TA'LIM / ОБРАЗОВАНИЕ
O'zbek tili O'zbekistonda / Узбекский язык в Узбекистане
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 9 savollar
38% javoblar ulushi
723 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 1892 so'raldi
Oct 17. 2018
O'zbek tilida o'z bilimingizni 5 ballik tizim bo'yicha nechiga baholaysiz? / На сколько Ты оцениваешь свои знания по узбекскому языку по 5-балльной системе?
Oct 17. 2018
Siz ta'lim olayotgan muassasada o'zbek tili va adabiyotini o'qitishni 5 ballik tizim bo'yicha nechiga baholaysiz? / Как Ты оцениваешь обучение узбекскому языку и литературе в своем учебном заведении по 5-балльной системе?
Oct 17. 2018
Sizningcha, o'zbek tilida badiiy va ilmiy adabiyot yetarlimi? / Достаточно ли художественной и научной литературы на узбекском языке?
Oct 17. 2018
O'zbek tili va adabiyotini o'rganish bo'yicha imtiyozli qo'shimcha kurslar tashkillashtirilsa, o'qishni xohlarmidingiz? / Хотел бы Ты обучаться узбекскому языку и литературе на дополнительных курсах, если будут предоставлены льготные условия обучения?
Oct 17. 2018
Sizga qaysi alifboda o'qish va yozish qulay? / На каком алфавите Ты предпочитаешь читать и писать?
Oct 17. 2018
O'zbekistonlik zamondosh shoir va yozuvchilarni bilasizmi? / Знаешь ли Ты современных узбекистанских писателей и поэтов?
Oct 17. 2018
O'zbekistonlik zamondosh shoir va yozuvchilarni bilasizmi? (Kimni?) / Кого из современных узбекистанских писателей и поэтов Ты знаешь? (Напиши кого)
Oct 17. 2018
O'zbek tilini bilmasdan O'zbekistonda yashash va ishlash qanchalik qiyin bo'ladi? / Насколько сложно было бы жить и работать в Узбекистане, не зная узбекского языка?
Oct 17. 2018
Qaysi xorij yozuvchi/shoirlarini o'zbek tilida o'qishni istaysiz? / Каких зарубежных поэтов/писателей Ты хотел бы почитать на узбекском языке?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

OCT 17. 2018
O'zbek tilida o'z bilimingizni 5 ballik tizim bo'yicha nechiga baholaysiz? / На сколько Ты оцениваешь свои знания по узбекскому языку по 5-балльной системе?
723 berilgan savollardan 1892 ga javob berdilar
Female
9%
Juda yomon
 
Juda yomon
5%
Yomon
 
Yomon
18%
O'rtacha
 
O'rtacha
39%
Yaxshi
 
Yaxshi
28%
A'lo
 
A'lo

Male
6%
Juda yomon
 
Juda yomon
5%
Yomon
 
Yomon
22%
O'rtacha
 
O'rtacha
39%
Yaxshi
 
Yaxshi
27%
A'lo
 
A'lo
0-14
50%
Juda yomon
 
Juda yomon
0%
Yomon
 
Yomon
0%
O'rtacha
 
O'rtacha
0%
Yaxshi
 
Yaxshi
50%
A'lo
 
A'lo

15-19
13%
Juda yomon
 
Juda yomon
6%
Yomon
 
Yomon
19%
O'rtacha
 
O'rtacha
33%
Yaxshi
 
Yaxshi
28%
A'lo
 
A'lo

20-24
8%
Juda yomon
 
Juda yomon
6%
Yomon
 
Yomon
14%
O'rtacha
 
O'rtacha
48%
Yaxshi
 
Yaxshi
24%
A'lo
 
A'lo

25-30
5%
Juda yomon
 
Juda yomon
5%
Yomon
 
Yomon
23%
O'rtacha
 
O'rtacha
38%
Yaxshi
 
Yaxshi
29%
A'lo
 
A'lo

31-34
4%
Juda yomon
 
Juda yomon
2%
Yomon
 
Yomon
22%
O'rtacha
 
O'rtacha
35%
Yaxshi
 
Yaxshi
37%
A'lo
 
A'lo

35+
6%
Juda yomon
 
Juda yomon
3%
Yomon
 
Yomon
18%
O'rtacha
 
O'rtacha
37%
Yaxshi
 
Yaxshi
36%
A'lo
 
A'lo
8%
Juda yomon
 
Juda yomon
5%
Yomon
 
Yomon
20%
O'rtacha
 
O'rtacha
39%
Yaxshi
 
Yaxshi
28%
A'lo
 
A'lo
OCT 17. 2018
Siz ta'lim olayotgan muassasada o'zbek tili va adabiyotini o'qitishni 5 ballik tizim bo'yicha nechiga baholaysiz? / Как Ты оцениваешь обучение узбекскому языку и литературе в своем учебном заведении по 5-балльной системе?
695 berilgan savollardan 723 ga javob berdilar
Female
4%
Juda yomon
 
Juda yomon
7%
Yomon
 
Yomon
26%
O'rtacha
 
O'rtacha
36%
Yaxshi
 
Yaxshi
26%
A'lo
 
A'lo

Male
10%
Juda yomon
 
Juda yomon
8%
Yomon
 
Yomon
21%
O'rtacha
 
O'rtacha
33%
Yaxshi
 
Yaxshi
29%
A'lo
 
A'lo
0-14
0%
Juda yomon
 
Juda yomon
0%
Yomon
 
Yomon
0%
O'rtacha
 
O'rtacha
0%
Yaxshi
 
Yaxshi
100%
A'lo
 
A'lo

15-19
8%
Juda yomon
 
Juda yomon
6%
Yomon
 
Yomon
23%
O'rtacha
 
O'rtacha
34%
Yaxshi
 
Yaxshi
30%
A'lo
 
A'lo

20-24
8%
Juda yomon
 
Juda yomon
7%
Yomon
 
Yomon
21%
O'rtacha
 
O'rtacha
32%
Yaxshi
 
Yaxshi
32%
A'lo
 
A'lo

25-30
7%
Juda yomon
 
Juda yomon
7%
Yomon
 
Yomon
26%
O'rtacha
 
O'rtacha
36%
Yaxshi
 
Yaxshi
24%
A'lo
 
A'lo

31-34
4%
Juda yomon
 
Juda yomon
11%
Yomon
 
Yomon
20%
O'rtacha
 
O'rtacha
27%
Yaxshi
 
Yaxshi
38%
A'lo
 
A'lo

35+
4%
Juda yomon
 
Juda yomon
8%
Yomon
 
Yomon
23%
O'rtacha
 
O'rtacha
43%
Yaxshi
 
Yaxshi
22%
A'lo
 
A'lo
7%
Juda yomon
 
Juda yomon
8%
Yomon
 
Yomon
24%
O'rtacha
 
O'rtacha
34%
Yaxshi
 
Yaxshi
28%
A'lo
 
A'lo
OCT 17. 2018
Sizningcha, o'zbek tilida badiiy va ilmiy adabiyot yetarlimi? / Достаточно ли художественной и научной литературы на узбекском языке?
672 berilgan savollardan 695 ga javob berdilar
Female
38%
Ha
 
Ha
44%
Yo'q
 
Yo'q
18%
Bilmayman
 
Bilmayman

Male
34%
Ha
 
Ha
47%
Yo'q
 
Yo'q
19%
Bilmayman
 
Bilmayman
0-14
100%
Ha
 
Ha
0%
Yo'q
 
Yo'q
0%
Bilmayman
 
Bilmayman

15-19
46%
Ha
 
Ha
28%
Yo'q
 
Yo'q
25%
Bilmayman
 
Bilmayman

20-24
34%
Ha
 
Ha
49%
Yo'q
 
Yo'q
16%
Bilmayman
 
Bilmayman

25-30
29%
Ha
 
Ha
54%
Yo'q
 
Yo'q
17%
Bilmayman
 
Bilmayman

31-34
31%
Ha
 
Ha
51%
Yo'q
 
Yo'q
18%
Bilmayman
 
Bilmayman

35+
25%
Ha
 
Ha
61%
Yo'q
 
Yo'q
14%
Bilmayman
 
Bilmayman
36%
Ha
 
Ha
46%
Yo'q
 
Yo'q
18%
Bilmayman
 
Bilmayman
OCT 17. 2018
O'zbek tili va adabiyotini o'rganish bo'yicha imtiyozli qo'shimcha kurslar tashkillashtirilsa, o'qishni xohlarmidingiz? / Хотел бы Ты обучаться узбекскому языку и литературе на дополнительных курсах, если будут предоставлены льготные условия обучения?
662 berilgan savollardan 672 ga javob berdilar
Female
61%
Ha
 
Ha
39%
Yo'q
 
Yo'q

Male
62%
Ha
 
Ha
38%
Yo'q
 
Yo'q
0-14
0%
Ha
 
Ha
100%
Yo'q
 
Yo'q

15-19
48%
Ha
 
Ha
52%
Yo'q
 
Yo'q

20-24
58%
Ha
 
Ha
42%
Yo'q
 
Yo'q

25-30
73%
Ha
 
Ha
27%
Yo'q
 
Yo'q

31-34
67%
Ha
 
Ha
33%
Yo'q
 
Yo'q

35+
69%
Ha
 
Ha
31%
Yo'q
 
Yo'q
61%
Ha
 
Ha
39%
Yo'q
 
Yo'q
OCT 17. 2018
Sizga qaysi alifboda o'qish va yozish qulay? / На каком алфавите Ты предпочитаешь читать и писать?
636 berilgan savollardan 662 ga javob berdilar
Female
41%
Lotincha
 
Lotincha
59%
Kirillcha
 
Kirillcha

Male
58%
Lotincha
 
Lotincha
42%
Kirillcha
 
Kirillcha
0-14
0%
Lotincha
 
Lotincha
100%
Kirillcha
 
Kirillcha

15-19
52%
Lotincha
 
Lotincha
48%
Kirillcha
 
Kirillcha

20-24
61%
Lotincha
 
Lotincha
39%
Kirillcha
 
Kirillcha

25-30
62%
Lotincha
 
Lotincha
38%
Kirillcha
 
Kirillcha

31-34
20%
Lotincha
 
Lotincha
80%
Kirillcha
 
Kirillcha

35+
19%
Lotincha
 
Lotincha
81%
Kirillcha
 
Kirillcha
50%
Lotincha
 
Lotincha
50%
Kirillcha
 
Kirillcha
OCT 17. 2018
O'zbekistonlik zamondosh shoir va yozuvchilarni bilasizmi? / Знаешь ли Ты современных узбекистанских писателей и поэтов?
617 berilgan savollardan 636 ga javob berdilar
Female
45%
Hech kimni bilmayman
 
Hech kimni bilmayman
55%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing

Male
40%
Hech kimni bilmayman
 
Hech kimni bilmayman
60%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing
0-14
0%
Hech kimni bilmayman
 
Hech kimni bilmayman
100%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing

15-19
51%
Hech kimni bilmayman
 
Hech kimni bilmayman
49%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing

20-24
41%
Hech kimni bilmayman
 
Hech kimni bilmayman
59%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing

25-30
40%
Hech kimni bilmayman
 
Hech kimni bilmayman
60%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing

31-34
24%
Hech kimni bilmayman
 
Hech kimni bilmayman
76%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing

35+
22%
Hech kimni bilmayman
 
Hech kimni bilmayman
78%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing
42%
Hech kimni bilmayman
 
Hech kimni bilmayman
58%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing
OCT 17. 2018
O'zbekistonlik zamondosh shoir va yozuvchilarni bilasizmi? (Kimni?) / Кого из современных узбекистанских писателей и поэтов Ты знаешь? (Напиши кого)
299 berilgan savollardan 358 ga javob berdilar
abdulla
yusuf
oripov
абдулла
muhammad
qayum
erkin
mirzo
va
malik
vohidov
bilaman
ahad
орипов
tohir
xudoyberdi
iqbol
малик
мухаммад
тохир
юсуф
hoshimov
xtaboyev
арипов
эркин
tkir
вохидов
саид
boshqalar
сирожиддин
ahmad
juda
ismoilov
said
тухтабоев
nuriddin
ozod
sayyid
sirojiddin
zulfiya
уткир
худойберди
axad
azamat
bobomurod
bobur
davron
ko
toxir
мирзо
OCT 17. 2018
O'zbek tilini bilmasdan O'zbekistonda yashash va ishlash qanchalik qiyin bo'ladi? / Насколько сложно было бы жить и работать в Узбекистане, не зная узбекского языка?
554 berilgan savollardan 558 ga javob berdilar
Female
3%
Umuman bo'lmaydi
 
Umuman bo'lmaydi
13%
Juda qiyin
 
Juda qiyin
55%
Iloji bor, lekin qiyin
 
Iloji bor, lekin qiyin
18%
Oson
 
Oson
11%
Bilish shart emas
 
Bilish shart emas

Male
4%
Umuman bo'lmaydi
 
Umuman bo'lmaydi
9%
Juda qiyin
 
Juda qiyin
48%
Iloji bor, lekin qiyin
 
Iloji bor, lekin qiyin
26%
Oson
 
Oson
13%
Bilish shart emas
 
Bilish shart emas
0-14
0%
Umuman bo'lmaydi
 
Umuman bo'lmaydi
0%
Juda qiyin
 
Juda qiyin
0%
Iloji bor, lekin qiyin
 
Iloji bor, lekin qiyin
100%
Oson
 
Oson
0%
Bilish shart emas
 
Bilish shart emas

15-19
5%
Umuman bo'lmaydi
 
Umuman bo'lmaydi
13%
Juda qiyin
 
Juda qiyin
46%
Iloji bor, lekin qiyin
 
Iloji bor, lekin qiyin
20%
Oson
 
Oson
17%
Bilish shart emas
 
Bilish shart emas

20-24
1%
Umuman bo'lmaydi
 
Umuman bo'lmaydi
7%
Juda qiyin
 
Juda qiyin
53%
Iloji bor, lekin qiyin
 
Iloji bor, lekin qiyin
29%
Oson
 
Oson
10%
Bilish shart emas
 
Bilish shart emas

25-30
7%
Umuman bo'lmaydi
 
Umuman bo'lmaydi
6%
Juda qiyin
 
Juda qiyin
51%
Iloji bor, lekin qiyin
 
Iloji bor, lekin qiyin
26%
Oson
 
Oson
10%
Bilish shart emas
 
Bilish shart emas

31-34
0%
Umuman bo'lmaydi
 
Umuman bo'lmaydi
11%
Juda qiyin
 
Juda qiyin
61%
Iloji bor, lekin qiyin
 
Iloji bor, lekin qiyin
22%
Oson
 
Oson
6%
Bilish shart emas
 
Bilish shart emas

35+
8%
Umuman bo'lmaydi
 
Umuman bo'lmaydi
22%
Juda qiyin
 
Juda qiyin
37%
Iloji bor, lekin qiyin
 
Iloji bor, lekin qiyin
27%
Oson
 
Oson
6%
Bilish shart emas
 
Bilish shart emas
4%
Umuman bo'lmaydi
 
Umuman bo'lmaydi
10%
Juda qiyin
 
Juda qiyin
50%
Iloji bor, lekin qiyin
 
Iloji bor, lekin qiyin
23%
Oson
 
Oson
12%
Bilish shart emas
 
Bilish shart emas
OCT 17. 2018
Qaysi xorij yozuvchi/shoirlarini o'zbek tilida o'qishni istaysiz? / Каких зарубежных поэтов/писателей Ты хотел бы почитать на узбекском языке?
459 berilgan savollardan 554 ga javob berdilar
на
pushkin
tolstoy
agata
asarlari
пушкин
va
шекспир
kristi
не
london
tarjima
deyl
jek
karnegi
shekspir
ko
lev
агата
никаких
толстой
узбекском
читать
языке
mark
русском
artur
asarlarini
bo
yaxshi
zbek
гоголь
драйзер
кристи
ремарк
aleksandr
asarlar
konan
potter
remark
tagor
xorij
александр
артур
достоевский
дюма
кинг
конан
литературу
нет

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Maktabda o’qish qanday?
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar