YOSHLAR / МОЛОДЕЖЬ
“Harakatlar Strategiyasi: kelajak istiqbollari, yoshlar fikri” / «Стратегия действий: дальнейшие перспективы, мнение молодежи»
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 11 savollar
30% javoblar ulushi
652 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 2171 so'raldi
Nov 21. 2018
1) Siz O’zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlardan qanchalik xabardorsiz? / 1) Насколько Ты осведомлен/а о проводимых реформах в Узбекистане?
Nov 21. 2018
2) Siz yoki Sizning atrofingizdagilar oshirilayotgan islohotlar natijasida o’zgarishni sezdilaringizmi? / 2) Почувствовал/а ли Ты или Твое окружение какие-либо изменения, в результате проводимых реформ?
Nov 21. 2018
Nima sababdan ijobiy o'zgarishlar deb hisoblaysiz? / Почему Ты считаешь, что изменения в положительную сторону?
Nov 21. 2018
Nima sababdan salbiy tomonga o’zgarish bor deb hisoblaysiz? / Почему Ты считаешь, что изменения в негативную сторону?
Nov 21. 2018
Ta’lim sohasiga 2018 yilda qanday baho berasiz? / Какую оценку Ты дашь реформам в сфере образования в 2018 году?
Nov 21. 2018
Sog’liqni saqlash sohasiga 2018 yilda qanday baho berasiz? / Какую оценку Ты дашь реформам в сфере здравоохранения в 2018 году?
Nov 21. 2018
Ijtimoiy himoyalash sohasiga 2018 yilda qanday baho berasiz? / Какую оценку Ты дашь реформам в сфере социальной защиты в 2018 году?
Nov 21. 2018
3) 2018 yilda o’tkazilayotgan islohotlarga qanday baho berasiz? Ish bilan ta’minlash va mehnat bozridagi sharoitlar sohasida: / 3) Какую оценку Ты дашь реформам, проводимым в 2018 году? В сфере трудоустройства и условий на рынке труда:
Nov 21. 2018
4) Davlat organlarining aholi bilan o’zaro muomalasida hamda fuqarolarga bo’lgan munosabatlarida o’zgarish sezdingizmi? / 4) Заметил/а ли Ты сдвиги в отношениях и во взаимодействии госорганов с населением?
Nov 21. 2018
5) 2019 yilda qaysi sohani birinchi navbatda takomillashtirish zarur? / 5) Какое направление, в первую очередь, необходимо усовершенствовать в 2019 году?
Nov 21. 2018
6) 2019 yil Davlat dasturiga yoshlarga daxldor bo’lgan masalalar bo’yicha nimalarni taklif qilasiz? /Что бы Ты предложил в Государственную программу 2019 года по вопросам молодежи?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

NOV 21. 2018
1) Siz O’zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlardan qanchalik xabardorsiz? / 1) Насколько Ты осведомлен/а о проводимых реформах в Узбекистане?
652 berilgan savollardan 2171 ga javob berdilar
Female
24%
Juda yaxshi
 
Juda yaxshi
56%
Qisman
 
Qisman
10%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
9%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
35%
Juda yaxshi
 
Juda yaxshi
52%
Qisman
 
Qisman
8%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
4%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
0%
Juda yaxshi
 
Juda yaxshi
0%
Qisman
 
Qisman
100%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
0%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
25%
Juda yaxshi
 
Juda yaxshi
49%
Qisman
 
Qisman
15%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
12%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
22%
Juda yaxshi
 
Juda yaxshi
65%
Qisman
 
Qisman
8%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
6%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
46%
Juda yaxshi
 
Juda yaxshi
49%
Qisman
 
Qisman
3%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
3%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
47%
Juda yaxshi
 
Juda yaxshi
50%
Qisman
 
Qisman
0%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
3%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
45%
Juda yaxshi
 
Juda yaxshi
45%
Qisman
 
Qisman
6%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
3%
Bilmadim
 
Bilmadim
30%
Juda yaxshi
 
Juda yaxshi
55%
Qisman
 
Qisman
9%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
6%
Bilmadim
 
Bilmadim
NOV 21. 2018
2) Siz yoki Sizning atrofingizdagilar oshirilayotgan islohotlar natijasida o’zgarishni sezdilaringizmi? / 2) Почувствовал/а ли Ты или Твое окружение какие-либо изменения, в результате проводимых реформ?
627 berilgan savollardan 652 ga javob berdilar
Female
39%
Ijobiy tomonga sezilarli o’zgarish
 
Ijobiy tomonga sezilarli o’zgarish
42%
Qisman
 
Qisman
14%
Hech qanday o’zgarish sezmadim
 
Hech qanday o’zgarish sezmadim
5%
Salbiy tomonga o’zgarish
 
Salbiy tomonga o’zgarish

Male
42%
Ijobiy tomonga sezilarli o’zgarish
 
Ijobiy tomonga sezilarli o’zgarish
38%
Qisman
 
Qisman
15%
Hech qanday o’zgarish sezmadim
 
Hech qanday o’zgarish sezmadim
6%
Salbiy tomonga o’zgarish
 
Salbiy tomonga o’zgarish
0-14
0%
Ijobiy tomonga sezilarli o’zgarish
 
Ijobiy tomonga sezilarli o’zgarish
0%
Qisman
 
Qisman
100%
Hech qanday o’zgarish sezmadim
 
Hech qanday o’zgarish sezmadim
0%
Salbiy tomonga o’zgarish
 
Salbiy tomonga o’zgarish

15-19
41%
Ijobiy tomonga sezilarli o’zgarish
 
Ijobiy tomonga sezilarli o’zgarish
42%
Qisman
 
Qisman
13%
Hech qanday o’zgarish sezmadim
 
Hech qanday o’zgarish sezmadim
5%
Salbiy tomonga o’zgarish
 
Salbiy tomonga o’zgarish

20-24
38%
Ijobiy tomonga sezilarli o’zgarish
 
Ijobiy tomonga sezilarli o’zgarish
41%
Qisman
 
Qisman
14%
Hech qanday o’zgarish sezmadim
 
Hech qanday o’zgarish sezmadim
7%
Salbiy tomonga o’zgarish
 
Salbiy tomonga o’zgarish

25-30
46%
Ijobiy tomonga sezilarli o’zgarish
 
Ijobiy tomonga sezilarli o’zgarish
38%
Qisman
 
Qisman
10%
Hech qanday o’zgarish sezmadim
 
Hech qanday o’zgarish sezmadim
5%
Salbiy tomonga o’zgarish
 
Salbiy tomonga o’zgarish

31-34
42%
Ijobiy tomonga sezilarli o’zgarish
 
Ijobiy tomonga sezilarli o’zgarish
42%
Qisman
 
Qisman
17%
Hech qanday o’zgarish sezmadim
 
Hech qanday o’zgarish sezmadim
0%
Salbiy tomonga o’zgarish
 
Salbiy tomonga o’zgarish

35+
53%
Ijobiy tomonga sezilarli o’zgarish
 
Ijobiy tomonga sezilarli o’zgarish
30%
Qisman
 
Qisman
14%
Hech qanday o’zgarish sezmadim
 
Hech qanday o’zgarish sezmadim
3%
Salbiy tomonga o’zgarish
 
Salbiy tomonga o’zgarish
40%
Ijobiy tomonga sezilarli o’zgarish
 
Ijobiy tomonga sezilarli o’zgarish
41%
Qisman
 
Qisman
14%
Hech qanday o’zgarish sezmadim
 
Hech qanday o’zgarish sezmadim
5%
Salbiy tomonga o’zgarish
 
Salbiy tomonga o’zgarish
NOV 21. 2018
Nima sababdan ijobiy o'zgarishlar deb hisoblaysiz? / Почему Ты считаешь, что изменения в положительную сторону?
200 berilgan savollardan 252 ga javob berdilar
ta
bo
lim
не
ko
va
реформы
uchun
juda
masalan
katta
oliy
yoshlarga
на
образования
сфере
bilan
dasturi
davlat
islohotlar
kirish
oid
oshdi
yaxshi
yoshlar
zgarishlar
barcha
ham
ldi
obod
qituvchilar
tibor
ва
во
для
11
amalga
ancha
bir
bolalar
bundan
har
ijtimoiy
imtihonlari
ishlari
mavqei
otm
qishga
qituvchiman
qurildi
NOV 21. 2018
Nima sababdan salbiy tomonga o’zgarish bor deb hisoblaysiz? / Почему Ты считаешь, что изменения в негативную сторону?
25 berilgan savollardan 31 ga javob berdilar
не
ko
все
слишком
hamma
narsa
на
что
oylik
talim
больше
за
реформы
цены
bilan
bu
chunki
keskin
ketyapti
masalan
narxlar
oila
oliy
qimmatlashib
qoldi
tizimini
va
yaxshi
òzgarishlarga
бумажной
было
населения
ненужной
по
повышение
потому
пытались
стало
так
10
11
11oydan
2017
800000
achinarli
almawiw
atiga
axbort
ayniqsa
baravar
NOV 21. 2018
Ta’lim sohasiga 2018 yilda qanday baho berasiz? / Какую оценку Ты дашь реформам в сфере образования в 2018 году?
565 berilgan savollardan 569 ga javob berdilar
Female
6%
Juda yomon
 
Juda yomon
9%
Yomon
 
Yomon
34%
O’rtacha
 
O’rtacha
34%
Yaxshi
 
Yaxshi
9%
A'lo
 
A'lo
7%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
5%
Juda yomon
 
Juda yomon
9%
Yomon
 
Yomon
32%
O’rtacha
 
O’rtacha
39%
Yaxshi
 
Yaxshi
11%
A'lo
 
A'lo
4%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
0%
Juda yomon
 
Juda yomon
0%
Yomon
 
Yomon
100%
O’rtacha
 
O’rtacha
0%
Yaxshi
 
Yaxshi
0%
A'lo
 
A'lo
0%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
6%
Juda yomon
 
Juda yomon
8%
Yomon
 
Yomon
31%
O’rtacha
 
O’rtacha
40%
Yaxshi
 
Yaxshi
10%
A'lo
 
A'lo
6%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
3%
Juda yomon
 
Juda yomon
13%
Yomon
 
Yomon
40%
O’rtacha
 
O’rtacha
29%
Yaxshi
 
Yaxshi
9%
A'lo
 
A'lo
6%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
7%
Juda yomon
 
Juda yomon
7%
Yomon
 
Yomon
34%
O’rtacha
 
O’rtacha
39%
Yaxshi
 
Yaxshi
9%
A'lo
 
A'lo
5%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
3%
Juda yomon
 
Juda yomon
3%
Yomon
 
Yomon
31%
O’rtacha
 
O’rtacha
46%
Yaxshi
 
Yaxshi
11%
A'lo
 
A'lo
6%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
7%
Juda yomon
 
Juda yomon
10%
Yomon
 
Yomon
29%
O’rtacha
 
O’rtacha
34%
Yaxshi
 
Yaxshi
17%
A'lo
 
A'lo
2%
Bilmadim
 
Bilmadim
5%
Juda yomon
 
Juda yomon
8%
Yomon
 
Yomon
33%
O’rtacha
 
O’rtacha
37%
Yaxshi
 
Yaxshi
10%
A'lo
 
A'lo
5%
Bilmadim
 
Bilmadim
NOV 21. 2018
Sog’liqni saqlash sohasiga 2018 yilda qanday baho berasiz? / Какую оценку Ты дашь реформам в сфере здравоохранения в 2018 году?
558 berilgan savollardan 565 ga javob berdilar
Female
8%
Juda yomon
 
Juda yomon
11%
Yomon
 
Yomon
33%
O'rtacha
 
O'rtacha
26%
Yaxshi
 
Yaxshi
3%
A'lo
 
A'lo
18%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
6%
Juda yomon
 
Juda yomon
14%
Yomon
 
Yomon
40%
O'rtacha
 
O'rtacha
26%
Yaxshi
 
Yaxshi
6%
A'lo
 
A'lo
8%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
0%
Juda yomon
 
Juda yomon
0%
Yomon
 
Yomon
0%
O'rtacha
 
O'rtacha
0%
Yaxshi
 
Yaxshi
0%
A'lo
 
A'lo
100%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
3%
Juda yomon
 
Juda yomon
7%
Yomon
 
Yomon
36%
O'rtacha
 
O'rtacha
31%
Yaxshi
 
Yaxshi
7%
A'lo
 
A'lo
16%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
8%
Juda yomon
 
Juda yomon
13%
Yomon
 
Yomon
32%
O'rtacha
 
O'rtacha
25%
Yaxshi
 
Yaxshi
4%
A'lo
 
A'lo
18%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
7%
Juda yomon
 
Juda yomon
21%
Yomon
 
Yomon
36%
O'rtacha
 
O'rtacha
28%
Yaxshi
 
Yaxshi
3%
A'lo
 
A'lo
6%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
15%
Juda yomon
 
Juda yomon
9%
Yomon
 
Yomon
41%
O'rtacha
 
O'rtacha
26%
Yaxshi
 
Yaxshi
3%
A'lo
 
A'lo
6%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
12%
Juda yomon
 
Juda yomon
16%
Yomon
 
Yomon
40%
O'rtacha
 
O'rtacha
17%
Yaxshi
 
Yaxshi
3%
A'lo
 
A'lo
12%
Bilmadim
 
Bilmadim
7%
Juda yomon
 
Juda yomon
13%
Yomon
 
Yomon
37%
O'rtacha
 
O'rtacha
26%
Yaxshi
 
Yaxshi
4%
A'lo
 
A'lo
13%
Bilmadim
 
Bilmadim
NOV 21. 2018
Ijtimoiy himoyalash sohasiga 2018 yilda qanday baho berasiz? / Какую оценку Ты дашь реформам в сфере социальной защиты в 2018 году?
554 berilgan savollardan 558 ga javob berdilar
Female
5%
Juda yomon
 
Juda yomon
13%
Yomon
 
Yomon
32%
O'rtacha
 
O'rtacha
25%
Yaxshi
 
Yaxshi
7%
A'lo
 
A'lo
18%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
6%
Juda yomon
 
Juda yomon
15%
Yomon
 
Yomon
31%
O'rtacha
 
O'rtacha
29%
Yaxshi
 
Yaxshi
9%
A'lo
 
A'lo
10%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
0%
Juda yomon
 
Juda yomon
0%
Yomon
 
Yomon
0%
O'rtacha
 
O'rtacha
0%
Yaxshi
 
Yaxshi
0%
A'lo
 
A'lo
100%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
1%
Juda yomon
 
Juda yomon
12%
Yomon
 
Yomon
24%
O'rtacha
 
O'rtacha
32%
Yaxshi
 
Yaxshi
12%
A'lo
 
A'lo
18%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
5%
Juda yomon
 
Juda yomon
12%
Yomon
 
Yomon
34%
O'rtacha
 
O'rtacha
30%
Yaxshi
 
Yaxshi
6%
A'lo
 
A'lo
14%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
8%
Juda yomon
 
Juda yomon
20%
Yomon
 
Yomon
37%
O'rtacha
 
O'rtacha
22%
Yaxshi
 
Yaxshi
6%
A'lo
 
A'lo
8%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
3%
Juda yomon
 
Juda yomon
15%
Yomon
 
Yomon
29%
O'rtacha
 
O'rtacha
32%
Yaxshi
 
Yaxshi
6%
A'lo
 
A'lo
15%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
9%
Juda yomon
 
Juda yomon
21%
Yomon
 
Yomon
39%
O'rtacha
 
O'rtacha
18%
Yaxshi
 
Yaxshi
7%
A'lo
 
A'lo
7%
Bilmadim
 
Bilmadim
5%
Juda yomon
 
Juda yomon
14%
Yomon
 
Yomon
32%
O'rtacha
 
O'rtacha
28%
Yaxshi
 
Yaxshi
8%
A'lo
 
A'lo
13%
Bilmadim
 
Bilmadim
NOV 21. 2018
3) 2018 yilda o’tkazilayotgan islohotlarga qanday baho berasiz? Ish bilan ta’minlash va mehnat bozridagi sharoitlar sohasida: / 3) Какую оценку Ты дашь реформам, проводимым в 2018 году? В сфере трудоустройства и условий на рынке труда:
549 berilgan savollardan 554 ga javob berdilar
Female
10%
Juda yomon
 
Juda yomon
16%
Yomon
 
Yomon
33%
O'rtacha
 
O'rtacha
22%
Yaxshi
 
Yaxshi
2%
A'lo
 
A'lo
17%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
13%
Juda yomon
 
Juda yomon
20%
Yomon
 
Yomon
32%
O'rtacha
 
O'rtacha
19%
Yaxshi
 
Yaxshi
6%
A'lo
 
A'lo
10%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
0%
Juda yomon
 
Juda yomon
0%
Yomon
 
Yomon
0%
O'rtacha
 
O'rtacha
0%
Yaxshi
 
Yaxshi
0%
A'lo
 
A'lo
100%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
5%
Juda yomon
 
Juda yomon
14%
Yomon
 
Yomon
28%
O'rtacha
 
O'rtacha
27%
Yaxshi
 
Yaxshi
6%
A'lo
 
A'lo
20%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
12%
Juda yomon
 
Juda yomon
13%
Yomon
 
Yomon
38%
O'rtacha
 
O'rtacha
17%
Yaxshi
 
Yaxshi
2%
A'lo
 
A'lo
17%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
16%
Juda yomon
 
Juda yomon
25%
Yomon
 
Yomon
34%
O'rtacha
 
O'rtacha
15%
Yaxshi
 
Yaxshi
3%
A'lo
 
A'lo
6%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
15%
Juda yomon
 
Juda yomon
18%
Yomon
 
Yomon
29%
O'rtacha
 
O'rtacha
15%
Yaxshi
 
Yaxshi
6%
A'lo
 
A'lo
18%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
19%
Juda yomon
 
Juda yomon
26%
Yomon
 
Yomon
28%
O'rtacha
 
O'rtacha
21%
Yaxshi
 
Yaxshi
4%
A'lo
 
A'lo
2%
Bilmadim
 
Bilmadim
12%
Juda yomon
 
Juda yomon
19%
Yomon
 
Yomon
32%
O'rtacha
 
O'rtacha
21%
Yaxshi
 
Yaxshi
4%
A'lo
 
A'lo
13%
Bilmadim
 
Bilmadim
NOV 21. 2018
4) Davlat organlarining aholi bilan o’zaro muomalasida hamda fuqarolarga bo’lgan munosabatlarida o’zgarish sezdingizmi? / 4) Заметил/а ли Ты сдвиги в отношениях и во взаимодействии госорганов с населением?
545 berilgan savollardan 549 ga javob berdilar
Female
23%
Ijobiy tomonga sezilarli o’zgarish
 
Ijobiy tomonga sezilarli o’zgarish
42%
Qisman
 
Qisman
30%
Hech qanday o’zgarish sezmadim
 
Hech qanday o’zgarish sezmadim
6%
Salbiy tomonga o’zgarish
 
Salbiy tomonga o’zgarish

Male
25%
Ijobiy tomonga sezilarli o’zgarish
 
Ijobiy tomonga sezilarli o’zgarish
46%
Qisman
 
Qisman
25%
Hech qanday o’zgarish sezmadim
 
Hech qanday o’zgarish sezmadim
3%
Salbiy tomonga o’zgarish
 
Salbiy tomonga o’zgarish
0-14
0%
Ijobiy tomonga sezilarli o’zgarish
 
Ijobiy tomonga sezilarli o’zgarish
100%
Qisman
 
Qisman
0%
Hech qanday o’zgarish sezmadim
 
Hech qanday o’zgarish sezmadim
0%
Salbiy tomonga o’zgarish
 
Salbiy tomonga o’zgarish

15-19
21%
Ijobiy tomonga sezilarli o’zgarish
 
Ijobiy tomonga sezilarli o’zgarish
40%
Qisman
 
Qisman
35%
Hech qanday o’zgarish sezmadim
 
Hech qanday o’zgarish sezmadim
5%
Salbiy tomonga o’zgarish
 
Salbiy tomonga o’zgarish

20-24
17%
Ijobiy tomonga sezilarli o’zgarish
 
Ijobiy tomonga sezilarli o’zgarish
53%
Qisman
 
Qisman
29%
Hech qanday o’zgarish sezmadim
 
Hech qanday o’zgarish sezmadim
2%
Salbiy tomonga o’zgarish
 
Salbiy tomonga o’zgarish

25-30
31%
Ijobiy tomonga sezilarli o’zgarish
 
Ijobiy tomonga sezilarli o’zgarish
43%
Qisman
 
Qisman
22%
Hech qanday o’zgarish sezmadim
 
Hech qanday o’zgarish sezmadim
5%
Salbiy tomonga o’zgarish
 
Salbiy tomonga o’zgarish

31-34
47%
Ijobiy tomonga sezilarli o’zgarish
 
Ijobiy tomonga sezilarli o’zgarish
26%
Qisman
 
Qisman
21%
Hech qanday o’zgarish sezmadim
 
Hech qanday o’zgarish sezmadim
6%
Salbiy tomonga o’zgarish
 
Salbiy tomonga o’zgarish

35+
37%
Ijobiy tomonga sezilarli o’zgarish
 
Ijobiy tomonga sezilarli o’zgarish
37%
Qisman
 
Qisman
21%
Hech qanday o’zgarish sezmadim
 
Hech qanday o’zgarish sezmadim
5%
Salbiy tomonga o’zgarish
 
Salbiy tomonga o’zgarish
24%
Ijobiy tomonga sezilarli o’zgarish
 
Ijobiy tomonga sezilarli o’zgarish
44%
Qisman
 
Qisman
27%
Hech qanday o’zgarish sezmadim
 
Hech qanday o’zgarish sezmadim
4%
Salbiy tomonga o’zgarish
 
Salbiy tomonga o’zgarish
NOV 21. 2018
5) 2019 yilda qaysi sohani birinchi navbatda takomillashtirish zarur? / 5) Какое направление, в первую очередь, необходимо усовершенствовать в 2019 году?
530 berilgan savollardan 545 ga javob berdilar
Female
48%
Davlat xizmatlarini ko'rsatish
 
Davlat xizmatlarini ko'rsatish
21%
Jamoat tashkiloti va siyosiy partiya
 
Jamoat tashkiloti va siyosiy partiya
8%
OAV faoliyati
 
OAV faoliyati
5%
Parlament faoliyati
 
Parlament faoliyati
19%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
41%
Davlat xizmatlarini ko'rsatish
 
Davlat xizmatlarini ko'rsatish
18%
Jamoat tashkiloti va siyosiy partiya
 
Jamoat tashkiloti va siyosiy partiya
12%
OAV faoliyati
 
OAV faoliyati
6%
Parlament faoliyati
 
Parlament faoliyati
22%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
0%
Davlat xizmatlarini ko'rsatish
 
Davlat xizmatlarini ko'rsatish
0%
Jamoat tashkiloti va siyosiy partiya
 
Jamoat tashkiloti va siyosiy partiya
0%
OAV faoliyati
 
OAV faoliyati
0%
Parlament faoliyati
 
Parlament faoliyati
100%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
40%
Davlat xizmatlarini ko'rsatish
 
Davlat xizmatlarini ko'rsatish
25%
Jamoat tashkiloti va siyosiy partiya
 
Jamoat tashkiloti va siyosiy partiya
13%
OAV faoliyati
 
OAV faoliyati
7%
Parlament faoliyati
 
Parlament faoliyati
16%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
46%
Davlat xizmatlarini ko'rsatish
 
Davlat xizmatlarini ko'rsatish
16%
Jamoat tashkiloti va siyosiy partiya
 
Jamoat tashkiloti va siyosiy partiya
9%
OAV faoliyati
 
OAV faoliyati
3%
Parlament faoliyati
 
Parlament faoliyati
27%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
44%
Davlat xizmatlarini ko'rsatish
 
Davlat xizmatlarini ko'rsatish
19%
Jamoat tashkiloti va siyosiy partiya
 
Jamoat tashkiloti va siyosiy partiya
8%
OAV faoliyati
 
OAV faoliyati
8%
Parlament faoliyati
 
Parlament faoliyati
20%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
52%
Davlat xizmatlarini ko'rsatish
 
Davlat xizmatlarini ko'rsatish
15%
Jamoat tashkiloti va siyosiy partiya
 
Jamoat tashkiloti va siyosiy partiya
6%
OAV faoliyati
 
OAV faoliyati
9%
Parlament faoliyati
 
Parlament faoliyati
18%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
51%
Davlat xizmatlarini ko'rsatish
 
Davlat xizmatlarini ko'rsatish
7%
Jamoat tashkiloti va siyosiy partiya
 
Jamoat tashkiloti va siyosiy partiya
9%
OAV faoliyati
 
OAV faoliyati
5%
Parlament faoliyati
 
Parlament faoliyati
27%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
44%
Davlat xizmatlarini ko'rsatish
 
Davlat xizmatlarini ko'rsatish
19%
Jamoat tashkiloti va siyosiy partiya
 
Jamoat tashkiloti va siyosiy partiya
11%
OAV faoliyati
 
OAV faoliyati
5%
Parlament faoliyati
 
Parlament faoliyati
21%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
NOV 21. 2018
6) 2019 yil Davlat dasturiga yoshlarga daxldor bo’lgan masalalar bo’yicha nimalarni taklif qilasiz? /Что бы Ты предложил в Государственную программу 2019 года по вопросам молодежи?
419 berilgan savollardan 530 ga javob berdilar
ta
для
не
va
kerak
lim
на
ko
yoshlarni
bilan
ish
больше
молодежи
bo
uchun
образования
yoshlarga
чтобы
yoshlar
бы
знаю
talim
что
oliy
oshirish
qo
yo
за
образование
сделать
улучшить
молодых
berish
ham
sohasida
молодёжи
по
olish
sohasini
tizimini
yanada
yaxshi
мест
молодежь
они
от
трудоустройство
davlat
emas
takomillashtirish

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Правительство намерено использовать Ю-Репорт для диалога с молодёжью
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar