SOG'LIQNI SAQLASH / ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Yoshlar kontrasepsiya haqida nima bilishadi? / Что молодежь знает о контрацепции?
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 10 savollar
23% javoblar ulushi
4647 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 20649 so'raldi
Jul 24. 2019
Kontrasepsiya haqida so’rovni o’tishni xohlaysizmi? / Хочешь ли Ты пройти этот опрос о контрацепции?
Jul 24. 2019
1) Siz kontrasepsiya usullari va ulardan qay tarzda foydalanish haqida qanchalik xabardorsiz? / Насколько Ты осведомлен/а о методах контрацепции и особенностях их применения?
Jul 24. 2019
2) Kim bilandir kontrasepsiya masalalarini muhokama qilganmisiz? / Обсуждал/а ли Ты с кем-либо вопросы контрацепции?
Jul 24. 2019
3) Hozirda yon atrofingizda kontrasepsiya vositalari va uni qo’llash usullari haqida Siz uchun yetarlicha ma’lumot bormi? / Сейчас вокруг Тебя достаточно информации о способах и методах контрацепции?
Jul 24. 2019
4) Kontrasepsiya uslublari haqida ma’lumotlarni qayerdan olishni istaysiz? / Откуда Ты хотел/а бы получать информацию о методах контрацепции?
Jul 24. 2019
5) Sizningcha, juftlikda kim birinchi navbatda kontrasepsiya haqida o’ylashi/tashvishlanishi kerak? / Кто, по-Твоему, в паре должен, в первую очередь, заботиться о контрацепции?
Jul 24. 2019
6) Siz shahsan yoki juftingiz kontrasepsiyadan - rejalashtirilmagan homiladorlikni oldini olish vositasi sifatida - foydalanasizmi? / Ты лично или Твой партнер/пара применяете контрацепцию, как способ защиты от нежелательной беременности?
Jul 24. 2019
7) Asosan qanday kontrasepsiya vositasidan foydalanasiz? / Какие виды контрацептивов Ты обычно используешь?
Jul 24. 2019
8) Foydalanayotgan kontrasepsiya usulini/vositasini tanlashda kim bilandir maslahatlashganmisiz? / Советовался ли Ты с кем-то при выборе своего метода контрацепции?
Jul 24. 2019
Сейчас существуют различные методы контрацепции, которые позволяют избежать нежелательную беременость. Это таблетки, презрвативы, импланты, пластырь, инъекции, спираль и др. При выборе метода контрацепции, обязательно проконсультируйся с врачом.

SO'ROVNOMA NATIJALARI

JUL 24. 2019
Kontrasepsiya haqida so’rovni o’tishni xohlaysizmi? / Хочешь ли Ты пройти этот опрос о контрацепции?
4647 berilgan savollardan 20649 ga javob berdilar
Female
80%
Ha
 
Ha
20%
Yo'q
 
Yo'q

Male
78%
Ha
 
Ha
22%
Yo'q
 
Yo'q
0-14
69%
Ha
 
Ha
31%
Yo'q
 
Yo'q

15-19
76%
Ha
 
Ha
24%
Yo'q
 
Yo'q

20-24
79%
Ha
 
Ha
21%
Yo'q
 
Yo'q

25-30
81%
Ha
 
Ha
19%
Yo'q
 
Yo'q

31-34
83%
Ha
 
Ha
17%
Yo'q
 
Yo'q

35+
76%
Ha
 
Ha
24%
Yo'q
 
Yo'q
79%
Ha
 
Ha
21%
Yo'q
 
Yo'q
JUL 24. 2019
1) Siz kontrasepsiya usullari va ulardan qay tarzda foydalanish haqida qanchalik xabardorsiz? / Насколько Ты осведомлен/а о методах контрацепции и особенностях их применения?
3490 berilgan savollardan 3653 ga javob berdilar
Female
17%
Juda yaxshi xabardorman
 
Juda yaxshi xabardorman
20%
Yetarli darajada
 
Yetarli darajada
22%
Biroz bilaman
 
Biroz bilaman
21%
Deyarli hech narsa bilmayman
 
Deyarli hech narsa bilmayman
20%
Hech qancha
 
Hech qancha

Male
14%
Juda yaxshi xabardorman
 
Juda yaxshi xabardorman
18%
Yetarli darajada
 
Yetarli darajada
24%
Biroz bilaman
 
Biroz bilaman
24%
Deyarli hech narsa bilmayman
 
Deyarli hech narsa bilmayman
20%
Hech qancha
 
Hech qancha
0-14
0%
Juda yaxshi xabardorman
 
Juda yaxshi xabardorman
22%
Yetarli darajada
 
Yetarli darajada
56%
Biroz bilaman
 
Biroz bilaman
22%
Deyarli hech narsa bilmayman
 
Deyarli hech narsa bilmayman
0%
Hech qancha
 
Hech qancha

15-19
11%
Juda yaxshi xabardorman
 
Juda yaxshi xabardorman
15%
Yetarli darajada
 
Yetarli darajada
23%
Biroz bilaman
 
Biroz bilaman
24%
Deyarli hech narsa bilmayman
 
Deyarli hech narsa bilmayman
26%
Hech qancha
 
Hech qancha

20-24
11%
Juda yaxshi xabardorman
 
Juda yaxshi xabardorman
14%
Yetarli darajada
 
Yetarli darajada
22%
Biroz bilaman
 
Biroz bilaman
28%
Deyarli hech narsa bilmayman
 
Deyarli hech narsa bilmayman
25%
Hech qancha
 
Hech qancha

25-30
17%
Juda yaxshi xabardorman
 
Juda yaxshi xabardorman
19%
Yetarli darajada
 
Yetarli darajada
26%
Biroz bilaman
 
Biroz bilaman
21%
Deyarli hech narsa bilmayman
 
Deyarli hech narsa bilmayman
17%
Hech qancha
 
Hech qancha

31-34
25%
Juda yaxshi xabardorman
 
Juda yaxshi xabardorman
28%
Yetarli darajada
 
Yetarli darajada
29%
Biroz bilaman
 
Biroz bilaman
13%
Deyarli hech narsa bilmayman
 
Deyarli hech narsa bilmayman
6%
Hech qancha
 
Hech qancha

35+
26%
Juda yaxshi xabardorman
 
Juda yaxshi xabardorman
39%
Yetarli darajada
 
Yetarli darajada
22%
Biroz bilaman
 
Biroz bilaman
9%
Deyarli hech narsa bilmayman
 
Deyarli hech narsa bilmayman
5%
Hech qancha
 
Hech qancha
15%
Juda yaxshi xabardorman
 
Juda yaxshi xabardorman
18%
Yetarli darajada
 
Yetarli darajada
24%
Biroz bilaman
 
Biroz bilaman
23%
Deyarli hech narsa bilmayman
 
Deyarli hech narsa bilmayman
20%
Hech qancha
 
Hech qancha
JUL 24. 2019
2) Kim bilandir kontrasepsiya masalalarini muhokama qilganmisiz? / Обсуждал/а ли Ты с кем-либо вопросы контрацепции?
3377 berilgan savollardan 3490 ga javob berdilar
Female
6%
Onam bilan
 
Onam bilan
0%
Otam bilan
 
Otam bilan
9%
Turmush o’rtog’im
 
Turmush o’rtog’im
16%
Do’st/dugonalarim
 
Do’st/dugonalarim
5%
Maktabda o’qituvchi
 
Maktabda o’qituvchi
7%
Doktor bilan
 
Doktor bilan
13%
Yoq, faqat Internetda o’qiganman
 
Yoq, faqat Internetda o’qiganman
44%
Hech kim bilan
 
Hech kim bilan

Male
2%
Onam bilan
 
Onam bilan
1%
Otam bilan
 
Otam bilan
10%
Turmush o’rtog’im
 
Turmush o’rtog’im
17%
Do’st/dugonalarim
 
Do’st/dugonalarim
2%
Maktabda o’qituvchi
 
Maktabda o’qituvchi
3%
Doktor bilan
 
Doktor bilan
22%
Yoq, faqat Internetda o’qiganman
 
Yoq, faqat Internetda o’qiganman
44%
Hech kim bilan
 
Hech kim bilan
0-14
0%
Onam bilan
 
Onam bilan
0%
Otam bilan
 
Otam bilan
0%
Turmush o’rtog’im
 
Turmush o’rtog’im
50%
Do’st/dugonalarim
 
Do’st/dugonalarim
12%
Maktabda o’qituvchi
 
Maktabda o’qituvchi
0%
Doktor bilan
 
Doktor bilan
25%
Yoq, faqat Internetda o’qiganman
 
Yoq, faqat Internetda o’qiganman
12%
Hech kim bilan
 
Hech kim bilan

15-19
6%
Onam bilan
 
Onam bilan
1%
Otam bilan
 
Otam bilan
1%
Turmush o’rtog’im
 
Turmush o’rtog’im
18%
Do’st/dugonalarim
 
Do’st/dugonalarim
5%
Maktabda o’qituvchi
 
Maktabda o’qituvchi
1%
Doktor bilan
 
Doktor bilan
16%
Yoq, faqat Internetda o’qiganman
 
Yoq, faqat Internetda o’qiganman
52%
Hech kim bilan
 
Hech kim bilan

20-24
3%
Onam bilan
 
Onam bilan
1%
Otam bilan
 
Otam bilan
2%
Turmush o’rtog’im
 
Turmush o’rtog’im
18%
Do’st/dugonalarim
 
Do’st/dugonalarim
3%
Maktabda o’qituvchi
 
Maktabda o’qituvchi
3%
Doktor bilan
 
Doktor bilan
19%
Yoq, faqat Internetda o’qiganman
 
Yoq, faqat Internetda o’qiganman
53%
Hech kim bilan
 
Hech kim bilan

25-30
2%
Onam bilan
 
Onam bilan
0%
Otam bilan
 
Otam bilan
17%
Turmush o’rtog’im
 
Turmush o’rtog’im
14%
Do’st/dugonalarim
 
Do’st/dugonalarim
1%
Maktabda o’qituvchi
 
Maktabda o’qituvchi
7%
Doktor bilan
 
Doktor bilan
20%
Yoq, faqat Internetda o’qiganman
 
Yoq, faqat Internetda o’qiganman
39%
Hech kim bilan
 
Hech kim bilan

31-34
3%
Onam bilan
 
Onam bilan
0%
Otam bilan
 
Otam bilan
36%
Turmush o’rtog’im
 
Turmush o’rtog’im
11%
Do’st/dugonalarim
 
Do’st/dugonalarim
3%
Maktabda o’qituvchi
 
Maktabda o’qituvchi
5%
Doktor bilan
 
Doktor bilan
18%
Yoq, faqat Internetda o’qiganman
 
Yoq, faqat Internetda o’qiganman
24%
Hech kim bilan
 
Hech kim bilan

35+
3%
Onam bilan
 
Onam bilan
1%
Otam bilan
 
Otam bilan
34%
Turmush o’rtog’im
 
Turmush o’rtog’im
13%
Do’st/dugonalarim
 
Do’st/dugonalarim
1%
Maktabda o’qituvchi
 
Maktabda o’qituvchi
16%
Doktor bilan
 
Doktor bilan
14%
Yoq, faqat Internetda o’qiganman
 
Yoq, faqat Internetda o’qiganman
18%
Hech kim bilan
 
Hech kim bilan
3%
Onam bilan
 
Onam bilan
1%
Otam bilan
 
Otam bilan
10%
Turmush o’rtog’im
 
Turmush o’rtog’im
16%
Do’st/dugonalarim
 
Do’st/dugonalarim
3%
Maktabda o’qituvchi
 
Maktabda o’qituvchi
4%
Doktor bilan
 
Doktor bilan
19%
Yoq, faqat Internetda o’qiganman
 
Yoq, faqat Internetda o’qiganman
44%
Hech kim bilan
 
Hech kim bilan
JUL 24. 2019
3) Hozirda yon atrofingizda kontrasepsiya vositalari va uni qo’llash usullari haqida Siz uchun yetarlicha ma’lumot bormi? / Сейчас вокруг Тебя достаточно информации о способах и методах контрацепции?
3294 berilgan savollardan 3377 ga javob berdilar
Female
31%
Hа, yetarlicha
 
Hа, yetarlicha
24%
Yo’q, kam
 
Yo’q, kam
26%
Yo’q, ma'lumot umuman yo’q
 
Yo’q, ma'lumot umuman yo’q
19%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
24%
Hа, yetarlicha
 
Hа, yetarlicha
29%
Yo’q, kam
 
Yo’q, kam
28%
Yo’q, ma'lumot umuman yo’q
 
Yo’q, ma'lumot umuman yo’q
19%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
29%
Hа, yetarlicha
 
Hа, yetarlicha
29%
Yo’q, kam
 
Yo’q, kam
0%
Yo’q, ma'lumot umuman yo’q
 
Yo’q, ma'lumot umuman yo’q
43%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
26%
Hа, yetarlicha
 
Hа, yetarlicha
20%
Yo’q, kam
 
Yo’q, kam
29%
Yo’q, ma'lumot umuman yo’q
 
Yo’q, ma'lumot umuman yo’q
25%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
22%
Hа, yetarlicha
 
Hа, yetarlicha
25%
Yo’q, kam
 
Yo’q, kam
30%
Yo’q, ma'lumot umuman yo’q
 
Yo’q, ma'lumot umuman yo’q
22%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
27%
Hа, yetarlicha
 
Hа, yetarlicha
32%
Yo’q, kam
 
Yo’q, kam
26%
Yo’q, ma'lumot umuman yo’q
 
Yo’q, ma'lumot umuman yo’q
15%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
36%
Hа, yetarlicha
 
Hа, yetarlicha
36%
Yo’q, kam
 
Yo’q, kam
20%
Yo’q, ma'lumot umuman yo’q
 
Yo’q, ma'lumot umuman yo’q
8%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
41%
Hа, yetarlicha
 
Hа, yetarlicha
40%
Yo’q, kam
 
Yo’q, kam
13%
Yo’q, ma'lumot umuman yo’q
 
Yo’q, ma'lumot umuman yo’q
7%
Bilmadim
 
Bilmadim
27%
Hа, yetarlicha
 
Hа, yetarlicha
27%
Yo’q, kam
 
Yo’q, kam
27%
Yo’q, ma'lumot umuman yo’q
 
Yo’q, ma'lumot umuman yo’q
19%
Bilmadim
 
Bilmadim
JUL 24. 2019
4) Kontrasepsiya uslublari haqida ma’lumotlarni qayerdan olishni istaysiz? / Откуда Ты хотел/а бы получать информацию о методах контрацепции?
3221 berilgan savollardan 3294 ga javob berdilar
Female
7%
Ota-onamdan
 
Ota-onamdan
11%
Maktabdagi darslarda
 
Maktabdagi darslarda
9%
Psihologdan
 
Psihologdan
34%
Shifokordan
 
Shifokordan
17%
Internetdan
 
Internetdan
14%
Kitob/tarqatma materiallardan
 
Kitob/tarqatma materiallardan
8%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
3%
Ota-onamdan
 
Ota-onamdan
14%
Maktabdagi darslarda
 
Maktabdagi darslarda
8%
Psihologdan
 
Psihologdan
26%
Shifokordan
 
Shifokordan
30%
Internetdan
 
Internetdan
11%
Kitob/tarqatma materiallardan
 
Kitob/tarqatma materiallardan
8%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
29%
Ota-onamdan
 
Ota-onamdan
0%
Maktabdagi darslarda
 
Maktabdagi darslarda
0%
Psihologdan
 
Psihologdan
14%
Shifokordan
 
Shifokordan
14%
Internetdan
 
Internetdan
14%
Kitob/tarqatma materiallardan
 
Kitob/tarqatma materiallardan
29%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
9%
Ota-onamdan
 
Ota-onamdan
18%
Maktabdagi darslarda
 
Maktabdagi darslarda
11%
Psihologdan
 
Psihologdan
19%
Shifokordan
 
Shifokordan
19%
Internetdan
 
Internetdan
12%
Kitob/tarqatma materiallardan
 
Kitob/tarqatma materiallardan
10%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
4%
Ota-onamdan
 
Ota-onamdan
10%
Maktabdagi darslarda
 
Maktabdagi darslarda
9%
Psihologdan
 
Psihologdan
31%
Shifokordan
 
Shifokordan
28%
Internetdan
 
Internetdan
11%
Kitob/tarqatma materiallardan
 
Kitob/tarqatma materiallardan
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
3%
Ota-onamdan
 
Ota-onamdan
11%
Maktabdagi darslarda
 
Maktabdagi darslarda
7%
Psihologdan
 
Psihologdan
31%
Shifokordan
 
Shifokordan
31%
Internetdan
 
Internetdan
13%
Kitob/tarqatma materiallardan
 
Kitob/tarqatma materiallardan
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
3%
Ota-onamdan
 
Ota-onamdan
13%
Maktabdagi darslarda
 
Maktabdagi darslarda
2%
Psihologdan
 
Psihologdan
32%
Shifokordan
 
Shifokordan
28%
Internetdan
 
Internetdan
14%
Kitob/tarqatma materiallardan
 
Kitob/tarqatma materiallardan
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
4%
Ota-onamdan
 
Ota-onamdan
13%
Maktabdagi darslarda
 
Maktabdagi darslarda
2%
Psihologdan
 
Psihologdan
37%
Shifokordan
 
Shifokordan
22%
Internetdan
 
Internetdan
16%
Kitob/tarqatma materiallardan
 
Kitob/tarqatma materiallardan
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
5%
Ota-onamdan
 
Ota-onamdan
13%
Maktabdagi darslarda
 
Maktabdagi darslarda
8%
Psihologdan
 
Psihologdan
29%
Shifokordan
 
Shifokordan
26%
Internetdan
 
Internetdan
12%
Kitob/tarqatma materiallardan
 
Kitob/tarqatma materiallardan
8%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
JUL 24. 2019
5) Sizningcha, juftlikda kim birinchi navbatda kontrasepsiya haqida o’ylashi/tashvishlanishi kerak? / Кто, по-Твоему, в паре должен, в первую очередь, заботиться о контрацепции?
3076 berilgan savollardan 3125 ga javob berdilar
Female
12%
Ayol
 
Ayol
9%
Erkak
 
Erkak
61%
Ikkalasi ham
 
Ikkalasi ham
17%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

Male
12%
Ayol
 
Ayol
16%
Erkak
 
Erkak
59%
Ikkalasi ham
 
Ikkalasi ham
13%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
0-14
17%
Ayol
 
Ayol
0%
Erkak
 
Erkak
50%
Ikkalasi ham
 
Ikkalasi ham
33%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

15-19
12%
Ayol
 
Ayol
15%
Erkak
 
Erkak
54%
Ikkalasi ham
 
Ikkalasi ham
19%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

20-24
12%
Ayol
 
Ayol
14%
Erkak
 
Erkak
59%
Ikkalasi ham
 
Ikkalasi ham
16%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

25-30
13%
Ayol
 
Ayol
13%
Erkak
 
Erkak
63%
Ikkalasi ham
 
Ikkalasi ham
11%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

31-34
17%
Ayol
 
Ayol
11%
Erkak
 
Erkak
59%
Ikkalasi ham
 
Ikkalasi ham
13%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

35+
14%
Ayol
 
Ayol
12%
Erkak
 
Erkak
70%
Ikkalasi ham
 
Ikkalasi ham
4%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
12%
Ayol
 
Ayol
14%
Erkak
 
Erkak
60%
Ikkalasi ham
 
Ikkalasi ham
14%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
JUL 24. 2019
6) Siz shahsan yoki juftingiz kontrasepsiyadan - rejalashtirilmagan homiladorlikni oldini olish vositasi sifatida - foydalanasizmi? / Ты лично или Твой партнер/пара применяете контрацепцию, как способ защиты от нежелательной беременности?
3006 berilgan savollardan 3076 ga javob berdilar
Female
18%
Hamisha
 
Hamisha
9%
Ba'zida
 
Ba'zida
21%
Yo'q
 
Yo'q
52%
Jinsiy hayot olib bormayman
 
Jinsiy hayot olib bormayman

Male
19%
Hamisha
 
Hamisha
16%
Ba'zida
 
Ba'zida
28%
Yo'q
 
Yo'q
37%
Jinsiy hayot olib bormayman
 
Jinsiy hayot olib bormayman
0-14
33%
Hamisha
 
Hamisha
17%
Ba'zida
 
Ba'zida
17%
Yo'q
 
Yo'q
33%
Jinsiy hayot olib bormayman
 
Jinsiy hayot olib bormayman

15-19
11%
Hamisha
 
Hamisha
6%
Ba'zida
 
Ba'zida
23%
Yo'q
 
Yo'q
60%
Jinsiy hayot olib bormayman
 
Jinsiy hayot olib bormayman

20-24
9%
Hamisha
 
Hamisha
9%
Ba'zida
 
Ba'zida
24%
Yo'q
 
Yo'q
58%
Jinsiy hayot olib bormayman
 
Jinsiy hayot olib bormayman

25-30
25%
Hamisha
 
Hamisha
21%
Ba'zida
 
Ba'zida
31%
Yo'q
 
Yo'q
24%
Jinsiy hayot olib bormayman
 
Jinsiy hayot olib bormayman

31-34
42%
Hamisha
 
Hamisha
24%
Ba'zida
 
Ba'zida
30%
Yo'q
 
Yo'q
5%
Jinsiy hayot olib bormayman
 
Jinsiy hayot olib bormayman

35+
45%
Hamisha
 
Hamisha
25%
Ba'zida
 
Ba'zida
24%
Yo'q
 
Yo'q
6%
Jinsiy hayot olib bormayman
 
Jinsiy hayot olib bormayman
18%
Hamisha
 
Hamisha
13%
Ba'zida
 
Ba'zida
25%
Yo'q
 
Yo'q
43%
Jinsiy hayot olib bormayman
 
Jinsiy hayot olib bormayman
JUL 24. 2019
7) Asosan qanday kontrasepsiya vositasidan foydalanasiz? / Какие виды контрацептивов Ты обычно используешь?
942 berilgan savollardan 950 ga javob berdilar
Female
42%
Prezervativ
 
Prezervativ
11%
Tabletka
 
Tabletka
38%
Spiral
 
Spiral
0%
Inyeksiya
 
Inyeksiya
0%
Implantan
 
Implantan
1%
Plastir
 
Plastir
8%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
69%
Prezervativ
 
Prezervativ
3%
Tabletka
 
Tabletka
22%
Spiral
 
Spiral
1%
Inyeksiya
 
Inyeksiya
1%
Implantan
 
Implantan
0%
Plastir
 
Plastir
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
67%
Prezervativ
 
Prezervativ
0%
Tabletka
 
Tabletka
0%
Spiral
 
Spiral
0%
Inyeksiya
 
Inyeksiya
0%
Implantan
 
Implantan
0%
Plastir
 
Plastir
33%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
70%
Prezervativ
 
Prezervativ
3%
Tabletka
 
Tabletka
10%
Spiral
 
Spiral
1%
Inyeksiya
 
Inyeksiya
1%
Implantan
 
Implantan
3%
Plastir
 
Plastir
11%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
78%
Prezervativ
 
Prezervativ
5%
Tabletka
 
Tabletka
8%
Spiral
 
Spiral
1%
Inyeksiya
 
Inyeksiya
1%
Implantan
 
Implantan
0%
Plastir
 
Plastir
8%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
59%
Prezervativ
 
Prezervativ
4%
Tabletka
 
Tabletka
34%
Spiral
 
Spiral
0%
Inyeksiya
 
Inyeksiya
0%
Implantan
 
Implantan
0%
Plastir
 
Plastir
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
57%
Prezervativ
 
Prezervativ
5%
Tabletka
 
Tabletka
33%
Spiral
 
Spiral
0%
Inyeksiya
 
Inyeksiya
0%
Implantan
 
Implantan
0%
Plastir
 
Plastir
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
40%
Prezervativ
 
Prezervativ
7%
Tabletka
 
Tabletka
45%
Spiral
 
Spiral
0%
Inyeksiya
 
Inyeksiya
1%
Implantan
 
Implantan
0%
Plastir
 
Plastir
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
61%
Prezervativ
 
Prezervativ
5%
Tabletka
 
Tabletka
27%
Spiral
 
Spiral
1%
Inyeksiya
 
Inyeksiya
0%
Implantan
 
Implantan
0%
Plastir
 
Plastir
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
JUL 24. 2019
8) Foydalanayotgan kontrasepsiya usulini/vositasini tanlashda kim bilandir maslahatlashganmisiz? / Советовался ли Ты с кем-то при выборе своего метода контрацепции?
923 berilgan savollardan 930 ga javob berdilar
Female
48%
Shifokor bilan
 
Shifokor bilan
24%
Juftim bilan
 
Juftim bilan
2%
Dugonam
 
Dugonam
5%
Internetdan o’qidim
 
Internetdan o’qidim
15%
O’zimcha tanladim
 
O’zimcha tanladim
2%
Dorixonada borini oldim
 
Dorixonada borini oldim
4%
Boshqa
 
Boshqa

Male
28%
Shifokor bilan
 
Shifokor bilan
21%
Juftim bilan
 
Juftim bilan
3%
Dugonam
 
Dugonam
12%
Internetdan o’qidim
 
Internetdan o’qidim
28%
O’zimcha tanladim
 
O’zimcha tanladim
6%
Dorixonada borini oldim
 
Dorixonada borini oldim
4%
Boshqa
 
Boshqa
0-14
0%
Shifokor bilan
 
Shifokor bilan
0%
Juftim bilan
 
Juftim bilan
33%
Dugonam
 
Dugonam
0%
Internetdan o’qidim
 
Internetdan o’qidim
67%
O’zimcha tanladim
 
O’zimcha tanladim
0%
Dorixonada borini oldim
 
Dorixonada borini oldim
0%
Boshqa
 
Boshqa

15-19
13%
Shifokor bilan
 
Shifokor bilan
27%
Juftim bilan
 
Juftim bilan
3%
Dugonam
 
Dugonam
13%
Internetdan o’qidim
 
Internetdan o’qidim
34%
O’zimcha tanladim
 
O’zimcha tanladim
3%
Dorixonada borini oldim
 
Dorixonada borini oldim
7%
Boshqa
 
Boshqa

20-24
28%
Shifokor bilan
 
Shifokor bilan
17%
Juftim bilan
 
Juftim bilan
1%
Dugonam
 
Dugonam
13%
Internetdan o’qidim
 
Internetdan o’qidim
28%
O’zimcha tanladim
 
O’zimcha tanladim
7%
Dorixonada borini oldim
 
Dorixonada borini oldim
5%
Boshqa
 
Boshqa

25-30
41%
Shifokor bilan
 
Shifokor bilan
21%
Juftim bilan
 
Juftim bilan
1%
Dugonam
 
Dugonam
6%
Internetdan o’qidim
 
Internetdan o’qidim
27%
O’zimcha tanladim
 
O’zimcha tanladim
3%
Dorixonada borini oldim
 
Dorixonada borini oldim
3%
Boshqa
 
Boshqa

31-34
30%
Shifokor bilan
 
Shifokor bilan
25%
Juftim bilan
 
Juftim bilan
2%
Dugonam
 
Dugonam
12%
Internetdan o’qidim
 
Internetdan o’qidim
18%
O’zimcha tanladim
 
O’zimcha tanladim
6%
Dorixonada borini oldim
 
Dorixonada borini oldim
8%
Boshqa
 
Boshqa

35+
53%
Shifokor bilan
 
Shifokor bilan
26%
Juftim bilan
 
Juftim bilan
2%
Dugonam
 
Dugonam
4%
Internetdan o’qidim
 
Internetdan o’qidim
10%
O’zimcha tanladim
 
O’zimcha tanladim
5%
Dorixonada borini oldim
 
Dorixonada borini oldim
0%
Boshqa
 
Boshqa
34%
Shifokor bilan
 
Shifokor bilan
22%
Juftim bilan
 
Juftim bilan
2%
Dugonam
 
Dugonam
9%
Internetdan o’qidim
 
Internetdan o’qidim
24%
O’zimcha tanladim
 
O’zimcha tanladim
5%
Dorixonada borini oldim
 
Dorixonada borini oldim
4%
Boshqa
 
Boshqa
JUL 24. 2019
Сейчас существуют различные методы контрацепции, которые позволяют избежать нежелательную беременость. Это таблетки, презрвативы, импланты, пластырь, инъекции, спираль и др. При выборе метода контрацепции, обязательно проконсультируйся с врачом.
309 berilgan savollardan 3973 ga javob berdilar
ok
rahmat
ок
ham
nima
не
raxmat
sizga
arzimidi
jarayonida
men
savol
yana
рахмат
спасибо
что
arzimaydi
bormi
endi
harbiy
salom
uchun
yaxshi
yil
вам
за
2019
aleykum
assalomu
bilan
bor
bu
bólsin
fevral
foydasi
hali
haqida
hujjat
hujjatlarni
iltimos
injiniringi
ish
juma
kompyuter
manda
menga
muborak
natiyjasi
qabul
qanday

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Как защитить себя от коронавируса?
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar