BO'SH VAQT / ДОСУГ
Yozni qanday o’tkazmoqdasiz? / Как ты проводишь лето?
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 7 savollar
17% javoblar ulushi
3681 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 21961 so'raldi
Jul 8. 2019
1) Shu yilgi yozgi ta’til Sizda nima bilan uyg’un/o’xshash bo’layotganini bitta variantni tanlab ifoda qiling: / Выбери один из вариантов, которые ассоциируются у Тебя с летними каникулами в этом году:
Jul 8. 2019
2) Siz yozgi ta’til/mavsumni birinchi yarmini qanday o’tkazganingizdan mamnunmisiz? / Доволен/а ли тем, как Ты провел/а первую часть своих летних каникул/летнего времени?
Jul 8. 2019
3) Siz asosan qayerda dam olayapsiz yoki yozni qayerda o’tkazishni rejalashtirayapsiz? / Где Ты в основном отдыхаешь или планируешь провести это лето
Jul 8. 2019
4) Agar Sizda tanlash imkoni bo’lganda edi, yozgi ta’tilni/mavsumni qayerda o’tkazgan bo'lar edingiz? / Если бы у Тебя была возможность выбрать место отдыха на летний период/каникулы, что бы Ты выбрал/а?
Jul 8. 2019
5) Sizning tuman/mahallada yozda ta’tilni/bo’sh vaqtni o’tkazish uchun yaratilgan sharoitlarni nechiga baxolaysiz? / 5) Как Ты оцениваешь условия в Твоем районе/махалле по организации досуга/отдыха на летних каникулах?
Jul 8. 2019
Nima uchun bunday baxoni berdingiz? / Почему Ты так думаешь?
Jul 8. 2019
O’z mahallangizda dam olishning (hozirda Sizda mavjud emas, lekin juda yaxshi ko’radigan) qay formatini bo'lishini xohlardingiz? / Какой вид развлечения/отдыха (который Ты очень любишь, но сейчас не имеешь) Ты хотел/а бы видеть у себя в махалле/кишлаке?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

JUL 8. 2019
1) Shu yilgi yozgi ta’til Sizda nima bilan uyg’un/o’xshash bo’layotganini bitta variantni tanlab ifoda qiling: / Выбери один из вариантов, которые ассоциируются у Тебя с летними каникулами в этом году:
3681 berilgan savollardan 21961 ga javob berdilar
Female
14%
Quyosh, muzqaymoq, parklar
 
Quyosh, muzqaymoq, parklar
24%
O'qish, mehnat, ekzamenlar
 
O'qish, mehnat, ekzamenlar
10%
Tomorqa, dala, uy
 
Tomorqa, dala, uy
8%
Ofis, konditsioner, hisobotlar
 
Ofis, konditsioner, hisobotlar
3%
Kayf, dam olish, suzish
 
Kayf, dam olish, suzish
6%
Sayohat, dengiz, yangi tanishlar
 
Sayohat, dengiz, yangi tanishlar
3%
To’y, yangi hayot, mehr-muhabbat
 
To’y, yangi hayot, mehr-muhabbat
13%
Charchoq, issiqlik, noxushlik
 
Charchoq, issiqlik, noxushlik
11%
O’z ustida ishlash, anglash, sport
 
O’z ustida ishlash, anglash, sport
9%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

Male
6%
Quyosh, muzqaymoq, parklar
 
Quyosh, muzqaymoq, parklar
22%
O'qish, mehnat, ekzamenlar
 
O'qish, mehnat, ekzamenlar
16%
Tomorqa, dala, uy
 
Tomorqa, dala, uy
14%
Ofis, konditsioner, hisobotlar
 
Ofis, konditsioner, hisobotlar
4%
Kayf, dam olish, suzish
 
Kayf, dam olish, suzish
3%
Sayohat, dengiz, yangi tanishlar
 
Sayohat, dengiz, yangi tanishlar
3%
To’y, yangi hayot, mehr-muhabbat
 
To’y, yangi hayot, mehr-muhabbat
11%
Charchoq, issiqlik, noxushlik
 
Charchoq, issiqlik, noxushlik
13%
O’z ustida ishlash, anglash, sport
 
O’z ustida ishlash, anglash, sport
8%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
0-14
44%
Quyosh, muzqaymoq, parklar
 
Quyosh, muzqaymoq, parklar
19%
O'qish, mehnat, ekzamenlar
 
O'qish, mehnat, ekzamenlar
0%
Tomorqa, dala, uy
 
Tomorqa, dala, uy
0%
Ofis, konditsioner, hisobotlar
 
Ofis, konditsioner, hisobotlar
12%
Kayf, dam olish, suzish
 
Kayf, dam olish, suzish
6%
Sayohat, dengiz, yangi tanishlar
 
Sayohat, dengiz, yangi tanishlar
0%
To’y, yangi hayot, mehr-muhabbat
 
To’y, yangi hayot, mehr-muhabbat
6%
Charchoq, issiqlik, noxushlik
 
Charchoq, issiqlik, noxushlik
6%
O’z ustida ishlash, anglash, sport
 
O’z ustida ishlash, anglash, sport
6%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

15-19
11%
Quyosh, muzqaymoq, parklar
 
Quyosh, muzqaymoq, parklar
36%
O'qish, mehnat, ekzamenlar
 
O'qish, mehnat, ekzamenlar
8%
Tomorqa, dala, uy
 
Tomorqa, dala, uy
3%
Ofis, konditsioner, hisobotlar
 
Ofis, konditsioner, hisobotlar
5%
Kayf, dam olish, suzish
 
Kayf, dam olish, suzish
4%
Sayohat, dengiz, yangi tanishlar
 
Sayohat, dengiz, yangi tanishlar
1%
To’y, yangi hayot, mehr-muhabbat
 
To’y, yangi hayot, mehr-muhabbat
9%
Charchoq, issiqlik, noxushlik
 
Charchoq, issiqlik, noxushlik
14%
O’z ustida ishlash, anglash, sport
 
O’z ustida ishlash, anglash, sport
9%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

20-24
7%
Quyosh, muzqaymoq, parklar
 
Quyosh, muzqaymoq, parklar
24%
O'qish, mehnat, ekzamenlar
 
O'qish, mehnat, ekzamenlar
17%
Tomorqa, dala, uy
 
Tomorqa, dala, uy
9%
Ofis, konditsioner, hisobotlar
 
Ofis, konditsioner, hisobotlar
3%
Kayf, dam olish, suzish
 
Kayf, dam olish, suzish
3%
Sayohat, dengiz, yangi tanishlar
 
Sayohat, dengiz, yangi tanishlar
4%
To’y, yangi hayot, mehr-muhabbat
 
To’y, yangi hayot, mehr-muhabbat
11%
Charchoq, issiqlik, noxushlik
 
Charchoq, issiqlik, noxushlik
14%
O’z ustida ishlash, anglash, sport
 
O’z ustida ishlash, anglash, sport
7%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

25-30
7%
Quyosh, muzqaymoq, parklar
 
Quyosh, muzqaymoq, parklar
12%
O'qish, mehnat, ekzamenlar
 
O'qish, mehnat, ekzamenlar
17%
Tomorqa, dala, uy
 
Tomorqa, dala, uy
21%
Ofis, konditsioner, hisobotlar
 
Ofis, konditsioner, hisobotlar
2%
Kayf, dam olish, suzish
 
Kayf, dam olish, suzish
3%
Sayohat, dengiz, yangi tanishlar
 
Sayohat, dengiz, yangi tanishlar
5%
To’y, yangi hayot, mehr-muhabbat
 
To’y, yangi hayot, mehr-muhabbat
14%
Charchoq, issiqlik, noxushlik
 
Charchoq, issiqlik, noxushlik
9%
O’z ustida ishlash, anglash, sport
 
O’z ustida ishlash, anglash, sport
9%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

31-34
10%
Quyosh, muzqaymoq, parklar
 
Quyosh, muzqaymoq, parklar
8%
O'qish, mehnat, ekzamenlar
 
O'qish, mehnat, ekzamenlar
10%
Tomorqa, dala, uy
 
Tomorqa, dala, uy
32%
Ofis, konditsioner, hisobotlar
 
Ofis, konditsioner, hisobotlar
3%
Kayf, dam olish, suzish
 
Kayf, dam olish, suzish
1%
Sayohat, dengiz, yangi tanishlar
 
Sayohat, dengiz, yangi tanishlar
1%
To’y, yangi hayot, mehr-muhabbat
 
To’y, yangi hayot, mehr-muhabbat
18%
Charchoq, issiqlik, noxushlik
 
Charchoq, issiqlik, noxushlik
9%
O’z ustida ishlash, anglash, sport
 
O’z ustida ishlash, anglash, sport
10%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

35+
6%
Quyosh, muzqaymoq, parklar
 
Quyosh, muzqaymoq, parklar
8%
O'qish, mehnat, ekzamenlar
 
O'qish, mehnat, ekzamenlar
15%
Tomorqa, dala, uy
 
Tomorqa, dala, uy
20%
Ofis, konditsioner, hisobotlar
 
Ofis, konditsioner, hisobotlar
3%
Kayf, dam olish, suzish
 
Kayf, dam olish, suzish
10%
Sayohat, dengiz, yangi tanishlar
 
Sayohat, dengiz, yangi tanishlar
3%
To’y, yangi hayot, mehr-muhabbat
 
To’y, yangi hayot, mehr-muhabbat
19%
Charchoq, issiqlik, noxushlik
 
Charchoq, issiqlik, noxushlik
6%
O’z ustida ishlash, anglash, sport
 
O’z ustida ishlash, anglash, sport
9%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
9%
Quyosh, muzqaymoq, parklar
 
Quyosh, muzqaymoq, parklar
23%
O'qish, mehnat, ekzamenlar
 
O'qish, mehnat, ekzamenlar
14%
Tomorqa, dala, uy
 
Tomorqa, dala, uy
12%
Ofis, konditsioner, hisobotlar
 
Ofis, konditsioner, hisobotlar
3%
Kayf, dam olish, suzish
 
Kayf, dam olish, suzish
4%
Sayohat, dengiz, yangi tanishlar
 
Sayohat, dengiz, yangi tanishlar
3%
To’y, yangi hayot, mehr-muhabbat
 
To’y, yangi hayot, mehr-muhabbat
12%
Charchoq, issiqlik, noxushlik
 
Charchoq, issiqlik, noxushlik
12%
O’z ustida ishlash, anglash, sport
 
O’z ustida ishlash, anglash, sport
8%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
JUL 8. 2019
2) Siz yozgi ta’til/mavsumni birinchi yarmini qanday o’tkazganingizdan mamnunmisiz? / Доволен/а ли тем, как Ты провел/а первую часть своих летних каникул/летнего времени?
3207 berilgan savollardan 3681 ga javob berdilar
Female
49%
Asosan ha
 
Asosan ha
39%
Asosan yo’q
 
Asosan yo’q
12%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

Male
45%
Asosan ha
 
Asosan ha
40%
Asosan yo’q
 
Asosan yo’q
15%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
0-14
64%
Asosan ha
 
Asosan ha
36%
Asosan yo’q
 
Asosan yo’q
0%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

15-19
53%
Asosan ha
 
Asosan ha
35%
Asosan yo’q
 
Asosan yo’q
12%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

20-24
47%
Asosan ha
 
Asosan ha
39%
Asosan yo’q
 
Asosan yo’q
14%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

25-30
42%
Asosan ha
 
Asosan ha
42%
Asosan yo’q
 
Asosan yo’q
17%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

31-34
36%
Asosan ha
 
Asosan ha
44%
Asosan yo’q
 
Asosan yo’q
20%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman

35+
31%
Asosan ha
 
Asosan ha
54%
Asosan yo’q
 
Asosan yo’q
15%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
46%
Asosan ha
 
Asosan ha
39%
Asosan yo’q
 
Asosan yo’q
14%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
JUL 8. 2019
3) Siz asosan qayerda dam olayapsiz yoki yozni qayerda o’tkazishni rejalashtirayapsiz? / Где Ты в основном отдыхаешь или планируешь провести это лето
3028 berilgan savollardan 3207 ga javob berdilar
Female
53%
Uyda
 
Uyda
4%
Dala hovlida
 
Dala hovlida
5%
Mamalakat bo’ylab sayohatda
 
Mamalakat bo’ylab sayohatda
8%
O’zimizni tog’larda/sanatoriyda
 
O’zimizni tog’larda/sanatoriyda
3%
Qarindoshlarnikida
 
Qarindoshlarnikida
4%
Xorijda dam olaman
 
Xorijda dam olaman
1%
Xorijga o’qishga ketayapman
 
Xorijga o’qishga ketayapman
1%
Xorijga ishlashga ketayapman
 
Xorijga ishlashga ketayapman
11%
Ishxonada/ishlayman
 
Ishxonada/ishlayman
3%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
41%
Uyda
 
Uyda
5%
Dala hovlida
 
Dala hovlida
4%
Mamalakat bo’ylab sayohatda
 
Mamalakat bo’ylab sayohatda
6%
O’zimizni tog’larda/sanatoriyda
 
O’zimizni tog’larda/sanatoriyda
2%
Qarindoshlarnikida
 
Qarindoshlarnikida
2%
Xorijda dam olaman
 
Xorijda dam olaman
2%
Xorijga o’qishga ketayapman
 
Xorijga o’qishga ketayapman
2%
Xorijga ishlashga ketayapman
 
Xorijga ishlashga ketayapman
27%
Ishxonada/ishlayman
 
Ishxonada/ishlayman
3%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
36%
Uyda
 
Uyda
0%
Dala hovlida
 
Dala hovlida
0%
Mamalakat bo’ylab sayohatda
 
Mamalakat bo’ylab sayohatda
7%
O’zimizni tog’larda/sanatoriyda
 
O’zimizni tog’larda/sanatoriyda
7%
Qarindoshlarnikida
 
Qarindoshlarnikida
29%
Xorijda dam olaman
 
Xorijda dam olaman
0%
Xorijga o’qishga ketayapman
 
Xorijga o’qishga ketayapman
0%
Xorijga ishlashga ketayapman
 
Xorijga ishlashga ketayapman
14%
Ishxonada/ishlayman
 
Ishxonada/ishlayman
0%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
49%
Uyda
 
Uyda
6%
Dala hovlida
 
Dala hovlida
6%
Mamalakat bo’ylab sayohatda
 
Mamalakat bo’ylab sayohatda
6%
O’zimizni tog’larda/sanatoriyda
 
O’zimizni tog’larda/sanatoriyda
4%
Qarindoshlarnikida
 
Qarindoshlarnikida
3%
Xorijda dam olaman
 
Xorijda dam olaman
3%
Xorijga o’qishga ketayapman
 
Xorijga o’qishga ketayapman
1%
Xorijga ishlashga ketayapman
 
Xorijga ishlashga ketayapman
8%
Ishxonada/ishlayman
 
Ishxonada/ishlayman
4%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
9%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
49%
Uyda
 
Uyda
4%
Dala hovlida
 
Dala hovlida
5%
Mamalakat bo’ylab sayohatda
 
Mamalakat bo’ylab sayohatda
6%
O’zimizni tog’larda/sanatoriyda
 
O’zimizni tog’larda/sanatoriyda
2%
Qarindoshlarnikida
 
Qarindoshlarnikida
2%
Xorijda dam olaman
 
Xorijda dam olaman
1%
Xorijga o’qishga ketayapman
 
Xorijga o’qishga ketayapman
2%
Xorijga ishlashga ketayapman
 
Xorijga ishlashga ketayapman
20%
Ishxonada/ishlayman
 
Ishxonada/ishlayman
3%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
38%
Uyda
 
Uyda
4%
Dala hovlida
 
Dala hovlida
4%
Mamalakat bo’ylab sayohatda
 
Mamalakat bo’ylab sayohatda
7%
O’zimizni tog’larda/sanatoriyda
 
O’zimizni tog’larda/sanatoriyda
1%
Qarindoshlarnikida
 
Qarindoshlarnikida
3%
Xorijda dam olaman
 
Xorijda dam olaman
1%
Xorijga o’qishga ketayapman
 
Xorijga o’qishga ketayapman
2%
Xorijga ishlashga ketayapman
 
Xorijga ishlashga ketayapman
33%
Ishxonada/ishlayman
 
Ishxonada/ishlayman
4%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
36%
Uyda
 
Uyda
5%
Dala hovlida
 
Dala hovlida
5%
Mamalakat bo’ylab sayohatda
 
Mamalakat bo’ylab sayohatda
10%
O’zimizni tog’larda/sanatoriyda
 
O’zimizni tog’larda/sanatoriyda
2%
Qarindoshlarnikida
 
Qarindoshlarnikida
1%
Xorijda dam olaman
 
Xorijda dam olaman
0%
Xorijga o’qishga ketayapman
 
Xorijga o’qishga ketayapman
1%
Xorijga ishlashga ketayapman
 
Xorijga ishlashga ketayapman
34%
Ishxonada/ishlayman
 
Ishxonada/ishlayman
2%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
41%
Uyda
 
Uyda
4%
Dala hovlida
 
Dala hovlida
5%
Mamalakat bo’ylab sayohatda
 
Mamalakat bo’ylab sayohatda
11%
O’zimizni tog’larda/sanatoriyda
 
O’zimizni tog’larda/sanatoriyda
1%
Qarindoshlarnikida
 
Qarindoshlarnikida
2%
Xorijda dam olaman
 
Xorijda dam olaman
0%
Xorijga o’qishga ketayapman
 
Xorijga o’qishga ketayapman
1%
Xorijga ishlashga ketayapman
 
Xorijga ishlashga ketayapman
31%
Ishxonada/ishlayman
 
Ishxonada/ishlayman
1%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
1%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
45%
Uyda
 
Uyda
5%
Dala hovlida
 
Dala hovlida
5%
Mamalakat bo’ylab sayohatda
 
Mamalakat bo’ylab sayohatda
7%
O’zimizni tog’larda/sanatoriyda
 
O’zimizni tog’larda/sanatoriyda
2%
Qarindoshlarnikida
 
Qarindoshlarnikida
3%
Xorijda dam olaman
 
Xorijda dam olaman
2%
Xorijga o’qishga ketayapman
 
Xorijga o’qishga ketayapman
2%
Xorijga ishlashga ketayapman
 
Xorijga ishlashga ketayapman
21%
Ishxonada/ishlayman
 
Ishxonada/ishlayman
3%
Javob berishga qiynalayapman
 
Javob berishga qiynalayapman
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
JUL 8. 2019
4) Agar Sizda tanlash imkoni bo’lganda edi, yozgi ta’tilni/mavsumni qayerda o’tkazgan bo'lar edingiz? / Если бы у Тебя была возможность выбрать место отдыха на летний период/каникулы, что бы Ты выбрал/а?
2850 berilgan savollardan 2945 ga javob berdilar
Female
5%
Uyda
 
Uyda
3%
Dala hovlida/qarindoshlarnikida
 
Dala hovlida/qarindoshlarnikida
8%
Sohil/basseyn bo'yida
 
Sohil/basseyn bo'yida
12%
Tabiat qo'ynida
 
Tabiat qo'ynida
2%
Parklar/attraksionlarda
 
Parklar/attraksionlarda
7%
O’zimizdagi sanatoriy/kurortlarda
 
O’zimizdagi sanatoriy/kurortlarda
45%
Xorijga sayohat
 
Xorijga sayohat
17%
Mamlakat bo’ylab sayohat qilish
 
Mamlakat bo’ylab sayohat qilish
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
8%
Uyda
 
Uyda
3%
Dala hovlida/qarindoshlarnikida
 
Dala hovlida/qarindoshlarnikida
8%
Sohil/basseyn bo'yida
 
Sohil/basseyn bo'yida
14%
Tabiat qo'ynida
 
Tabiat qo'ynida
1%
Parklar/attraksionlarda
 
Parklar/attraksionlarda
6%
O’zimizdagi sanatoriy/kurortlarda
 
O’zimizdagi sanatoriy/kurortlarda
38%
Xorijga sayohat
 
Xorijga sayohat
18%
Mamlakat bo’ylab sayohat qilish
 
Mamlakat bo’ylab sayohat qilish
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
8%
Uyda
 
Uyda
8%
Dala hovlida/qarindoshlarnikida
 
Dala hovlida/qarindoshlarnikida
8%
Sohil/basseyn bo'yida
 
Sohil/basseyn bo'yida
0%
Tabiat qo'ynida
 
Tabiat qo'ynida
23%
Parklar/attraksionlarda
 
Parklar/attraksionlarda
8%
O’zimizdagi sanatoriy/kurortlarda
 
O’zimizdagi sanatoriy/kurortlarda
38%
Xorijga sayohat
 
Xorijga sayohat
0%
Mamlakat bo’ylab sayohat qilish
 
Mamlakat bo’ylab sayohat qilish
8%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
8%
Uyda
 
Uyda
4%
Dala hovlida/qarindoshlarnikida
 
Dala hovlida/qarindoshlarnikida
7%
Sohil/basseyn bo'yida
 
Sohil/basseyn bo'yida
14%
Tabiat qo'ynida
 
Tabiat qo'ynida
3%
Parklar/attraksionlarda
 
Parklar/attraksionlarda
4%
O’zimizdagi sanatoriy/kurortlarda
 
O’zimizdagi sanatoriy/kurortlarda
40%
Xorijga sayohat
 
Xorijga sayohat
17%
Mamlakat bo’ylab sayohat qilish
 
Mamlakat bo’ylab sayohat qilish
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
6%
Uyda
 
Uyda
2%
Dala hovlida/qarindoshlarnikida
 
Dala hovlida/qarindoshlarnikida
9%
Sohil/basseyn bo'yida
 
Sohil/basseyn bo'yida
13%
Tabiat qo'ynida
 
Tabiat qo'ynida
1%
Parklar/attraksionlarda
 
Parklar/attraksionlarda
4%
O’zimizdagi sanatoriy/kurortlarda
 
O’zimizdagi sanatoriy/kurortlarda
44%
Xorijga sayohat
 
Xorijga sayohat
20%
Mamlakat bo’ylab sayohat qilish
 
Mamlakat bo’ylab sayohat qilish
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
7%
Uyda
 
Uyda
3%
Dala hovlida/qarindoshlarnikida
 
Dala hovlida/qarindoshlarnikida
7%
Sohil/basseyn bo'yida
 
Sohil/basseyn bo'yida
17%
Tabiat qo'ynida
 
Tabiat qo'ynida
0%
Parklar/attraksionlarda
 
Parklar/attraksionlarda
8%
O’zimizdagi sanatoriy/kurortlarda
 
O’zimizdagi sanatoriy/kurortlarda
40%
Xorijga sayohat
 
Xorijga sayohat
16%
Mamlakat bo’ylab sayohat qilish
 
Mamlakat bo’ylab sayohat qilish
1%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
5%
Uyda
 
Uyda
0%
Dala hovlida/qarindoshlarnikida
 
Dala hovlida/qarindoshlarnikida
10%
Sohil/basseyn bo'yida
 
Sohil/basseyn bo'yida
18%
Tabiat qo'ynida
 
Tabiat qo'ynida
0%
Parklar/attraksionlarda
 
Parklar/attraksionlarda
10%
O’zimizdagi sanatoriy/kurortlarda
 
O’zimizdagi sanatoriy/kurortlarda
34%
Xorijga sayohat
 
Xorijga sayohat
19%
Mamlakat bo’ylab sayohat qilish
 
Mamlakat bo’ylab sayohat qilish
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
4%
Uyda
 
Uyda
3%
Dala hovlida/qarindoshlarnikida
 
Dala hovlida/qarindoshlarnikida
5%
Sohil/basseyn bo'yida
 
Sohil/basseyn bo'yida
9%
Tabiat qo'ynida
 
Tabiat qo'ynida
1%
Parklar/attraksionlarda
 
Parklar/attraksionlarda
18%
O’zimizdagi sanatoriy/kurortlarda
 
O’zimizdagi sanatoriy/kurortlarda
47%
Xorijga sayohat
 
Xorijga sayohat
11%
Mamlakat bo’ylab sayohat qilish
 
Mamlakat bo’ylab sayohat qilish
1%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
7%
Uyda
 
Uyda
3%
Dala hovlida/qarindoshlarnikida
 
Dala hovlida/qarindoshlarnikida
8%
Sohil/basseyn bo'yida
 
Sohil/basseyn bo'yida
13%
Tabiat qo'ynida
 
Tabiat qo'ynida
1%
Parklar/attraksionlarda
 
Parklar/attraksionlarda
6%
O’zimizdagi sanatoriy/kurortlarda
 
O’zimizdagi sanatoriy/kurortlarda
41%
Xorijga sayohat
 
Xorijga sayohat
18%
Mamlakat bo’ylab sayohat qilish
 
Mamlakat bo’ylab sayohat qilish
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
JUL 8. 2019
5) Sizning tuman/mahallada yozda ta’tilni/bo’sh vaqtni o’tkazish uchun yaratilgan sharoitlarni nechiga baxolaysiz? / 5) Как Ты оцениваешь условия в Твоем районе/махалле по организации досуга/отдыха на летних каникулах?
2774 berilgan savollardan 2831 ga javob berdilar
Female
32%
Juda yomon
 
Juda yomon
23%
Yomon
 
Yomon
31%
O'rtacha
 
O'rtacha
10%
Yaxshi
 
Yaxshi
4%
A'lo
 
A'lo

Male
46%
Juda yomon
 
Juda yomon
20%
Yomon
 
Yomon
24%
O'rtacha
 
O'rtacha
7%
Yaxshi
 
Yaxshi
3%
A'lo
 
A'lo
0-14
23%
Juda yomon
 
Juda yomon
23%
Yomon
 
Yomon
23%
O'rtacha
 
O'rtacha
8%
Yaxshi
 
Yaxshi
23%
A'lo
 
A'lo

15-19
29%
Juda yomon
 
Juda yomon
21%
Yomon
 
Yomon
31%
O'rtacha
 
O'rtacha
13%
Yaxshi
 
Yaxshi
5%
A'lo
 
A'lo

20-24
39%
Juda yomon
 
Juda yomon
23%
Yomon
 
Yomon
27%
O'rtacha
 
O'rtacha
8%
Yaxshi
 
Yaxshi
3%
A'lo
 
A'lo

25-30
51%
Juda yomon
 
Juda yomon
20%
Yomon
 
Yomon
23%
O'rtacha
 
O'rtacha
4%
Yaxshi
 
Yaxshi
1%
A'lo
 
A'lo

31-34
57%
Juda yomon
 
Juda yomon
16%
Yomon
 
Yomon
23%
O'rtacha
 
O'rtacha
2%
Yaxshi
 
Yaxshi
2%
A'lo
 
A'lo

35+
50%
Juda yomon
 
Juda yomon
23%
Yomon
 
Yomon
22%
O'rtacha
 
O'rtacha
3%
Yaxshi
 
Yaxshi
2%
A'lo
 
A'lo
40%
Juda yomon
 
Juda yomon
22%
Yomon
 
Yomon
27%
O'rtacha
 
O'rtacha
8%
Yaxshi
 
Yaxshi
3%
A'lo
 
A'lo
JUL 8. 2019
Nima uchun bunday baxoni berdingiz? / Почему Ты так думаешь?
1611 berilgan savollardan 1812 ga javob berdilar
sharoit
нет
chunki
yo
dam
uchun
hech
не
что
потому
qanday
yoq
olish
для
ничего
отдыха
umuman
sharoitlar
yaratilmagan
ham
йук
emas
bo
условий
дам
на
joylar
joy
va
yuq
ko
мест
нету
oladigan
ta
шароит
narsa
zi
даже
учун
чунки
mahallada
tkazish
никаких
mavjud
организации
yaxshi
yozgi
досуга
bor
JUL 8. 2019
O’z mahallangizda dam olishning (hozirda Sizda mavjud emas, lekin juda yaxshi ko’radigan) qay formatini bo'lishini xohlardingiz? / Какой вид развлечения/отдыха (который Ты очень любишь, но сейчас не имеешь) Ты хотел/а бы видеть у себя в махалле/кишлаке?
2228 berilgan savollardan 2573 ga javob berdilar
tashkil
kinoteatr
qilish
lager
yozgi
кинотеатр
sport
va
летний
etish
бассейн
bilan
uchun
лагерь
basseyn
bo
dam
организовать
suzish
qurish
olish
bog
для
ko
futbol
спорт
park
парк
лагер
бы
shug
kutubxona
ташкил
kerak
suv
не
bolalar
har
ullanish
игры
parklar
havzasi
играть
ochish
xil
или
istirohat
karate
maydoni
ochar

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

O'xshash hikoyalar yo'q.

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar