YOSHLAR / МОЛОДЕЖЬ
Yoshlarning ijtimoiy faolligi / Социальная активность молодежи
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 7 savollar
___ javoblar ulushi
0 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 0 so'raldi
Aug 28. 2018
O’z tuman/mahallangiz faoliyatida ishtirok etish Sizga qiziqmi? / Тебе интересно участвовать в жизни своего района/махалли?
Aug 28. 2018
Sizning tuman/mahallangizni rivojlantirish bo’yicha g’oyalaringiz bormi? / Есть ли у Тебя идеи по развитию своего района/населенного пункта?
Aug 28. 2018
Sizga mahallangizni rivojlantirishda ishtirok etishga nima xalaqit beradi? / Что мешает Тебе участвовать в развитии своего района?
Aug 28. 2018
Tumaningizni rivojlantirishda Sizning fikr va g’oyalaringiz inobatga olinishi uchun nima qilinishi kerak? / Что необходимо сделать, чтобы Твои идеи и мнение учитывались при развитии Твоего района/махалли?
Aug 28. 2018
Tuman/mahallangizni o’zgartirish bo’yicha g’oyalaringizni kimga ishonib aytgan bo’lardingiz? / Кому бы Ты доверился рассказать о своих идеях по развитию своего района/махалли?
Aug 28. 2018
Tuman/mahallangizni o’zgartirish bo’yicha g’oyalaringizni kimga ishonib aytgan bo’lardingiz? (Sizning javobingiz) / Кому бы Ты доверился рассказать о своих идеях по развитию своего района/махалли? (свой вариант)
Aug 28. 2018
Tuman/mahallangizni rivojlantirishda ko’ngilli (volontyor) bo’lish Siz uchun qiziqarlimi? / Заинтересован ли Ты быть волонтером для развития своего района/махалли?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

AUG 28. 2018
O’z tuman/mahallangiz faoliyatida ishtirok etish Sizga qiziqmi? / Тебе интересно участвовать в жизни своего района/махалли?
0 berilgan savollardan 0 ga javob berdilar
Ayol
94%
Ha
 
Ha
4%
Yoq
 
Yoq
2%
Hozir emas
 
Hozir emas

Erkak
80%
Ha
 
Ha
8%
Yoq
 
Yoq
12%
Hozir emas
 
Hozir emas
0-14
0%
Ha
 
Ha
0%
Yoq
 
Yoq
0%
Hozir emas
 
Hozir emas

15-19
91%
Ha
 
Ha
2%
Yoq
 
Yoq
7%
Hozir emas
 
Hozir emas

20-24
80%
Ha
 
Ha
7%
Yoq
 
Yoq
13%
Hozir emas
 
Hozir emas

25-30
77%
Ha
 
Ha
10%
Yoq
 
Yoq
13%
Hozir emas
 
Hozir emas

31-34
100%
Ha
 
Ha
0%
Yoq
 
Yoq
0%
Hozir emas
 
Hozir emas

35+
100%
Ha
 
Ha
0%
Yoq
 
Yoq
0%
Hozir emas
 
Hozir emas
85%
Ha
 
Ha
6%
Yoq
 
Yoq
8%
Hozir emas
 
Hozir emas
AUG 28. 2018
Sizning tuman/mahallangizni rivojlantirish bo’yicha g’oyalaringiz bormi? / Есть ли у Тебя идеи по развитию своего района/населенного пункта?
0 berilgan savollardan 0 ga javob berdilar
Ayol
70%
Ha
 
Ha
30%
Yo'q
 
Yo'q

Erkak
72%
Ha
 
Ha
28%
Yo'q
 
Yo'q
0-14
0%
Ha
 
Ha
0%
Yo'q
 
Yo'q

15-19
67%
Ha
 
Ha
33%
Yo'q
 
Yo'q

20-24
66%
Ha
 
Ha
34%
Yo'q
 
Yo'q

25-30
72%
Ha
 
Ha
28%
Yo'q
 
Yo'q

31-34
83%
Ha
 
Ha
17%
Yo'q
 
Yo'q

35+
100%
Ha
 
Ha
0%
Yo'q
 
Yo'q
69%
Ha
 
Ha
31%
Yo'q
 
Yo'q
AUG 28. 2018
Sizga mahallangizni rivojlantirishda ishtirok etishga nima xalaqit beradi? / Что мешает Тебе участвовать в развитии своего района?
0 berilgan savollardan 0 ga javob berdilar
yo
не
mablag
bilan
va
все
hech
narsa
emas
нет
ничего
что
bu
ko
korrupsiya
qligi
время
знаю
на
befarqligi
bir
mahalla
pul
ular
yoq
yoshlar
yoshlarni
вода
идеи
но
по
это
biz
bo
deb
eng
erkin
faqat
ish
ishlash
juda
kam
kattalar
kerak
llab
men
moddiy
mol
muammosi
odamlar
AUG 28. 2018
Tumaningizni rivojlantirishda Sizning fikr va g’oyalaringiz inobatga olinishi uchun nima qilinishi kerak? / Что необходимо сделать, чтобы Твои идеи и мнение учитывались при развитии Твоего района/махалли?
0 berilgan savollardan 0 ga javob berdilar
kerak
yoshlar
не
va
bilan
чтобы
mahalla
qilish
все
для
за
нужно
создать
что
bo
ham
muloqot
olinishi
yoshlarni
власти
во
или
их
комитет
мнение
молодежи
на
работу
это
bilmadim
bir
ish
ko
llab
mahallada
narsa
olib
qo
uchun
быть
возможность
должен
дома
людей
могут
назначить
по
проблемы
района
amalga
AUG 28. 2018
Tuman/mahallangizni o’zgartirish bo’yicha g’oyalaringizni kimga ishonib aytgan bo’lardingiz? / Кому бы Ты доверился рассказать о своих идеях по развитию своего района/махалли?
0 berilgan savollardan 0 ga javob berdilar
Ayol
24%
Tuman Hokimiga
 
Tuman Hokimiga
21%
Viloyat Hokimiga
 
Viloyat Hokimiga
0%
Maktab direktori/O'quv yurti rektori
 
Maktab direktori/O'quv yurti rektori
14%
Yoshlar tashkilotiga
 
Yoshlar tashkilotiga
3%
Xalq qabulxonasiga
 
Xalq qabulxonasiga
3%
Mahallaga
 
Mahallaga
34%
Boshqa variant
 
Boshqa variant

Erkak
14%
Tuman Hokimiga
 
Tuman Hokimiga
8%
Viloyat Hokimiga
 
Viloyat Hokimiga
3%
Maktab direktori/O'quv yurti rektori
 
Maktab direktori/O'quv yurti rektori
23%
Yoshlar tashkilotiga
 
Yoshlar tashkilotiga
9%
Xalq qabulxonasiga
 
Xalq qabulxonasiga
6%
Mahallaga
 
Mahallaga
37%
Boshqa variant
 
Boshqa variant
0-14
0%
Tuman Hokimiga
 
Tuman Hokimiga
0%
Viloyat Hokimiga
 
Viloyat Hokimiga
0%
Maktab direktori/O'quv yurti rektori
 
Maktab direktori/O'quv yurti rektori
0%
Yoshlar tashkilotiga
 
Yoshlar tashkilotiga
0%
Xalq qabulxonasiga
 
Xalq qabulxonasiga
0%
Mahallaga
 
Mahallaga
0%
Boshqa variant
 
Boshqa variant

15-19
15%
Tuman Hokimiga
 
Tuman Hokimiga
8%
Viloyat Hokimiga
 
Viloyat Hokimiga
3%
Maktab direktori/O'quv yurti rektori
 
Maktab direktori/O'quv yurti rektori
23%
Yoshlar tashkilotiga
 
Yoshlar tashkilotiga
10%
Xalq qabulxonasiga
 
Xalq qabulxonasiga
5%
Mahallaga
 
Mahallaga
36%
Boshqa variant
 
Boshqa variant

20-24
9%
Tuman Hokimiga
 
Tuman Hokimiga
17%
Viloyat Hokimiga
 
Viloyat Hokimiga
0%
Maktab direktori/O'quv yurti rektori
 
Maktab direktori/O'quv yurti rektori
17%
Yoshlar tashkilotiga
 
Yoshlar tashkilotiga
0%
Xalq qabulxonasiga
 
Xalq qabulxonasiga
13%
Mahallaga
 
Mahallaga
43%
Boshqa variant
 
Boshqa variant

25-30
13%
Tuman Hokimiga
 
Tuman Hokimiga
20%
Viloyat Hokimiga
 
Viloyat Hokimiga
0%
Maktab direktori/O'quv yurti rektori
 
Maktab direktori/O'quv yurti rektori
20%
Yoshlar tashkilotiga
 
Yoshlar tashkilotiga
7%
Xalq qabulxonasiga
 
Xalq qabulxonasiga
0%
Mahallaga
 
Mahallaga
40%
Boshqa variant
 
Boshqa variant

31-34
50%
Tuman Hokimiga
 
Tuman Hokimiga
50%
Viloyat Hokimiga
 
Viloyat Hokimiga
0%
Maktab direktori/O'quv yurti rektori
 
Maktab direktori/O'quv yurti rektori
0%
Yoshlar tashkilotiga
 
Yoshlar tashkilotiga
0%
Xalq qabulxonasiga
 
Xalq qabulxonasiga
0%
Mahallaga
 
Mahallaga
0%
Boshqa variant
 
Boshqa variant

35+
20%
Tuman Hokimiga
 
Tuman Hokimiga
0%
Viloyat Hokimiga
 
Viloyat Hokimiga
0%
Maktab direktori/O'quv yurti rektori
 
Maktab direktori/O'quv yurti rektori
20%
Yoshlar tashkilotiga
 
Yoshlar tashkilotiga
20%
Xalq qabulxonasiga
 
Xalq qabulxonasiga
20%
Mahallaga
 
Mahallaga
20%
Boshqa variant
 
Boshqa variant
18%
Tuman Hokimiga
 
Tuman Hokimiga
12%
Viloyat Hokimiga
 
Viloyat Hokimiga
2%
Maktab direktori/O'quv yurti rektori
 
Maktab direktori/O'quv yurti rektori
22%
Yoshlar tashkilotiga
 
Yoshlar tashkilotiga
6%
Xalq qabulxonasiga
 
Xalq qabulxonasiga
6%
Mahallaga
 
Mahallaga
33%
Boshqa variant
 
Boshqa variant
AUG 28. 2018
Tuman/mahallangizni o’zgartirish bo’yicha g’oyalaringizni kimga ishonib aytgan bo’lardingiz? (Sizning javobingiz) / Кому бы Ты доверился рассказать о своих идеях по развитию своего района/махалли? (свой вариант)
0 berilgan savollardan 0 ga javob berdilar
не
на
кто
kimga
должности
по
то
hech
va
будет
верю
вы
гос
или
ни
плечи
президенту
этом
boshimizga
davlatimiz
doktorlarga
farqi
fizik
ga
halqimga
hich
investorlik
kimgaligini
kompaniyalariga
mahallaga
maxala
maxfiy
muhimi
olimlarga
prezidentga
prezidentim
prezidentimizga
prizident
prizidentimizga
professor
qabul
qabulxonalarga
qilsin
qursa
shanga
tashkiloti
xizmat
yangi
yo
yurt
AUG 28. 2018
Tuman/mahallangizni rivojlantirishda ko’ngilli (volontyor) bo’lish Siz uchun qiziqarlimi? / Заинтересован ли Ты быть волонтером для развития своего района/махалли?
0 berilgan savollardan 0 ga javob berdilar
Ayol
79%
Ha
 
Ha
11%
Yo'q
 
Yo'q
11%
Hozir emas
 
Hozir emas

Erkak
73%
Ha
 
Ha
5%
Yo'q
 
Yo'q
22%
Hozir emas
 
Hozir emas
0-14
0%
Ha
 
Ha
0%
Yo'q
 
Yo'q
0%
Hozir emas
 
Hozir emas

15-19
79%
Ha
 
Ha
8%
Yo'q
 
Yo'q
13%
Hozir emas
 
Hozir emas

20-24
74%
Ha
 
Ha
4%
Yo'q
 
Yo'q
22%
Hozir emas
 
Hozir emas

25-30
80%
Ha
 
Ha
7%
Yo'q
 
Yo'q
13%
Hozir emas
 
Hozir emas

31-34
75%
Ha
 
Ha
0%
Yo'q
 
Yo'q
25%
Hozir emas
 
Hozir emas

35+
50%
Ha
 
Ha
0%
Yo'q
 
Yo'q
50%
Hozir emas
 
Hozir emas
73%
Ha
 
Ha
6%
Yo'q
 
Yo'q
19%
Hozir emas
 
Hozir emas

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Правительство намерено использовать Ю-Репорт для диалога с молодёжью
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar