YOSHLAR / МОЛОДЕЖЬ
Britaniya Kengashining Telegram kanali qanday bo’lsin? / Каким должен быть Телеграм канал Британского совета?
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 4 savollar
19% javoblar ulushi
4534 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 23938 so'raldi
Sep 13. 2019
1. Sizningcha, Britaniya Kengashining Ozbekistondagi Telegram kanali qaysi tilda olib borilgani yaxshi? / На каком языке, по-Твоему, должен быть Телеграм канал Британского совета?
Sep 13. 2019
2. Bu kanalda Siz qanday content/ma’lumotlarni ko’rishni istaysiz? /Какой контент/материал Тебе было бы интересно видеть на этом канале?
Sep 13. 2019
3. Britaniya Kengashining Telegram kanalida ma’lumotlar qancha vaqt ichida yangilanib turishini istardingiz? / Как часто Ты хотел/а бы получать информацию от Телеграм канала Британского совета?
Sep 13. 2019
4. Ushbu kanalda ma’lumotlarni qanday format/ko’rinishda olishni istardingiz? / В каком виде/формате Ты хотел/а бы получать информацию на канале?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

SEP 13. 2019
1. Sizningcha, Britaniya Kengashining Ozbekistondagi Telegram kanali qaysi tilda olib borilgani yaxshi? / На каком языке, по-Твоему, должен быть Телеграм канал Британского совета?
4534 berilgan savollardan 23938 ga javob berdilar
Female
18%
Ingliz
 
Ingliz
12%
O'zbek
 
O'zbek
3%
Rus
 
Rus
4%
O'zbek va rus
 
O'zbek va rus
12%
O'zbek va ingliz
 
O'zbek va ingliz
9%
Rus va ingliz
 
Rus va ingliz
40%
Ingliz, o’zbek va rus
 
Ingliz, o’zbek va rus

Male
14%
Ingliz
 
Ingliz
21%
O'zbek
 
O'zbek
3%
Rus
 
Rus
4%
O'zbek va rus
 
O'zbek va rus
20%
O'zbek va ingliz
 
O'zbek va ingliz
6%
Rus va ingliz
 
Rus va ingliz
31%
Ingliz, o’zbek va rus
 
Ingliz, o’zbek va rus
0-14
7%
Ingliz
 
Ingliz
13%
O'zbek
 
O'zbek
7%
Rus
 
Rus
7%
O'zbek va rus
 
O'zbek va rus
27%
O'zbek va ingliz
 
O'zbek va ingliz
27%
Rus va ingliz
 
Rus va ingliz
13%
Ingliz, o’zbek va rus
 
Ingliz, o’zbek va rus

15-19
18%
Ingliz
 
Ingliz
16%
O'zbek
 
O'zbek
4%
Rus
 
Rus
5%
O'zbek va rus
 
O'zbek va rus
11%
O'zbek va ingliz
 
O'zbek va ingliz
11%
Rus va ingliz
 
Rus va ingliz
35%
Ingliz, o’zbek va rus
 
Ingliz, o’zbek va rus

20-24
16%
Ingliz
 
Ingliz
17%
O'zbek
 
O'zbek
2%
Rus
 
Rus
4%
O'zbek va rus
 
O'zbek va rus
20%
O'zbek va ingliz
 
O'zbek va ingliz
6%
Rus va ingliz
 
Rus va ingliz
34%
Ingliz, o’zbek va rus
 
Ingliz, o’zbek va rus

25-30
14%
Ingliz
 
Ingliz
21%
O'zbek
 
O'zbek
2%
Rus
 
Rus
4%
O'zbek va rus
 
O'zbek va rus
22%
O'zbek va ingliz
 
O'zbek va ingliz
5%
Rus va ingliz
 
Rus va ingliz
32%
Ingliz, o’zbek va rus
 
Ingliz, o’zbek va rus

31-34
17%
Ingliz
 
Ingliz
23%
O'zbek
 
O'zbek
5%
Rus
 
Rus
5%
O'zbek va rus
 
O'zbek va rus
19%
O'zbek va ingliz
 
O'zbek va ingliz
6%
Rus va ingliz
 
Rus va ingliz
25%
Ingliz, o’zbek va rus
 
Ingliz, o’zbek va rus

35+
10%
Ingliz
 
Ingliz
19%
O'zbek
 
O'zbek
9%
Rus
 
Rus
5%
O'zbek va rus
 
O'zbek va rus
13%
O'zbek va ingliz
 
O'zbek va ingliz
4%
Rus va ingliz
 
Rus va ingliz
40%
Ingliz, o’zbek va rus
 
Ingliz, o’zbek va rus
16%
Ingliz
 
Ingliz
18%
O'zbek
 
O'zbek
3%
Rus
 
Rus
4%
O'zbek va rus
 
O'zbek va rus
17%
O'zbek va ingliz
 
O'zbek va ingliz
7%
Rus va ingliz
 
Rus va ingliz
34%
Ingliz, o’zbek va rus
 
Ingliz, o’zbek va rus
SEP 13. 2019
2. Bu kanalda Siz qanday content/ma’lumotlarni ko’rishni istaysiz? /Какой контент/материал Тебе было бы интересно видеть на этом канале?
4260 berilgan savollardan 4534 ga javob berdilar
Female
14%
Ingliz tilini o’rganish maslahatlari
 
Ingliz tilini o’rganish maslahatlari
5%
Britaniyada ta'lim olish haqida
 
Britaniyada ta'lim olish haqida
9%
IELTS bo’yicha foydali ma’lumotlar
 
IELTS bo’yicha foydali ma’lumotlar
1%
Britaniya haqida ma'lumotlar
 
Britaniya haqida ma'lumotlar
6%
British Council ning loyihalari
 
British Council ning loyihalari
61%
Yuqorida aytilgan barchasi
 
Yuqorida aytilgan barchasi
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
15%
Ingliz tilini o’rganish maslahatlari
 
Ingliz tilini o’rganish maslahatlari
8%
Britaniyada ta'lim olish haqida
 
Britaniyada ta'lim olish haqida
8%
IELTS bo’yicha foydali ma’lumotlar
 
IELTS bo’yicha foydali ma’lumotlar
2%
Britaniya haqida ma'lumotlar
 
Britaniya haqida ma'lumotlar
4%
British Council ning loyihalari
 
British Council ning loyihalari
58%
Yuqorida aytilgan barchasi
 
Yuqorida aytilgan barchasi
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
31%
Ingliz tilini o’rganish maslahatlari
 
Ingliz tilini o’rganish maslahatlari
15%
Britaniyada ta'lim olish haqida
 
Britaniyada ta'lim olish haqida
23%
IELTS bo’yicha foydali ma’lumotlar
 
IELTS bo’yicha foydali ma’lumotlar
0%
Britaniya haqida ma'lumotlar
 
Britaniya haqida ma'lumotlar
0%
British Council ning loyihalari
 
British Council ning loyihalari
31%
Yuqorida aytilgan barchasi
 
Yuqorida aytilgan barchasi
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
17%
Ingliz tilini o’rganish maslahatlari
 
Ingliz tilini o’rganish maslahatlari
9%
Britaniyada ta'lim olish haqida
 
Britaniyada ta'lim olish haqida
10%
IELTS bo’yicha foydali ma’lumotlar
 
IELTS bo’yicha foydali ma’lumotlar
2%
Britaniya haqida ma'lumotlar
 
Britaniya haqida ma'lumotlar
4%
British Council ning loyihalari
 
British Council ning loyihalari
52%
Yuqorida aytilgan barchasi
 
Yuqorida aytilgan barchasi
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
13%
Ingliz tilini o’rganish maslahatlari
 
Ingliz tilini o’rganish maslahatlari
8%
Britaniyada ta'lim olish haqida
 
Britaniyada ta'lim olish haqida
9%
IELTS bo’yicha foydali ma’lumotlar
 
IELTS bo’yicha foydali ma’lumotlar
2%
Britaniya haqida ma'lumotlar
 
Britaniya haqida ma'lumotlar
4%
British Council ning loyihalari
 
British Council ning loyihalari
61%
Yuqorida aytilgan barchasi
 
Yuqorida aytilgan barchasi
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
14%
Ingliz tilini o’rganish maslahatlari
 
Ingliz tilini o’rganish maslahatlari
5%
Britaniyada ta'lim olish haqida
 
Britaniyada ta'lim olish haqida
7%
IELTS bo’yicha foydali ma’lumotlar
 
IELTS bo’yicha foydali ma’lumotlar
2%
Britaniya haqida ma'lumotlar
 
Britaniya haqida ma'lumotlar
5%
British Council ning loyihalari
 
British Council ning loyihalari
64%
Yuqorida aytilgan barchasi
 
Yuqorida aytilgan barchasi
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
15%
Ingliz tilini o’rganish maslahatlari
 
Ingliz tilini o’rganish maslahatlari
3%
Britaniyada ta'lim olish haqida
 
Britaniyada ta'lim olish haqida
4%
IELTS bo’yicha foydali ma’lumotlar
 
IELTS bo’yicha foydali ma’lumotlar
2%
Britaniya haqida ma'lumotlar
 
Britaniya haqida ma'lumotlar
6%
British Council ning loyihalari
 
British Council ning loyihalari
65%
Yuqorida aytilgan barchasi
 
Yuqorida aytilgan barchasi
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
12%
Ingliz tilini o’rganish maslahatlari
 
Ingliz tilini o’rganish maslahatlari
4%
Britaniyada ta'lim olish haqida
 
Britaniyada ta'lim olish haqida
9%
IELTS bo’yicha foydali ma’lumotlar
 
IELTS bo’yicha foydali ma’lumotlar
1%
Britaniya haqida ma'lumotlar
 
Britaniya haqida ma'lumotlar
5%
British Council ning loyihalari
 
British Council ning loyihalari
68%
Yuqorida aytilgan barchasi
 
Yuqorida aytilgan barchasi
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
15%
Ingliz tilini o’rganish maslahatlari
 
Ingliz tilini o’rganish maslahatlari
7%
Britaniyada ta'lim olish haqida
 
Britaniyada ta'lim olish haqida
8%
IELTS bo’yicha foydali ma’lumotlar
 
IELTS bo’yicha foydali ma’lumotlar
2%
Britaniya haqida ma'lumotlar
 
Britaniya haqida ma'lumotlar
5%
British Council ning loyihalari
 
British Council ning loyihalari
59%
Yuqorida aytilgan barchasi
 
Yuqorida aytilgan barchasi
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
SEP 13. 2019
3. Britaniya Kengashining Telegram kanalida ma’lumotlar qancha vaqt ichida yangilanib turishini istardingiz? / Как часто Ты хотел/а бы получать информацию от Телеграм канала Британского совета?
4096 berilgan savollardan 4203 ga javob berdilar
Female
37%
Bir kunda bir
 
Bir kunda bir
26%
Bir kunda bir necha bor
 
Bir kunda bir necha bor
8%
Bir haftada bir
 
Bir haftada bir
14%
Haftada 2-4 marotaba
 
Haftada 2-4 marotaba
1%
Bir necha haftada bir
 
Bir necha haftada bir
14%
Farqi yo’q
 
Farqi yo’q

Male
36%
Bir kunda bir
 
Bir kunda bir
34%
Bir kunda bir necha bor
 
Bir kunda bir necha bor
6%
Bir haftada bir
 
Bir haftada bir
10%
Haftada 2-4 marotaba
 
Haftada 2-4 marotaba
1%
Bir necha haftada bir
 
Bir necha haftada bir
12%
Farqi yo’q
 
Farqi yo’q
0-14
54%
Bir kunda bir
 
Bir kunda bir
23%
Bir kunda bir necha bor
 
Bir kunda bir necha bor
15%
Bir haftada bir
 
Bir haftada bir
0%
Haftada 2-4 marotaba
 
Haftada 2-4 marotaba
0%
Bir necha haftada bir
 
Bir necha haftada bir
8%
Farqi yo’q
 
Farqi yo’q

15-19
32%
Bir kunda bir
 
Bir kunda bir
32%
Bir kunda bir necha bor
 
Bir kunda bir necha bor
6%
Bir haftada bir
 
Bir haftada bir
11%
Haftada 2-4 marotaba
 
Haftada 2-4 marotaba
2%
Bir necha haftada bir
 
Bir necha haftada bir
17%
Farqi yo’q
 
Farqi yo’q

20-24
38%
Bir kunda bir
 
Bir kunda bir
32%
Bir kunda bir necha bor
 
Bir kunda bir necha bor
7%
Bir haftada bir
 
Bir haftada bir
12%
Haftada 2-4 marotaba
 
Haftada 2-4 marotaba
1%
Bir necha haftada bir
 
Bir necha haftada bir
10%
Farqi yo’q
 
Farqi yo’q

25-30
36%
Bir kunda bir
 
Bir kunda bir
35%
Bir kunda bir necha bor
 
Bir kunda bir necha bor
6%
Bir haftada bir
 
Bir haftada bir
10%
Haftada 2-4 marotaba
 
Haftada 2-4 marotaba
2%
Bir necha haftada bir
 
Bir necha haftada bir
11%
Farqi yo’q
 
Farqi yo’q

31-34
42%
Bir kunda bir
 
Bir kunda bir
19%
Bir kunda bir necha bor
 
Bir kunda bir necha bor
7%
Bir haftada bir
 
Bir haftada bir
15%
Haftada 2-4 marotaba
 
Haftada 2-4 marotaba
1%
Bir necha haftada bir
 
Bir necha haftada bir
16%
Farqi yo’q
 
Farqi yo’q

35+
38%
Bir kunda bir
 
Bir kunda bir
20%
Bir kunda bir necha bor
 
Bir kunda bir necha bor
12%
Bir haftada bir
 
Bir haftada bir
16%
Haftada 2-4 marotaba
 
Haftada 2-4 marotaba
2%
Bir necha haftada bir
 
Bir necha haftada bir
12%
Farqi yo’q
 
Farqi yo’q
36%
Bir kunda bir
 
Bir kunda bir
31%
Bir kunda bir necha bor
 
Bir kunda bir necha bor
7%
Bir haftada bir
 
Bir haftada bir
12%
Haftada 2-4 marotaba
 
Haftada 2-4 marotaba
1%
Bir necha haftada bir
 
Bir necha haftada bir
13%
Farqi yo’q
 
Farqi yo’q
SEP 13. 2019
4. Ushbu kanalda ma’lumotlarni qanday format/ko’rinishda olishni istardingiz? / В каком виде/формате Ты хотел/а бы получать информацию на канале?
4040 berilgan savollardan 4096 ga javob berdilar
Female
7%
Matn
 
Matn
3%
Rasm
 
Rasm
16%
Matnni ustida rasm
 
Matnni ustida rasm
6%
Rasm ichida matn
 
Rasm ichida matn
6%
Video/audio yozuv
 
Video/audio yozuv
60%
Hammasi birgalikda
 
Hammasi birgalikda
1%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
8%
Matn
 
Matn
3%
Rasm
 
Rasm
15%
Matnni ustida rasm
 
Matnni ustida rasm
6%
Rasm ichida matn
 
Rasm ichida matn
7%
Video/audio yozuv
 
Video/audio yozuv
59%
Hammasi birgalikda
 
Hammasi birgalikda
1%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
8%
Matn
 
Matn
17%
Rasm
 
Rasm
8%
Matnni ustida rasm
 
Matnni ustida rasm
25%
Rasm ichida matn
 
Rasm ichida matn
8%
Video/audio yozuv
 
Video/audio yozuv
25%
Hammasi birgalikda
 
Hammasi birgalikda
8%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
8%
Matn
 
Matn
5%
Rasm
 
Rasm
20%
Matnni ustida rasm
 
Matnni ustida rasm
7%
Rasm ichida matn
 
Rasm ichida matn
6%
Video/audio yozuv
 
Video/audio yozuv
52%
Hammasi birgalikda
 
Hammasi birgalikda
1%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
9%
Matn
 
Matn
2%
Rasm
 
Rasm
14%
Matnni ustida rasm
 
Matnni ustida rasm
6%
Rasm ichida matn
 
Rasm ichida matn
7%
Video/audio yozuv
 
Video/audio yozuv
61%
Hammasi birgalikda
 
Hammasi birgalikda
1%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
7%
Matn
 
Matn
2%
Rasm
 
Rasm
14%
Matnni ustida rasm
 
Matnni ustida rasm
8%
Rasm ichida matn
 
Rasm ichida matn
6%
Video/audio yozuv
 
Video/audio yozuv
62%
Hammasi birgalikda
 
Hammasi birgalikda
1%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
7%
Matn
 
Matn
3%
Rasm
 
Rasm
18%
Matnni ustida rasm
 
Matnni ustida rasm
4%
Rasm ichida matn
 
Rasm ichida matn
10%
Video/audio yozuv
 
Video/audio yozuv
55%
Hammasi birgalikda
 
Hammasi birgalikda
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
6%
Matn
 
Matn
2%
Rasm
 
Rasm
15%
Matnni ustida rasm
 
Matnni ustida rasm
6%
Rasm ichida matn
 
Rasm ichida matn
4%
Video/audio yozuv
 
Video/audio yozuv
67%
Hammasi birgalikda
 
Hammasi birgalikda
1%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
8%
Matn
 
Matn
3%
Rasm
 
Rasm
16%
Matnni ustida rasm
 
Matnni ustida rasm
6%
Rasm ichida matn
 
Rasm ichida matn
7%
Video/audio yozuv
 
Video/audio yozuv
60%
Hammasi birgalikda
 
Hammasi birgalikda
1%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Правительство намерено использовать Ю-Репорт для диалога с молодёжью
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar