JAMIYAT / ОБЩЕСТВО
O’zbekistonda barqaror rivojlanish maqsadlari haqida nimalarni bilasiz? / Что Ты знаешь о Целях Устойчивого Развития в Узбекистане?
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 7 savollar
19% javoblar ulushi
5500 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 28660 so'raldi
Oct 29. 2019
1) Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM) haqida bilasizmi? / Знаешь ли Ты о Целях устойчивого развития (ЦУР)?
Oct 29. 2019
2) Ro’yxatdan Sizga va oilangizga eng yaqin bo’lgan maksimum 6 ta maqsadlarni tanlang O'ZINGIZNI VARIANT / Выбери из списка 6 целей, которые наиболее близки сейчас Тебе и Твоей семье СВОИ ВАРИАНТЫ
Oct 29. 2019
3) Sizningcha, bugungi kunda O’zbekistonda qaysi maqsadlar yaxshi natijalarni ko’rsatmoqda? / По-Твоему, в каких из целей Узбекистан имеет наибольший прогресс на сегодняшний день?
Oct 29. 2019
3) Sizningcha, bugungi kunda O’zbekistonda qaysi maqsadlar yaxshi natijalarni ko’rsatmoqda? O'ZINGIZNI VARIANT / По-Твоему, в каких из целей Узбекистан имеет наибольший прогресс на сегодняшний день? СВОИ ВАРИАНТЫ
Oct 29. 2019
4) Sizningcha, kelgusi 5 yil ichida qaysi BRMga mamlakatimiz ko’proq e’tibor berishi kerak? / На достижение каких национальных ЦУР необходимо уделить больше всего внимания нашей стране в следующие 5 лет?
Oct 29. 2019
4) Sizningcha, kelgusi 5 yil ichida qaysi BRMga mamlakatimiz ko’proq e’tibor berishi kerak? O'ZINGIZNI VARIANT / На достижение каких национальных ЦУР необходимо уделить больше всего внимания нашей стране в следующие 5 лет? СВОИ ВАРИАНТЫ
Oct 29. 2019
5) Sizningcha, O’zbekistonda BRMga erishishda kim eng muhim rol o’ynaydi? / Кто, по-Твоему мнению, играет самую важную роль в достижении ЦУР в Узбекистане?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

OCT 29. 2019
1) Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM) haqida bilasizmi? / Знаешь ли Ты о Целях устойчивого развития (ЦУР)?
5500 berilgan savollardan 28660 ga javob berdilar
Male
7%
Juda zo’r bilaman
 
Juda zo’r bilaman
9%
Yaxshi bilaman
 
Yaxshi bilaman
13%
Juda kam narsa
 
Juda kam narsa
14%
Faqat eshitganman
 
Faqat eshitganman
58%
Birinchi marta eshityapman
 
Birinchi marta eshityapman

Female
6%
Juda zo’r bilaman
 
Juda zo’r bilaman
9%
Yaxshi bilaman
 
Yaxshi bilaman
14%
Juda kam narsa
 
Juda kam narsa
14%
Faqat eshitganman
 
Faqat eshitganman
56%
Birinchi marta eshityapman
 
Birinchi marta eshityapman
0-14
9%
Juda zo’r bilaman
 
Juda zo’r bilaman
14%
Yaxshi bilaman
 
Yaxshi bilaman
7%
Juda kam narsa
 
Juda kam narsa
12%
Faqat eshitganman
 
Faqat eshitganman
59%
Birinchi marta eshityapman
 
Birinchi marta eshityapman

15-19
6%
Juda zo’r bilaman
 
Juda zo’r bilaman
9%
Yaxshi bilaman
 
Yaxshi bilaman
14%
Juda kam narsa
 
Juda kam narsa
14%
Faqat eshitganman
 
Faqat eshitganman
57%
Birinchi marta eshityapman
 
Birinchi marta eshityapman

20-24
6%
Juda zo’r bilaman
 
Juda zo’r bilaman
9%
Yaxshi bilaman
 
Yaxshi bilaman
13%
Juda kam narsa
 
Juda kam narsa
13%
Faqat eshitganman
 
Faqat eshitganman
58%
Birinchi marta eshityapman
 
Birinchi marta eshityapman

25-30
7%
Juda zo’r bilaman
 
Juda zo’r bilaman
8%
Yaxshi bilaman
 
Yaxshi bilaman
12%
Juda kam narsa
 
Juda kam narsa
14%
Faqat eshitganman
 
Faqat eshitganman
58%
Birinchi marta eshityapman
 
Birinchi marta eshityapman

31-34
7%
Juda zo’r bilaman
 
Juda zo’r bilaman
9%
Yaxshi bilaman
 
Yaxshi bilaman
14%
Juda kam narsa
 
Juda kam narsa
13%
Faqat eshitganman
 
Faqat eshitganman
58%
Birinchi marta eshityapman
 
Birinchi marta eshityapman

35+
5%
Juda zo’r bilaman
 
Juda zo’r bilaman
13%
Yaxshi bilaman
 
Yaxshi bilaman
15%
Juda kam narsa
 
Juda kam narsa
14%
Faqat eshitganman
 
Faqat eshitganman
54%
Birinchi marta eshityapman
 
Birinchi marta eshityapman
7%
Juda zo’r bilaman
 
Juda zo’r bilaman
9%
Yaxshi bilaman
 
Yaxshi bilaman
13%
Juda kam narsa
 
Juda kam narsa
14%
Faqat eshitganman
 
Faqat eshitganman
57%
Birinchi marta eshityapman
 
Birinchi marta eshityapman
OCT 29. 2019
2) Ro’yxatdan Sizga va oilangizga eng yaqin bo’lgan maksimum 6 ta maqsadlarni tanlang O'ZINGIZNI VARIANT / Выбери из списка 6 целей, которые наиболее близки сейчас Тебе и Твоей семье СВОИ ВАРИАНТЫ
2758 berilgan savollardan 2922 ga javob berdilar
va
uchun
men
maqsadlar
bu
hammasi
mana
цур
abcdefghijklmnop
abcdeo
yaxshi
1a
abcdef
abcdho
barchasi
fh
iqtisodiy
ta
все
всегда
abc
abcd
ac
adfhko
adghko
avval
bcdfgh
bcdfgk
bolish
bulish
cfghkm
ch
dho
farzand
fg
gender
ha
hi
ij
ish
ishlash
jo
korrupsiyaga
lo
muhim
nima
oh
ok
op
oqish
OCT 29. 2019
3) Sizningcha, bugungi kunda O’zbekistonda qaysi maqsadlar yaxshi natijalarni ko’rsatmoqda? / По-Твоему, в каких из целей Узбекистан имеет наибольший прогресс на сегодняшний день?
3301 berilgan savollardan 3750 ga javob berdilar
Male
51%
Menimcha, mana bu maqsadlarda
 
Menimcha, mana bu maqsadlarda
24%
Hech birisida
 
Hech birisida
25%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

Female
59%
Menimcha, mana bu maqsadlarda
 
Menimcha, mana bu maqsadlarda
15%
Hech birisida
 
Hech birisida
25%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
0-14
50%
Menimcha, mana bu maqsadlarda
 
Menimcha, mana bu maqsadlarda
17%
Hech birisida
 
Hech birisida
33%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

15-19
59%
Menimcha, mana bu maqsadlarda
 
Menimcha, mana bu maqsadlarda
17%
Hech birisida
 
Hech birisida
25%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

20-24
54%
Menimcha, mana bu maqsadlarda
 
Menimcha, mana bu maqsadlarda
22%
Hech birisida
 
Hech birisida
25%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

25-30
47%
Menimcha, mana bu maqsadlarda
 
Menimcha, mana bu maqsadlarda
25%
Hech birisida
 
Hech birisida
28%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

31-34
50%
Menimcha, mana bu maqsadlarda
 
Menimcha, mana bu maqsadlarda
30%
Hech birisida
 
Hech birisida
20%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

35+
51%
Menimcha, mana bu maqsadlarda
 
Menimcha, mana bu maqsadlarda
26%
Hech birisida
 
Hech birisida
24%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
54%
Menimcha, mana bu maqsadlarda
 
Menimcha, mana bu maqsadlarda
21%
Hech birisida
 
Hech birisida
25%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
OCT 29. 2019
3) Sizningcha, bugungi kunda O’zbekistonda qaysi maqsadlar yaxshi natijalarni ko’rsatmoqda? O'ZINGIZNI VARIANT / По-Твоему, в каких из целей Узбекистан имеет наибольший прогресс на сегодняшний день? СВОИ ВАРИАНТЫ
1689 berilgan savollardan 1773 ga javob berdilar
va
hammasi
mana
ta
bu
menimcha
lim
maqsadlarda
1a
abcd
abcdeg
abcdfh
abcdo
abror
ado
hi
maqsadlar
восстановление
глобального
защита
партнёрства
суши
укрепление
экосистемы
10
16
16tasini
18
19
1menimcha
29
2вариант
4d
59
abc
abcdef
abcdefghkmop
abcdefo
abcdegh
abcdeh
abcdf
abcdfj
abcdfmkj
abcdgfi
abcdhg
abcdhn
abcdho
abcdop
abceo
abcflg
OCT 29. 2019
4) Sizningcha, kelgusi 5 yil ichida qaysi BRMga mamlakatimiz ko’proq e’tibor berishi kerak? / На достижение каких национальных ЦУР необходимо уделить больше всего внимания нашей стране в следующие 5 лет?
2918 berilgan savollardan 3217 ga javob berdilar
Male
69%
Menimcha, mana bu maqsadlarga
 
Menimcha, mana bu maqsadlarga
9%
Hech birisiga
 
Hech birisiga
21%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

Female
75%
Menimcha, mana bu maqsadlarga
 
Menimcha, mana bu maqsadlarga
6%
Hech birisiga
 
Hech birisiga
19%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
0-14
67%
Menimcha, mana bu maqsadlarga
 
Menimcha, mana bu maqsadlarga
10%
Hech birisiga
 
Hech birisiga
23%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

15-19
71%
Menimcha, mana bu maqsadlarga
 
Menimcha, mana bu maqsadlarga
10%
Hech birisiga
 
Hech birisiga
20%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

20-24
71%
Menimcha, mana bu maqsadlarga
 
Menimcha, mana bu maqsadlarga
7%
Hech birisiga
 
Hech birisiga
23%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

25-30
71%
Menimcha, mana bu maqsadlarga
 
Menimcha, mana bu maqsadlarga
8%
Hech birisiga
 
Hech birisiga
21%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

31-34
73%
Menimcha, mana bu maqsadlarga
 
Menimcha, mana bu maqsadlarga
10%
Hech birisiga
 
Hech birisiga
18%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

35+
78%
Menimcha, mana bu maqsadlarga
 
Menimcha, mana bu maqsadlarga
6%
Hech birisiga
 
Hech birisiga
16%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
71%
Menimcha, mana bu maqsadlarga
 
Menimcha, mana bu maqsadlarga
8%
Hech birisiga
 
Hech birisiga
21%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
OCT 29. 2019
4) Sizningcha, kelgusi 5 yil ichida qaysi BRMga mamlakatimiz ko’proq e’tibor berishi kerak? O'ZINGIZNI VARIANT / На достижение каких национальных ЦУР необходимо уделить больше всего внимания нашей стране в следующие 5 лет? СВОИ ВАРИАНТЫ
2030 berilgan savollardan 2073 ga javob berdilar
va
hammasiga
hammasi
ta
barchasiga
bu
fg
kerak
lim
lo
все
всегда
как
не
abcdfg
abcdfh
abcdho
absde
alohida
cfghkm
etibor
faqat
ij
jm
jo
kk
lp
mansabga
maoshlarni
maqsadim
maqsadlar
oqish
oshirish
sport
uchun
всем
всех
для
достойной
доступ
источникам
качественное
недорогим
обеспечение
образование
работой
рост
секс
сокращение
так
OCT 29. 2019
5) Sizningcha, O’zbekistonda BRMga erishishda kim eng muhim rol o’ynaydi? / Кто, по-Твоему мнению, играет самую важную роль в достижении ЦУР в Узбекистане?
2816 berilgan savollardan 2875 ga javob berdilar
Male
14%
Ommaviy axborot vositalari
 
Ommaviy axborot vositalari
35%
Hukumat
 
Hukumat
18%
Fuqarolik jamiyati
 
Fuqarolik jamiyati
1%
Tadqiqot tashkilotlari
 
Tadqiqot tashkilotlari
3%
Xususiy tashkilotlar
 
Xususiy tashkilotlar
13%
Yoshlarning o’zi
 
Yoshlarning o’zi
5%
O’zbekistondagi BMT
 
O’zbekistondagi BMT
10%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

Female
11%
Ommaviy axborot vositalari
 
Ommaviy axborot vositalari
33%
Hukumat
 
Hukumat
19%
Fuqarolik jamiyati
 
Fuqarolik jamiyati
1%
Tadqiqot tashkilotlari
 
Tadqiqot tashkilotlari
1%
Xususiy tashkilotlar
 
Xususiy tashkilotlar
17%
Yoshlarning o’zi
 
Yoshlarning o’zi
6%
O’zbekistondagi BMT
 
O’zbekistondagi BMT
11%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
0-14
7%
Ommaviy axborot vositalari
 
Ommaviy axborot vositalari
20%
Hukumat
 
Hukumat
11%
Fuqarolik jamiyati
 
Fuqarolik jamiyati
0%
Tadqiqot tashkilotlari
 
Tadqiqot tashkilotlari
4%
Xususiy tashkilotlar
 
Xususiy tashkilotlar
24%
Yoshlarning o’zi
 
Yoshlarning o’zi
18%
O’zbekistondagi BMT
 
O’zbekistondagi BMT
16%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

15-19
14%
Ommaviy axborot vositalari
 
Ommaviy axborot vositalari
26%
Hukumat
 
Hukumat
17%
Fuqarolik jamiyati
 
Fuqarolik jamiyati
2%
Tadqiqot tashkilotlari
 
Tadqiqot tashkilotlari
3%
Xususiy tashkilotlar
 
Xususiy tashkilotlar
22%
Yoshlarning o’zi
 
Yoshlarning o’zi
8%
O’zbekistondagi BMT
 
O’zbekistondagi BMT
10%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

20-24
11%
Ommaviy axborot vositalari
 
Ommaviy axborot vositalari
34%
Hukumat
 
Hukumat
22%
Fuqarolik jamiyati
 
Fuqarolik jamiyati
1%
Tadqiqot tashkilotlari
 
Tadqiqot tashkilotlari
2%
Xususiy tashkilotlar
 
Xususiy tashkilotlar
14%
Yoshlarning o’zi
 
Yoshlarning o’zi
4%
O’zbekistondagi BMT
 
O’zbekistondagi BMT
11%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

25-30
15%
Ommaviy axborot vositalari
 
Ommaviy axborot vositalari
44%
Hukumat
 
Hukumat
17%
Fuqarolik jamiyati
 
Fuqarolik jamiyati
1%
Tadqiqot tashkilotlari
 
Tadqiqot tashkilotlari
2%
Xususiy tashkilotlar
 
Xususiy tashkilotlar
7%
Yoshlarning o’zi
 
Yoshlarning o’zi
4%
O’zbekistondagi BMT
 
O’zbekistondagi BMT
10%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

31-34
16%
Ommaviy axborot vositalari
 
Ommaviy axborot vositalari
50%
Hukumat
 
Hukumat
16%
Fuqarolik jamiyati
 
Fuqarolik jamiyati
2%
Tadqiqot tashkilotlari
 
Tadqiqot tashkilotlari
0%
Xususiy tashkilotlar
 
Xususiy tashkilotlar
3%
Yoshlarning o’zi
 
Yoshlarning o’zi
2%
O’zbekistondagi BMT
 
O’zbekistondagi BMT
10%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

35+
12%
Ommaviy axborot vositalari
 
Ommaviy axborot vositalari
45%
Hukumat
 
Hukumat
22%
Fuqarolik jamiyati
 
Fuqarolik jamiyati
2%
Tadqiqot tashkilotlari
 
Tadqiqot tashkilotlari
2%
Xususiy tashkilotlar
 
Xususiy tashkilotlar
2%
Yoshlarning o’zi
 
Yoshlarning o’zi
2%
O’zbekistondagi BMT
 
O’zbekistondagi BMT
13%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
13%
Ommaviy axborot vositalari
 
Ommaviy axborot vositalari
34%
Hukumat
 
Hukumat
18%
Fuqarolik jamiyati
 
Fuqarolik jamiyati
1%
Tadqiqot tashkilotlari
 
Tadqiqot tashkilotlari
2%
Xususiy tashkilotlar
 
Xususiy tashkilotlar
14%
Yoshlarning o’zi
 
Yoshlarning o’zi
6%
O’zbekistondagi BMT
 
O’zbekistondagi BMT
11%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Gender zo’ravonlik sabablari
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar