JAMIYAT / ОБЩЕСТВО
Feyk xabarlar – muammomi? / Фейковые новости – проблема?
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 6 savollar
17% javoblar ulushi
3238 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 18766 so'raldi
Jul 1. 2019
1) Siz uchun xabar olish uchun asosiy manba nima? / Укажи основной источник информации для Тебя?
Jul 1. 2019
2) Ijtimoiy tarmoqlar va televideniyedan oladigan ma’lumot/yangiliklarning haqiqiyligini tekshirib ko’rasizmi? / Проверяешь ли Ты достоверность информации/новостей, которые Ты получаешь из СМИ и социальных сетей?
Jul 1. 2019
3) Siz uchun yangiliklarda ma’lumot chinligining eng muhim kriteriysi/mezoni nima? Agarda yangilik/xabarda... bo’lsa / Что для Тебя является наиболее важным критерием достоверности информации в новостях? Если новость...
Jul 1. 2019
4) Sizga feyk xabarlar qanday ta’sir qiladi? / Как на Тебя влияет фейковая новость?
Jul 1. 2019
5) Bizda/mamlakatimizda feyk xabarlar muammosi bor deb hisoblaysizmi? / Считаешь ли Ты, что у нас/в нашем обществе есть проблема с фейковыми новостями?
Jul 1. 2019
6) Feyk xabarlar bilan qanday qilib samarali kurashsa bo’ladi deb o’ylaysiz? (BITTA taklifingizni yozing, agar bo’lsa) / Как, по-Твоему, лучше бороться с фейковыми новостями? (Напиши, пожалуйста, ОДНО предложение, если оно у Тебя есть).

SO'ROVNOMA NATIJALARI

JUL 1. 2019
1) Siz uchun xabar olish uchun asosiy manba nima? / Укажи основной источник информации для Тебя?
3238 berilgan savollardan 18766 ga javob berdilar
Female
59%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
18%
Televideniye
 
Televideniye
1%
Radio
 
Radio
16%
Internet OAV
 
Internet OAV
3%
Bloggerlar
 
Bloggerlar
1%
Xorijiy OAV
 
Xorijiy OAV
1%
Gazeta/jurnallar
 
Gazeta/jurnallar
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
52%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
7%
Televideniye
 
Televideniye
1%
Radio
 
Radio
27%
Internet OAV
 
Internet OAV
8%
Bloggerlar
 
Bloggerlar
2%
Xorijiy OAV
 
Xorijiy OAV
1%
Gazeta/jurnallar
 
Gazeta/jurnallar
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
67%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
17%
Televideniye
 
Televideniye
0%
Radio
 
Radio
8%
Internet OAV
 
Internet OAV
0%
Bloggerlar
 
Bloggerlar
0%
Xorijiy OAV
 
Xorijiy OAV
0%
Gazeta/jurnallar
 
Gazeta/jurnallar
8%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
54%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
18%
Televideniye
 
Televideniye
1%
Radio
 
Radio
17%
Internet OAV
 
Internet OAV
3%
Bloggerlar
 
Bloggerlar
2%
Xorijiy OAV
 
Xorijiy OAV
2%
Gazeta/jurnallar
 
Gazeta/jurnallar
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
59%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
8%
Televideniye
 
Televideniye
1%
Radio
 
Radio
21%
Internet OAV
 
Internet OAV
7%
Bloggerlar
 
Bloggerlar
1%
Xorijiy OAV
 
Xorijiy OAV
1%
Gazeta/jurnallar
 
Gazeta/jurnallar
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
52%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
6%
Televideniye
 
Televideniye
0%
Radio
 
Radio
30%
Internet OAV
 
Internet OAV
8%
Bloggerlar
 
Bloggerlar
2%
Xorijiy OAV
 
Xorijiy OAV
0%
Gazeta/jurnallar
 
Gazeta/jurnallar
1%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
49%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
7%
Televideniye
 
Televideniye
0%
Radio
 
Radio
30%
Internet OAV
 
Internet OAV
8%
Bloggerlar
 
Bloggerlar
2%
Xorijiy OAV
 
Xorijiy OAV
1%
Gazeta/jurnallar
 
Gazeta/jurnallar
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
50%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
11%
Televideniye
 
Televideniye
0%
Radio
 
Radio
26%
Internet OAV
 
Internet OAV
7%
Bloggerlar
 
Bloggerlar
2%
Xorijiy OAV
 
Xorijiy OAV
1%
Gazeta/jurnallar
 
Gazeta/jurnallar
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
55%
Ijtimoiy tarmoqlar
 
Ijtimoiy tarmoqlar
11%
Televideniye
 
Televideniye
1%
Radio
 
Radio
23%
Internet OAV
 
Internet OAV
6%
Bloggerlar
 
Bloggerlar
1%
Xorijiy OAV
 
Xorijiy OAV
1%
Gazeta/jurnallar
 
Gazeta/jurnallar
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
JUL 1. 2019
2) Ijtimoiy tarmoqlar va televideniyedan oladigan ma’lumot/yangiliklarning haqiqiyligini tekshirib ko’rasizmi? / Проверяешь ли Ты достоверность информации/новостей, которые Ты получаешь из СМИ и социальных сетей?
3091 berilgan savollardan 3212 ga javob berdilar
Female
31%
Ha
 
Ha
21%
Yo'q
 
Yo'q
35%
Ba'zida
 
Ba'zida
13%
Qanday tekshirishni bilmayman
 
Qanday tekshirishni bilmayman

Male
46%
Ha
 
Ha
14%
Yo'q
 
Yo'q
34%
Ba'zida
 
Ba'zida
6%
Qanday tekshirishni bilmayman
 
Qanday tekshirishni bilmayman
0-14
33%
Ha
 
Ha
33%
Yo'q
 
Yo'q
25%
Ba'zida
 
Ba'zida
8%
Qanday tekshirishni bilmayman
 
Qanday tekshirishni bilmayman

15-19
32%
Ha
 
Ha
17%
Yo'q
 
Yo'q
37%
Ba'zida
 
Ba'zida
13%
Qanday tekshirishni bilmayman
 
Qanday tekshirishni bilmayman

20-24
37%
Ha
 
Ha
20%
Yo'q
 
Yo'q
35%
Ba'zida
 
Ba'zida
8%
Qanday tekshirishni bilmayman
 
Qanday tekshirishni bilmayman

25-30
50%
Ha
 
Ha
14%
Yo'q
 
Yo'q
31%
Ba'zida
 
Ba'zida
5%
Qanday tekshirishni bilmayman
 
Qanday tekshirishni bilmayman

31-34
47%
Ha
 
Ha
17%
Yo'q
 
Yo'q
32%
Ba'zida
 
Ba'zida
4%
Qanday tekshirishni bilmayman
 
Qanday tekshirishni bilmayman

35+
52%
Ha
 
Ha
13%
Yo'q
 
Yo'q
28%
Ba'zida
 
Ba'zida
6%
Qanday tekshirishni bilmayman
 
Qanday tekshirishni bilmayman
41%
Ha
 
Ha
16%
Yo'q
 
Yo'q
35%
Ba'zida
 
Ba'zida
8%
Qanday tekshirishni bilmayman
 
Qanday tekshirishni bilmayman
JUL 1. 2019
3) Siz uchun yangiliklarda ma’lumot chinligining eng muhim kriteriysi/mezoni nima? Agarda yangilik/xabarda... bo’lsa / Что для Тебя является наиболее важным критерием достоверности информации в новостях? Если новость...
2870 berilgan savollardan 3091 ga javob berdilar
Female
14%
Xatosiz matn va rasm
 
Xatosiz matn va rasm
6%
Matn muallifi ko’rsatilgan
 
Matn muallifi ko’rsatilgan
16%
Bir nechta Internet OAVda bor
 
Bir nechta Internet OAVda bor
17%
TV va Radioda bor
 
TV va Radioda bor
1%
Bir nechta do’stlarim repost qilgan
 
Bir nechta do’stlarim repost qilgan
32%
Davlat organi matbuot xizmatida
 
Davlat organi matbuot xizmatida
3%
Bir nechta blogerlar yozgan
 
Bir nechta blogerlar yozgan
4%
Ichki hissiyotimga ishonaman
 
Ichki hissiyotimga ishonaman
5%
Tanishlarimdan ham eshitsam
 
Tanishlarimdan ham eshitsam
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
12%
Xatosiz matn va rasm
 
Xatosiz matn va rasm
6%
Matn muallifi ko’rsatilgan
 
Matn muallifi ko’rsatilgan
22%
Bir nechta Internet OAVda bor
 
Bir nechta Internet OAVda bor
7%
TV va Radioda bor
 
TV va Radioda bor
1%
Bir nechta do’stlarim repost qilgan
 
Bir nechta do’stlarim repost qilgan
31%
Davlat organi matbuot xizmatida
 
Davlat organi matbuot xizmatida
9%
Bir nechta blogerlar yozgan
 
Bir nechta blogerlar yozgan
5%
Ichki hissiyotimga ishonaman
 
Ichki hissiyotimga ishonaman
2%
Tanishlarimdan ham eshitsam
 
Tanishlarimdan ham eshitsam
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
18%
Xatosiz matn va rasm
 
Xatosiz matn va rasm
9%
Matn muallifi ko’rsatilgan
 
Matn muallifi ko’rsatilgan
9%
Bir nechta Internet OAVda bor
 
Bir nechta Internet OAVda bor
36%
TV va Radioda bor
 
TV va Radioda bor
0%
Bir nechta do’stlarim repost qilgan
 
Bir nechta do’stlarim repost qilgan
18%
Davlat organi matbuot xizmatida
 
Davlat organi matbuot xizmatida
0%
Bir nechta blogerlar yozgan
 
Bir nechta blogerlar yozgan
0%
Ichki hissiyotimga ishonaman
 
Ichki hissiyotimga ishonaman
0%
Tanishlarimdan ham eshitsam
 
Tanishlarimdan ham eshitsam
9%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
19%
Xatosiz matn va rasm
 
Xatosiz matn va rasm
4%
Matn muallifi ko’rsatilgan
 
Matn muallifi ko’rsatilgan
15%
Bir nechta Internet OAVda bor
 
Bir nechta Internet OAVda bor
16%
TV va Radioda bor
 
TV va Radioda bor
1%
Bir nechta do’stlarim repost qilgan
 
Bir nechta do’stlarim repost qilgan
26%
Davlat organi matbuot xizmatida
 
Davlat organi matbuot xizmatida
4%
Bir nechta blogerlar yozgan
 
Bir nechta blogerlar yozgan
4%
Ichki hissiyotimga ishonaman
 
Ichki hissiyotimga ishonaman
5%
Tanishlarimdan ham eshitsam
 
Tanishlarimdan ham eshitsam
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
11%
Xatosiz matn va rasm
 
Xatosiz matn va rasm
7%
Matn muallifi ko’rsatilgan
 
Matn muallifi ko’rsatilgan
22%
Bir nechta Internet OAVda bor
 
Bir nechta Internet OAVda bor
9%
TV va Radioda bor
 
TV va Radioda bor
1%
Bir nechta do’stlarim repost qilgan
 
Bir nechta do’stlarim repost qilgan
35%
Davlat organi matbuot xizmatida
 
Davlat organi matbuot xizmatida
7%
Bir nechta blogerlar yozgan
 
Bir nechta blogerlar yozgan
3%
Ichki hissiyotimga ishonaman
 
Ichki hissiyotimga ishonaman
2%
Tanishlarimdan ham eshitsam
 
Tanishlarimdan ham eshitsam
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
10%
Xatosiz matn va rasm
 
Xatosiz matn va rasm
6%
Matn muallifi ko’rsatilgan
 
Matn muallifi ko’rsatilgan
22%
Bir nechta Internet OAVda bor
 
Bir nechta Internet OAVda bor
9%
TV va Radioda bor
 
TV va Radioda bor
0%
Bir nechta do’stlarim repost qilgan
 
Bir nechta do’stlarim repost qilgan
32%
Davlat organi matbuot xizmatida
 
Davlat organi matbuot xizmatida
9%
Bir nechta blogerlar yozgan
 
Bir nechta blogerlar yozgan
5%
Ichki hissiyotimga ishonaman
 
Ichki hissiyotimga ishonaman
1%
Tanishlarimdan ham eshitsam
 
Tanishlarimdan ham eshitsam
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
8%
Xatosiz matn va rasm
 
Xatosiz matn va rasm
6%
Matn muallifi ko’rsatilgan
 
Matn muallifi ko’rsatilgan
20%
Bir nechta Internet OAVda bor
 
Bir nechta Internet OAVda bor
8%
TV va Radioda bor
 
TV va Radioda bor
1%
Bir nechta do’stlarim repost qilgan
 
Bir nechta do’stlarim repost qilgan
35%
Davlat organi matbuot xizmatida
 
Davlat organi matbuot xizmatida
7%
Bir nechta blogerlar yozgan
 
Bir nechta blogerlar yozgan
8%
Ichki hissiyotimga ishonaman
 
Ichki hissiyotimga ishonaman
1%
Tanishlarimdan ham eshitsam
 
Tanishlarimdan ham eshitsam
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
13%
Xatosiz matn va rasm
 
Xatosiz matn va rasm
7%
Matn muallifi ko’rsatilgan
 
Matn muallifi ko’rsatilgan
22%
Bir nechta Internet OAVda bor
 
Bir nechta Internet OAVda bor
12%
TV va Radioda bor
 
TV va Radioda bor
0%
Bir nechta do’stlarim repost qilgan
 
Bir nechta do’stlarim repost qilgan
27%
Davlat organi matbuot xizmatida
 
Davlat organi matbuot xizmatida
10%
Bir nechta blogerlar yozgan
 
Bir nechta blogerlar yozgan
7%
Ichki hissiyotimga ishonaman
 
Ichki hissiyotimga ishonaman
1%
Tanishlarimdan ham eshitsam
 
Tanishlarimdan ham eshitsam
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
12%
Xatosiz matn va rasm
 
Xatosiz matn va rasm
6%
Matn muallifi ko’rsatilgan
 
Matn muallifi ko’rsatilgan
20%
Bir nechta Internet OAVda bor
 
Bir nechta Internet OAVda bor
11%
TV va Radioda bor
 
TV va Radioda bor
1%
Bir nechta do’stlarim repost qilgan
 
Bir nechta do’stlarim repost qilgan
32%
Davlat organi matbuot xizmatida
 
Davlat organi matbuot xizmatida
7%
Bir nechta blogerlar yozgan
 
Bir nechta blogerlar yozgan
4%
Ichki hissiyotimga ishonaman
 
Ichki hissiyotimga ishonaman
3%
Tanishlarimdan ham eshitsam
 
Tanishlarimdan ham eshitsam
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
JUL 1. 2019
4) Sizga feyk xabarlar qanday ta’sir qiladi? / Как на Тебя влияет фейковая новость?
2775 berilgan savollardan 2834 ga javob berdilar
Female
9%
Kulguli tuyiladi
 
Kulguli tuyiladi
17%
Ta’sir qilmaydi
 
Ta’sir qilmaydi
30%
G’ashimni keltiradi
 
G’ashimni keltiradi
9%
Jahlim chiqadi
 
Jahlim chiqadi
21%
Bilmadim
 
Bilmadim
9%
Menga bari bir
 
Menga bari bir
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
16%
Kulguli tuyiladi
 
Kulguli tuyiladi
15%
Ta’sir qilmaydi
 
Ta’sir qilmaydi
31%
G’ashimni keltiradi
 
G’ashimni keltiradi
17%
Jahlim chiqadi
 
Jahlim chiqadi
10%
Bilmadim
 
Bilmadim
7%
Menga bari bir
 
Menga bari bir
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
0%
Kulguli tuyiladi
 
Kulguli tuyiladi
18%
Ta’sir qilmaydi
 
Ta’sir qilmaydi
18%
G’ashimni keltiradi
 
G’ashimni keltiradi
18%
Jahlim chiqadi
 
Jahlim chiqadi
27%
Bilmadim
 
Bilmadim
18%
Menga bari bir
 
Menga bari bir
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
14%
Kulguli tuyiladi
 
Kulguli tuyiladi
17%
Ta’sir qilmaydi
 
Ta’sir qilmaydi
23%
G’ashimni keltiradi
 
G’ashimni keltiradi
9%
Jahlim chiqadi
 
Jahlim chiqadi
21%
Bilmadim
 
Bilmadim
11%
Menga bari bir
 
Menga bari bir
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
12%
Kulguli tuyiladi
 
Kulguli tuyiladi
17%
Ta’sir qilmaydi
 
Ta’sir qilmaydi
30%
G’ashimni keltiradi
 
G’ashimni keltiradi
17%
Jahlim chiqadi
 
Jahlim chiqadi
14%
Bilmadim
 
Bilmadim
7%
Menga bari bir
 
Menga bari bir
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
15%
Kulguli tuyiladi
 
Kulguli tuyiladi
14%
Ta’sir qilmaydi
 
Ta’sir qilmaydi
33%
G’ashimni keltiradi
 
G’ashimni keltiradi
18%
Jahlim chiqadi
 
Jahlim chiqadi
11%
Bilmadim
 
Bilmadim
6%
Menga bari bir
 
Menga bari bir
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
14%
Kulguli tuyiladi
 
Kulguli tuyiladi
13%
Ta’sir qilmaydi
 
Ta’sir qilmaydi
38%
G’ashimni keltiradi
 
G’ashimni keltiradi
15%
Jahlim chiqadi
 
Jahlim chiqadi
9%
Bilmadim
 
Bilmadim
8%
Menga bari bir
 
Menga bari bir
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
11%
Kulguli tuyiladi
 
Kulguli tuyiladi
21%
Ta’sir qilmaydi
 
Ta’sir qilmaydi
40%
G’ashimni keltiradi
 
G’ashimni keltiradi
11%
Jahlim chiqadi
 
Jahlim chiqadi
7%
Bilmadim
 
Bilmadim
8%
Menga bari bir
 
Menga bari bir
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
13%
Kulguli tuyiladi
 
Kulguli tuyiladi
16%
Ta’sir qilmaydi
 
Ta’sir qilmaydi
31%
G’ashimni keltiradi
 
G’ashimni keltiradi
14%
Jahlim chiqadi
 
Jahlim chiqadi
14%
Bilmadim
 
Bilmadim
8%
Menga bari bir
 
Menga bari bir
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
JUL 1. 2019
5) Bizda/mamlakatimizda feyk xabarlar muammosi bor deb hisoblaysizmi? / Считаешь ли Ты, что у нас/в нашем обществе есть проблема с фейковыми новостями?
2712 berilgan savollardan 2736 ga javob berdilar
Female
41%
Ha
 
Ha
33%
Qisman
 
Qisman
4%
Yo'q
 
Yo'q
22%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
53%
Ha
 
Ha
31%
Qisman
 
Qisman
3%
Yo'q
 
Yo'q
13%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
18%
Ha
 
Ha
36%
Qisman
 
Qisman
0%
Yo'q
 
Yo'q
45%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
36%
Ha
 
Ha
34%
Qisman
 
Qisman
6%
Yo'q
 
Yo'q
24%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
54%
Ha
 
Ha
28%
Qisman
 
Qisman
3%
Yo'q
 
Yo'q
15%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
54%
Ha
 
Ha
30%
Qisman
 
Qisman
3%
Yo'q
 
Yo'q
13%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
58%
Ha
 
Ha
25%
Qisman
 
Qisman
3%
Yo'q
 
Yo'q
13%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
48%
Ha
 
Ha
39%
Qisman
 
Qisman
3%
Yo'q
 
Yo'q
10%
Bilmadim
 
Bilmadim
49%
Ha
 
Ha
31%
Qisman
 
Qisman
4%
Yo'q
 
Yo'q
16%
Bilmadim
 
Bilmadim
JUL 1. 2019
6) Feyk xabarlar bilan qanday qilib samarali kurashsa bo’ladi deb o’ylaysiz? (BITTA taklifingizni yozing, agar bo’lsa) / Как, по-Твоему, лучше бороться с фейковыми новостями? (Напиши, пожалуйста, ОДНО предложение, если оно у Тебя есть).
2161 berilgan savollardan 2712 ga javob berdilar
kerak
feyk
xabar
va
bilmadim
не
bo
ma
ko
xabarlar
керак
bilan
yoki
yo
сми
uchun
xabarlarni
rasmiy
новости
bir
jarima
jazo
davlat
qilish
знаю
bu
lozim
tortish
фейк
qo
oav
orqali
ijtimoiy
har
yoq
на
deb
информацию
новостей
проверять
ham
за
нет
chora
никак
tarqatgan
habar
jazolash
nima
наказывать

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Gender zo’ravonlik sabablari
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar