INNOVATSIYA / ИННОВАЦИЯ
O’zbekistonda Start-up loyihalari qanday rivojlanmoqda? / Как развиваются Start-up проекты в Узбекистане?
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 8 savollar
20% javoblar ulushi
8283 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 40785 so'raldi
Dec 17. 2019
1. Sizningcha, Start-up (startap) loyiha bu nima? / Что такое Start-up (стартап) проект, по-Твоему?
Dec 17. 2019
2. O’zbekistonda muvaffaqiyatli Start-up loyihalari mavjud deb o’ylaysizmi? / Считаешь ли Ты, что в Узбекистане есть успешные Start-Up проекты?
Dec 17. 2019
3. Siz o’z startap loyihangizni yaratganmisiz yoki ishtirok etganmsiz? / Ты создавал/а свои стартапы или участвовал/а в их создании?
Dec 17. 2019
4. Sizningcha, O'zbekistonda yoshlar o'zlarining start-up loyihalarini ochishlari uchun zarur sharoitlar bormi? / Считаешь ли Ты, в Узбекистане у молодежи есть необходимые условия для открытия своих Start-Up проектов?
Dec 17. 2019
5. Sizningcha, mamlakatimizda startaplarning rivojlanishidagi eng katta to’siq nima? / В чём, по-Твоему, самое большое препятствие для развития стартапов в стране?
Dec 17. 2019
6. MAMLAKAT IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH uchun birinchi navbatda qaysi sohada start-up loyihalarini rivojlantirish kerak? / B какой области, в первую очередь, нужно развивать Start up проекты ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ?
Dec 17. 2019
7. Sizningcha, mamlakatda muvaffaqiyatli start-up loyihalarini ko'paytirish uchun BIRINCHI navbatda nima kerak? / Как Ты думаешь, что необходимо В ПЕРВУЮ очередь для увеличения успешных Start-Up проектов в стране?
Dec 17. 2019
8. Maktablar/universitetlarning o'quv dasturiga Biznes/Tadbirkorlik asoslari fanini kiritish kerakmi? / Нужно ли ввести в учебную программу школ/университетов Основы бизнеса/предпринимательства?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

DEC 17. 2019
1. Sizningcha, Start-up (startap) loyiha bu nima? / Что такое Start-up (стартап) проект, по-Твоему?
8283 berilgan savollardan 40785 ga javob berdilar
Erkak
22%
Kichik biznes
 
Kichik biznes
33%
Innovatsion biznes
 
Innovatsion biznes
13%
Har qanday yangi kompaniya
 
Har qanday yangi kompaniya
3%
Onlayn biznes
 
Onlayn biznes
7%
IT sohasidagi loyiha
 
IT sohasidagi loyiha
2%
Bankda kredit olish
 
Bankda kredit olish
20%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
20%
Kichik biznes
 
Kichik biznes
31%
Innovatsion biznes
 
Innovatsion biznes
11%
Har qanday yangi kompaniya
 
Har qanday yangi kompaniya
5%
Onlayn biznes
 
Onlayn biznes
5%
IT sohasidagi loyiha
 
IT sohasidagi loyiha
1%
Bankda kredit olish
 
Bankda kredit olish
27%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
27%
Kichik biznes
 
Kichik biznes
26%
Innovatsion biznes
 
Innovatsion biznes
7%
Har qanday yangi kompaniya
 
Har qanday yangi kompaniya
4%
Onlayn biznes
 
Onlayn biznes
6%
IT sohasidagi loyiha
 
IT sohasidagi loyiha
1%
Bankda kredit olish
 
Bankda kredit olish
28%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
23%
Kichik biznes
 
Kichik biznes
30%
Innovatsion biznes
 
Innovatsion biznes
12%
Har qanday yangi kompaniya
 
Har qanday yangi kompaniya
4%
Onlayn biznes
 
Onlayn biznes
6%
IT sohasidagi loyiha
 
IT sohasidagi loyiha
2%
Bankda kredit olish
 
Bankda kredit olish
23%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
21%
Kichik biznes
 
Kichik biznes
34%
Innovatsion biznes
 
Innovatsion biznes
11%
Har qanday yangi kompaniya
 
Har qanday yangi kompaniya
3%
Onlayn biznes
 
Onlayn biznes
7%
IT sohasidagi loyiha
 
IT sohasidagi loyiha
1%
Bankda kredit olish
 
Bankda kredit olish
21%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
17%
Kichik biznes
 
Kichik biznes
36%
Innovatsion biznes
 
Innovatsion biznes
15%
Har qanday yangi kompaniya
 
Har qanday yangi kompaniya
3%
Onlayn biznes
 
Onlayn biznes
6%
IT sohasidagi loyiha
 
IT sohasidagi loyiha
2%
Bankda kredit olish
 
Bankda kredit olish
22%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
14%
Kichik biznes
 
Kichik biznes
33%
Innovatsion biznes
 
Innovatsion biznes
17%
Har qanday yangi kompaniya
 
Har qanday yangi kompaniya
2%
Onlayn biznes
 
Onlayn biznes
7%
IT sohasidagi loyiha
 
IT sohasidagi loyiha
1%
Bankda kredit olish
 
Bankda kredit olish
27%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
14%
Kichik biznes
 
Kichik biznes
33%
Innovatsion biznes
 
Innovatsion biznes
17%
Har qanday yangi kompaniya
 
Har qanday yangi kompaniya
3%
Onlayn biznes
 
Onlayn biznes
8%
IT sohasidagi loyiha
 
IT sohasidagi loyiha
1%
Bankda kredit olish
 
Bankda kredit olish
24%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
21%
Kichik biznes
 
Kichik biznes
32%
Innovatsion biznes
 
Innovatsion biznes
12%
Har qanday yangi kompaniya
 
Har qanday yangi kompaniya
4%
Onlayn biznes
 
Onlayn biznes
7%
IT sohasidagi loyiha
 
IT sohasidagi loyiha
2%
Bankda kredit olish
 
Bankda kredit olish
22%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
DEC 17. 2019
2. O’zbekistonda muvaffaqiyatli Start-up loyihalari mavjud deb o’ylaysizmi? / Считаешь ли Ты, что в Узбекистане есть успешные Start-Up проекты?
7789 berilgan savollardan 8432 ga javob berdilar
Erkak
25%
Ha, ko’p
 
Ha, ko’p
48%
Ha, lekin kam
 
Ha, lekin kam
14%
Deyarli yo’q
 
Deyarli yo’q
5%
Yo’q
 
Yo’q
8%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
27%
Ha, ko’p
 
Ha, ko’p
47%
Ha, lekin kam
 
Ha, lekin kam
12%
Deyarli yo’q
 
Deyarli yo’q
4%
Yo’q
 
Yo’q
10%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
38%
Ha, ko’p
 
Ha, ko’p
40%
Ha, lekin kam
 
Ha, lekin kam
8%
Deyarli yo’q
 
Deyarli yo’q
4%
Yo’q
 
Yo’q
10%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
29%
Ha, ko’p
 
Ha, ko’p
47%
Ha, lekin kam
 
Ha, lekin kam
11%
Deyarli yo’q
 
Deyarli yo’q
5%
Yo’q
 
Yo’q
8%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
25%
Ha, ko’p
 
Ha, ko’p
50%
Ha, lekin kam
 
Ha, lekin kam
12%
Deyarli yo’q
 
Deyarli yo’q
5%
Yo’q
 
Yo’q
8%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
20%
Ha, ko’p
 
Ha, ko’p
47%
Ha, lekin kam
 
Ha, lekin kam
18%
Deyarli yo’q
 
Deyarli yo’q
7%
Yo’q
 
Yo’q
9%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
19%
Ha, ko’p
 
Ha, ko’p
46%
Ha, lekin kam
 
Ha, lekin kam
16%
Deyarli yo’q
 
Deyarli yo’q
7%
Yo’q
 
Yo’q
12%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
14%
Ha, ko’p
 
Ha, ko’p
44%
Ha, lekin kam
 
Ha, lekin kam
23%
Deyarli yo’q
 
Deyarli yo’q
8%
Yo’q
 
Yo’q
11%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
26%
Ha, ko’p
 
Ha, ko’p
48%
Ha, lekin kam
 
Ha, lekin kam
13%
Deyarli yo’q
 
Deyarli yo’q
5%
Yo’q
 
Yo’q
8%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
DEC 17. 2019
3. Siz o’z startap loyihangizni yaratganmisiz yoki ishtirok etganmsiz? / Ты создавал/а свои стартапы или участвовал/а в их создании?
7548 berilgan savollardan 7823 ga javob berdilar
Erkak
7%
Ha, omadli ham
 
Ha, omadli ham
7%
Ha, lekin omadsiz bo’lgan
 
Ha, lekin omadsiz bo’lgan
59%
Yo’q, lekin xohlar edim
 
Yo’q, lekin xohlar edim
21%
Yo’q, chunki nimadan boshlashni bilm
 
Yo’q, chunki nimadan boshlashni bilm
6%
Yo’q, xohishim ham yo’q
 
Yo’q, xohishim ham yo’q

Ayol
5%
Ha, omadli ham
 
Ha, omadli ham
4%
Ha, lekin omadsiz bo’lgan
 
Ha, lekin omadsiz bo’lgan
57%
Yo’q, lekin xohlar edim
 
Yo’q, lekin xohlar edim
26%
Yo’q, chunki nimadan boshlashni bilm
 
Yo’q, chunki nimadan boshlashni bilm
8%
Yo’q, xohishim ham yo’q
 
Yo’q, xohishim ham yo’q
0-14
10%
Ha, omadli ham
 
Ha, omadli ham
5%
Ha, lekin omadsiz bo’lgan
 
Ha, lekin omadsiz bo’lgan
50%
Yo’q, lekin xohlar edim
 
Yo’q, lekin xohlar edim
24%
Yo’q, chunki nimadan boshlashni bilm
 
Yo’q, chunki nimadan boshlashni bilm
11%
Yo’q, xohishim ham yo’q
 
Yo’q, xohishim ham yo’q

15-19
6%
Ha, omadli ham
 
Ha, omadli ham
5%
Ha, lekin omadsiz bo’lgan
 
Ha, lekin omadsiz bo’lgan
59%
Yo’q, lekin xohlar edim
 
Yo’q, lekin xohlar edim
22%
Yo’q, chunki nimadan boshlashni bilm
 
Yo’q, chunki nimadan boshlashni bilm
8%
Yo’q, xohishim ham yo’q
 
Yo’q, xohishim ham yo’q

20-24
6%
Ha, omadli ham
 
Ha, omadli ham
6%
Ha, lekin omadsiz bo’lgan
 
Ha, lekin omadsiz bo’lgan
58%
Yo’q, lekin xohlar edim
 
Yo’q, lekin xohlar edim
24%
Yo’q, chunki nimadan boshlashni bilm
 
Yo’q, chunki nimadan boshlashni bilm
6%
Yo’q, xohishim ham yo’q
 
Yo’q, xohishim ham yo’q

25-30
6%
Ha, omadli ham
 
Ha, omadli ham
8%
Ha, lekin omadsiz bo’lgan
 
Ha, lekin omadsiz bo’lgan
57%
Yo’q, lekin xohlar edim
 
Yo’q, lekin xohlar edim
24%
Yo’q, chunki nimadan boshlashni bilm
 
Yo’q, chunki nimadan boshlashni bilm
5%
Yo’q, xohishim ham yo’q
 
Yo’q, xohishim ham yo’q

31-34
3%
Ha, omadli ham
 
Ha, omadli ham
7%
Ha, lekin omadsiz bo’lgan
 
Ha, lekin omadsiz bo’lgan
58%
Yo’q, lekin xohlar edim
 
Yo’q, lekin xohlar edim
24%
Yo’q, chunki nimadan boshlashni bilm
 
Yo’q, chunki nimadan boshlashni bilm
8%
Yo’q, xohishim ham yo’q
 
Yo’q, xohishim ham yo’q

35+
6%
Ha, omadli ham
 
Ha, omadli ham
5%
Ha, lekin omadsiz bo’lgan
 
Ha, lekin omadsiz bo’lgan
51%
Yo’q, lekin xohlar edim
 
Yo’q, lekin xohlar edim
27%
Yo’q, chunki nimadan boshlashni bilm
 
Yo’q, chunki nimadan boshlashni bilm
11%
Yo’q, xohishim ham yo’q
 
Yo’q, xohishim ham yo’q
6%
Ha, omadli ham
 
Ha, omadli ham
6%
Ha, lekin omadsiz bo’lgan
 
Ha, lekin omadsiz bo’lgan
57%
Yo’q, lekin xohlar edim
 
Yo’q, lekin xohlar edim
23%
Yo’q, chunki nimadan boshlashni bilm
 
Yo’q, chunki nimadan boshlashni bilm
7%
Yo’q, xohishim ham yo’q
 
Yo’q, xohishim ham yo’q
DEC 17. 2019
4. Sizningcha, O'zbekistonda yoshlar o'zlarining start-up loyihalarini ochishlari uchun zarur sharoitlar bormi? / Считаешь ли Ты, в Узбекистане у молодежи есть необходимые условия для открытия своих Start-Up проектов?
7329 berilgan savollardan 7557 ga javob berdilar
Erkak
22%
Ha, barcha sharoitlar bor
 
Ha, barcha sharoitlar bor
48%
Qisman bor
 
Qisman bor
20%
Yo’q, sharoit umuman yo’q
 
Yo’q, sharoit umuman yo’q
10%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
28%
Ha, barcha sharoitlar bor
 
Ha, barcha sharoitlar bor
49%
Qisman bor
 
Qisman bor
12%
Yo’q, sharoit umuman yo’q
 
Yo’q, sharoit umuman yo’q
11%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
36%
Ha, barcha sharoitlar bor
 
Ha, barcha sharoitlar bor
41%
Qisman bor
 
Qisman bor
15%
Yo’q, sharoit umuman yo’q
 
Yo’q, sharoit umuman yo’q
8%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
28%
Ha, barcha sharoitlar bor
 
Ha, barcha sharoitlar bor
49%
Qisman bor
 
Qisman bor
13%
Yo’q, sharoit umuman yo’q
 
Yo’q, sharoit umuman yo’q
10%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
24%
Ha, barcha sharoitlar bor
 
Ha, barcha sharoitlar bor
51%
Qisman bor
 
Qisman bor
15%
Yo’q, sharoit umuman yo’q
 
Yo’q, sharoit umuman yo’q
11%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
18%
Ha, barcha sharoitlar bor
 
Ha, barcha sharoitlar bor
50%
Qisman bor
 
Qisman bor
23%
Yo’q, sharoit umuman yo’q
 
Yo’q, sharoit umuman yo’q
9%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
16%
Ha, barcha sharoitlar bor
 
Ha, barcha sharoitlar bor
43%
Qisman bor
 
Qisman bor
29%
Yo’q, sharoit umuman yo’q
 
Yo’q, sharoit umuman yo’q
12%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
17%
Ha, barcha sharoitlar bor
 
Ha, barcha sharoitlar bor
44%
Qisman bor
 
Qisman bor
29%
Yo’q, sharoit umuman yo’q
 
Yo’q, sharoit umuman yo’q
11%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
25%
Ha, barcha sharoitlar bor
 
Ha, barcha sharoitlar bor
48%
Qisman bor
 
Qisman bor
17%
Yo’q, sharoit umuman yo’q
 
Yo’q, sharoit umuman yo’q
10%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
DEC 17. 2019
5. Sizningcha, mamlakatimizda startaplarning rivojlanishidagi eng katta to’siq nima? / В чём, по-Твоему, самое большое препятствие для развития стартапов в стране?
7077 berilgan savollardan 7337 ga javob berdilar
Erkak
21%
Startap nimaligini bilmaslik
 
Startap nimaligini bilmaslik
9%
Davlat qo’llab-quvvatlamasligi
 
Davlat qo’llab-quvvatlamasligi
8%
Startaplarga qiziqish yo’qligi
 
Startaplarga qiziqish yo’qligi
6%
Yoshlarda g’oya yo’qligi
 
Yoshlarda g’oya yo’qligi
11%
Yoshlarda bilim/malaka yo’qligi
 
Yoshlarda bilim/malaka yo’qligi
23%
Qog’ozbozlikning ko’pligi
 
Qog’ozbozlikning ko’pligi
7%
Banklar kredit bermasligi
 
Banklar kredit bermasligi
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
3%
Hech qanday to’siq yo’q
 
Hech qanday to’siq yo’q
5%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
27%
Startap nimaligini bilmaslik
 
Startap nimaligini bilmaslik
7%
Davlat qo’llab-quvvatlamasligi
 
Davlat qo’llab-quvvatlamasligi
10%
Startaplarga qiziqish yo’qligi
 
Startaplarga qiziqish yo’qligi
6%
Yoshlarda g’oya yo’qligi
 
Yoshlarda g’oya yo’qligi
11%
Yoshlarda bilim/malaka yo’qligi
 
Yoshlarda bilim/malaka yo’qligi
22%
Qog’ozbozlikning ko’pligi
 
Qog’ozbozlikning ko’pligi
4%
Banklar kredit bermasligi
 
Banklar kredit bermasligi
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
3%
Hech qanday to’siq yo’q
 
Hech qanday to’siq yo’q
7%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
34%
Startap nimaligini bilmaslik
 
Startap nimaligini bilmaslik
12%
Davlat qo’llab-quvvatlamasligi
 
Davlat qo’llab-quvvatlamasligi
9%
Startaplarga qiziqish yo’qligi
 
Startaplarga qiziqish yo’qligi
8%
Yoshlarda g’oya yo’qligi
 
Yoshlarda g’oya yo’qligi
6%
Yoshlarda bilim/malaka yo’qligi
 
Yoshlarda bilim/malaka yo’qligi
9%
Qog’ozbozlikning ko’pligi
 
Qog’ozbozlikning ko’pligi
2%
Banklar kredit bermasligi
 
Banklar kredit bermasligi
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
6%
Hech qanday to’siq yo’q
 
Hech qanday to’siq yo’q
10%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
27%
Startap nimaligini bilmaslik
 
Startap nimaligini bilmaslik
9%
Davlat qo’llab-quvvatlamasligi
 
Davlat qo’llab-quvvatlamasligi
11%
Startaplarga qiziqish yo’qligi
 
Startaplarga qiziqish yo’qligi
7%
Yoshlarda g’oya yo’qligi
 
Yoshlarda g’oya yo’qligi
11%
Yoshlarda bilim/malaka yo’qligi
 
Yoshlarda bilim/malaka yo’qligi
19%
Qog’ozbozlikning ko’pligi
 
Qog’ozbozlikning ko’pligi
3%
Banklar kredit bermasligi
 
Banklar kredit bermasligi
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
3%
Hech qanday to’siq yo’q
 
Hech qanday to’siq yo’q
7%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
25%
Startap nimaligini bilmaslik
 
Startap nimaligini bilmaslik
8%
Davlat qo’llab-quvvatlamasligi
 
Davlat qo’llab-quvvatlamasligi
8%
Startaplarga qiziqish yo’qligi
 
Startaplarga qiziqish yo’qligi
6%
Yoshlarda g’oya yo’qligi
 
Yoshlarda g’oya yo’qligi
11%
Yoshlarda bilim/malaka yo’qligi
 
Yoshlarda bilim/malaka yo’qligi
25%
Qog’ozbozlikning ko’pligi
 
Qog’ozbozlikning ko’pligi
6%
Banklar kredit bermasligi
 
Banklar kredit bermasligi
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
3%
Hech qanday to’siq yo’q
 
Hech qanday to’siq yo’q
5%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
17%
Startap nimaligini bilmaslik
 
Startap nimaligini bilmaslik
9%
Davlat qo’llab-quvvatlamasligi
 
Davlat qo’llab-quvvatlamasligi
5%
Startaplarga qiziqish yo’qligi
 
Startaplarga qiziqish yo’qligi
5%
Yoshlarda g’oya yo’qligi
 
Yoshlarda g’oya yo’qligi
12%
Yoshlarda bilim/malaka yo’qligi
 
Yoshlarda bilim/malaka yo’qligi
28%
Qog’ozbozlikning ko’pligi
 
Qog’ozbozlikning ko’pligi
12%
Banklar kredit bermasligi
 
Banklar kredit bermasligi
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
2%
Hech qanday to’siq yo’q
 
Hech qanday to’siq yo’q
5%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
13%
Startap nimaligini bilmaslik
 
Startap nimaligini bilmaslik
5%
Davlat qo’llab-quvvatlamasligi
 
Davlat qo’llab-quvvatlamasligi
8%
Startaplarga qiziqish yo’qligi
 
Startaplarga qiziqish yo’qligi
6%
Yoshlarda g’oya yo’qligi
 
Yoshlarda g’oya yo’qligi
16%
Yoshlarda bilim/malaka yo’qligi
 
Yoshlarda bilim/malaka yo’qligi
27%
Qog’ozbozlikning ko’pligi
 
Qog’ozbozlikning ko’pligi
11%
Banklar kredit bermasligi
 
Banklar kredit bermasligi
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
2%
Hech qanday to’siq yo’q
 
Hech qanday to’siq yo’q
6%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
16%
Startap nimaligini bilmaslik
 
Startap nimaligini bilmaslik
9%
Davlat qo’llab-quvvatlamasligi
 
Davlat qo’llab-quvvatlamasligi
8%
Startaplarga qiziqish yo’qligi
 
Startaplarga qiziqish yo’qligi
6%
Yoshlarda g’oya yo’qligi
 
Yoshlarda g’oya yo’qligi
16%
Yoshlarda bilim/malaka yo’qligi
 
Yoshlarda bilim/malaka yo’qligi
26%
Qog’ozbozlikning ko’pligi
 
Qog’ozbozlikning ko’pligi
6%
Banklar kredit bermasligi
 
Banklar kredit bermasligi
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
3%
Hech qanday to’siq yo’q
 
Hech qanday to’siq yo’q
4%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
24%
Startap nimaligini bilmaslik
 
Startap nimaligini bilmaslik
8%
Davlat qo’llab-quvvatlamasligi
 
Davlat qo’llab-quvvatlamasligi
9%
Startaplarga qiziqish yo’qligi
 
Startaplarga qiziqish yo’qligi
6%
Yoshlarda g’oya yo’qligi
 
Yoshlarda g’oya yo’qligi
11%
Yoshlarda bilim/malaka yo’qligi
 
Yoshlarda bilim/malaka yo’qligi
22%
Qog’ozbozlikning ko’pligi
 
Qog’ozbozlikning ko’pligi
6%
Banklar kredit bermasligi
 
Banklar kredit bermasligi
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
3%
Hech qanday to’siq yo’q
 
Hech qanday to’siq yo’q
6%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
DEC 17. 2019
6. MAMLAKAT IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH uchun birinchi navbatda qaysi sohada start-up loyihalarini rivojlantirish kerak? / B какой области, в первую очередь, нужно развивать Start up проекты ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ?
6766 berilgan savollardan 7026 ga javob berdilar
Erkak
28%
IT/ Telekommunikatsiya
 
IT/ Telekommunikatsiya
4%
Sun’iy intellekt
 
Sun’iy intellekt
3%
Biotexnologiya va gen injeneriyasi
 
Biotexnologiya va gen injeneriyasi
5%
Sog’liqni saqlash
 
Sog’liqni saqlash
6%
Energetika
 
Energetika
3%
Oziq-ovqat
 
Oziq-ovqat
6%
Qishloq xo’jaligi
 
Qishloq xo’jaligi
32%
Ta’lim
 
Ta’lim
4%
Transport va uy-joylar
 
Transport va uy-joylar
1%
Dizayn
 
Dizayn
8%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Ayol
16%
IT/ Telekommunikatsiya
 
IT/ Telekommunikatsiya
4%
Sun’iy intellekt
 
Sun’iy intellekt
3%
Biotexnologiya va gen injeneriyasi
 
Biotexnologiya va gen injeneriyasi
11%
Sog’liqni saqlash
 
Sog’liqni saqlash
3%
Energetika
 
Energetika
5%
Oziq-ovqat
 
Oziq-ovqat
6%
Qishloq xo’jaligi
 
Qishloq xo’jaligi
40%
Ta’lim
 
Ta’lim
3%
Transport va uy-joylar
 
Transport va uy-joylar
2%
Dizayn
 
Dizayn
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
21%
IT/ Telekommunikatsiya
 
IT/ Telekommunikatsiya
5%
Sun’iy intellekt
 
Sun’iy intellekt
4%
Biotexnologiya va gen injeneriyasi
 
Biotexnologiya va gen injeneriyasi
6%
Sog’liqni saqlash
 
Sog’liqni saqlash
4%
Energetika
 
Energetika
3%
Oziq-ovqat
 
Oziq-ovqat
4%
Qishloq xo’jaligi
 
Qishloq xo’jaligi
31%
Ta’lim
 
Ta’lim
4%
Transport va uy-joylar
 
Transport va uy-joylar
6%
Dizayn
 
Dizayn
11%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
24%
IT/ Telekommunikatsiya
 
IT/ Telekommunikatsiya
4%
Sun’iy intellekt
 
Sun’iy intellekt
3%
Biotexnologiya va gen injeneriyasi
 
Biotexnologiya va gen injeneriyasi
8%
Sog’liqni saqlash
 
Sog’liqni saqlash
4%
Energetika
 
Energetika
3%
Oziq-ovqat
 
Oziq-ovqat
5%
Qishloq xo’jaligi
 
Qishloq xo’jaligi
35%
Ta’lim
 
Ta’lim
4%
Transport va uy-joylar
 
Transport va uy-joylar
2%
Dizayn
 
Dizayn
8%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
24%
IT/ Telekommunikatsiya
 
IT/ Telekommunikatsiya
5%
Sun’iy intellekt
 
Sun’iy intellekt
3%
Biotexnologiya va gen injeneriyasi
 
Biotexnologiya va gen injeneriyasi
6%
Sog’liqni saqlash
 
Sog’liqni saqlash
5%
Energetika
 
Energetika
4%
Oziq-ovqat
 
Oziq-ovqat
6%
Qishloq xo’jaligi
 
Qishloq xo’jaligi
38%
Ta’lim
 
Ta’lim
3%
Transport va uy-joylar
 
Transport va uy-joylar
1%
Dizayn
 
Dizayn
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
25%
IT/ Telekommunikatsiya
 
IT/ Telekommunikatsiya
3%
Sun’iy intellekt
 
Sun’iy intellekt
2%
Biotexnologiya va gen injeneriyasi
 
Biotexnologiya va gen injeneriyasi
7%
Sog’liqni saqlash
 
Sog’liqni saqlash
7%
Energetika
 
Energetika
4%
Oziq-ovqat
 
Oziq-ovqat
8%
Qishloq xo’jaligi
 
Qishloq xo’jaligi
31%
Ta’lim
 
Ta’lim
4%
Transport va uy-joylar
 
Transport va uy-joylar
1%
Dizayn
 
Dizayn
8%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
22%
IT/ Telekommunikatsiya
 
IT/ Telekommunikatsiya
3%
Sun’iy intellekt
 
Sun’iy intellekt
2%
Biotexnologiya va gen injeneriyasi
 
Biotexnologiya va gen injeneriyasi
8%
Sog’liqni saqlash
 
Sog’liqni saqlash
6%
Energetika
 
Energetika
3%
Oziq-ovqat
 
Oziq-ovqat
7%
Qishloq xo’jaligi
 
Qishloq xo’jaligi
37%
Ta’lim
 
Ta’lim
2%
Transport va uy-joylar
 
Transport va uy-joylar
0%
Dizayn
 
Dizayn
9%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
17%
IT/ Telekommunikatsiya
 
IT/ Telekommunikatsiya
1%
Sun’iy intellekt
 
Sun’iy intellekt
5%
Biotexnologiya va gen injeneriyasi
 
Biotexnologiya va gen injeneriyasi
7%
Sog’liqni saqlash
 
Sog’liqni saqlash
12%
Energetika
 
Energetika
3%
Oziq-ovqat
 
Oziq-ovqat
7%
Qishloq xo’jaligi
 
Qishloq xo’jaligi
35%
Ta’lim
 
Ta’lim
3%
Transport va uy-joylar
 
Transport va uy-joylar
0%
Dizayn
 
Dizayn
9%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
24%
IT/ Telekommunikatsiya
 
IT/ Telekommunikatsiya
4%
Sun’iy intellekt
 
Sun’iy intellekt
3%
Biotexnologiya va gen injeneriyasi
 
Biotexnologiya va gen injeneriyasi
7%
Sog’liqni saqlash
 
Sog’liqni saqlash
5%
Energetika
 
Energetika
4%
Oziq-ovqat
 
Oziq-ovqat
6%
Qishloq xo’jaligi
 
Qishloq xo’jaligi
35%
Ta’lim
 
Ta’lim
3%
Transport va uy-joylar
 
Transport va uy-joylar
2%
Dizayn
 
Dizayn
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
DEC 17. 2019
7. Sizningcha, mamlakatda muvaffaqiyatli start-up loyihalarini ko'paytirish uchun BIRINCHI navbatda nima kerak? / Как Ты думаешь, что необходимо В ПЕРВУЮ очередь для увеличения успешных Start-Up проектов в стране?
6442 berilgan savollardan 6629 ga javob berdilar
Erkak
25%
Moddiy yordam
 
Moddiy yordam
10%
Qonunchilikni soddalashtirish
 
Qonunchilikni soddalashtirish
6%
Soliqlarda imtiyozlar
 
Soliqlarda imtiyozlar
19%
Ta’lim tizimini yaxshilash
 
Ta’lim tizimini yaxshilash
16%
Startaplar bo’yicha o’quv kurslari
 
Startaplar bo’yicha o’quv kurslari
3%
Startaplarni muhokama platformalari
 
Startaplarni muhokama platformalari
4%
Startaplar uchun umumiy portal
 
Startaplar uchun umumiy portal
12%
Chet el startaperlari bn tajriba
 
Chet el startaperlari bn tajriba
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Ayol
23%
Moddiy yordam
 
Moddiy yordam
6%
Qonunchilikni soddalashtirish
 
Qonunchilikni soddalashtirish
5%
Soliqlarda imtiyozlar
 
Soliqlarda imtiyozlar
17%
Ta’lim tizimini yaxshilash
 
Ta’lim tizimini yaxshilash
23%
Startaplar bo’yicha o’quv kurslari
 
Startaplar bo’yicha o’quv kurslari
3%
Startaplarni muhokama platformalari
 
Startaplarni muhokama platformalari
2%
Startaplar uchun umumiy portal
 
Startaplar uchun umumiy portal
18%
Chet el startaperlari bn tajriba
 
Chet el startaperlari bn tajriba
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
24%
Moddiy yordam
 
Moddiy yordam
3%
Qonunchilikni soddalashtirish
 
Qonunchilikni soddalashtirish
5%
Soliqlarda imtiyozlar
 
Soliqlarda imtiyozlar
20%
Ta’lim tizimini yaxshilash
 
Ta’lim tizimini yaxshilash
25%
Startaplar bo’yicha o’quv kurslari
 
Startaplar bo’yicha o’quv kurslari
2%
Startaplarni muhokama platformalari
 
Startaplarni muhokama platformalari
3%
Startaplar uchun umumiy portal
 
Startaplar uchun umumiy portal
13%
Chet el startaperlari bn tajriba
 
Chet el startaperlari bn tajriba
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
25%
Moddiy yordam
 
Moddiy yordam
7%
Qonunchilikni soddalashtirish
 
Qonunchilikni soddalashtirish
5%
Soliqlarda imtiyozlar
 
Soliqlarda imtiyozlar
17%
Ta’lim tizimini yaxshilash
 
Ta’lim tizimini yaxshilash
19%
Startaplar bo’yicha o’quv kurslari
 
Startaplar bo’yicha o’quv kurslari
3%
Startaplarni muhokama platformalari
 
Startaplarni muhokama platformalari
3%
Startaplar uchun umumiy portal
 
Startaplar uchun umumiy portal
17%
Chet el startaperlari bn tajriba
 
Chet el startaperlari bn tajriba
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
24%
Moddiy yordam
 
Moddiy yordam
8%
Qonunchilikni soddalashtirish
 
Qonunchilikni soddalashtirish
5%
Soliqlarda imtiyozlar
 
Soliqlarda imtiyozlar
18%
Ta’lim tizimini yaxshilash
 
Ta’lim tizimini yaxshilash
20%
Startaplar bo’yicha o’quv kurslari
 
Startaplar bo’yicha o’quv kurslari
3%
Startaplarni muhokama platformalari
 
Startaplarni muhokama platformalari
3%
Startaplar uchun umumiy portal
 
Startaplar uchun umumiy portal
15%
Chet el startaperlari bn tajriba
 
Chet el startaperlari bn tajriba
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
25%
Moddiy yordam
 
Moddiy yordam
12%
Qonunchilikni soddalashtirish
 
Qonunchilikni soddalashtirish
7%
Soliqlarda imtiyozlar
 
Soliqlarda imtiyozlar
19%
Ta’lim tizimini yaxshilash
 
Ta’lim tizimini yaxshilash
15%
Startaplar bo’yicha o’quv kurslari
 
Startaplar bo’yicha o’quv kurslari
2%
Startaplarni muhokama platformalari
 
Startaplarni muhokama platformalari
3%
Startaplar uchun umumiy portal
 
Startaplar uchun umumiy portal
9%
Chet el startaperlari bn tajriba
 
Chet el startaperlari bn tajriba
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
21%
Moddiy yordam
 
Moddiy yordam
11%
Qonunchilikni soddalashtirish
 
Qonunchilikni soddalashtirish
4%
Soliqlarda imtiyozlar
 
Soliqlarda imtiyozlar
26%
Ta’lim tizimini yaxshilash
 
Ta’lim tizimini yaxshilash
14%
Startaplar bo’yicha o’quv kurslari
 
Startaplar bo’yicha o’quv kurslari
3%
Startaplarni muhokama platformalari
 
Startaplarni muhokama platformalari
5%
Startaplar uchun umumiy portal
 
Startaplar uchun umumiy portal
10%
Chet el startaperlari bn tajriba
 
Chet el startaperlari bn tajriba
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
15%
Moddiy yordam
 
Moddiy yordam
14%
Qonunchilikni soddalashtirish
 
Qonunchilikni soddalashtirish
5%
Soliqlarda imtiyozlar
 
Soliqlarda imtiyozlar
25%
Ta’lim tizimini yaxshilash
 
Ta’lim tizimini yaxshilash
14%
Startaplar bo’yicha o’quv kurslari
 
Startaplar bo’yicha o’quv kurslari
3%
Startaplarni muhokama platformalari
 
Startaplarni muhokama platformalari
3%
Startaplar uchun umumiy portal
 
Startaplar uchun umumiy portal
14%
Chet el startaperlari bn tajriba
 
Chet el startaperlari bn tajriba
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
24%
Moddiy yordam
 
Moddiy yordam
8%
Qonunchilikni soddalashtirish
 
Qonunchilikni soddalashtirish
5%
Soliqlarda imtiyozlar
 
Soliqlarda imtiyozlar
19%
Ta’lim tizimini yaxshilash
 
Ta’lim tizimini yaxshilash
18%
Startaplar bo’yicha o’quv kurslari
 
Startaplar bo’yicha o’quv kurslari
3%
Startaplarni muhokama platformalari
 
Startaplarni muhokama platformalari
3%
Startaplar uchun umumiy portal
 
Startaplar uchun umumiy portal
15%
Chet el startaperlari bn tajriba
 
Chet el startaperlari bn tajriba
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
DEC 17. 2019
8. Maktablar/universitetlarning o'quv dasturiga Biznes/Tadbirkorlik asoslari fanini kiritish kerakmi? / Нужно ли ввести в учебную программу школ/университетов Основы бизнеса/предпринимательства?
6333 berilgan savollardan 6395 ga javob berdilar
Erkak
71%
Ha
 
Ha
11%
Yo'q
 
Yo'q
15%
Bizda allaqachon bor
 
Bizda allaqachon bor
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
66%
Ha
 
Ha
9%
Yo'q
 
Yo'q
20%
Bizda allaqachon bor
 
Bizda allaqachon bor
5%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
74%
Ha
 
Ha
11%
Yo'q
 
Yo'q
11%
Bizda allaqachon bor
 
Bizda allaqachon bor
5%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
66%
Ha
 
Ha
10%
Yo'q
 
Yo'q
20%
Bizda allaqachon bor
 
Bizda allaqachon bor
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
71%
Ha
 
Ha
12%
Yo'q
 
Yo'q
14%
Bizda allaqachon bor
 
Bizda allaqachon bor
4%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
73%
Ha
 
Ha
8%
Yo'q
 
Yo'q
16%
Bizda allaqachon bor
 
Bizda allaqachon bor
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
65%
Ha
 
Ha
12%
Yo'q
 
Yo'q
16%
Bizda allaqachon bor
 
Bizda allaqachon bor
6%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
69%
Ha
 
Ha
11%
Yo'q
 
Yo'q
15%
Bizda allaqachon bor
 
Bizda allaqachon bor
5%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
69%
Ha
 
Ha
11%
Yo'q
 
Yo'q
17%
Bizda allaqachon bor
 
Bizda allaqachon bor
4%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

O’zbekistonda Start-up loyihalari qanday rivojlanmoqda?
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar