YOSHLAR / МОЛОДЕЖЬ
Yoshlar ishlari Agentligi qanday bo’lishi kerak? / Каким должно быть Агентство по делам молодёжи?
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 9 savollar
14% javoblar ulushi
7856 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 55717 so'raldi
Feb 4. 2020
1) Sizningcha, Agentlik yoshlarning qaysi toifasi bilan ishlashi lozim? / С какой категорией молодых людей должно работать Агентство, по-Твоему?
Feb 4. 2020
2) Sizningcha, Agentlik birinchi o’rinda qaysi yo’nalishlarga ahamiyat berishi kerak? / По-Твоему, на какие направления Агетство должно обратить внимание в первую очередь?
Feb 4. 2020
3) Kelajakda Agentlikka murojaat etishning qaysi usuli Siz uchun eng qulayi? / Какой способ наиболее удобен Тебе для того, чтобы в будущем обращаться в Агентство?
Feb 4. 2020
4) Agentlikda barcha viloyatlar vakili bo’lishi kerakmi? / Должны ли быть представлены все регионы/области в Агентстве?
Feb 4. 2020
5) Sizningcha, Agentlikka xodimlar nimaga asosan saralab olinishi kerak? / На какой основе, по-Твоему, нужно отбирать сотрудников Агентства?
Feb 4. 2020
6) Sizningcha, Agentlikning rahbari lavozimiga nomzodni kim taklif qilishi lozim? / Кто, по-Твоему, должен предлагать кандидатуру директора Агентства?
Feb 4. 2020
7) Sizningcha, Agentlik qanday ishlashi kerak? / Как, по-Твоему, должно работать Агентство?
Feb 4. 2020
8) Sizningcha, OTMlarda «yoshlar bilan ishlash bo’yicha mutaxassis»lar tayyorlanishi kerakmi? / По-Твоему, нужно ли готовить в ВУЗах «специалистов по работе с молодёжью»?
Feb 4. 2020
9) Sizningcha, yoshlar ishlari Agentligi qaysi tamoyilga asoslanib ishlashi kerak? / На основе какого принципа, по-Твоему, должно работать Агентство по делам молодёжи?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

FEB 4. 2020
1) Sizningcha, Agentlik yoshlarning qaysi toifasi bilan ishlashi lozim? / С какой категорией молодых людей должно работать Агентство, по-Твоему?
7856 berilgan savollardan 55717 ga javob berdilar
Erkak
5%
Nogironligi bor shaxslar bilan
 
Nogironligi bor shaxslar bilan
8%
Faol yoshlar
 
Faol yoshlar
6%
Qobiliyatli yoshlar
 
Qobiliyatli yoshlar
2%
Ishlamaydiganlar bilan
 
Ishlamaydiganlar bilan
1%
O’qimaydiganlar
 
O’qimaydiganlar
11%
Ishlamaydigan va o’qimaydiganlar
 
Ishlamaydigan va o’qimaydiganlar
58%
Barcha bilan teng
 
Barcha bilan teng
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
4%
Nogironligi bor shaxslar bilan
 
Nogironligi bor shaxslar bilan
8%
Faol yoshlar
 
Faol yoshlar
5%
Qobiliyatli yoshlar
 
Qobiliyatli yoshlar
2%
Ishlamaydiganlar bilan
 
Ishlamaydiganlar bilan
2%
O’qimaydiganlar
 
O’qimaydiganlar
9%
Ishlamaydigan va o’qimaydiganlar
 
Ishlamaydigan va o’qimaydiganlar
63%
Barcha bilan teng
 
Barcha bilan teng
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
11%
Nogironligi bor shaxslar bilan
 
Nogironligi bor shaxslar bilan
15%
Faol yoshlar
 
Faol yoshlar
6%
Qobiliyatli yoshlar
 
Qobiliyatli yoshlar
1%
Ishlamaydiganlar bilan
 
Ishlamaydiganlar bilan
2%
O’qimaydiganlar
 
O’qimaydiganlar
9%
Ishlamaydigan va o’qimaydiganlar
 
Ishlamaydigan va o’qimaydiganlar
43%
Barcha bilan teng
 
Barcha bilan teng
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
6%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
5%
Nogironligi bor shaxslar bilan
 
Nogironligi bor shaxslar bilan
12%
Faol yoshlar
 
Faol yoshlar
7%
Qobiliyatli yoshlar
 
Qobiliyatli yoshlar
2%
Ishlamaydiganlar bilan
 
Ishlamaydiganlar bilan
3%
O’qimaydiganlar
 
O’qimaydiganlar
9%
Ishlamaydigan va o’qimaydiganlar
 
Ishlamaydigan va o’qimaydiganlar
55%
Barcha bilan teng
 
Barcha bilan teng
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
4%
Nogironligi bor shaxslar bilan
 
Nogironligi bor shaxslar bilan
8%
Faol yoshlar
 
Faol yoshlar
5%
Qobiliyatli yoshlar
 
Qobiliyatli yoshlar
2%
Ishlamaydiganlar bilan
 
Ishlamaydiganlar bilan
1%
O’qimaydiganlar
 
O’qimaydiganlar
11%
Ishlamaydigan va o’qimaydiganlar
 
Ishlamaydigan va o’qimaydiganlar
62%
Barcha bilan teng
 
Barcha bilan teng
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
4%
Nogironligi bor shaxslar bilan
 
Nogironligi bor shaxslar bilan
6%
Faol yoshlar
 
Faol yoshlar
5%
Qobiliyatli yoshlar
 
Qobiliyatli yoshlar
3%
Ishlamaydiganlar bilan
 
Ishlamaydiganlar bilan
1%
O’qimaydiganlar
 
O’qimaydiganlar
12%
Ishlamaydigan va o’qimaydiganlar
 
Ishlamaydigan va o’qimaydiganlar
63%
Barcha bilan teng
 
Barcha bilan teng
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
1%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
6%
Nogironligi bor shaxslar bilan
 
Nogironligi bor shaxslar bilan
6%
Faol yoshlar
 
Faol yoshlar
4%
Qobiliyatli yoshlar
 
Qobiliyatli yoshlar
5%
Ishlamaydiganlar bilan
 
Ishlamaydiganlar bilan
1%
O’qimaydiganlar
 
O’qimaydiganlar
13%
Ishlamaydigan va o’qimaydiganlar
 
Ishlamaydigan va o’qimaydiganlar
60%
Barcha bilan teng
 
Barcha bilan teng
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
3%
Nogironligi bor shaxslar bilan
 
Nogironligi bor shaxslar bilan
6%
Faol yoshlar
 
Faol yoshlar
7%
Qobiliyatli yoshlar
 
Qobiliyatli yoshlar
3%
Ishlamaydiganlar bilan
 
Ishlamaydiganlar bilan
1%
O’qimaydiganlar
 
O’qimaydiganlar
10%
Ishlamaydigan va o’qimaydiganlar
 
Ishlamaydigan va o’qimaydiganlar
64%
Barcha bilan teng
 
Barcha bilan teng
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
5%
Nogironligi bor shaxslar bilan
 
Nogironligi bor shaxslar bilan
8%
Faol yoshlar
 
Faol yoshlar
6%
Qobiliyatli yoshlar
 
Qobiliyatli yoshlar
2%
Ishlamaydiganlar bilan
 
Ishlamaydiganlar bilan
2%
O’qimaydiganlar
 
O’qimaydiganlar
11%
Ishlamaydigan va o’qimaydiganlar
 
Ishlamaydigan va o’qimaydiganlar
60%
Barcha bilan teng
 
Barcha bilan teng
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
FEB 4. 2020
2) Sizningcha, Agentlik birinchi o’rinda qaysi yo’nalishlarga ahamiyat berishi kerak? / По-Твоему, на какие направления Агетство должно обратить внимание в первую очередь?
7230 berilgan savollardan 7918 ga javob berdilar
Erkak
16%
Tadbirkorlikni qo’llash
 
Tadbirkorlikni qo’llash
11%
IT sohasi
 
IT sohasi
31%
Ta’lim
 
Ta’lim
9%
Iijtimoiy qo’llab-quvvatlash
 
Iijtimoiy qo’llab-quvvatlash
7%
Mehnat bozori
 
Mehnat bozori
3%
Migrantlar
 
Migrantlar
3%
Volontyorlik
 
Volontyorlik
5%
Ma’naviy ma’rifat
 
Ma’naviy ma’rifat
2%
Menga farqi yo’q
 
Menga farqi yo’q
10%
Boshqa
 
Boshqa
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
11%
Tadbirkorlikni qo’llash
 
Tadbirkorlikni qo’llash
6%
IT sohasi
 
IT sohasi
41%
Ta’lim
 
Ta’lim
12%
Iijtimoiy qo’llab-quvvatlash
 
Iijtimoiy qo’llab-quvvatlash
6%
Mehnat bozori
 
Mehnat bozori
2%
Migrantlar
 
Migrantlar
5%
Volontyorlik
 
Volontyorlik
5%
Ma’naviy ma’rifat
 
Ma’naviy ma’rifat
3%
Menga farqi yo’q
 
Menga farqi yo’q
6%
Boshqa
 
Boshqa
4%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
9%
Tadbirkorlikni qo’llash
 
Tadbirkorlikni qo’llash
10%
IT sohasi
 
IT sohasi
39%
Ta’lim
 
Ta’lim
8%
Iijtimoiy qo’llab-quvvatlash
 
Iijtimoiy qo’llab-quvvatlash
3%
Mehnat bozori
 
Mehnat bozori
2%
Migrantlar
 
Migrantlar
3%
Volontyorlik
 
Volontyorlik
7%
Ma’naviy ma’rifat
 
Ma’naviy ma’rifat
4%
Menga farqi yo’q
 
Menga farqi yo’q
9%
Boshqa
 
Boshqa
4%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
15%
Tadbirkorlikni qo’llash
 
Tadbirkorlikni qo’llash
10%
IT sohasi
 
IT sohasi
36%
Ta’lim
 
Ta’lim
10%
Iijtimoiy qo’llab-quvvatlash
 
Iijtimoiy qo’llab-quvvatlash
3%
Mehnat bozori
 
Mehnat bozori
1%
Migrantlar
 
Migrantlar
5%
Volontyorlik
 
Volontyorlik
5%
Ma’naviy ma’rifat
 
Ma’naviy ma’rifat
4%
Menga farqi yo’q
 
Menga farqi yo’q
7%
Boshqa
 
Boshqa
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
14%
Tadbirkorlikni qo’llash
 
Tadbirkorlikni qo’llash
9%
IT sohasi
 
IT sohasi
37%
Ta’lim
 
Ta’lim
10%
Iijtimoiy qo’llab-quvvatlash
 
Iijtimoiy qo’llab-quvvatlash
6%
Mehnat bozori
 
Mehnat bozori
2%
Migrantlar
 
Migrantlar
4%
Volontyorlik
 
Volontyorlik
5%
Ma’naviy ma’rifat
 
Ma’naviy ma’rifat
2%
Menga farqi yo’q
 
Menga farqi yo’q
9%
Boshqa
 
Boshqa
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
15%
Tadbirkorlikni qo’llash
 
Tadbirkorlikni qo’llash
9%
IT sohasi
 
IT sohasi
29%
Ta’lim
 
Ta’lim
10%
Iijtimoiy qo’llab-quvvatlash
 
Iijtimoiy qo’llab-quvvatlash
10%
Mehnat bozori
 
Mehnat bozori
3%
Migrantlar
 
Migrantlar
3%
Volontyorlik
 
Volontyorlik
5%
Ma’naviy ma’rifat
 
Ma’naviy ma’rifat
2%
Menga farqi yo’q
 
Menga farqi yo’q
10%
Boshqa
 
Boshqa
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
13%
Tadbirkorlikni qo’llash
 
Tadbirkorlikni qo’llash
8%
IT sohasi
 
IT sohasi
30%
Ta’lim
 
Ta’lim
14%
Iijtimoiy qo’llab-quvvatlash
 
Iijtimoiy qo’llab-quvvatlash
9%
Mehnat bozori
 
Mehnat bozori
3%
Migrantlar
 
Migrantlar
4%
Volontyorlik
 
Volontyorlik
9%
Ma’naviy ma’rifat
 
Ma’naviy ma’rifat
2%
Menga farqi yo’q
 
Menga farqi yo’q
8%
Boshqa
 
Boshqa
1%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
15%
Tadbirkorlikni qo’llash
 
Tadbirkorlikni qo’llash
8%
IT sohasi
 
IT sohasi
34%
Ta’lim
 
Ta’lim
9%
Iijtimoiy qo’llab-quvvatlash
 
Iijtimoiy qo’llab-quvvatlash
12%
Mehnat bozori
 
Mehnat bozori
3%
Migrantlar
 
Migrantlar
3%
Volontyorlik
 
Volontyorlik
6%
Ma’naviy ma’rifat
 
Ma’naviy ma’rifat
1%
Menga farqi yo’q
 
Menga farqi yo’q
8%
Boshqa
 
Boshqa
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
15%
Tadbirkorlikni qo’llash
 
Tadbirkorlikni qo’llash
9%
IT sohasi
 
IT sohasi
34%
Ta’lim
 
Ta’lim
10%
Iijtimoiy qo’llab-quvvatlash
 
Iijtimoiy qo’llab-quvvatlash
7%
Mehnat bozori
 
Mehnat bozori
2%
Migrantlar
 
Migrantlar
4%
Volontyorlik
 
Volontyorlik
5%
Ma’naviy ma’rifat
 
Ma’naviy ma’rifat
2%
Menga farqi yo’q
 
Menga farqi yo’q
9%
Boshqa
 
Boshqa
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
FEB 4. 2020
3) Kelajakda Agentlikka murojaat etishning qaysi usuli Siz uchun eng qulayi? / Какой способ наиболее удобен Тебе для того, чтобы в будущем обращаться в Агентство?
6823 berilgan savollardan 7039 ga javob berdilar
Erkak
31%
Yoshlar uchun maxsus qabulxonalar
 
Yoshlar uchun maxsus qabulxonalar
13%
Elektron pochta
 
Elektron pochta
42%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
1%
Qog’ozli xatlar orqali
 
Qog’ozli xatlar orqali
6%
Viloyatdagi bo’limlari orqali
 
Viloyatdagi bo’limlari orqali
2%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
1%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
29%
Yoshlar uchun maxsus qabulxonalar
 
Yoshlar uchun maxsus qabulxonalar
12%
Elektron pochta
 
Elektron pochta
45%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
2%
Qog’ozli xatlar orqali
 
Qog’ozli xatlar orqali
6%
Viloyatdagi bo’limlari orqali
 
Viloyatdagi bo’limlari orqali
2%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
32%
Yoshlar uchun maxsus qabulxonalar
 
Yoshlar uchun maxsus qabulxonalar
12%
Elektron pochta
 
Elektron pochta
32%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
4%
Qog’ozli xatlar orqali
 
Qog’ozli xatlar orqali
7%
Viloyatdagi bo’limlari orqali
 
Viloyatdagi bo’limlari orqali
4%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
8%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
31%
Yoshlar uchun maxsus qabulxonalar
 
Yoshlar uchun maxsus qabulxonalar
10%
Elektron pochta
 
Elektron pochta
44%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
2%
Qog’ozli xatlar orqali
 
Qog’ozli xatlar orqali
6%
Viloyatdagi bo’limlari orqali
 
Viloyatdagi bo’limlari orqali
2%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
28%
Yoshlar uchun maxsus qabulxonalar
 
Yoshlar uchun maxsus qabulxonalar
15%
Elektron pochta
 
Elektron pochta
45%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
2%
Qog’ozli xatlar orqali
 
Qog’ozli xatlar orqali
5%
Viloyatdagi bo’limlari orqali
 
Viloyatdagi bo’limlari orqali
2%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
1%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
35%
Yoshlar uchun maxsus qabulxonalar
 
Yoshlar uchun maxsus qabulxonalar
13%
Elektron pochta
 
Elektron pochta
40%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
1%
Qog’ozli xatlar orqali
 
Qog’ozli xatlar orqali
6%
Viloyatdagi bo’limlari orqali
 
Viloyatdagi bo’limlari orqali
1%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
1%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
31%
Yoshlar uchun maxsus qabulxonalar
 
Yoshlar uchun maxsus qabulxonalar
15%
Elektron pochta
 
Elektron pochta
42%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
1%
Qog’ozli xatlar orqali
 
Qog’ozli xatlar orqali
5%
Viloyatdagi bo’limlari orqali
 
Viloyatdagi bo’limlari orqali
2%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
1%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
24%
Yoshlar uchun maxsus qabulxonalar
 
Yoshlar uchun maxsus qabulxonalar
16%
Elektron pochta
 
Elektron pochta
44%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
1%
Qog’ozli xatlar orqali
 
Qog’ozli xatlar orqali
8%
Viloyatdagi bo’limlari orqali
 
Viloyatdagi bo’limlari orqali
2%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
1%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
31%
Yoshlar uchun maxsus qabulxonalar
 
Yoshlar uchun maxsus qabulxonalar
13%
Elektron pochta
 
Elektron pochta
43%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
1%
Qog’ozli xatlar orqali
 
Qog’ozli xatlar orqali
6%
Viloyatdagi bo’limlari orqali
 
Viloyatdagi bo’limlari orqali
2%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
1%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
FEB 4. 2020
4) Agentlikda barcha viloyatlar vakili bo’lishi kerakmi? / Должны ли быть представлены все регионы/области в Агентстве?
6685 berilgan savollardan 6792 ga javob berdilar
Erkak
68%
Ha, teng taqsimda
 
Ha, teng taqsimda
16%
Ha, qanday bo’lsa ham
 
Ha, qanday bo’lsa ham
11%
Yo’q, ajratish kerak emas
 
Yo’q, ajratish kerak emas
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
2%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

Ayol
74%
Ha, teng taqsimda
 
Ha, teng taqsimda
13%
Ha, qanday bo’lsa ham
 
Ha, qanday bo’lsa ham
8%
Yo’q, ajratish kerak emas
 
Yo’q, ajratish kerak emas
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
2%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
0-14
69%
Ha, teng taqsimda
 
Ha, teng taqsimda
9%
Ha, qanday bo’lsa ham
 
Ha, qanday bo’lsa ham
13%
Yo’q, ajratish kerak emas
 
Yo’q, ajratish kerak emas
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
7%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

15-19
71%
Ha, teng taqsimda
 
Ha, teng taqsimda
15%
Ha, qanday bo’lsa ham
 
Ha, qanday bo’lsa ham
9%
Yo’q, ajratish kerak emas
 
Yo’q, ajratish kerak emas
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
3%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

20-24
71%
Ha, teng taqsimda
 
Ha, teng taqsimda
15%
Ha, qanday bo’lsa ham
 
Ha, qanday bo’lsa ham
10%
Yo’q, ajratish kerak emas
 
Yo’q, ajratish kerak emas
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
2%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

25-30
70%
Ha, teng taqsimda
 
Ha, teng taqsimda
15%
Ha, qanday bo’lsa ham
 
Ha, qanday bo’lsa ham
9%
Yo’q, ajratish kerak emas
 
Yo’q, ajratish kerak emas
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
1%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

31-34
68%
Ha, teng taqsimda
 
Ha, teng taqsimda
15%
Ha, qanday bo’lsa ham
 
Ha, qanday bo’lsa ham
11%
Yo’q, ajratish kerak emas
 
Yo’q, ajratish kerak emas
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
1%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

35+
68%
Ha, teng taqsimda
 
Ha, teng taqsimda
17%
Ha, qanday bo’lsa ham
 
Ha, qanday bo’lsa ham
11%
Yo’q, ajratish kerak emas
 
Yo’q, ajratish kerak emas
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
1%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
70%
Ha, teng taqsimda
 
Ha, teng taqsimda
15%
Ha, qanday bo’lsa ham
 
Ha, qanday bo’lsa ham
10%
Yo’q, ajratish kerak emas
 
Yo’q, ajratish kerak emas
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
2%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
FEB 4. 2020
5) Sizningcha, Agentlikka xodimlar nimaga asosan saralab olinishi kerak? / На какой основе, по-Твоему, нужно отбирать сотрудников Агентства?
6521 berilgan savollardan 6650 ga javob berdilar
Erkak
17%
Yoshlar Ittifoqda tajribaga ega
 
Yoshlar Ittifoqda tajribaga ega
2%
Mukofot/unvonlarga ega bo’lganlar
 
Mukofot/unvonlarga ega bo’lganlar
11%
Yoshlar orasida obro’ga ega
 
Yoshlar orasida obro’ga ega
56%
Ochiq tanlov asosida
 
Ochiq tanlov asosida
3%
Ittifoqning sardorlaridan
 
Ittifoqning sardorlaridan
8%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
21%
Yoshlar Ittifoqda tajribaga ega
 
Yoshlar Ittifoqda tajribaga ega
2%
Mukofot/unvonlarga ega bo’lganlar
 
Mukofot/unvonlarga ega bo’lganlar
10%
Yoshlar orasida obro’ga ega
 
Yoshlar orasida obro’ga ega
54%
Ochiq tanlov asosida
 
Ochiq tanlov asosida
4%
Ittifoqning sardorlaridan
 
Ittifoqning sardorlaridan
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
32%
Yoshlar Ittifoqda tajribaga ega
 
Yoshlar Ittifoqda tajribaga ega
3%
Mukofot/unvonlarga ega bo’lganlar
 
Mukofot/unvonlarga ega bo’lganlar
7%
Yoshlar orasida obro’ga ega
 
Yoshlar orasida obro’ga ega
31%
Ochiq tanlov asosida
 
Ochiq tanlov asosida
15%
Ittifoqning sardorlaridan
 
Ittifoqning sardorlaridan
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
5%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
21%
Yoshlar Ittifoqda tajribaga ega
 
Yoshlar Ittifoqda tajribaga ega
3%
Mukofot/unvonlarga ega bo’lganlar
 
Mukofot/unvonlarga ega bo’lganlar
11%
Yoshlar orasida obro’ga ega
 
Yoshlar orasida obro’ga ega
47%
Ochiq tanlov asosida
 
Ochiq tanlov asosida
8%
Ittifoqning sardorlaridan
 
Ittifoqning sardorlaridan
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
4%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
15%
Yoshlar Ittifoqda tajribaga ega
 
Yoshlar Ittifoqda tajribaga ega
2%
Mukofot/unvonlarga ega bo’lganlar
 
Mukofot/unvonlarga ega bo’lganlar
11%
Yoshlar orasida obro’ga ega
 
Yoshlar orasida obro’ga ega
61%
Ochiq tanlov asosida
 
Ochiq tanlov asosida
2%
Ittifoqning sardorlaridan
 
Ittifoqning sardorlaridan
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
21%
Yoshlar Ittifoqda tajribaga ega
 
Yoshlar Ittifoqda tajribaga ega
1%
Mukofot/unvonlarga ega bo’lganlar
 
Mukofot/unvonlarga ega bo’lganlar
10%
Yoshlar orasida obro’ga ega
 
Yoshlar orasida obro’ga ega
56%
Ochiq tanlov asosida
 
Ochiq tanlov asosida
2%
Ittifoqning sardorlaridan
 
Ittifoqning sardorlaridan
9%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
18%
Yoshlar Ittifoqda tajribaga ega
 
Yoshlar Ittifoqda tajribaga ega
2%
Mukofot/unvonlarga ega bo’lganlar
 
Mukofot/unvonlarga ega bo’lganlar
12%
Yoshlar orasida obro’ga ega
 
Yoshlar orasida obro’ga ega
55%
Ochiq tanlov asosida
 
Ochiq tanlov asosida
1%
Ittifoqning sardorlaridan
 
Ittifoqning sardorlaridan
9%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
14%
Yoshlar Ittifoqda tajribaga ega
 
Yoshlar Ittifoqda tajribaga ega
0%
Mukofot/unvonlarga ega bo’lganlar
 
Mukofot/unvonlarga ega bo’lganlar
16%
Yoshlar orasida obro’ga ega
 
Yoshlar orasida obro’ga ega
60%
Ochiq tanlov asosida
 
Ochiq tanlov asosida
1%
Ittifoqning sardorlaridan
 
Ittifoqning sardorlaridan
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
19%
Yoshlar Ittifoqda tajribaga ega
 
Yoshlar Ittifoqda tajribaga ega
2%
Mukofot/unvonlarga ega bo’lganlar
 
Mukofot/unvonlarga ega bo’lganlar
11%
Yoshlar orasida obro’ga ega
 
Yoshlar orasida obro’ga ega
55%
Ochiq tanlov asosida
 
Ochiq tanlov asosida
4%
Ittifoqning sardorlaridan
 
Ittifoqning sardorlaridan
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
FEB 4. 2020
6) Sizningcha, Agentlikning rahbari lavozimiga nomzodni kim taklif qilishi lozim? / Кто, по-Твоему, должен предлагать кандидатуру директора Агентства?
6384 berilgan savollardan 6461 ga javob berdilar
Erkak
20%
Prezident
 
Prezident
6%
Parlament
 
Parlament
40%
Yoshlar
 
Yoshlar
3%
Vazirlar Mahkamasi
 
Vazirlar Mahkamasi
13%
OAV/bloggerlar
 
OAV/bloggerlar
10%
Yoshlar ittifoqi
 
Yoshlar ittifoqi
5%
Boshqa
 
Boshqa
3%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

Ayol
15%
Prezident
 
Prezident
4%
Parlament
 
Parlament
50%
Yoshlar
 
Yoshlar
4%
Vazirlar Mahkamasi
 
Vazirlar Mahkamasi
6%
OAV/bloggerlar
 
OAV/bloggerlar
14%
Yoshlar ittifoqi
 
Yoshlar ittifoqi
3%
Boshqa
 
Boshqa
4%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
0-14
18%
Prezident
 
Prezident
8%
Parlament
 
Parlament
37%
Yoshlar
 
Yoshlar
4%
Vazirlar Mahkamasi
 
Vazirlar Mahkamasi
5%
OAV/bloggerlar
 
OAV/bloggerlar
20%
Yoshlar ittifoqi
 
Yoshlar ittifoqi
2%
Boshqa
 
Boshqa
5%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

15-19
17%
Prezident
 
Prezident
4%
Parlament
 
Parlament
46%
Yoshlar
 
Yoshlar
4%
Vazirlar Mahkamasi
 
Vazirlar Mahkamasi
8%
OAV/bloggerlar
 
OAV/bloggerlar
14%
Yoshlar ittifoqi
 
Yoshlar ittifoqi
3%
Boshqa
 
Boshqa
3%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

20-24
18%
Prezident
 
Prezident
4%
Parlament
 
Parlament
49%
Yoshlar
 
Yoshlar
3%
Vazirlar Mahkamasi
 
Vazirlar Mahkamasi
10%
OAV/bloggerlar
 
OAV/bloggerlar
10%
Yoshlar ittifoqi
 
Yoshlar ittifoqi
4%
Boshqa
 
Boshqa
3%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

25-30
23%
Prezident
 
Prezident
6%
Parlament
 
Parlament
39%
Yoshlar
 
Yoshlar
4%
Vazirlar Mahkamasi
 
Vazirlar Mahkamasi
12%
OAV/bloggerlar
 
OAV/bloggerlar
9%
Yoshlar ittifoqi
 
Yoshlar ittifoqi
5%
Boshqa
 
Boshqa
3%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

31-34
17%
Prezident
 
Prezident
7%
Parlament
 
Parlament
36%
Yoshlar
 
Yoshlar
4%
Vazirlar Mahkamasi
 
Vazirlar Mahkamasi
14%
OAV/bloggerlar
 
OAV/bloggerlar
11%
Yoshlar ittifoqi
 
Yoshlar ittifoqi
7%
Boshqa
 
Boshqa
4%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

35+
14%
Prezident
 
Prezident
8%
Parlament
 
Parlament
34%
Yoshlar
 
Yoshlar
4%
Vazirlar Mahkamasi
 
Vazirlar Mahkamasi
17%
OAV/bloggerlar
 
OAV/bloggerlar
13%
Yoshlar ittifoqi
 
Yoshlar ittifoqi
8%
Boshqa
 
Boshqa
3%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
19%
Prezident
 
Prezident
5%
Parlament
 
Parlament
43%
Yoshlar
 
Yoshlar
3%
Vazirlar Mahkamasi
 
Vazirlar Mahkamasi
11%
OAV/bloggerlar
 
OAV/bloggerlar
11%
Yoshlar ittifoqi
 
Yoshlar ittifoqi
4%
Boshqa
 
Boshqa
3%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
FEB 4. 2020
7) Sizningcha, Agentlik qanday ishlashi kerak? / Как, по-Твоему, должно работать Агентство?
6244 berilgan savollardan 6338 ga javob berdilar
Erkak
6%
Yoshlar siyosatini aniqlash
 
Yoshlar siyosatini aniqlash
7%
Loyihalarni amalga oshirish
 
Loyihalarni amalga oshirish
6%
Yoshlarni rag’batlantirish
 
Yoshlarni rag’batlantirish
9%
Kadrlar zahirasini shakllantirish
 
Kadrlar zahirasini shakllantirish
66%
Yuqoridagilar barchasi
 
Yuqoridagilar barchasi
1%
Menga farqi yo’q
 
Menga farqi yo’q
3%
Boshqa
 
Boshqa
1%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
5%
Yoshlar siyosatini aniqlash
 
Yoshlar siyosatini aniqlash
6%
Loyihalarni amalga oshirish
 
Loyihalarni amalga oshirish
7%
Yoshlarni rag’batlantirish
 
Yoshlarni rag’batlantirish
7%
Kadrlar zahirasini shakllantirish
 
Kadrlar zahirasini shakllantirish
72%
Yuqoridagilar barchasi
 
Yuqoridagilar barchasi
1%
Menga farqi yo’q
 
Menga farqi yo’q
1%
Boshqa
 
Boshqa
1%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
12%
Yoshlar siyosatini aniqlash
 
Yoshlar siyosatini aniqlash
12%
Loyihalarni amalga oshirish
 
Loyihalarni amalga oshirish
16%
Yoshlarni rag’batlantirish
 
Yoshlarni rag’batlantirish
9%
Kadrlar zahirasini shakllantirish
 
Kadrlar zahirasini shakllantirish
43%
Yuqoridagilar barchasi
 
Yuqoridagilar barchasi
3%
Menga farqi yo’q
 
Menga farqi yo’q
2%
Boshqa
 
Boshqa
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
7%
Yoshlar siyosatini aniqlash
 
Yoshlar siyosatini aniqlash
9%
Loyihalarni amalga oshirish
 
Loyihalarni amalga oshirish
9%
Yoshlarni rag’batlantirish
 
Yoshlarni rag’batlantirish
5%
Kadrlar zahirasini shakllantirish
 
Kadrlar zahirasini shakllantirish
67%
Yuqoridagilar barchasi
 
Yuqoridagilar barchasi
2%
Menga farqi yo’q
 
Menga farqi yo’q
1%
Boshqa
 
Boshqa
1%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
5%
Yoshlar siyosatini aniqlash
 
Yoshlar siyosatini aniqlash
7%
Loyihalarni amalga oshirish
 
Loyihalarni amalga oshirish
6%
Yoshlarni rag’batlantirish
 
Yoshlarni rag’batlantirish
9%
Kadrlar zahirasini shakllantirish
 
Kadrlar zahirasini shakllantirish
69%
Yuqoridagilar barchasi
 
Yuqoridagilar barchasi
1%
Menga farqi yo’q
 
Menga farqi yo’q
2%
Boshqa
 
Boshqa
1%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
5%
Yoshlar siyosatini aniqlash
 
Yoshlar siyosatini aniqlash
6%
Loyihalarni amalga oshirish
 
Loyihalarni amalga oshirish
5%
Yoshlarni rag’batlantirish
 
Yoshlarni rag’batlantirish
12%
Kadrlar zahirasini shakllantirish
 
Kadrlar zahirasini shakllantirish
67%
Yuqoridagilar barchasi
 
Yuqoridagilar barchasi
1%
Menga farqi yo’q
 
Menga farqi yo’q
3%
Boshqa
 
Boshqa
1%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
4%
Yoshlar siyosatini aniqlash
 
Yoshlar siyosatini aniqlash
6%
Loyihalarni amalga oshirish
 
Loyihalarni amalga oshirish
4%
Yoshlarni rag’batlantirish
 
Yoshlarni rag’batlantirish
9%
Kadrlar zahirasini shakllantirish
 
Kadrlar zahirasini shakllantirish
71%
Yuqoridagilar barchasi
 
Yuqoridagilar barchasi
1%
Menga farqi yo’q
 
Menga farqi yo’q
4%
Boshqa
 
Boshqa
1%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
5%
Yoshlar siyosatini aniqlash
 
Yoshlar siyosatini aniqlash
8%
Loyihalarni amalga oshirish
 
Loyihalarni amalga oshirish
2%
Yoshlarni rag’batlantirish
 
Yoshlarni rag’batlantirish
6%
Kadrlar zahirasini shakllantirish
 
Kadrlar zahirasini shakllantirish
74%
Yuqoridagilar barchasi
 
Yuqoridagilar barchasi
0%
Menga farqi yo’q
 
Menga farqi yo’q
3%
Boshqa
 
Boshqa
1%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
5%
Yoshlar siyosatini aniqlash
 
Yoshlar siyosatini aniqlash
7%
Loyihalarni amalga oshirish
 
Loyihalarni amalga oshirish
6%
Yoshlarni rag’batlantirish
 
Yoshlarni rag’batlantirish
9%
Kadrlar zahirasini shakllantirish
 
Kadrlar zahirasini shakllantirish
68%
Yuqoridagilar barchasi
 
Yuqoridagilar barchasi
1%
Menga farqi yo’q
 
Menga farqi yo’q
2%
Boshqa
 
Boshqa
1%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
FEB 4. 2020
8) Sizningcha, OTMlarda «yoshlar bilan ishlash bo’yicha mutaxassis»lar tayyorlanishi kerakmi? / По-Твоему, нужно ли готовить в ВУЗах «специалистов по работе с молодёжью»?
6188 berilgan savollardan 6238 ga javob berdilar
Erkak
56%
Ha, bu professional bo’ladi
 
Ha, bu professional bo’ladi
20%
Balkim kerakdir
 
Balkim kerakdir
21%
Yo’q, kerak emas
 
Yo’q, kerak emas
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
59%
Ha, bu professional bo’ladi
 
Ha, bu professional bo’ladi
24%
Balkim kerakdir
 
Balkim kerakdir
14%
Yo’q, kerak emas
 
Yo’q, kerak emas
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
73%
Ha, bu professional bo’ladi
 
Ha, bu professional bo’ladi
17%
Balkim kerakdir
 
Balkim kerakdir
6%
Yo’q, kerak emas
 
Yo’q, kerak emas
4%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
59%
Ha, bu professional bo’ladi
 
Ha, bu professional bo’ladi
25%
Balkim kerakdir
 
Balkim kerakdir
12%
Yo’q, kerak emas
 
Yo’q, kerak emas
4%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
60%
Ha, bu professional bo’ladi
 
Ha, bu professional bo’ladi
20%
Balkim kerakdir
 
Balkim kerakdir
18%
Yo’q, kerak emas
 
Yo’q, kerak emas
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
55%
Ha, bu professional bo’ladi
 
Ha, bu professional bo’ladi
20%
Balkim kerakdir
 
Balkim kerakdir
23%
Yo’q, kerak emas
 
Yo’q, kerak emas
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
53%
Ha, bu professional bo’ladi
 
Ha, bu professional bo’ladi
21%
Balkim kerakdir
 
Balkim kerakdir
22%
Yo’q, kerak emas
 
Yo’q, kerak emas
4%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
47%
Ha, bu professional bo’ladi
 
Ha, bu professional bo’ladi
18%
Balkim kerakdir
 
Balkim kerakdir
32%
Yo’q, kerak emas
 
Yo’q, kerak emas
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
57%
Ha, bu professional bo’ladi
 
Ha, bu professional bo’ladi
21%
Balkim kerakdir
 
Balkim kerakdir
19%
Yo’q, kerak emas
 
Yo’q, kerak emas
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
FEB 4. 2020
9) Sizningcha, yoshlar ishlari Agentligi qaysi tamoyilga asoslanib ishlashi kerak? / На основе какого принципа, по-Твоему, должно работать Агентство по делам молодёжи?
6104 berilgan savollardan 6189 ga javob berdilar
Erkak
44%
Barcha uchun teng imkoniyatlar
 
Barcha uchun teng imkoniyatlar
11%
Hech kimni ortda qoldirmaslik
 
Hech kimni ortda qoldirmaslik
5%
Eng faollarga yo’l berish
 
Eng faollarga yo’l berish
8%
Yoshlar yoshlar uchun
 
Yoshlar yoshlar uchun
1%
Yuqoridan buyruqni kutamiz
 
Yuqoridan buyruqni kutamiz
5%
Tanlash erkinligi
 
Tanlash erkinligi
22%
Kamroq gap – ko’proq ish
 
Kamroq gap – ko’proq ish
4%
Boshqa
 
Boshqa

Ayol
47%
Barcha uchun teng imkoniyatlar
 
Barcha uchun teng imkoniyatlar
13%
Hech kimni ortda qoldirmaslik
 
Hech kimni ortda qoldirmaslik
3%
Eng faollarga yo’l berish
 
Eng faollarga yo’l berish
8%
Yoshlar yoshlar uchun
 
Yoshlar yoshlar uchun
0%
Yuqoridan buyruqni kutamiz
 
Yuqoridan buyruqni kutamiz
6%
Tanlash erkinligi
 
Tanlash erkinligi
21%
Kamroq gap – ko’proq ish
 
Kamroq gap – ko’proq ish
2%
Boshqa
 
Boshqa
0-14
43%
Barcha uchun teng imkoniyatlar
 
Barcha uchun teng imkoniyatlar
24%
Hech kimni ortda qoldirmaslik
 
Hech kimni ortda qoldirmaslik
8%
Eng faollarga yo’l berish
 
Eng faollarga yo’l berish
8%
Yoshlar yoshlar uchun
 
Yoshlar yoshlar uchun
3%
Yuqoridan buyruqni kutamiz
 
Yuqoridan buyruqni kutamiz
2%
Tanlash erkinligi
 
Tanlash erkinligi
10%
Kamroq gap – ko’proq ish
 
Kamroq gap – ko’proq ish
1%
Boshqa
 
Boshqa

15-19
45%
Barcha uchun teng imkoniyatlar
 
Barcha uchun teng imkoniyatlar
14%
Hech kimni ortda qoldirmaslik
 
Hech kimni ortda qoldirmaslik
5%
Eng faollarga yo’l berish
 
Eng faollarga yo’l berish
9%
Yoshlar yoshlar uchun
 
Yoshlar yoshlar uchun
1%
Yuqoridan buyruqni kutamiz
 
Yuqoridan buyruqni kutamiz
7%
Tanlash erkinligi
 
Tanlash erkinligi
16%
Kamroq gap – ko’proq ish
 
Kamroq gap – ko’proq ish
3%
Boshqa
 
Boshqa

20-24
44%
Barcha uchun teng imkoniyatlar
 
Barcha uchun teng imkoniyatlar
13%
Hech kimni ortda qoldirmaslik
 
Hech kimni ortda qoldirmaslik
4%
Eng faollarga yo’l berish
 
Eng faollarga yo’l berish
8%
Yoshlar yoshlar uchun
 
Yoshlar yoshlar uchun
1%
Yuqoridan buyruqni kutamiz
 
Yuqoridan buyruqni kutamiz
5%
Tanlash erkinligi
 
Tanlash erkinligi
23%
Kamroq gap – ko’proq ish
 
Kamroq gap – ko’proq ish
3%
Boshqa
 
Boshqa

25-30
48%
Barcha uchun teng imkoniyatlar
 
Barcha uchun teng imkoniyatlar
10%
Hech kimni ortda qoldirmaslik
 
Hech kimni ortda qoldirmaslik
4%
Eng faollarga yo’l berish
 
Eng faollarga yo’l berish
7%
Yoshlar yoshlar uchun
 
Yoshlar yoshlar uchun
1%
Yuqoridan buyruqni kutamiz
 
Yuqoridan buyruqni kutamiz
4%
Tanlash erkinligi
 
Tanlash erkinligi
23%
Kamroq gap – ko’proq ish
 
Kamroq gap – ko’proq ish
4%
Boshqa
 
Boshqa

31-34
45%
Barcha uchun teng imkoniyatlar
 
Barcha uchun teng imkoniyatlar
8%
Hech kimni ortda qoldirmaslik
 
Hech kimni ortda qoldirmaslik
4%
Eng faollarga yo’l berish
 
Eng faollarga yo’l berish
7%
Yoshlar yoshlar uchun
 
Yoshlar yoshlar uchun
1%
Yuqoridan buyruqni kutamiz
 
Yuqoridan buyruqni kutamiz
5%
Tanlash erkinligi
 
Tanlash erkinligi
24%
Kamroq gap – ko’proq ish
 
Kamroq gap – ko’proq ish
4%
Boshqa
 
Boshqa

35+
40%
Barcha uchun teng imkoniyatlar
 
Barcha uchun teng imkoniyatlar
11%
Hech kimni ortda qoldirmaslik
 
Hech kimni ortda qoldirmaslik
3%
Eng faollarga yo’l berish
 
Eng faollarga yo’l berish
4%
Yoshlar yoshlar uchun
 
Yoshlar yoshlar uchun
0%
Yuqoridan buyruqni kutamiz
 
Yuqoridan buyruqni kutamiz
7%
Tanlash erkinligi
 
Tanlash erkinligi
31%
Kamroq gap – ko’proq ish
 
Kamroq gap – ko’proq ish
3%
Boshqa
 
Boshqa
45%
Barcha uchun teng imkoniyatlar
 
Barcha uchun teng imkoniyatlar
12%
Hech kimni ortda qoldirmaslik
 
Hech kimni ortda qoldirmaslik
4%
Eng faollarga yo’l berish
 
Eng faollarga yo’l berish
8%
Yoshlar yoshlar uchun
 
Yoshlar yoshlar uchun
1%
Yuqoridan buyruqni kutamiz
 
Yuqoridan buyruqni kutamiz
5%
Tanlash erkinligi
 
Tanlash erkinligi
22%
Kamroq gap – ko’proq ish
 
Kamroq gap – ko’proq ish
3%
Boshqa
 
Boshqa

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Правительство намерено использовать Ю-Репорт для диалога с молодёжью
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar