YOSHLAR / МОЛОДЕЖЬ
Yoshlar “Yoshlar - kelajagimiz” Davlat dasturi haqida nima bilishadi? / Что молодежь знает о Госпрограмме «Ёшлар - келажагимиз»?
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 8 savollar
19% javoblar ulushi
3538 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 18428 so'raldi
May 31. 2019
1) «Yoshlar – kelajagimiz» Davlat dasturi haqida eshitganmisiz? / Слышал/а ли Ты о Государственной программе «Ёшлар - келажагимиз»?
May 31. 2019
2) «Yoshlar – kelajagimiz» Davlat dasturining maqsad va vazifalarini bilasizmi? / Знаешь какие цели и задачи у Государственной программы «Ёшлар - келажагимиз»?
May 31. 2019
3) «Yoshlar – kelajagimiz» Davlat dasturida ishtirok etish uchun hujjat topshirganmisiz? / Подавал/а ли Ты заявку на участие в программе «Ёшлар - келажагимиз»?
May 31. 2019
4) Davlat dasturi doirasida ishtirok etganda qanday qiyinchiliklar bilan to’qnashdingiz? / С какими трудностями Ты столкнулся/лась при участии в этой программе?
May 31. 2019
5) «Yoshlar – kelajagimiz» Davlat dasturini amalga oshirilishini qanday baholagan bo’lardingiz? / Как ты оцениваешь ход реализации Государственной программы «Yoshlar – kelajagimiz»?
May 31. 2019
6) Dasturning aynan qaysi yo’nalishida ishtirok etgansiz yoki qatnashishni istaysiz? / В какой именно программе Ты участвуешь (л/а) или хотел/а бы принять участие?
May 31. 2019
7) Sizning tumaningizda «Yosh tadbirkorlar» kovorking-markazlari va «Yoshlar mehnat guzari» komplekslari qanday ishlayapti? / Как работают в Твоем районе коворкинг-центры «Yosh tadbirkorlar» и комплексы «Yoshlar mehnat guzari»?
May 31. 2019
8) Sizning tumaningizda biznes yuritishni o’rganish kurslari bormi? / Проводятся ли в Твоём районе курсы по навыкам ведения бизнеса?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

MAY 31. 2019
1) «Yoshlar – kelajagimiz» Davlat dasturi haqida eshitganmisiz? / Слышал/а ли Ты о Государственной программе «Ёшлар - келажагимиз»?
3538 berilgan savollardan 18428 ga javob berdilar
Female
44%
Ha
 
Ha
56%
Yo'q
 
Yo'q

Male
49%
Ha
 
Ha
51%
Yo'q
 
Yo'q
0-14
27%
Ha
 
Ha
73%
Yo'q
 
Yo'q

15-19
42%
Ha
 
Ha
58%
Yo'q
 
Yo'q

20-24
51%
Ha
 
Ha
49%
Yo'q
 
Yo'q

25-30
50%
Ha
 
Ha
50%
Yo'q
 
Yo'q

31-34
53%
Ha
 
Ha
47%
Yo'q
 
Yo'q

35+
43%
Ha
 
Ha
57%
Yo'q
 
Yo'q
48%
Ha
 
Ha
52%
Yo'q
 
Yo'q
MAY 31. 2019
2) «Yoshlar – kelajagimiz» Davlat dasturining maqsad va vazifalarini bilasizmi? / Знаешь какие цели и задачи у Государственной программы «Ёшлар - келажагимиз»?
1480 berilgan savollardan 1691 ga javob berdilar
Female
47%
Bandlikni ta’minlash/kasbga o’qitish
 
Bandlikni ta’minlash/kasbga o’qitish
22%
Tadbirkorlarni qo’llab-quvvatlash
 
Tadbirkorlarni qo’llab-quvvatlash
1%
Qishloq/shaharlarni rivojlantirish
 
Qishloq/shaharlarni rivojlantirish
4%
Madaniyat va san’atni rivojlantirish
 
Madaniyat va san’atni rivojlantirish
1%
Sport inshootlarini qurish
 
Sport inshootlarini qurish
25%
Bilmayman
 
Bilmayman

Male
39%
Bandlikni ta’minlash/kasbga o’qitish
 
Bandlikni ta’minlash/kasbga o’qitish
29%
Tadbirkorlarni qo’llab-quvvatlash
 
Tadbirkorlarni qo’llab-quvvatlash
1%
Qishloq/shaharlarni rivojlantirish
 
Qishloq/shaharlarni rivojlantirish
2%
Madaniyat va san’atni rivojlantirish
 
Madaniyat va san’atni rivojlantirish
1%
Sport inshootlarini qurish
 
Sport inshootlarini qurish
28%
Bilmayman
 
Bilmayman
0-14
0%
Bandlikni ta’minlash/kasbga o’qitish
 
Bandlikni ta’minlash/kasbga o’qitish
67%
Tadbirkorlarni qo’llab-quvvatlash
 
Tadbirkorlarni qo’llab-quvvatlash
0%
Qishloq/shaharlarni rivojlantirish
 
Qishloq/shaharlarni rivojlantirish
0%
Madaniyat va san’atni rivojlantirish
 
Madaniyat va san’atni rivojlantirish
0%
Sport inshootlarini qurish
 
Sport inshootlarini qurish
33%
Bilmayman
 
Bilmayman

15-19
42%
Bandlikni ta’minlash/kasbga o’qitish
 
Bandlikni ta’minlash/kasbga o’qitish
22%
Tadbirkorlarni qo’llab-quvvatlash
 
Tadbirkorlarni qo’llab-quvvatlash
1%
Qishloq/shaharlarni rivojlantirish
 
Qishloq/shaharlarni rivojlantirish
3%
Madaniyat va san’atni rivojlantirish
 
Madaniyat va san’atni rivojlantirish
3%
Sport inshootlarini qurish
 
Sport inshootlarini qurish
29%
Bilmayman
 
Bilmayman

20-24
48%
Bandlikni ta’minlash/kasbga o’qitish
 
Bandlikni ta’minlash/kasbga o’qitish
22%
Tadbirkorlarni qo’llab-quvvatlash
 
Tadbirkorlarni qo’llab-quvvatlash
1%
Qishloq/shaharlarni rivojlantirish
 
Qishloq/shaharlarni rivojlantirish
3%
Madaniyat va san’atni rivojlantirish
 
Madaniyat va san’atni rivojlantirish
1%
Sport inshootlarini qurish
 
Sport inshootlarini qurish
26%
Bilmayman
 
Bilmayman

25-30
33%
Bandlikni ta’minlash/kasbga o’qitish
 
Bandlikni ta’minlash/kasbga o’qitish
38%
Tadbirkorlarni qo’llab-quvvatlash
 
Tadbirkorlarni qo’llab-quvvatlash
2%
Qishloq/shaharlarni rivojlantirish
 
Qishloq/shaharlarni rivojlantirish
2%
Madaniyat va san’atni rivojlantirish
 
Madaniyat va san’atni rivojlantirish
0%
Sport inshootlarini qurish
 
Sport inshootlarini qurish
26%
Bilmayman
 
Bilmayman

31-34
46%
Bandlikni ta’minlash/kasbga o’qitish
 
Bandlikni ta’minlash/kasbga o’qitish
34%
Tadbirkorlarni qo’llab-quvvatlash
 
Tadbirkorlarni qo’llab-quvvatlash
1%
Qishloq/shaharlarni rivojlantirish
 
Qishloq/shaharlarni rivojlantirish
0%
Madaniyat va san’atni rivojlantirish
 
Madaniyat va san’atni rivojlantirish
0%
Sport inshootlarini qurish
 
Sport inshootlarini qurish
19%
Bilmayman
 
Bilmayman

35+
49%
Bandlikni ta’minlash/kasbga o’qitish
 
Bandlikni ta’minlash/kasbga o’qitish
20%
Tadbirkorlarni qo’llab-quvvatlash
 
Tadbirkorlarni qo’llab-quvvatlash
1%
Qishloq/shaharlarni rivojlantirish
 
Qishloq/shaharlarni rivojlantirish
1%
Madaniyat va san’atni rivojlantirish
 
Madaniyat va san’atni rivojlantirish
0%
Sport inshootlarini qurish
 
Sport inshootlarini qurish
28%
Bilmayman
 
Bilmayman
41%
Bandlikni ta’minlash/kasbga o’qitish
 
Bandlikni ta’minlash/kasbga o’qitish
28%
Tadbirkorlarni qo’llab-quvvatlash
 
Tadbirkorlarni qo’llab-quvvatlash
1%
Qishloq/shaharlarni rivojlantirish
 
Qishloq/shaharlarni rivojlantirish
2%
Madaniyat va san’atni rivojlantirish
 
Madaniyat va san’atni rivojlantirish
1%
Sport inshootlarini qurish
 
Sport inshootlarini qurish
27%
Bilmayman
 
Bilmayman
MAY 31. 2019
3) «Yoshlar – kelajagimiz» Davlat dasturida ishtirok etish uchun hujjat topshirganmisiz? / Подавал/а ли Ты заявку на участие в программе «Ёшлар - келажагимиз»?
3090 berilgan savollardan 3327 ga javob berdilar
Female
3%
Ha
 
Ha
56%
Yo'q
 
Yo'q
41%
Dastur haqida bilmasdim
 
Dastur haqida bilmasdim

Male
5%
Ha
 
Ha
57%
Yo'q
 
Yo'q
38%
Dastur haqida bilmasdim
 
Dastur haqida bilmasdim
0-14
8%
Ha
 
Ha
31%
Yo'q
 
Yo'q
62%
Dastur haqida bilmasdim
 
Dastur haqida bilmasdim

15-19
4%
Ha
 
Ha
53%
Yo'q
 
Yo'q
43%
Dastur haqida bilmasdim
 
Dastur haqida bilmasdim

20-24
3%
Ha
 
Ha
60%
Yo'q
 
Yo'q
37%
Dastur haqida bilmasdim
 
Dastur haqida bilmasdim

25-30
6%
Ha
 
Ha
57%
Yo'q
 
Yo'q
37%
Dastur haqida bilmasdim
 
Dastur haqida bilmasdim

31-34
7%
Ha
 
Ha
61%
Yo'q
 
Yo'q
32%
Dastur haqida bilmasdim
 
Dastur haqida bilmasdim

35+
3%
Ha
 
Ha
54%
Yo'q
 
Yo'q
43%
Dastur haqida bilmasdim
 
Dastur haqida bilmasdim
4%
Ha
 
Ha
57%
Yo'q
 
Yo'q
39%
Dastur haqida bilmasdim
 
Dastur haqida bilmasdim
MAY 31. 2019
4) Davlat dasturi doirasida ishtirok etganda qanday qiyinchiliklar bilan to’qnashdingiz? / С какими трудностями Ты столкнулся/лась при участии в этой программе?
131 berilgan savollardan 140 ga javob berdilar
Female
41%
Qiyinchilik bo’lmadi
 
Qiyinchilik bo’lmadi
45%
Ishtirok etmaganman
 
Ishtirok etmaganman
14%
Hozir yozaman
 
Hozir yozaman

Male
20%
Qiyinchilik bo’lmadi
 
Qiyinchilik bo’lmadi
29%
Ishtirok etmaganman
 
Ishtirok etmaganman
51%
Hozir yozaman
 
Hozir yozaman
0-14
100%
Qiyinchilik bo’lmadi
 
Qiyinchilik bo’lmadi
0%
Ishtirok etmaganman
 
Ishtirok etmaganman
0%
Hozir yozaman
 
Hozir yozaman

15-19
42%
Qiyinchilik bo’lmadi
 
Qiyinchilik bo’lmadi
46%
Ishtirok etmaganman
 
Ishtirok etmaganman
12%
Hozir yozaman
 
Hozir yozaman

20-24
27%
Qiyinchilik bo’lmadi
 
Qiyinchilik bo’lmadi
36%
Ishtirok etmaganman
 
Ishtirok etmaganman
36%
Hozir yozaman
 
Hozir yozaman

25-30
19%
Qiyinchilik bo’lmadi
 
Qiyinchilik bo’lmadi
17%
Ishtirok etmaganman
 
Ishtirok etmaganman
64%
Hozir yozaman
 
Hozir yozaman

31-34
11%
Qiyinchilik bo’lmadi
 
Qiyinchilik bo’lmadi
33%
Ishtirok etmaganman
 
Ishtirok etmaganman
56%
Hozir yozaman
 
Hozir yozaman

35+
0%
Qiyinchilik bo’lmadi
 
Qiyinchilik bo’lmadi
50%
Ishtirok etmaganman
 
Ishtirok etmaganman
50%
Hozir yozaman
 
Hozir yozaman
27%
Qiyinchilik bo’lmadi
 
Qiyinchilik bo’lmadi
35%
Ishtirok etmaganman
 
Ishtirok etmaganman
38%
Hozir yozaman
 
Hozir yozaman
MAY 31. 2019
5) «Yoshlar – kelajagimiz» Davlat dasturini amalga oshirilishini qanday baholagan bo’lardingiz? / Как ты оцениваешь ход реализации Государственной программы «Yoshlar – kelajagimiz»?
120 berilgan savollardan 121 ga javob berdilar
Female
7%
Juda yomon
 
Juda yomon
7%
Yomon
 
Yomon
11%
O'rtacha
 
O'rtacha
37%
Yaxshi
 
Yaxshi
22%
A'lo
 
A'lo
15%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
23%
Juda yomon
 
Juda yomon
14%
Yomon
 
Yomon
23%
O'rtacha
 
O'rtacha
14%
Yaxshi
 
Yaxshi
13%
A'lo
 
A'lo
13%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
0%
Juda yomon
 
Juda yomon
100%
Yomon
 
Yomon
0%
O'rtacha
 
O'rtacha
0%
Yaxshi
 
Yaxshi
0%
A'lo
 
A'lo
0%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
9%
Juda yomon
 
Juda yomon
9%
Yomon
 
Yomon
13%
O'rtacha
 
O'rtacha
35%
Yaxshi
 
Yaxshi
22%
A'lo
 
A'lo
13%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
15%
Juda yomon
 
Juda yomon
10%
Yomon
 
Yomon
20%
O'rtacha
 
O'rtacha
15%
Yaxshi
 
Yaxshi
25%
A'lo
 
A'lo
15%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
22%
Juda yomon
 
Juda yomon
12%
Yomon
 
Yomon
16%
O'rtacha
 
O'rtacha
19%
Yaxshi
 
Yaxshi
12%
A'lo
 
A'lo
19%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
14%
Juda yomon
 
Juda yomon
14%
Yomon
 
Yomon
43%
O'rtacha
 
O'rtacha
29%
Yaxshi
 
Yaxshi
0%
A'lo
 
A'lo
0%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
40%
Juda yomon
 
Juda yomon
0%
Yomon
 
Yomon
60%
O'rtacha
 
O'rtacha
0%
Yaxshi
 
Yaxshi
0%
A'lo
 
A'lo
0%
Bilmadim
 
Bilmadim
19%
Juda yomon
 
Juda yomon
12%
Yomon
 
Yomon
20%
O'rtacha
 
O'rtacha
19%
Yaxshi
 
Yaxshi
16%
A'lo
 
A'lo
13%
Bilmadim
 
Bilmadim
MAY 31. 2019
6) Dasturning aynan qaysi yo’nalishida ishtirok etgansiz yoki qatnashishni istaysiz? / В какой именно программе Ты участвуешь (л/а) или хотел/а бы принять участие?
2779 berilgan savollardan 3070 ga javob berdilar
Female
18%
Imtiyozli kredit olish
 
Imtiyozli kredit olish
5%
Parranda va qoramol olish
 
Parranda va qoramol olish
15%
Qayta tayyorlash va malaka oshirish
 
Qayta tayyorlash va malaka oshirish
30%
Biznes yuritishni o’rganish
 
Biznes yuritishni o’rganish
2%
Lizingga mulk olish
 
Lizingga mulk olish
3%
Tadbirkorlikda hamkorlik
 
Tadbirkorlikda hamkorlik
1%
Qurilishda davlat-xususiy sheriklik
 
Qurilishda davlat-xususiy sheriklik
19%
Hech birida
 
Hech birida
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
26%
Imtiyozli kredit olish
 
Imtiyozli kredit olish
4%
Parranda va qoramol olish
 
Parranda va qoramol olish
10%
Qayta tayyorlash va malaka oshirish
 
Qayta tayyorlash va malaka oshirish
24%
Biznes yuritishni o’rganish
 
Biznes yuritishni o’rganish
3%
Lizingga mulk olish
 
Lizingga mulk olish
5%
Tadbirkorlikda hamkorlik
 
Tadbirkorlikda hamkorlik
3%
Qurilishda davlat-xususiy sheriklik
 
Qurilishda davlat-xususiy sheriklik
20%
Hech birida
 
Hech birida
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
17%
Imtiyozli kredit olish
 
Imtiyozli kredit olish
17%
Parranda va qoramol olish
 
Parranda va qoramol olish
0%
Qayta tayyorlash va malaka oshirish
 
Qayta tayyorlash va malaka oshirish
17%
Biznes yuritishni o’rganish
 
Biznes yuritishni o’rganish
0%
Lizingga mulk olish
 
Lizingga mulk olish
0%
Tadbirkorlikda hamkorlik
 
Tadbirkorlikda hamkorlik
8%
Qurilishda davlat-xususiy sheriklik
 
Qurilishda davlat-xususiy sheriklik
42%
Hech birida
 
Hech birida
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
13%
Imtiyozli kredit olish
 
Imtiyozli kredit olish
6%
Parranda va qoramol olish
 
Parranda va qoramol olish
11%
Qayta tayyorlash va malaka oshirish
 
Qayta tayyorlash va malaka oshirish
36%
Biznes yuritishni o’rganish
 
Biznes yuritishni o’rganish
1%
Lizingga mulk olish
 
Lizingga mulk olish
4%
Tadbirkorlikda hamkorlik
 
Tadbirkorlikda hamkorlik
2%
Qurilishda davlat-xususiy sheriklik
 
Qurilishda davlat-xususiy sheriklik
22%
Hech birida
 
Hech birida
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
21%
Imtiyozli kredit olish
 
Imtiyozli kredit olish
4%
Parranda va qoramol olish
 
Parranda va qoramol olish
12%
Qayta tayyorlash va malaka oshirish
 
Qayta tayyorlash va malaka oshirish
34%
Biznes yuritishni o’rganish
 
Biznes yuritishni o’rganish
1%
Lizingga mulk olish
 
Lizingga mulk olish
5%
Tadbirkorlikda hamkorlik
 
Tadbirkorlikda hamkorlik
2%
Qurilishda davlat-xususiy sheriklik
 
Qurilishda davlat-xususiy sheriklik
16%
Hech birida
 
Hech birida
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
36%
Imtiyozli kredit olish
 
Imtiyozli kredit olish
3%
Parranda va qoramol olish
 
Parranda va qoramol olish
10%
Qayta tayyorlash va malaka oshirish
 
Qayta tayyorlash va malaka oshirish
17%
Biznes yuritishni o’rganish
 
Biznes yuritishni o’rganish
3%
Lizingga mulk olish
 
Lizingga mulk olish
4%
Tadbirkorlikda hamkorlik
 
Tadbirkorlikda hamkorlik
5%
Qurilishda davlat-xususiy sheriklik
 
Qurilishda davlat-xususiy sheriklik
16%
Hech birida
 
Hech birida
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
27%
Imtiyozli kredit olish
 
Imtiyozli kredit olish
2%
Parranda va qoramol olish
 
Parranda va qoramol olish
16%
Qayta tayyorlash va malaka oshirish
 
Qayta tayyorlash va malaka oshirish
10%
Biznes yuritishni o’rganish
 
Biznes yuritishni o’rganish
8%
Lizingga mulk olish
 
Lizingga mulk olish
3%
Tadbirkorlikda hamkorlik
 
Tadbirkorlikda hamkorlik
2%
Qurilishda davlat-xususiy sheriklik
 
Qurilishda davlat-xususiy sheriklik
24%
Hech birida
 
Hech birida
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
29%
Imtiyozli kredit olish
 
Imtiyozli kredit olish
4%
Parranda va qoramol olish
 
Parranda va qoramol olish
9%
Qayta tayyorlash va malaka oshirish
 
Qayta tayyorlash va malaka oshirish
11%
Biznes yuritishni o’rganish
 
Biznes yuritishni o’rganish
3%
Lizingga mulk olish
 
Lizingga mulk olish
6%
Tadbirkorlikda hamkorlik
 
Tadbirkorlikda hamkorlik
3%
Qurilishda davlat-xususiy sheriklik
 
Qurilishda davlat-xususiy sheriklik
28%
Hech birida
 
Hech birida
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
23%
Imtiyozli kredit olish
 
Imtiyozli kredit olish
4%
Parranda va qoramol olish
 
Parranda va qoramol olish
12%
Qayta tayyorlash va malaka oshirish
 
Qayta tayyorlash va malaka oshirish
26%
Biznes yuritishni o’rganish
 
Biznes yuritishni o’rganish
2%
Lizingga mulk olish
 
Lizingga mulk olish
4%
Tadbirkorlikda hamkorlik
 
Tadbirkorlikda hamkorlik
3%
Qurilishda davlat-xususiy sheriklik
 
Qurilishda davlat-xususiy sheriklik
20%
Hech birida
 
Hech birida
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
MAY 31. 2019
7) Sizning tumaningizda «Yosh tadbirkorlar» kovorking-markazlari va «Yoshlar mehnat guzari» komplekslari qanday ishlayapti? / Как работают в Твоем районе коворкинг-центры «Yosh tadbirkorlar» и комплексы «Yoshlar mehnat guzari»?
2629 berilgan savollardan 2717 ga javob berdilar
Female
5%
Juda faol
 
Juda faol
10%
O’rtacha
 
O’rtacha
2%
Qurilmoqda
 
Qurilmoqda
23%
Bu nima?
 
Bu nima?
2%
Bino bo’sh turipti
 
Bino bo’sh turipti
14%
Bizda yo’q hali
 
Bizda yo’q hali
45%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
2%
Juda faol
 
Juda faol
8%
O’rtacha
 
O’rtacha
5%
Qurilmoqda
 
Qurilmoqda
27%
Bu nima?
 
Bu nima?
3%
Bino bo’sh turipti
 
Bino bo’sh turipti
21%
Bizda yo’q hali
 
Bizda yo’q hali
34%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
0%
Juda faol
 
Juda faol
0%
O’rtacha
 
O’rtacha
0%
Qurilmoqda
 
Qurilmoqda
30%
Bu nima?
 
Bu nima?
0%
Bino bo’sh turipti
 
Bino bo’sh turipti
0%
Bizda yo’q hali
 
Bizda yo’q hali
70%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
6%
Juda faol
 
Juda faol
11%
O’rtacha
 
O’rtacha
2%
Qurilmoqda
 
Qurilmoqda
27%
Bu nima?
 
Bu nima?
2%
Bino bo’sh turipti
 
Bino bo’sh turipti
15%
Bizda yo’q hali
 
Bizda yo’q hali
37%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
2%
Juda faol
 
Juda faol
10%
O’rtacha
 
O’rtacha
5%
Qurilmoqda
 
Qurilmoqda
22%
Bu nima?
 
Bu nima?
2%
Bino bo’sh turipti
 
Bino bo’sh turipti
21%
Bizda yo’q hali
 
Bizda yo’q hali
38%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
3%
Juda faol
 
Juda faol
7%
O’rtacha
 
O’rtacha
4%
Qurilmoqda
 
Qurilmoqda
28%
Bu nima?
 
Bu nima?
3%
Bino bo’sh turipti
 
Bino bo’sh turipti
20%
Bizda yo’q hali
 
Bizda yo’q hali
36%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
1%
Juda faol
 
Juda faol
7%
O’rtacha
 
O’rtacha
6%
Qurilmoqda
 
Qurilmoqda
30%
Bu nima?
 
Bu nima?
1%
Bino bo’sh turipti
 
Bino bo’sh turipti
20%
Bizda yo’q hali
 
Bizda yo’q hali
35%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
2%
Juda faol
 
Juda faol
9%
O’rtacha
 
O’rtacha
3%
Qurilmoqda
 
Qurilmoqda
22%
Bu nima?
 
Bu nima?
2%
Bino bo’sh turipti
 
Bino bo’sh turipti
18%
Bizda yo’q hali
 
Bizda yo’q hali
45%
Bilmadim
 
Bilmadim
3%
Juda faol
 
Juda faol
9%
O’rtacha
 
O’rtacha
4%
Qurilmoqda
 
Qurilmoqda
26%
Bu nima?
 
Bu nima?
2%
Bino bo’sh turipti
 
Bino bo’sh turipti
18%
Bizda yo’q hali
 
Bizda yo’q hali
38%
Bilmadim
 
Bilmadim
MAY 31. 2019
8) Sizning tumaningizda biznes yuritishni o’rganish kurslari bormi? / Проводятся ли в Твоём районе курсы по навыкам ведения бизнеса?
2575 berilgan savollardan 2629 ga javob berdilar
Female
11%
Ha
 
Ha
2%
O'zim qatnashayapman
 
O'zim qatnashayapman
62%
Habarim yo’q kurs haqida
 
Habarim yo’q kurs haqida
26%
Yo'q
 
Yo'q

Male
7%
Ha
 
Ha
2%
O'zim qatnashayapman
 
O'zim qatnashayapman
59%
Habarim yo’q kurs haqida
 
Habarim yo’q kurs haqida
32%
Yo'q
 
Yo'q
0-14
11%
Ha
 
Ha
0%
O'zim qatnashayapman
 
O'zim qatnashayapman
44%
Habarim yo’q kurs haqida
 
Habarim yo’q kurs haqida
44%
Yo'q
 
Yo'q

15-19
14%
Ha
 
Ha
3%
O'zim qatnashayapman
 
O'zim qatnashayapman
55%
Habarim yo’q kurs haqida
 
Habarim yo’q kurs haqida
29%
Yo'q
 
Yo'q

20-24
9%
Ha
 
Ha
2%
O'zim qatnashayapman
 
O'zim qatnashayapman
57%
Habarim yo’q kurs haqida
 
Habarim yo’q kurs haqida
32%
Yo'q
 
Yo'q

25-30
5%
Ha
 
Ha
1%
O'zim qatnashayapman
 
O'zim qatnashayapman
63%
Habarim yo’q kurs haqida
 
Habarim yo’q kurs haqida
31%
Yo'q
 
Yo'q

31-34
6%
Ha
 
Ha
1%
O'zim qatnashayapman
 
O'zim qatnashayapman
67%
Habarim yo’q kurs haqida
 
Habarim yo’q kurs haqida
26%
Yo'q
 
Yo'q

35+
7%
Ha
 
Ha
1%
O'zim qatnashayapman
 
O'zim qatnashayapman
65%
Habarim yo’q kurs haqida
 
Habarim yo’q kurs haqida
27%
Yo'q
 
Yo'q
9%
Ha
 
Ha
2%
O'zim qatnashayapman
 
O'zim qatnashayapman
60%
Habarim yo’q kurs haqida
 
Habarim yo’q kurs haqida
30%
Yo'q
 
Yo'q

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Правительство намерено использовать Ю-Репорт для диалога с молодёжью
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar