
Moliyaviy imkoniyati yo’q
 
Moliyaviy imkoniyati yo’q
21%
Xohishi yo’q
 
Xohishi yo’q
14%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
17%
Allaqachon o’qishni tugatgan
 
Allaqachon o’qishni tugatgan
4%
Nogironligi bor
 
Nogironligi bor
42%
Moliyaviy imkoniyati yo’q
 
Moliyaviy imkoniyati yo’q
25%
Xohishi yo’q
 
Xohishi yo’q
11%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
0%
Allaqachon o’qishni tugatgan
 
Allaqachon o’qishni tugatgan
0%
Nogironligi bor
 
Nogironligi bor
0%
Moliyaviy imkoniyati yo’q
 
Moliyaviy imkoniyati yo’q
100%
Xohishi yo’q
 
Xohishi yo’q
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
19%
Allaqachon o’qishni tugatgan
 
Allaqachon o’qishni tugatgan
5%
Nogironligi bor
 
Nogironligi bor
31%
Moliyaviy imkoniyati yo’q
 
Moliyaviy imkoniyati yo’q
33%
Xohishi yo’q
 
Xohishi yo’q
12%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
14%
Allaqachon o’qishni tugatgan
 
Allaqachon o’qishni tugatgan
6%
Nogironligi bor
 
Nogironligi bor
43%
Moliyaviy imkoniyati yo’q
 
Moliyaviy imkoniyati yo’q
25%
Xohishi yo’q
 
Xohishi yo’q
12%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
11%
Allaqachon o’qishni tugatgan
 
Allaqachon o’qishni tugatgan
5%
Nogironligi bor
 
Nogironligi bor
50%
Moliyaviy imkoniyati yo’q
 
Moliyaviy imkoniyati yo’q
24%
Xohishi yo’q
 
Xohishi yo’q
9%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
28%
Allaqachon o’qishni tugatgan
 
Allaqachon o’qishni tugatgan
7%
Nogironligi bor
 
Nogironligi bor
40%
Moliyaviy imkoniyati yo’q
 
Moliyaviy imkoniyati yo’q
16%
Xohishi yo’q
 
Xohishi yo’q
9%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
23%
Allaqachon o’qishni tugatgan
 
Allaqachon o’qishni tugatgan
4%
Nogironligi bor
 
Nogironligi bor
36%
Moliyaviy imkoniyati yo’q
 
Moliyaviy imkoniyati yo’q
19%
Xohishi yo’q
 
Xohishi yo’q
17%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
17%
Allaqachon o’qishni tugatgan
 
Allaqachon o’qishni tugatgan
5%
Nogironligi bor
 
Nogironligi bor
42%
Moliyaviy imkoniyati yo’q
 
Moliyaviy imkoniyati yo’q
24%
Xohishi yo’q
 
Xohishi yo’q
12%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
DEC 11. 2018
U tugatgan eng yuqori ta’lim bosqichi qaysi? / Какое у него/нее законченное образование?
730 berilgan savollardan 738 ga javob berdilar
Female
18%
O’rta maktab
 
O’rta maktab
67%
Kollej/kasbiy-texnik ta’lim
 
Kollej/kasbiy-texnik ta’lim
11%
Bakalavriat
 
Bakalavriat
2%
Magistratura
 
Magistratura
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
22%
O’rta maktab
 
O’rta maktab
64%
Kollej/kasbiy-texnik ta’lim
 
Kollej/kasbiy-texnik ta’lim
9%
Bakalavriat
 
Bakalavriat
3%
Magistratura
 
Magistratura
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
0%
O’rta maktab
 
O’rta maktab
0%
Kollej/kasbiy-texnik ta’lim
 
Kollej/kasbiy-texnik ta’lim
0%
Bakalavriat
 
Bakalavriat
0%
Magistratura
 
Magistratura
100%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
23%
O’rta maktab
 
O’rta maktab
62%
Kollej/kasbiy-texnik ta’lim
 
Kollej/kasbiy-texnik ta’lim
12%
Bakalavriat
 
Bakalavriat
0%
Magistratura
 
Magistratura
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
8%
O’rta maktab
 
O’rta maktab
82%
Kollej/kasbiy-texnik ta’lim
 
Kollej/kasbiy-texnik ta’lim
8%
Bakalavriat
 
Bakalavriat
2%
Magistratura
 
Magistratura
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
27%
O’rta maktab
 
O’rta maktab
59%
Kollej/kasbiy-texnik ta’lim
 
Kollej/kasbiy-texnik ta’lim
10%
Bakalavriat
 
Bakalavriat
3%
Magistratura
 
Magistratura
1%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
38%
O’rta maktab
 
O’rta maktab
38%
Kollej/kasbiy-texnik ta’lim
 
Kollej/kasbiy-texnik ta’lim
16%
Bakalavriat
 
Bakalavriat
3%
Magistratura
 
Magistratura
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
37%
O’rta maktab
 
O’rta maktab
49%
Kollej/kasbiy-texnik ta’lim
 
Kollej/kasbiy-texnik ta’lim
9%
Bakalavriat
 
Bakalavriat
3%
Magistratura
 
Magistratura
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
22%
O’rta maktab
 
O’rta maktab
65%
Kollej/kasbiy-texnik ta’lim
 
Kollej/kasbiy-texnik ta’lim
9%
Bakalavriat
 
Bakalavriat
3%
Magistratura
 
Magistratura
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
DEC 11. 2018
U nima uchun ishlamaydi? / Почему она/он не работает?
713 berilgan savollardan 728 ga javob berdilar
Female
15%
Diplomi yo’q
 
Diplomi yo’q
12%
Ish tajribasi yo’q
 
Ish tajribasi yo’q
39%
Ish yo’q
 
Ish yo’q
5%
Sog’ligiga oid muammolar tufayli
 
Sog’ligiga oid muammolar tufayli
17%
Oilaviy sharoiti imkon bermaydi
 
Oilaviy sharoiti imkon bermaydi
12%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
17%
Diplomi yo’q
 
Diplomi yo’q
17%
Ish tajribasi yo’q
 
Ish tajribasi yo’q
44%
Ish yo’q
 
Ish yo’q
2%
Sog’ligiga oid muammolar tufayli
 
Sog’ligiga oid muammolar tufayli
8%
Oilaviy sharoiti imkon bermaydi
 
Oilaviy sharoiti imkon bermaydi
13%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
0%
Diplomi yo’q
 
Diplomi yo’q
0%
Ish tajribasi yo’q
 
Ish tajribasi yo’q
0%
Ish yo’q
 
Ish yo’q
0%
Sog’ligiga oid muammolar tufayli
 
Sog’ligiga oid muammolar tufayli
0%
Oilaviy sharoiti imkon bermaydi
 
Oilaviy sharoiti imkon bermaydi
100%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
16%
Diplomi yo’q
 
Diplomi yo’q
14%
Ish tajribasi yo’q
 
Ish tajribasi yo’q
34%
Ish yo’q
 
Ish yo’q
3%
Sog’ligiga oid muammolar tufayli
 
Sog’ligiga oid muammolar tufayli
16%
Oilaviy sharoiti imkon bermaydi
 
Oilaviy sharoiti imkon bermaydi
16%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
13%
Diplomi yo’q
 
Diplomi yo’q
22%
Ish tajribasi yo’q
 
Ish tajribasi yo’q
43%
Ish yo’q
 
Ish yo’q
1%
Sog’ligiga oid muammolar tufayli
 
Sog’ligiga oid muammolar tufayli
10%
Oilaviy sharoiti imkon bermaydi
 
Oilaviy sharoiti imkon bermaydi
11%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
18%
Diplomi yo’q
 
Diplomi yo’q
14%
Ish tajribasi yo’q
 
Ish tajribasi yo’q
42%
Ish yo’q
 
Ish yo’q
3%
Sog’ligiga oid muammolar tufayli
 
Sog’ligiga oid muammolar tufayli
8%
Oilaviy sharoiti imkon bermaydi
 
Oilaviy sharoiti imkon bermaydi
15%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
29%
Diplomi yo’q
 
Diplomi yo’q
9%
Ish tajribasi yo’q
 
Ish tajribasi yo’q
37%
Ish yo’q
 
Ish yo’q
4%
Sog’ligiga oid muammolar tufayli
 
Sog’ligiga oid muammolar tufayli
10%
Oilaviy sharoiti imkon bermaydi
 
Oilaviy sharoiti imkon bermaydi
11%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
20%
Diplomi yo’q
 
Diplomi yo’q
6%
Ish tajribasi yo’q
 
Ish tajribasi yo’q
48%
Ish yo’q
 
Ish yo’q
3%
Sog’ligiga oid muammolar tufayli
 
Sog’ligiga oid muammolar tufayli
14%
Oilaviy sharoiti imkon bermaydi
 
Oilaviy sharoiti imkon bermaydi
9%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
16%
Diplomi yo’q
 
Diplomi yo’q
15%
Ish tajribasi yo’q
 
Ish tajribasi yo’q
42%
Ish yo’q
 
Ish yo’q
3%
Sog’ligiga oid muammolar tufayli
 
Sog’ligiga oid muammolar tufayli
10%
Oilaviy sharoiti imkon bermaydi
 
Oilaviy sharoiti imkon bermaydi
13%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
DEC 11. 2018
Siz nima uchun o’qimaysiz? / Почему ты не учишься?
67 berilgan savollardan 70 ga javob berdilar
Female
29%
O’qishni allaqachon tugatganman
 
O’qishni allaqachon tugatganman
6%
Nogironligim bor
 
Nogironligim bor
35%
Moliyaviy imkoniyatim yo’q
 
Moliyaviy imkoniyatim yo’q
0%
Xohishim yo’q
 
Xohishim yo’q
29%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
27%
O’qishni allaqachon tugatganman
 
O’qishni allaqachon tugatganman
10%
Nogironligim bor
 
Nogironligim bor
38%
Moliyaviy imkoniyatim yo’q
 
Moliyaviy imkoniyatim yo’q
4%
Xohishim yo’q
 
Xohishim yo’q
21%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
0%
O’qishni allaqachon tugatganman
 
O’qishni allaqachon tugatganman
0%
Nogironligim bor
 
Nogironligim bor
0%
Moliyaviy imkoniyatim yo’q
 
Moliyaviy imkoniyatim yo’q
0%
Xohishim yo’q
 
Xohishim yo’q
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
33%
O’qishni allaqachon tugatganman
 
O’qishni allaqachon tugatganman
11%
Nogironligim bor
 
Nogironligim bor
11%
Moliyaviy imkoniyatim yo’q
 
Moliyaviy imkoniyatim yo’q
11%
Xohishim yo’q
 
Xohishim yo’q
33%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
36%
O’qishni allaqachon tugatganman
 
O’qishni allaqachon tugatganman
9%
Nogironligim bor
 
Nogironligim bor
36%
Moliyaviy imkoniyatim yo’q
 
Moliyaviy imkoniyatim yo’q
0%
Xohishim yo’q
 
Xohishim yo’q
18%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
14%
O’qishni allaqachon tugatganman
 
O’qishni allaqachon tugatganman
9%
Nogironligim bor
 
Nogironligim bor
77%
Moliyaviy imkoniyatim yo’q
 
Moliyaviy imkoniyatim yo’q
0%
Xohishim yo’q
 
Xohishim yo’q
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
50%
O’qishni allaqachon tugatganman
 
O’qishni allaqachon tugatganman
0%
Nogironligim bor
 
Nogironligim bor
0%
Moliyaviy imkoniyatim yo’q
 
Moliyaviy imkoniyatim yo’q
0%
Xohishim yo’q
 
Xohishim yo’q
50%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
67%
O’qishni allaqachon tugatganman
 
O’qishni allaqachon tugatganman
0%
Nogironligim bor
 
Nogironligim bor
17%
Moliyaviy imkoniyatim yo’q
 
Moliyaviy imkoniyatim yo’q
0%
Xohishim yo’q
 
Xohishim yo’q
17%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
27%
O’qishni allaqachon tugatganman
 
O’qishni allaqachon tugatganman
9%
Nogironligim bor
 
Nogironligim bor
37%
Moliyaviy imkoniyatim yo’q
 
Moliyaviy imkoniyatim yo’q
3%
Xohishim yo’q
 
Xohishim yo’q
24%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
DEC 11. 2018
Siz tugallagan eng yuqori ta’lim bosqichi qaysi? / Какое у тебя законченное образование?
65 berilgan savollardan 67 ga javob berdilar
Female
12%
O’rta maktab
 
O’rta maktab
56%
Kollej/kasbiy-texnik ta’lim
 
Kollej/kasbiy-texnik ta’lim
31%
Bakalavriat
 
Bakalavriat
0%
Magistratura
 
Magistratura
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
15%
O’rta maktab
 
O’rta maktab
60%
Kollej/kasbiy-texnik ta’lim
 
Kollej/kasbiy-texnik ta’lim
15%
Bakalavriat
 
Bakalavriat
9%
Magistratura
 
Magistratura
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
0%
O’rta maktab
 
O’rta maktab
0%
Kollej/kasbiy-texnik ta’lim
 
Kollej/kasbiy-texnik ta’lim
0%
Bakalavriat
 
Bakalavriat
0%
Magistratura
 
Magistratura
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
11%
O’rta maktab
 
O’rta maktab
67%
Kollej/kasbiy-texnik ta’lim
 
Kollej/kasbiy-texnik ta’lim
11%
Bakalavriat
 
Bakalavriat
11%
Magistratura
 
Magistratura
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
0%
O’rta maktab
 
O’rta maktab
82%
Kollej/kasbiy-texnik ta’lim
 
Kollej/kasbiy-texnik ta’lim
0%
Bakalavriat
 
Bakalavriat
18%
Magistratura
 
Magistratura
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
14%
O’rta maktab
 
O’rta maktab
67%
Kollej/kasbiy-texnik ta’lim
 
Kollej/kasbiy-texnik ta’lim
19%
Bakalavriat
 
Bakalavriat
0%
Magistratura
 
Magistratura
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
50%
O’rta maktab
 
O’rta maktab
0%
Kollej/kasbiy-texnik ta’lim
 
Kollej/kasbiy-texnik ta’lim
50%
Bakalavriat
 
Bakalavriat
0%
Magistratura
 
Magistratura
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
17%
O’rta maktab
 
O’rta maktab
33%
Kollej/kasbiy-texnik ta’lim
 
Kollej/kasbiy-texnik ta’lim
17%
Bakalavriat
 
Bakalavriat
17%
Magistratura
 
Magistratura
17%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
14%
O’rta maktab
 
O’rta maktab
58%
Kollej/kasbiy-texnik ta’lim
 
Kollej/kasbiy-texnik ta’lim
18%
Bakalavriat
 
Bakalavriat
6%
Magistratura
 
Magistratura
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
DEC 11. 2018
Siz ishlamayotgan va o’qimayotgan yoshlarni qo’llab-quvvatlashga qaratilgan biror davlat dasturlarini bilasizmi? / Знаешь ли ты о каких-нибудь государственных программах, по поддержке молодежи, которая не работает и не учится?
1045 berilgan savollardan 1095 ga javob berdilar
Female
22%
Ha (bilganlaringizni yozing)
 
Ha (bilganlaringizni yozing)
78%
Yo'q
 
Yo'q

Male
30%
Ha (bilganlaringizni yozing)
 
Ha (bilganlaringizni yozing)
70%
Yo'q
 
Yo'q
0-14
0%
Ha (bilganlaringizni yozing)
 
Ha (bilganlaringizni yozing)
100%
Yo'q
 
Yo'q

15-19
22%
Ha (bilganlaringizni yozing)
 
Ha (bilganlaringizni yozing)
78%
Yo'q
 
Yo'q

20-24
26%
Ha (bilganlaringizni yozing)
 
Ha (bilganlaringizni yozing)
74%
Yo'q
 
Yo'q

25-30
36%
Ha (bilganlaringizni yozing)
 
Ha (bilganlaringizni yozing)
64%
Yo'q
 
Yo'q

31-34
28%
Ha (bilganlaringizni yozing)
 
Ha (bilganlaringizni yozing)
72%
Yo'q
 
Yo'q

35+
28%
Ha (bilganlaringizni yozing)
 
Ha (bilganlaringizni yozing)
72%
Yo'q
 
Yo'q
28%
Ha (bilganlaringizni yozing)
 
Ha (bilganlaringizni yozing)
72%
Yo'q
 
Yo'q
DEC 11. 2018
Ishlamayotgan va o’qimayotgan yoshlarni qo’llab-quvvatlashga qaratilgan quyidagi davlat dasturlarini bilaman / Знаю следующие государственные программы, по поддержке молодежи, которая не работает и не учится
224 berilgan savollardan 289 ga javob berdilar
yoshlar
kelajagimiz
ittifoqi
davlat
dasturi
yoshlarga
ёшлар
келажагимиз
oid
давлат
ish
tadbirkor
дастури
va
yosh
oila
ешлар
kreditlar
оид
bir
har
mehnat
программы
imtiyozli
kerak
ko
kredit
siyosati
yoshlarni
иттифоки
молодежи
тадбиркор
ёшларга
bandlikka
maklashish
markazi
uchun
yoki
билан
бир
оила
сиёсати
союз
2017
barcha
berish
bilan
dastur
lekin
olib
DEC 11. 2018
Sizningcha, ishlamayotgan va o’qimayotgan yoshlarga qanday qilib yordam berish mumkin? / Как можно помочь молодежи, которая не учится и не работает?
784 berilgan savollardan 980 ga javob berdilar
kerak
ish
va
bo
ko
uchun
bilan
не
berish
керак
qilish
ta
ishga
ham
yo
иш
ularni
yoki
tashkil
bir
yoshlar
на
bu
yaratish
ва
yoshlarni
их
ularga
по
ishlab
etish
для
qo
yordam
yoshlarga
lim
lozim
qilib
работу
учун
oliy
orqali
qayta
bor
davlat
kredit
ma
lsa
olish
oshirish

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Gender zo’ravonlik sabablari
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar