JAMIYAT / ОБЩЕСТВО
O’zbekistonda O’zbek tili masalalari / Вопросы узбекского языка в Узбекистане
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 8 savollar
21% javoblar ulushi
5761 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 27165 so'raldi
Oct 22. 2019
1. O’zbek tili men uchun … / Узбекский язык для меня.....
Oct 22. 2019
2. O’zbek tilini bilishingizni nechiga baholaysiz? / На сколько Ты оцениваешь свои знания узбекского языка?
Oct 22. 2019
3. “Davlat tili haqida” O’zbekiston Respublikasi Qonunini yaxshi bilasizmi? / Хорошо ли Ты знаешь Закон Узбекистана «О государственном языке»?
Oct 22. 2019
4. Atrofda reklama, ko’pchilik tahkilot/joylarning nomi o’zbek tilida emasligiga Sizning munosabatingiz qanday? / Как Ты относишься к тому, что многие названия заведений, реклама вокруг не на узбекском языке?
Oct 22. 2019
5. Lotin yozuviga asoslangan o’zbek alifbosiga o’zgartirish kiritilishiga Sizning munosabatingiz qanday? / Как Ты относишься к внесению изменений в узбекский алфавит, основанный на латинице?
Oct 22. 2019
6. O’zbekistonda Davlat tili sifatida har qanday 2-chi davlat tilini kiritilishiga munosabatingiz? / Как Ты относишься к введению в Узбекистане любого 2-го государственного языка?
Oct 22. 2019
6. O’zbekistonda Davlat tili sifatida har qanday 2-chi davlat tilini kiritilishiga munosabatingiz? (o'z variantingiz) / Как Ты относишься к введению в Узбекистане любого 2-го государственного языка? (свой вариант)
Oct 22. 2019
7. Nima deb o’ylaysiz, O’zbekistonda o’zbek tilini bilmasdan yashash va ishlash mumkinmi? / Как Ты думаешь можно ли жить и работать в Узбекистане, не зная узбекского языка?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

OCT 22. 2019
1. O’zbek tili men uchun … / Узбекский язык для меня.....
5761 berilgan savollardan 27165 ga javob berdilar
Male
71%
Ona tilim
 
Ona tilim
21%
Davlat tili
 
Davlat tili
3%
Turkiy tillardan biri
 
Turkiy tillardan biri
2%
Men bilmaydigan til
 
Men bilmaydigan til
1%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Female
62%
Ona tilim
 
Ona tilim
28%
Davlat tili
 
Davlat tili
2%
Turkiy tillardan biri
 
Turkiy tillardan biri
6%
Men bilmaydigan til
 
Men bilmaydigan til
1%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
1%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
53%
Ona tilim
 
Ona tilim
34%
Davlat tili
 
Davlat tili
4%
Turkiy tillardan biri
 
Turkiy tillardan biri
6%
Men bilmaydigan til
 
Men bilmaydigan til
1%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
62%
Ona tilim
 
Ona tilim
26%
Davlat tili
 
Davlat tili
2%
Turkiy tillardan biri
 
Turkiy tillardan biri
5%
Men bilmaydigan til
 
Men bilmaydigan til
1%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
72%
Ona tilim
 
Ona tilim
21%
Davlat tili
 
Davlat tili
2%
Turkiy tillardan biri
 
Turkiy tillardan biri
2%
Men bilmaydigan til
 
Men bilmaydigan til
1%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
69%
Ona tilim
 
Ona tilim
23%
Davlat tili
 
Davlat tili
3%
Turkiy tillardan biri
 
Turkiy tillardan biri
2%
Men bilmaydigan til
 
Men bilmaydigan til
1%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
72%
Ona tilim
 
Ona tilim
22%
Davlat tili
 
Davlat tili
2%
Turkiy tillardan biri
 
Turkiy tillardan biri
2%
Men bilmaydigan til
 
Men bilmaydigan til
0%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
66%
Ona tilim
 
Ona tilim
22%
Davlat tili
 
Davlat tili
3%
Turkiy tillardan biri
 
Turkiy tillardan biri
5%
Men bilmaydigan til
 
Men bilmaydigan til
2%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
68%
Ona tilim
 
Ona tilim
23%
Davlat tili
 
Davlat tili
2%
Turkiy tillardan biri
 
Turkiy tillardan biri
3%
Men bilmaydigan til
 
Men bilmaydigan til
1%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
OCT 22. 2019
2. O’zbek tilini bilishingizni nechiga baholaysiz? / На сколько Ты оцениваешь свои знания узбекского языка?
5659 berilgan savollardan 5747 ga javob berdilar
Male
2%
Juda yomon
 
Juda yomon
3%
Yomon
 
Yomon
16%
O’rtacha
 
O’rtacha
43%
Yaxshi
 
Yaxshi
35%
A’lo
 
A’lo
1%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

Female
4%
Juda yomon
 
Juda yomon
6%
Yomon
 
Yomon
20%
O’rtacha
 
O’rtacha
38%
Yaxshi
 
Yaxshi
32%
A’lo
 
A’lo
0%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
0-14
4%
Juda yomon
 
Juda yomon
6%
Yomon
 
Yomon
19%
O’rtacha
 
O’rtacha
36%
Yaxshi
 
Yaxshi
33%
A’lo
 
A’lo
2%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

15-19
4%
Juda yomon
 
Juda yomon
5%
Yomon
 
Yomon
22%
O’rtacha
 
O’rtacha
41%
Yaxshi
 
Yaxshi
28%
A’lo
 
A’lo
1%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

20-24
2%
Juda yomon
 
Juda yomon
3%
Yomon
 
Yomon
19%
O’rtacha
 
O’rtacha
43%
Yaxshi
 
Yaxshi
33%
A’lo
 
A’lo
0%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

25-30
3%
Juda yomon
 
Juda yomon
3%
Yomon
 
Yomon
14%
O’rtacha
 
O’rtacha
41%
Yaxshi
 
Yaxshi
39%
A’lo
 
A’lo
0%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

31-34
2%
Juda yomon
 
Juda yomon
3%
Yomon
 
Yomon
11%
O’rtacha
 
O’rtacha
40%
Yaxshi
 
Yaxshi
44%
A’lo
 
A’lo
0%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

35+
4%
Juda yomon
 
Juda yomon
6%
Yomon
 
Yomon
12%
O’rtacha
 
O’rtacha
37%
Yaxshi
 
Yaxshi
40%
A’lo
 
A’lo
0%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
3%
Juda yomon
 
Juda yomon
4%
Yomon
 
Yomon
18%
O’rtacha
 
O’rtacha
41%
Yaxshi
 
Yaxshi
34%
A’lo
 
A’lo
0%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
OCT 22. 2019
3. “Davlat tili haqida” O’zbekiston Respublikasi Qonunini yaxshi bilasizmi? / Хорошо ли Ты знаешь Закон Узбекистана «О государственном языке»?
5563 berilgan savollardan 5659 ga javob berdilar
Male
21%
Juda yaxshi
 
Juda yaxshi
40%
Yomon emas
 
Yomon emas
4%
Juda yomon
 
Juda yomon
25%
Borligini bilaman faqat
 
Borligini bilaman faqat
8%
Hech qachon o’qimaganman
 
Hech qachon o’qimaganman
2%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

Female
24%
Juda yaxshi
 
Juda yaxshi
39%
Yomon emas
 
Yomon emas
3%
Juda yomon
 
Juda yomon
22%
Borligini bilaman faqat
 
Borligini bilaman faqat
9%
Hech qachon o’qimaganman
 
Hech qachon o’qimaganman
3%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
0-14
27%
Juda yaxshi
 
Juda yaxshi
43%
Yomon emas
 
Yomon emas
0%
Juda yomon
 
Juda yomon
14%
Borligini bilaman faqat
 
Borligini bilaman faqat
9%
Hech qachon o’qimaganman
 
Hech qachon o’qimaganman
6%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

15-19
22%
Juda yaxshi
 
Juda yaxshi
42%
Yomon emas
 
Yomon emas
3%
Juda yomon
 
Juda yomon
21%
Borligini bilaman faqat
 
Borligini bilaman faqat
9%
Hech qachon o’qimaganman
 
Hech qachon o’qimaganman
4%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

20-24
24%
Juda yaxshi
 
Juda yaxshi
43%
Yomon emas
 
Yomon emas
4%
Juda yomon
 
Juda yomon
22%
Borligini bilaman faqat
 
Borligini bilaman faqat
6%
Hech qachon o’qimaganman
 
Hech qachon o’qimaganman
2%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

25-30
22%
Juda yaxshi
 
Juda yaxshi
35%
Yomon emas
 
Yomon emas
5%
Juda yomon
 
Juda yomon
27%
Borligini bilaman faqat
 
Borligini bilaman faqat
9%
Hech qachon o’qimaganman
 
Hech qachon o’qimaganman
2%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

31-34
20%
Juda yaxshi
 
Juda yaxshi
35%
Yomon emas
 
Yomon emas
3%
Juda yomon
 
Juda yomon
30%
Borligini bilaman faqat
 
Borligini bilaman faqat
11%
Hech qachon o’qimaganman
 
Hech qachon o’qimaganman
1%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

35+
21%
Juda yaxshi
 
Juda yaxshi
32%
Yomon emas
 
Yomon emas
5%
Juda yomon
 
Juda yomon
28%
Borligini bilaman faqat
 
Borligini bilaman faqat
12%
Hech qachon o’qimaganman
 
Hech qachon o’qimaganman
2%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
22%
Juda yaxshi
 
Juda yaxshi
40%
Yomon emas
 
Yomon emas
4%
Juda yomon
 
Juda yomon
24%
Borligini bilaman faqat
 
Borligini bilaman faqat
8%
Hech qachon o’qimaganman
 
Hech qachon o’qimaganman
2%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
OCT 22. 2019
4. Atrofda reklama, ko’pchilik tahkilot/joylarning nomi o’zbek tilida emasligiga Sizning munosabatingiz qanday? / Как Ты относишься к тому, что многие названия заведений, реклама вокруг не на узбекском языке?
5381 berilgan savollardan 5563 ga javob berdilar
Male
13%
Ijobiy
 
Ijobiy
35%
Salbiy
 
Salbiy
26%
Neytral
 
Neytral
10%
Biz turistik mamlakat
 
Biz turistik mamlakat
14%
Bu davlat tili qonunini buzilishi
 
Bu davlat tili qonunini buzilishi
2%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

Female
21%
Ijobiy
 
Ijobiy
24%
Salbiy
 
Salbiy
30%
Neytral
 
Neytral
15%
Biz turistik mamlakat
 
Biz turistik mamlakat
7%
Bu davlat tili qonunini buzilishi
 
Bu davlat tili qonunini buzilishi
3%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
0-14
31%
Ijobiy
 
Ijobiy
20%
Salbiy
 
Salbiy
23%
Neytral
 
Neytral
15%
Biz turistik mamlakat
 
Biz turistik mamlakat
8%
Bu davlat tili qonunini buzilishi
 
Bu davlat tili qonunini buzilishi
3%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

15-19
24%
Ijobiy
 
Ijobiy
23%
Salbiy
 
Salbiy
28%
Neytral
 
Neytral
14%
Biz turistik mamlakat
 
Biz turistik mamlakat
7%
Bu davlat tili qonunini buzilishi
 
Bu davlat tili qonunini buzilishi
3%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

20-24
13%
Ijobiy
 
Ijobiy
33%
Salbiy
 
Salbiy
30%
Neytral
 
Neytral
11%
Biz turistik mamlakat
 
Biz turistik mamlakat
11%
Bu davlat tili qonunini buzilishi
 
Bu davlat tili qonunini buzilishi
3%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

25-30
11%
Ijobiy
 
Ijobiy
38%
Salbiy
 
Salbiy
25%
Neytral
 
Neytral
9%
Biz turistik mamlakat
 
Biz turistik mamlakat
14%
Bu davlat tili qonunini buzilishi
 
Bu davlat tili qonunini buzilishi
2%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

31-34
11%
Ijobiy
 
Ijobiy
39%
Salbiy
 
Salbiy
24%
Neytral
 
Neytral
10%
Biz turistik mamlakat
 
Biz turistik mamlakat
14%
Bu davlat tili qonunini buzilishi
 
Bu davlat tili qonunini buzilishi
2%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

35+
16%
Ijobiy
 
Ijobiy
33%
Salbiy
 
Salbiy
20%
Neytral
 
Neytral
11%
Biz turistik mamlakat
 
Biz turistik mamlakat
18%
Bu davlat tili qonunini buzilishi
 
Bu davlat tili qonunini buzilishi
1%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
16%
Ijobiy
 
Ijobiy
31%
Salbiy
 
Salbiy
27%
Neytral
 
Neytral
12%
Biz turistik mamlakat
 
Biz turistik mamlakat
11%
Bu davlat tili qonunini buzilishi
 
Bu davlat tili qonunini buzilishi
2%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
OCT 22. 2019
5. Lotin yozuviga asoslangan o’zbek alifbosiga o’zgartirish kiritilishiga Sizning munosabatingiz qanday? / Как Ты относишься к внесению изменений в узбекский алфавит, основанный на латинице?
5315 berilgan savollardan 5381 ga javob berdilar
Male
20%
Qo’llab-quvvatlayman
 
Qo’llab-quvvatlayman
14%
Ortiqcha sarf-harajat
 
Ortiqcha sarf-harajat
34%
Zaruriyati yo’q
 
Zaruriyati yo’q
8%
Neytral qarayman
 
Neytral qarayman
23%
Salbiy
 
Salbiy
2%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

Female
12%
Qo’llab-quvvatlayman
 
Qo’llab-quvvatlayman
14%
Ortiqcha sarf-harajat
 
Ortiqcha sarf-harajat
39%
Zaruriyati yo’q
 
Zaruriyati yo’q
8%
Neytral qarayman
 
Neytral qarayman
25%
Salbiy
 
Salbiy
4%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
0-14
25%
Qo’llab-quvvatlayman
 
Qo’llab-quvvatlayman
12%
Ortiqcha sarf-harajat
 
Ortiqcha sarf-harajat
32%
Zaruriyati yo’q
 
Zaruriyati yo’q
5%
Neytral qarayman
 
Neytral qarayman
15%
Salbiy
 
Salbiy
11%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

15-19
16%
Qo’llab-quvvatlayman
 
Qo’llab-quvvatlayman
10%
Ortiqcha sarf-harajat
 
Ortiqcha sarf-harajat
37%
Zaruriyati yo’q
 
Zaruriyati yo’q
9%
Neytral qarayman
 
Neytral qarayman
25%
Salbiy
 
Salbiy
3%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

20-24
15%
Qo’llab-quvvatlayman
 
Qo’llab-quvvatlayman
12%
Ortiqcha sarf-harajat
 
Ortiqcha sarf-harajat
38%
Zaruriyati yo’q
 
Zaruriyati yo’q
8%
Neytral qarayman
 
Neytral qarayman
26%
Salbiy
 
Salbiy
2%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

25-30
16%
Qo’llab-quvvatlayman
 
Qo’llab-quvvatlayman
14%
Ortiqcha sarf-harajat
 
Ortiqcha sarf-harajat
36%
Zaruriyati yo’q
 
Zaruriyati yo’q
6%
Neytral qarayman
 
Neytral qarayman
25%
Salbiy
 
Salbiy
1%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

31-34
20%
Qo’llab-quvvatlayman
 
Qo’llab-quvvatlayman
19%
Ortiqcha sarf-harajat
 
Ortiqcha sarf-harajat
36%
Zaruriyati yo’q
 
Zaruriyati yo’q
5%
Neytral qarayman
 
Neytral qarayman
17%
Salbiy
 
Salbiy
3%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

35+
23%
Qo’llab-quvvatlayman
 
Qo’llab-quvvatlayman
26%
Ortiqcha sarf-harajat
 
Ortiqcha sarf-harajat
24%
Zaruriyati yo’q
 
Zaruriyati yo’q
10%
Neytral qarayman
 
Neytral qarayman
15%
Salbiy
 
Salbiy
3%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
17%
Qo’llab-quvvatlayman
 
Qo’llab-quvvatlayman
14%
Ortiqcha sarf-harajat
 
Ortiqcha sarf-harajat
36%
Zaruriyati yo’q
 
Zaruriyati yo’q
8%
Neytral qarayman
 
Neytral qarayman
24%
Salbiy
 
Salbiy
2%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
OCT 22. 2019
6. O’zbekistonda Davlat tili sifatida har qanday 2-chi davlat tilini kiritilishiga munosabatingiz? / Как Ты относишься к введению в Узбекистане любого 2-го государственного языка?
5248 berilgan savollardan 5315 ga javob berdilar
Male
29%
Qo’llab-quvvatlayman
 
Qo’llab-quvvatlayman
52%
Qarshiman
 
Qarshiman
11%
Neytral qarayman
 
Neytral qarayman
4%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Female
40%
Qo’llab-quvvatlayman
 
Qo’llab-quvvatlayman
38%
Qarshiman
 
Qarshiman
13%
Neytral qarayman
 
Neytral qarayman
6%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
46%
Qo’llab-quvvatlayman
 
Qo’llab-quvvatlayman
36%
Qarshiman
 
Qarshiman
8%
Neytral qarayman
 
Neytral qarayman
4%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
40%
Qo’llab-quvvatlayman
 
Qo’llab-quvvatlayman
37%
Qarshiman
 
Qarshiman
14%
Neytral qarayman
 
Neytral qarayman
5%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
31%
Qo’llab-quvvatlayman
 
Qo’llab-quvvatlayman
48%
Qarshiman
 
Qarshiman
12%
Neytral qarayman
 
Neytral qarayman
6%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
26%
Qo’llab-quvvatlayman
 
Qo’llab-quvvatlayman
55%
Qarshiman
 
Qarshiman
12%
Neytral qarayman
 
Neytral qarayman
4%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
29%
Qo’llab-quvvatlayman
 
Qo’llab-quvvatlayman
56%
Qarshiman
 
Qarshiman
9%
Neytral qarayman
 
Neytral qarayman
3%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
33%
Qo’llab-quvvatlayman
 
Qo’llab-quvvatlayman
52%
Qarshiman
 
Qarshiman
9%
Neytral qarayman
 
Neytral qarayman
4%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
1%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
33%
Qo’llab-quvvatlayman
 
Qo’llab-quvvatlayman
47%
Qarshiman
 
Qarshiman
12%
Neytral qarayman
 
Neytral qarayman
5%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
OCT 22. 2019
6. O’zbekistonda Davlat tili sifatida har qanday 2-chi davlat tilini kiritilishiga munosabatingiz? (o'z variantingiz) / Как Ты относишься к введению в Узбекистане любого 2-го государственного языка? (свой вариант)
121 berilgan savollardan 154 ga javob berdilar
tili
davlat
bo
русский
rus
ingliz
til
язык
emas
kerak
zbek
tilini
ham
boshqa
qarshiman
qo
если
это
как
так
bu
deb
har
mumkin
va
yaxshi
yo
bir
bitta
faqat
kiritilsa
ko
lishi
ona
qanday
quvvatlayman
будет
гос
языком
agar
albatta
bunga
dunyo
ikkinchi
juda
ladi
lekin
llab
lsa
ma
OCT 22. 2019
7. Nima deb o’ylaysiz, O’zbekistonda o’zbek tilini bilmasdan yashash va ishlash mumkinmi? / Как Ты думаешь можно ли жить и работать в Узбекистане, не зная узбекского языка?
5187 berilgan savollardan 5215 ga javob berdilar
Male
8%
Iloji yo’q
 
Iloji yo’q
10%
Juda qiyin
 
Juda qiyin
46%
Mumkin, lekin qiyin
 
Mumkin, lekin qiyin
24%
Oson
 
Oson
9%
Tilni bilish shart emas
 
Tilni bilish shart emas
3%
Bilmadim
 
Bilmadim

Female
12%
Iloji yo’q
 
Iloji yo’q
9%
Juda qiyin
 
Juda qiyin
50%
Mumkin, lekin qiyin
 
Mumkin, lekin qiyin
19%
Oson
 
Oson
7%
Tilni bilish shart emas
 
Tilni bilish shart emas
4%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
17%
Iloji yo’q
 
Iloji yo’q
15%
Juda qiyin
 
Juda qiyin
41%
Mumkin, lekin qiyin
 
Mumkin, lekin qiyin
14%
Oson
 
Oson
10%
Tilni bilish shart emas
 
Tilni bilish shart emas
3%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
10%
Iloji yo’q
 
Iloji yo’q
10%
Juda qiyin
 
Juda qiyin
48%
Mumkin, lekin qiyin
 
Mumkin, lekin qiyin
19%
Oson
 
Oson
9%
Tilni bilish shart emas
 
Tilni bilish shart emas
3%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
9%
Iloji yo’q
 
Iloji yo’q
10%
Juda qiyin
 
Juda qiyin
49%
Mumkin, lekin qiyin
 
Mumkin, lekin qiyin
22%
Oson
 
Oson
8%
Tilni bilish shart emas
 
Tilni bilish shart emas
3%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
9%
Iloji yo’q
 
Iloji yo’q
10%
Juda qiyin
 
Juda qiyin
45%
Mumkin, lekin qiyin
 
Mumkin, lekin qiyin
24%
Oson
 
Oson
8%
Tilni bilish shart emas
 
Tilni bilish shart emas
3%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
7%
Iloji yo’q
 
Iloji yo’q
8%
Juda qiyin
 
Juda qiyin
50%
Mumkin, lekin qiyin
 
Mumkin, lekin qiyin
22%
Oson
 
Oson
8%
Tilni bilish shart emas
 
Tilni bilish shart emas
4%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
7%
Iloji yo’q
 
Iloji yo’q
11%
Juda qiyin
 
Juda qiyin
44%
Mumkin, lekin qiyin
 
Mumkin, lekin qiyin
27%
Oson
 
Oson
9%
Tilni bilish shart emas
 
Tilni bilish shart emas
1%
Bilmadim
 
Bilmadim
9%
Iloji yo’q
 
Iloji yo’q
10%
Juda qiyin
 
Juda qiyin
48%
Mumkin, lekin qiyin
 
Mumkin, lekin qiyin
22%
Oson
 
Oson
8%
Tilni bilish shart emas
 
Tilni bilish shart emas
3%
Bilmadim
 
Bilmadim

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Gender zo’ravonlik sabablari
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar