YOSHLAR / МОЛОДЕЖЬ
Yoshlarning ijtimoiy faolligi / Социальная активность молодёжи
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 9 savollar
16% javoblar ulushi
8230 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 52716 so'raldi
Feb 4. 2020
Asosiy faoliyatingizni ko’rsating / Укажи свою основную деятельность
Feb 4. 2020
1. Ijtimoiy faollik deganda nimani tushunasiz? / Что Ты понимаешь под социальной активностью?
Feb 4. 2020
2. O’z Ijtimoiy faolligingizni 5 ballik tizimda nechiga baholaysiz? (5 – juda ham faol, 1 – umuman ijtimoiy faol emas)? / Как Ты оцениваешь свою социальную активность по 5-балльной шкале
Feb 4. 2020
3. Qaysi sohada Siz jtimoiy faol bo’lishni xohlaysiz? / В какой сфере Ты хотел/а бы быть социальной активной?
Feb 4. 2020
4. Ijtimoiy faolligingizni kim sifatida namoyish etishni xohlardingiz? / В качестве кого Ты хотел/а бы проявлять свою социальную активность?
Feb 4. 2020
5. Sizni qiziqtiradigan ijtimoiy tadbirlar/faoliyat haqida ODATDA qayerdan ma’lumot olasiz? / Откуда Ты СЕЙЧАС получаешь информацию об интересующих Тебя социальных мероприятиях/активностях?
Feb 4. 2020
5.1. Sizni qiziqtiradigan ijtimoiy tadbirlar/faoliyat haqida ma’lumotlarni qayerdan olish Sizga QULAY BO’LARDI? / Откуда Тебе БЫЛО БЫ УДОБНЕЕ получать информацию о социальных мероприятиях/активностях в будущем?
Feb 4. 2020
6. Ijtimoiy faol bo’lishga Sizga nima xalaqit beradi? / Что мешает Тебе быть социально активной/ым?
Feb 4. 2020
7. Ijtimoiy faol bo’lishga Sizni nima undagan bo’lardi? / Что мотивировало бы Тебя быть социально активным/ой?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

FEB 4. 2020
Asosiy faoliyatingizni ko’rsating / Укажи свою основную деятельность
8230 berilgan savollardan 52716 ga javob berdilar
Erkak
16%
Maktab o’quvchisi
 
Maktab o’quvchisi
8%
Kollej/litsey o’quvchisi
 
Kollej/litsey o’quvchisi
37%
OTM studenti
 
OTM studenti
26%
Ishlayman
 
Ishlayman
4%
Vaqtincha ishsiz
 
Vaqtincha ishsiz
4%
O’qimayman va ishlamayman
 
O’qimayman va ishlamayman
4%
Boshqa
 
Boshqa

Ayol
24%
Maktab o’quvchisi
 
Maktab o’quvchisi
10%
Kollej/litsey o’quvchisi
 
Kollej/litsey o’quvchisi
41%
OTM studenti
 
OTM studenti
15%
Ishlayman
 
Ishlayman
4%
Vaqtincha ishsiz
 
Vaqtincha ishsiz
3%
O’qimayman va ishlamayman
 
O’qimayman va ishlamayman
3%
Boshqa
 
Boshqa
0-14
81%
Maktab o’quvchisi
 
Maktab o’quvchisi
4%
Kollej/litsey o’quvchisi
 
Kollej/litsey o’quvchisi
3%
OTM studenti
 
OTM studenti
4%
Ishlayman
 
Ishlayman
2%
Vaqtincha ishsiz
 
Vaqtincha ishsiz
3%
O’qimayman va ishlamayman
 
O’qimayman va ishlamayman
4%
Boshqa
 
Boshqa

15-19
46%
Maktab o’quvchisi
 
Maktab o’quvchisi
23%
Kollej/litsey o’quvchisi
 
Kollej/litsey o’quvchisi
23%
OTM studenti
 
OTM studenti
3%
Ishlayman
 
Ishlayman
2%
Vaqtincha ishsiz
 
Vaqtincha ishsiz
3%
O’qimayman va ishlamayman
 
O’qimayman va ishlamayman
2%
Boshqa
 
Boshqa

20-24
2%
Maktab o’quvchisi
 
Maktab o’quvchisi
2%
Kollej/litsey o’quvchisi
 
Kollej/litsey o’quvchisi
77%
OTM studenti
 
OTM studenti
10%
Ishlayman
 
Ishlayman
3%
Vaqtincha ishsiz
 
Vaqtincha ishsiz
4%
O’qimayman va ishlamayman
 
O’qimayman va ishlamayman
2%
Boshqa
 
Boshqa

25-30
3%
Maktab o’quvchisi
 
Maktab o’quvchisi
1%
Kollej/litsey o’quvchisi
 
Kollej/litsey o’quvchisi
24%
OTM studenti
 
OTM studenti
55%
Ishlayman
 
Ishlayman
8%
Vaqtincha ishsiz
 
Vaqtincha ishsiz
5%
O’qimayman va ishlamayman
 
O’qimayman va ishlamayman
5%
Boshqa
 
Boshqa

31-34
6%
Maktab o’quvchisi
 
Maktab o’quvchisi
1%
Kollej/litsey o’quvchisi
 
Kollej/litsey o’quvchisi
2%
OTM studenti
 
OTM studenti
71%
Ishlayman
 
Ishlayman
7%
Vaqtincha ishsiz
 
Vaqtincha ishsiz
4%
O’qimayman va ishlamayman
 
O’qimayman va ishlamayman
9%
Boshqa
 
Boshqa

35+
7%
Maktab o’quvchisi
 
Maktab o’quvchisi
1%
Kollej/litsey o’quvchisi
 
Kollej/litsey o’quvchisi
2%
OTM studenti
 
OTM studenti
69%
Ishlayman
 
Ishlayman
7%
Vaqtincha ishsiz
 
Vaqtincha ishsiz
3%
O’qimayman va ishlamayman
 
O’qimayman va ishlamayman
11%
Boshqa
 
Boshqa
19%
Maktab o’quvchisi
 
Maktab o’quvchisi
9%
Kollej/litsey o’quvchisi
 
Kollej/litsey o’quvchisi
38%
OTM studenti
 
OTM studenti
22%
Ishlayman
 
Ishlayman
4%
Vaqtincha ishsiz
 
Vaqtincha ishsiz
4%
O’qimayman va ishlamayman
 
O’qimayman va ishlamayman
4%
Boshqa
 
Boshqa
FEB 4. 2020
1. Ijtimoiy faollik deganda nimani tushunasiz? / Что Ты понимаешь под социальной активностью?
7468 berilgan savollardan 8257 ga javob berdilar
Erkak
7%
Aksiya/forumlarda ishtirok
 
Aksiya/forumlarda ishtirok
5%
Xayriya ishlari
 
Xayriya ishlari
16%
Odamlarga yordam berish
 
Odamlarga yordam berish
4%
Volontyorlik
 
Volontyorlik
3%
Yoshlar ittifoqi a'zosi bo'lish
 
Yoshlar ittifoqi a'zosi bo'lish
50%
Yuqoridagi barchasi
 
Yuqoridagi barchasi
8%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
6%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
6%
Aksiya/forumlarda ishtirok
 
Aksiya/forumlarda ishtirok
6%
Xayriya ishlari
 
Xayriya ishlari
11%
Odamlarga yordam berish
 
Odamlarga yordam berish
6%
Volontyorlik
 
Volontyorlik
4%
Yoshlar ittifoqi a'zosi bo'lish
 
Yoshlar ittifoqi a'zosi bo'lish
57%
Yuqoridagi barchasi
 
Yuqoridagi barchasi
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
6%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
12%
Aksiya/forumlarda ishtirok
 
Aksiya/forumlarda ishtirok
14%
Xayriya ishlari
 
Xayriya ishlari
11%
Odamlarga yordam berish
 
Odamlarga yordam berish
8%
Volontyorlik
 
Volontyorlik
9%
Yoshlar ittifoqi a'zosi bo'lish
 
Yoshlar ittifoqi a'zosi bo'lish
24%
Yuqoridagi barchasi
 
Yuqoridagi barchasi
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
18%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
9%
Aksiya/forumlarda ishtirok
 
Aksiya/forumlarda ishtirok
8%
Xayriya ishlari
 
Xayriya ishlari
13%
Odamlarga yordam berish
 
Odamlarga yordam berish
5%
Volontyorlik
 
Volontyorlik
4%
Yoshlar ittifoqi a'zosi bo'lish
 
Yoshlar ittifoqi a'zosi bo'lish
49%
Yuqoridagi barchasi
 
Yuqoridagi barchasi
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
7%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
7%
Aksiya/forumlarda ishtirok
 
Aksiya/forumlarda ishtirok
4%
Xayriya ishlari
 
Xayriya ishlari
12%
Odamlarga yordam berish
 
Odamlarga yordam berish
5%
Volontyorlik
 
Volontyorlik
3%
Yoshlar ittifoqi a'zosi bo'lish
 
Yoshlar ittifoqi a'zosi bo'lish
57%
Yuqoridagi barchasi
 
Yuqoridagi barchasi
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
5%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
5%
Aksiya/forumlarda ishtirok
 
Aksiya/forumlarda ishtirok
3%
Xayriya ishlari
 
Xayriya ishlari
16%
Odamlarga yordam berish
 
Odamlarga yordam berish
4%
Volontyorlik
 
Volontyorlik
2%
Yoshlar ittifoqi a'zosi bo'lish
 
Yoshlar ittifoqi a'zosi bo'lish
55%
Yuqoridagi barchasi
 
Yuqoridagi barchasi
10%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
5%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
6%
Aksiya/forumlarda ishtirok
 
Aksiya/forumlarda ishtirok
4%
Xayriya ishlari
 
Xayriya ishlari
17%
Odamlarga yordam berish
 
Odamlarga yordam berish
2%
Volontyorlik
 
Volontyorlik
3%
Yoshlar ittifoqi a'zosi bo'lish
 
Yoshlar ittifoqi a'zosi bo'lish
52%
Yuqoridagi barchasi
 
Yuqoridagi barchasi
8%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
7%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
4%
Aksiya/forumlarda ishtirok
 
Aksiya/forumlarda ishtirok
4%
Xayriya ishlari
 
Xayriya ishlari
16%
Odamlarga yordam berish
 
Odamlarga yordam berish
4%
Volontyorlik
 
Volontyorlik
2%
Yoshlar ittifoqi a'zosi bo'lish
 
Yoshlar ittifoqi a'zosi bo'lish
56%
Yuqoridagi barchasi
 
Yuqoridagi barchasi
9%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
6%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
7%
Aksiya/forumlarda ishtirok
 
Aksiya/forumlarda ishtirok
5%
Xayriya ishlari
 
Xayriya ishlari
14%
Odamlarga yordam berish
 
Odamlarga yordam berish
5%
Volontyorlik
 
Volontyorlik
4%
Yoshlar ittifoqi a'zosi bo'lish
 
Yoshlar ittifoqi a'zosi bo'lish
52%
Yuqoridagi barchasi
 
Yuqoridagi barchasi
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
6%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
FEB 4. 2020
2. O’z Ijtimoiy faolligingizni 5 ballik tizimda nechiga baholaysiz? (5 – juda ham faol, 1 – umuman ijtimoiy faol emas)? / Как Ты оцениваешь свою социальную активность по 5-балльной шкале
6920 berilgan savollardan 7299 ga javob berdilar
Erkak
8%
1
 
1
10%
2
 
2
32%
3
 
3
29%
4
 
4
17%
5
 
5
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
9%
1
 
1
12%
2
 
2
33%
3
 
3
27%
4
 
4
14%
5
 
5
5%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
8%
1
 
1
5%
2
 
2
20%
3
 
3
35%
4
 
4
24%
5
 
5
9%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
8%
1
 
1
11%
2
 
2
29%
3
 
3
30%
4
 
4
17%
5
 
5
5%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
8%
1
 
1
12%
2
 
2
36%
3
 
3
27%
4
 
4
14%
5
 
5
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
9%
1
 
1
11%
2
 
2
33%
3
 
3
26%
4
 
4
18%
5
 
5
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
9%
1
 
1
9%
2
 
2
34%
3
 
3
27%
4
 
4
18%
5
 
5
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
10%
1
 
1
11%
2
 
2
30%
3
 
3
30%
4
 
4
16%
5
 
5
4%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
8%
1
 
1
11%
2
 
2
32%
3
 
3
28%
4
 
4
16%
5
 
5
4%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
FEB 4. 2020
3. Qaysi sohada Siz jtimoiy faol bo’lishni xohlaysiz? / В какой сфере Ты хотел/а бы быть социальной активной?
6521 berilgan savollardan 6928 ga javob berdilar
Erkak
13%
Jismoniy tarbiya va sport
 
Jismoniy tarbiya va sport
31%
Fan va ta’lim
 
Fan va ta’lim
6%
Madaniyat va san’at
 
Madaniyat va san’at
19%
Siyosat
 
Siyosat
3%
Hasharlar, jamoat ishlari
 
Hasharlar, jamoat ishlari
1%
Bir martalik ommaviy aksiyalar
 
Bir martalik ommaviy aksiyalar
5%
Yetimlarga yordam
 
Yetimlarga yordam
2%
Yoshi keksalarga yordam
 
Yoshi keksalarga yordam
5%
Kam-ta’minlanganlarga yordam
 
Kam-ta’minlanganlarga yordam
2%
Nogironligi borlarga yordam
 
Nogironligi borlarga yordam
5%
Tabiat/hayvonlarga g’amxo’rlik
 
Tabiat/hayvonlarga g’amxo’rlik
2%
Hech qaysi
 
Hech qaysi
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Ayol
7%
Jismoniy tarbiya va sport
 
Jismoniy tarbiya va sport
34%
Fan va ta’lim
 
Fan va ta’lim
12%
Madaniyat va san’at
 
Madaniyat va san’at
7%
Siyosat
 
Siyosat
2%
Hasharlar, jamoat ishlari
 
Hasharlar, jamoat ishlari
2%
Bir martalik ommaviy aksiyalar
 
Bir martalik ommaviy aksiyalar
11%
Yetimlarga yordam
 
Yetimlarga yordam
2%
Yoshi keksalarga yordam
 
Yoshi keksalarga yordam
4%
Kam-ta’minlanganlarga yordam
 
Kam-ta’minlanganlarga yordam
3%
Nogironligi borlarga yordam
 
Nogironligi borlarga yordam
9%
Tabiat/hayvonlarga g’amxo’rlik
 
Tabiat/hayvonlarga g’amxo’rlik
1%
Hech qaysi
 
Hech qaysi
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
23%
Jismoniy tarbiya va sport
 
Jismoniy tarbiya va sport
34%
Fan va ta’lim
 
Fan va ta’lim
7%
Madaniyat va san’at
 
Madaniyat va san’at
7%
Siyosat
 
Siyosat
4%
Hasharlar, jamoat ishlari
 
Hasharlar, jamoat ishlari
1%
Bir martalik ommaviy aksiyalar
 
Bir martalik ommaviy aksiyalar
7%
Yetimlarga yordam
 
Yetimlarga yordam
0%
Yoshi keksalarga yordam
 
Yoshi keksalarga yordam
3%
Kam-ta’minlanganlarga yordam
 
Kam-ta’minlanganlarga yordam
2%
Nogironligi borlarga yordam
 
Nogironligi borlarga yordam
7%
Tabiat/hayvonlarga g’amxo’rlik
 
Tabiat/hayvonlarga g’amxo’rlik
0%
Hech qaysi
 
Hech qaysi
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
14%
Jismoniy tarbiya va sport
 
Jismoniy tarbiya va sport
30%
Fan va ta’lim
 
Fan va ta’lim
11%
Madaniyat va san’at
 
Madaniyat va san’at
11%
Siyosat
 
Siyosat
2%
Hasharlar, jamoat ishlari
 
Hasharlar, jamoat ishlari
2%
Bir martalik ommaviy aksiyalar
 
Bir martalik ommaviy aksiyalar
8%
Yetimlarga yordam
 
Yetimlarga yordam
2%
Yoshi keksalarga yordam
 
Yoshi keksalarga yordam
4%
Kam-ta’minlanganlarga yordam
 
Kam-ta’minlanganlarga yordam
2%
Nogironligi borlarga yordam
 
Nogironligi borlarga yordam
6%
Tabiat/hayvonlarga g’amxo’rlik
 
Tabiat/hayvonlarga g’amxo’rlik
2%
Hech qaysi
 
Hech qaysi
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
8%
Jismoniy tarbiya va sport
 
Jismoniy tarbiya va sport
33%
Fan va ta’lim
 
Fan va ta’lim
9%
Madaniyat va san’at
 
Madaniyat va san’at
17%
Siyosat
 
Siyosat
2%
Hasharlar, jamoat ishlari
 
Hasharlar, jamoat ishlari
2%
Bir martalik ommaviy aksiyalar
 
Bir martalik ommaviy aksiyalar
8%
Yetimlarga yordam
 
Yetimlarga yordam
1%
Yoshi keksalarga yordam
 
Yoshi keksalarga yordam
4%
Kam-ta’minlanganlarga yordam
 
Kam-ta’minlanganlarga yordam
3%
Nogironligi borlarga yordam
 
Nogironligi borlarga yordam
7%
Tabiat/hayvonlarga g’amxo’rlik
 
Tabiat/hayvonlarga g’amxo’rlik
1%
Hech qaysi
 
Hech qaysi
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
8%
Jismoniy tarbiya va sport
 
Jismoniy tarbiya va sport
35%
Fan va ta’lim
 
Fan va ta’lim
6%
Madaniyat va san’at
 
Madaniyat va san’at
19%
Siyosat
 
Siyosat
3%
Hasharlar, jamoat ishlari
 
Hasharlar, jamoat ishlari
1%
Bir martalik ommaviy aksiyalar
 
Bir martalik ommaviy aksiyalar
6%
Yetimlarga yordam
 
Yetimlarga yordam
1%
Yoshi keksalarga yordam
 
Yoshi keksalarga yordam
7%
Kam-ta’minlanganlarga yordam
 
Kam-ta’minlanganlarga yordam
2%
Nogironligi borlarga yordam
 
Nogironligi borlarga yordam
6%
Tabiat/hayvonlarga g’amxo’rlik
 
Tabiat/hayvonlarga g’amxo’rlik
2%
Hech qaysi
 
Hech qaysi
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
10%
Jismoniy tarbiya va sport
 
Jismoniy tarbiya va sport
28%
Fan va ta’lim
 
Fan va ta’lim
5%
Madaniyat va san’at
 
Madaniyat va san’at
15%
Siyosat
 
Siyosat
3%
Hasharlar, jamoat ishlari
 
Hasharlar, jamoat ishlari
2%
Bir martalik ommaviy aksiyalar
 
Bir martalik ommaviy aksiyalar
9%
Yetimlarga yordam
 
Yetimlarga yordam
4%
Yoshi keksalarga yordam
 
Yoshi keksalarga yordam
9%
Kam-ta’minlanganlarga yordam
 
Kam-ta’minlanganlarga yordam
4%
Nogironligi borlarga yordam
 
Nogironligi borlarga yordam
6%
Tabiat/hayvonlarga g’amxo’rlik
 
Tabiat/hayvonlarga g’amxo’rlik
2%
Hech qaysi
 
Hech qaysi
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
10%
Jismoniy tarbiya va sport
 
Jismoniy tarbiya va sport
36%
Fan va ta’lim
 
Fan va ta’lim
3%
Madaniyat va san’at
 
Madaniyat va san’at
9%
Siyosat
 
Siyosat
3%
Hasharlar, jamoat ishlari
 
Hasharlar, jamoat ishlari
2%
Bir martalik ommaviy aksiyalar
 
Bir martalik ommaviy aksiyalar
11%
Yetimlarga yordam
 
Yetimlarga yordam
2%
Yoshi keksalarga yordam
 
Yoshi keksalarga yordam
6%
Kam-ta’minlanganlarga yordam
 
Kam-ta’minlanganlarga yordam
5%
Nogironligi borlarga yordam
 
Nogironligi borlarga yordam
6%
Tabiat/hayvonlarga g’amxo’rlik
 
Tabiat/hayvonlarga g’amxo’rlik
3%
Hech qaysi
 
Hech qaysi
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
11%
Jismoniy tarbiya va sport
 
Jismoniy tarbiya va sport
32%
Fan va ta’lim
 
Fan va ta’lim
9%
Madaniyat va san’at
 
Madaniyat va san’at
15%
Siyosat
 
Siyosat
2%
Hasharlar, jamoat ishlari
 
Hasharlar, jamoat ishlari
2%
Bir martalik ommaviy aksiyalar
 
Bir martalik ommaviy aksiyalar
7%
Yetimlarga yordam
 
Yetimlarga yordam
2%
Yoshi keksalarga yordam
 
Yoshi keksalarga yordam
5%
Kam-ta’minlanganlarga yordam
 
Kam-ta’minlanganlarga yordam
3%
Nogironligi borlarga yordam
 
Nogironligi borlarga yordam
7%
Tabiat/hayvonlarga g’amxo’rlik
 
Tabiat/hayvonlarga g’amxo’rlik
1%
Hech qaysi
 
Hech qaysi
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
FEB 4. 2020
4. Ijtimoiy faolligingizni kim sifatida namoyish etishni xohlardingiz? / В качестве кого Ты хотел/а бы проявлять свою социальную активность?
6307 berilgan savollardan 6419 ga javob berdilar
Erkak
56%
Tashkilotchi
 
Tashkilotchi
32%
Ijrochi
 
Ijrochi
5%
Tomoshabin
 
Tomoshabin
4%
Hech kim
 
Hech kim
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
60%
Tashkilotchi
 
Tashkilotchi
28%
Ijrochi
 
Ijrochi
4%
Tomoshabin
 
Tomoshabin
4%
Hech kim
 
Hech kim
4%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
55%
Tashkilotchi
 
Tashkilotchi
26%
Ijrochi
 
Ijrochi
4%
Tomoshabin
 
Tomoshabin
6%
Hech kim
 
Hech kim
10%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
57%
Tashkilotchi
 
Tashkilotchi
28%
Ijrochi
 
Ijrochi
5%
Tomoshabin
 
Tomoshabin
5%
Hech kim
 
Hech kim
5%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
59%
Tashkilotchi
 
Tashkilotchi
30%
Ijrochi
 
Ijrochi
4%
Tomoshabin
 
Tomoshabin
3%
Hech kim
 
Hech kim
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
57%
Tashkilotchi
 
Tashkilotchi
34%
Ijrochi
 
Ijrochi
3%
Tomoshabin
 
Tomoshabin
3%
Hech kim
 
Hech kim
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
57%
Tashkilotchi
 
Tashkilotchi
32%
Ijrochi
 
Ijrochi
4%
Tomoshabin
 
Tomoshabin
4%
Hech kim
 
Hech kim
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
49%
Tashkilotchi
 
Tashkilotchi
36%
Ijrochi
 
Ijrochi
4%
Tomoshabin
 
Tomoshabin
5%
Hech kim
 
Hech kim
5%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
57%
Tashkilotchi
 
Tashkilotchi
31%
Ijrochi
 
Ijrochi
4%
Tomoshabin
 
Tomoshabin
4%
Hech kim
 
Hech kim
4%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
FEB 4. 2020
5. Sizni qiziqtiradigan ijtimoiy tadbirlar/faoliyat haqida ODATDA qayerdan ma’lumot olasiz? / Откуда Ты СЕЙЧАС получаешь информацию об интересующих Тебя социальных мероприятиях/активностях?
6074 berilgan savollardan 6310 ga javob berdilar
Erkak
13%
Do’st/tanishlardan
 
Do’st/tanishlardan
1%
Flayer/posterlardan
 
Flayer/posterlardan
0%
Transportdagi reklama
 
Transportdagi reklama
0%
Ko’chadagi bannerlar
 
Ko’chadagi bannerlar
7%
TV, radio
 
TV, radio
56%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
2%
Tashkilotchilar saytlarida
 
Tashkilotchilar saytlarida
10%
O’qishda/Ish joyida
 
O’qishda/Ish joyida
5%
Ma’lumot topolmayman
 
Ma’lumot topolmayman
3%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Ayol
16%
Do’st/tanishlardan
 
Do’st/tanishlardan
1%
Flayer/posterlardan
 
Flayer/posterlardan
1%
Transportdagi reklama
 
Transportdagi reklama
0%
Ko’chadagi bannerlar
 
Ko’chadagi bannerlar
6%
TV, radio
 
TV, radio
47%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
3%
Tashkilotchilar saytlarida
 
Tashkilotchilar saytlarida
16%
O’qishda/Ish joyida
 
O’qishda/Ish joyida
6%
Ma’lumot topolmayman
 
Ma’lumot topolmayman
2%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
38%
Do’st/tanishlardan
 
Do’st/tanishlardan
3%
Flayer/posterlardan
 
Flayer/posterlardan
1%
Transportdagi reklama
 
Transportdagi reklama
1%
Ko’chadagi bannerlar
 
Ko’chadagi bannerlar
9%
TV, radio
 
TV, radio
25%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
4%
Tashkilotchilar saytlarida
 
Tashkilotchilar saytlarida
10%
O’qishda/Ish joyida
 
O’qishda/Ish joyida
3%
Ma’lumot topolmayman
 
Ma’lumot topolmayman
2%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
20%
Do’st/tanishlardan
 
Do’st/tanishlardan
2%
Flayer/posterlardan
 
Flayer/posterlardan
0%
Transportdagi reklama
 
Transportdagi reklama
0%
Ko’chadagi bannerlar
 
Ko’chadagi bannerlar
8%
TV, radio
 
TV, radio
41%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
2%
Tashkilotchilar saytlarida
 
Tashkilotchilar saytlarida
14%
O’qishda/Ish joyida
 
O’qishda/Ish joyida
6%
Ma’lumot topolmayman
 
Ma’lumot topolmayman
3%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
12%
Do’st/tanishlardan
 
Do’st/tanishlardan
1%
Flayer/posterlardan
 
Flayer/posterlardan
1%
Transportdagi reklama
 
Transportdagi reklama
0%
Ko’chadagi bannerlar
 
Ko’chadagi bannerlar
6%
TV, radio
 
TV, radio
53%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
3%
Tashkilotchilar saytlarida
 
Tashkilotchilar saytlarida
14%
O’qishda/Ish joyida
 
O’qishda/Ish joyida
5%
Ma’lumot topolmayman
 
Ma’lumot topolmayman
2%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
8%
Do’st/tanishlardan
 
Do’st/tanishlardan
1%
Flayer/posterlardan
 
Flayer/posterlardan
0%
Transportdagi reklama
 
Transportdagi reklama
0%
Ko’chadagi bannerlar
 
Ko’chadagi bannerlar
5%
TV, radio
 
TV, radio
64%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
3%
Tashkilotchilar saytlarida
 
Tashkilotchilar saytlarida
10%
O’qishda/Ish joyida
 
O’qishda/Ish joyida
6%
Ma’lumot topolmayman
 
Ma’lumot topolmayman
2%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
7%
Do’st/tanishlardan
 
Do’st/tanishlardan
1%
Flayer/posterlardan
 
Flayer/posterlardan
0%
Transportdagi reklama
 
Transportdagi reklama
0%
Ko’chadagi bannerlar
 
Ko’chadagi bannerlar
7%
TV, radio
 
TV, radio
66%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
3%
Tashkilotchilar saytlarida
 
Tashkilotchilar saytlarida
6%
O’qishda/Ish joyida
 
O’qishda/Ish joyida
7%
Ma’lumot topolmayman
 
Ma’lumot topolmayman
2%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
8%
Do’st/tanishlardan
 
Do’st/tanishlardan
0%
Flayer/posterlardan
 
Flayer/posterlardan
1%
Transportdagi reklama
 
Transportdagi reklama
1%
Ko’chadagi bannerlar
 
Ko’chadagi bannerlar
6%
TV, radio
 
TV, radio
68%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
3%
Tashkilotchilar saytlarida
 
Tashkilotchilar saytlarida
7%
O’qishda/Ish joyida
 
O’qishda/Ish joyida
4%
Ma’lumot topolmayman
 
Ma’lumot topolmayman
2%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
1%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
14%
Do’st/tanishlardan
 
Do’st/tanishlardan
1%
Flayer/posterlardan
 
Flayer/posterlardan
0%
Transportdagi reklama
 
Transportdagi reklama
0%
Ko’chadagi bannerlar
 
Ko’chadagi bannerlar
7%
TV, radio
 
TV, radio
52%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
3%
Tashkilotchilar saytlarida
 
Tashkilotchilar saytlarida
12%
O’qishda/Ish joyida
 
O’qishda/Ish joyida
6%
Ma’lumot topolmayman
 
Ma’lumot topolmayman
2%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
FEB 4. 2020
5.1. Sizni qiziqtiradigan ijtimoiy tadbirlar/faoliyat haqida ma’lumotlarni qayerdan olish Sizga QULAY BO’LARDI? / Откуда Тебе БЫЛО БЫ УДОБНЕЕ получать информацию о социальных мероприятиях/активностях в будущем?
5861 berilgan savollardan 6026 ga javob berdilar
Erkak
2%
Flayer/posterlardan
 
Flayer/posterlardan
1%
Transportdagi reklama
 
Transportdagi reklama
3%
Ko’chadagi bannerlar
 
Ko’chadagi bannerlar
10%
TV, radio
 
TV, radio
57%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
7%
Tashkilotchilar saytlarida
 
Tashkilotchilar saytlarida
15%
O’qishda/Ish joyida
 
O’qishda/Ish joyida
2%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Ayol
3%
Flayer/posterlardan
 
Flayer/posterlardan
2%
Transportdagi reklama
 
Transportdagi reklama
3%
Ko’chadagi bannerlar
 
Ko’chadagi bannerlar
10%
TV, radio
 
TV, radio
47%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
9%
Tashkilotchilar saytlarida
 
Tashkilotchilar saytlarida
24%
O’qishda/Ish joyida
 
O’qishda/Ish joyida
2%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
1%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
5%
Flayer/posterlardan
 
Flayer/posterlardan
3%
Transportdagi reklama
 
Transportdagi reklama
3%
Ko’chadagi bannerlar
 
Ko’chadagi bannerlar
13%
TV, radio
 
TV, radio
34%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
12%
Tashkilotchilar saytlarida
 
Tashkilotchilar saytlarida
24%
O’qishda/Ish joyida
 
O’qishda/Ish joyida
3%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
3%
Flayer/posterlardan
 
Flayer/posterlardan
2%
Transportdagi reklama
 
Transportdagi reklama
3%
Ko’chadagi bannerlar
 
Ko’chadagi bannerlar
12%
TV, radio
 
TV, radio
44%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
9%
Tashkilotchilar saytlarida
 
Tashkilotchilar saytlarida
21%
O’qishda/Ish joyida
 
O’qishda/Ish joyida
2%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
2%
Flayer/posterlardan
 
Flayer/posterlardan
1%
Transportdagi reklama
 
Transportdagi reklama
2%
Ko’chadagi bannerlar
 
Ko’chadagi bannerlar
9%
TV, radio
 
TV, radio
54%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
7%
Tashkilotchilar saytlarida
 
Tashkilotchilar saytlarida
21%
O’qishda/Ish joyida
 
O’qishda/Ish joyida
2%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
2%
Flayer/posterlardan
 
Flayer/posterlardan
1%
Transportdagi reklama
 
Transportdagi reklama
2%
Ko’chadagi bannerlar
 
Ko’chadagi bannerlar
9%
TV, radio
 
TV, radio
64%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
6%
Tashkilotchilar saytlarida
 
Tashkilotchilar saytlarida
12%
O’qishda/Ish joyida
 
O’qishda/Ish joyida
1%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
1%
Flayer/posterlardan
 
Flayer/posterlardan
1%
Transportdagi reklama
 
Transportdagi reklama
3%
Ko’chadagi bannerlar
 
Ko’chadagi bannerlar
12%
TV, radio
 
TV, radio
63%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
8%
Tashkilotchilar saytlarida
 
Tashkilotchilar saytlarida
9%
O’qishda/Ish joyida
 
O’qishda/Ish joyida
1%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
0%
Flayer/posterlardan
 
Flayer/posterlardan
1%
Transportdagi reklama
 
Transportdagi reklama
3%
Ko’chadagi bannerlar
 
Ko’chadagi bannerlar
11%
TV, radio
 
TV, radio
62%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
8%
Tashkilotchilar saytlarida
 
Tashkilotchilar saytlarida
12%
O’qishda/Ish joyida
 
O’qishda/Ish joyida
1%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
2%
Flayer/posterlardan
 
Flayer/posterlardan
1%
Transportdagi reklama
 
Transportdagi reklama
3%
Ko’chadagi bannerlar
 
Ko’chadagi bannerlar
10%
TV, radio
 
TV, radio
53%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
8%
Tashkilotchilar saytlarida
 
Tashkilotchilar saytlarida
18%
O’qishda/Ish joyida
 
O’qishda/Ish joyida
2%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
FEB 4. 2020
6. Ijtimoiy faol bo’lishga Sizga nima xalaqit beradi? / Что мешает Тебе быть социально активной/ым?
5740 berilgan savollardan 5839 ga javob berdilar
Erkak
6%
Yaqinlarim qo’llab-quvvatlamasligi
 
Yaqinlarim qo’llab-quvvatlamasligi
27%
Vaqt yo’qligi
 
Vaqt yo’qligi
4%
Xohish yo’qligi
 
Xohish yo’qligi
9%
Bunga pul to’lanmasligi
 
Bunga pul to’lanmasligi
3%
Minnatdorchilik bildirilmasligi
 
Minnatdorchilik bildirilmasligi
26%
Adolatning yo’qligi
 
Adolatning yo’qligi
2%
Nufuzli emas
 
Nufuzli emas
18%
Hech narsa
 
Hech narsa
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Ayol
10%
Yaqinlarim qo’llab-quvvatlamasligi
 
Yaqinlarim qo’llab-quvvatlamasligi
33%
Vaqt yo’qligi
 
Vaqt yo’qligi
4%
Xohish yo’qligi
 
Xohish yo’qligi
5%
Bunga pul to’lanmasligi
 
Bunga pul to’lanmasligi
3%
Minnatdorchilik bildirilmasligi
 
Minnatdorchilik bildirilmasligi
16%
Adolatning yo’qligi
 
Adolatning yo’qligi
1%
Nufuzli emas
 
Nufuzli emas
23%
Hech narsa
 
Hech narsa
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
14%
Yaqinlarim qo’llab-quvvatlamasligi
 
Yaqinlarim qo’llab-quvvatlamasligi
25%
Vaqt yo’qligi
 
Vaqt yo’qligi
7%
Xohish yo’qligi
 
Xohish yo’qligi
5%
Bunga pul to’lanmasligi
 
Bunga pul to’lanmasligi
4%
Minnatdorchilik bildirilmasligi
 
Minnatdorchilik bildirilmasligi
12%
Adolatning yo’qligi
 
Adolatning yo’qligi
4%
Nufuzli emas
 
Nufuzli emas
26%
Hech narsa
 
Hech narsa
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
10%
Yaqinlarim qo’llab-quvvatlamasligi
 
Yaqinlarim qo’llab-quvvatlamasligi
30%
Vaqt yo’qligi
 
Vaqt yo’qligi
6%
Xohish yo’qligi
 
Xohish yo’qligi
7%
Bunga pul to’lanmasligi
 
Bunga pul to’lanmasligi
3%
Minnatdorchilik bildirilmasligi
 
Minnatdorchilik bildirilmasligi
13%
Adolatning yo’qligi
 
Adolatning yo’qligi
2%
Nufuzli emas
 
Nufuzli emas
24%
Hech narsa
 
Hech narsa
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
7%
Yaqinlarim qo’llab-quvvatlamasligi
 
Yaqinlarim qo’llab-quvvatlamasligi
29%
Vaqt yo’qligi
 
Vaqt yo’qligi
4%
Xohish yo’qligi
 
Xohish yo’qligi
8%
Bunga pul to’lanmasligi
 
Bunga pul to’lanmasligi
2%
Minnatdorchilik bildirilmasligi
 
Minnatdorchilik bildirilmasligi
22%
Adolatning yo’qligi
 
Adolatning yo’qligi
1%
Nufuzli emas
 
Nufuzli emas
20%
Hech narsa
 
Hech narsa
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
5%
Yaqinlarim qo’llab-quvvatlamasligi
 
Yaqinlarim qo’llab-quvvatlamasligi
27%
Vaqt yo’qligi
 
Vaqt yo’qligi
3%
Xohish yo’qligi
 
Xohish yo’qligi
9%
Bunga pul to’lanmasligi
 
Bunga pul to’lanmasligi
3%
Minnatdorchilik bildirilmasligi
 
Minnatdorchilik bildirilmasligi
32%
Adolatning yo’qligi
 
Adolatning yo’qligi
2%
Nufuzli emas
 
Nufuzli emas
14%
Hech narsa
 
Hech narsa
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
4%
Yaqinlarim qo’llab-quvvatlamasligi
 
Yaqinlarim qo’llab-quvvatlamasligi
33%
Vaqt yo’qligi
 
Vaqt yo’qligi
2%
Xohish yo’qligi
 
Xohish yo’qligi
8%
Bunga pul to’lanmasligi
 
Bunga pul to’lanmasligi
3%
Minnatdorchilik bildirilmasligi
 
Minnatdorchilik bildirilmasligi
31%
Adolatning yo’qligi
 
Adolatning yo’qligi
2%
Nufuzli emas
 
Nufuzli emas
14%
Hech narsa
 
Hech narsa
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
2%
Yaqinlarim qo’llab-quvvatlamasligi
 
Yaqinlarim qo’llab-quvvatlamasligi
36%
Vaqt yo’qligi
 
Vaqt yo’qligi
2%
Xohish yo’qligi
 
Xohish yo’qligi
5%
Bunga pul to’lanmasligi
 
Bunga pul to’lanmasligi
3%
Minnatdorchilik bildirilmasligi
 
Minnatdorchilik bildirilmasligi
31%
Adolatning yo’qligi
 
Adolatning yo’qligi
2%
Nufuzli emas
 
Nufuzli emas
15%
Hech narsa
 
Hech narsa
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
8%
Yaqinlarim qo’llab-quvvatlamasligi
 
Yaqinlarim qo’llab-quvvatlamasligi
29%
Vaqt yo’qligi
 
Vaqt yo’qligi
4%
Xohish yo’qligi
 
Xohish yo’qligi
8%
Bunga pul to’lanmasligi
 
Bunga pul to’lanmasligi
3%
Minnatdorchilik bildirilmasligi
 
Minnatdorchilik bildirilmasligi
22%
Adolatning yo’qligi
 
Adolatning yo’qligi
2%
Nufuzli emas
 
Nufuzli emas
20%
Hech narsa
 
Hech narsa
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
FEB 4. 2020
7. Ijtimoiy faol bo’lishga Sizni nima undagan bo’lardi? / Что мотивировало бы Тебя быть социально активным/ой?
5488 berilgan savollardan 5662 ga javob berdilar
Erkak
16%
Jamoamni qo’llab-quvvatlashi
 
Jamoamni qo’llab-quvvatlashi
2%
Faxriy yorliq/sertifikatlar olish
 
Faxriy yorliq/sertifikatlar olish
3%
Minnatdorchilik bildirilishi
 
Minnatdorchilik bildirilishi
10%
Mamlakat bo’ylab sayohat
 
Mamlakat bo’ylab sayohat
9%
Ishimni omma oldida tan olinishi
 
Ishimni omma oldida tan olinishi
12%
Qandaydir imtiyozlarga ega bo’lish
 
Qandaydir imtiyozlarga ega bo’lish
8%
Muhim tadbir/ uchrashuvlarga kirish
 
Muhim tadbir/ uchrashuvlarga kirish
28%
O’z ishimdan mamnunlik
 
O’z ishimdan mamnunlik
8%
Ishimga haq to’lanishi
 
Ishimga haq to’lanishi
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Ayol
15%
Jamoamni qo’llab-quvvatlashi
 
Jamoamni qo’llab-quvvatlashi
4%
Faxriy yorliq/sertifikatlar olish
 
Faxriy yorliq/sertifikatlar olish
2%
Minnatdorchilik bildirilishi
 
Minnatdorchilik bildirilishi
15%
Mamlakat bo’ylab sayohat
 
Mamlakat bo’ylab sayohat
6%
Ishimni omma oldida tan olinishi
 
Ishimni omma oldida tan olinishi
15%
Qandaydir imtiyozlarga ega bo’lish
 
Qandaydir imtiyozlarga ega bo’lish
9%
Muhim tadbir/ uchrashuvlarga kirish
 
Muhim tadbir/ uchrashuvlarga kirish
25%
O’z ishimdan mamnunlik
 
O’z ishimdan mamnunlik
6%
Ishimga haq to’lanishi
 
Ishimga haq to’lanishi
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
34%
Jamoamni qo’llab-quvvatlashi
 
Jamoamni qo’llab-quvvatlashi
13%
Faxriy yorliq/sertifikatlar olish
 
Faxriy yorliq/sertifikatlar olish
3%
Minnatdorchilik bildirilishi
 
Minnatdorchilik bildirilishi
16%
Mamlakat bo’ylab sayohat
 
Mamlakat bo’ylab sayohat
8%
Ishimni omma oldida tan olinishi
 
Ishimni omma oldida tan olinishi
6%
Qandaydir imtiyozlarga ega bo’lish
 
Qandaydir imtiyozlarga ega bo’lish
5%
Muhim tadbir/ uchrashuvlarga kirish
 
Muhim tadbir/ uchrashuvlarga kirish
9%
O’z ishimdan mamnunlik
 
O’z ishimdan mamnunlik
3%
Ishimga haq to’lanishi
 
Ishimga haq to’lanishi
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
19%
Jamoamni qo’llab-quvvatlashi
 
Jamoamni qo’llab-quvvatlashi
4%
Faxriy yorliq/sertifikatlar olish
 
Faxriy yorliq/sertifikatlar olish
3%
Minnatdorchilik bildirilishi
 
Minnatdorchilik bildirilishi
14%
Mamlakat bo’ylab sayohat
 
Mamlakat bo’ylab sayohat
7%
Ishimni omma oldida tan olinishi
 
Ishimni omma oldida tan olinishi
15%
Qandaydir imtiyozlarga ega bo’lish
 
Qandaydir imtiyozlarga ega bo’lish
9%
Muhim tadbir/ uchrashuvlarga kirish
 
Muhim tadbir/ uchrashuvlarga kirish
21%
O’z ishimdan mamnunlik
 
O’z ishimdan mamnunlik
5%
Ishimga haq to’lanishi
 
Ishimga haq to’lanishi
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
13%
Jamoamni qo’llab-quvvatlashi
 
Jamoamni qo’llab-quvvatlashi
3%
Faxriy yorliq/sertifikatlar olish
 
Faxriy yorliq/sertifikatlar olish
2%
Minnatdorchilik bildirilishi
 
Minnatdorchilik bildirilishi
12%
Mamlakat bo’ylab sayohat
 
Mamlakat bo’ylab sayohat
8%
Ishimni omma oldida tan olinishi
 
Ishimni omma oldida tan olinishi
14%
Qandaydir imtiyozlarga ega bo’lish
 
Qandaydir imtiyozlarga ega bo’lish
9%
Muhim tadbir/ uchrashuvlarga kirish
 
Muhim tadbir/ uchrashuvlarga kirish
26%
O’z ishimdan mamnunlik
 
O’z ishimdan mamnunlik
7%
Ishimga haq to’lanishi
 
Ishimga haq to’lanishi
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
13%
Jamoamni qo’llab-quvvatlashi
 
Jamoamni qo’llab-quvvatlashi
1%
Faxriy yorliq/sertifikatlar olish
 
Faxriy yorliq/sertifikatlar olish
3%
Minnatdorchilik bildirilishi
 
Minnatdorchilik bildirilishi
9%
Mamlakat bo’ylab sayohat
 
Mamlakat bo’ylab sayohat
9%
Ishimni omma oldida tan olinishi
 
Ishimni omma oldida tan olinishi
11%
Qandaydir imtiyozlarga ega bo’lish
 
Qandaydir imtiyozlarga ega bo’lish
7%
Muhim tadbir/ uchrashuvlarga kirish
 
Muhim tadbir/ uchrashuvlarga kirish
33%
O’z ishimdan mamnunlik
 
O’z ishimdan mamnunlik
10%
Ishimga haq to’lanishi
 
Ishimga haq to’lanishi
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
12%
Jamoamni qo’llab-quvvatlashi
 
Jamoamni qo’llab-quvvatlashi
2%
Faxriy yorliq/sertifikatlar olish
 
Faxriy yorliq/sertifikatlar olish
3%
Minnatdorchilik bildirilishi
 
Minnatdorchilik bildirilishi
8%
Mamlakat bo’ylab sayohat
 
Mamlakat bo’ylab sayohat
8%
Ishimni omma oldida tan olinishi
 
Ishimni omma oldida tan olinishi
10%
Qandaydir imtiyozlarga ega bo’lish
 
Qandaydir imtiyozlarga ega bo’lish
7%
Muhim tadbir/ uchrashuvlarga kirish
 
Muhim tadbir/ uchrashuvlarga kirish
34%
O’z ishimdan mamnunlik
 
O’z ishimdan mamnunlik
11%
Ishimga haq to’lanishi
 
Ishimga haq to’lanishi
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
14%
Jamoamni qo’llab-quvvatlashi
 
Jamoamni qo’llab-quvvatlashi
1%
Faxriy yorliq/sertifikatlar olish
 
Faxriy yorliq/sertifikatlar olish
2%
Minnatdorchilik bildirilishi
 
Minnatdorchilik bildirilishi
12%
Mamlakat bo’ylab sayohat
 
Mamlakat bo’ylab sayohat
9%
Ishimni omma oldida tan olinishi
 
Ishimni omma oldida tan olinishi
7%
Qandaydir imtiyozlarga ega bo’lish
 
Qandaydir imtiyozlarga ega bo’lish
7%
Muhim tadbir/ uchrashuvlarga kirish
 
Muhim tadbir/ uchrashuvlarga kirish
34%
O’z ishimdan mamnunlik
 
O’z ishimdan mamnunlik
11%
Ishimga haq to’lanishi
 
Ishimga haq to’lanishi
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
15%
Jamoamni qo’llab-quvvatlashi
 
Jamoamni qo’llab-quvvatlashi
3%
Faxriy yorliq/sertifikatlar olish
 
Faxriy yorliq/sertifikatlar olish
3%
Minnatdorchilik bildirilishi
 
Minnatdorchilik bildirilishi
12%
Mamlakat bo’ylab sayohat
 
Mamlakat bo’ylab sayohat
8%
Ishimni omma oldida tan olinishi
 
Ishimni omma oldida tan olinishi
13%
Qandaydir imtiyozlarga ega bo’lish
 
Qandaydir imtiyozlarga ega bo’lish
8%
Muhim tadbir/ uchrashuvlarga kirish
 
Muhim tadbir/ uchrashuvlarga kirish
27%
O’z ishimdan mamnunlik
 
O’z ishimdan mamnunlik
7%
Ishimga haq to’lanishi
 
Ishimga haq to’lanishi
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Правительство намерено использовать Ю-Репорт для диалога с молодёжью
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar