JAMIYAT / ОБЩЕСТВО
3 dekabr – Xalqaro Nogironlar kuni / 3 декабря – Международный день лиц с инвалидностью
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 11 savollar
27% javoblar ulushi
586 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 2202 so'raldi
Nov 29. 2018
Sizningcha, jamiyat nogironligi bo’lgan shaxslarni o’zining teng huquqli a’zolari deb qabul qiladimi? / Считаешь ли Ты, что общество принимает лиц с инвалидностью, как равноправных своих членов?
Nov 29. 2018
Siz muloqot qiladigan odamlar orasida nogironligi bo’lganlar bormi? / Есть ли в Твоем кругу общения лица с инвалидностью?
Nov 29. 2018
Ular nima bilan shug’ullanadi? / Чем они занимаются?
Nov 29. 2018
Ular uchun nima eng ko’p qiyinchilik tug’diradi? / С чем у них возникает больше всего трудностей?
Nov 29. 2018
Sizningcha, Nogironligi bo’lgan shaxslar qanday muammolarga duch kelishadi? / С какими трудностями, по-Твоему, сталкиваются лица с инвалидностью?
Nov 29. 2018
Siz qanaqa muammolar bilan duch kelayapsiz? (o'z variantingiz) / С какими трудностями Ты сталкиваешься? (свой вариант)
Nov 29. 2018
Siz qanaqa muammolar bilan duch kelayapsiz? / С какими трудностями Ты сталкиваешься?
Nov 29. 2018
Siz hozir nima bilan shug’ullanasiz? / Чем ты сейчас занимаешься?
Nov 29. 2018
Siz hozir nima bilan shug’ullanasiz? (o'z variantingiz) / Чем ты сейчас занимаешься? (свой вариант)
Nov 29. 2018
Siz qayerda ishlashni xohlardingiz? / Где бы Ты хотел работать?
Nov 29. 2018
Hukumat qanday qilib nogironlarning ahvolini yaxshilashi mumkin? / Как Правительство может улучшить благосостояние лиц с инвалидностью?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

NOV 29. 2018
Sizningcha, jamiyat nogironligi bo’lgan shaxslarni o’zining teng huquqli a’zolari deb qabul qiladimi? / Считаешь ли Ты, что общество принимает лиц с инвалидностью, как равноправных своих членов?
586 berilgan savollardan 2202 ga javob berdilar
Female
47%
Ha
 
Ha
40%
Yo'q
 
Yo'q
14%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
50%
Ha
 
Ha
31%
Yo'q
 
Yo'q
19%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
0%
Ha
 
Ha
100%
Yo'q
 
Yo'q
0%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
49%
Ha
 
Ha
36%
Yo'q
 
Yo'q
15%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
47%
Ha
 
Ha
32%
Yo'q
 
Yo'q
20%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
43%
Ha
 
Ha
34%
Yo'q
 
Yo'q
23%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
46%
Ha
 
Ha
36%
Yo'q
 
Yo'q
18%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
52%
Ha
 
Ha
41%
Yo'q
 
Yo'q
7%
Bilmadim
 
Bilmadim
48%
Ha
 
Ha
35%
Yo'q
 
Yo'q
17%
Bilmadim
 
Bilmadim
NOV 29. 2018
Siz muloqot qiladigan odamlar orasida nogironligi bo’lganlar bormi? / Есть ли в Твоем кругу общения лица с инвалидностью?
581 berilgan savollardan 587 ga javob berdilar
Female
55%
Ha
 
Ha
43%
Yo'q
 
Yo'q
2%
Menda nogironlik bor
 
Menda nogironlik bor

Male
57%
Ha
 
Ha
40%
Yo'q
 
Yo'q
2%
Menda nogironlik bor
 
Menda nogironlik bor
0-14
100%
Ha
 
Ha
0%
Yo'q
 
Yo'q
0%
Menda nogironlik bor
 
Menda nogironlik bor

15-19
39%
Ha
 
Ha
61%
Yo'q
 
Yo'q
0%
Menda nogironlik bor
 
Menda nogironlik bor

20-24
51%
Ha
 
Ha
45%
Yo'q
 
Yo'q
4%
Menda nogironlik bor
 
Menda nogironlik bor

25-30
71%
Ha
 
Ha
26%
Yo'q
 
Yo'q
3%
Menda nogironlik bor
 
Menda nogironlik bor

31-34
79%
Ha
 
Ha
18%
Yo'q
 
Yo'q
4%
Menda nogironlik bor
 
Menda nogironlik bor

35+
86%
Ha
 
Ha
12%
Yo'q
 
Yo'q
2%
Menda nogironlik bor
 
Menda nogironlik bor
56%
Ha
 
Ha
42%
Yo'q
 
Yo'q
2%
Menda nogironlik bor
 
Menda nogironlik bor
NOV 29. 2018
Ular nima bilan shug’ullanadi? / Чем они занимаются?
320 berilgan savollardan 324 ga javob berdilar
Female
29%
Ishlashadi
 
Ishlashadi
34%
O’qishadi
 
O’qishadi
7%
Ko’ngillilik, san'at
 
Ko’ngillilik, san'at
27%
Uyda o’tirishadi
 
Uyda o’tirishadi
3%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
29%
Ishlashadi
 
Ishlashadi
24%
O’qishadi
 
O’qishadi
6%
Ko’ngillilik, san'at
 
Ko’ngillilik, san'at
33%
Uyda o’tirishadi
 
Uyda o’tirishadi
7%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
0%
Ishlashadi
 
Ishlashadi
100%
O’qishadi
 
O’qishadi
0%
Ko’ngillilik, san'at
 
Ko’ngillilik, san'at
0%
Uyda o’tirishadi
 
Uyda o’tirishadi
0%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
21%
Ishlashadi
 
Ishlashadi
27%
O’qishadi
 
O’qishadi
11%
Ko’ngillilik, san'at
 
Ko’ngillilik, san'at
36%
Uyda o’tirishadi
 
Uyda o’tirishadi
5%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
25%
Ishlashadi
 
Ishlashadi
38%
O’qishadi
 
O’qishadi
6%
Ko’ngillilik, san'at
 
Ko’ngillilik, san'at
22%
Uyda o’tirishadi
 
Uyda o’tirishadi
10%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
34%
Ishlashadi
 
Ishlashadi
20%
O’qishadi
 
O’qishadi
5%
Ko’ngillilik, san'at
 
Ko’ngillilik, san'at
37%
Uyda o’tirishadi
 
Uyda o’tirishadi
5%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
43%
Ishlashadi
 
Ishlashadi
14%
O’qishadi
 
O’qishadi
5%
Ko’ngillilik, san'at
 
Ko’ngillilik, san'at
33%
Uyda o’tirishadi
 
Uyda o’tirishadi
5%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
35%
Ishlashadi
 
Ishlashadi
27%
O’qishadi
 
O’qishadi
2%
Ko’ngillilik, san'at
 
Ko’ngillilik, san'at
33%
Uyda o’tirishadi
 
Uyda o’tirishadi
2%
Bilmadim
 
Bilmadim
28%
Ishlashadi
 
Ishlashadi
28%
O’qishadi
 
O’qishadi
7%
Ko’ngillilik, san'at
 
Ko’ngillilik, san'at
31%
Uyda o’tirishadi
 
Uyda o’tirishadi
6%
Bilmadim
 
Bilmadim
NOV 29. 2018
Ular uchun nima eng ko’p qiyinchilik tug’diradi? / С чем у них возникает больше всего трудностей?
307 berilgan savollardan 320 ga javob berdilar
Female
14%
Jamiyat qabul qilmasligi
 
Jamiyat qabul qilmasligi
14%
Muloqot yetarli emasligi
 
Muloqot yetarli emasligi
29%
Shahar bo’ylab harakatlanish
 
Shahar bo’ylab harakatlanish
16%
Ishga joylashish
 
Ishga joylashish
3%
O’qish imkoniyati yo'q
 
O’qish imkoniyati yo'q
17%
Muammo yo'q
 
Muammo yo'q
9%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
12%
Jamiyat qabul qilmasligi
 
Jamiyat qabul qilmasligi
21%
Muloqot yetarli emasligi
 
Muloqot yetarli emasligi
27%
Shahar bo’ylab harakatlanish
 
Shahar bo’ylab harakatlanish
16%
Ishga joylashish
 
Ishga joylashish
5%
O’qish imkoniyati yo'q
 
O’qish imkoniyati yo'q
13%
Muammo yo'q
 
Muammo yo'q
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
0%
Jamiyat qabul qilmasligi
 
Jamiyat qabul qilmasligi
0%
Muloqot yetarli emasligi
 
Muloqot yetarli emasligi
100%
Shahar bo’ylab harakatlanish
 
Shahar bo’ylab harakatlanish
0%
Ishga joylashish
 
Ishga joylashish
0%
O’qish imkoniyati yo'q
 
O’qish imkoniyati yo'q
0%
Muammo yo'q
 
Muammo yo'q
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
20%
Jamiyat qabul qilmasligi
 
Jamiyat qabul qilmasligi
20%
Muloqot yetarli emasligi
 
Muloqot yetarli emasligi
24%
Shahar bo’ylab harakatlanish
 
Shahar bo’ylab harakatlanish
15%
Ishga joylashish
 
Ishga joylashish
4%
O’qish imkoniyati yo'q
 
O’qish imkoniyati yo'q
11%
Muammo yo'q
 
Muammo yo'q
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
12%
Jamiyat qabul qilmasligi
 
Jamiyat qabul qilmasligi
20%
Muloqot yetarli emasligi
 
Muloqot yetarli emasligi
38%
Shahar bo’ylab harakatlanish
 
Shahar bo’ylab harakatlanish
11%
Ishga joylashish
 
Ishga joylashish
0%
O’qish imkoniyati yo'q
 
O’qish imkoniyati yo'q
6%
Muammo yo'q
 
Muammo yo'q
12%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
13%
Jamiyat qabul qilmasligi
 
Jamiyat qabul qilmasligi
18%
Muloqot yetarli emasligi
 
Muloqot yetarli emasligi
18%
Shahar bo’ylab harakatlanish
 
Shahar bo’ylab harakatlanish
16%
Ishga joylashish
 
Ishga joylashish
10%
O’qish imkoniyati yo'q
 
O’qish imkoniyati yo'q
18%
Muammo yo'q
 
Muammo yo'q
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
5%
Jamiyat qabul qilmasligi
 
Jamiyat qabul qilmasligi
10%
Muloqot yetarli emasligi
 
Muloqot yetarli emasligi
19%
Shahar bo’ylab harakatlanish
 
Shahar bo’ylab harakatlanish
29%
Ishga joylashish
 
Ishga joylashish
0%
O’qish imkoniyati yo'q
 
O’qish imkoniyati yo'q
38%
Muammo yo'q
 
Muammo yo'q
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
4%
Jamiyat qabul qilmasligi
 
Jamiyat qabul qilmasligi
17%
Muloqot yetarli emasligi
 
Muloqot yetarli emasligi
29%
Shahar bo’ylab harakatlanish
 
Shahar bo’ylab harakatlanish
25%
Ishga joylashish
 
Ishga joylashish
4%
O’qish imkoniyati yo'q
 
O’qish imkoniyati yo'q
15%
Muammo yo'q
 
Muammo yo'q
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
13%
Jamiyat qabul qilmasligi
 
Jamiyat qabul qilmasligi
18%
Muloqot yetarli emasligi
 
Muloqot yetarli emasligi
27%
Shahar bo’ylab harakatlanish
 
Shahar bo’ylab harakatlanish
16%
Ishga joylashish
 
Ishga joylashish
4%
O’qish imkoniyati yo'q
 
O’qish imkoniyati yo'q
15%
Muammo yo'q
 
Muammo yo'q
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
NOV 29. 2018
Sizningcha, Nogironligi bo’lgan shaxslar qanday muammolarga duch kelishadi? / С какими трудностями, по-Твоему, сталкиваются лица с инвалидностью?
236 berilgan savollardan 244 ga javob berdilar
Female
19%
Jamiyat qabul qilmaydi
 
Jamiyat qabul qilmaydi
16%
Muloqot yetarli emas
 
Muloqot yetarli emas
31%
Uydan tashqarida harakatlanish
 
Uydan tashqarida harakatlanish
23%
Ishga joylashish
 
Ishga joylashish
0%
O’qish imkoniyati yo’q
 
O’qish imkoniyati yo’q
11%
Bilmayman
 
Bilmayman

Male
13%
Jamiyat qabul qilmaydi
 
Jamiyat qabul qilmaydi
23%
Muloqot yetarli emas
 
Muloqot yetarli emas
26%
Uydan tashqarida harakatlanish
 
Uydan tashqarida harakatlanish
22%
Ishga joylashish
 
Ishga joylashish
6%
O’qish imkoniyati yo’q
 
O’qish imkoniyati yo’q
10%
Bilmayman
 
Bilmayman
0-14
0%
Jamiyat qabul qilmaydi
 
Jamiyat qabul qilmaydi
0%
Muloqot yetarli emas
 
Muloqot yetarli emas
0%
Uydan tashqarida harakatlanish
 
Uydan tashqarida harakatlanish
0%
Ishga joylashish
 
Ishga joylashish
0%
O’qish imkoniyati yo’q
 
O’qish imkoniyati yo’q
0%
Bilmayman
 
Bilmayman

15-19
20%
Jamiyat qabul qilmaydi
 
Jamiyat qabul qilmaydi
20%
Muloqot yetarli emas
 
Muloqot yetarli emas
23%
Uydan tashqarida harakatlanish
 
Uydan tashqarida harakatlanish
25%
Ishga joylashish
 
Ishga joylashish
4%
O’qish imkoniyati yo’q
 
O’qish imkoniyati yo’q
8%
Bilmayman
 
Bilmayman

20-24
14%
Jamiyat qabul qilmaydi
 
Jamiyat qabul qilmaydi
21%
Muloqot yetarli emas
 
Muloqot yetarli emas
35%
Uydan tashqarida harakatlanish
 
Uydan tashqarida harakatlanish
18%
Ishga joylashish
 
Ishga joylashish
2%
O’qish imkoniyati yo’q
 
O’qish imkoniyati yo’q
11%
Bilmayman
 
Bilmayman

25-30
17%
Jamiyat qabul qilmaydi
 
Jamiyat qabul qilmaydi
17%
Muloqot yetarli emas
 
Muloqot yetarli emas
25%
Uydan tashqarida harakatlanish
 
Uydan tashqarida harakatlanish
25%
Ishga joylashish
 
Ishga joylashish
4%
O’qish imkoniyati yo’q
 
O’qish imkoniyati yo’q
12%
Bilmayman
 
Bilmayman

31-34
0%
Jamiyat qabul qilmaydi
 
Jamiyat qabul qilmaydi
40%
Muloqot yetarli emas
 
Muloqot yetarli emas
60%
Uydan tashqarida harakatlanish
 
Uydan tashqarida harakatlanish
0%
Ishga joylashish
 
Ishga joylashish
0%
O’qish imkoniyati yo’q
 
O’qish imkoniyati yo’q
0%
Bilmayman
 
Bilmayman

35+
0%
Jamiyat qabul qilmaydi
 
Jamiyat qabul qilmaydi
29%
Muloqot yetarli emas
 
Muloqot yetarli emas
29%
Uydan tashqarida harakatlanish
 
Uydan tashqarida harakatlanish
14%
Ishga joylashish
 
Ishga joylashish
0%
O’qish imkoniyati yo’q
 
O’qish imkoniyati yo’q
29%
Bilmayman
 
Bilmayman
16%
Jamiyat qabul qilmaydi
 
Jamiyat qabul qilmaydi
20%
Muloqot yetarli emas
 
Muloqot yetarli emas
28%
Uydan tashqarida harakatlanish
 
Uydan tashqarida harakatlanish
22%
Ishga joylashish
 
Ishga joylashish
3%
O’qish imkoniyati yo’q
 
O’qish imkoniyati yo’q
11%
Bilmayman
 
Bilmayman
NOV 29. 2018
Siz qanaqa muammolar bilan duch kelayapsiz? (o'z variantingiz) / С какими трудностями Ты сталкиваешься? (свой вариант)
1 berilgan savollardan 1 ga javob berdilar
гирдобига
муоомолар
ғарқмиз
NOV 29. 2018
Siz qanaqa muammolar bilan duch kelayapsiz? / С какими трудностями Ты сталкиваешься?
12 berilgan savollardan 12 ga javob berdilar
Female
20%
Jamiyat qabul qilmasligi
 
Jamiyat qabul qilmasligi
0%
Muloqot yetarli emas
 
Muloqot yetarli emas
20%
Uydan tashqari harakatlanish
 
Uydan tashqari harakatlanish
20%
Ishga joylashish
 
Ishga joylashish
0%
O’qish imkoniyati yo’q
 
O’qish imkoniyati yo’q
20%
Muammo yo’q
 
Muammo yo’q
20%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
29%
Jamiyat qabul qilmasligi
 
Jamiyat qabul qilmasligi
0%
Muloqot yetarli emas
 
Muloqot yetarli emas
14%
Uydan tashqari harakatlanish
 
Uydan tashqari harakatlanish
43%
Ishga joylashish
 
Ishga joylashish
0%
O’qish imkoniyati yo’q
 
O’qish imkoniyati yo’q
14%
Muammo yo’q
 
Muammo yo’q
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
0%
Jamiyat qabul qilmasligi
 
Jamiyat qabul qilmasligi
0%
Muloqot yetarli emas
 
Muloqot yetarli emas
0%
Uydan tashqari harakatlanish
 
Uydan tashqari harakatlanish
0%
Ishga joylashish
 
Ishga joylashish
0%
O’qish imkoniyati yo’q
 
O’qish imkoniyati yo’q
0%
Muammo yo’q
 
Muammo yo’q
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
0%
Jamiyat qabul qilmasligi
 
Jamiyat qabul qilmasligi
0%
Muloqot yetarli emas
 
Muloqot yetarli emas
0%
Uydan tashqari harakatlanish
 
Uydan tashqari harakatlanish
0%
Ishga joylashish
 
Ishga joylashish
0%
O’qish imkoniyati yo’q
 
O’qish imkoniyati yo’q
0%
Muammo yo’q
 
Muammo yo’q
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
0%
Jamiyat qabul qilmasligi
 
Jamiyat qabul qilmasligi
0%
Muloqot yetarli emas
 
Muloqot yetarli emas
20%
Uydan tashqari harakatlanish
 
Uydan tashqari harakatlanish
20%
Ishga joylashish
 
Ishga joylashish
0%
O’qish imkoniyati yo’q
 
O’qish imkoniyati yo’q
40%
Muammo yo’q
 
Muammo yo’q
20%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
67%
Jamiyat qabul qilmasligi
 
Jamiyat qabul qilmasligi
0%
Muloqot yetarli emas
 
Muloqot yetarli emas
0%
Uydan tashqari harakatlanish
 
Uydan tashqari harakatlanish
33%
Ishga joylashish
 
Ishga joylashish
0%
O’qish imkoniyati yo’q
 
O’qish imkoniyati yo’q
0%
Muammo yo’q
 
Muammo yo’q
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
0%
Jamiyat qabul qilmasligi
 
Jamiyat qabul qilmasligi
0%
Muloqot yetarli emas
 
Muloqot yetarli emas
100%
Uydan tashqari harakatlanish
 
Uydan tashqari harakatlanish
0%
Ishga joylashish
 
Ishga joylashish
0%
O’qish imkoniyati yo’q
 
O’qish imkoniyati yo’q
0%
Muammo yo’q
 
Muammo yo’q
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
0%
Jamiyat qabul qilmasligi
 
Jamiyat qabul qilmasligi
0%
Muloqot yetarli emas
 
Muloqot yetarli emas
0%
Uydan tashqari harakatlanish
 
Uydan tashqari harakatlanish
100%
Ishga joylashish
 
Ishga joylashish
0%
O’qish imkoniyati yo’q
 
O’qish imkoniyati yo’q
0%
Muammo yo’q
 
Muammo yo’q
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
25%
Jamiyat qabul qilmasligi
 
Jamiyat qabul qilmasligi
0%
Muloqot yetarli emas
 
Muloqot yetarli emas
17%
Uydan tashqari harakatlanish
 
Uydan tashqari harakatlanish
33%
Ishga joylashish
 
Ishga joylashish
0%
O’qish imkoniyati yo’q
 
O’qish imkoniyati yo’q
17%
Muammo yo’q
 
Muammo yo’q
8%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
NOV 29. 2018
Siz hozir nima bilan shug’ullanasiz? / Чем ты сейчас занимаешься?
13 berilgan savollardan 13 ga javob berdilar
Female
20%
Ishlayman
 
Ishlayman
60%
O'qiyman
 
O'qiyman
20%
Ko’ngillilik, san'at
 
Ko’ngillilik, san'at
0%
Uyda o’tiraman
 
Uyda o’tiraman
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
57%
Ishlayman
 
Ishlayman
0%
O'qiyman
 
O'qiyman
0%
Ko’ngillilik, san'at
 
Ko’ngillilik, san'at
43%
Uyda o’tiraman
 
Uyda o’tiraman
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
0%
Ishlayman
 
Ishlayman
0%
O'qiyman
 
O'qiyman
0%
Ko’ngillilik, san'at
 
Ko’ngillilik, san'at
0%
Uyda o’tiraman
 
Uyda o’tiraman
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
0%
Ishlayman
 
Ishlayman
0%
O'qiyman
 
O'qiyman
0%
Ko’ngillilik, san'at
 
Ko’ngillilik, san'at
0%
Uyda o’tiraman
 
Uyda o’tiraman
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
20%
Ishlayman
 
Ishlayman
60%
O'qiyman
 
O'qiyman
0%
Ko’ngillilik, san'at
 
Ko’ngillilik, san'at
20%
Uyda o’tiraman
 
Uyda o’tiraman
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
67%
Ishlayman
 
Ishlayman
0%
O'qiyman
 
O'qiyman
0%
Ko’ngillilik, san'at
 
Ko’ngillilik, san'at
33%
Uyda o’tiraman
 
Uyda o’tiraman
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
100%
Ishlayman
 
Ishlayman
0%
O'qiyman
 
O'qiyman
0%
Ko’ngillilik, san'at
 
Ko’ngillilik, san'at
0%
Uyda o’tiraman
 
Uyda o’tiraman
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
100%
Ishlayman
 
Ishlayman
0%
O'qiyman
 
O'qiyman
0%
Ko’ngillilik, san'at
 
Ko’ngillilik, san'at
0%
Uyda o’tiraman
 
Uyda o’tiraman
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
38%
Ishlayman
 
Ishlayman
23%
O'qiyman
 
O'qiyman
8%
Ko’ngillilik, san'at
 
Ko’ngillilik, san'at
23%
Uyda o’tiraman
 
Uyda o’tiraman
8%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
NOV 29. 2018
Siz hozir nima bilan shug’ullanasiz? (o'z variantingiz) / Чем ты сейчас занимаешься? (свой вариант)
0 berilgan savollardan 1 ga javob berdilar
NOV 29. 2018
Siz qayerda ishlashni xohlardingiz? / Где бы Ты хотел работать?
12 berilgan savollardan 12 ga javob berdilar
aeroportda
bo
bòlimida
bòyicha
ham
huawei
ijtimoiy
joyda
kompyuter
kurmaganman
lsa
organ
qayerda
rivojlantirish
sohani
sohasi
uylab
yahshi
давлат
доме
иллюстратором
милосердия
органларида
профессиональный
спорт
футбол
ъудожником
NOV 29. 2018
Hukumat qanday qilib nogironlarning ahvolini yaxshilashi mumkin? / Как Правительство может улучшить благосостояние лиц с инвалидностью?
433 berilgan savollardan 552 ga javob berdilar
для
kerak
не
uchun
ularga
ish
va
на
bo
инвалидов
bilan
ular
ko
им
инвалидностью
по
ularni
их
людей
создать
что
сделать
yaratish
yordam
они
qilish
moddiy
больше
передвижения
чтобы
знаю
люди
berish
ularning
как
yaxshi
ограниченными
улучшить
bilmadim
etibor
nogironlar
возможностями
керак
них
deb
ham
бы
обеспечить
помочь
условия

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Gender zo’ravonlik sabablari
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar