JAMIYAT / ОБЩЕСТВО
8 dekabr – O’zbekiston Respulikasi Konstitutsiyasi kuni / 8 декабря – День Конституции Республики Узбекистан
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 6 savollar
43% javoblar ulushi
1284 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 2977 so'raldi
Dec 6. 2018
1) Siz qonunchilikdagi o’zgarishlar va Sizga tegishli bo’lgan huquqiy masalalar haqidagi huquqiy axborotni qayerdan olasiz? / 1) Откуда Ты берешь правовую информацию об изменениях в законодательстве или правовых вопросах?
Dec 6. 2018
2) Siz Konstitutsiyaga oid bilimlaringizni nechiga baholaysiz? / 2) Насколько Ты оцениваешь свои знания Основного закона страны – Конституции?
Dec 6. 2018
3) Sizningcha, ta’lim muassasalarida Konstitutsiyani o’rganish uchun o’quv soatlari yetarlimi? / 3) Достаточно ли, по-Твоему, учебных часов по изучению Конституции в учебных заведениях?
Dec 6. 2018
4) Ta’lim muassasalarida Konstitutsiya asoslari qanday o’qitilishidan mamnunmisiz? / 4) Нравится ли Тебя как преподают Конституцию в учебных заведениях?
Dec 6. 2018
5) Siz uchun o’z huquqiy bilimlaringizni qanday tarzda oshirish qulayroq? / 5) Как Тебе удобнее и доступнее повышать свои правовые знания?
Dec 6. 2018
Siz uchun o’z huquqiy bilimlaringizni qanday tarzda oshirish qulayroq? (o'z variantingiz) / Как Тебе удобнее и доступнее повышать свои правовые знания? (свой вариант)

SO'ROVNOMA NATIJALARI

DEC 6. 2018
1) Siz qonunchilikdagi o’zgarishlar va Sizga tegishli bo’lgan huquqiy masalalar haqidagi huquqiy axborotni qayerdan olasiz? / 1) Откуда Ты берешь правовую информацию об изменениях в законодательстве или правовых вопросах?
1284 berilgan savollardan 2977 ga javob berdilar
Female
47%
Turli Internet manbalaridan
 
Turli Internet manbalaridan
19%
Lex.uz
 
Lex.uz
3%
Norma.uz huquqiy portali
 
Norma.uz huquqiy portali
17%
Adliyaning Telegram kanallari
 
Adliyaning Telegram kanallari
9%
Tanishlarim/do’stlarimdan so’rab
 
Tanishlarim/do’stlarimdan so’rab
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
33%
Turli Internet manbalaridan
 
Turli Internet manbalaridan
25%
Lex.uz
 
Lex.uz
3%
Norma.uz huquqiy portali
 
Norma.uz huquqiy portali
29%
Adliyaning Telegram kanallari
 
Adliyaning Telegram kanallari
5%
Tanishlarim/do’stlarimdan so’rab
 
Tanishlarim/do’stlarimdan so’rab
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
0%
Turli Internet manbalaridan
 
Turli Internet manbalaridan
0%
Lex.uz
 
Lex.uz
0%
Norma.uz huquqiy portali
 
Norma.uz huquqiy portali
100%
Adliyaning Telegram kanallari
 
Adliyaning Telegram kanallari
0%
Tanishlarim/do’stlarimdan so’rab
 
Tanishlarim/do’stlarimdan so’rab
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
47%
Turli Internet manbalaridan
 
Turli Internet manbalaridan
10%
Lex.uz
 
Lex.uz
3%
Norma.uz huquqiy portali
 
Norma.uz huquqiy portali
19%
Adliyaning Telegram kanallari
 
Adliyaning Telegram kanallari
14%
Tanishlarim/do’stlarimdan so’rab
 
Tanishlarim/do’stlarimdan so’rab
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
42%
Turli Internet manbalaridan
 
Turli Internet manbalaridan
25%
Lex.uz
 
Lex.uz
2%
Norma.uz huquqiy portali
 
Norma.uz huquqiy portali
22%
Adliyaning Telegram kanallari
 
Adliyaning Telegram kanallari
6%
Tanishlarim/do’stlarimdan so’rab
 
Tanishlarim/do’stlarimdan so’rab
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
31%
Turli Internet manbalaridan
 
Turli Internet manbalaridan
27%
Lex.uz
 
Lex.uz
3%
Norma.uz huquqiy portali
 
Norma.uz huquqiy portali
32%
Adliyaning Telegram kanallari
 
Adliyaning Telegram kanallari
3%
Tanishlarim/do’stlarimdan so’rab
 
Tanishlarim/do’stlarimdan so’rab
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
26%
Turli Internet manbalaridan
 
Turli Internet manbalaridan
32%
Lex.uz
 
Lex.uz
5%
Norma.uz huquqiy portali
 
Norma.uz huquqiy portali
31%
Adliyaning Telegram kanallari
 
Adliyaning Telegram kanallari
2%
Tanishlarim/do’stlarimdan so’rab
 
Tanishlarim/do’stlarimdan so’rab
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
37%
Turli Internet manbalaridan
 
Turli Internet manbalaridan
29%
Lex.uz
 
Lex.uz
5%
Norma.uz huquqiy portali
 
Norma.uz huquqiy portali
19%
Adliyaning Telegram kanallari
 
Adliyaning Telegram kanallari
3%
Tanishlarim/do’stlarimdan so’rab
 
Tanishlarim/do’stlarimdan so’rab
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
36%
Turli Internet manbalaridan
 
Turli Internet manbalaridan
23%
Lex.uz
 
Lex.uz
3%
Norma.uz huquqiy portali
 
Norma.uz huquqiy portali
27%
Adliyaning Telegram kanallari
 
Adliyaning Telegram kanallari
6%
Tanishlarim/do’stlarimdan so’rab
 
Tanishlarim/do’stlarimdan so’rab
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
DEC 6. 2018
2) Siz Konstitutsiyaga oid bilimlaringizni nechiga baholaysiz? / 2) Насколько Ты оцениваешь свои знания Основного закона страны – Конституции?
1263 berilgan savollardan 1276 ga javob berdilar
Female
3%
Juda yomon
 
Juda yomon
9%
Yomon
 
Yomon
46%
O'rtacha
 
O'rtacha
33%
Yaxshi
 
Yaxshi
9%
A'lo
 
A'lo

Male
3%
Juda yomon
 
Juda yomon
11%
Yomon
 
Yomon
40%
O'rtacha
 
O'rtacha
36%
Yaxshi
 
Yaxshi
11%
A'lo
 
A'lo
0-14
0%
Juda yomon
 
Juda yomon
0%
Yomon
 
Yomon
100%
O'rtacha
 
O'rtacha
0%
Yaxshi
 
Yaxshi
0%
A'lo
 
A'lo

15-19
1%
Juda yomon
 
Juda yomon
11%
Yomon
 
Yomon
43%
O'rtacha
 
O'rtacha
35%
Yaxshi
 
Yaxshi
10%
A'lo
 
A'lo

20-24
4%
Juda yomon
 
Juda yomon
10%
Yomon
 
Yomon
43%
O'rtacha
 
O'rtacha
35%
Yaxshi
 
Yaxshi
9%
A'lo
 
A'lo

25-30
4%
Juda yomon
 
Juda yomon
10%
Yomon
 
Yomon
38%
O'rtacha
 
O'rtacha
38%
Yaxshi
 
Yaxshi
10%
A'lo
 
A'lo

31-34
2%
Juda yomon
 
Juda yomon
11%
Yomon
 
Yomon
39%
O'rtacha
 
O'rtacha
34%
Yaxshi
 
Yaxshi
13%
A'lo
 
A'lo

35+
5%
Juda yomon
 
Juda yomon
14%
Yomon
 
Yomon
41%
O'rtacha
 
O'rtacha
32%
Yaxshi
 
Yaxshi
8%
A'lo
 
A'lo
3%
Juda yomon
 
Juda yomon
10%
Yomon
 
Yomon
41%
O'rtacha
 
O'rtacha
36%
Yaxshi
 
Yaxshi
11%
A'lo
 
A'lo
DEC 6. 2018
3) Sizningcha, ta’lim muassasalarida Konstitutsiyani o’rganish uchun o’quv soatlari yetarlimi? / 3) Достаточно ли, по-Твоему, учебных часов по изучению Конституции в учебных заведениях?
1257 berilgan savollardan 1263 ga javob berdilar
Female
39%
Ha
 
Ha
20%
Yo'q
 
Yo'q
32%
Ko'proq bo'lishi kerak
 
Ko'proq bo'lishi kerak
4%
Kamroq bo'lishi kerak
 
Kamroq bo'lishi kerak
6%
Bilmayman
 
Bilmayman

Male
27%
Ha
 
Ha
28%
Yo'q
 
Yo'q
35%
Ko'proq bo'lishi kerak
 
Ko'proq bo'lishi kerak
3%
Kamroq bo'lishi kerak
 
Kamroq bo'lishi kerak
7%
Bilmayman
 
Bilmayman
0-14
0%
Ha
 
Ha
0%
Yo'q
 
Yo'q
100%
Ko'proq bo'lishi kerak
 
Ko'proq bo'lishi kerak
0%
Kamroq bo'lishi kerak
 
Kamroq bo'lishi kerak
0%
Bilmayman
 
Bilmayman

15-19
39%
Ha
 
Ha
22%
Yo'q
 
Yo'q
27%
Ko'proq bo'lishi kerak
 
Ko'proq bo'lishi kerak
3%
Kamroq bo'lishi kerak
 
Kamroq bo'lishi kerak
8%
Bilmayman
 
Bilmayman

20-24
31%
Ha
 
Ha
25%
Yo'q
 
Yo'q
34%
Ko'proq bo'lishi kerak
 
Ko'proq bo'lishi kerak
4%
Kamroq bo'lishi kerak
 
Kamroq bo'lishi kerak
6%
Bilmayman
 
Bilmayman

25-30
25%
Ha
 
Ha
32%
Yo'q
 
Yo'q
37%
Ko'proq bo'lishi kerak
 
Ko'proq bo'lishi kerak
2%
Kamroq bo'lishi kerak
 
Kamroq bo'lishi kerak
3%
Bilmayman
 
Bilmayman

31-34
31%
Ha
 
Ha
21%
Yo'q
 
Yo'q
37%
Ko'proq bo'lishi kerak
 
Ko'proq bo'lishi kerak
2%
Kamroq bo'lishi kerak
 
Kamroq bo'lishi kerak
9%
Bilmayman
 
Bilmayman

35+
25%
Ha
 
Ha
29%
Yo'q
 
Yo'q
31%
Ko'proq bo'lishi kerak
 
Ko'proq bo'lishi kerak
2%
Kamroq bo'lishi kerak
 
Kamroq bo'lishi kerak
12%
Bilmayman
 
Bilmayman
30%
Ha
 
Ha
26%
Yo'q
 
Yo'q
33%
Ko'proq bo'lishi kerak
 
Ko'proq bo'lishi kerak
3%
Kamroq bo'lishi kerak
 
Kamroq bo'lishi kerak
7%
Bilmayman
 
Bilmayman
DEC 6. 2018
4) Ta’lim muassasalarida Konstitutsiya asoslari qanday o’qitilishidan mamnunmisiz? / 4) Нравится ли Тебя как преподают Конституцию в учебных заведениях?
1252 berilgan savollardan 1257 ga javob berdilar
Female
34%
Ha
 
Ha
50%
Yo'q
 
Yo'q
16%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
28%
Ha
 
Ha
52%
Yo'q
 
Yo'q
20%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
100%
Ha
 
Ha
0%
Yo'q
 
Yo'q
0%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
39%
Ha
 
Ha
45%
Yo'q
 
Yo'q
16%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
33%
Ha
 
Ha
51%
Yo'q
 
Yo'q
16%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
29%
Ha
 
Ha
56%
Yo'q
 
Yo'q
15%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
23%
Ha
 
Ha
50%
Yo'q
 
Yo'q
27%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
26%
Ha
 
Ha
46%
Yo'q
 
Yo'q
28%
Bilmadim
 
Bilmadim
30%
Ha
 
Ha
51%
Yo'q
 
Yo'q
19%
Bilmadim
 
Bilmadim
DEC 6. 2018
5) Siz uchun o’z huquqiy bilimlaringizni qanday tarzda oshirish qulayroq? / 5) Как Тебе удобнее и доступнее повышать свои правовые знания?
1202 berilgan savollardan 1214 ga javob berdilar
Female
16%
TV orqali
 
TV orqali
34%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
1%
Radio
 
Radio
19%
Ta’lim muassasalarida
 
Ta’lim muassasalarida
17%
Mustaqil ravishda
 
Mustaqil ravishda
8%
Tarqatma material, flayerlar
 
Tarqatma material, flayerlar
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
15%
TV orqali
 
TV orqali
36%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
1%
Radio
 
Radio
17%
Ta’lim muassasalarida
 
Ta’lim muassasalarida
18%
Mustaqil ravishda
 
Mustaqil ravishda
7%
Tarqatma material, flayerlar
 
Tarqatma material, flayerlar
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
0%
TV orqali
 
TV orqali
0%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
0%
Radio
 
Radio
0%
Ta’lim muassasalarida
 
Ta’lim muassasalarida
0%
Mustaqil ravishda
 
Mustaqil ravishda
100%
Tarqatma material, flayerlar
 
Tarqatma material, flayerlar
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
15%
TV orqali
 
TV orqali
30%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
1%
Radio
 
Radio
27%
Ta’lim muassasalarida
 
Ta’lim muassasalarida
14%
Mustaqil ravishda
 
Mustaqil ravishda
6%
Tarqatma material, flayerlar
 
Tarqatma material, flayerlar
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
16%
TV orqali
 
TV orqali
34%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
2%
Radio
 
Radio
17%
Ta’lim muassasalarida
 
Ta’lim muassasalarida
17%
Mustaqil ravishda
 
Mustaqil ravishda
8%
Tarqatma material, flayerlar
 
Tarqatma material, flayerlar
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
16%
TV orqali
 
TV orqali
34%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
0%
Radio
 
Radio
18%
Ta’lim muassasalarida
 
Ta’lim muassasalarida
17%
Mustaqil ravishda
 
Mustaqil ravishda
7%
Tarqatma material, flayerlar
 
Tarqatma material, flayerlar
8%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
13%
TV orqali
 
TV orqali
36%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
1%
Radio
 
Radio
12%
Ta’lim muassasalarida
 
Ta’lim muassasalarida
19%
Mustaqil ravishda
 
Mustaqil ravishda
8%
Tarqatma material, flayerlar
 
Tarqatma material, flayerlar
10%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
12%
TV orqali
 
TV orqali
38%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
2%
Radio
 
Radio
16%
Ta’lim muassasalarida
 
Ta’lim muassasalarida
21%
Mustaqil ravishda
 
Mustaqil ravishda
8%
Tarqatma material, flayerlar
 
Tarqatma material, flayerlar
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
15%
TV orqali
 
TV orqali
36%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
1%
Radio
 
Radio
17%
Ta’lim muassasalarida
 
Ta’lim muassasalarida
18%
Mustaqil ravishda
 
Mustaqil ravishda
7%
Tarqatma material, flayerlar
 
Tarqatma material, flayerlar
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
DEC 6. 2018
Siz uchun o’z huquqiy bilimlaringizni qanday tarzda oshirish qulayroq? (o'z variantingiz) / Как Тебе удобнее и доступнее повышать свои правовые знания? (свой вариант)
73 berilgan savollardan 77 ga javob berdilar
orqali
va
tv
не
bilan
huquqiy
ijtimoiy
muassasalarida
ta
bo
lim
на
хар
barcha
bog
kerak
radio
turli
yaxshi
все
когда
которые
хил
12
adabiyot
berib
bir
chalarda
da
deb
emas
etish
ham
hammasi
har
javoblar
ko
kun
liq
lozim
mustaqil
paydo
qulay
ravishda
roliklar
talim
tanlovlar
tarmoqlarda
tashkil
xil

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Gender zo’ravonlik sabablari
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar