JAMIYAT / ОБЩЕСТВО
Prezidentning 5ta tashabbusi haqida nima bilasiz? / Что Ты знаешь о 5 инициативах Президента?
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 5 savollar
23% javoblar ulushi
5242 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 22782 so'raldi
Sep 3. 2019
1. Yoshlarning ta’lim-tarbiyasini, xotin-qizlar bandligini oshirishga qaratilgan 5ta tashabbus haqida eshitganmisiz? / Слышал/а ли Ты о 5 инициативах, выдвинутых Президентом, для воспитания и образования молодежи и повышения занятости женщин?
Sep 3. 2019
2. 5ta tashabbus haqida qayerdan eshitgansiz? / Откуда Ты узнал/а об этих 5 инициативах?
Sep 3. 2019
3. Prezident 5ta tashabbusining mazmunini yoddan aytib bera olasizmi? / Сможешь ли Ты на память назвать смысл/примерное содержание всех 5 президентских инициатив?
Sep 3. 2019
4. Shu beshta tashabbusdan qay biri Sizga eng yaqin/eng ma’qul? / Какая из пяти инициатив ближе/нравится Тебе больше всего?
Sep 3. 2019
5. 5ta tashabbusning qay biri amalga oshayotganligini o’zingiz his qildingiz yoki mahalla/tumaningizda ko’rdingiz? /Реализацию какой из 5 инициатив Ты почувствовал/а ли на себе или увидел/а в своем районе (махалле)?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

SEP 3. 2019
1. Yoshlarning ta’lim-tarbiyasini, xotin-qizlar bandligini oshirishga qaratilgan 5ta tashabbus haqida eshitganmisiz? / Слышал/а ли Ты о 5 инициативах, выдвинутых Президентом, для воспитания и образования молодежи и повышения занятости женщин?
5242 berilgan savollardan 22782 ga javob berdilar
Female
69%
Ha
 
Ha
24%
Yo'q
 
Yo'q
7%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

Male
73%
Ha
 
Ha
23%
Yo'q
 
Yo'q
5%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
0-14
61%
Ha
 
Ha
33%
Yo'q
 
Yo'q
6%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

15-19
66%
Ha
 
Ha
27%
Yo'q
 
Yo'q
7%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

20-24
74%
Ha
 
Ha
22%
Yo'q
 
Yo'q
5%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

25-30
76%
Ha
 
Ha
20%
Yo'q
 
Yo'q
4%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

31-34
74%
Ha
 
Ha
22%
Yo'q
 
Yo'q
4%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

35+
72%
Ha
 
Ha
23%
Yo'q
 
Yo'q
5%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
72%
Ha
 
Ha
23%
Yo'q
 
Yo'q
6%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
SEP 3. 2019
2. 5ta tashabbus haqida qayerdan eshitgansiz? / Откуда Ты узнал/а об этих 5 инициативах?
3528 berilgan savollardan 3754 ga javob berdilar
Female
19%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
15%
TV/Radiodan
 
TV/Radiodan
5%
Internet nashrlaridan
 
Internet nashrlaridan
2%
Gazeta/jurnallardan
 
Gazeta/jurnallardan
54%
O’qish joyimda
 
O’qish joyimda
3%
Ishxonamda
 
Ishxonamda
1%
“Mahallada duv-duv gap”
 
“Mahallada duv-duv gap”
1%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
28%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
17%
TV/Radiodan
 
TV/Radiodan
9%
Internet nashrlaridan
 
Internet nashrlaridan
2%
Gazeta/jurnallardan
 
Gazeta/jurnallardan
37%
O’qish joyimda
 
O’qish joyimda
3%
Ishxonamda
 
Ishxonamda
4%
“Mahallada duv-duv gap”
 
“Mahallada duv-duv gap”
1%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
17%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
8%
TV/Radiodan
 
TV/Radiodan
0%
Internet nashrlaridan
 
Internet nashrlaridan
0%
Gazeta/jurnallardan
 
Gazeta/jurnallardan
50%
O’qish joyimda
 
O’qish joyimda
8%
Ishxonamda
 
Ishxonamda
17%
“Mahallada duv-duv gap”
 
“Mahallada duv-duv gap”
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
14%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
13%
TV/Radiodan
 
TV/Radiodan
6%
Internet nashrlaridan
 
Internet nashrlaridan
1%
Gazeta/jurnallardan
 
Gazeta/jurnallardan
61%
O’qish joyimda
 
O’qish joyimda
1%
Ishxonamda
 
Ishxonamda
2%
“Mahallada duv-duv gap”
 
“Mahallada duv-duv gap”
1%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
21%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
14%
TV/Radiodan
 
TV/Radiodan
5%
Internet nashrlaridan
 
Internet nashrlaridan
2%
Gazeta/jurnallardan
 
Gazeta/jurnallardan
54%
O’qish joyimda
 
O’qish joyimda
1%
Ishxonamda
 
Ishxonamda
3%
“Mahallada duv-duv gap”
 
“Mahallada duv-duv gap”
1%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
39%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
19%
TV/Radiodan
 
TV/Radiodan
12%
Internet nashrlaridan
 
Internet nashrlaridan
2%
Gazeta/jurnallardan
 
Gazeta/jurnallardan
20%
O’qish joyimda
 
O’qish joyimda
4%
Ishxonamda
 
Ishxonamda
4%
“Mahallada duv-duv gap”
 
“Mahallada duv-duv gap”
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
31%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
29%
TV/Radiodan
 
TV/Radiodan
18%
Internet nashrlaridan
 
Internet nashrlaridan
1%
Gazeta/jurnallardan
 
Gazeta/jurnallardan
6%
O’qish joyimda
 
O’qish joyimda
6%
Ishxonamda
 
Ishxonamda
8%
“Mahallada duv-duv gap”
 
“Mahallada duv-duv gap”
1%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
34%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
20%
TV/Radiodan
 
TV/Radiodan
16%
Internet nashrlaridan
 
Internet nashrlaridan
1%
Gazeta/jurnallardan
 
Gazeta/jurnallardan
9%
O’qish joyimda
 
O’qish joyimda
15%
Ishxonamda
 
Ishxonamda
4%
“Mahallada duv-duv gap”
 
“Mahallada duv-duv gap”
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
25%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
16%
TV/Radiodan
 
TV/Radiodan
7%
Internet nashrlaridan
 
Internet nashrlaridan
2%
Gazeta/jurnallardan
 
Gazeta/jurnallardan
43%
O’qish joyimda
 
O’qish joyimda
3%
Ishxonamda
 
Ishxonamda
3%
“Mahallada duv-duv gap”
 
“Mahallada duv-duv gap”
1%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
SEP 3. 2019
3. Prezident 5ta tashabbusining mazmunini yoddan aytib bera olasizmi? / Сможешь ли Ты на память назвать смысл/примерное содержание всех 5 президентских инициатив?
3436 berilgan savollardan 3521 ga javob berdilar
Female
46%
Ha, barchasini bilaman
 
Ha, barchasini bilaman
40%
Qisman bilaman
 
Qisman bilaman
8%
Esimdan chiqdi
 
Esimdan chiqdi
6%
Bilmayman
 
Bilmayman

Male
43%
Ha, barchasini bilaman
 
Ha, barchasini bilaman
39%
Qisman bilaman
 
Qisman bilaman
8%
Esimdan chiqdi
 
Esimdan chiqdi
10%
Bilmayman
 
Bilmayman
0-14
58%
Ha, barchasini bilaman
 
Ha, barchasini bilaman
33%
Qisman bilaman
 
Qisman bilaman
8%
Esimdan chiqdi
 
Esimdan chiqdi
0%
Bilmayman
 
Bilmayman

15-19
37%
Ha, barchasini bilaman
 
Ha, barchasini bilaman
42%
Qisman bilaman
 
Qisman bilaman
12%
Esimdan chiqdi
 
Esimdan chiqdi
9%
Bilmayman
 
Bilmayman

20-24
46%
Ha, barchasini bilaman
 
Ha, barchasini bilaman
41%
Qisman bilaman
 
Qisman bilaman
7%
Esimdan chiqdi
 
Esimdan chiqdi
6%
Bilmayman
 
Bilmayman

25-30
48%
Ha, barchasini bilaman
 
Ha, barchasini bilaman
34%
Qisman bilaman
 
Qisman bilaman
8%
Esimdan chiqdi
 
Esimdan chiqdi
10%
Bilmayman
 
Bilmayman

31-34
43%
Ha, barchasini bilaman
 
Ha, barchasini bilaman
39%
Qisman bilaman
 
Qisman bilaman
7%
Esimdan chiqdi
 
Esimdan chiqdi
11%
Bilmayman
 
Bilmayman

35+
48%
Ha, barchasini bilaman
 
Ha, barchasini bilaman
36%
Qisman bilaman
 
Qisman bilaman
4%
Esimdan chiqdi
 
Esimdan chiqdi
13%
Bilmayman
 
Bilmayman
44%
Ha, barchasini bilaman
 
Ha, barchasini bilaman
39%
Qisman bilaman
 
Qisman bilaman
8%
Esimdan chiqdi
 
Esimdan chiqdi
8%
Bilmayman
 
Bilmayman
SEP 3. 2019
4. Shu beshta tashabbusdan qay biri Sizga eng yaqin/eng ma’qul? / Какая из пяти инициатив ближе/нравится Тебе больше всего?
4561 berilgan savollardan 4925 ga javob berdilar
Female
14%
San'atga qiziqishni oshirish
 
San'atga qiziqishni oshirish
12%
Sportga jalb etish va rivojlantirish
 
Sportga jalb etish va rivojlantirish
15%
IT va Internetdan foydalanishi
 
IT va Internetdan foydalanishi
28%
Kitobxonlik, ma’naviyat yuksaltirish
 
Kitobxonlik, ma’naviyat yuksaltirish
26%
Xotin-qizlarni ish bn ta’minlash
 
Xotin-qizlarni ish bn ta’minlash
2%
Hech biri
 
Hech biri
3%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

Male
8%
San'atga qiziqishni oshirish
 
San'atga qiziqishni oshirish
19%
Sportga jalb etish va rivojlantirish
 
Sportga jalb etish va rivojlantirish
39%
IT va Internetdan foydalanishi
 
IT va Internetdan foydalanishi
22%
Kitobxonlik, ma’naviyat yuksaltirish
 
Kitobxonlik, ma’naviyat yuksaltirish
4%
Xotin-qizlarni ish bn ta’minlash
 
Xotin-qizlarni ish bn ta’minlash
5%
Hech biri
 
Hech biri
3%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
0-14
12%
San'atga qiziqishni oshirish
 
San'atga qiziqishni oshirish
18%
Sportga jalb etish va rivojlantirish
 
Sportga jalb etish va rivojlantirish
35%
IT va Internetdan foydalanishi
 
IT va Internetdan foydalanishi
29%
Kitobxonlik, ma’naviyat yuksaltirish
 
Kitobxonlik, ma’naviyat yuksaltirish
0%
Xotin-qizlarni ish bn ta’minlash
 
Xotin-qizlarni ish bn ta’minlash
0%
Hech biri
 
Hech biri
6%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

15-19
14%
San'atga qiziqishni oshirish
 
San'atga qiziqishni oshirish
21%
Sportga jalb etish va rivojlantirish
 
Sportga jalb etish va rivojlantirish
26%
IT va Internetdan foydalanishi
 
IT va Internetdan foydalanishi
24%
Kitobxonlik, ma’naviyat yuksaltirish
 
Kitobxonlik, ma’naviyat yuksaltirish
10%
Xotin-qizlarni ish bn ta’minlash
 
Xotin-qizlarni ish bn ta’minlash
2%
Hech biri
 
Hech biri
3%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

20-24
10%
San'atga qiziqishni oshirish
 
San'atga qiziqishni oshirish
14%
Sportga jalb etish va rivojlantirish
 
Sportga jalb etish va rivojlantirish
30%
IT va Internetdan foydalanishi
 
IT va Internetdan foydalanishi
26%
Kitobxonlik, ma’naviyat yuksaltirish
 
Kitobxonlik, ma’naviyat yuksaltirish
14%
Xotin-qizlarni ish bn ta’minlash
 
Xotin-qizlarni ish bn ta’minlash
4%
Hech biri
 
Hech biri
2%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

25-30
7%
San'atga qiziqishni oshirish
 
San'atga qiziqishni oshirish
14%
Sportga jalb etish va rivojlantirish
 
Sportga jalb etish va rivojlantirish
33%
IT va Internetdan foydalanishi
 
IT va Internetdan foydalanishi
23%
Kitobxonlik, ma’naviyat yuksaltirish
 
Kitobxonlik, ma’naviyat yuksaltirish
13%
Xotin-qizlarni ish bn ta’minlash
 
Xotin-qizlarni ish bn ta’minlash
5%
Hech biri
 
Hech biri
4%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

31-34
5%
San'atga qiziqishni oshirish
 
San'atga qiziqishni oshirish
16%
Sportga jalb etish va rivojlantirish
 
Sportga jalb etish va rivojlantirish
30%
IT va Internetdan foydalanishi
 
IT va Internetdan foydalanishi
24%
Kitobxonlik, ma’naviyat yuksaltirish
 
Kitobxonlik, ma’naviyat yuksaltirish
11%
Xotin-qizlarni ish bn ta’minlash
 
Xotin-qizlarni ish bn ta’minlash
6%
Hech biri
 
Hech biri
6%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

35+
9%
San'atga qiziqishni oshirish
 
San'atga qiziqishni oshirish
11%
Sportga jalb etish va rivojlantirish
 
Sportga jalb etish va rivojlantirish
27%
IT va Internetdan foydalanishi
 
IT va Internetdan foydalanishi
25%
Kitobxonlik, ma’naviyat yuksaltirish
 
Kitobxonlik, ma’naviyat yuksaltirish
19%
Xotin-qizlarni ish bn ta’minlash
 
Xotin-qizlarni ish bn ta’minlash
6%
Hech biri
 
Hech biri
4%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
10%
San'atga qiziqishni oshirish
 
San'atga qiziqishni oshirish
16%
Sportga jalb etish va rivojlantirish
 
Sportga jalb etish va rivojlantirish
29%
IT va Internetdan foydalanishi
 
IT va Internetdan foydalanishi
25%
Kitobxonlik, ma’naviyat yuksaltirish
 
Kitobxonlik, ma’naviyat yuksaltirish
13%
Xotin-qizlarni ish bn ta’minlash
 
Xotin-qizlarni ish bn ta’minlash
4%
Hech biri
 
Hech biri
3%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
SEP 3. 2019
5. 5ta tashabbusning qay biri amalga oshayotganligini o’zingiz his qildingiz yoki mahalla/tumaningizda ko’rdingiz? /Реализацию какой из 5 инициатив Ты почувствовал/а ли на себе или увидел/а в своем районе (махалле)?
4345 berilgan savollardan 4561 ga javob berdilar
Female
8%
San'atga qiziqishni oshirish
 
San'atga qiziqishni oshirish
15%
Sportga jalb etish va rivojlantirish
 
Sportga jalb etish va rivojlantirish
5%
IT va Internetdan foydalanish
 
IT va Internetdan foydalanish
23%
Kitobxonlik, ma’naviyat yuksaltirish
 
Kitobxonlik, ma’naviyat yuksaltirish
11%
Xotin-qizlarni ish bn ta’minlash
 
Xotin-qizlarni ish bn ta’minlash
23%
Hech birini
 
Hech birini
7%
Bir nechtasini (yozing)
 
Bir nechtasini (yozing)
8%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

Male
6%
San'atga qiziqishni oshirish
 
San'atga qiziqishni oshirish
14%
Sportga jalb etish va rivojlantirish
 
Sportga jalb etish va rivojlantirish
8%
IT va Internetdan foydalanish
 
IT va Internetdan foydalanish
19%
Kitobxonlik, ma’naviyat yuksaltirish
 
Kitobxonlik, ma’naviyat yuksaltirish
4%
Xotin-qizlarni ish bn ta’minlash
 
Xotin-qizlarni ish bn ta’minlash
34%
Hech birini
 
Hech birini
6%
Bir nechtasini (yozing)
 
Bir nechtasini (yozing)
9%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
0-14
25%
San'atga qiziqishni oshirish
 
San'atga qiziqishni oshirish
12%
Sportga jalb etish va rivojlantirish
 
Sportga jalb etish va rivojlantirish
19%
IT va Internetdan foydalanish
 
IT va Internetdan foydalanish
19%
Kitobxonlik, ma’naviyat yuksaltirish
 
Kitobxonlik, ma’naviyat yuksaltirish
0%
Xotin-qizlarni ish bn ta’minlash
 
Xotin-qizlarni ish bn ta’minlash
6%
Hech birini
 
Hech birini
0%
Bir nechtasini (yozing)
 
Bir nechtasini (yozing)
19%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

15-19
7%
San'atga qiziqishni oshirish
 
San'atga qiziqishni oshirish
18%
Sportga jalb etish va rivojlantirish
 
Sportga jalb etish va rivojlantirish
8%
IT va Internetdan foydalanish
 
IT va Internetdan foydalanish
20%
Kitobxonlik, ma’naviyat yuksaltirish
 
Kitobxonlik, ma’naviyat yuksaltirish
8%
Xotin-qizlarni ish bn ta’minlash
 
Xotin-qizlarni ish bn ta’minlash
25%
Hech birini
 
Hech birini
7%
Bir nechtasini (yozing)
 
Bir nechtasini (yozing)
7%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

20-24
7%
San'atga qiziqishni oshirish
 
San'atga qiziqishni oshirish
14%
Sportga jalb etish va rivojlantirish
 
Sportga jalb etish va rivojlantirish
7%
IT va Internetdan foydalanish
 
IT va Internetdan foydalanish
22%
Kitobxonlik, ma’naviyat yuksaltirish
 
Kitobxonlik, ma’naviyat yuksaltirish
7%
Xotin-qizlarni ish bn ta’minlash
 
Xotin-qizlarni ish bn ta’minlash
27%
Hech birini
 
Hech birini
6%
Bir nechtasini (yozing)
 
Bir nechtasini (yozing)
9%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

25-30
5%
San'atga qiziqishni oshirish
 
San'atga qiziqishni oshirish
12%
Sportga jalb etish va rivojlantirish
 
Sportga jalb etish va rivojlantirish
7%
IT va Internetdan foydalanish
 
IT va Internetdan foydalanish
18%
Kitobxonlik, ma’naviyat yuksaltirish
 
Kitobxonlik, ma’naviyat yuksaltirish
5%
Xotin-qizlarni ish bn ta’minlash
 
Xotin-qizlarni ish bn ta’minlash
36%
Hech birini
 
Hech birini
7%
Bir nechtasini (yozing)
 
Bir nechtasini (yozing)
11%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

31-34
3%
San'atga qiziqishni oshirish
 
San'atga qiziqishni oshirish
10%
Sportga jalb etish va rivojlantirish
 
Sportga jalb etish va rivojlantirish
6%
IT va Internetdan foydalanish
 
IT va Internetdan foydalanish
21%
Kitobxonlik, ma’naviyat yuksaltirish
 
Kitobxonlik, ma’naviyat yuksaltirish
5%
Xotin-qizlarni ish bn ta’minlash
 
Xotin-qizlarni ish bn ta’minlash
41%
Hech birini
 
Hech birini
6%
Bir nechtasini (yozing)
 
Bir nechtasini (yozing)
9%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

35+
3%
San'atga qiziqishni oshirish
 
San'atga qiziqishni oshirish
11%
Sportga jalb etish va rivojlantirish
 
Sportga jalb etish va rivojlantirish
6%
IT va Internetdan foydalanish
 
IT va Internetdan foydalanish
17%
Kitobxonlik, ma’naviyat yuksaltirish
 
Kitobxonlik, ma’naviyat yuksaltirish
6%
Xotin-qizlarni ish bn ta’minlash
 
Xotin-qizlarni ish bn ta’minlash
40%
Hech birini
 
Hech birini
6%
Bir nechtasini (yozing)
 
Bir nechtasini (yozing)
10%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
7%
San'atga qiziqishni oshirish
 
San'atga qiziqishni oshirish
14%
Sportga jalb etish va rivojlantirish
 
Sportga jalb etish va rivojlantirish
7%
IT va Internetdan foydalanish
 
IT va Internetdan foydalanish
21%
Kitobxonlik, ma’naviyat yuksaltirish
 
Kitobxonlik, ma’naviyat yuksaltirish
7%
Xotin-qizlarni ish bn ta’minlash
 
Xotin-qizlarni ish bn ta’minlash
29%
Hech birini
 
Hech birini
7%
Bir nechtasini (yozing)
 
Bir nechtasini (yozing)
8%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Gender zo’ravonlik sabablari
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar