TA'LIM / ОБРАЗОВАНИЕ
O’qituvchilik kasbi / Профессия - Учитель
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 7 savollar
___ javoblar ulushi
0 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 0 so'raldi
Sep 25. 2018
Siz o’qituvchi/muallim bo’lishni istarmidingiz? / Хотел бы Ты стать учителем/преподавателем?
Sep 25. 2018
Siz uchun o’qituvchilik kasbini tanlashning 3 ta asosiy sababi nima? / 3 основные причины почему Ты хотел бы стать учителем?
Sep 25. 2018
O’qituvchilik kasbini egallashdan qaytarayotgan 3 ta asosiy sabab? / 3 основные причины почему Ты не хотел бы стать учителем?
Sep 25. 2018
О’qituvchida bo’lishi shart bo’lgan 3 ta eng asosiy xislatlar nima? / 3 основные качества, которые наиболее важны для учителя?
Sep 25. 2018
О’qituvchida bo’lishi shart bo’lgan 3 ta eng asosiy xislatlar nima (o’z variantingiz) / 3 основные качества, которые наиболее важны для учителя (свой вариант)
Sep 25. 2018
Jamiyatning o’qituvchilarga munosabitini 5-ballik tizimda qanday baholaysiz? / Как Ты оцениваешь отношение общества к учителям по 5-балльной шкале?
Sep 25. 2018
Jamiyatda o’qituvchi mavqe’ini yaxshilash uchun nima taklif qilasiz? / Что Ты предложишь для повышения статуса учителей в обществе?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

SEP 25. 2018
Siz o’qituvchi/muallim bo’lishni istarmidingiz? / Хотел бы Ты стать учителем/преподавателем?
0 berilgan savollardan 0 ga javob berdilar
Ayol
28%
Ha, davlat maktabida
 
Ha, davlat maktabida
14%
Ha, xususiy maktabda
 
Ha, xususiy maktabda
21%
Ha, oliy o’quv yurtida
 
Ha, oliy o’quv yurtida
10%
Ha, xususiy o’quv markazlarida
 
Ha, xususiy o’quv markazlarida
27%
Yoq
 
Yoq

Erkak
32%
Ha, davlat maktabida
 
Ha, davlat maktabida
7%
Ha, xususiy maktabda
 
Ha, xususiy maktabda
20%
Ha, oliy o’quv yurtida
 
Ha, oliy o’quv yurtida
11%
Ha, xususiy o’quv markazlarida
 
Ha, xususiy o’quv markazlarida
31%
Yoq
 
Yoq
0-14
0%
Ha, davlat maktabida
 
Ha, davlat maktabida
0%
Ha, xususiy maktabda
 
Ha, xususiy maktabda
0%
Ha, oliy o’quv yurtida
 
Ha, oliy o’quv yurtida
0%
Ha, xususiy o’quv markazlarida
 
Ha, xususiy o’quv markazlarida
100%
Yoq
 
Yoq

15-19
13%
Ha, davlat maktabida
 
Ha, davlat maktabida
5%
Ha, xususiy maktabda
 
Ha, xususiy maktabda
15%
Ha, oliy o’quv yurtida
 
Ha, oliy o’quv yurtida
14%
Ha, xususiy o’quv markazlarida
 
Ha, xususiy o’quv markazlarida
53%
Yoq
 
Yoq

20-24
10%
Ha, davlat maktabida
 
Ha, davlat maktabida
13%
Ha, xususiy maktabda
 
Ha, xususiy maktabda
31%
Ha, oliy o’quv yurtida
 
Ha, oliy o’quv yurtida
15%
Ha, xususiy o’quv markazlarida
 
Ha, xususiy o’quv markazlarida
31%
Yoq
 
Yoq

25-30
44%
Ha, davlat maktabida
 
Ha, davlat maktabida
11%
Ha, xususiy maktabda
 
Ha, xususiy maktabda
17%
Ha, oliy o’quv yurtida
 
Ha, oliy o’quv yurtida
9%
Ha, xususiy o’quv markazlarida
 
Ha, xususiy o’quv markazlarida
19%
Yoq
 
Yoq

31-34
59%
Ha, davlat maktabida
 
Ha, davlat maktabida
8%
Ha, xususiy maktabda
 
Ha, xususiy maktabda
8%
Ha, oliy o’quv yurtida
 
Ha, oliy o’quv yurtida
3%
Ha, xususiy o’quv markazlarida
 
Ha, xususiy o’quv markazlarida
22%
Yoq
 
Yoq

35+
56%
Ha, davlat maktabida
 
Ha, davlat maktabida
17%
Ha, xususiy maktabda
 
Ha, xususiy maktabda
11%
Ha, oliy o’quv yurtida
 
Ha, oliy o’quv yurtida
5%
Ha, xususiy o’quv markazlarida
 
Ha, xususiy o’quv markazlarida
12%
Yoq
 
Yoq
31%
Ha, davlat maktabida
 
Ha, davlat maktabida
11%
Ha, xususiy maktabda
 
Ha, xususiy maktabda
20%
Ha, oliy o’quv yurtida
 
Ha, oliy o’quv yurtida
10%
Ha, xususiy o’quv markazlarida
 
Ha, xususiy o’quv markazlarida
29%
Yoq
 
Yoq
SEP 25. 2018
Siz uchun o’qituvchilik kasbini tanlashning 3 ta asosiy sababi nima? / 3 основные причины почему Ты хотел бы стать учителем?
0 berilgan savollardan 0 ga javob berdilar
bo
va
kasb
berish
uchun
bilan
yaxshi
люблю
ko
bilim
ta
это
lim
qituvchi
что
bolalarni
детей
qo
bolalar
ishlash
sharafli
shish
lish
ham
men
yoqadi
нравится
bu
qiziqish
зарплата
знаниями
tarbiya
мне
учитель
хочу
ish
qilish
детьми
знания
профессия
работать
ilm
qituvchilik
raman
sabab
bolalarga
onam
qituvchiman
shu
работа
SEP 25. 2018
O’qituvchilik kasbini egallashdan qaytarayotgan 3 ta asosiy sabab? / 3 основные причины почему Ты не хотел бы стать учителем?
0 berilgan savollardan 0 ga javob berdilar
не
зарплата
много
маленькая
bo
ko
низкая
профессия
работа
работы
oylik
uchun
yo
нет
emas
kam
нервы
это
boshqa
kasb
меня
qiyin
bilan
ish
maosh
va
бумажной
что
kerak
как
моя
плата
учителя
bu
qituvchi
во
мне
на
но
очень
стресс
хочу
juda
kamligi
lekin
qituvchilar
qituvchilik
ta
бы
детьми
SEP 25. 2018
О’qituvchida bo’lishi shart bo’lgan 3 ta eng asosiy xislatlar nima? / 3 основные качества, которые наиболее важны для учителя?
0 berilgan savollardan 0 ga javob berdilar
Ayol
71%
O’z fanini bilish, tushuntirish
 
O’z fanini bilish, tushuntirish
14%
Sabr, bolalarni sevish, mehribonlik
 
Sabr, bolalarni sevish, mehribonlik
5%
Talabchanlik, qattiqqo’llik
 
Talabchanlik, qattiqqo’llik
10%
Boshqa (o’z variantingizni yozing)
 
Boshqa (o’z variantingizni yozing)

Erkak
73%
O’z fanini bilish, tushuntirish
 
O’z fanini bilish, tushuntirish
8%
Sabr, bolalarni sevish, mehribonlik
 
Sabr, bolalarni sevish, mehribonlik
7%
Talabchanlik, qattiqqo’llik
 
Talabchanlik, qattiqqo’llik
13%
Boshqa (o’z variantingizni yozing)
 
Boshqa (o’z variantingizni yozing)
0-14
100%
O’z fanini bilish, tushuntirish
 
O’z fanini bilish, tushuntirish
0%
Sabr, bolalarni sevish, mehribonlik
 
Sabr, bolalarni sevish, mehribonlik
0%
Talabchanlik, qattiqqo’llik
 
Talabchanlik, qattiqqo’llik
0%
Boshqa (o’z variantingizni yozing)
 
Boshqa (o’z variantingizni yozing)

15-19
75%
O’z fanini bilish, tushuntirish
 
O’z fanini bilish, tushuntirish
8%
Sabr, bolalarni sevish, mehribonlik
 
Sabr, bolalarni sevish, mehribonlik
8%
Talabchanlik, qattiqqo’llik
 
Talabchanlik, qattiqqo’llik
8%
Boshqa (o’z variantingizni yozing)
 
Boshqa (o’z variantingizni yozing)

20-24
80%
O’z fanini bilish, tushuntirish
 
O’z fanini bilish, tushuntirish
4%
Sabr, bolalarni sevish, mehribonlik
 
Sabr, bolalarni sevish, mehribonlik
7%
Talabchanlik, qattiqqo’llik
 
Talabchanlik, qattiqqo’llik
9%
Boshqa (o’z variantingizni yozing)
 
Boshqa (o’z variantingizni yozing)

25-30
61%
O’z fanini bilish, tushuntirish
 
O’z fanini bilish, tushuntirish
14%
Sabr, bolalarni sevish, mehribonlik
 
Sabr, bolalarni sevish, mehribonlik
7%
Talabchanlik, qattiqqo’llik
 
Talabchanlik, qattiqqo’llik
18%
Boshqa (o’z variantingizni yozing)
 
Boshqa (o’z variantingizni yozing)

31-34
69%
O’z fanini bilish, tushuntirish
 
O’z fanini bilish, tushuntirish
10%
Sabr, bolalarni sevish, mehribonlik
 
Sabr, bolalarni sevish, mehribonlik
1%
Talabchanlik, qattiqqo’llik
 
Talabchanlik, qattiqqo’llik
19%
Boshqa (o’z variantingizni yozing)
 
Boshqa (o’z variantingizni yozing)

35+
66%
O’z fanini bilish, tushuntirish
 
O’z fanini bilish, tushuntirish
20%
Sabr, bolalarni sevish, mehribonlik
 
Sabr, bolalarni sevish, mehribonlik
6%
Talabchanlik, qattiqqo’llik
 
Talabchanlik, qattiqqo’llik
8%
Boshqa (o’z variantingizni yozing)
 
Boshqa (o’z variantingizni yozing)
72%
O’z fanini bilish, tushuntirish
 
O’z fanini bilish, tushuntirish
11%
Sabr, bolalarni sevish, mehribonlik
 
Sabr, bolalarni sevish, mehribonlik
6%
Talabchanlik, qattiqqo’llik
 
Talabchanlik, qattiqqo’llik
11%
Boshqa (o’z variantingizni yozing)
 
Boshqa (o’z variantingizni yozing)
SEP 25. 2018
О’qituvchida bo’lishi shart bo’lgan 3 ta eng asosiy xislatlar nima (o’z variantingiz) / 3 основные качества, которые наиболее важны для учителя (свой вариант)
0 berilgan savollardan 0 ga javob berdilar
olish
va
bo
bolalarni
bilish
sevish
yaxshi
kerak
talabchanlik
все
lishi
fanini
qo
barchasi
bilimli
bir
lish
tartib
interaktiv
kasbini
qituvchi
sabr
tushuntira
berishda
dars
ham
lim
llay
qattiqqo
ta
talab
на
berish
bilan
bilim
bolani
bolish
bulishi
bòlish
darsga
ega
eng
llik
oz
ri
sabrli
sevishi
uslublarni
yo
быть
SEP 25. 2018
Jamiyatning o’qituvchilarga munosabitini 5-ballik tizimda qanday baholaysiz? / Как Ты оцениваешь отношение общества к учителям по 5-балльной шкале?
0 berilgan savollardan 0 ga javob berdilar
Ayol
6%
1
 
1
16%
2
 
2
44%
3
 
3
22%
4
 
4
12%
5
 
5

Erkak
13%
1
 
1
17%
2
 
2
35%
3
 
3
21%
4
 
4
13%
5
 
5
0-14
100%
1
 
1
0%
2
 
2
0%
3
 
3
0%
4
 
4
0%
5
 
5

15-19
4%
1
 
1
7%
2
 
2
39%
3
 
3
33%
4
 
4
18%
5
 
5

20-24
10%
1
 
1
17%
2
 
2
41%
3
 
3
25%
4
 
4
7%
5
 
5

25-30
16%
1
 
1
18%
2
 
2
37%
3
 
3
17%
4
 
4
12%
5
 
5

31-34
7%
1
 
1
24%
2
 
2
29%
3
 
3
25%
4
 
4
15%
5
 
5

35+
14%
1
 
1
24%
2
 
2
41%
3
 
3
9%
4
 
4
12%
5
 
5
10%
1
 
1
17%
2
 
2
39%
3
 
3
21%
4
 
4
13%
5
 
5
SEP 25. 2018
Jamiyatda o’qituvchi mavqe’ini yaxshilash uchun nima taklif qilasiz? / Что Ты предложишь для повышения статуса учителей в обществе?
0 berilgan savollardan 0 ga javob berdilar
kerak
va
bo
ko
не
uchun
ota
ham
учителей
bilan
oshirish
ta
на
qituvchilar
bir
керак
учителя
qituvchi
bu
qituvchilarni
qo
их
что
для
qilish
har
ва
emas
berish
onalar
yo
чтобы
yaxshi
все
shu
по
olib
oylik
dars
qituvchilarga
faqat
lim
lozim
бы
lekin
yana
deb
qituvchini
нужно
это

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Maktabda o’qish qanday?
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar