YOSHLAR / МОЛОДЕЖЬ
U-Report haqida nima deysiz? / Что Ты скажешь о Ю-Репорт?
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 9 savollar
24% javoblar ulushi
4196 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 17233 so'raldi
Jun 9. 2019
1) U-Report loyihasi haqida qayerdan ma’lumot odingiz? / Откуда Ты узнал/а о проекте Ю-Репорт?
Jun 9. 2019
2) U-Report so’rovnomalarida ishtirok etish orqali o’zingizga yangi ma’lumot yoki bilimlarni olayapsizmi? / 2) Получаешь ли Ты новую информацию или какие-то новые знания, участвуя в опросах Ю-Репорт?
Jun 9. 2019
3) Odatda kim bilan U-Report mavzularini, so’rovnomalarini, tahlil natijalarini muhokama qilasiz? / С кем Ты обсуждаешь темы, опросы, результаты опросов Ю-Репорт?
Jun 9. 2019
1) U-Report loyihasi haqida qayerdan ma’lumot odingiz? / Откуда Ты узнал/а о проекте Ю-Репорт? (свой вариант)
Jun 9. 2019
4) U-Reportni do’stlaringizga tavsiya qilayapsizmi? / Рекомендуешь ли Ты Ю-Репорт друзьям?
Jun 9. 2019
5) U-Reportni foydali instrument/vosita deb hisoblaysizmi?/ Считаешь ли Ты Ю-Репорт полезным инструментом?
Jun 9. 2019
6) U-Reportga axborot/ma’lumot manbai sifatida ishonasizmi? / Доверяешь ли Ты Ю-Репорт, как источнику информации/новостей?
Jun 9. 2019
7) Sizning fikringizni bilish uchun, U-Report orqali o’z so’rovlari bilan ishtirok etayotganlarga munosabatingiz o’zgardimi? / Изменилось ли Твое отношение к партнерам опросов Ю-Репорт, которые задают вопросы, чтобы узнать Твоё мнение?
Jun 9. 2019
Agar U-Report haqida yana fikringiz, maslahatingiz bo’lsa – yozib qoldirishingiz mumkin. Sizning fikringiz biz uchun muhim! / Если у Тебя есть предложения или советы по Ю-Репорт – Ты можешь написать здесь. Твоё мнение важно!

SO'ROVNOMA NATIJALARI

JUN 9. 2019
1) U-Report loyihasi haqida qayerdan ma’lumot odingiz? / Откуда Ты узнал/а о проекте Ю-Репорт?
4196 berilgan savollardan 17233 ga javob berdilar
Female
31%
U-Report taqdimotlarida
 
U-Report taqdimotlarida
31%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
21%
Do’st/tanishlardan
 
Do’st/tanishlardan
2%
TV/Radiodan
 
TV/Radiodan
6%
Internet OAVlaridan
 
Internet OAVlaridan
1%
Flayyerdan
 
Flayyerdan
1%
Osilgan plakatlardan
 
Osilgan plakatlardan
1%
Jamoat transportidagi reklamadan
 
Jamoat transportidagi reklamadan
8%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
20%
U-Report taqdimotlarida
 
U-Report taqdimotlarida
51%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
11%
Do’st/tanishlardan
 
Do’st/tanishlardan
2%
TV/Radiodan
 
TV/Radiodan
8%
Internet OAVlaridan
 
Internet OAVlaridan
1%
Flayyerdan
 
Flayyerdan
1%
Osilgan plakatlardan
 
Osilgan plakatlardan
1%
Jamoat transportidagi reklamadan
 
Jamoat transportidagi reklamadan
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
29%
U-Report taqdimotlarida
 
U-Report taqdimotlarida
19%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
24%
Do’st/tanishlardan
 
Do’st/tanishlardan
5%
TV/Radiodan
 
TV/Radiodan
5%
Internet OAVlaridan
 
Internet OAVlaridan
0%
Flayyerdan
 
Flayyerdan
5%
Osilgan plakatlardan
 
Osilgan plakatlardan
0%
Jamoat transportidagi reklamadan
 
Jamoat transportidagi reklamadan
14%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
42%
U-Report taqdimotlarida
 
U-Report taqdimotlarida
20%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
22%
Do’st/tanishlardan
 
Do’st/tanishlardan
2%
TV/Radiodan
 
TV/Radiodan
3%
Internet OAVlaridan
 
Internet OAVlaridan
1%
Flayyerdan
 
Flayyerdan
1%
Osilgan plakatlardan
 
Osilgan plakatlardan
1%
Jamoat transportidagi reklamadan
 
Jamoat transportidagi reklamadan
8%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
25%
U-Report taqdimotlarida
 
U-Report taqdimotlarida
41%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
16%
Do’st/tanishlardan
 
Do’st/tanishlardan
2%
TV/Radiodan
 
TV/Radiodan
5%
Internet OAVlaridan
 
Internet OAVlaridan
1%
Flayyerdan
 
Flayyerdan
1%
Osilgan plakatlardan
 
Osilgan plakatlardan
1%
Jamoat transportidagi reklamadan
 
Jamoat transportidagi reklamadan
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
11%
U-Report taqdimotlarida
 
U-Report taqdimotlarida
62%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
6%
Do’st/tanishlardan
 
Do’st/tanishlardan
2%
TV/Radiodan
 
TV/Radiodan
12%
Internet OAVlaridan
 
Internet OAVlaridan
0%
Flayyerdan
 
Flayyerdan
0%
Osilgan plakatlardan
 
Osilgan plakatlardan
1%
Jamoat transportidagi reklamadan
 
Jamoat transportidagi reklamadan
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
11%
U-Report taqdimotlarida
 
U-Report taqdimotlarida
65%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
4%
Do’st/tanishlardan
 
Do’st/tanishlardan
3%
TV/Radiodan
 
TV/Radiodan
10%
Internet OAVlaridan
 
Internet OAVlaridan
1%
Flayyerdan
 
Flayyerdan
1%
Osilgan plakatlardan
 
Osilgan plakatlardan
0%
Jamoat transportidagi reklamadan
 
Jamoat transportidagi reklamadan
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
9%
U-Report taqdimotlarida
 
U-Report taqdimotlarida
68%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
6%
Do’st/tanishlardan
 
Do’st/tanishlardan
1%
TV/Radiodan
 
TV/Radiodan
9%
Internet OAVlaridan
 
Internet OAVlaridan
0%
Flayyerdan
 
Flayyerdan
0%
Osilgan plakatlardan
 
Osilgan plakatlardan
0%
Jamoat transportidagi reklamadan
 
Jamoat transportidagi reklamadan
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
24%
U-Report taqdimotlarida
 
U-Report taqdimotlarida
43%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
15%
Do’st/tanishlardan
 
Do’st/tanishlardan
2%
TV/Radiodan
 
TV/Radiodan
7%
Internet OAVlaridan
 
Internet OAVlaridan
1%
Flayyerdan
 
Flayyerdan
1%
Osilgan plakatlardan
 
Osilgan plakatlardan
1%
Jamoat transportidagi reklamadan
 
Jamoat transportidagi reklamadan
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
JUN 9. 2019
2) U-Report so’rovnomalarida ishtirok etish orqali o’zingizga yangi ma’lumot yoki bilimlarni olayapsizmi? / 2) Получаешь ли Ты новую информацию или какие-то новые знания, участвуя в опросах Ю-Репорт?
3946 berilgan savollardan 4104 ga javob berdilar
Female
67%
Ha
 
Ha
21%
Yo'q
 
Yo'q
12%
Endi a'zo bo'ldim
 
Endi a'zo bo'ldim

Male
63%
Ha
 
Ha
30%
Yo'q
 
Yo'q
8%
Endi a'zo bo'ldim
 
Endi a'zo bo'ldim
0-14
65%
Ha
 
Ha
20%
Yo'q
 
Yo'q
15%
Endi a'zo bo'ldim
 
Endi a'zo bo'ldim

15-19
66%
Ha
 
Ha
23%
Yo'q
 
Yo'q
11%
Endi a'zo bo'ldim
 
Endi a'zo bo'ldim

20-24
63%
Ha
 
Ha
27%
Yo'q
 
Yo'q
10%
Endi a'zo bo'ldim
 
Endi a'zo bo'ldim

25-30
64%
Ha
 
Ha
30%
Yo'q
 
Yo'q
6%
Endi a'zo bo'ldim
 
Endi a'zo bo'ldim

31-34
63%
Ha
 
Ha
31%
Yo'q
 
Yo'q
6%
Endi a'zo bo'ldim
 
Endi a'zo bo'ldim

35+
62%
Ha
 
Ha
31%
Yo'q
 
Yo'q
7%
Endi a'zo bo'ldim
 
Endi a'zo bo'ldim
63%
Ha
 
Ha
27%
Yo'q
 
Yo'q
10%
Endi a'zo bo'ldim
 
Endi a'zo bo'ldim
JUN 9. 2019
3) Odatda kim bilan U-Report mavzularini, so’rovnomalarini, tahlil natijalarini muhokama qilasiz? / С кем Ты обсуждаешь темы, опросы, результаты опросов Ю-Репорт?
3847 berilgan savollardan 3946 ga javob berdilar
Female
11%
Oilam bilan
 
Oilam bilan
24%
Do’stlarim bilan
 
Do’stlarim bilan
4%
Ijtimoiy tarmoqlarda
 
Ijtimoiy tarmoqlarda
11%
O’qishda/ishda
 
O’qishda/ishda
50%
Muhokama qilmayman
 
Muhokama qilmayman

Male
7%
Oilam bilan
 
Oilam bilan
20%
Do’stlarim bilan
 
Do’stlarim bilan
7%
Ijtimoiy tarmoqlarda
 
Ijtimoiy tarmoqlarda
10%
O’qishda/ishda
 
O’qishda/ishda
57%
Muhokama qilmayman
 
Muhokama qilmayman
0-14
25%
Oilam bilan
 
Oilam bilan
5%
Do’stlarim bilan
 
Do’stlarim bilan
5%
Ijtimoiy tarmoqlarda
 
Ijtimoiy tarmoqlarda
5%
O’qishda/ishda
 
O’qishda/ishda
60%
Muhokama qilmayman
 
Muhokama qilmayman

15-19
9%
Oilam bilan
 
Oilam bilan
29%
Do’stlarim bilan
 
Do’stlarim bilan
4%
Ijtimoiy tarmoqlarda
 
Ijtimoiy tarmoqlarda
9%
O’qishda/ishda
 
O’qishda/ishda
49%
Muhokama qilmayman
 
Muhokama qilmayman

20-24
6%
Oilam bilan
 
Oilam bilan
23%
Do’stlarim bilan
 
Do’stlarim bilan
6%
Ijtimoiy tarmoqlarda
 
Ijtimoiy tarmoqlarda
10%
O’qishda/ishda
 
O’qishda/ishda
54%
Muhokama qilmayman
 
Muhokama qilmayman

25-30
8%
Oilam bilan
 
Oilam bilan
17%
Do’stlarim bilan
 
Do’stlarim bilan
6%
Ijtimoiy tarmoqlarda
 
Ijtimoiy tarmoqlarda
10%
O’qishda/ishda
 
O’qishda/ishda
59%
Muhokama qilmayman
 
Muhokama qilmayman

31-34
6%
Oilam bilan
 
Oilam bilan
8%
Do’stlarim bilan
 
Do’stlarim bilan
6%
Ijtimoiy tarmoqlarda
 
Ijtimoiy tarmoqlarda
15%
O’qishda/ishda
 
O’qishda/ishda
65%
Muhokama qilmayman
 
Muhokama qilmayman

35+
16%
Oilam bilan
 
Oilam bilan
14%
Do’stlarim bilan
 
Do’stlarim bilan
6%
Ijtimoiy tarmoqlarda
 
Ijtimoiy tarmoqlarda
11%
O’qishda/ishda
 
O’qishda/ishda
53%
Muhokama qilmayman
 
Muhokama qilmayman
8%
Oilam bilan
 
Oilam bilan
21%
Do’stlarim bilan
 
Do’stlarim bilan
6%
Ijtimoiy tarmoqlarda
 
Ijtimoiy tarmoqlarda
10%
O’qishda/ishda
 
O’qishda/ishda
54%
Muhokama qilmayman
 
Muhokama qilmayman
JUN 9. 2019
1) U-Report loyihasi haqida qayerdan ma’lumot odingiz? / Откуда Ты узнал/а о проекте Ю-Репорт? (свой вариант)
180 berilgan savollardan 272 ga javob berdilar
uz
troll
kanalidan
telegram
xushnudbek
от
report
на
не
axborot
huquqiy
канал
телеграм
что
kelib
orqali
вообще
по
помню
телеграмм
уз
школе
blogger
central
da
dan
esimda
haqida
hech
ittifoqi
kanaldan
kelip
maktabda
maktabimizga
oldim
park
qayerdan
yoshlar
знаю
из
мк
мой
проекте
рассказала
троль
школу
это
2018
2кыз
9maktabdan
JUN 9. 2019
4) U-Reportni do’stlaringizga tavsiya qilayapsizmi? / Рекомендуешь ли Ты Ю-Репорт друзьям?
3809 berilgan savollardan 3847 ga javob berdilar
Female
49%
Ha
 
Ha
12%
Yo'q
 
Yo'q
39%
O’ylab ko’rmaganman
 
O’ylab ko’rmaganman

Male
43%
Ha
 
Ha
19%
Yo'q
 
Yo'q
38%
O’ylab ko’rmaganman
 
O’ylab ko’rmaganman
0-14
50%
Ha
 
Ha
10%
Yo'q
 
Yo'q
40%
O’ylab ko’rmaganman
 
O’ylab ko’rmaganman

15-19
56%
Ha
 
Ha
11%
Yo'q
 
Yo'q
33%
O’ylab ko’rmaganman
 
O’ylab ko’rmaganman

20-24
42%
Ha
 
Ha
18%
Yo'q
 
Yo'q
40%
O’ylab ko’rmaganman
 
O’ylab ko’rmaganman

25-30
39%
Ha
 
Ha
21%
Yo'q
 
Yo'q
40%
O’ylab ko’rmaganman
 
O’ylab ko’rmaganman

31-34
36%
Ha
 
Ha
15%
Yo'q
 
Yo'q
49%
O’ylab ko’rmaganman
 
O’ylab ko’rmaganman

35+
37%
Ha
 
Ha
19%
Yo'q
 
Yo'q
44%
O’ylab ko’rmaganman
 
O’ylab ko’rmaganman
45%
Ha
 
Ha
16%
Yo'q
 
Yo'q
39%
O’ylab ko’rmaganman
 
O’ylab ko’rmaganman
JUN 9. 2019
5) U-Reportni foydali instrument/vosita deb hisoblaysizmi?/ Считаешь ли Ты Ю-Репорт полезным инструментом?
3748 berilgan savollardan 3809 ga javob berdilar
Female
8%
Ha, o’zim uchun
 
Ha, o’zim uchun
23%
Ha, yoshlar uchun
 
Ha, yoshlar uchun
18%
Ha, jamiyat uchun
 
Ha, jamiyat uchun
4%
Ha, Hukumat uchun
 
Ha, Hukumat uchun
30%
Ha, hamma uchun
 
Ha, hamma uchun
3%
Yo'q
 
Yo'q
15%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
9%
Ha, o’zim uchun
 
Ha, o’zim uchun
14%
Ha, yoshlar uchun
 
Ha, yoshlar uchun
22%
Ha, jamiyat uchun
 
Ha, jamiyat uchun
4%
Ha, Hukumat uchun
 
Ha, Hukumat uchun
28%
Ha, hamma uchun
 
Ha, hamma uchun
7%
Yo'q
 
Yo'q
16%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
5%
Ha, o’zim uchun
 
Ha, o’zim uchun
25%
Ha, yoshlar uchun
 
Ha, yoshlar uchun
10%
Ha, jamiyat uchun
 
Ha, jamiyat uchun
0%
Ha, Hukumat uchun
 
Ha, Hukumat uchun
45%
Ha, hamma uchun
 
Ha, hamma uchun
15%
Yo'q
 
Yo'q
0%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
6%
Ha, o’zim uchun
 
Ha, o’zim uchun
24%
Ha, yoshlar uchun
 
Ha, yoshlar uchun
17%
Ha, jamiyat uchun
 
Ha, jamiyat uchun
5%
Ha, Hukumat uchun
 
Ha, Hukumat uchun
32%
Ha, hamma uchun
 
Ha, hamma uchun
5%
Yo'q
 
Yo'q
11%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
8%
Ha, o’zim uchun
 
Ha, o’zim uchun
20%
Ha, yoshlar uchun
 
Ha, yoshlar uchun
20%
Ha, jamiyat uchun
 
Ha, jamiyat uchun
3%
Ha, Hukumat uchun
 
Ha, Hukumat uchun
29%
Ha, hamma uchun
 
Ha, hamma uchun
5%
Yo'q
 
Yo'q
16%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
12%
Ha, o’zim uchun
 
Ha, o’zim uchun
11%
Ha, yoshlar uchun
 
Ha, yoshlar uchun
20%
Ha, jamiyat uchun
 
Ha, jamiyat uchun
5%
Ha, Hukumat uchun
 
Ha, Hukumat uchun
28%
Ha, hamma uchun
 
Ha, hamma uchun
7%
Yo'q
 
Yo'q
17%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
10%
Ha, o’zim uchun
 
Ha, o’zim uchun
8%
Ha, yoshlar uchun
 
Ha, yoshlar uchun
25%
Ha, jamiyat uchun
 
Ha, jamiyat uchun
6%
Ha, Hukumat uchun
 
Ha, Hukumat uchun
30%
Ha, hamma uchun
 
Ha, hamma uchun
5%
Yo'q
 
Yo'q
18%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
11%
Ha, o’zim uchun
 
Ha, o’zim uchun
7%
Ha, yoshlar uchun
 
Ha, yoshlar uchun
24%
Ha, jamiyat uchun
 
Ha, jamiyat uchun
3%
Ha, Hukumat uchun
 
Ha, Hukumat uchun
27%
Ha, hamma uchun
 
Ha, hamma uchun
6%
Yo'q
 
Yo'q
22%
Bilmadim
 
Bilmadim
9%
Ha, o’zim uchun
 
Ha, o’zim uchun
17%
Ha, yoshlar uchun
 
Ha, yoshlar uchun
20%
Ha, jamiyat uchun
 
Ha, jamiyat uchun
4%
Ha, Hukumat uchun
 
Ha, Hukumat uchun
29%
Ha, hamma uchun
 
Ha, hamma uchun
5%
Yo'q
 
Yo'q
15%
Bilmadim
 
Bilmadim
JUN 9. 2019
6) U-Reportga axborot/ma’lumot manbai sifatida ishonasizmi? / Доверяешь ли Ты Ю-Репорт, как источнику информации/новостей?
3714 berilgan savollardan 3748 ga javob berdilar
Female
66%
Ha
 
Ha
8%
Yo'q
 
Yo'q
26%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
51%
Ha
 
Ha
18%
Yo'q
 
Yo'q
31%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
61%
Ha
 
Ha
22%
Yo'q
 
Yo'q
17%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
66%
Ha
 
Ha
10%
Yo'q
 
Yo'q
24%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
55%
Ha
 
Ha
15%
Yo'q
 
Yo'q
30%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
50%
Ha
 
Ha
19%
Yo'q
 
Yo'q
31%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
43%
Ha
 
Ha
13%
Yo'q
 
Yo'q
44%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
50%
Ha
 
Ha
13%
Yo'q
 
Yo'q
37%
Bilmadim
 
Bilmadim
56%
Ha
 
Ha
14%
Yo'q
 
Yo'q
30%
Bilmadim
 
Bilmadim
JUN 9. 2019
7) Sizning fikringizni bilish uchun, U-Report orqali o’z so’rovlari bilan ishtirok etayotganlarga munosabatingiz o’zgardimi? / Изменилось ли Твое отношение к партнерам опросов Ю-Репорт, которые задают вопросы, чтобы узнать Твоё мнение?
3618 berilgan savollardan 3714 ga javob berdilar
Female
44%
Ha, ijobiy
 
Ha, ijobiy
2%
Salbiy
 
Salbiy
30%
O’zgarmadi
 
O’zgarmadi
24%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
32%
Ha, ijobiy
 
Ha, ijobiy
5%
Salbiy
 
Salbiy
42%
O’zgarmadi
 
O’zgarmadi
20%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
50%
Ha, ijobiy
 
Ha, ijobiy
6%
Salbiy
 
Salbiy
33%
O’zgarmadi
 
O’zgarmadi
11%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
45%
Ha, ijobiy
 
Ha, ijobiy
5%
Salbiy
 
Salbiy
27%
O’zgarmadi
 
O’zgarmadi
23%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
34%
Ha, ijobiy
 
Ha, ijobiy
4%
Salbiy
 
Salbiy
39%
O’zgarmadi
 
O’zgarmadi
23%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
28%
Ha, ijobiy
 
Ha, ijobiy
5%
Salbiy
 
Salbiy
48%
O’zgarmadi
 
O’zgarmadi
19%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
35%
Ha, ijobiy
 
Ha, ijobiy
2%
Salbiy
 
Salbiy
38%
O’zgarmadi
 
O’zgarmadi
25%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
33%
Ha, ijobiy
 
Ha, ijobiy
4%
Salbiy
 
Salbiy
45%
O’zgarmadi
 
O’zgarmadi
18%
Bilmadim
 
Bilmadim
37%
Ha, ijobiy
 
Ha, ijobiy
4%
Salbiy
 
Salbiy
37%
O’zgarmadi
 
O’zgarmadi
22%
Bilmadim
 
Bilmadim
JUN 9. 2019
Agar U-Report haqida yana fikringiz, maslahatingiz bo’lsa – yozib qoldirishingiz mumkin. Sizning fikringiz biz uchun muhim! / Если у Тебя есть предложения или советы по Ю-Репорт – Ты можешь написать здесь. Твоё мнение важно!
328 berilgan savollardan 3618 ga javob berdilar
bo
va
bu
kerak
ham
uchun
не
report
rahmat
haqida
bir
ko
ma
yoshlar
yaxshi
omad
на
olib
raxmat
для
bilan
deb
juda
men
albatta
lekin
shu
yanada
рахмат
edi
foydali
qanday
qo
хам
чтобы
har
hech
nima
proq
savol
по
biz
ladi
lozim
ok
reportga
ta
tashkil
yana
yo

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Правительство намерено использовать Ю-Репорт для диалога с молодёжью
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar