JAMIYAT / ОБЩЕСТВО
11 oktabr – Xalqaro qizlar kuni / 11 октября – Международный день девочек
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 8 savollar
18% javoblar ulushi
4595 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 25305 so'raldi
Oct 6. 2019
1. Sizningcha, O'zbekistonda qizlar (18 yoshgacha) o'g'il bolalar bilan bir qatorda oliy ma'lumot olishga teng imkoniyatga egami? / Имеют ли девочки (до 18 лет) равный доступ к высшему образованию в Узбекистане, наравне с мальчиками?
Oct 6. 2019
1.1. Nimaga shunday deb o’ylaysiz? / 1.1. Почему Ты так считаешь?
Oct 6. 2019
2. Sizningcha, qizlarning o’qishi va kasbni tanlashida ularning ovozi va fikri oilasida hisobga olinadimi? / Принимается ли во внимание голос и мнение девочек в семье при определении её образования и выборе профессии?
Oct 6. 2019
3. Sizningcha, qizlarning turmush qurishni belgilashida ularning ovozi va fikri oilasida inobatga olinadimi? / По-Твоему, принимают ли во внимание голос и мнение девочек в семье при принятии решения о её замужестве?
Oct 6. 2019
4. Sizningcha, oiladagi maishiy va boshqa kundalik masalalar bo'yicha qaror qabul qilishda qizlarning ovozi va fikri inobatga olinadimi? / По-Твоему, принимают ли во внимание голос и мнение девочекпри решении бытовых и других ежедневных вопросов в семье?
Oct 6. 2019
5. Sizningcha, qizlar o'g'il bolalarga qaraganda qobiliyatsizroqmi? / Считаешь ли Ты, что девочки менее способны, чем мальчики?
Oct 6. 2019
6. Sizningcha, ba’zi kasblar faqat o’g’il bolalar uchun mos (muhandis, militsioner, harbiy), qizlar esa faqat o’qituvchi/tikuvchi bo’lsa yaxshiroqmi? / В некоторых профессиях должны быть только мальчики, а девочкам лучше быть учителем/врачом/швеёй?
Oct 6. 2019
6.1. Nega shunday deb o'ylaysiz? / Почему Ты так считаешь?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

OCT 6. 2019
1. Sizningcha, O'zbekistonda qizlar (18 yoshgacha) o'g'il bolalar bilan bir qatorda oliy ma'lumot olishga teng imkoniyatga egami? / Имеют ли девочки (до 18 лет) равный доступ к высшему образованию в Узбекистане, наравне с мальчиками?
4595 berilgan savollardan 25305 ga javob berdilar
Female
85%
Ha
 
Ha
11%
Yo'q
 
Yo'q
4%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

Male
86%
Ha
 
Ha
10%
Yo'q
 
Yo'q
4%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
0-14
80%
Ha
 
Ha
10%
Yo'q
 
Yo'q
10%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

15-19
86%
Ha
 
Ha
9%
Yo'q
 
Yo'q
5%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

20-24
87%
Ha
 
Ha
10%
Yo'q
 
Yo'q
3%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

25-30
84%
Ha
 
Ha
11%
Yo'q
 
Yo'q
5%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

31-34
82%
Ha
 
Ha
12%
Yo'q
 
Yo'q
5%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

35+
84%
Ha
 
Ha
14%
Yo'q
 
Yo'q
2%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
86%
Ha
 
Ha
10%
Yo'q
 
Yo'q
4%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
OCT 6. 2019
1.1. Nimaga shunday deb o’ylaysiz? / 1.1. Почему Ты так считаешь?
433 berilgan savollardan 464 ga javob berdilar
Female
11%
Moliyaviy muammolar
 
Moliyaviy muammolar
4%
Qiz o'g'ilga nisbatan qobiliyatsiz
 
Qiz o'g'ilga nisbatan qobiliyatsiz
13%
Qiz uzatilb ketadi boshqa oilaga
 
Qiz uzatilb ketadi boshqa oilaga
10%
Qiz uy bekasi bo'lishi kutiladi
 
Qiz uy bekasi bo'lishi kutiladi
11%
Kelajakda eri ishlashga bermaydi
 
Kelajakda eri ishlashga bermaydi
45%
Qizlarni diskriminatsiyasi bu
 
Qizlarni diskriminatsiyasi bu
7%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

Male
14%
Moliyaviy muammolar
 
Moliyaviy muammolar
5%
Qiz o'g'ilga nisbatan qobiliyatsiz
 
Qiz o'g'ilga nisbatan qobiliyatsiz
22%
Qiz uzatilb ketadi boshqa oilaga
 
Qiz uzatilb ketadi boshqa oilaga
16%
Qiz uy bekasi bo'lishi kutiladi
 
Qiz uy bekasi bo'lishi kutiladi
10%
Kelajakda eri ishlashga bermaydi
 
Kelajakda eri ishlashga bermaydi
21%
Qizlarni diskriminatsiyasi bu
 
Qizlarni diskriminatsiyasi bu
12%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
0-14
0%
Moliyaviy muammolar
 
Moliyaviy muammolar
0%
Qiz o'g'ilga nisbatan qobiliyatsiz
 
Qiz o'g'ilga nisbatan qobiliyatsiz
0%
Qiz uzatilb ketadi boshqa oilaga
 
Qiz uzatilb ketadi boshqa oilaga
0%
Qiz uy bekasi bo'lishi kutiladi
 
Qiz uy bekasi bo'lishi kutiladi
0%
Kelajakda eri ishlashga bermaydi
 
Kelajakda eri ishlashga bermaydi
0%
Qizlarni diskriminatsiyasi bu
 
Qizlarni diskriminatsiyasi bu
100%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

15-19
12%
Moliyaviy muammolar
 
Moliyaviy muammolar
11%
Qiz o'g'ilga nisbatan qobiliyatsiz
 
Qiz o'g'ilga nisbatan qobiliyatsiz
20%
Qiz uzatilb ketadi boshqa oilaga
 
Qiz uzatilb ketadi boshqa oilaga
11%
Qiz uy bekasi bo'lishi kutiladi
 
Qiz uy bekasi bo'lishi kutiladi
7%
Kelajakda eri ishlashga bermaydi
 
Kelajakda eri ishlashga bermaydi
32%
Qizlarni diskriminatsiyasi bu
 
Qizlarni diskriminatsiyasi bu
7%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

20-24
8%
Moliyaviy muammolar
 
Moliyaviy muammolar
3%
Qiz o'g'ilga nisbatan qobiliyatsiz
 
Qiz o'g'ilga nisbatan qobiliyatsiz
19%
Qiz uzatilb ketadi boshqa oilaga
 
Qiz uzatilb ketadi boshqa oilaga
14%
Qiz uy bekasi bo'lishi kutiladi
 
Qiz uy bekasi bo'lishi kutiladi
7%
Kelajakda eri ishlashga bermaydi
 
Kelajakda eri ishlashga bermaydi
34%
Qizlarni diskriminatsiyasi bu
 
Qizlarni diskriminatsiyasi bu
14%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

25-30
17%
Moliyaviy muammolar
 
Moliyaviy muammolar
2%
Qiz o'g'ilga nisbatan qobiliyatsiz
 
Qiz o'g'ilga nisbatan qobiliyatsiz
21%
Qiz uzatilb ketadi boshqa oilaga
 
Qiz uzatilb ketadi boshqa oilaga
14%
Qiz uy bekasi bo'lishi kutiladi
 
Qiz uy bekasi bo'lishi kutiladi
9%
Kelajakda eri ishlashga bermaydi
 
Kelajakda eri ishlashga bermaydi
26%
Qizlarni diskriminatsiyasi bu
 
Qizlarni diskriminatsiyasi bu
10%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

31-34
12%
Moliyaviy muammolar
 
Moliyaviy muammolar
4%
Qiz o'g'ilga nisbatan qobiliyatsiz
 
Qiz o'g'ilga nisbatan qobiliyatsiz
17%
Qiz uzatilb ketadi boshqa oilaga
 
Qiz uzatilb ketadi boshqa oilaga
17%
Qiz uy bekasi bo'lishi kutiladi
 
Qiz uy bekasi bo'lishi kutiladi
8%
Kelajakda eri ishlashga bermaydi
 
Kelajakda eri ishlashga bermaydi
42%
Qizlarni diskriminatsiyasi bu
 
Qizlarni diskriminatsiyasi bu
0%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

35+
14%
Moliyaviy muammolar
 
Moliyaviy muammolar
2%
Qiz o'g'ilga nisbatan qobiliyatsiz
 
Qiz o'g'ilga nisbatan qobiliyatsiz
7%
Qiz uzatilb ketadi boshqa oilaga
 
Qiz uzatilb ketadi boshqa oilaga
9%
Qiz uy bekasi bo'lishi kutiladi
 
Qiz uy bekasi bo'lishi kutiladi
26%
Kelajakda eri ishlashga bermaydi
 
Kelajakda eri ishlashga bermaydi
40%
Qizlarni diskriminatsiyasi bu
 
Qizlarni diskriminatsiyasi bu
2%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
12%
Moliyaviy muammolar
 
Moliyaviy muammolar
5%
Qiz o'g'ilga nisbatan qobiliyatsiz
 
Qiz o'g'ilga nisbatan qobiliyatsiz
18%
Qiz uzatilb ketadi boshqa oilaga
 
Qiz uzatilb ketadi boshqa oilaga
13%
Qiz uy bekasi bo'lishi kutiladi
 
Qiz uy bekasi bo'lishi kutiladi
10%
Kelajakda eri ishlashga bermaydi
 
Kelajakda eri ishlashga bermaydi
32%
Qizlarni diskriminatsiyasi bu
 
Qizlarni diskriminatsiyasi bu
10%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
OCT 6. 2019
2. Sizningcha, qizlarning o’qishi va kasbni tanlashida ularning ovozi va fikri oilasida hisobga olinadimi? / Принимается ли во внимание голос и мнение девочек в семье при определении её образования и выборе профессии?
4379 berilgan savollardan 4566 ga javob berdilar
Female
38%
Ha, qizning fikri muhim
 
Ha, qizning fikri muhim
50%
Ha, lekin hamisha emas
 
Ha, lekin hamisha emas
7%
Ota-onalar yaxshiroq biladi
 
Ota-onalar yaxshiroq biladi
5%
Yo'q
 
Yo'q
1%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

Male
31%
Ha, qizning fikri muhim
 
Ha, qizning fikri muhim
52%
Ha, lekin hamisha emas
 
Ha, lekin hamisha emas
11%
Ota-onalar yaxshiroq biladi
 
Ota-onalar yaxshiroq biladi
3%
Yo'q
 
Yo'q
3%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
0-14
50%
Ha, qizning fikri muhim
 
Ha, qizning fikri muhim
20%
Ha, lekin hamisha emas
 
Ha, lekin hamisha emas
30%
Ota-onalar yaxshiroq biladi
 
Ota-onalar yaxshiroq biladi
0%
Yo'q
 
Yo'q
0%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

15-19
38%
Ha, qizning fikri muhim
 
Ha, qizning fikri muhim
47%
Ha, lekin hamisha emas
 
Ha, lekin hamisha emas
7%
Ota-onalar yaxshiroq biladi
 
Ota-onalar yaxshiroq biladi
5%
Yo'q
 
Yo'q
3%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

20-24
33%
Ha, qizning fikri muhim
 
Ha, qizning fikri muhim
53%
Ha, lekin hamisha emas
 
Ha, lekin hamisha emas
8%
Ota-onalar yaxshiroq biladi
 
Ota-onalar yaxshiroq biladi
3%
Yo'q
 
Yo'q
2%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

25-30
30%
Ha, qizning fikri muhim
 
Ha, qizning fikri muhim
53%
Ha, lekin hamisha emas
 
Ha, lekin hamisha emas
10%
Ota-onalar yaxshiroq biladi
 
Ota-onalar yaxshiroq biladi
4%
Yo'q
 
Yo'q
3%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

31-34
26%
Ha, qizning fikri muhim
 
Ha, qizning fikri muhim
54%
Ha, lekin hamisha emas
 
Ha, lekin hamisha emas
13%
Ota-onalar yaxshiroq biladi
 
Ota-onalar yaxshiroq biladi
5%
Yo'q
 
Yo'q
2%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

35+
34%
Ha, qizning fikri muhim
 
Ha, qizning fikri muhim
53%
Ha, lekin hamisha emas
 
Ha, lekin hamisha emas
8%
Ota-onalar yaxshiroq biladi
 
Ota-onalar yaxshiroq biladi
4%
Yo'q
 
Yo'q
2%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
34%
Ha, qizning fikri muhim
 
Ha, qizning fikri muhim
51%
Ha, lekin hamisha emas
 
Ha, lekin hamisha emas
9%
Ota-onalar yaxshiroq biladi
 
Ota-onalar yaxshiroq biladi
4%
Yo'q
 
Yo'q
2%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
OCT 6. 2019
3. Sizningcha, qizlarning turmush qurishni belgilashida ularning ovozi va fikri oilasida inobatga olinadimi? / По-Твоему, принимают ли во внимание голос и мнение девочек в семье при принятии решения о её замужестве?
4290 berilgan savollardan 4379 ga javob berdilar
Female
34%
Ha, qizning fikri muhim
 
Ha, qizning fikri muhim
49%
Ha, lekin hamisha emas
 
Ha, lekin hamisha emas
9%
Ota-onalar yaxshiroq biladi
 
Ota-onalar yaxshiroq biladi
6%
Yo'q
 
Yo'q
2%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

Male
30%
Ha, qizning fikri muhim
 
Ha, qizning fikri muhim
52%
Ha, lekin hamisha emas
 
Ha, lekin hamisha emas
10%
Ota-onalar yaxshiroq biladi
 
Ota-onalar yaxshiroq biladi
4%
Yo'q
 
Yo'q
3%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
0-14
50%
Ha, qizning fikri muhim
 
Ha, qizning fikri muhim
30%
Ha, lekin hamisha emas
 
Ha, lekin hamisha emas
10%
Ota-onalar yaxshiroq biladi
 
Ota-onalar yaxshiroq biladi
10%
Yo'q
 
Yo'q
0%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

15-19
36%
Ha, qizning fikri muhim
 
Ha, qizning fikri muhim
46%
Ha, lekin hamisha emas
 
Ha, lekin hamisha emas
8%
Ota-onalar yaxshiroq biladi
 
Ota-onalar yaxshiroq biladi
6%
Yo'q
 
Yo'q
3%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

20-24
30%
Ha, qizning fikri muhim
 
Ha, qizning fikri muhim
52%
Ha, lekin hamisha emas
 
Ha, lekin hamisha emas
10%
Ota-onalar yaxshiroq biladi
 
Ota-onalar yaxshiroq biladi
4%
Yo'q
 
Yo'q
2%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

25-30
27%
Ha, qizning fikri muhim
 
Ha, qizning fikri muhim
55%
Ha, lekin hamisha emas
 
Ha, lekin hamisha emas
8%
Ota-onalar yaxshiroq biladi
 
Ota-onalar yaxshiroq biladi
6%
Yo'q
 
Yo'q
3%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

31-34
25%
Ha, qizning fikri muhim
 
Ha, qizning fikri muhim
54%
Ha, lekin hamisha emas
 
Ha, lekin hamisha emas
14%
Ota-onalar yaxshiroq biladi
 
Ota-onalar yaxshiroq biladi
4%
Yo'q
 
Yo'q
4%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

35+
34%
Ha, qizning fikri muhim
 
Ha, qizning fikri muhim
48%
Ha, lekin hamisha emas
 
Ha, lekin hamisha emas
11%
Ota-onalar yaxshiroq biladi
 
Ota-onalar yaxshiroq biladi
5%
Yo'q
 
Yo'q
2%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
32%
Ha, qizning fikri muhim
 
Ha, qizning fikri muhim
51%
Ha, lekin hamisha emas
 
Ha, lekin hamisha emas
10%
Ota-onalar yaxshiroq biladi
 
Ota-onalar yaxshiroq biladi
5%
Yo'q
 
Yo'q
3%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
OCT 6. 2019
4. Sizningcha, oiladagi maishiy va boshqa kundalik masalalar bo'yicha qaror qabul qilishda qizlarning ovozi va fikri inobatga olinadimi? / По-Твоему, принимают ли во внимание голос и мнение девочекпри решении бытовых и других ежедневных вопросов в семье?
4187 berilgan savollardan 4292 ga javob berdilar
Female
19%
Ha, qizning fikri muhim
 
Ha, qizning fikri muhim
46%
Ha, lekin hamisha emas
 
Ha, lekin hamisha emas
18%
Ota-onalar yaxshiroq biladi
 
Ota-onalar yaxshiroq biladi
13%
Yo'q
 
Yo'q
4%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

Male
18%
Ha, qizning fikri muhim
 
Ha, qizning fikri muhim
48%
Ha, lekin hamisha emas
 
Ha, lekin hamisha emas
20%
Ota-onalar yaxshiroq biladi
 
Ota-onalar yaxshiroq biladi
11%
Yo'q
 
Yo'q
4%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
0-14
10%
Ha, qizning fikri muhim
 
Ha, qizning fikri muhim
40%
Ha, lekin hamisha emas
 
Ha, lekin hamisha emas
20%
Ota-onalar yaxshiroq biladi
 
Ota-onalar yaxshiroq biladi
20%
Yo'q
 
Yo'q
10%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

15-19
21%
Ha, qizning fikri muhim
 
Ha, qizning fikri muhim
47%
Ha, lekin hamisha emas
 
Ha, lekin hamisha emas
15%
Ota-onalar yaxshiroq biladi
 
Ota-onalar yaxshiroq biladi
11%
Yo'q
 
Yo'q
6%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

20-24
16%
Ha, qizning fikri muhim
 
Ha, qizning fikri muhim
46%
Ha, lekin hamisha emas
 
Ha, lekin hamisha emas
21%
Ota-onalar yaxshiroq biladi
 
Ota-onalar yaxshiroq biladi
13%
Yo'q
 
Yo'q
5%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

25-30
16%
Ha, qizning fikri muhim
 
Ha, qizning fikri muhim
51%
Ha, lekin hamisha emas
 
Ha, lekin hamisha emas
17%
Ota-onalar yaxshiroq biladi
 
Ota-onalar yaxshiroq biladi
12%
Yo'q
 
Yo'q
3%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

31-34
15%
Ha, qizning fikri muhim
 
Ha, qizning fikri muhim
50%
Ha, lekin hamisha emas
 
Ha, lekin hamisha emas
20%
Ota-onalar yaxshiroq biladi
 
Ota-onalar yaxshiroq biladi
10%
Yo'q
 
Yo'q
6%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

35+
23%
Ha, qizning fikri muhim
 
Ha, qizning fikri muhim
43%
Ha, lekin hamisha emas
 
Ha, lekin hamisha emas
23%
Ota-onalar yaxshiroq biladi
 
Ota-onalar yaxshiroq biladi
11%
Yo'q
 
Yo'q
1%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
19%
Ha, qizning fikri muhim
 
Ha, qizning fikri muhim
47%
Ha, lekin hamisha emas
 
Ha, lekin hamisha emas
19%
Ota-onalar yaxshiroq biladi
 
Ota-onalar yaxshiroq biladi
12%
Yo'q
 
Yo'q
4%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
OCT 6. 2019
5. Sizningcha, qizlar o'g'il bolalarga qaraganda qobiliyatsizroqmi? / Считаешь ли Ты, что девочки менее способны, чем мальчики?
4146 berilgan savollardan 4188 ga javob berdilar
Female
22%
Hа, jismonan
 
Hа, jismonan
4%
Hа, aqliy jihatdan
 
Hа, aqliy jihatdan
2%
Hа, psixologik jihatdan
 
Hа, psixologik jihatdan
4%
Ha, emotsional jihatdan
 
Ha, emotsional jihatdan
4%
Hа, hamma narsada
 
Hа, hamma narsada
60%
Yo’q
 
Yo’q
4%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

Male
28%
Hа, jismonan
 
Hа, jismonan
5%
Hа, aqliy jihatdan
 
Hа, aqliy jihatdan
5%
Hа, psixologik jihatdan
 
Hа, psixologik jihatdan
7%
Ha, emotsional jihatdan
 
Ha, emotsional jihatdan
11%
Hа, hamma narsada
 
Hа, hamma narsada
37%
Yo’q
 
Yo’q
7%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
0-14
50%
Hа, jismonan
 
Hа, jismonan
0%
Hа, aqliy jihatdan
 
Hа, aqliy jihatdan
20%
Hа, psixologik jihatdan
 
Hа, psixologik jihatdan
0%
Ha, emotsional jihatdan
 
Ha, emotsional jihatdan
0%
Hа, hamma narsada
 
Hа, hamma narsada
20%
Yo’q
 
Yo’q
10%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

15-19
28%
Hа, jismonan
 
Hа, jismonan
5%
Hа, aqliy jihatdan
 
Hа, aqliy jihatdan
4%
Hа, psixologik jihatdan
 
Hа, psixologik jihatdan
6%
Ha, emotsional jihatdan
 
Ha, emotsional jihatdan
8%
Hа, hamma narsada
 
Hа, hamma narsada
44%
Yo’q
 
Yo’q
5%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

20-24
27%
Hа, jismonan
 
Hа, jismonan
5%
Hа, aqliy jihatdan
 
Hа, aqliy jihatdan
4%
Hа, psixologik jihatdan
 
Hа, psixologik jihatdan
5%
Ha, emotsional jihatdan
 
Ha, emotsional jihatdan
7%
Hа, hamma narsada
 
Hа, hamma narsada
46%
Yo’q
 
Yo’q
6%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

25-30
24%
Hа, jismonan
 
Hа, jismonan
5%
Hа, aqliy jihatdan
 
Hа, aqliy jihatdan
3%
Hа, psixologik jihatdan
 
Hа, psixologik jihatdan
6%
Ha, emotsional jihatdan
 
Ha, emotsional jihatdan
11%
Hа, hamma narsada
 
Hа, hamma narsada
43%
Yo’q
 
Yo’q
6%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

31-34
21%
Hа, jismonan
 
Hа, jismonan
6%
Hа, aqliy jihatdan
 
Hа, aqliy jihatdan
3%
Hа, psixologik jihatdan
 
Hа, psixologik jihatdan
6%
Ha, emotsional jihatdan
 
Ha, emotsional jihatdan
6%
Hа, hamma narsada
 
Hа, hamma narsada
52%
Yo’q
 
Yo’q
5%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

35+
22%
Hа, jismonan
 
Hа, jismonan
5%
Hа, aqliy jihatdan
 
Hа, aqliy jihatdan
3%
Hа, psixologik jihatdan
 
Hа, psixologik jihatdan
6%
Ha, emotsional jihatdan
 
Ha, emotsional jihatdan
6%
Hа, hamma narsada
 
Hа, hamma narsada
54%
Yo’q
 
Yo’q
3%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
26%
Hа, jismonan
 
Hа, jismonan
5%
Hа, aqliy jihatdan
 
Hа, aqliy jihatdan
4%
Hа, psixologik jihatdan
 
Hа, psixologik jihatdan
6%
Ha, emotsional jihatdan
 
Ha, emotsional jihatdan
8%
Hа, hamma narsada
 
Hа, hamma narsada
46%
Yo’q
 
Yo’q
6%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
OCT 6. 2019
6. Sizningcha, ba’zi kasblar faqat o’g’il bolalar uchun mos (muhandis, militsioner, harbiy), qizlar esa faqat o’qituvchi/tikuvchi bo’lsa yaxshiroqmi? / В некоторых профессиях должны быть только мальчики, а девочкам лучше быть учителем/врачом/швеёй?
4085 berilgan savollardan 4146 ga javob berdilar
Female
10%
Ha, shunday
 
Ha, shunday
7%
Ikkilanish bor
 
Ikkilanish bor
81%
Yo’q, bu eskicha qarash
 
Yo’q, bu eskicha qarash
2%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

Male
26%
Ha, shunday
 
Ha, shunday
13%
Ikkilanish bor
 
Ikkilanish bor
58%
Yo’q, bu eskicha qarash
 
Yo’q, bu eskicha qarash
3%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
0-14
0%
Ha, shunday
 
Ha, shunday
30%
Ikkilanish bor
 
Ikkilanish bor
60%
Yo’q, bu eskicha qarash
 
Yo’q, bu eskicha qarash
10%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

15-19
16%
Ha, shunday
 
Ha, shunday
9%
Ikkilanish bor
 
Ikkilanish bor
72%
Yo’q, bu eskicha qarash
 
Yo’q, bu eskicha qarash
3%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

20-24
19%
Ha, shunday
 
Ha, shunday
11%
Ikkilanish bor
 
Ikkilanish bor
68%
Yo’q, bu eskicha qarash
 
Yo’q, bu eskicha qarash
3%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

25-30
22%
Ha, shunday
 
Ha, shunday
12%
Ikkilanish bor
 
Ikkilanish bor
64%
Yo’q, bu eskicha qarash
 
Yo’q, bu eskicha qarash
2%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

31-34
23%
Ha, shunday
 
Ha, shunday
11%
Ikkilanish bor
 
Ikkilanish bor
64%
Yo’q, bu eskicha qarash
 
Yo’q, bu eskicha qarash
1%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

35+
16%
Ha, shunday
 
Ha, shunday
7%
Ikkilanish bor
 
Ikkilanish bor
74%
Yo’q, bu eskicha qarash
 
Yo’q, bu eskicha qarash
2%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
19%
Ha, shunday
 
Ha, shunday
11%
Ikkilanish bor
 
Ikkilanish bor
68%
Yo’q, bu eskicha qarash
 
Yo’q, bu eskicha qarash
3%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
OCT 6. 2019
6.1. Nega shunday deb o'ylaysiz? / Почему Ты так считаешь?
1205 berilgan savollardan 1221 ga javob berdilar
Female
5%
Qiz bola uyda o'tirishi kerak
 
Qiz bola uyda o'tirishi kerak
46%
Qiz o'qituvchi/shifokor bolsa yaxshi
 
Qiz o'qituvchi/shifokor bolsa yaxshi
17%
Oila va jamiyat buni qabul qilmaydi
 
Oila va jamiyat buni qabul qilmaydi
7%
Qizlar zaif va ojiz
 
Qizlar zaif va ojiz
10%
O'g'il qizdan yaxshiroq ishlaydi
 
O'g'il qizdan yaxshiroq ishlaydi
15%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
15%
Qiz bola uyda o'tirishi kerak
 
Qiz bola uyda o'tirishi kerak
40%
Qiz o'qituvchi/shifokor bolsa yaxshi
 
Qiz o'qituvchi/shifokor bolsa yaxshi
14%
Oila va jamiyat buni qabul qilmaydi
 
Oila va jamiyat buni qabul qilmaydi
8%
Qizlar zaif va ojiz
 
Qizlar zaif va ojiz
13%
O'g'il qizdan yaxshiroq ishlaydi
 
O'g'il qizdan yaxshiroq ishlaydi
10%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
33%
Qiz bola uyda o'tirishi kerak
 
Qiz bola uyda o'tirishi kerak
0%
Qiz o'qituvchi/shifokor bolsa yaxshi
 
Qiz o'qituvchi/shifokor bolsa yaxshi
33%
Oila va jamiyat buni qabul qilmaydi
 
Oila va jamiyat buni qabul qilmaydi
33%
Qizlar zaif va ojiz
 
Qizlar zaif va ojiz
0%
O'g'il qizdan yaxshiroq ishlaydi
 
O'g'il qizdan yaxshiroq ishlaydi
0%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
22%
Qiz bola uyda o'tirishi kerak
 
Qiz bola uyda o'tirishi kerak
32%
Qiz o'qituvchi/shifokor bolsa yaxshi
 
Qiz o'qituvchi/shifokor bolsa yaxshi
12%
Oila va jamiyat buni qabul qilmaydi
 
Oila va jamiyat buni qabul qilmaydi
9%
Qizlar zaif va ojiz
 
Qizlar zaif va ojiz
9%
O'g'il qizdan yaxshiroq ishlaydi
 
O'g'il qizdan yaxshiroq ishlaydi
16%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
11%
Qiz bola uyda o'tirishi kerak
 
Qiz bola uyda o'tirishi kerak
42%
Qiz o'qituvchi/shifokor bolsa yaxshi
 
Qiz o'qituvchi/shifokor bolsa yaxshi
18%
Oila va jamiyat buni qabul qilmaydi
 
Oila va jamiyat buni qabul qilmaydi
6%
Qizlar zaif va ojiz
 
Qizlar zaif va ojiz
13%
O'g'il qizdan yaxshiroq ishlaydi
 
O'g'il qizdan yaxshiroq ishlaydi
11%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
11%
Qiz bola uyda o'tirishi kerak
 
Qiz bola uyda o'tirishi kerak
46%
Qiz o'qituvchi/shifokor bolsa yaxshi
 
Qiz o'qituvchi/shifokor bolsa yaxshi
13%
Oila va jamiyat buni qabul qilmaydi
 
Oila va jamiyat buni qabul qilmaydi
7%
Qizlar zaif va ojiz
 
Qizlar zaif va ojiz
14%
O'g'il qizdan yaxshiroq ishlaydi
 
O'g'il qizdan yaxshiroq ishlaydi
9%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
12%
Qiz bola uyda o'tirishi kerak
 
Qiz bola uyda o'tirishi kerak
37%
Qiz o'qituvchi/shifokor bolsa yaxshi
 
Qiz o'qituvchi/shifokor bolsa yaxshi
18%
Oila va jamiyat buni qabul qilmaydi
 
Oila va jamiyat buni qabul qilmaydi
13%
Qizlar zaif va ojiz
 
Qizlar zaif va ojiz
9%
O'g'il qizdan yaxshiroq ishlaydi
 
O'g'il qizdan yaxshiroq ishlaydi
10%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
3%
Qiz bola uyda o'tirishi kerak
 
Qiz bola uyda o'tirishi kerak
56%
Qiz o'qituvchi/shifokor bolsa yaxshi
 
Qiz o'qituvchi/shifokor bolsa yaxshi
13%
Oila va jamiyat buni qabul qilmaydi
 
Oila va jamiyat buni qabul qilmaydi
9%
Qizlar zaif va ojiz
 
Qizlar zaif va ojiz
12%
O'g'il qizdan yaxshiroq ishlaydi
 
O'g'il qizdan yaxshiroq ishlaydi
7%
Bilmadim
 
Bilmadim
13%
Qiz bola uyda o'tirishi kerak
 
Qiz bola uyda o'tirishi kerak
41%
Qiz o'qituvchi/shifokor bolsa yaxshi
 
Qiz o'qituvchi/shifokor bolsa yaxshi
15%
Oila va jamiyat buni qabul qilmaydi
 
Oila va jamiyat buni qabul qilmaydi
8%
Qizlar zaif va ojiz
 
Qizlar zaif va ojiz
12%
O'g'il qizdan yaxshiroq ishlaydi
 
O'g'il qizdan yaxshiroq ishlaydi
11%
Bilmadim
 
Bilmadim

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Gender zo’ravonlik sabablari
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar