YOSHLAR / МОЛОДЕЖЬ
Yoshlarning jamiyat hayotidagi ishtiroki / Участие молодежи в жизни сообществ
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 9 savollar
17% javoblar ulushi
4039 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 24345 so'raldi
Sep 21. 2019
1. Oilangizda muhim qarorlar qabul qilinishida Sizning fikringiz ham tinglanib, inobatga olinishini his etasizmi? / Чувствуешь ли Ты, что к Твоему мнению прислушиваются в семье при принятии важных решений?
Sep 21. 2019
2. Qayerda o’qiysiz? / Где Ты учишься?
Sep 21. 2019
3. O’qish joyingizda o’quvchilar/talabalar kengashi bormi? / Есть ли в Твоем учебном заведении школьный/студенческий совет?
Sep 21. 2019
4. O’quv dargohingizda qarorlar qabul qilinishida o’quvchilarning fikri ham inobatga olinishini his etasizmi? / Чувствуешь ли Ты, что мнение учащихся учитывается при принятии решений в Твоём учебном заведении?
Sep 21. 2019
5. Mahallangiz/tumaningizda qarorlar qabul qilinishida ishtirok etasizmi? / Участвуешь ли Ты в принятии решений в своей махалле/районе?
Sep 21. 2019
6. Mamlakatda bo’layotgan islohotlar, jarayonlar Sizga qiziqmi? / Интересны ли Тебе реформы, изменения, происходящие в стране?
Sep 21. 2019
7. Bo’layotgan islohotlar bo’yicha fikringizni aytib, Hukumat tomonidan eshitilishingiz mumkin deb o’ylaysizmi? / Чувствуешь ли Ты, что можешь высказать свое мнение по происходящим реформам в стране и быть услышанным Правительством?
Sep 21. 2019
7.1. Siz fikringizni asosan qaysi platforma orqali bildirasiz? / Через какую платформу Ты чаще выражаешь свое мнение?
Sep 21. 2019
8. Hayotingizni yaxshilash uchun o’zingiz yoki do’stlaringiz bilan birgalikda biron narsa qila olasiz deb o’ylaysizmi? / Чувствуешь ли Ты, что можешь что-то сделать сам/а или с друзьми, чтобы изменить свою жизнь к лучшему?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

SEP 21. 2019
1. Oilangizda muhim qarorlar qabul qilinishida Sizning fikringiz ham tinglanib, inobatga olinishini his etasizmi? / Чувствуешь ли Ты, что к Твоему мнению прислушиваются в семье при принятии важных решений?
4039 berilgan savollardan 24345 ga javob berdilar
Female
60%
Hа, hamisha
 
Hа, hamisha
27%
Ba’zida
 
Ba’zida
6%
So’rashadi, lekin bilganicha qiladi
 
So’rashadi, lekin bilganicha qiladi
3%
Mendan so’rashmaydi
 
Mendan so’rashmaydi
2%
Yo’q
 
Yo’q
2%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

Male
67%
Hа, hamisha
 
Hа, hamisha
21%
Ba’zida
 
Ba’zida
5%
So’rashadi, lekin bilganicha qiladi
 
So’rashadi, lekin bilganicha qiladi
3%
Mendan so’rashmaydi
 
Mendan so’rashmaydi
2%
Yo’q
 
Yo’q
2%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
0-14
55%
Hа, hamisha
 
Hа, hamisha
36%
Ba’zida
 
Ba’zida
9%
So’rashadi, lekin bilganicha qiladi
 
So’rashadi, lekin bilganicha qiladi
0%
Mendan so’rashmaydi
 
Mendan so’rashmaydi
0%
Yo’q
 
Yo’q
0%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

15-19
55%
Hа, hamisha
 
Hа, hamisha
29%
Ba’zida
 
Ba’zida
7%
So’rashadi, lekin bilganicha qiladi
 
So’rashadi, lekin bilganicha qiladi
4%
Mendan so’rashmaydi
 
Mendan so’rashmaydi
4%
Yo’q
 
Yo’q
2%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

20-24
65%
Hа, hamisha
 
Hа, hamisha
23%
Ba’zida
 
Ba’zida
4%
So’rashadi, lekin bilganicha qiladi
 
So’rashadi, lekin bilganicha qiladi
4%
Mendan so’rashmaydi
 
Mendan so’rashmaydi
2%
Yo’q
 
Yo’q
2%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

25-30
71%
Hа, hamisha
 
Hа, hamisha
20%
Ba’zida
 
Ba’zida
5%
So’rashadi, lekin bilganicha qiladi
 
So’rashadi, lekin bilganicha qiladi
2%
Mendan so’rashmaydi
 
Mendan so’rashmaydi
1%
Yo’q
 
Yo’q
1%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

31-34
75%
Hа, hamisha
 
Hа, hamisha
14%
Ba’zida
 
Ba’zida
6%
So’rashadi, lekin bilganicha qiladi
 
So’rashadi, lekin bilganicha qiladi
2%
Mendan so’rashmaydi
 
Mendan so’rashmaydi
1%
Yo’q
 
Yo’q
2%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

35+
71%
Hа, hamisha
 
Hа, hamisha
16%
Ba’zida
 
Ba’zida
8%
So’rashadi, lekin bilganicha qiladi
 
So’rashadi, lekin bilganicha qiladi
2%
Mendan so’rashmaydi
 
Mendan so’rashmaydi
2%
Yo’q
 
Yo’q
2%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
64%
Hа, hamisha
 
Hа, hamisha
23%
Ba’zida
 
Ba’zida
6%
So’rashadi, lekin bilganicha qiladi
 
So’rashadi, lekin bilganicha qiladi
3%
Mendan so’rashmaydi
 
Mendan so’rashmaydi
2%
Yo’q
 
Yo’q
2%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
SEP 21. 2019
2. Qayerda o’qiysiz? / Где Ты учишься?
3988 berilgan savollardan 4040 ga javob berdilar
Female
17%
Maktabda
 
Maktabda
6%
Kollej/litsey
 
Kollej/litsey
46%
Oliy o’quv yurtida
 
Oliy o’quv yurtida
10%
O’qimayman
 
O’qimayman
20%
Oliygohni bitirganman
 
Oliygohni bitirganman

Male
10%
Maktabda
 
Maktabda
6%
Kollej/litsey
 
Kollej/litsey
38%
Oliy o’quv yurtida
 
Oliy o’quv yurtida
15%
O’qimayman
 
O’qimayman
30%
Oliygohni bitirganman
 
Oliygohni bitirganman
0-14
90%
Maktabda
 
Maktabda
0%
Kollej/litsey
 
Kollej/litsey
10%
Oliy o’quv yurtida
 
Oliy o’quv yurtida
0%
O’qimayman
 
O’qimayman
0%
Oliygohni bitirganman
 
Oliygohni bitirganman

15-19
46%
Maktabda
 
Maktabda
21%
Kollej/litsey
 
Kollej/litsey
23%
Oliy o’quv yurtida
 
Oliy o’quv yurtida
7%
O’qimayman
 
O’qimayman
1%
Oliygohni bitirganman
 
Oliygohni bitirganman

20-24
1%
Maktabda
 
Maktabda
1%
Kollej/litsey
 
Kollej/litsey
78%
Oliy o’quv yurtida
 
Oliy o’quv yurtida
12%
O’qimayman
 
O’qimayman
8%
Oliygohni bitirganman
 
Oliygohni bitirganman

25-30
1%
Maktabda
 
Maktabda
2%
Kollej/litsey
 
Kollej/litsey
17%
Oliy o’quv yurtida
 
Oliy o’quv yurtida
17%
O’qimayman
 
O’qimayman
64%
Oliygohni bitirganman
 
Oliygohni bitirganman

31-34
1%
Maktabda
 
Maktabda
1%
Kollej/litsey
 
Kollej/litsey
7%
Oliy o’quv yurtida
 
Oliy o’quv yurtida
21%
O’qimayman
 
O’qimayman
71%
Oliygohni bitirganman
 
Oliygohni bitirganman

35+
6%
Maktabda
 
Maktabda
2%
Kollej/litsey
 
Kollej/litsey
4%
Oliy o’quv yurtida
 
Oliy o’quv yurtida
23%
O’qimayman
 
O’qimayman
65%
Oliygohni bitirganman
 
Oliygohni bitirganman
13%
Maktabda
 
Maktabda
6%
Kollej/litsey
 
Kollej/litsey
41%
Oliy o’quv yurtida
 
Oliy o’quv yurtida
13%
O’qimayman
 
O’qimayman
26%
Oliygohni bitirganman
 
Oliygohni bitirganman
SEP 21. 2019
3. O’qish joyingizda o’quvchilar/talabalar kengashi bormi? / Есть ли в Твоем учебном заведении школьный/студенческий совет?
2353 berilgan savollardan 2408 ga javob berdilar
Female
35%
Bor, juda yaxshi ishlaydi
 
Bor, juda yaxshi ishlaydi
28%
Bor, lekin faqat qog’ozda
 
Bor, lekin faqat qog’ozda
12%
Yo’q
 
Yo’q
21%
Xabarim yo’q
 
Xabarim yo’q
4%
Bizda tashkil qilsa bo’ladimi?
 
Bizda tashkil qilsa bo’ladimi?

Male
31%
Bor, juda yaxshi ishlaydi
 
Bor, juda yaxshi ishlaydi
30%
Bor, lekin faqat qog’ozda
 
Bor, lekin faqat qog’ozda
15%
Yo’q
 
Yo’q
19%
Xabarim yo’q
 
Xabarim yo’q
4%
Bizda tashkil qilsa bo’ladimi?
 
Bizda tashkil qilsa bo’ladimi?
0-14
50%
Bor, juda yaxshi ishlaydi
 
Bor, juda yaxshi ishlaydi
10%
Bor, lekin faqat qog’ozda
 
Bor, lekin faqat qog’ozda
0%
Yo’q
 
Yo’q
20%
Xabarim yo’q
 
Xabarim yo’q
20%
Bizda tashkil qilsa bo’ladimi?
 
Bizda tashkil qilsa bo’ladimi?

15-19
38%
Bor, juda yaxshi ishlaydi
 
Bor, juda yaxshi ishlaydi
25%
Bor, lekin faqat qog’ozda
 
Bor, lekin faqat qog’ozda
14%
Yo’q
 
Yo’q
18%
Xabarim yo’q
 
Xabarim yo’q
6%
Bizda tashkil qilsa bo’ladimi?
 
Bizda tashkil qilsa bo’ladimi?

20-24
30%
Bor, juda yaxshi ishlaydi
 
Bor, juda yaxshi ishlaydi
35%
Bor, lekin faqat qog’ozda
 
Bor, lekin faqat qog’ozda
14%
Yo’q
 
Yo’q
19%
Xabarim yo’q
 
Xabarim yo’q
3%
Bizda tashkil qilsa bo’ladimi?
 
Bizda tashkil qilsa bo’ladimi?

25-30
29%
Bor, juda yaxshi ishlaydi
 
Bor, juda yaxshi ishlaydi
24%
Bor, lekin faqat qog’ozda
 
Bor, lekin faqat qog’ozda
13%
Yo’q
 
Yo’q
26%
Xabarim yo’q
 
Xabarim yo’q
8%
Bizda tashkil qilsa bo’ladimi?
 
Bizda tashkil qilsa bo’ladimi?

31-34
8%
Bor, juda yaxshi ishlaydi
 
Bor, juda yaxshi ishlaydi
8%
Bor, lekin faqat qog’ozda
 
Bor, lekin faqat qog’ozda
33%
Yo’q
 
Yo’q
50%
Xabarim yo’q
 
Xabarim yo’q
0%
Bizda tashkil qilsa bo’ladimi?
 
Bizda tashkil qilsa bo’ladimi?

35+
10%
Bor, juda yaxshi ishlaydi
 
Bor, juda yaxshi ishlaydi
29%
Bor, lekin faqat qog’ozda
 
Bor, lekin faqat qog’ozda
33%
Yo’q
 
Yo’q
29%
Xabarim yo’q
 
Xabarim yo’q
0%
Bizda tashkil qilsa bo’ladimi?
 
Bizda tashkil qilsa bo’ladimi?
33%
Bor, juda yaxshi ishlaydi
 
Bor, juda yaxshi ishlaydi
29%
Bor, lekin faqat qog’ozda
 
Bor, lekin faqat qog’ozda
14%
Yo’q
 
Yo’q
20%
Xabarim yo’q
 
Xabarim yo’q
4%
Bizda tashkil qilsa bo’ladimi?
 
Bizda tashkil qilsa bo’ladimi?
SEP 21. 2019
4. O’quv dargohingizda qarorlar qabul qilinishida o’quvchilarning fikri ham inobatga olinishini his etasizmi? / Чувствуешь ли Ты, что мнение учащихся учитывается при принятии решений в Твоём учебном заведении?
2291 berilgan savollardan 2353 ga javob berdilar
Female
20%
 
25%
Ba’zida
 
Ba’zida
12%
So’rashadi, lekin bilganicha qiladi
 
So’rashadi, lekin bilganicha qiladi
22%
Bizdan hech qachon so’rashmaydi
 
Bizdan hech qachon so’rashmaydi
16%
Yo’q
 
Yo’q
5%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

Male
20%
 
18%
Ba’zida
 
Ba’zida
11%
So’rashadi, lekin bilganicha qiladi
 
So’rashadi, lekin bilganicha qiladi
26%
Bizdan hech qachon so’rashmaydi
 
Bizdan hech qachon so’rashmaydi
21%
Yo’q
 
Yo’q
5%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
0-14
11%
 
33%
Ba’zida
 
Ba’zida
33%
So’rashadi, lekin bilganicha qiladi
 
So’rashadi, lekin bilganicha qiladi
22%
Bizdan hech qachon so’rashmaydi
 
Bizdan hech qachon so’rashmaydi
0%
Yo’q
 
Yo’q
0%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

15-19
25%
 
21%
Ba’zida
 
Ba’zida
9%
So’rashadi, lekin bilganicha qiladi
 
So’rashadi, lekin bilganicha qiladi
23%
Bizdan hech qachon so’rashmaydi
 
Bizdan hech qachon so’rashmaydi
17%
Yo’q
 
Yo’q
5%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

20-24
16%
 
23%
Ba’zida
 
Ba’zida
12%
So’rashadi, lekin bilganicha qiladi
 
So’rashadi, lekin bilganicha qiladi
24%
Bizdan hech qachon so’rashmaydi
 
Bizdan hech qachon so’rashmaydi
20%
Yo’q
 
Yo’q
4%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

25-30
18%
 
18%
Ba’zida
 
Ba’zida
10%
So’rashadi, lekin bilganicha qiladi
 
So’rashadi, lekin bilganicha qiladi
29%
Bizdan hech qachon so’rashmaydi
 
Bizdan hech qachon so’rashmaydi
20%
Yo’q
 
Yo’q
5%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

31-34
17%
 
8%
Ba’zida
 
Ba’zida
17%
So’rashadi, lekin bilganicha qiladi
 
So’rashadi, lekin bilganicha qiladi
17%
Bizdan hech qachon so’rashmaydi
 
Bizdan hech qachon so’rashmaydi
25%
Yo’q
 
Yo’q
17%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

35+
5%
 
20%
Ba’zida
 
Ba’zida
15%
So’rashadi, lekin bilganicha qiladi
 
So’rashadi, lekin bilganicha qiladi
20%
Bizdan hech qachon so’rashmaydi
 
Bizdan hech qachon so’rashmaydi
30%
Yo’q
 
Yo’q
10%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
20%
 
21%
Ba’zida
 
Ba’zida
11%
So’rashadi, lekin bilganicha qiladi
 
So’rashadi, lekin bilganicha qiladi
24%
Bizdan hech qachon so’rashmaydi
 
Bizdan hech qachon so’rashmaydi
19%
Yo’q
 
Yo’q
5%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
SEP 21. 2019
5. Mahallangiz/tumaningizda qarorlar qabul qilinishida ishtirok etasizmi? / Участвуешь ли Ты в принятии решений в своей махалле/районе?
3792 berilgan savollardan 3871 ga javob berdilar
Female
4%
Hamisha
 
Hamisha
17%
Ba’zida
 
Ba’zida
6%
Faqat agar muammom bo’lsa
 
Faqat agar muammom bo’lsa
17%
Mensizam hammasi hal qilingan
 
Mensizam hammasi hal qilingan
27%
Hech qachon
 
Hech qachon
15%
Buning uchun nima qilish kerak?
 
Buning uchun nima qilish kerak?
13%
O’zim qiziqmayman
 
O’zim qiziqmayman

Male
7%
Hamisha
 
Hamisha
19%
Ba’zida
 
Ba’zida
7%
Faqat agar muammom bo’lsa
 
Faqat agar muammom bo’lsa
18%
Mensizam hammasi hal qilingan
 
Mensizam hammasi hal qilingan
23%
Hech qachon
 
Hech qachon
15%
Buning uchun nima qilish kerak?
 
Buning uchun nima qilish kerak?
11%
O’zim qiziqmayman
 
O’zim qiziqmayman
0-14
0%
Hamisha
 
Hamisha
11%
Ba’zida
 
Ba’zida
0%
Faqat agar muammom bo’lsa
 
Faqat agar muammom bo’lsa
22%
Mensizam hammasi hal qilingan
 
Mensizam hammasi hal qilingan
22%
Hech qachon
 
Hech qachon
22%
Buning uchun nima qilish kerak?
 
Buning uchun nima qilish kerak?
22%
O’zim qiziqmayman
 
O’zim qiziqmayman

15-19
6%
Hamisha
 
Hamisha
15%
Ba’zida
 
Ba’zida
6%
Faqat agar muammom bo’lsa
 
Faqat agar muammom bo’lsa
15%
Mensizam hammasi hal qilingan
 
Mensizam hammasi hal qilingan
29%
Hech qachon
 
Hech qachon
17%
Buning uchun nima qilish kerak?
 
Buning uchun nima qilish kerak?
13%
O’zim qiziqmayman
 
O’zim qiziqmayman

20-24
4%
Hamisha
 
Hamisha
20%
Ba’zida
 
Ba’zida
7%
Faqat agar muammom bo’lsa
 
Faqat agar muammom bo’lsa
19%
Mensizam hammasi hal qilingan
 
Mensizam hammasi hal qilingan
25%
Hech qachon
 
Hech qachon
13%
Buning uchun nima qilish kerak?
 
Buning uchun nima qilish kerak?
12%
O’zim qiziqmayman
 
O’zim qiziqmayman

25-30
8%
Hamisha
 
Hamisha
20%
Ba’zida
 
Ba’zida
8%
Faqat agar muammom bo’lsa
 
Faqat agar muammom bo’lsa
19%
Mensizam hammasi hal qilingan
 
Mensizam hammasi hal qilingan
20%
Hech qachon
 
Hech qachon
14%
Buning uchun nima qilish kerak?
 
Buning uchun nima qilish kerak?
10%
O’zim qiziqmayman
 
O’zim qiziqmayman

31-34
8%
Hamisha
 
Hamisha
20%
Ba’zida
 
Ba’zida
8%
Faqat agar muammom bo’lsa
 
Faqat agar muammom bo’lsa
17%
Mensizam hammasi hal qilingan
 
Mensizam hammasi hal qilingan
23%
Hech qachon
 
Hech qachon
10%
Buning uchun nima qilish kerak?
 
Buning uchun nima qilish kerak?
13%
O’zim qiziqmayman
 
O’zim qiziqmayman

35+
10%
Hamisha
 
Hamisha
18%
Ba’zida
 
Ba’zida
7%
Faqat agar muammom bo’lsa
 
Faqat agar muammom bo’lsa
21%
Mensizam hammasi hal qilingan
 
Mensizam hammasi hal qilingan
27%
Hech qachon
 
Hech qachon
9%
Buning uchun nima qilish kerak?
 
Buning uchun nima qilish kerak?
8%
O’zim qiziqmayman
 
O’zim qiziqmayman
6%
Hamisha
 
Hamisha
18%
Ba’zida
 
Ba’zida
7%
Faqat agar muammom bo’lsa
 
Faqat agar muammom bo’lsa
18%
Mensizam hammasi hal qilingan
 
Mensizam hammasi hal qilingan
25%
Hech qachon
 
Hech qachon
15%
Buning uchun nima qilish kerak?
 
Buning uchun nima qilish kerak?
12%
O’zim qiziqmayman
 
O’zim qiziqmayman
SEP 21. 2019
6. Mamlakatda bo’layotgan islohotlar, jarayonlar Sizga qiziqmi? / Интересны ли Тебе реформы, изменения, происходящие в стране?
3772 berilgan savollardan 3792 ga javob berdilar
Female
76%
 
8%
Faqat menga tegishli bo’lsa
 
Faqat menga tegishli bo’lsa
13%
Ba’zida yangiliklarni ko’rib turaman
 
Ba’zida yangiliklarni ko’rib turaman
2%
Yo’q
 
Yo’q
1%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

Male
83%
 
6%
Faqat menga tegishli bo’lsa
 
Faqat menga tegishli bo’lsa
7%
Ba’zida yangiliklarni ko’rib turaman
 
Ba’zida yangiliklarni ko’rib turaman
2%
Yo’q
 
Yo’q
1%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
0-14
56%
 
33%
Faqat menga tegishli bo’lsa
 
Faqat menga tegishli bo’lsa
11%
Ba’zida yangiliklarni ko’rib turaman
 
Ba’zida yangiliklarni ko’rib turaman
0%
Yo’q
 
Yo’q
0%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

15-19
72%
 
11%
Faqat menga tegishli bo’lsa
 
Faqat menga tegishli bo’lsa
14%
Ba’zida yangiliklarni ko’rib turaman
 
Ba’zida yangiliklarni ko’rib turaman
2%
Yo’q
 
Yo’q
1%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

20-24
81%
 
6%
Faqat menga tegishli bo’lsa
 
Faqat menga tegishli bo’lsa
10%
Ba’zida yangiliklarni ko’rib turaman
 
Ba’zida yangiliklarni ko’rib turaman
2%
Yo’q
 
Yo’q
1%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

25-30
88%
 
5%
Faqat menga tegishli bo’lsa
 
Faqat menga tegishli bo’lsa
6%
Ba’zida yangiliklarni ko’rib turaman
 
Ba’zida yangiliklarni ko’rib turaman
1%
Yo’q
 
Yo’q
0%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

31-34
80%
 
6%
Faqat menga tegishli bo’lsa
 
Faqat menga tegishli bo’lsa
7%
Ba’zida yangiliklarni ko’rib turaman
 
Ba’zida yangiliklarni ko’rib turaman
3%
Yo’q
 
Yo’q
3%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

35+
82%
 
7%
Faqat menga tegishli bo’lsa
 
Faqat menga tegishli bo’lsa
7%
Ba’zida yangiliklarni ko’rib turaman
 
Ba’zida yangiliklarni ko’rib turaman
2%
Yo’q
 
Yo’q
2%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
80%
 
7%
Faqat menga tegishli bo’lsa
 
Faqat menga tegishli bo’lsa
10%
Ba’zida yangiliklarni ko’rib turaman
 
Ba’zida yangiliklarni ko’rib turaman
2%
Yo’q
 
Yo’q
1%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
SEP 21. 2019
7. Bo’layotgan islohotlar bo’yicha fikringizni aytib, Hukumat tomonidan eshitilishingiz mumkin deb o’ylaysizmi? / Чувствуешь ли Ты, что можешь высказать свое мнение по происходящим реформам в стране и быть услышанным Правительством?
3708 berilgan savollardan 3772 ga javob berdilar
Female
32%
Ha
 
Ha
23%
Shubham bor
 
Shubham bor
18%
Aytishim mumkin, lekin eshitishmaydi
 
Aytishim mumkin, lekin eshitishmaydi
9%
Gapirishga qo’rqaman
 
Gapirishga qo’rqaman
8%
Yo’q
 
Yo’q
10%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

Male
31%
Ha
 
Ha
25%
Shubham bor
 
Shubham bor
24%
Aytishim mumkin, lekin eshitishmaydi
 
Aytishim mumkin, lekin eshitishmaydi
6%
Gapirishga qo’rqaman
 
Gapirishga qo’rqaman
8%
Yo’q
 
Yo’q
7%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
0-14
22%
Ha
 
Ha
22%
Shubham bor
 
Shubham bor
11%
Aytishim mumkin, lekin eshitishmaydi
 
Aytishim mumkin, lekin eshitishmaydi
22%
Gapirishga qo’rqaman
 
Gapirishga qo’rqaman
11%
Yo’q
 
Yo’q
11%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

15-19
33%
Ha
 
Ha
26%
Shubham bor
 
Shubham bor
16%
Aytishim mumkin, lekin eshitishmaydi
 
Aytishim mumkin, lekin eshitishmaydi
9%
Gapirishga qo’rqaman
 
Gapirishga qo’rqaman
9%
Yo’q
 
Yo’q
7%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

20-24
33%
Ha
 
Ha
22%
Shubham bor
 
Shubham bor
21%
Aytishim mumkin, lekin eshitishmaydi
 
Aytishim mumkin, lekin eshitishmaydi
7%
Gapirishga qo’rqaman
 
Gapirishga qo’rqaman
7%
Yo’q
 
Yo’q
10%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

25-30
33%
Ha
 
Ha
23%
Shubham bor
 
Shubham bor
26%
Aytishim mumkin, lekin eshitishmaydi
 
Aytishim mumkin, lekin eshitishmaydi
6%
Gapirishga qo’rqaman
 
Gapirishga qo’rqaman
7%
Yo’q
 
Yo’q
6%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

31-34
26%
Ha
 
Ha
25%
Shubham bor
 
Shubham bor
25%
Aytishim mumkin, lekin eshitishmaydi
 
Aytishim mumkin, lekin eshitishmaydi
4%
Gapirishga qo’rqaman
 
Gapirishga qo’rqaman
10%
Yo’q
 
Yo’q
10%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

35+
23%
Ha
 
Ha
27%
Shubham bor
 
Shubham bor
30%
Aytishim mumkin, lekin eshitishmaydi
 
Aytishim mumkin, lekin eshitishmaydi
7%
Gapirishga qo’rqaman
 
Gapirishga qo’rqaman
7%
Yo’q
 
Yo’q
7%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
32%
Ha
 
Ha
24%
Shubham bor
 
Shubham bor
22%
Aytishim mumkin, lekin eshitishmaydi
 
Aytishim mumkin, lekin eshitishmaydi
7%
Gapirishga qo’rqaman
 
Gapirishga qo’rqaman
8%
Yo’q
 
Yo’q
8%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
SEP 21. 2019
7.1. Siz fikringizni asosan qaysi platforma orqali bildirasiz? / Через какую платформу Ты чаще выражаешь свое мнение?
2827 berilgan savollardan 2868 ga javob berdilar
Female
49%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
21%
U-Report
 
U-Report
12%
Yoshlar ittifoqi
 
Yoshlar ittifoqi
3%
Internet OAV
 
Internet OAV
3%
“Mening fikrim” portali
 
“Mening fikrim” portali
4%
Xalq qabulxonasi
 
Xalq qabulxonasi
8%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
55%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
16%
U-Report
 
U-Report
7%
Yoshlar ittifoqi
 
Yoshlar ittifoqi
6%
Internet OAV
 
Internet OAV
4%
“Mening fikrim” portali
 
“Mening fikrim” portali
3%
Xalq qabulxonasi
 
Xalq qabulxonasi
9%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
20%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
60%
U-Report
 
U-Report
20%
Yoshlar ittifoqi
 
Yoshlar ittifoqi
0%
Internet OAV
 
Internet OAV
0%
“Mening fikrim” portali
 
“Mening fikrim” portali
0%
Xalq qabulxonasi
 
Xalq qabulxonasi
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
45%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
23%
U-Report
 
U-Report
15%
Yoshlar ittifoqi
 
Yoshlar ittifoqi
4%
Internet OAV
 
Internet OAV
1%
“Mening fikrim” portali
 
“Mening fikrim” portali
2%
Xalq qabulxonasi
 
Xalq qabulxonasi
10%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
54%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
17%
U-Report
 
U-Report
10%
Yoshlar ittifoqi
 
Yoshlar ittifoqi
6%
Internet OAV
 
Internet OAV
4%
“Mening fikrim” portali
 
“Mening fikrim” portali
2%
Xalq qabulxonasi
 
Xalq qabulxonasi
8%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
57%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
14%
U-Report
 
U-Report
6%
Yoshlar ittifoqi
 
Yoshlar ittifoqi
5%
Internet OAV
 
Internet OAV
6%
“Mening fikrim” portali
 
“Mening fikrim” portali
4%
Xalq qabulxonasi
 
Xalq qabulxonasi
8%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
48%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
17%
U-Report
 
U-Report
3%
Yoshlar ittifoqi
 
Yoshlar ittifoqi
4%
Internet OAV
 
Internet OAV
7%
“Mening fikrim” portali
 
“Mening fikrim” portali
9%
Xalq qabulxonasi
 
Xalq qabulxonasi
11%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
62%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
10%
U-Report
 
U-Report
1%
Yoshlar ittifoqi
 
Yoshlar ittifoqi
8%
Internet OAV
 
Internet OAV
3%
“Mening fikrim” portali
 
“Mening fikrim” portali
9%
Xalq qabulxonasi
 
Xalq qabulxonasi
8%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
53%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
17%
U-Report
 
U-Report
9%
Yoshlar ittifoqi
 
Yoshlar ittifoqi
5%
Internet OAV
 
Internet OAV
4%
“Mening fikrim” portali
 
“Mening fikrim” portali
3%
Xalq qabulxonasi
 
Xalq qabulxonasi
9%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
SEP 21. 2019
8. Hayotingizni yaxshilash uchun o’zingiz yoki do’stlaringiz bilan birgalikda biron narsa qila olasiz deb o’ylaysizmi? / Чувствуешь ли Ты, что можешь что-то сделать сам/а или с друзьми, чтобы изменить свою жизнь к лучшему?
3517 berilgan savollardan 3551 ga javob berdilar
Female
57%
Ha
 
Ha
28%
Faqat ba’zi bir narsalarda
 
Faqat ba’zi bir narsalarda
6%
Shubham bor
 
Shubham bor
3%
Yo’q
 
Yo’q
6%
Bu haqda o’ylamaganman
 
Bu haqda o’ylamaganman
1%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

Male
66%
Ha
 
Ha
20%
Faqat ba’zi bir narsalarda
 
Faqat ba’zi bir narsalarda
6%
Shubham bor
 
Shubham bor
2%
Yo’q
 
Yo’q
4%
Bu haqda o’ylamaganman
 
Bu haqda o’ylamaganman
2%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
0-14
56%
Ha
 
Ha
22%
Faqat ba’zi bir narsalarda
 
Faqat ba’zi bir narsalarda
0%
Shubham bor
 
Shubham bor
0%
Yo’q
 
Yo’q
22%
Bu haqda o’ylamaganman
 
Bu haqda o’ylamaganman
0%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

15-19
62%
Ha
 
Ha
23%
Faqat ba’zi bir narsalarda
 
Faqat ba’zi bir narsalarda
6%
Shubham bor
 
Shubham bor
2%
Yo’q
 
Yo’q
5%
Bu haqda o’ylamaganman
 
Bu haqda o’ylamaganman
1%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

20-24
67%
Ha
 
Ha
21%
Faqat ba’zi bir narsalarda
 
Faqat ba’zi bir narsalarda
5%
Shubham bor
 
Shubham bor
2%
Yo’q
 
Yo’q
4%
Bu haqda o’ylamaganman
 
Bu haqda o’ylamaganman
1%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

25-30
65%
Ha
 
Ha
20%
Faqat ba’zi bir narsalarda
 
Faqat ba’zi bir narsalarda
6%
Shubham bor
 
Shubham bor
3%
Yo’q
 
Yo’q
5%
Bu haqda o’ylamaganman
 
Bu haqda o’ylamaganman
1%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

31-34
50%
Ha
 
Ha
29%
Faqat ba’zi bir narsalarda
 
Faqat ba’zi bir narsalarda
8%
Shubham bor
 
Shubham bor
3%
Yo’q
 
Yo’q
6%
Bu haqda o’ylamaganman
 
Bu haqda o’ylamaganman
4%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

35+
41%
Ha
 
Ha
29%
Faqat ba’zi bir narsalarda
 
Faqat ba’zi bir narsalarda
14%
Shubham bor
 
Shubham bor
4%
Yo’q
 
Yo’q
7%
Bu haqda o’ylamaganman
 
Bu haqda o’ylamaganman
4%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
63%
Ha
 
Ha
23%
Faqat ba’zi bir narsalarda
 
Faqat ba’zi bir narsalarda
6%
Shubham bor
 
Shubham bor
2%
Yo’q
 
Yo’q
5%
Bu haqda o’ylamaganman
 
Bu haqda o’ylamaganman
2%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Правительство намерено использовать Ю-Репорт для диалога с молодёжью
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar