IJTIMOIY MASALALAR / СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Yoshlar YHQ ni yetarli darajada yahshi biladimi? / Достаточно ли хорошо молодежь знает ПДД?
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 9 savollar
33% javoblar ulushi
677 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 2033 so'raldi
Nov 1. 2018
Siz yo’lda asosan haydovchimisiz yoki piyoda? / Ты на дороге в основном водитель или пешеход?
Nov 1. 2018
Sizningcha, YTH (yo’l-transport hodisalari) ning asosiy sababi nimada? / В чем самая основная причина ДТП (дорожно-транспортных происшествий)?
Nov 1. 2018
Siz YHQ ni o’rganganmisiz? / Изучал/а ли Ты ПДД?
Nov 1. 2018
YHQ bo’yicha bilimlaringizni qanday baholaysiz? / На сколько Ты оцениваешь свои знания по ПДД?
Nov 1. 2018
Yo’l harakati qoidalarini o’rganish bo’yicha mavjud ta`lim tizimini qanday baholaysiz? / Насколько Ты оцениваешь существующую систему образования по изучению Правил дорожного движения?
Nov 1. 2018
YTH oldini olish uchun YHQ ni o’rganish bo’yicha eng samarali usul qanday? / Наиболее эффективный способ для повышения знаний в ПДД и предотвращении ДТП?
Nov 1. 2018
YTH oldini olish uchun YHQ ni o’rganish bo’yicha eng samarali usul qanday? (o'z variantingiz) / Наиболее эффективный способ для повышения знаний в ПДД и предотвращении ДТП? (свой вариант)
Nov 1. 2018
Piyodalar yo’laklarida (PY) haydovchilar tomonidan YHQ ga rioya qilinishi uchun nima qilish kerak? / Что необходимо сделать для соблюдения ПДД на пешеходных переходах (ПП) со стороны водителей?
Nov 1. 2018
Piyodalar yo’laklarida (PY) haydovchilar tomonidan YHQ ga rioya qilinishi uchun nima qilish kerak? (o'z variantingiz) / Что необходимо сделать для соблюдения ПДД на пешеходных переходах (ПП) со стороны водителей? (свой вариант)

SO'ROVNOMA NATIJALARI

NOV 1. 2018
Siz yo’lda asosan haydovchimisiz yoki piyoda? / Ты на дороге в основном водитель или пешеход?
677 berilgan savollardan 2033 ga javob berdilar
Female
14%
Haydovchi
 
Haydovchi
86%
Yo'lovchi
 
Yo'lovchi

Male
23%
Haydovchi
 
Haydovchi
77%
Yo'lovchi
 
Yo'lovchi
0-14
0%
Haydovchi
 
Haydovchi
100%
Yo'lovchi
 
Yo'lovchi

15-19
11%
Haydovchi
 
Haydovchi
89%
Yo'lovchi
 
Yo'lovchi

20-24
15%
Haydovchi
 
Haydovchi
85%
Yo'lovchi
 
Yo'lovchi

25-30
29%
Haydovchi
 
Haydovchi
71%
Yo'lovchi
 
Yo'lovchi

31-34
28%
Haydovchi
 
Haydovchi
72%
Yo'lovchi
 
Yo'lovchi

35+
25%
Haydovchi
 
Haydovchi
75%
Yo'lovchi
 
Yo'lovchi
19%
Haydovchi
 
Haydovchi
81%
Yo'lovchi
 
Yo'lovchi
NOV 1. 2018
Sizningcha, YTH (yo’l-transport hodisalari) ning asosiy sababi nimada? / В чем самая основная причина ДТП (дорожно-транспортных происшествий)?
636 berilgan savollardan 677 ga javob berdilar
Female
28%
Haydovchi va piyoda YHQni bilmasligi
 
Haydovchi va piyoda YHQni bilmasligi
5%
Yomon yo’l infratuzilmasi
 
Yomon yo’l infratuzilmasi
1%
YTH uchun jarimaning kamligi
 
YTH uchun jarimaning kamligi
54%
YHQ ni pisand qilmaslik
 
YHQ ni pisand qilmaslik
3%
Yo’llarda videoregistrator yo’qligi
 
Yo’llarda videoregistrator yo’qligi
9%
Javobgarlikdan qutilib qolish
 
Javobgarlikdan qutilib qolish

Male
22%
Haydovchi va piyoda YHQni bilmasligi
 
Haydovchi va piyoda YHQni bilmasligi
14%
Yomon yo’l infratuzilmasi
 
Yomon yo’l infratuzilmasi
1%
YTH uchun jarimaning kamligi
 
YTH uchun jarimaning kamligi
50%
YHQ ni pisand qilmaslik
 
YHQ ni pisand qilmaslik
7%
Yo’llarda videoregistrator yo’qligi
 
Yo’llarda videoregistrator yo’qligi
6%
Javobgarlikdan qutilib qolish
 
Javobgarlikdan qutilib qolish
0-14
100%
Haydovchi va piyoda YHQni bilmasligi
 
Haydovchi va piyoda YHQni bilmasligi
0%
Yomon yo’l infratuzilmasi
 
Yomon yo’l infratuzilmasi
0%
YTH uchun jarimaning kamligi
 
YTH uchun jarimaning kamligi
0%
YHQ ni pisand qilmaslik
 
YHQ ni pisand qilmaslik
0%
Yo’llarda videoregistrator yo’qligi
 
Yo’llarda videoregistrator yo’qligi
0%
Javobgarlikdan qutilib qolish
 
Javobgarlikdan qutilib qolish

15-19
30%
Haydovchi va piyoda YHQni bilmasligi
 
Haydovchi va piyoda YHQni bilmasligi
11%
Yomon yo’l infratuzilmasi
 
Yomon yo’l infratuzilmasi
1%
YTH uchun jarimaning kamligi
 
YTH uchun jarimaning kamligi
46%
YHQ ni pisand qilmaslik
 
YHQ ni pisand qilmaslik
5%
Yo’llarda videoregistrator yo’qligi
 
Yo’llarda videoregistrator yo’qligi
8%
Javobgarlikdan qutilib qolish
 
Javobgarlikdan qutilib qolish

20-24
28%
Haydovchi va piyoda YHQni bilmasligi
 
Haydovchi va piyoda YHQni bilmasligi
6%
Yomon yo’l infratuzilmasi
 
Yomon yo’l infratuzilmasi
2%
YTH uchun jarimaning kamligi
 
YTH uchun jarimaning kamligi
57%
YHQ ni pisand qilmaslik
 
YHQ ni pisand qilmaslik
4%
Yo’llarda videoregistrator yo’qligi
 
Yo’llarda videoregistrator yo’qligi
3%
Javobgarlikdan qutilib qolish
 
Javobgarlikdan qutilib qolish

25-30
19%
Haydovchi va piyoda YHQni bilmasligi
 
Haydovchi va piyoda YHQni bilmasligi
18%
Yomon yo’l infratuzilmasi
 
Yomon yo’l infratuzilmasi
1%
YTH uchun jarimaning kamligi
 
YTH uchun jarimaning kamligi
51%
YHQ ni pisand qilmaslik
 
YHQ ni pisand qilmaslik
4%
Yo’llarda videoregistrator yo’qligi
 
Yo’llarda videoregistrator yo’qligi
7%
Javobgarlikdan qutilib qolish
 
Javobgarlikdan qutilib qolish

31-34
22%
Haydovchi va piyoda YHQni bilmasligi
 
Haydovchi va piyoda YHQni bilmasligi
6%
Yomon yo’l infratuzilmasi
 
Yomon yo’l infratuzilmasi
0%
YTH uchun jarimaning kamligi
 
YTH uchun jarimaning kamligi
59%
YHQ ni pisand qilmaslik
 
YHQ ni pisand qilmaslik
9%
Yo’llarda videoregistrator yo’qligi
 
Yo’llarda videoregistrator yo’qligi
3%
Javobgarlikdan qutilib qolish
 
Javobgarlikdan qutilib qolish

35+
20%
Haydovchi va piyoda YHQni bilmasligi
 
Haydovchi va piyoda YHQni bilmasligi
5%
Yomon yo’l infratuzilmasi
 
Yomon yo’l infratuzilmasi
3%
YTH uchun jarimaning kamligi
 
YTH uchun jarimaning kamligi
54%
YHQ ni pisand qilmaslik
 
YHQ ni pisand qilmaslik
4%
Yo’llarda videoregistrator yo’qligi
 
Yo’llarda videoregistrator yo’qligi
14%
Javobgarlikdan qutilib qolish
 
Javobgarlikdan qutilib qolish
24%
Haydovchi va piyoda YHQni bilmasligi
 
Haydovchi va piyoda YHQni bilmasligi
10%
Yomon yo’l infratuzilmasi
 
Yomon yo’l infratuzilmasi
1%
YTH uchun jarimaning kamligi
 
YTH uchun jarimaning kamligi
52%
YHQ ni pisand qilmaslik
 
YHQ ni pisand qilmaslik
5%
Yo’llarda videoregistrator yo’qligi
 
Yo’llarda videoregistrator yo’qligi
7%
Javobgarlikdan qutilib qolish
 
Javobgarlikdan qutilib qolish
NOV 1. 2018
Siz YHQ ni o’rganganmisiz? / Изучал/а ли Ты ПДД?
634 berilgan savollardan 636 ga javob berdilar
Female
65%
Ha, o’quv yuritida
 
Ha, o’quv yuritida
19%
Ha, haydovchilik kursida
 
Ha, haydovchilik kursida
4%
Yo'q
 
Yo'q
7%
O'zim o'rganganman
 
O'zim o'rganganman
5%
Otam o'rgatgan
 
Otam o'rgatgan

Male
41%
Ha, o’quv yuritida
 
Ha, o’quv yuritida
36%
Ha, haydovchilik kursida
 
Ha, haydovchilik kursida
5%
Yo'q
 
Yo'q
12%
O'zim o'rganganman
 
O'zim o'rganganman
7%
Otam o'rgatgan
 
Otam o'rgatgan
0-14
100%
Ha, o’quv yuritida
 
Ha, o’quv yuritida
0%
Ha, haydovchilik kursida
 
Ha, haydovchilik kursida
0%
Yo'q
 
Yo'q
0%
O'zim o'rganganman
 
O'zim o'rganganman
0%
Otam o'rgatgan
 
Otam o'rgatgan

15-19
59%
Ha, o’quv yuritida
 
Ha, o’quv yuritida
13%
Ha, haydovchilik kursida
 
Ha, haydovchilik kursida
10%
Yo'q
 
Yo'q
10%
O'zim o'rganganman
 
O'zim o'rganganman
8%
Otam o'rgatgan
 
Otam o'rgatgan

20-24
61%
Ha, o’quv yuritida
 
Ha, o’quv yuritida
26%
Ha, haydovchilik kursida
 
Ha, haydovchilik kursida
3%
Yo'q
 
Yo'q
7%
O'zim o'rganganman
 
O'zim o'rganganman
3%
Otam o'rgatgan
 
Otam o'rgatgan

25-30
33%
Ha, o’quv yuritida
 
Ha, o’quv yuritida
43%
Ha, haydovchilik kursida
 
Ha, haydovchilik kursida
2%
Yo'q
 
Yo'q
16%
O'zim o'rganganman
 
O'zim o'rganganman
5%
Otam o'rgatgan
 
Otam o'rgatgan

31-34
47%
Ha, o’quv yuritida
 
Ha, o’quv yuritida
50%
Ha, haydovchilik kursida
 
Ha, haydovchilik kursida
0%
Yo'q
 
Yo'q
3%
O'zim o'rganganman
 
O'zim o'rganganman
0%
Otam o'rgatgan
 
Otam o'rgatgan

35+
34%
Ha, o’quv yuritida
 
Ha, o’quv yuritida
39%
Ha, haydovchilik kursida
 
Ha, haydovchilik kursida
5%
Yo'q
 
Yo'q
19%
O'zim o'rganganman
 
O'zim o'rganganman
3%
Otam o'rgatgan
 
Otam o'rgatgan
51%
Ha, o’quv yuritida
 
Ha, o’quv yuritida
29%
Ha, haydovchilik kursida
 
Ha, haydovchilik kursida
5%
Yo'q
 
Yo'q
10%
O'zim o'rganganman
 
O'zim o'rganganman
6%
Otam o'rgatgan
 
Otam o'rgatgan
NOV 1. 2018
YHQ bo’yicha bilimlaringizni qanday baholaysiz? / На сколько Ты оцениваешь свои знания по ПДД?
631 berilgan savollardan 634 ga javob berdilar
Female
2%
Juda yomon
 
Juda yomon
5%
Yomon
 
Yomon
41%
O'rtacha
 
O'rtacha
43%
Yaxshi
 
Yaxshi
11%
A'lo
 
A'lo

Male
1%
Juda yomon
 
Juda yomon
5%
Yomon
 
Yomon
34%
O'rtacha
 
O'rtacha
46%
Yaxshi
 
Yaxshi
14%
A'lo
 
A'lo
0-14
0%
Juda yomon
 
Juda yomon
0%
Yomon
 
Yomon
100%
O'rtacha
 
O'rtacha
0%
Yaxshi
 
Yaxshi
0%
A'lo
 
A'lo

15-19
1%
Juda yomon
 
Juda yomon
5%
Yomon
 
Yomon
39%
O'rtacha
 
O'rtacha
41%
Yaxshi
 
Yaxshi
15%
A'lo
 
A'lo

20-24
3%
Juda yomon
 
Juda yomon
4%
Yomon
 
Yomon
42%
O'rtacha
 
O'rtacha
38%
Yaxshi
 
Yaxshi
13%
A'lo
 
A'lo

25-30
1%
Juda yomon
 
Juda yomon
7%
Yomon
 
Yomon
33%
O'rtacha
 
O'rtacha
47%
Yaxshi
 
Yaxshi
11%
A'lo
 
A'lo

31-34
0%
Juda yomon
 
Juda yomon
0%
Yomon
 
Yomon
19%
O'rtacha
 
O'rtacha
61%
Yaxshi
 
Yaxshi
19%
A'lo
 
A'lo

35+
0%
Juda yomon
 
Juda yomon
5%
Yomon
 
Yomon
26%
O'rtacha
 
O'rtacha
60%
Yaxshi
 
Yaxshi
8%
A'lo
 
A'lo
1%
Juda yomon
 
Juda yomon
5%
Yomon
 
Yomon
36%
O'rtacha
 
O'rtacha
45%
Yaxshi
 
Yaxshi
13%
A'lo
 
A'lo
NOV 1. 2018
Yo’l harakati qoidalarini o’rganish bo’yicha mavjud ta`lim tizimini qanday baholaysiz? / Насколько Ты оцениваешь существующую систему образования по изучению Правил дорожного движения?
625 berilgan savollardan 631 ga javob berdilar
Female
7%
Juda yomon
 
Juda yomon
20%
Yomon
 
Yomon
42%
O'rtacha
 
O'rtacha
25%
Yaxshi
 
Yaxshi
6%
A'lo
 
A'lo

Male
11%
Juda yomon
 
Juda yomon
21%
Yomon
 
Yomon
37%
O'rtacha
 
O'rtacha
25%
Yaxshi
 
Yaxshi
6%
A'lo
 
A'lo
0-14
0%
Juda yomon
 
Juda yomon
0%
Yomon
 
Yomon
100%
O'rtacha
 
O'rtacha
0%
Yaxshi
 
Yaxshi
0%
A'lo
 
A'lo

15-19
5%
Juda yomon
 
Juda yomon
21%
Yomon
 
Yomon
35%
O'rtacha
 
O'rtacha
29%
Yaxshi
 
Yaxshi
10%
A'lo
 
A'lo

20-24
7%
Juda yomon
 
Juda yomon
15%
Yomon
 
Yomon
44%
O'rtacha
 
O'rtacha
26%
Yaxshi
 
Yaxshi
7%
A'lo
 
A'lo

25-30
14%
Juda yomon
 
Juda yomon
24%
Yomon
 
Yomon
40%
O'rtacha
 
O'rtacha
16%
Yaxshi
 
Yaxshi
5%
A'lo
 
A'lo

31-34
13%
Juda yomon
 
Juda yomon
16%
Yomon
 
Yomon
29%
O'rtacha
 
O'rtacha
42%
Yaxshi
 
Yaxshi
0%
A'lo
 
A'lo

35+
19%
Juda yomon
 
Juda yomon
26%
Yomon
 
Yomon
37%
O'rtacha
 
O'rtacha
15%
Yaxshi
 
Yaxshi
3%
A'lo
 
A'lo
9%
Juda yomon
 
Juda yomon
20%
Yomon
 
Yomon
40%
O'rtacha
 
O'rtacha
25%
Yaxshi
 
Yaxshi
6%
A'lo
 
A'lo
NOV 1. 2018
YTH oldini olish uchun YHQ ni o’rganish bo’yicha eng samarali usul qanday? / Наиболее эффективный способ для повышения знаний в ПДД и предотвращении ДТП?
608 berilgan savollardan 625 ga javob berdilar
Female
43%
TV orqali ijtimoiy roliklar
 
TV orqali ijtimoiy roliklar
2%
Radio orqali ijtimoiy roliklar
 
Radio orqali ijtimoiy roliklar
15%
Yo’llarda reklama posterlari
 
Yo’llarda reklama posterlari
20%
Bekatlar va transportda posterlar
 
Bekatlar va transportda posterlar
20%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing

Male
37%
TV orqali ijtimoiy roliklar
 
TV orqali ijtimoiy roliklar
2%
Radio orqali ijtimoiy roliklar
 
Radio orqali ijtimoiy roliklar
18%
Yo’llarda reklama posterlari
 
Yo’llarda reklama posterlari
18%
Bekatlar va transportda posterlar
 
Bekatlar va transportda posterlar
25%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing
0-14
100%
TV orqali ijtimoiy roliklar
 
TV orqali ijtimoiy roliklar
0%
Radio orqali ijtimoiy roliklar
 
Radio orqali ijtimoiy roliklar
0%
Yo’llarda reklama posterlari
 
Yo’llarda reklama posterlari
0%
Bekatlar va transportda posterlar
 
Bekatlar va transportda posterlar
0%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing

15-19
33%
TV orqali ijtimoiy roliklar
 
TV orqali ijtimoiy roliklar
2%
Radio orqali ijtimoiy roliklar
 
Radio orqali ijtimoiy roliklar
16%
Yo’llarda reklama posterlari
 
Yo’llarda reklama posterlari
28%
Bekatlar va transportda posterlar
 
Bekatlar va transportda posterlar
21%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing

20-24
43%
TV orqali ijtimoiy roliklar
 
TV orqali ijtimoiy roliklar
1%
Radio orqali ijtimoiy roliklar
 
Radio orqali ijtimoiy roliklar
17%
Yo’llarda reklama posterlari
 
Yo’llarda reklama posterlari
20%
Bekatlar va transportda posterlar
 
Bekatlar va transportda posterlar
19%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing

25-30
43%
TV orqali ijtimoiy roliklar
 
TV orqali ijtimoiy roliklar
1%
Radio orqali ijtimoiy roliklar
 
Radio orqali ijtimoiy roliklar
16%
Yo’llarda reklama posterlari
 
Yo’llarda reklama posterlari
10%
Bekatlar va transportda posterlar
 
Bekatlar va transportda posterlar
30%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing

31-34
45%
TV orqali ijtimoiy roliklar
 
TV orqali ijtimoiy roliklar
0%
Radio orqali ijtimoiy roliklar
 
Radio orqali ijtimoiy roliklar
14%
Yo’llarda reklama posterlari
 
Yo’llarda reklama posterlari
17%
Bekatlar va transportda posterlar
 
Bekatlar va transportda posterlar
24%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing

35+
40%
TV orqali ijtimoiy roliklar
 
TV orqali ijtimoiy roliklar
1%
Radio orqali ijtimoiy roliklar
 
Radio orqali ijtimoiy roliklar
15%
Yo’llarda reklama posterlari
 
Yo’llarda reklama posterlari
14%
Bekatlar va transportda posterlar
 
Bekatlar va transportda posterlar
29%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing
39%
TV orqali ijtimoiy roliklar
 
TV orqali ijtimoiy roliklar
2%
Radio orqali ijtimoiy roliklar
 
Radio orqali ijtimoiy roliklar
16%
Yo’llarda reklama posterlari
 
Yo’llarda reklama posterlari
19%
Bekatlar va transportda posterlar
 
Bekatlar va transportda posterlar
24%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing
NOV 1. 2018
YTH oldini olish uchun YHQ ni o’rganish bo’yicha eng samarali usul qanday? (o'z variantingiz) / Наиболее эффективный способ для повышения знаний в ПДД и предотвращении ДТП? (свой вариант)
126 berilgan savollardan 143 ga javob berdilar
на
не
пдд
kerak
va
все
для
по
дорогах
ролики
за
qo
штрафы
как
нужно
ham
во
дтп
наказания
пешеходов
социальные
bo
oshirish
prava
yo
варианты
водителей
всех
должны
или
прав
что
штрафов
bir
dars
etish
ko
oliy
orqali
quv
yhq
водители
вождения
движения
дорожного
думаю
знать
керак
контроль
людей
NOV 1. 2018
Piyodalar yo’laklarida (PY) haydovchilar tomonidan YHQ ga rioya qilinishi uchun nima qilish kerak? / Что необходимо сделать для соблюдения ПДД на пешеходных переходах (ПП) со стороны водителей?
580 berilgan savollardan 591 ga javob berdilar
Female
33%
Barcha PY da svetoforlar o’rnatish
 
Barcha PY da svetoforlar o’rnatish
13%
PY oldida “yotgan politsiyachi”lar
 
PY oldida “yotgan politsiyachi”lar
13%
PY oldida ovozli ogohlantirish
 
PY oldida ovozli ogohlantirish
5%
PYda bolalar manekenlarini o’rnatish
 
PYda bolalar manekenlarini o’rnatish
29%
PY oldidan yoritgich ogohlantirish
 
PY oldidan yoritgich ogohlantirish
6%
O’z variantingizni yozing
 
O’z variantingizni yozing

Male
29%
Barcha PY da svetoforlar o’rnatish
 
Barcha PY da svetoforlar o’rnatish
14%
PY oldida “yotgan politsiyachi”lar
 
PY oldida “yotgan politsiyachi”lar
13%
PY oldida ovozli ogohlantirish
 
PY oldida ovozli ogohlantirish
6%
PYda bolalar manekenlarini o’rnatish
 
PYda bolalar manekenlarini o’rnatish
23%
PY oldidan yoritgich ogohlantirish
 
PY oldidan yoritgich ogohlantirish
15%
O’z variantingizni yozing
 
O’z variantingizni yozing
0-14
100%
Barcha PY da svetoforlar o’rnatish
 
Barcha PY da svetoforlar o’rnatish
0%
PY oldida “yotgan politsiyachi”lar
 
PY oldida “yotgan politsiyachi”lar
0%
PY oldida ovozli ogohlantirish
 
PY oldida ovozli ogohlantirish
0%
PYda bolalar manekenlarini o’rnatish
 
PYda bolalar manekenlarini o’rnatish
0%
PY oldidan yoritgich ogohlantirish
 
PY oldidan yoritgich ogohlantirish
0%
O’z variantingizni yozing
 
O’z variantingizni yozing

15-19
29%
Barcha PY da svetoforlar o’rnatish
 
Barcha PY da svetoforlar o’rnatish
16%
PY oldida “yotgan politsiyachi”lar
 
PY oldida “yotgan politsiyachi”lar
14%
PY oldida ovozli ogohlantirish
 
PY oldida ovozli ogohlantirish
5%
PYda bolalar manekenlarini o’rnatish
 
PYda bolalar manekenlarini o’rnatish
31%
PY oldidan yoritgich ogohlantirish
 
PY oldidan yoritgich ogohlantirish
6%
O’z variantingizni yozing
 
O’z variantingizni yozing

20-24
36%
Barcha PY da svetoforlar o’rnatish
 
Barcha PY da svetoforlar o’rnatish
7%
PY oldida “yotgan politsiyachi”lar
 
PY oldida “yotgan politsiyachi”lar
15%
PY oldida ovozli ogohlantirish
 
PY oldida ovozli ogohlantirish
3%
PYda bolalar manekenlarini o’rnatish
 
PYda bolalar manekenlarini o’rnatish
28%
PY oldidan yoritgich ogohlantirish
 
PY oldidan yoritgich ogohlantirish
10%
O’z variantingizni yozing
 
O’z variantingizni yozing

25-30
30%
Barcha PY da svetoforlar o’rnatish
 
Barcha PY da svetoforlar o’rnatish
21%
PY oldida “yotgan politsiyachi”lar
 
PY oldida “yotgan politsiyachi”lar
10%
PY oldida ovozli ogohlantirish
 
PY oldida ovozli ogohlantirish
5%
PYda bolalar manekenlarini o’rnatish
 
PYda bolalar manekenlarini o’rnatish
21%
PY oldidan yoritgich ogohlantirish
 
PY oldidan yoritgich ogohlantirish
14%
O’z variantingizni yozing
 
O’z variantingizni yozing

31-34
21%
Barcha PY da svetoforlar o’rnatish
 
Barcha PY da svetoforlar o’rnatish
7%
PY oldida “yotgan politsiyachi”lar
 
PY oldida “yotgan politsiyachi”lar
18%
PY oldida ovozli ogohlantirish
 
PY oldida ovozli ogohlantirish
4%
PYda bolalar manekenlarini o’rnatish
 
PYda bolalar manekenlarini o’rnatish
29%
PY oldidan yoritgich ogohlantirish
 
PY oldidan yoritgich ogohlantirish
21%
O’z variantingizni yozing
 
O’z variantingizni yozing

35+
33%
Barcha PY da svetoforlar o’rnatish
 
Barcha PY da svetoforlar o’rnatish
13%
PY oldida “yotgan politsiyachi”lar
 
PY oldida “yotgan politsiyachi”lar
16%
PY oldida ovozli ogohlantirish
 
PY oldida ovozli ogohlantirish
6%
PYda bolalar manekenlarini o’rnatish
 
PYda bolalar manekenlarini o’rnatish
18%
PY oldidan yoritgich ogohlantirish
 
PY oldidan yoritgich ogohlantirish
13%
O’z variantingizni yozing
 
O’z variantingizni yozing
31%
Barcha PY da svetoforlar o’rnatish
 
Barcha PY da svetoforlar o’rnatish
14%
PY oldida “yotgan politsiyachi”lar
 
PY oldida “yotgan politsiyachi”lar
13%
PY oldida ovozli ogohlantirish
 
PY oldida ovozli ogohlantirish
6%
PYda bolalar manekenlarini o’rnatish
 
PYda bolalar manekenlarini o’rnatish
26%
PY oldidan yoritgich ogohlantirish
 
PY oldidan yoritgich ogohlantirish
11%
O’z variantingizni yozing
 
O’z variantingizni yozing
NOV 1. 2018
Piyodalar yo’laklarida (PY) haydovchilar tomonidan YHQ ga rioya qilinishi uchun nima qilish kerak? (o'z variantingiz) / Что необходимо сделать для соблюдения ПДД на пешеходных переходах (ПП) со стороны водителей? (свой вариант)
57 berilgan savollardan 63 ga javob berdilar
piyodalar
kerak
yo
на
ham
поставить
установить
haydovchilar
py
barcha
bilan
qilish
rnatish
va
yoki
все
камеры
не
3d
amal
bo
bu
hududlarda
kamera
madaniyatini
masalan
ni
piyoda
qandaydir
qoidaga
shart
tezlikni
tish
uchun
водителей
где
или
их
надо
них
переходы
пешеходных
пешеходов
по
пп
светофоры
10
50
60
aholi

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Siz jamoat transporti xizmatlari sufatidan mamnunmisiz?
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar