JAMIYAT / ОБЩЕСТВО
8 dekabr – O’zbekiston Respulikasi Konstitutsiyasi kuni / 8 декабря – День Конституции Республики Узбекистан
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 6 savollar
24% javoblar ulushi
538 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 2230 so'raldi
Dec 6. 2018
1) Siz qonunchilikdagi o’zgarishlar va Sizga tegishli bo’lgan huquqiy masalalar haqidagi huquqiy axborotni qayerdan olasiz? / 1) Откуда Ты берешь правовую информацию об изменениях в законодательстве или правовых вопросах?
Dec 6. 2018
2) Siz Konstitutsiyaga oid bilimlaringizni nechiga baholaysiz? / 2) Насколько Ты оцениваешь свои знания Основного закона страны – Конституции?
Dec 6. 2018
3) Sizningcha, ta’lim muassasalarida Konstitutsiyani o’rganish uchun o’quv soatlari yetarlimi? / 3) Достаточно ли, по-Твоему, учебных часов по изучению Конституции в учебных заведениях?
Dec 6. 2018
4) Ta’lim muassasalarida Konstitutsiya asoslari qanday o’qitilishidan mamnunmisiz? / 4) Нравится ли Тебя как преподают Конституцию в учебных заведениях?
Dec 6. 2018
5) Siz uchun o’z huquqiy bilimlaringizni qanday tarzda oshirish qulayroq? / 5) Как Тебе удобнее и доступнее повышать свои правовые знания?
Dec 6. 2018
Siz uchun o’z huquqiy bilimlaringizni qanday tarzda oshirish qulayroq? (o'z variantingiz) / Как Тебе удобнее и доступнее повышать свои правовые знания? (свой вариант)

SO'ROVNOMA NATIJALARI

DEC 6. 2018
1) Siz qonunchilikdagi o’zgarishlar va Sizga tegishli bo’lgan huquqiy masalalar haqidagi huquqiy axborotni qayerdan olasiz? / 1) Откуда Ты берешь правовую информацию об изменениях в законодательстве или правовых вопросах?
538 berilgan savollardan 2230 javob berdilar
Ayol
57%
Turli Internet manbalaridan
 
Turli Internet manbalaridan
16%
Lex.uz
 
Lex.uz
3%
Norma.uz huquqiy portali
 
Norma.uz huquqiy portali
7%
Adliyaning Telegram kanallari
 
Adliyaning Telegram kanallari
11%
Tanishlarim/do’stlarimdan so’rab
 
Tanishlarim/do’stlarimdan so’rab
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Erkak
47%
Turli Internet manbalaridan
 
Turli Internet manbalaridan
19%
Lex.uz
 
Lex.uz
1%
Norma.uz huquqiy portali
 
Norma.uz huquqiy portali
16%
Adliyaning Telegram kanallari
 
Adliyaning Telegram kanallari
9%
Tanishlarim/do’stlarimdan so’rab
 
Tanishlarim/do’stlarimdan so’rab
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
0%
turli internet manbalaridan
 
turli internet manbalaridan
0%
lex.uz
 
lex.uz
0%
norma.uz huquqiy portali
 
norma.uz huquqiy portali
0%
adliyaning telegram kanallari
 
adliyaning telegram kanallari
0%
tanishlarim/do’stlarimdan so’rab
 
tanishlarim/do’stlarimdan so’rab
0%
boshqa (yozing)
 
boshqa (yozing)

15-19
51%
turli internet manbalaridan
 
turli internet manbalaridan
9%
lex.uz
 
lex.uz
2%
norma.uz huquqiy portali
 
norma.uz huquqiy portali
14%
adliyaning telegram kanallari
 
adliyaning telegram kanallari
16%
tanishlarim/do’stlarimdan so’rab
 
tanishlarim/do’stlarimdan so’rab
8%
boshqa (yozing)
 
boshqa (yozing)

20-24
54%
turli internet manbalaridan
 
turli internet manbalaridan
21%
lex.uz
 
lex.uz
1%
norma.uz huquqiy portali
 
norma.uz huquqiy portali
10%
adliyaning telegram kanallari
 
adliyaning telegram kanallari
10%
tanishlarim/do’stlarimdan so’rab
 
tanishlarim/do’stlarimdan so’rab
4%
boshqa (yozing)
 
boshqa (yozing)

25-30
50%
turli internet manbalaridan
 
turli internet manbalaridan
18%
lex.uz
 
lex.uz
2%
norma.uz huquqiy portali
 
norma.uz huquqiy portali
18%
adliyaning telegram kanallari
 
adliyaning telegram kanallari
6%
tanishlarim/do’stlarimdan so’rab
 
tanishlarim/do’stlarimdan so’rab
5%
boshqa (yozing)
 
boshqa (yozing)

31-34
41%
turli internet manbalaridan
 
turli internet manbalaridan
31%
lex.uz
 
lex.uz
7%
norma.uz huquqiy portali
 
norma.uz huquqiy portali
10%
adliyaning telegram kanallari
 
adliyaning telegram kanallari
0%
tanishlarim/do’stlarimdan so’rab
 
tanishlarim/do’stlarimdan so’rab
10%
boshqa (yozing)
 
boshqa (yozing)

35+
53%
turli internet manbalaridan
 
turli internet manbalaridan
24%
lex.uz
 
lex.uz
4%
norma.uz huquqiy portali
 
norma.uz huquqiy portali
7%
adliyaning telegram kanallari
 
adliyaning telegram kanallari
4%
tanishlarim/do’stlarimdan so’rab
 
tanishlarim/do’stlarimdan so’rab
9%
boshqa (yozing)
 
boshqa (yozing)
51%
Turli Internet manbalaridan
 
Turli Internet manbalaridan
17%
Lex.uz
 
Lex.uz
2%
Norma.uz huquqiy portali
 
Norma.uz huquqiy portali
12%
Adliyaning Telegram kanallari
 
Adliyaning Telegram kanallari
10%
Tanishlarim/do’stlarimdan so’rab
 
Tanishlarim/do’stlarimdan so’rab
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
DEC 6. 2018
2) Siz Konstitutsiyaga oid bilimlaringizni nechiga baholaysiz? / 2) Насколько Ты оцениваешь свои знания Основного закона страны – Конституции?
524 berilgan savollardan 533 javob berdilar
Ayol
3%
Juda yomon
 
Juda yomon
10%
Yomon
 
Yomon
52%
O'rtacha
 
O'rtacha
28%
Yaxshi
 
Yaxshi
8%
A'lo
 
A'lo

Erkak
4%
Juda yomon
 
Juda yomon
12%
Yomon
 
Yomon
46%
O'rtacha
 
O'rtacha
30%
Yaxshi
 
Yaxshi
9%
A'lo
 
A'lo
0-14
0%
juda yomon
 
juda yomon
0%
yomon
 
yomon
0%
o'rtacha
 
o'rtacha
0%
yaxshi
 
yaxshi
0%
a'lo
 
a'lo

15-19
2%
juda yomon
 
juda yomon
11%
yomon
 
yomon
46%
o'rtacha
 
o'rtacha
32%
yaxshi
 
yaxshi
9%
a'lo
 
a'lo

20-24
3%
juda yomon
 
juda yomon
15%
yomon
 
yomon
49%
o'rtacha
 
o'rtacha
29%
yaxshi
 
yaxshi
4%
a'lo
 
a'lo

25-30
6%
juda yomon
 
juda yomon
10%
yomon
 
yomon
46%
o'rtacha
 
o'rtacha
28%
yaxshi
 
yaxshi
10%
a'lo
 
a'lo

31-34
4%
juda yomon
 
juda yomon
7%
yomon
 
yomon
48%
o'rtacha
 
o'rtacha
26%
yaxshi
 
yaxshi
15%
a'lo
 
a'lo

35+
7%
juda yomon
 
juda yomon
11%
yomon
 
yomon
52%
o'rtacha
 
o'rtacha
22%
yaxshi
 
yaxshi
7%
a'lo
 
a'lo
3%
Juda yomon
 
Juda yomon
11%
Yomon
 
Yomon
48%
O'rtacha
 
O'rtacha
29%
Yaxshi
 
Yaxshi
9%
A'lo
 
A'lo
DEC 6. 2018
3) Sizningcha, ta’lim muassasalarida Konstitutsiyani o’rganish uchun o’quv soatlari yetarlimi? / 3) Достаточно ли, по-Твоему, учебных часов по изучению Конституции в учебных заведениях?
520 berilgan savollardan 524 javob berdilar
Ayol
45%
Ha
 
Ha
17%
Yo'q
 
Yo'q
26%
Ko'proq bo'lishi kerak
 
Ko'proq bo'lishi kerak
5%
Kamroq bo'lishi kerak
 
Kamroq bo'lishi kerak
7%
Bilmayman
 
Bilmayman

Erkak
36%
Ha
 
Ha
24%
Yo'q
 
Yo'q
26%
Ko'proq bo'lishi kerak
 
Ko'proq bo'lishi kerak
6%
Kamroq bo'lishi kerak
 
Kamroq bo'lishi kerak
8%
Bilmayman
 
Bilmayman
0-14
0%
ha
 
ha
0%
yo'q
 
yo'q
0%
ko'proq bo'lishi kerak
 
ko'proq bo'lishi kerak
0%
kamroq bo'lishi kerak
 
kamroq bo'lishi kerak
0%
bilmayman
 
bilmayman

15-19
45%
ha
 
ha
16%
yo'q
 
yo'q
27%
ko'proq bo'lishi kerak
 
ko'proq bo'lishi kerak
4%
kamroq bo'lishi kerak
 
kamroq bo'lishi kerak
8%
bilmayman
 
bilmayman

20-24
38%
ha
 
ha
18%
yo'q
 
yo'q
27%
ko'proq bo'lishi kerak
 
ko'proq bo'lishi kerak
7%
kamroq bo'lishi kerak
 
kamroq bo'lishi kerak
10%
bilmayman
 
bilmayman

25-30
33%
ha
 
ha
35%
yo'q
 
yo'q
27%
ko'proq bo'lishi kerak
 
ko'proq bo'lishi kerak
4%
kamroq bo'lishi kerak
 
kamroq bo'lishi kerak
1%
bilmayman
 
bilmayman

31-34
31%
ha
 
ha
15%
yo'q
 
yo'q
35%
ko'proq bo'lishi kerak
 
ko'proq bo'lishi kerak
4%
kamroq bo'lishi kerak
 
kamroq bo'lishi kerak
15%
bilmayman
 
bilmayman

35+
37%
ha
 
ha
24%
yo'q
 
yo'q
20%
ko'proq bo'lishi kerak
 
ko'proq bo'lishi kerak
4%
kamroq bo'lishi kerak
 
kamroq bo'lishi kerak
15%
bilmayman
 
bilmayman
40%
Ha
 
Ha
20%
Yo'q
 
Yo'q
26%
Ko'proq bo'lishi kerak
 
Ko'proq bo'lishi kerak
5%
Kamroq bo'lishi kerak
 
Kamroq bo'lishi kerak
9%
Bilmayman
 
Bilmayman
DEC 6. 2018
4) Ta’lim muassasalarida Konstitutsiya asoslari qanday o’qitilishidan mamnunmisiz? / 4) Нравится ли Тебя как преподают Конституцию в учебных заведениях?
517 berilgan savollardan 520 javob berdilar
Ayol
35%
Ha
 
Ha
49%
Yo'q
 
Yo'q
16%
Bilmadim
 
Bilmadim

Erkak
28%
Ha
 
Ha
51%
Yo'q
 
Yo'q
20%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
0%
ha
 
ha
0%
yo'q
 
yo'q
0%
bilmadim
 
bilmadim

15-19
41%
ha
 
ha
43%
yo'q
 
yo'q
16%
bilmadim
 
bilmadim

20-24
30%
ha
 
ha
51%
yo'q
 
yo'q
19%
bilmadim
 
bilmadim

25-30
28%
ha
 
ha
51%
yo'q
 
yo'q
21%
bilmadim
 
bilmadim

31-34
28%
ha
 
ha
68%
yo'q
 
yo'q
4%
bilmadim
 
bilmadim

35+
30%
ha
 
ha
48%
yo'q
 
yo'q
22%
bilmadim
 
bilmadim
31%
Ha
 
Ha
50%
Yo'q
 
Yo'q
19%
Bilmadim
 
Bilmadim
DEC 6. 2018
5) Siz uchun o’z huquqiy bilimlaringizni qanday tarzda oshirish qulayroq? / 5) Как Тебе удобнее и доступнее повышать свои правовые знания?
486 berilgan savollardan 494 javob berdilar
Ayol
18%
TV orqali
 
TV orqali
36%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
1%
Radio
 
Radio
18%
Ta’lim muassasalarida
 
Ta’lim muassasalarida
14%
Mustaqil ravishda
 
Mustaqil ravishda
11%
Tarqatma material, flayerlar
 
Tarqatma material, flayerlar
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Erkak
17%
TV orqali
 
TV orqali
35%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
0%
Radio
 
Radio
15%
Ta’lim muassasalarida
 
Ta’lim muassasalarida
17%
Mustaqil ravishda
 
Mustaqil ravishda
9%
Tarqatma material, flayerlar
 
Tarqatma material, flayerlar
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
0%
tv orqali
 
tv orqali
0%
ijtimoiy tarmoqlar
 
ijtimoiy tarmoqlar
0%
radio
 
radio
0%
ta’lim muassasalarida
 
ta’lim muassasalarida
0%
mustaqil ravishda
 
mustaqil ravishda
0%
tarqatma material, flayerlar
 
tarqatma material, flayerlar
0%
boshqa (yozing)
 
boshqa (yozing)

15-19
17%
tv orqali
 
tv orqali
31%
ijtimoiy tarmoqlar
 
ijtimoiy tarmoqlar
2%
radio
 
radio
24%
ta’lim muassasalarida
 
ta’lim muassasalarida
14%
mustaqil ravishda
 
mustaqil ravishda
7%
tarqatma material, flayerlar
 
tarqatma material, flayerlar
5%
boshqa (yozing)
 
boshqa (yozing)

20-24
18%
tv orqali
 
tv orqali
38%
ijtimoiy tarmoqlar
 
ijtimoiy tarmoqlar
1%
radio
 
radio
12%
ta’lim muassasalarida
 
ta’lim muassasalarida
15%
mustaqil ravishda
 
mustaqil ravishda
10%
tarqatma material, flayerlar
 
tarqatma material, flayerlar
6%
boshqa (yozing)
 
boshqa (yozing)

25-30
21%
tv orqali
 
tv orqali
29%
ijtimoiy tarmoqlar
 
ijtimoiy tarmoqlar
0%
radio
 
radio
15%
ta’lim muassasalarida
 
ta’lim muassasalarida
17%
mustaqil ravishda
 
mustaqil ravishda
13%
tarqatma material, flayerlar
 
tarqatma material, flayerlar
4%
boshqa (yozing)
 
boshqa (yozing)

31-34
18%
tv orqali
 
tv orqali
32%
ijtimoiy tarmoqlar
 
ijtimoiy tarmoqlar
0%
radio
 
radio
14%
ta’lim muassasalarida
 
ta’lim muassasalarida
14%
mustaqil ravishda
 
mustaqil ravishda
14%
tarqatma material, flayerlar
 
tarqatma material, flayerlar
9%
boshqa (yozing)
 
boshqa (yozing)

35+
14%
tv orqali
 
tv orqali
39%
ijtimoiy tarmoqlar
 
ijtimoiy tarmoqlar
0%
radio
 
radio
16%
ta’lim muassasalarida
 
ta’lim muassasalarida
16%
mustaqil ravishda
 
mustaqil ravishda
14%
tarqatma material, flayerlar
 
tarqatma material, flayerlar
2%
boshqa (yozing)
 
boshqa (yozing)
18%
TV orqali
 
TV orqali
36%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
1%
Radio
 
Radio
16%
Ta’lim muassasalarida
 
Ta’lim muassasalarida
15%
Mustaqil ravishda
 
Mustaqil ravishda
9%
Tarqatma material, flayerlar
 
Tarqatma material, flayerlar
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
DEC 6. 2018
Siz uchun o’z huquqiy bilimlaringizni qanday tarzda oshirish qulayroq? (o'z variantingiz) / Как Тебе удобнее и доступнее повышать свои правовые знания? (свой вариант)
25 berilgan savollardan 25 javob berdilar
не
все
которые
на
barcha
bo
ham
hammasi
orqali
va
из
либо
по
пособий
через
aksiyalar
bilan
biri
bog
boradi
chalarda
emas
eshitavermaydi
faoliyati
gazeta
hamma
huquqiy
ikkinchisini
insonlar
internet
intirnet
ishlayvermaydi
jamiyatdagi
javoblar
joyda
jurnallar
katta
keltirilgan
kimdir
ko
kodekslar
lardi
ldirib
lim
liq
lonlarda
lsa
manbalar
masalan
mashgulotlari

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Yoshlar nogironligi bo'lganlar haqida
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar