JAMIYAT / ОБЩЕСТВО
Gender zo’ravonlik sabablari / Причины гендерного насилия
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 9 savollar
25% javoblar ulushi
8857 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 35152 so'raldi
Dec 3. 2019
1. Sizningcha, odatda kim zo’ravonlik qurboniga aylanadi? / Кто, по-Твоему, чаще становится жертвой насилия?
Dec 3. 2019
2. Sizningcha, qizlar zo’ravonlik qurboniga aylanishining asosiy sababi nimada? Chunki qizlar... / Kакая самая основная причина, того, что девочки становятся жертвами насилия? Так как девочки ...
Dec 3. 2019
3. Zo’ravonlik qilganlar jazosiz qolayotganlari uchun qizlar zo’ravonlik qurboniga aylanishi mumkinmi? / Считаешь ли Ты, что девочки могут стать жертвами насилия, из-за того, что не наказывают ТЕХ, кто совершает насилие?
Dec 3. 2019
4. Sizningcha, jamiyatda zo’ravonlik haqida gapirilmaslik qizlar zo’ravonlik qurboni bo’lishiga olib keladimi? / По-Твоему, причиной насилия в отношении девочек может быть умалчивание о насилии в обществе?
Dec 3. 2019
5. Ta’limda imkoniyatlarni kengaytirish va oilada qizlarni qo’llash qizlarning zo’ravonlik qurboni bo’lmasliklari uchun ta’sir qiladimi? / Влияет ли доступ к образованию и поддержка семьи, что девочки не будут жертвами насилия в будущем?
Dec 3. 2019
6. Do’stlaringiz ijtimoiy tarmoqlarda ko'p shahsiy ma’lumotlarni joylashtirishadi va onlayn haqorat/shantaj qurboniga aylanishi mumkinmi? / Твои друзья слишком много и часто делятся личной информацией в соцсетях?
Dec 3. 2019
7. Sizningcha, kim onlayn haqoratlar va shantajlarga nisbatan zaifroq (ijtimoiy tarmoqlar orqali)? / По-Твоему, кто больше всего уязвим к онлайн оскорблениям и шантажу (через соцсети)?
Dec 3. 2019
8. Zo’ravonlik qurboni bo’lgan qizlar yordam uchun qayerga murojaat qilish kerakliklarini bilasizmi? / Знаешь ли Ты куда нужно обратиться жертвам насилия, чтобы их защитили?
Dec 3. 2019
9. Qizlarni zo’ravonlikdan himoya qilishga kim ma’sul? / Кто ответственен за защиту девочек от насилия?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

DEC 3. 2019
1. Sizningcha, odatda kim zo’ravonlik qurboniga aylanadi? / Кто, по-Твоему, чаще становится жертвой насилия?
8857 berilgan savollardan 35152 ga javob berdilar
Erkak
59%
Qizlar
 
Qizlar
10%
O'g'il bolalar
 
O'g'il bolalar
24%
Ikkalasi ham
 
Ikkalasi ham
7%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
65%
Qizlar
 
Qizlar
5%
O'g'il bolalar
 
O'g'il bolalar
23%
Ikkalasi ham
 
Ikkalasi ham
6%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
54%
Qizlar
 
Qizlar
13%
O'g'il bolalar
 
O'g'il bolalar
20%
Ikkalasi ham
 
Ikkalasi ham
13%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
62%
Qizlar
 
Qizlar
9%
O'g'il bolalar
 
O'g'il bolalar
23%
Ikkalasi ham
 
Ikkalasi ham
7%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
66%
Qizlar
 
Qizlar
8%
O'g'il bolalar
 
O'g'il bolalar
21%
Ikkalasi ham
 
Ikkalasi ham
5%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
59%
Qizlar
 
Qizlar
7%
O'g'il bolalar
 
O'g'il bolalar
27%
Ikkalasi ham
 
Ikkalasi ham
7%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
55%
Qizlar
 
Qizlar
8%
O'g'il bolalar
 
O'g'il bolalar
32%
Ikkalasi ham
 
Ikkalasi ham
6%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
51%
Qizlar
 
Qizlar
9%
O'g'il bolalar
 
O'g'il bolalar
32%
Ikkalasi ham
 
Ikkalasi ham
8%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
62%
Qizlar
 
Qizlar
8%
O'g'il bolalar
 
O'g'il bolalar
23%
Ikkalasi ham
 
Ikkalasi ham
6%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
DEC 3. 2019
2. Sizningcha, qizlar zo’ravonlik qurboniga aylanishining asosiy sababi nimada? Chunki qizlar... / Kакая самая основная причина, того, что девочки становятся жертвами насилия? Так как девочки ...
8231 berilgan savollardan 8857 ga javob berdilar
Erkak
20%
Jismonan zaif
 
Jismonan zaif
35%
O’zlari sababchi
 
O’zlari sababchi
12%
Nima qilishni bilishmaydi
 
Nima qilishni bilishmaydi
5%
Zo’ravonlik haqida indamaydi
 
Zo’ravonlik haqida indamaydi
4%
Qonun bilan himoyalanmagan
 
Qonun bilan himoyalanmagan
4%
Oilada kamsitilishi
 
Oilada kamsitilishi
9%
Atrofdagilar ayblashidan qo’rqadi
 
Atrofdagilar ayblashidan qo’rqadi
11%
Bilmayman
 
Bilmayman

Ayol
26%
Jismonan zaif
 
Jismonan zaif
19%
O’zlari sababchi
 
O’zlari sababchi
12%
Nima qilishni bilishmaydi
 
Nima qilishni bilishmaydi
6%
Zo’ravonlik haqida indamaydi
 
Zo’ravonlik haqida indamaydi
5%
Qonun bilan himoyalanmagan
 
Qonun bilan himoyalanmagan
7%
Oilada kamsitilishi
 
Oilada kamsitilishi
16%
Atrofdagilar ayblashidan qo’rqadi
 
Atrofdagilar ayblashidan qo’rqadi
9%
Bilmayman
 
Bilmayman
0-14
30%
Jismonan zaif
 
Jismonan zaif
20%
O’zlari sababchi
 
O’zlari sababchi
9%
Nima qilishni bilishmaydi
 
Nima qilishni bilishmaydi
4%
Zo’ravonlik haqida indamaydi
 
Zo’ravonlik haqida indamaydi
4%
Qonun bilan himoyalanmagan
 
Qonun bilan himoyalanmagan
5%
Oilada kamsitilishi
 
Oilada kamsitilishi
10%
Atrofdagilar ayblashidan qo’rqadi
 
Atrofdagilar ayblashidan qo’rqadi
17%
Bilmayman
 
Bilmayman

15-19
26%
Jismonan zaif
 
Jismonan zaif
28%
O’zlari sababchi
 
O’zlari sababchi
11%
Nima qilishni bilishmaydi
 
Nima qilishni bilishmaydi
5%
Zo’ravonlik haqida indamaydi
 
Zo’ravonlik haqida indamaydi
4%
Qonun bilan himoyalanmagan
 
Qonun bilan himoyalanmagan
5%
Oilada kamsitilishi
 
Oilada kamsitilishi
11%
Atrofdagilar ayblashidan qo’rqadi
 
Atrofdagilar ayblashidan qo’rqadi
12%
Bilmayman
 
Bilmayman

20-24
22%
Jismonan zaif
 
Jismonan zaif
32%
O’zlari sababchi
 
O’zlari sababchi
13%
Nima qilishni bilishmaydi
 
Nima qilishni bilishmaydi
5%
Zo’ravonlik haqida indamaydi
 
Zo’ravonlik haqida indamaydi
3%
Qonun bilan himoyalanmagan
 
Qonun bilan himoyalanmagan
5%
Oilada kamsitilishi
 
Oilada kamsitilishi
11%
Atrofdagilar ayblashidan qo’rqadi
 
Atrofdagilar ayblashidan qo’rqadi
10%
Bilmayman
 
Bilmayman

25-30
19%
Jismonan zaif
 
Jismonan zaif
28%
O’zlari sababchi
 
O’zlari sababchi
14%
Nima qilishni bilishmaydi
 
Nima qilishni bilishmaydi
7%
Zo’ravonlik haqida indamaydi
 
Zo’ravonlik haqida indamaydi
5%
Qonun bilan himoyalanmagan
 
Qonun bilan himoyalanmagan
6%
Oilada kamsitilishi
 
Oilada kamsitilishi
14%
Atrofdagilar ayblashidan qo’rqadi
 
Atrofdagilar ayblashidan qo’rqadi
8%
Bilmayman
 
Bilmayman

31-34
13%
Jismonan zaif
 
Jismonan zaif
29%
O’zlari sababchi
 
O’zlari sababchi
14%
Nima qilishni bilishmaydi
 
Nima qilishni bilishmaydi
8%
Zo’ravonlik haqida indamaydi
 
Zo’ravonlik haqida indamaydi
9%
Qonun bilan himoyalanmagan
 
Qonun bilan himoyalanmagan
5%
Oilada kamsitilishi
 
Oilada kamsitilishi
15%
Atrofdagilar ayblashidan qo’rqadi
 
Atrofdagilar ayblashidan qo’rqadi
7%
Bilmayman
 
Bilmayman

35+
19%
Jismonan zaif
 
Jismonan zaif
20%
O’zlari sababchi
 
O’zlari sababchi
14%
Nima qilishni bilishmaydi
 
Nima qilishni bilishmaydi
8%
Zo’ravonlik haqida indamaydi
 
Zo’ravonlik haqida indamaydi
8%
Qonun bilan himoyalanmagan
 
Qonun bilan himoyalanmagan
7%
Oilada kamsitilishi
 
Oilada kamsitilishi
16%
Atrofdagilar ayblashidan qo’rqadi
 
Atrofdagilar ayblashidan qo’rqadi
7%
Bilmayman
 
Bilmayman
23%
Jismonan zaif
 
Jismonan zaif
28%
O’zlari sababchi
 
O’zlari sababchi
12%
Nima qilishni bilishmaydi
 
Nima qilishni bilishmaydi
5%
Zo’ravonlik haqida indamaydi
 
Zo’ravonlik haqida indamaydi
4%
Qonun bilan himoyalanmagan
 
Qonun bilan himoyalanmagan
5%
Oilada kamsitilishi
 
Oilada kamsitilishi
12%
Atrofdagilar ayblashidan qo’rqadi
 
Atrofdagilar ayblashidan qo’rqadi
10%
Bilmayman
 
Bilmayman
DEC 3. 2019
3. Zo’ravonlik qilganlar jazosiz qolayotganlari uchun qizlar zo’ravonlik qurboniga aylanishi mumkinmi? / Считаешь ли Ты, что девочки могут стать жертвами насилия, из-за того, что не наказывают ТЕХ, кто совершает насилие?
7894 berilgan savollardan 8231 ga javob berdilar
Erkak
23%
To’liq qo’llab-quvvatlayman
 
To’liq qo’llab-quvvatlayman
32%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
25%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
12%
Yo’q, bunday emas
 
Yo’q, bunday emas
8%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
29%
To’liq qo’llab-quvvatlayman
 
To’liq qo’llab-quvvatlayman
41%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
18%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
6%
Yo’q, bunday emas
 
Yo’q, bunday emas
6%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
22%
To’liq qo’llab-quvvatlayman
 
To’liq qo’llab-quvvatlayman
34%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
23%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
10%
Yo’q, bunday emas
 
Yo’q, bunday emas
11%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
27%
To’liq qo’llab-quvvatlayman
 
To’liq qo’llab-quvvatlayman
35%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
20%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
9%
Yo’q, bunday emas
 
Yo’q, bunday emas
8%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
24%
To’liq qo’llab-quvvatlayman
 
To’liq qo’llab-quvvatlayman
36%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
24%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
10%
Yo’q, bunday emas
 
Yo’q, bunday emas
6%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
25%
To’liq qo’llab-quvvatlayman
 
To’liq qo’llab-quvvatlayman
35%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
23%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
12%
Yo’q, bunday emas
 
Yo’q, bunday emas
6%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
24%
To’liq qo’llab-quvvatlayman
 
To’liq qo’llab-quvvatlayman
36%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
27%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
9%
Yo’q, bunday emas
 
Yo’q, bunday emas
4%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
25%
To’liq qo’llab-quvvatlayman
 
To’liq qo’llab-quvvatlayman
42%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
20%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
8%
Yo’q, bunday emas
 
Yo’q, bunday emas
6%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
26%
To’liq qo’llab-quvvatlayman
 
To’liq qo’llab-quvvatlayman
35%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
22%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
10%
Yo’q, bunday emas
 
Yo’q, bunday emas
7%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
DEC 3. 2019
4. Sizningcha, jamiyatda zo’ravonlik haqida gapirilmaslik qizlar zo’ravonlik qurboni bo’lishiga olib keladimi? / По-Твоему, причиной насилия в отношении девочек может быть умалчивание о насилии в обществе?
7563 berilgan savollardan 7894 ga javob berdilar
Erkak
20%
To’liq qo’llab-quvvatlayman
 
To’liq qo’llab-quvvatlayman
30%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
25%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
17%
Yo’q, bunday emas
 
Yo’q, bunday emas
7%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
23%
To’liq qo’llab-quvvatlayman
 
To’liq qo’llab-quvvatlayman
33%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
25%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
11%
Yo’q, bunday emas
 
Yo’q, bunday emas
8%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
20%
To’liq qo’llab-quvvatlayman
 
To’liq qo’llab-quvvatlayman
25%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
23%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
17%
Yo’q, bunday emas
 
Yo’q, bunday emas
14%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
21%
To’liq qo’llab-quvvatlayman
 
To’liq qo’llab-quvvatlayman
31%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
25%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
13%
Yo’q, bunday emas
 
Yo’q, bunday emas
9%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
21%
To’liq qo’llab-quvvatlayman
 
To’liq qo’llab-quvvatlayman
31%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
26%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
16%
Yo’q, bunday emas
 
Yo’q, bunday emas
7%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
21%
To’liq qo’llab-quvvatlayman
 
To’liq qo’llab-quvvatlayman
32%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
24%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
17%
Yo’q, bunday emas
 
Yo’q, bunday emas
5%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
23%
To’liq qo’llab-quvvatlayman
 
To’liq qo’llab-quvvatlayman
36%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
25%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
13%
Yo’q, bunday emas
 
Yo’q, bunday emas
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
24%
To’liq qo’llab-quvvatlayman
 
To’liq qo’llab-quvvatlayman
37%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
21%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
12%
Yo’q, bunday emas
 
Yo’q, bunday emas
7%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
21%
To’liq qo’llab-quvvatlayman
 
To’liq qo’llab-quvvatlayman
31%
Ko’pincha shunday
 
Ko’pincha shunday
25%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
15%
Yo’q, bunday emas
 
Yo’q, bunday emas
8%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
DEC 3. 2019
5. Ta’limda imkoniyatlarni kengaytirish va oilada qizlarni qo’llash qizlarning zo’ravonlik qurboni bo’lmasliklari uchun ta’sir qiladimi? / Влияет ли доступ к образованию и поддержка семьи, что девочки не будут жертвами насилия в будущем?
7305 berilgan savollardan 7563 ga javob berdilar
Erkak
56%
Ha, bu juda muhim
 
Ha, bu juda muhim
26%
Balkim
 
Balkim
9%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
6%
Yo’q, ta’sir qilmaydi
 
Yo’q, ta’sir qilmaydi
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
70%
Ha, bu juda muhim
 
Ha, bu juda muhim
18%
Balkim
 
Balkim
7%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
2%
Yo’q, ta’sir qilmaydi
 
Yo’q, ta’sir qilmaydi
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
61%
Ha, bu juda muhim
 
Ha, bu juda muhim
23%
Balkim
 
Balkim
7%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
4%
Yo’q, ta’sir qilmaydi
 
Yo’q, ta’sir qilmaydi
6%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
59%
Ha, bu juda muhim
 
Ha, bu juda muhim
24%
Balkim
 
Balkim
9%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
4%
Yo’q, ta’sir qilmaydi
 
Yo’q, ta’sir qilmaydi
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
65%
Ha, bu juda muhim
 
Ha, bu juda muhim
21%
Balkim
 
Balkim
8%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
4%
Yo’q, ta’sir qilmaydi
 
Yo’q, ta’sir qilmaydi
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
61%
Ha, bu juda muhim
 
Ha, bu juda muhim
24%
Balkim
 
Balkim
8%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
5%
Yo’q, ta’sir qilmaydi
 
Yo’q, ta’sir qilmaydi
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
60%
Ha, bu juda muhim
 
Ha, bu juda muhim
18%
Balkim
 
Balkim
14%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
6%
Yo’q, ta’sir qilmaydi
 
Yo’q, ta’sir qilmaydi
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
62%
Ha, bu juda muhim
 
Ha, bu juda muhim
19%
Balkim
 
Balkim
9%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
6%
Yo’q, ta’sir qilmaydi
 
Yo’q, ta’sir qilmaydi
4%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
62%
Ha, bu juda muhim
 
Ha, bu juda muhim
23%
Balkim
 
Balkim
8%
Har doim ham emas
 
Har doim ham emas
4%
Yo’q, ta’sir qilmaydi
 
Yo’q, ta’sir qilmaydi
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
DEC 3. 2019
6. Do’stlaringiz ijtimoiy tarmoqlarda ko'p shahsiy ma’lumotlarni joylashtirishadi va onlayn haqorat/shantaj qurboniga aylanishi mumkinmi? / Твои друзья слишком много и часто делятся личной информацией в соцсетях?
7124 berilgan savollardan 7305 ga javob berdilar
Erkak
11%
Ha, hammasi
 
Ha, hammasi
4%
Ha, ko’pchiligi va men ham
 
Ha, ko’pchiligi va men ham
22%
Ha, ko’pchiligi
 
Ha, ko’pchiligi
20%
Bir nechtasi bor
 
Bir nechtasi bor
0%
Men o’zim faqat
 
Men o’zim faqat
17%
Yo’q
 
Yo’q
26%
Bilmayman
 
Bilmayman

Ayol
8%
Ha, hammasi
 
Ha, hammasi
3%
Ha, ko’pchiligi va men ham
 
Ha, ko’pchiligi va men ham
23%
Ha, ko’pchiligi
 
Ha, ko’pchiligi
21%
Bir nechtasi bor
 
Bir nechtasi bor
0%
Men o’zim faqat
 
Men o’zim faqat
19%
Yo’q
 
Yo’q
26%
Bilmayman
 
Bilmayman
0-14
14%
Ha, hammasi
 
Ha, hammasi
4%
Ha, ko’pchiligi va men ham
 
Ha, ko’pchiligi va men ham
14%
Ha, ko’pchiligi
 
Ha, ko’pchiligi
18%
Bir nechtasi bor
 
Bir nechtasi bor
1%
Men o’zim faqat
 
Men o’zim faqat
23%
Yo’q
 
Yo’q
26%
Bilmayman
 
Bilmayman

15-19
8%
Ha, hammasi
 
Ha, hammasi
3%
Ha, ko’pchiligi va men ham
 
Ha, ko’pchiligi va men ham
20%
Ha, ko’pchiligi
 
Ha, ko’pchiligi
23%
Bir nechtasi bor
 
Bir nechtasi bor
1%
Men o’zim faqat
 
Men o’zim faqat
20%
Yo’q
 
Yo’q
24%
Bilmayman
 
Bilmayman

20-24
9%
Ha, hammasi
 
Ha, hammasi
3%
Ha, ko’pchiligi va men ham
 
Ha, ko’pchiligi va men ham
23%
Ha, ko’pchiligi
 
Ha, ko’pchiligi
20%
Bir nechtasi bor
 
Bir nechtasi bor
0%
Men o’zim faqat
 
Men o’zim faqat
16%
Yo’q
 
Yo’q
29%
Bilmayman
 
Bilmayman

25-30
13%
Ha, hammasi
 
Ha, hammasi
3%
Ha, ko’pchiligi va men ham
 
Ha, ko’pchiligi va men ham
25%
Ha, ko’pchiligi
 
Ha, ko’pchiligi
18%
Bir nechtasi bor
 
Bir nechtasi bor
0%
Men o’zim faqat
 
Men o’zim faqat
16%
Yo’q
 
Yo’q
24%
Bilmayman
 
Bilmayman

31-34
10%
Ha, hammasi
 
Ha, hammasi
5%
Ha, ko’pchiligi va men ham
 
Ha, ko’pchiligi va men ham
24%
Ha, ko’pchiligi
 
Ha, ko’pchiligi
17%
Bir nechtasi bor
 
Bir nechtasi bor
1%
Men o’zim faqat
 
Men o’zim faqat
19%
Yo’q
 
Yo’q
25%
Bilmayman
 
Bilmayman

35+
10%
Ha, hammasi
 
Ha, hammasi
2%
Ha, ko’pchiligi va men ham
 
Ha, ko’pchiligi va men ham
31%
Ha, ko’pchiligi
 
Ha, ko’pchiligi
13%
Bir nechtasi bor
 
Bir nechtasi bor
0%
Men o’zim faqat
 
Men o’zim faqat
19%
Yo’q
 
Yo’q
25%
Bilmayman
 
Bilmayman
10%
Ha, hammasi
 
Ha, hammasi
3%
Ha, ko’pchiligi va men ham
 
Ha, ko’pchiligi va men ham
23%
Ha, ko’pchiligi
 
Ha, ko’pchiligi
20%
Bir nechtasi bor
 
Bir nechtasi bor
0%
Men o’zim faqat
 
Men o’zim faqat
18%
Yo’q
 
Yo’q
26%
Bilmayman
 
Bilmayman
DEC 3. 2019
7. Sizningcha, kim onlayn haqoratlar va shantajlarga nisbatan zaifroq (ijtimoiy tarmoqlar orqali)? / По-Твоему, кто больше всего уязвим к онлайн оскорблениям и шантажу (через соцсети)?
7012 berilgan savollardan 7124 ga javob berdilar
Erkak
39%
Qizlar
 
Qizlar
7%
O'g'il bolalar
 
O'g'il bolalar
41%
Ham qizlar, ham o’g’il bolalar
 
Ham qizlar, ham o’g’il bolalar
13%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
45%
Qizlar
 
Qizlar
3%
O'g'il bolalar
 
O'g'il bolalar
37%
Ham qizlar, ham o’g’il bolalar
 
Ham qizlar, ham o’g’il bolalar
14%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
38%
Qizlar
 
Qizlar
11%
O'g'il bolalar
 
O'g'il bolalar
37%
Ham qizlar, ham o’g’il bolalar
 
Ham qizlar, ham o’g’il bolalar
14%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
41%
Qizlar
 
Qizlar
6%
O'g'il bolalar
 
O'g'il bolalar
40%
Ham qizlar, ham o’g’il bolalar
 
Ham qizlar, ham o’g’il bolalar
13%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
44%
Qizlar
 
Qizlar
5%
O'g'il bolalar
 
O'g'il bolalar
37%
Ham qizlar, ham o’g’il bolalar
 
Ham qizlar, ham o’g’il bolalar
14%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
41%
Qizlar
 
Qizlar
5%
O'g'il bolalar
 
O'g'il bolalar
39%
Ham qizlar, ham o’g’il bolalar
 
Ham qizlar, ham o’g’il bolalar
15%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
37%
Qizlar
 
Qizlar
3%
O'g'il bolalar
 
O'g'il bolalar
49%
Ham qizlar, ham o’g’il bolalar
 
Ham qizlar, ham o’g’il bolalar
11%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
33%
Qizlar
 
Qizlar
3%
O'g'il bolalar
 
O'g'il bolalar
51%
Ham qizlar, ham o’g’il bolalar
 
Ham qizlar, ham o’g’il bolalar
13%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
41%
Qizlar
 
Qizlar
5%
O'g'il bolalar
 
O'g'il bolalar
40%
Ham qizlar, ham o’g’il bolalar
 
Ham qizlar, ham o’g’il bolalar
14%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
DEC 3. 2019
8. Zo’ravonlik qurboni bo’lgan qizlar yordam uchun qayerga murojaat qilish kerakliklarini bilasizmi? / Знаешь ли Ты куда нужно обратиться жертвам насилия, чтобы их защитили?
6924 berilgan savollardan 7012 ga javob berdilar
Erkak
35%
Ha
 
Ha
25%
Unchalik emas
 
Unchalik emas
36%
Yo'q
 
Yo'q
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
24%
Ha
 
Ha
27%
Unchalik emas
 
Unchalik emas
47%
Yo'q
 
Yo'q
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
31%
Ha
 
Ha
23%
Unchalik emas
 
Unchalik emas
41%
Yo'q
 
Yo'q
5%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
27%
Ha
 
Ha
27%
Unchalik emas
 
Unchalik emas
43%
Yo'q
 
Yo'q
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
30%
Ha
 
Ha
25%
Unchalik emas
 
Unchalik emas
43%
Yo'q
 
Yo'q
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
35%
Ha
 
Ha
27%
Unchalik emas
 
Unchalik emas
33%
Yo'q
 
Yo'q
4%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
39%
Ha
 
Ha
22%
Unchalik emas
 
Unchalik emas
35%
Yo'q
 
Yo'q
4%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
39%
Ha
 
Ha
22%
Unchalik emas
 
Unchalik emas
33%
Yo'q
 
Yo'q
6%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
31%
Ha
 
Ha
26%
Unchalik emas
 
Unchalik emas
40%
Yo'q
 
Yo'q
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
DEC 3. 2019
9. Qizlarni zo’ravonlikdan himoya qilishga kim ma’sul? / Кто ответственен за защиту девочек от насилия?
6866 berilgan savollardan 6924 ga javob berdilar
Erkak
13%
Oila
 
Oila
10%
Jamiyat
 
Jamiyat
6%
Huquqni muhofaza q.organlar
 
Huquqni muhofaza q.organlar
0%
Mahalla qo’mitasi
 
Mahalla qo’mitasi
7%
Qiz bolaning o’zi
 
Qiz bolaning o’zi
0%
Do’st/dugonalar
 
Do’st/dugonalar
4%
Xotin-qizlar qo’mitasi
 
Xotin-qizlar qo’mitasi
58%
Yuqoridagi barchasi
 
Yuqoridagi barchasi
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

Ayol
10%
Oila
 
Oila
6%
Jamiyat
 
Jamiyat
5%
Huquqni muhofaza q.organlar
 
Huquqni muhofaza q.organlar
0%
Mahalla qo’mitasi
 
Mahalla qo’mitasi
7%
Qiz bolaning o’zi
 
Qiz bolaning o’zi
0%
Do’st/dugonalar
 
Do’st/dugonalar
4%
Xotin-qizlar qo’mitasi
 
Xotin-qizlar qo’mitasi
65%
Yuqoridagi barchasi
 
Yuqoridagi barchasi
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
0-14
15%
Oila
 
Oila
5%
Jamiyat
 
Jamiyat
12%
Huquqni muhofaza q.organlar
 
Huquqni muhofaza q.organlar
1%
Mahalla qo’mitasi
 
Mahalla qo’mitasi
6%
Qiz bolaning o’zi
 
Qiz bolaning o’zi
0%
Do’st/dugonalar
 
Do’st/dugonalar
9%
Xotin-qizlar qo’mitasi
 
Xotin-qizlar qo’mitasi
49%
Yuqoridagi barchasi
 
Yuqoridagi barchasi
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

15-19
11%
Oila
 
Oila
7%
Jamiyat
 
Jamiyat
6%
Huquqni muhofaza q.organlar
 
Huquqni muhofaza q.organlar
0%
Mahalla qo’mitasi
 
Mahalla qo’mitasi
9%
Qiz bolaning o’zi
 
Qiz bolaning o’zi
1%
Do’st/dugonalar
 
Do’st/dugonalar
5%
Xotin-qizlar qo’mitasi
 
Xotin-qizlar qo’mitasi
60%
Yuqoridagi barchasi
 
Yuqoridagi barchasi
3%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

20-24
11%
Oila
 
Oila
10%
Jamiyat
 
Jamiyat
4%
Huquqni muhofaza q.organlar
 
Huquqni muhofaza q.organlar
0%
Mahalla qo’mitasi
 
Mahalla qo’mitasi
8%
Qiz bolaning o’zi
 
Qiz bolaning o’zi
0%
Do’st/dugonalar
 
Do’st/dugonalar
3%
Xotin-qizlar qo’mitasi
 
Xotin-qizlar qo’mitasi
62%
Yuqoridagi barchasi
 
Yuqoridagi barchasi
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

25-30
12%
Oila
 
Oila
10%
Jamiyat
 
Jamiyat
4%
Huquqni muhofaza q.organlar
 
Huquqni muhofaza q.organlar
0%
Mahalla qo’mitasi
 
Mahalla qo’mitasi
6%
Qiz bolaning o’zi
 
Qiz bolaning o’zi
0%
Do’st/dugonalar
 
Do’st/dugonalar
3%
Xotin-qizlar qo’mitasi
 
Xotin-qizlar qo’mitasi
63%
Yuqoridagi barchasi
 
Yuqoridagi barchasi
1%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

31-34
18%
Oila
 
Oila
9%
Jamiyat
 
Jamiyat
7%
Huquqni muhofaza q.organlar
 
Huquqni muhofaza q.organlar
1%
Mahalla qo’mitasi
 
Mahalla qo’mitasi
4%
Qiz bolaning o’zi
 
Qiz bolaning o’zi
0%
Do’st/dugonalar
 
Do’st/dugonalar
1%
Xotin-qizlar qo’mitasi
 
Xotin-qizlar qo’mitasi
59%
Yuqoridagi barchasi
 
Yuqoridagi barchasi
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

35+
13%
Oila
 
Oila
9%
Jamiyat
 
Jamiyat
7%
Huquqni muhofaza q.organlar
 
Huquqni muhofaza q.organlar
0%
Mahalla qo’mitasi
 
Mahalla qo’mitasi
4%
Qiz bolaning o’zi
 
Qiz bolaning o’zi
0%
Do’st/dugonalar
 
Do’st/dugonalar
1%
Xotin-qizlar qo’mitasi
 
Xotin-qizlar qo’mitasi
65%
Yuqoridagi barchasi
 
Yuqoridagi barchasi
1%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman
12%
Oila
 
Oila
8%
Jamiyat
 
Jamiyat
5%
Huquqni muhofaza q.organlar
 
Huquqni muhofaza q.organlar
0%
Mahalla qo’mitasi
 
Mahalla qo’mitasi
7%
Qiz bolaning o’zi
 
Qiz bolaning o’zi
0%
Do’st/dugonalar
 
Do’st/dugonalar
4%
Xotin-qizlar qo’mitasi
 
Xotin-qizlar qo’mitasi
61%
Yuqoridagi barchasi
 
Yuqoridagi barchasi
2%
Javob berishga qiynalyapman
 
Javob berishga qiynalyapman

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Gender zo’ravonlik sabablari
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar