JAMIYAT / ОБЩЕСТВО
Ajrashish oilaviy zo’ravonlikni hal qiladimi? / Является ли развод решением домашнего насилия?
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 12 savollar
22% javoblar ulushi
8382 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 37407 so'raldi
Dec 10. 2019
Oilaviy zo’ravonlik mavzusidagi so’rovni o’tishni xohlaysizmi? / Хочешь ли Ты пройти опрос на тему домашнего насилия?
Dec 10. 2019
1. Sizningcha, oilaviy zo’ravonlik nima? / Что, по-Твоему, домашнее насилие?
Dec 10. 2019
2. Siz oilaviy zo’ravonlikning guvohi bo’lganmisiz? / Ты был/а свидетелем случаев домашнего насилия?
Dec 10. 2019
3. Sizningcha, ajrashish oilaviy zo’ravonlik muammosini hal qiladimi? / Считаешь ли Ты, что развод является решением проблемы домашнего насилия?
Dec 10. 2019
4. Oilada zo’ravonlik bo’lsa ham, har qanday holatda farzandlar uchun oilani saqlab qolish kerak, degan fikrga qo’shilasizmi? /Согласен/а ли Ты, что ради детей нужно сохранять семью любой ценой, даже, если в семье есть домашнее насилие?
Dec 10. 2019
5. Оilaviy zo’ravonliklar sababli ajrashishga ariza topshirgan er-xotinlar o’rtasida yarashish uchun muddat berilishi kerakmi? / Нужен ли срок примирения между парами, кто подал на развод из-за причины домашнего насилия?
Dec 10. 2019
6. Оilaviy zo’ravonlik tufayli ajrashish uchun ariza topshirgan er-xotinlar uchun yarashish muddati qancha bo’lishi kerak? / Каким должен быть срок примирения для пар, кто подал на развод из-за ПРИЧИНЫ домашнего насилия?
Dec 10. 2019
7. Oilaviy zo’ravonlik sababli ajrashishga topshirganlarga yarashish muddatidan so’ng, juftliklar yana yashab ketganini guvohi bo’lganmisiz? / Был/а ли Ты свидетелем, что после cроков примерения, пары снова зажили вместе?
Dec 10. 2019
8. Sizning oilangizda... / В Твоей семье ...
Dec 10. 2019
9. Ota-onangiz ajrashish sababi/ istagi nimada? / B чём причина развода/желания разводиться у Твоих родителей?
Dec 10. 2019
10. Ajrashishga sudga murojaat qilib, yarashish muddati qo’llanilganidan so’ng, ota-onangiz munosabatrlari o’zgardimi? / Изменились ли отношения между родителями после того, как им назначили срок для примирения?
Dec 10. 2019
11. Oilangiz qayta tiklanishini xohlarmidingiz? / Хотел/а бы Ты, чтобы ваша семья восстановилась?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

DEC 10. 2019
Oilaviy zo’ravonlik mavzusidagi so’rovni o’tishni xohlaysizmi? / Хочешь ли Ты пройти опрос на тему домашнего насилия?
8382 berilgan savollardan 37407 ga javob berdilar
Erkak
68%
Ha
 
Ha
32%
Yo'q
 
Yo'q

Ayol
76%
Ha
 
Ha
24%
Yo'q
 
Yo'q
0-14
63%
Ha
 
Ha
37%
Yo'q
 
Yo'q

15-19
69%
Ha
 
Ha
31%
Yo'q
 
Yo'q

20-24
70%
Ha
 
Ha
30%
Yo'q
 
Yo'q

25-30
76%
Ha
 
Ha
24%
Yo'q
 
Yo'q

31-34
76%
Ha
 
Ha
24%
Yo'q
 
Yo'q

35+
80%
Ha
 
Ha
20%
Yo'q
 
Yo'q
71%
Ha
 
Ha
29%
Yo'q
 
Yo'q
DEC 10. 2019
1. Sizningcha, oilaviy zo’ravonlik nima? / Что, по-Твоему, домашнее насилие?
5610 berilgan savollardan 5927 ga javob berdilar
Erkak
20%
Kaltaklash, urish
 
Kaltaklash, urish
4%
Haqorat va shantaj qilish
 
Haqorat va shantaj qilish
1%
Pulni cheklash
 
Pulni cheklash
4%
Jinsiy majburlash
 
Jinsiy majburlash
52%
Yuqoridagilarning barchasi
 
Yuqoridagilarning barchasi
9%
Bu oilaviy hayotning qismi
 
Bu oilaviy hayotning qismi
10%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
19%
Kaltaklash, urish
 
Kaltaklash, urish
3%
Haqorat va shantaj qilish
 
Haqorat va shantaj qilish
1%
Pulni cheklash
 
Pulni cheklash
2%
Jinsiy majburlash
 
Jinsiy majburlash
60%
Yuqoridagilarning barchasi
 
Yuqoridagilarning barchasi
5%
Bu oilaviy hayotning qismi
 
Bu oilaviy hayotning qismi
9%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
24%
Kaltaklash, urish
 
Kaltaklash, urish
7%
Haqorat va shantaj qilish
 
Haqorat va shantaj qilish
1%
Pulni cheklash
 
Pulni cheklash
9%
Jinsiy majburlash
 
Jinsiy majburlash
40%
Yuqoridagilarning barchasi
 
Yuqoridagilarning barchasi
9%
Bu oilaviy hayotning qismi
 
Bu oilaviy hayotning qismi
9%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
22%
Kaltaklash, urish
 
Kaltaklash, urish
4%
Haqorat va shantaj qilish
 
Haqorat va shantaj qilish
1%
Pulni cheklash
 
Pulni cheklash
5%
Jinsiy majburlash
 
Jinsiy majburlash
49%
Yuqoridagilarning barchasi
 
Yuqoridagilarning barchasi
8%
Bu oilaviy hayotning qismi
 
Bu oilaviy hayotning qismi
11%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
19%
Kaltaklash, urish
 
Kaltaklash, urish
4%
Haqorat va shantaj qilish
 
Haqorat va shantaj qilish
1%
Pulni cheklash
 
Pulni cheklash
3%
Jinsiy majburlash
 
Jinsiy majburlash
55%
Yuqoridagilarning barchasi
 
Yuqoridagilarning barchasi
7%
Bu oilaviy hayotning qismi
 
Bu oilaviy hayotning qismi
10%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
16%
Kaltaklash, urish
 
Kaltaklash, urish
3%
Haqorat va shantaj qilish
 
Haqorat va shantaj qilish
0%
Pulni cheklash
 
Pulni cheklash
2%
Jinsiy majburlash
 
Jinsiy majburlash
65%
Yuqoridagilarning barchasi
 
Yuqoridagilarning barchasi
7%
Bu oilaviy hayotning qismi
 
Bu oilaviy hayotning qismi
6%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
15%
Kaltaklash, urish
 
Kaltaklash, urish
2%
Haqorat va shantaj qilish
 
Haqorat va shantaj qilish
1%
Pulni cheklash
 
Pulni cheklash
1%
Jinsiy majburlash
 
Jinsiy majburlash
67%
Yuqoridagilarning barchasi
 
Yuqoridagilarning barchasi
6%
Bu oilaviy hayotning qismi
 
Bu oilaviy hayotning qismi
8%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
17%
Kaltaklash, urish
 
Kaltaklash, urish
3%
Haqorat va shantaj qilish
 
Haqorat va shantaj qilish
0%
Pulni cheklash
 
Pulni cheklash
2%
Jinsiy majburlash
 
Jinsiy majburlash
69%
Yuqoridagilarning barchasi
 
Yuqoridagilarning barchasi
6%
Bu oilaviy hayotning qismi
 
Bu oilaviy hayotning qismi
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
20%
Kaltaklash, urish
 
Kaltaklash, urish
4%
Haqorat va shantaj qilish
 
Haqorat va shantaj qilish
1%
Pulni cheklash
 
Pulni cheklash
4%
Jinsiy majburlash
 
Jinsiy majburlash
55%
Yuqoridagilarning barchasi
 
Yuqoridagilarning barchasi
7%
Bu oilaviy hayotning qismi
 
Bu oilaviy hayotning qismi
9%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
DEC 10. 2019
2. Siz oilaviy zo’ravonlikning guvohi bo’lganmisiz? / Ты был/а свидетелем случаев домашнего насилия?
5390 berilgan savollardan 5610 ga javob berdilar
Erkak
10%
Ha, qarindoshlarda
 
Ha, qarindoshlarda
13%
Ha, qo’shnilarda
 
Ha, qo’shnilarda
21%
Ha, tanishlarda
 
Ha, tanishlarda
10%
Ha, o’zimning oilamda
 
Ha, o’zimning oilamda
40%
Yo’q
 
Yo’q
6%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
12%
Ha, qarindoshlarda
 
Ha, qarindoshlarda
10%
Ha, qo’shnilarda
 
Ha, qo’shnilarda
17%
Ha, tanishlarda
 
Ha, tanishlarda
18%
Ha, o’zimning oilamda
 
Ha, o’zimning oilamda
37%
Yo’q
 
Yo’q
5%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
5%
Ha, qarindoshlarda
 
Ha, qarindoshlarda
9%
Ha, qo’shnilarda
 
Ha, qo’shnilarda
7%
Ha, tanishlarda
 
Ha, tanishlarda
12%
Ha, o’zimning oilamda
 
Ha, o’zimning oilamda
59%
Yo’q
 
Yo’q
7%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
8%
Ha, qarindoshlarda
 
Ha, qarindoshlarda
11%
Ha, qo’shnilarda
 
Ha, qo’shnilarda
16%
Ha, tanishlarda
 
Ha, tanishlarda
11%
Ha, o’zimning oilamda
 
Ha, o’zimning oilamda
47%
Yo’q
 
Yo’q
7%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
11%
Ha, qarindoshlarda
 
Ha, qarindoshlarda
13%
Ha, qo’shnilarda
 
Ha, qo’shnilarda
21%
Ha, tanishlarda
 
Ha, tanishlarda
11%
Ha, o’zimning oilamda
 
Ha, o’zimning oilamda
38%
Yo’q
 
Yo’q
5%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
12%
Ha, qarindoshlarda
 
Ha, qarindoshlarda
11%
Ha, qo’shnilarda
 
Ha, qo’shnilarda
25%
Ha, tanishlarda
 
Ha, tanishlarda
18%
Ha, o’zimning oilamda
 
Ha, o’zimning oilamda
29%
Yo’q
 
Yo’q
6%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
15%
Ha, qarindoshlarda
 
Ha, qarindoshlarda
15%
Ha, qo’shnilarda
 
Ha, qo’shnilarda
20%
Ha, tanishlarda
 
Ha, tanishlarda
20%
Ha, o’zimning oilamda
 
Ha, o’zimning oilamda
26%
Yo’q
 
Yo’q
4%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
17%
Ha, qarindoshlarda
 
Ha, qarindoshlarda
11%
Ha, qo’shnilarda
 
Ha, qo’shnilarda
19%
Ha, tanishlarda
 
Ha, tanishlarda
24%
Ha, o’zimning oilamda
 
Ha, o’zimning oilamda
23%
Yo’q
 
Yo’q
5%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
11%
Ha, qarindoshlarda
 
Ha, qarindoshlarda
12%
Ha, qo’shnilarda
 
Ha, qo’shnilarda
19%
Ha, tanishlarda
 
Ha, tanishlarda
13%
Ha, o’zimning oilamda
 
Ha, o’zimning oilamda
39%
Yo’q
 
Yo’q
6%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
DEC 10. 2019
3. Sizningcha, ajrashish oilaviy zo’ravonlik muammosini hal qiladimi? / Считаешь ли Ты, что развод является решением проблемы домашнего насилия?
5269 berilgan savollardan 5390 ga javob berdilar
Erkak
9%
Ha
 
Ha
17%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
37%
Ba’zi vaziyatlarda faqat
 
Ba’zi vaziyatlarda faqat
32%
Yo'q
 
Yo'q
6%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
14%
Ha
 
Ha
24%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
35%
Ba’zi vaziyatlarda faqat
 
Ba’zi vaziyatlarda faqat
22%
Yo'q
 
Yo'q
6%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
5%
Ha
 
Ha
19%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
29%
Ba’zi vaziyatlarda faqat
 
Ba’zi vaziyatlarda faqat
31%
Yo'q
 
Yo'q
16%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
10%
Ha
 
Ha
18%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
36%
Ba’zi vaziyatlarda faqat
 
Ba’zi vaziyatlarda faqat
29%
Yo'q
 
Yo'q
6%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
9%
Ha
 
Ha
20%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
38%
Ba’zi vaziyatlarda faqat
 
Ba’zi vaziyatlarda faqat
28%
Yo'q
 
Yo'q
6%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
13%
Ha
 
Ha
20%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
36%
Ba’zi vaziyatlarda faqat
 
Ba’zi vaziyatlarda faqat
27%
Yo'q
 
Yo'q
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
15%
Ha
 
Ha
27%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
32%
Ba’zi vaziyatlarda faqat
 
Ba’zi vaziyatlarda faqat
22%
Yo'q
 
Yo'q
4%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
27%
Ha
 
Ha
22%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
27%
Ba’zi vaziyatlarda faqat
 
Ba’zi vaziyatlarda faqat
20%
Yo'q
 
Yo'q
4%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
12%
Ha
 
Ha
19%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
36%
Ba’zi vaziyatlarda faqat
 
Ba’zi vaziyatlarda faqat
27%
Yo'q
 
Yo'q
6%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
DEC 10. 2019
4. Oilada zo’ravonlik bo’lsa ham, har qanday holatda farzandlar uchun oilani saqlab qolish kerak, degan fikrga qo’shilasizmi? /Согласен/а ли Ты, что ради детей нужно сохранять семью любой ценой, даже, если в семье есть домашнее насилие?
5159 berilgan savollardan 5270 ga javob berdilar
Erkak
42%
Ha
 
Ha
16%
Yo'q
 
Yo'q
39%
Vaziyatga bog’liq
 
Vaziyatga bog’liq
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
24%
Ha
 
Ha
36%
Yo'q
 
Yo'q
37%
Vaziyatga bog’liq
 
Vaziyatga bog’liq
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
51%
Ha
 
Ha
16%
Yo'q
 
Yo'q
28%
Vaziyatga bog’liq
 
Vaziyatga bog’liq
4%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
39%
Ha
 
Ha
21%
Yo'q
 
Yo'q
36%
Vaziyatga bog’liq
 
Vaziyatga bog’liq
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
36%
Ha
 
Ha
21%
Yo'q
 
Yo'q
40%
Vaziyatga bog’liq
 
Vaziyatga bog’liq
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
28%
Ha
 
Ha
27%
Yo'q
 
Yo'q
43%
Vaziyatga bog’liq
 
Vaziyatga bog’liq
1%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
24%
Ha
 
Ha
33%
Yo'q
 
Yo'q
41%
Vaziyatga bog’liq
 
Vaziyatga bog’liq
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
18%
Ha
 
Ha
49%
Yo'q
 
Yo'q
30%
Vaziyatga bog’liq
 
Vaziyatga bog’liq
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
35%
Ha
 
Ha
25%
Yo'q
 
Yo'q
38%
Vaziyatga bog’liq
 
Vaziyatga bog’liq
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
DEC 10. 2019
5. Оilaviy zo’ravonliklar sababli ajrashishga ariza topshirgan er-xotinlar o’rtasida yarashish uchun muddat berilishi kerakmi? / Нужен ли срок примирения между парами, кто подал на развод из-за причины домашнего насилия?
5063 berilgan savollardan 5159 ga javob berdilar
Erkak
53%
Ha, kerak
 
Ha, kerak
34%
Vaziyatga bog’liq
 
Vaziyatga bog’liq
11%
Yo’q, kerak emas
 
Yo’q, kerak emas
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
35%
Ha, kerak
 
Ha, kerak
39%
Vaziyatga bog’liq
 
Vaziyatga bog’liq
22%
Yo’q, kerak emas
 
Yo’q, kerak emas
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
51%
Ha, kerak
 
Ha, kerak
30%
Vaziyatga bog’liq
 
Vaziyatga bog’liq
12%
Yo’q, kerak emas
 
Yo’q, kerak emas
7%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
49%
Ha, kerak
 
Ha, kerak
35%
Vaziyatga bog’liq
 
Vaziyatga bog’liq
13%
Yo’q, kerak emas
 
Yo’q, kerak emas
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
49%
Ha, kerak
 
Ha, kerak
36%
Vaziyatga bog’liq
 
Vaziyatga bog’liq
12%
Yo’q, kerak emas
 
Yo’q, kerak emas
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
41%
Ha, kerak
 
Ha, kerak
37%
Vaziyatga bog’liq
 
Vaziyatga bog’liq
20%
Yo’q, kerak emas
 
Yo’q, kerak emas
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
34%
Ha, kerak
 
Ha, kerak
43%
Vaziyatga bog’liq
 
Vaziyatga bog’liq
22%
Yo’q, kerak emas
 
Yo’q, kerak emas
1%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
28%
Ha, kerak
 
Ha, kerak
38%
Vaziyatga bog’liq
 
Vaziyatga bog’liq
34%
Yo’q, kerak emas
 
Yo’q, kerak emas
1%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
45%
Ha, kerak
 
Ha, kerak
36%
Vaziyatga bog’liq
 
Vaziyatga bog’liq
16%
Yo’q, kerak emas
 
Yo’q, kerak emas
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
DEC 10. 2019
6. Оilaviy zo’ravonlik tufayli ajrashish uchun ariza topshirgan er-xotinlar uchun yarashish muddati qancha bo’lishi kerak? / Каким должен быть срок примирения для пар, кто подал на развод из-за ПРИЧИНЫ домашнего насилия?
4982 berilgan savollardan 5063 ga javob berdilar
Erkak
15%
1 oy
 
1 oy
16%
3 oy
 
3 oy
23%
6 oy
 
6 oy
6%
1 yil
 
1 yil
2%
2 yil
 
2 yil
11%
Muddat berilishi kerak emas
 
Muddat berilishi kerak emas
22%
Juftlik o’zlari tanlashi kerak
 
Juftlik o’zlari tanlashi kerak
5%
Bilmayman
 
Bilmayman

Ayol
13%
1 oy
 
1 oy
12%
3 oy
 
3 oy
18%
6 oy
 
6 oy
4%
1 yil
 
1 yil
2%
2 yil
 
2 yil
20%
Muddat berilishi kerak emas
 
Muddat berilishi kerak emas
24%
Juftlik o’zlari tanlashi kerak
 
Juftlik o’zlari tanlashi kerak
7%
Bilmayman
 
Bilmayman
0-14
16%
1 oy
 
1 oy
18%
3 oy
 
3 oy
14%
6 oy
 
6 oy
3%
1 yil
 
1 yil
2%
2 yil
 
2 yil
7%
Muddat berilishi kerak emas
 
Muddat berilishi kerak emas
26%
Juftlik o’zlari tanlashi kerak
 
Juftlik o’zlari tanlashi kerak
14%
Bilmayman
 
Bilmayman

15-19
16%
1 oy
 
1 oy
15%
3 oy
 
3 oy
21%
6 oy
 
6 oy
4%
1 yil
 
1 yil
2%
2 yil
 
2 yil
12%
Muddat berilishi kerak emas
 
Muddat berilishi kerak emas
24%
Juftlik o’zlari tanlashi kerak
 
Juftlik o’zlari tanlashi kerak
7%
Bilmayman
 
Bilmayman

20-24
13%
1 oy
 
1 oy
17%
3 oy
 
3 oy
23%
6 oy
 
6 oy
7%
1 yil
 
1 yil
2%
2 yil
 
2 yil
13%
Muddat berilishi kerak emas
 
Muddat berilishi kerak emas
21%
Juftlik o’zlari tanlashi kerak
 
Juftlik o’zlari tanlashi kerak
5%
Bilmayman
 
Bilmayman

25-30
14%
1 oy
 
1 oy
12%
3 oy
 
3 oy
21%
6 oy
 
6 oy
5%
1 yil
 
1 yil
3%
2 yil
 
2 yil
19%
Muddat berilishi kerak emas
 
Muddat berilishi kerak emas
21%
Juftlik o’zlari tanlashi kerak
 
Juftlik o’zlari tanlashi kerak
5%
Bilmayman
 
Bilmayman

31-34
11%
1 oy
 
1 oy
12%
3 oy
 
3 oy
14%
6 oy
 
6 oy
7%
1 yil
 
1 yil
2%
2 yil
 
2 yil
21%
Muddat berilishi kerak emas
 
Muddat berilishi kerak emas
28%
Juftlik o’zlari tanlashi kerak
 
Juftlik o’zlari tanlashi kerak
5%
Bilmayman
 
Bilmayman

35+
10%
1 oy
 
1 oy
10%
3 oy
 
3 oy
15%
6 oy
 
6 oy
4%
1 yil
 
1 yil
1%
2 yil
 
2 yil
32%
Muddat berilishi kerak emas
 
Muddat berilishi kerak emas
25%
Juftlik o’zlari tanlashi kerak
 
Juftlik o’zlari tanlashi kerak
3%
Bilmayman
 
Bilmayman
14%
1 oy
 
1 oy
14%
3 oy
 
3 oy
20%
6 oy
 
6 oy
5%
1 yil
 
1 yil
2%
2 yil
 
2 yil
15%
Muddat berilishi kerak emas
 
Muddat berilishi kerak emas
23%
Juftlik o’zlari tanlashi kerak
 
Juftlik o’zlari tanlashi kerak
6%
Bilmayman
 
Bilmayman
DEC 10. 2019
7. Oilaviy zo’ravonlik sababli ajrashishga topshirganlarga yarashish muddatidan so’ng, juftliklar yana yashab ketganini guvohi bo’lganmisiz? / Был/а ли Ты свидетелем, что после cроков примерения, пары снова зажили вместе?
4885 berilgan savollardan 4982 ga javob berdilar
Erkak
23%
Ha, va ular baxtli
 
Ha, va ular baxtli
4%
Ha, lekin oila baxtsiz
 
Ha, lekin oila baxtsiz
4%
Ha, lekin bu vaqtincha edi
 
Ha, lekin bu vaqtincha edi
13%
Ha, lekin hozir taqdirini bilmayman
 
Ha, lekin hozir taqdirini bilmayman
26%
Yo’q
 
Yo’q
29%
Bilmayman
 
Bilmayman

Ayol
13%
Ha, va ular baxtli
 
Ha, va ular baxtli
9%
Ha, lekin oila baxtsiz
 
Ha, lekin oila baxtsiz
8%
Ha, lekin bu vaqtincha edi
 
Ha, lekin bu vaqtincha edi
11%
Ha, lekin hozir taqdirini bilmayman
 
Ha, lekin hozir taqdirini bilmayman
31%
Yo’q
 
Yo’q
28%
Bilmayman
 
Bilmayman
0-14
18%
Ha, va ular baxtli
 
Ha, va ular baxtli
3%
Ha, lekin oila baxtsiz
 
Ha, lekin oila baxtsiz
4%
Ha, lekin bu vaqtincha edi
 
Ha, lekin bu vaqtincha edi
4%
Ha, lekin hozir taqdirini bilmayman
 
Ha, lekin hozir taqdirini bilmayman
43%
Yo’q
 
Yo’q
27%
Bilmayman
 
Bilmayman

15-19
18%
Ha, va ular baxtli
 
Ha, va ular baxtli
5%
Ha, lekin oila baxtsiz
 
Ha, lekin oila baxtsiz
4%
Ha, lekin bu vaqtincha edi
 
Ha, lekin bu vaqtincha edi
10%
Ha, lekin hozir taqdirini bilmayman
 
Ha, lekin hozir taqdirini bilmayman
34%
Yo’q
 
Yo’q
29%
Bilmayman
 
Bilmayman

20-24
20%
Ha, va ular baxtli
 
Ha, va ular baxtli
6%
Ha, lekin oila baxtsiz
 
Ha, lekin oila baxtsiz
5%
Ha, lekin bu vaqtincha edi
 
Ha, lekin bu vaqtincha edi
13%
Ha, lekin hozir taqdirini bilmayman
 
Ha, lekin hozir taqdirini bilmayman
26%
Yo’q
 
Yo’q
31%
Bilmayman
 
Bilmayman

25-30
20%
Ha, va ular baxtli
 
Ha, va ular baxtli
7%
Ha, lekin oila baxtsiz
 
Ha, lekin oila baxtsiz
8%
Ha, lekin bu vaqtincha edi
 
Ha, lekin bu vaqtincha edi
12%
Ha, lekin hozir taqdirini bilmayman
 
Ha, lekin hozir taqdirini bilmayman
23%
Yo’q
 
Yo’q
30%
Bilmayman
 
Bilmayman

31-34
16%
Ha, va ular baxtli
 
Ha, va ular baxtli
9%
Ha, lekin oila baxtsiz
 
Ha, lekin oila baxtsiz
10%
Ha, lekin bu vaqtincha edi
 
Ha, lekin bu vaqtincha edi
18%
Ha, lekin hozir taqdirini bilmayman
 
Ha, lekin hozir taqdirini bilmayman
21%
Yo’q
 
Yo’q
26%
Bilmayman
 
Bilmayman

35+
14%
Ha, va ular baxtli
 
Ha, va ular baxtli
13%
Ha, lekin oila baxtsiz
 
Ha, lekin oila baxtsiz
13%
Ha, lekin bu vaqtincha edi
 
Ha, lekin bu vaqtincha edi
17%
Ha, lekin hozir taqdirini bilmayman
 
Ha, lekin hozir taqdirini bilmayman
23%
Yo’q
 
Yo’q
19%
Bilmayman
 
Bilmayman
19%
Ha, va ular baxtli
 
Ha, va ular baxtli
6%
Ha, lekin oila baxtsiz
 
Ha, lekin oila baxtsiz
6%
Ha, lekin bu vaqtincha edi
 
Ha, lekin bu vaqtincha edi
12%
Ha, lekin hozir taqdirini bilmayman
 
Ha, lekin hozir taqdirini bilmayman
28%
Yo’q
 
Yo’q
29%
Bilmayman
 
Bilmayman
DEC 10. 2019
8. Sizning oilangizda... / В Твоей семье ...
4858 berilgan savollardan 4885 ga javob berdilar
Erkak
88%
Hammamiz birga yashaymiz
 
Hammamiz birga yashaymiz
5%
Ota-onam ajrashishgan
 
Ota-onam ajrashishgan
0%
Ota-onam ajrashmoqchi
 
Ota-onam ajrashmoqchi
0%
Ota-onam ajrashish arizasi sudda
 
Ota-onam ajrashish arizasi sudda
6%
Boshqa
 
Boshqa

Ayol
76%
Hammamiz birga yashaymiz
 
Hammamiz birga yashaymiz
11%
Ota-onam ajrashishgan
 
Ota-onam ajrashishgan
1%
Ota-onam ajrashmoqchi
 
Ota-onam ajrashmoqchi
1%
Ota-onam ajrashish arizasi sudda
 
Ota-onam ajrashish arizasi sudda
11%
Boshqa
 
Boshqa
0-14
81%
Hammamiz birga yashaymiz
 
Hammamiz birga yashaymiz
6%
Ota-onam ajrashishgan
 
Ota-onam ajrashishgan
1%
Ota-onam ajrashmoqchi
 
Ota-onam ajrashmoqchi
1%
Ota-onam ajrashish arizasi sudda
 
Ota-onam ajrashish arizasi sudda
11%
Boshqa
 
Boshqa

15-19
85%
Hammamiz birga yashaymiz
 
Hammamiz birga yashaymiz
7%
Ota-onam ajrashishgan
 
Ota-onam ajrashishgan
1%
Ota-onam ajrashmoqchi
 
Ota-onam ajrashmoqchi
0%
Ota-onam ajrashish arizasi sudda
 
Ota-onam ajrashish arizasi sudda
7%
Boshqa
 
Boshqa

20-24
88%
Hammamiz birga yashaymiz
 
Hammamiz birga yashaymiz
6%
Ota-onam ajrashishgan
 
Ota-onam ajrashishgan
0%
Ota-onam ajrashmoqchi
 
Ota-onam ajrashmoqchi
1%
Ota-onam ajrashish arizasi sudda
 
Ota-onam ajrashish arizasi sudda
6%
Boshqa
 
Boshqa

25-30
79%
Hammamiz birga yashaymiz
 
Hammamiz birga yashaymiz
9%
Ota-onam ajrashishgan
 
Ota-onam ajrashishgan
1%
Ota-onam ajrashmoqchi
 
Ota-onam ajrashmoqchi
0%
Ota-onam ajrashish arizasi sudda
 
Ota-onam ajrashish arizasi sudda
10%
Boshqa
 
Boshqa

31-34
74%
Hammamiz birga yashaymiz
 
Hammamiz birga yashaymiz
10%
Ota-onam ajrashishgan
 
Ota-onam ajrashishgan
0%
Ota-onam ajrashmoqchi
 
Ota-onam ajrashmoqchi
0%
Ota-onam ajrashish arizasi sudda
 
Ota-onam ajrashish arizasi sudda
16%
Boshqa
 
Boshqa

35+
68%
Hammamiz birga yashaymiz
 
Hammamiz birga yashaymiz
9%
Ota-onam ajrashishgan
 
Ota-onam ajrashishgan
1%
Ota-onam ajrashmoqchi
 
Ota-onam ajrashmoqchi
1%
Ota-onam ajrashish arizasi sudda
 
Ota-onam ajrashish arizasi sudda
21%
Boshqa
 
Boshqa
83%
Hammamiz birga yashaymiz
 
Hammamiz birga yashaymiz
8%
Ota-onam ajrashishgan
 
Ota-onam ajrashishgan
1%
Ota-onam ajrashmoqchi
 
Ota-onam ajrashmoqchi
0%
Ota-onam ajrashish arizasi sudda
 
Ota-onam ajrashish arizasi sudda
9%
Boshqa
 
Boshqa
DEC 10. 2019
9. Ota-onangiz ajrashish sababi/ istagi nimada? / B чём причина развода/желания разводиться у Твоих родителей?
833 berilgan savollardan 843 ga javob berdilar
Erkak
12%
Oilaviy zo’ravonlik
 
Oilaviy zo’ravonlik
8%
Sevishib turmush qurmagan
 
Sevishib turmush qurmagan
4%
Moliyaviy muammolar
 
Moliyaviy muammolar
9%
Zararli odatlar
 
Zararli odatlar
20%
Bizda hammasi yaxshi
 
Bizda hammasi yaxshi
32%
Boshqa
 
Boshqa
15%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
15%
Oilaviy zo’ravonlik
 
Oilaviy zo’ravonlik
6%
Sevishib turmush qurmagan
 
Sevishib turmush qurmagan
5%
Moliyaviy muammolar
 
Moliyaviy muammolar
10%
Zararli odatlar
 
Zararli odatlar
18%
Bizda hammasi yaxshi
 
Bizda hammasi yaxshi
38%
Boshqa
 
Boshqa
8%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
11%
Oilaviy zo’ravonlik
 
Oilaviy zo’ravonlik
4%
Sevishib turmush qurmagan
 
Sevishib turmush qurmagan
7%
Moliyaviy muammolar
 
Moliyaviy muammolar
4%
Zararli odatlar
 
Zararli odatlar
26%
Bizda hammasi yaxshi
 
Bizda hammasi yaxshi
33%
Boshqa
 
Boshqa
15%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
13%
Oilaviy zo’ravonlik
 
Oilaviy zo’ravonlik
6%
Sevishib turmush qurmagan
 
Sevishib turmush qurmagan
6%
Moliyaviy muammolar
 
Moliyaviy muammolar
11%
Zararli odatlar
 
Zararli odatlar
14%
Bizda hammasi yaxshi
 
Bizda hammasi yaxshi
33%
Boshqa
 
Boshqa
16%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
16%
Oilaviy zo’ravonlik
 
Oilaviy zo’ravonlik
10%
Sevishib turmush qurmagan
 
Sevishib turmush qurmagan
4%
Moliyaviy muammolar
 
Moliyaviy muammolar
9%
Zararli odatlar
 
Zararli odatlar
19%
Bizda hammasi yaxshi
 
Bizda hammasi yaxshi
33%
Boshqa
 
Boshqa
9%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
12%
Oilaviy zo’ravonlik
 
Oilaviy zo’ravonlik
6%
Sevishib turmush qurmagan
 
Sevishib turmush qurmagan
5%
Moliyaviy muammolar
 
Moliyaviy muammolar
12%
Zararli odatlar
 
Zararli odatlar
18%
Bizda hammasi yaxshi
 
Bizda hammasi yaxshi
39%
Boshqa
 
Boshqa
9%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
11%
Oilaviy zo’ravonlik
 
Oilaviy zo’ravonlik
10%
Sevishib turmush qurmagan
 
Sevishib turmush qurmagan
8%
Moliyaviy muammolar
 
Moliyaviy muammolar
6%
Zararli odatlar
 
Zararli odatlar
27%
Bizda hammasi yaxshi
 
Bizda hammasi yaxshi
34%
Boshqa
 
Boshqa
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
16%
Oilaviy zo’ravonlik
 
Oilaviy zo’ravonlik
3%
Sevishib turmush qurmagan
 
Sevishib turmush qurmagan
2%
Moliyaviy muammolar
 
Moliyaviy muammolar
8%
Zararli odatlar
 
Zararli odatlar
22%
Bizda hammasi yaxshi
 
Bizda hammasi yaxshi
42%
Boshqa
 
Boshqa
7%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
14%
Oilaviy zo’ravonlik
 
Oilaviy zo’ravonlik
6%
Sevishib turmush qurmagan
 
Sevishib turmush qurmagan
5%
Moliyaviy muammolar
 
Moliyaviy muammolar
10%
Zararli odatlar
 
Zararli odatlar
18%
Bizda hammasi yaxshi
 
Bizda hammasi yaxshi
36%
Boshqa
 
Boshqa
11%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
DEC 10. 2019
10. Ajrashishga sudga murojaat qilib, yarashish muddati qo’llanilganidan so’ng, ota-onangiz munosabatrlari o’zgardimi? / Изменились ли отношения между родителями после того, как им назначили срок для примирения?
800 berilgan savollardan 833 ga javob berdilar
Erkak
9%
Yomonlashdi
 
Yomonlashdi
7%
Yaxshilandi
 
Yaxshilandi
27%
O’zgarmadi
 
O’zgarmadi
17%
Eslolmayman
 
Eslolmayman
39%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
10%
Yomonlashdi
 
Yomonlashdi
5%
Yaxshilandi
 
Yaxshilandi
29%
O’zgarmadi
 
O’zgarmadi
17%
Eslolmayman
 
Eslolmayman
39%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
4%
Yomonlashdi
 
Yomonlashdi
8%
Yaxshilandi
 
Yaxshilandi
12%
O’zgarmadi
 
O’zgarmadi
25%
Eslolmayman
 
Eslolmayman
50%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
12%
Yomonlashdi
 
Yomonlashdi
7%
Yaxshilandi
 
Yaxshilandi
24%
O’zgarmadi
 
O’zgarmadi
19%
Eslolmayman
 
Eslolmayman
38%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
9%
Yomonlashdi
 
Yomonlashdi
6%
Yaxshilandi
 
Yaxshilandi
30%
O’zgarmadi
 
O’zgarmadi
14%
Eslolmayman
 
Eslolmayman
40%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
6%
Yomonlashdi
 
Yomonlashdi
6%
Yaxshilandi
 
Yaxshilandi
31%
O’zgarmadi
 
O’zgarmadi
17%
Eslolmayman
 
Eslolmayman
40%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
12%
Yomonlashdi
 
Yomonlashdi
3%
Yaxshilandi
 
Yaxshilandi
37%
O’zgarmadi
 
O’zgarmadi
19%
Eslolmayman
 
Eslolmayman
29%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
11%
Yomonlashdi
 
Yomonlashdi
4%
Yaxshilandi
 
Yaxshilandi
33%
O’zgarmadi
 
O’zgarmadi
13%
Eslolmayman
 
Eslolmayman
40%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
9%
Yomonlashdi
 
Yomonlashdi
6%
Yaxshilandi
 
Yaxshilandi
29%
O’zgarmadi
 
O’zgarmadi
17%
Eslolmayman
 
Eslolmayman
39%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
DEC 10. 2019
11. Oilangiz qayta tiklanishini xohlarmidingiz? / Хотел/а бы Ты, чтобы ваша семья восстановилась?
778 berilgan savollardan 800 ga javob berdilar
Erkak
32%
Ha
 
Ha
37%
Yo'q
 
Yo'q
31%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
24%
Ha
 
Ha
50%
Yo'q
 
Yo'q
25%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
58%
Ha
 
Ha
21%
Yo'q
 
Yo'q
21%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
31%
Ha
 
Ha
48%
Yo'q
 
Yo'q
21%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
30%
Ha
 
Ha
40%
Yo'q
 
Yo'q
29%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
26%
Ha
 
Ha
43%
Yo'q
 
Yo'q
31%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
21%
Ha
 
Ha
55%
Yo'q
 
Yo'q
24%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
10%
Ha
 
Ha
49%
Yo'q
 
Yo'q
41%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
28%
Ha
 
Ha
45%
Yo'q
 
Yo'q
28%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Gender zo’ravonlik sabablari
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar