YOSHLAR / МОЛОДЕЖЬ
Maktablarda bulling/ta'qib / Буллинг/травля в учебных заведениях
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 6 savollar
___ javoblar ulushi
0 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 0 so'raldi
Sep 4. 2018
Bulling qilish nima ekanini bilasizmi? / Знаешь ли Ты что такое буллинг?
Sep 4. 2018
O’zbekiston maktab/lisey/kollejlarida bulling holatlari sodir bo’lib turadimi? / Бывают ли случаи буллинга в школах/лицеях/колледжах Узбекистана?
Sep 4. 2018
Tengdoshlarigizdan maktabda bullingga duch kelganini kimgadir aytganmisiz? / Рассказывал ли Ты, что кто-то из Твоих сверстников подвергался буллингу/травле?
Sep 4. 2018
Siz o’zingiz maktab/lisey/kollejingizda ta’qib/bullingga duch kelganmisiz? / Был ли Ты сам объектом травли/буллинга в своей школе/лицее/колледже?
Sep 4. 2018
Maktab/lisey/kollejlarda bullingga qarshi kim kurashishi kerak? / Кто должен бороться с буллингом/травлей в школах/лицеях/колледжах?
Sep 4. 2018
Maktab/lisey/kollejlarda bullingga qarshi kim kurashishi kerak? (U-Reporter varianti) / Кто должен бороться с буллингом/травлей в школах/лицеях/колледжах? (свой вариант)

SO'ROVNOMA NATIJALARI

SEP 4. 2018
Bulling qilish nima ekanini bilasizmi? / Знаешь ли Ты что такое буллинг?
0 berilgan savollardan 0 ga javob berdilar
Ayol
13%
G’iybat/xo’rlaydigan hazillar
 
G’iybat/xo’rlaydigan hazillar
11%
Qo’rqitish
 
Qo’rqitish
15%
Noxush harakat qilishga majburlash
 
Noxush harakat qilishga majburlash
4%
Gaplashmay qo’yish
 
Gaplashmay qo’yish
2%
Kaltaklashni takrorlanish
 
Kaltaklashni takrorlanish
4%
Pul va buyumlarni olib qo’yish
 
Pul va buyumlarni olib qo’yish
50%
Aytilganni hammasi
 
Aytilganni hammasi

Erkak
20%
G’iybat/xo’rlaydigan hazillar
 
G’iybat/xo’rlaydigan hazillar
24%
Qo’rqitish
 
Qo’rqitish
20%
Noxush harakat qilishga majburlash
 
Noxush harakat qilishga majburlash
0%
Gaplashmay qo’yish
 
Gaplashmay qo’yish
4%
Kaltaklashni takrorlanish
 
Kaltaklashni takrorlanish
7%
Pul va buyumlarni olib qo’yish
 
Pul va buyumlarni olib qo’yish
26%
Aytilganni hammasi
 
Aytilganni hammasi
0-14
0%
G’iybat/xo’rlaydigan hazillar
 
G’iybat/xo’rlaydigan hazillar
0%
Qo’rqitish
 
Qo’rqitish
0%
Noxush harakat qilishga majburlash
 
Noxush harakat qilishga majburlash
0%
Gaplashmay qo’yish
 
Gaplashmay qo’yish
0%
Kaltaklashni takrorlanish
 
Kaltaklashni takrorlanish
0%
Pul va buyumlarni olib qo’yish
 
Pul va buyumlarni olib qo’yish
100%
Aytilganni hammasi
 
Aytilganni hammasi

15-19
21%
G’iybat/xo’rlaydigan hazillar
 
G’iybat/xo’rlaydigan hazillar
17%
Qo’rqitish
 
Qo’rqitish
25%
Noxush harakat qilishga majburlash
 
Noxush harakat qilishga majburlash
2%
Gaplashmay qo’yish
 
Gaplashmay qo’yish
4%
Kaltaklashni takrorlanish
 
Kaltaklashni takrorlanish
8%
Pul va buyumlarni olib qo’yish
 
Pul va buyumlarni olib qo’yish
25%
Aytilganni hammasi
 
Aytilganni hammasi

20-24
17%
G’iybat/xo’rlaydigan hazillar
 
G’iybat/xo’rlaydigan hazillar
17%
Qo’rqitish
 
Qo’rqitish
22%
Noxush harakat qilishga majburlash
 
Noxush harakat qilishga majburlash
2%
Gaplashmay qo’yish
 
Gaplashmay qo’yish
2%
Kaltaklashni takrorlanish
 
Kaltaklashni takrorlanish
2%
Pul va buyumlarni olib qo’yish
 
Pul va buyumlarni olib qo’yish
37%
Aytilganni hammasi
 
Aytilganni hammasi

25-30
17%
G’iybat/xo’rlaydigan hazillar
 
G’iybat/xo’rlaydigan hazillar
29%
Qo’rqitish
 
Qo’rqitish
4%
Noxush harakat qilishga majburlash
 
Noxush harakat qilishga majburlash
0%
Gaplashmay qo’yish
 
Gaplashmay qo’yish
0%
Kaltaklashni takrorlanish
 
Kaltaklashni takrorlanish
12%
Pul va buyumlarni olib qo’yish
 
Pul va buyumlarni olib qo’yish
38%
Aytilganni hammasi
 
Aytilganni hammasi

31-34
29%
G’iybat/xo’rlaydigan hazillar
 
G’iybat/xo’rlaydigan hazillar
0%
Qo’rqitish
 
Qo’rqitish
14%
Noxush harakat qilishga majburlash
 
Noxush harakat qilishga majburlash
0%
Gaplashmay qo’yish
 
Gaplashmay qo’yish
0%
Kaltaklashni takrorlanish
 
Kaltaklashni takrorlanish
0%
Pul va buyumlarni olib qo’yish
 
Pul va buyumlarni olib qo’yish
57%
Aytilganni hammasi
 
Aytilganni hammasi

35+
0%
G’iybat/xo’rlaydigan hazillar
 
G’iybat/xo’rlaydigan hazillar
0%
Qo’rqitish
 
Qo’rqitish
0%
Noxush harakat qilishga majburlash
 
Noxush harakat qilishga majburlash
0%
Gaplashmay qo’yish
 
Gaplashmay qo’yish
25%
Kaltaklashni takrorlanish
 
Kaltaklashni takrorlanish
0%
Pul va buyumlarni olib qo’yish
 
Pul va buyumlarni olib qo’yish
75%
Aytilganni hammasi
 
Aytilganni hammasi
19%
G’iybat/xo’rlaydigan hazillar
 
G’iybat/xo’rlaydigan hazillar
20%
Qo’rqitish
 
Qo’rqitish
19%
Noxush harakat qilishga majburlash
 
Noxush harakat qilishga majburlash
1%
Gaplashmay qo’yish
 
Gaplashmay qo’yish
3%
Kaltaklashni takrorlanish
 
Kaltaklashni takrorlanish
6%
Pul va buyumlarni olib qo’yish
 
Pul va buyumlarni olib qo’yish
32%
Aytilganni hammasi
 
Aytilganni hammasi
SEP 4. 2018
O’zbekiston maktab/lisey/kollejlarida bulling holatlari sodir bo’lib turadimi? / Бывают ли случаи буллинга в школах/лицеях/колледжах Узбекистана?
0 berilgan savollardan 0 ga javob berdilar
Ayol
38%
Ha, men o’zim guvohi bo’lganman
 
Ha, men o’zim guvohi bo’lganman
40%
Ehtimol, men faqat eshitganman
 
Ehtimol, men faqat eshitganman
12%
Yo’q, ko’rmaganman
 
Yo’q, ko’rmaganman
10%
Bilmayman
 
Bilmayman

Erkak
27%
Ha, men o’zim guvohi bo’lganman
 
Ha, men o’zim guvohi bo’lganman
42%
Ehtimol, men faqat eshitganman
 
Ehtimol, men faqat eshitganman
21%
Yo’q, ko’rmaganman
 
Yo’q, ko’rmaganman
9%
Bilmayman
 
Bilmayman
0-14
100%
Ha, men o’zim guvohi bo’lganman
 
Ha, men o’zim guvohi bo’lganman
0%
Ehtimol, men faqat eshitganman
 
Ehtimol, men faqat eshitganman
0%
Yo’q, ko’rmaganman
 
Yo’q, ko’rmaganman
0%
Bilmayman
 
Bilmayman

15-19
38%
Ha, men o’zim guvohi bo’lganman
 
Ha, men o’zim guvohi bo’lganman
33%
Ehtimol, men faqat eshitganman
 
Ehtimol, men faqat eshitganman
20%
Yo’q, ko’rmaganman
 
Yo’q, ko’rmaganman
9%
Bilmayman
 
Bilmayman

20-24
29%
Ha, men o’zim guvohi bo’lganman
 
Ha, men o’zim guvohi bo’lganman
51%
Ehtimol, men faqat eshitganman
 
Ehtimol, men faqat eshitganman
15%
Yo’q, ko’rmaganman
 
Yo’q, ko’rmaganman
5%
Bilmayman
 
Bilmayman

25-30
38%
Ha, men o’zim guvohi bo’lganman
 
Ha, men o’zim guvohi bo’lganman
38%
Ehtimol, men faqat eshitganman
 
Ehtimol, men faqat eshitganman
4%
Yo’q, ko’rmaganman
 
Yo’q, ko’rmaganman
21%
Bilmayman
 
Bilmayman

31-34
43%
Ha, men o’zim guvohi bo’lganman
 
Ha, men o’zim guvohi bo’lganman
43%
Ehtimol, men faqat eshitganman
 
Ehtimol, men faqat eshitganman
14%
Yo’q, ko’rmaganman
 
Yo’q, ko’rmaganman
0%
Bilmayman
 
Bilmayman

35+
0%
Ha, men o’zim guvohi bo’lganman
 
Ha, men o’zim guvohi bo’lganman
67%
Ehtimol, men faqat eshitganman
 
Ehtimol, men faqat eshitganman
33%
Yo’q, ko’rmaganman
 
Yo’q, ko’rmaganman
0%
Bilmayman
 
Bilmayman
33%
Ha, men o’zim guvohi bo’lganman
 
Ha, men o’zim guvohi bo’lganman
41%
Ehtimol, men faqat eshitganman
 
Ehtimol, men faqat eshitganman
17%
Yo’q, ko’rmaganman
 
Yo’q, ko’rmaganman
8%
Bilmayman
 
Bilmayman
SEP 4. 2018
Tengdoshlarigizdan maktabda bullingga duch kelganini kimgadir aytganmisiz? / Рассказывал ли Ты, что кто-то из Твоих сверстников подвергался буллингу/травле?
0 berilgan savollardan 0 ga javob berdilar
Ayol
30%
Ha, o’qituvchimga
 
Ha, o’qituvchimga
23%
Ha, ota-onamga
 
Ha, ota-onamga
4%
Ha, bizning muassasa psixologiga
 
Ha, bizning muassasa psixologiga
6%
Ha, do’stimga/qarindoshimga
 
Ha, do’stimga/qarindoshimga
36%
Yo’q, hech kimga aytmaganman
 
Yo’q, hech kimga aytmaganman

Erkak
12%
Ha, o’qituvchimga
 
Ha, o’qituvchimga
12%
Ha, ota-onamga
 
Ha, ota-onamga
7%
Ha, bizning muassasa psixologiga
 
Ha, bizning muassasa psixologiga
20%
Ha, do’stimga/qarindoshimga
 
Ha, do’stimga/qarindoshimga
49%
Yo’q, hech kimga aytmaganman
 
Yo’q, hech kimga aytmaganman
0-14
0%
Ha, o’qituvchimga
 
Ha, o’qituvchimga
100%
Ha, ota-onamga
 
Ha, ota-onamga
0%
Ha, bizning muassasa psixologiga
 
Ha, bizning muassasa psixologiga
0%
Ha, do’stimga/qarindoshimga
 
Ha, do’stimga/qarindoshimga
0%
Yo’q, hech kimga aytmaganman
 
Yo’q, hech kimga aytmaganman

15-19
16%
Ha, o’qituvchimga
 
Ha, o’qituvchimga
5%
Ha, ota-onamga
 
Ha, ota-onamga
5%
Ha, bizning muassasa psixologiga
 
Ha, bizning muassasa psixologiga
20%
Ha, do’stimga/qarindoshimga
 
Ha, do’stimga/qarindoshimga
53%
Yo’q, hech kimga aytmaganman
 
Yo’q, hech kimga aytmaganman

20-24
20%
Ha, o’qituvchimga
 
Ha, o’qituvchimga
17%
Ha, ota-onamga
 
Ha, ota-onamga
7%
Ha, bizning muassasa psixologiga
 
Ha, bizning muassasa psixologiga
20%
Ha, do’stimga/qarindoshimga
 
Ha, do’stimga/qarindoshimga
37%
Yo’q, hech kimga aytmaganman
 
Yo’q, hech kimga aytmaganman

25-30
22%
Ha, o’qituvchimga
 
Ha, o’qituvchimga
13%
Ha, ota-onamga
 
Ha, ota-onamga
9%
Ha, bizning muassasa psixologiga
 
Ha, bizning muassasa psixologiga
9%
Ha, do’stimga/qarindoshimga
 
Ha, do’stimga/qarindoshimga
48%
Yo’q, hech kimga aytmaganman
 
Yo’q, hech kimga aytmaganman

31-34
29%
Ha, o’qituvchimga
 
Ha, o’qituvchimga
57%
Ha, ota-onamga
 
Ha, ota-onamga
0%
Ha, bizning muassasa psixologiga
 
Ha, bizning muassasa psixologiga
0%
Ha, do’stimga/qarindoshimga
 
Ha, do’stimga/qarindoshimga
14%
Yo’q, hech kimga aytmaganman
 
Yo’q, hech kimga aytmaganman

35+
0%
Ha, o’qituvchimga
 
Ha, o’qituvchimga
33%
Ha, ota-onamga
 
Ha, ota-onamga
0%
Ha, bizning muassasa psixologiga
 
Ha, bizning muassasa psixologiga
0%
Ha, do’stimga/qarindoshimga
 
Ha, do’stimga/qarindoshimga
67%
Yo’q, hech kimga aytmaganman
 
Yo’q, hech kimga aytmaganman
17%
Ha, o’qituvchimga
 
Ha, o’qituvchimga
15%
Ha, ota-onamga
 
Ha, ota-onamga
6%
Ha, bizning muassasa psixologiga
 
Ha, bizning muassasa psixologiga
16%
Ha, do’stimga/qarindoshimga
 
Ha, do’stimga/qarindoshimga
45%
Yo’q, hech kimga aytmaganman
 
Yo’q, hech kimga aytmaganman
SEP 4. 2018
Siz o’zingiz maktab/lisey/kollejingizda ta’qib/bullingga duch kelganmisiz? / Был ли Ты сам объектом травли/буллинга в своей школе/лицее/колледже?
0 berilgan savollardan 0 ga javob berdilar
Ayol
20%
Ha
 
Ha
80%
Yo'q
 
Yo'q

Erkak
17%
Ha
 
Ha
83%
Yo'q
 
Yo'q
0-14
0%
Ha
 
Ha
100%
Yo'q
 
Yo'q

15-19
20%
Ha
 
Ha
80%
Yo'q
 
Yo'q

20-24
15%
Ha
 
Ha
85%
Yo'q
 
Yo'q

25-30
24%
Ha
 
Ha
76%
Yo'q
 
Yo'q

31-34
17%
Ha
 
Ha
83%
Yo'q
 
Yo'q

35+
0%
Ha
 
Ha
100%
Yo'q
 
Yo'q
18%
Ha
 
Ha
82%
Yo'q
 
Yo'q
SEP 4. 2018
Maktab/lisey/kollejlarda bullingga qarshi kim kurashishi kerak? / Кто должен бороться с буллингом/травлей в школах/лицеях/колледжах?
0 berilgan savollardan 0 ga javob berdilar
Ayol
11%
O’qituvchilar
 
O’qituvchilar
7%
Ota-onalar
 
Ota-onalar
11%
Maktab psixologlari
 
Maktab psixologlari
17%
O’quvchilarning o’zi
 
O’quvchilarning o’zi
9%
Direktor
 
Direktor
9%
Bilmayman
 
Bilmayman
37%
O’z variantingiz
 
O’z variantingiz

Erkak
13%
O’qituvchilar
 
O’qituvchilar
8%
Ota-onalar
 
Ota-onalar
12%
Maktab psixologlari
 
Maktab psixologlari
12%
O’quvchilarning o’zi
 
O’quvchilarning o’zi
4%
Direktor
 
Direktor
4%
Bilmayman
 
Bilmayman
47%
O’z variantingiz
 
O’z variantingiz
0-14
100%
O’qituvchilar
 
O’qituvchilar
0%
Ota-onalar
 
Ota-onalar
0%
Maktab psixologlari
 
Maktab psixologlari
0%
O’quvchilarning o’zi
 
O’quvchilarning o’zi
0%
Direktor
 
Direktor
0%
Bilmayman
 
Bilmayman
0%
O’z variantingiz
 
O’z variantingiz

15-19
13%
O’qituvchilar
 
O’qituvchilar
9%
Ota-onalar
 
Ota-onalar
15%
Maktab psixologlari
 
Maktab psixologlari
22%
O’quvchilarning o’zi
 
O’quvchilarning o’zi
0%
Direktor
 
Direktor
5%
Bilmayman
 
Bilmayman
36%
O’z variantingiz
 
O’z variantingiz

20-24
10%
O’qituvchilar
 
O’qituvchilar
7%
Ota-onalar
 
Ota-onalar
5%
Maktab psixologlari
 
Maktab psixologlari
17%
O’quvchilarning o’zi
 
O’quvchilarning o’zi
10%
Direktor
 
Direktor
7%
Bilmayman
 
Bilmayman
44%
O’z variantingiz
 
O’z variantingiz

25-30
10%
O’qituvchilar
 
O’qituvchilar
10%
Ota-onalar
 
Ota-onalar
5%
Maktab psixologlari
 
Maktab psixologlari
5%
O’quvchilarning o’zi
 
O’quvchilarning o’zi
14%
Direktor
 
Direktor
0%
Bilmayman
 
Bilmayman
57%
O’z variantingiz
 
O’z variantingiz

31-34
17%
O’qituvchilar
 
O’qituvchilar
17%
Ota-onalar
 
Ota-onalar
17%
Maktab psixologlari
 
Maktab psixologlari
17%
O’quvchilarning o’zi
 
O’quvchilarning o’zi
0%
Direktor
 
Direktor
0%
Bilmayman
 
Bilmayman
33%
O’z variantingiz
 
O’z variantingiz

35+
0%
O’qituvchilar
 
O’qituvchilar
0%
Ota-onalar
 
Ota-onalar
33%
Maktab psixologlari
 
Maktab psixologlari
0%
O’quvchilarning o’zi
 
O’quvchilarning o’zi
0%
Direktor
 
Direktor
33%
Bilmayman
 
Bilmayman
33%
O’z variantingiz
 
O’z variantingiz
12%
O’qituvchilar
 
O’qituvchilar
9%
Ota-onalar
 
Ota-onalar
11%
Maktab psixologlari
 
Maktab psixologlari
15%
O’quvchilarning o’zi
 
O’quvchilarning o’zi
5%
Direktor
 
Direktor
5%
Bilmayman
 
Bilmayman
44%
O’z variantingiz
 
O’z variantingiz
SEP 4. 2018
Maktab/lisey/kollejlarda bullingga qarshi kim kurashishi kerak? (U-Reporter varianti) / Кто должен бороться с буллингом/травлей в школах/лицеях/колледжах? (свой вариант)
0 berilgan savollardan 0 ga javob berdilar
kerak
hamma
все
kurashishi
va
barcha
bo
maktab
ota
психологи
что
это
bilan
birdek
davlat
hodimlari
ichki
kurashish
ona
ta
должны
учителя
barchasi
birgalikda
bu
bunday
bunga
hammasi
harakat
ishlar
lar
lim
profilaktika
qilish
qilishi
tamonidan
toğri
yaxshi
yoki
будут
дети
еще
же
за
как
министерство
не
ну
образования
они

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Правительство намерено использовать Ю-Репорт для диалога с молодёжью
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR

Alohida ajrab turadigan suratlar hozircha yo'q.

YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar