ISH / РАБОТА
Ko’nikmalarni rivojlantirish: malakali qiz kadrlar / Развитие навыков: расширение возможностей девочек
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 7 savollar
41% javoblar ulushi
743 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 1812 so'raldi
Oct 12. 2018
O’zbekistonda qizlar mehnat bozoridagi mutaxassis sifatida o’z salohiyatlarni to’laligicha amalga oshira oladilarmi? Могут ли девушки в Узбекистане в полной мере реализоваться в качестве специалиста на рынке труда?
Oct 12. 2018
Qizlar ishga joylashishida qaysi bir muammoga duch keladi deb hisoblaysiz? / Какую из следующих проблем Ты считаешь наиболее острой при трудоустройстве девушек?
Oct 12. 2018
Qizlar mehnat bozorida raqobatbardosh kadr bo’lib yetishishlariga xalal berayotgan eng katta to’siqni ko’rsating / Укажи самое большое препятствие для девушек, мешающее им стать конкурентоспособным кадром на рынке труда
Oct 12. 2018
Siz davlatdan qanday ko’makni kutasiz yoki qizlar raqobatbardosh kadr bo’lishi uchun davlat nima qilish zarur? / Какую поддержку Ты ожидаешь от государства, чтобы девушки становились конкурентоспособными кадрами на рынке труда?
Oct 12. 2018
Sizning fikringizcha, qizlar faqat ma’lum bir kasblarni egallashi kerakmi? / Есть ли профессии, в которых только и должны работать девушки?
Oct 12. 2018
Sizning fikringizcha, qizlar faqat ma’lum bir kasblarni egallashi kerakmi? (o'z variantingiz) / Есть ли профессии, в которых только и должны работать девушки? (свой вариант)
Oct 12. 2018
Fikringizcha, qizlar faqat qaysi kasblarni egallashlari kerak? / В каких только профессиях должна работать девушка?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

OCT 12. 2018
O’zbekistonda qizlar mehnat bozoridagi mutaxassis sifatida o’z salohiyatlarni to’laligicha amalga oshira oladilarmi? Могут ли девушки в Узбекистане в полной мере реализоваться в качестве специалиста на рынке труда?
743 berilgan savollardan 1812 ga javob berdilar
Female
74%
Ha
 
Ha
17%
Yo'q
 
Yo'q
9%
Bilmayman
 
Bilmayman

Male
59%
Ha
 
Ha
26%
Yo'q
 
Yo'q
14%
Bilmayman
 
Bilmayman
0-14
100%
Ha
 
Ha
0%
Yo'q
 
Yo'q
0%
Bilmayman
 
Bilmayman

15-19
64%
Ha
 
Ha
21%
Yo'q
 
Yo'q
15%
Bilmayman
 
Bilmayman

20-24
65%
Ha
 
Ha
21%
Yo'q
 
Yo'q
14%
Bilmayman
 
Bilmayman

25-30
66%
Ha
 
Ha
23%
Yo'q
 
Yo'q
11%
Bilmayman
 
Bilmayman

31-34
66%
Ha
 
Ha
26%
Yo'q
 
Yo'q
9%
Bilmayman
 
Bilmayman

35+
65%
Ha
 
Ha
28%
Yo'q
 
Yo'q
7%
Bilmayman
 
Bilmayman
66%
Ha
 
Ha
22%
Yo'q
 
Yo'q
12%
Bilmayman
 
Bilmayman
OCT 12. 2018
Qizlar ishga joylashishida qaysi bir muammoga duch keladi deb hisoblaysiz? / Какую из следующих проблем Ты считаешь наиболее острой при трудоустройстве девушек?
678 berilgan savollardan 743 ga javob berdilar
Female
19%
Tegishli ta’limning yo’qligi
 
Tegishli ta’limning yo’qligi
18%
Tegishli ko’nikmalarning yo’qligi
 
Tegishli ko’nikmalarning yo’qligi
24%
O’z mehnat huquqlarini bilmasligi
 
O’z mehnat huquqlarini bilmasligi
30%
Oilaning qo'llamasligi
 
Oilaning qo'llamasligi
9%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing

Male
14%
Tegishli ta’limning yo’qligi
 
Tegishli ta’limning yo’qligi
18%
Tegishli ko’nikmalarning yo’qligi
 
Tegishli ko’nikmalarning yo’qligi
19%
O’z mehnat huquqlarini bilmasligi
 
O’z mehnat huquqlarini bilmasligi
40%
Oilaning qo'llamasligi
 
Oilaning qo'llamasligi
8%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing
0-14
0%
Tegishli ta’limning yo’qligi
 
Tegishli ta’limning yo’qligi
0%
Tegishli ko’nikmalarning yo’qligi
 
Tegishli ko’nikmalarning yo’qligi
0%
O’z mehnat huquqlarini bilmasligi
 
O’z mehnat huquqlarini bilmasligi
100%
Oilaning qo'llamasligi
 
Oilaning qo'llamasligi
0%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing

15-19
13%
Tegishli ta’limning yo’qligi
 
Tegishli ta’limning yo’qligi
20%
Tegishli ko’nikmalarning yo’qligi
 
Tegishli ko’nikmalarning yo’qligi
18%
O’z mehnat huquqlarini bilmasligi
 
O’z mehnat huquqlarini bilmasligi
38%
Oilaning qo'llamasligi
 
Oilaning qo'llamasligi
10%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing

20-24
18%
Tegishli ta’limning yo’qligi
 
Tegishli ta’limning yo’qligi
13%
Tegishli ko’nikmalarning yo’qligi
 
Tegishli ko’nikmalarning yo’qligi
22%
O’z mehnat huquqlarini bilmasligi
 
O’z mehnat huquqlarini bilmasligi
40%
Oilaning qo'llamasligi
 
Oilaning qo'llamasligi
7%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing

25-30
15%
Tegishli ta’limning yo’qligi
 
Tegishli ta’limning yo’qligi
21%
Tegishli ko’nikmalarning yo’qligi
 
Tegishli ko’nikmalarning yo’qligi
14%
O’z mehnat huquqlarini bilmasligi
 
O’z mehnat huquqlarini bilmasligi
37%
Oilaning qo'llamasligi
 
Oilaning qo'llamasligi
13%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing

31-34
22%
Tegishli ta’limning yo’qligi
 
Tegishli ta’limning yo’qligi
20%
Tegishli ko’nikmalarning yo’qligi
 
Tegishli ko’nikmalarning yo’qligi
15%
O’z mehnat huquqlarini bilmasligi
 
O’z mehnat huquqlarini bilmasligi
37%
Oilaning qo'llamasligi
 
Oilaning qo'llamasligi
7%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing

35+
18%
Tegishli ta’limning yo’qligi
 
Tegishli ta’limning yo’qligi
22%
Tegishli ko’nikmalarning yo’qligi
 
Tegishli ko’nikmalarning yo’qligi
28%
O’z mehnat huquqlarini bilmasligi
 
O’z mehnat huquqlarini bilmasligi
29%
Oilaning qo'llamasligi
 
Oilaning qo'llamasligi
2%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing
16%
Tegishli ta’limning yo’qligi
 
Tegishli ta’limning yo’qligi
18%
Tegishli ko’nikmalarning yo’qligi
 
Tegishli ko’nikmalarning yo’qligi
21%
O’z mehnat huquqlarini bilmasligi
 
O’z mehnat huquqlarini bilmasligi
36%
Oilaning qo'llamasligi
 
Oilaning qo'llamasligi
9%
O'z variantingizni yozing
 
O'z variantingizni yozing
OCT 12. 2018
Qizlar mehnat bozorida raqobatbardosh kadr bo’lib yetishishlariga xalal berayotgan eng katta to’siqni ko’rsating / Укажи самое большое препятствие для девушек, мешающее им стать конкурентоспособным кадром на рынке труда
644 berilgan savollardan 668 ga javob berdilar
Female
34%
Oilaning qo’llab-quvvatlamasligi
 
Oilaning qo’llab-quvvatlamasligi
23%
Qizlarning o’zida xohish yo’qligi
 
Qizlarning o’zida xohish yo’qligi
19%
Malakani oshirish markazlari y'oq
 
Malakani oshirish markazlari y'oq
25%
Davlat tomonidan qo’llash yo'q
 
Davlat tomonidan qo’llash yo'q

Male
50%
Oilaning qo’llab-quvvatlamasligi
 
Oilaning qo’llab-quvvatlamasligi
21%
Qizlarning o’zida xohish yo’qligi
 
Qizlarning o’zida xohish yo’qligi
18%
Malakani oshirish markazlari y'oq
 
Malakani oshirish markazlari y'oq
12%
Davlat tomonidan qo’llash yo'q
 
Davlat tomonidan qo’llash yo'q
0-14
0%
Oilaning qo’llab-quvvatlamasligi
 
Oilaning qo’llab-quvvatlamasligi
100%
Qizlarning o’zida xohish yo’qligi
 
Qizlarning o’zida xohish yo’qligi
0%
Malakani oshirish markazlari y'oq
 
Malakani oshirish markazlari y'oq
0%
Davlat tomonidan qo’llash yo'q
 
Davlat tomonidan qo’llash yo'q

15-19
41%
Oilaning qo’llab-quvvatlamasligi
 
Oilaning qo’llab-quvvatlamasligi
28%
Qizlarning o’zida xohish yo’qligi
 
Qizlarning o’zida xohish yo’qligi
14%
Malakani oshirish markazlari y'oq
 
Malakani oshirish markazlari y'oq
17%
Davlat tomonidan qo’llash yo'q
 
Davlat tomonidan qo’llash yo'q

20-24
46%
Oilaning qo’llab-quvvatlamasligi
 
Oilaning qo’llab-quvvatlamasligi
21%
Qizlarning o’zida xohish yo’qligi
 
Qizlarning o’zida xohish yo’qligi
15%
Malakani oshirish markazlari y'oq
 
Malakani oshirish markazlari y'oq
18%
Davlat tomonidan qo’llash yo'q
 
Davlat tomonidan qo’llash yo'q

25-30
53%
Oilaning qo’llab-quvvatlamasligi
 
Oilaning qo’llab-quvvatlamasligi
15%
Qizlarning o’zida xohish yo’qligi
 
Qizlarning o’zida xohish yo’qligi
19%
Malakani oshirish markazlari y'oq
 
Malakani oshirish markazlari y'oq
14%
Davlat tomonidan qo’llash yo'q
 
Davlat tomonidan qo’llash yo'q

31-34
50%
Oilaning qo’llab-quvvatlamasligi
 
Oilaning qo’llab-quvvatlamasligi
17%
Qizlarning o’zida xohish yo’qligi
 
Qizlarning o’zida xohish yo’qligi
19%
Malakani oshirish markazlari y'oq
 
Malakani oshirish markazlari y'oq
14%
Davlat tomonidan qo’llash yo'q
 
Davlat tomonidan qo’llash yo'q

35+
33%
Oilaning qo’llab-quvvatlamasligi
 
Oilaning qo’llab-quvvatlamasligi
20%
Qizlarning o’zida xohish yo’qligi
 
Qizlarning o’zida xohish yo’qligi
30%
Malakani oshirish markazlari y'oq
 
Malakani oshirish markazlari y'oq
17%
Davlat tomonidan qo’llash yo'q
 
Davlat tomonidan qo’llash yo'q
43%
Oilaning qo’llab-quvvatlamasligi
 
Oilaning qo’llab-quvvatlamasligi
21%
Qizlarning o’zida xohish yo’qligi
 
Qizlarning o’zida xohish yo’qligi
18%
Malakani oshirish markazlari y'oq
 
Malakani oshirish markazlari y'oq
18%
Davlat tomonidan qo’llash yo'q
 
Davlat tomonidan qo’llash yo'q
OCT 12. 2018
Siz davlatdan qanday ko’makni kutasiz yoki qizlar raqobatbardosh kadr bo’lishi uchun davlat nima qilish zarur? / Какую поддержку Ты ожидаешь от государства, чтобы девушки становились конкурентоспособными кадрами на рынке труда?
81 berilgan savollardan 114 ga javob berdilar
на
va
не
uchun
qizlar
больше
для
bilan
davlat
kerak
должно
ish
по
har
государство
девушек
девушкам
при
alohida
bo
emas
ham
lozim
qo
zarur
возможность
дать
девушки
женщин
или
ишга
работу
создавать
условия
kadr
ko
qizlarni
yaratish
yo
же
из
как
куллаб
от
поддержка
так
balki
berish
bilmadim
bir
OCT 12. 2018
Sizning fikringizcha, qizlar faqat ma’lum bir kasblarni egallashi kerakmi? / Есть ли профессии, в которых только и должны работать девушки?
604 berilgan savollardan 611 ga javob berdilar
Female
74%
Yo’q, mehnat bozorida hamma teng
 
Yo’q, mehnat bozorida hamma teng
23%
Ha
 
Ha
3%
O’z variantingizni yozing
 
O’z variantingizni yozing

Male
61%
Yo’q, mehnat bozorida hamma teng
 
Yo’q, mehnat bozorida hamma teng
35%
Ha
 
Ha
3%
O’z variantingizni yozing
 
O’z variantingizni yozing
0-14
100%
Yo’q, mehnat bozorida hamma teng
 
Yo’q, mehnat bozorida hamma teng
0%
Ha
 
Ha
0%
O’z variantingizni yozing
 
O’z variantingizni yozing

15-19
73%
Yo’q, mehnat bozorida hamma teng
 
Yo’q, mehnat bozorida hamma teng
22%
Ha
 
Ha
5%
O’z variantingizni yozing
 
O’z variantingizni yozing

20-24
66%
Yo’q, mehnat bozorida hamma teng
 
Yo’q, mehnat bozorida hamma teng
30%
Ha
 
Ha
4%
O’z variantingizni yozing
 
O’z variantingizni yozing

25-30
65%
Yo’q, mehnat bozorida hamma teng
 
Yo’q, mehnat bozorida hamma teng
33%
Ha
 
Ha
2%
O’z variantingizni yozing
 
O’z variantingizni yozing

31-34
77%
Yo’q, mehnat bozorida hamma teng
 
Yo’q, mehnat bozorida hamma teng
21%
Ha
 
Ha
3%
O’z variantingizni yozing
 
O’z variantingizni yozing

35+
59%
Yo’q, mehnat bozorida hamma teng
 
Yo’q, mehnat bozorida hamma teng
37%
Ha
 
Ha
4%
O’z variantingizni yozing
 
O’z variantingizni yozing
67%
Yo’q, mehnat bozorida hamma teng
 
Yo’q, mehnat bozorida hamma teng
30%
Ha
 
Ha
4%
O’z variantingizni yozing
 
O’z variantingizni yozing
OCT 12. 2018
Sizning fikringizcha, qizlar faqat ma’lum bir kasblarni egallashi kerakmi? (o'z variantingiz) / Есть ли профессии, в которых только и должны работать девушки? (свой вариант)
19 berilgan savollardan 22 ga javob berdilar
qizlar
kasb
kerak
bo
va
bir
yo
все
bu
ega
qo
belgilangan
bunga
deb
egasi
fikrimcha
har
hayot
hech
ishlar
kasbni
ko
lekin
mehnat
olib
olish
shu
shunday
zarur
zi
керак
на
состоянию
это
225
ammo
asosan
atashga
atrofdagilardan
aybi
ayollar
ba
baribir
bilan
bn
borilishi
bozoriga
bulmasligi
buni
buzilishiga
OCT 12. 2018
Fikringizcha, qizlar faqat qaysi kasblarni egallashlari kerak? / В каких только профессиях должна работать девушка?
158 berilgan savollardan 180 ga javob berdilar
va
qituvchi
tikuvchi
shifokor
bo
ham
bu
kasblarni
qituvchilik
kasblar
kerak
qiz
tarbiyachi
труда
учитель
barcha
mos
oila
qizlar
во
все
всех
гинеколог
детских
кроме
например
оила
профессии
садах
ayrim
faqat
hamshira
joriy
kasb
kasbini
kasbni
katta
lsa
mumkin
oqituvchi
ri
ro
uchun
vrach
xohlagan
xos
zlari
воспитатель
которых
на

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Yoshlar o’z biznesini olib borishga tayyormi?
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar