TA'LIM / ОБРАЗОВАНИЕ
Yoshlar uchun kasbiy yo’naltirish / Профориентация молодежи
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 6 savollar
40% javoblar ulushi
6335 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 15873 so'raldi
May 3. 2019
1) Qanday kasb egasi bo’lishingizni tanladingizmi? / Определился/лась ли Ты уже со своей профессией?
May 3. 2019
2) Kasb tanlashda Sizga nima ko’proq ta’sir ko’rsatishi mumkin (ta’sir qilgan)? / Что больше всего влияет (влияло) на Тебя при выборе профессии?
May 3. 2019
3) Davlat tomonidan yoshlar uchun kasbga yo’naltirishni tashkil qilish kerakmi? / Нужно ли государству организовывать профориентацию для молодежи?
May 3. 2019
4) Kasbga yo’naltirishni qachondan boshlash kerak? / Когда необходимо начать проводить профориентацию?
May 3. 2019
5) Kim kasbga yo’naltirishi kerak? / Кто, по-Твоему, должен проводить профориентацию?
May 3. 2019
Kim kasbga yo’naltirishi kerak? (o'z variantingiz) / Кто, по-Твоему, должен проводить профориентацию? (свой вариант)

SO'ROVNOMA NATIJALARI

MAY 3. 2019
1) Qanday kasb egasi bo’lishingizni tanladingizmi? / Определился/лась ли Ты уже со своей профессией?
6335 berilgan savollardan 15873 ga javob berdilar
Female
52%
Ha
 
Ha
18%
Yo'q
 
Yo'q
7%
Ishlayman, Ln O’ZGARTIRMOQCHIMAN
 
Ishlayman, Ln O’ZGARTIRMOQCHIMAN
10%
Ishlayman, Ln QO’SHIMCHA istayman
 
Ishlayman, Ln QO’SHIMCHA istayman
12%
Ishlayman va kasbimdan MAMNUNMAN
 
Ishlayman va kasbimdan MAMNUNMAN

Male
44%
Ha
 
Ha
14%
Yo'q
 
Yo'q
11%
Ishlayman, Ln O’ZGARTIRMOQCHIMAN
 
Ishlayman, Ln O’ZGARTIRMOQCHIMAN
15%
Ishlayman, Ln QO’SHIMCHA istayman
 
Ishlayman, Ln QO’SHIMCHA istayman
16%
Ishlayman va kasbimdan MAMNUNMAN
 
Ishlayman va kasbimdan MAMNUNMAN
0-14
64%
Ha
 
Ha
24%
Yo'q
 
Yo'q
4%
Ishlayman, Ln O’ZGARTIRMOQCHIMAN
 
Ishlayman, Ln O’ZGARTIRMOQCHIMAN
4%
Ishlayman, Ln QO’SHIMCHA istayman
 
Ishlayman, Ln QO’SHIMCHA istayman
4%
Ishlayman va kasbimdan MAMNUNMAN
 
Ishlayman va kasbimdan MAMNUNMAN

15-19
70%
Ha
 
Ha
24%
Yo'q
 
Yo'q
1%
Ishlayman, Ln O’ZGARTIRMOQCHIMAN
 
Ishlayman, Ln O’ZGARTIRMOQCHIMAN
2%
Ishlayman, Ln QO’SHIMCHA istayman
 
Ishlayman, Ln QO’SHIMCHA istayman
3%
Ishlayman va kasbimdan MAMNUNMAN
 
Ishlayman va kasbimdan MAMNUNMAN

20-24
57%
Ha
 
Ha
19%
Yo'q
 
Yo'q
7%
Ishlayman, Ln O’ZGARTIRMOQCHIMAN
 
Ishlayman, Ln O’ZGARTIRMOQCHIMAN
10%
Ishlayman, Ln QO’SHIMCHA istayman
 
Ishlayman, Ln QO’SHIMCHA istayman
7%
Ishlayman va kasbimdan MAMNUNMAN
 
Ishlayman va kasbimdan MAMNUNMAN

25-30
23%
Ha
 
Ha
7%
Yo'q
 
Yo'q
20%
Ishlayman, Ln O’ZGARTIRMOQCHIMAN
 
Ishlayman, Ln O’ZGARTIRMOQCHIMAN
23%
Ishlayman, Ln QO’SHIMCHA istayman
 
Ishlayman, Ln QO’SHIMCHA istayman
27%
Ishlayman va kasbimdan MAMNUNMAN
 
Ishlayman va kasbimdan MAMNUNMAN

31-34
16%
Ha
 
Ha
3%
Yo'q
 
Yo'q
17%
Ishlayman, Ln O’ZGARTIRMOQCHIMAN
 
Ishlayman, Ln O’ZGARTIRMOQCHIMAN
28%
Ishlayman, Ln QO’SHIMCHA istayman
 
Ishlayman, Ln QO’SHIMCHA istayman
36%
Ishlayman va kasbimdan MAMNUNMAN
 
Ishlayman va kasbimdan MAMNUNMAN

35+
20%
Ha
 
Ha
4%
Yo'q
 
Yo'q
13%
Ishlayman, Ln O’ZGARTIRMOQCHIMAN
 
Ishlayman, Ln O’ZGARTIRMOQCHIMAN
24%
Ishlayman, Ln QO’SHIMCHA istayman
 
Ishlayman, Ln QO’SHIMCHA istayman
38%
Ishlayman va kasbimdan MAMNUNMAN
 
Ishlayman va kasbimdan MAMNUNMAN
47%
Ha
 
Ha
16%
Yo'q
 
Yo'q
9%
Ishlayman, Ln O’ZGARTIRMOQCHIMAN
 
Ishlayman, Ln O’ZGARTIRMOQCHIMAN
13%
Ishlayman, Ln QO’SHIMCHA istayman
 
Ishlayman, Ln QO’SHIMCHA istayman
15%
Ishlayman va kasbimdan MAMNUNMAN
 
Ishlayman va kasbimdan MAMNUNMAN
MAY 3. 2019
2) Kasb tanlashda Sizga nima ko’proq ta’sir ko’rsatishi mumkin (ta’sir qilgan)? / Что больше всего влияет (влияло) на Тебя при выборе профессии?
5927 berilgan savollardan 6335 ga javob berdilar
Female
14%
Ota-onam qarori
 
Ota-onam qarori
35%
O’zimni qobiliyatlarim
 
O’zimni qobiliyatlarim
6%
Moliyaviy sharoitim
 
Moliyaviy sharoitim
6%
Kasbning nufuzligi
 
Kasbning nufuzligi
6%
Maosh miqdori
 
Maosh miqdori
24%
Kasbga muhabbat
 
Kasbga muhabbat
3%
Oilaviy an’analar
 
Oilaviy an’analar
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
9%
Ota-onam qarori
 
Ota-onam qarori
33%
O’zimni qobiliyatlarim
 
O’zimni qobiliyatlarim
12%
Moliyaviy sharoitim
 
Moliyaviy sharoitim
6%
Kasbning nufuzligi
 
Kasbning nufuzligi
13%
Maosh miqdori
 
Maosh miqdori
18%
Kasbga muhabbat
 
Kasbga muhabbat
2%
Oilaviy an’analar
 
Oilaviy an’analar
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
8%
Ota-onam qarori
 
Ota-onam qarori
33%
O’zimni qobiliyatlarim
 
O’zimni qobiliyatlarim
4%
Moliyaviy sharoitim
 
Moliyaviy sharoitim
4%
Kasbning nufuzligi
 
Kasbning nufuzligi
0%
Maosh miqdori
 
Maosh miqdori
38%
Kasbga muhabbat
 
Kasbga muhabbat
8%
Oilaviy an’analar
 
Oilaviy an’analar
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
12%
Ota-onam qarori
 
Ota-onam qarori
39%
O’zimni qobiliyatlarim
 
O’zimni qobiliyatlarim
5%
Moliyaviy sharoitim
 
Moliyaviy sharoitim
6%
Kasbning nufuzligi
 
Kasbning nufuzligi
6%
Maosh miqdori
 
Maosh miqdori
24%
Kasbga muhabbat
 
Kasbga muhabbat
2%
Oilaviy an’analar
 
Oilaviy an’analar
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
10%
Ota-onam qarori
 
Ota-onam qarori
36%
O’zimni qobiliyatlarim
 
O’zimni qobiliyatlarim
9%
Moliyaviy sharoitim
 
Moliyaviy sharoitim
6%
Kasbning nufuzligi
 
Kasbning nufuzligi
10%
Maosh miqdori
 
Maosh miqdori
21%
Kasbga muhabbat
 
Kasbga muhabbat
2%
Oilaviy an’analar
 
Oilaviy an’analar
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
9%
Ota-onam qarori
 
Ota-onam qarori
30%
O’zimni qobiliyatlarim
 
O’zimni qobiliyatlarim
16%
Moliyaviy sharoitim
 
Moliyaviy sharoitim
7%
Kasbning nufuzligi
 
Kasbning nufuzligi
14%
Maosh miqdori
 
Maosh miqdori
15%
Kasbga muhabbat
 
Kasbga muhabbat
3%
Oilaviy an’analar
 
Oilaviy an’analar
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
12%
Ota-onam qarori
 
Ota-onam qarori
27%
O’zimni qobiliyatlarim
 
O’zimni qobiliyatlarim
19%
Moliyaviy sharoitim
 
Moliyaviy sharoitim
6%
Kasbning nufuzligi
 
Kasbning nufuzligi
13%
Maosh miqdori
 
Maosh miqdori
14%
Kasbga muhabbat
 
Kasbga muhabbat
4%
Oilaviy an’analar
 
Oilaviy an’analar
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
12%
Ota-onam qarori
 
Ota-onam qarori
27%
O’zimni qobiliyatlarim
 
O’zimni qobiliyatlarim
12%
Moliyaviy sharoitim
 
Moliyaviy sharoitim
8%
Kasbning nufuzligi
 
Kasbning nufuzligi
14%
Maosh miqdori
 
Maosh miqdori
16%
Kasbga muhabbat
 
Kasbga muhabbat
6%
Oilaviy an’analar
 
Oilaviy an’analar
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
11%
Ota-onam qarori
 
Ota-onam qarori
34%
O’zimni qobiliyatlarim
 
O’zimni qobiliyatlarim
10%
Moliyaviy sharoitim
 
Moliyaviy sharoitim
6%
Kasbning nufuzligi
 
Kasbning nufuzligi
10%
Maosh miqdori
 
Maosh miqdori
20%
Kasbga muhabbat
 
Kasbga muhabbat
3%
Oilaviy an’analar
 
Oilaviy an’analar
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
MAY 3. 2019
3) Davlat tomonidan yoshlar uchun kasbga yo’naltirishni tashkil qilish kerakmi? / Нужно ли государству организовывать профориентацию для молодежи?
5746 berilgan savollardan 5839 ga javob berdilar
Female
85%
Kerak
 
Kerak
5%
Kerak emas
 
Kerak emas
10%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
80%
Kerak
 
Kerak
9%
Kerak emas
 
Kerak emas
11%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
72%
Kerak
 
Kerak
0%
Kerak emas
 
Kerak emas
28%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
83%
Kerak
 
Kerak
5%
Kerak emas
 
Kerak emas
12%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
80%
Kerak
 
Kerak
9%
Kerak emas
 
Kerak emas
10%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
82%
Kerak
 
Kerak
9%
Kerak emas
 
Kerak emas
9%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
81%
Kerak
 
Kerak
5%
Kerak emas
 
Kerak emas
14%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
82%
Kerak
 
Kerak
9%
Kerak emas
 
Kerak emas
9%
Bilmadim
 
Bilmadim
82%
Kerak
 
Kerak
8%
Kerak emas
 
Kerak emas
11%
Bilmadim
 
Bilmadim
MAY 3. 2019
4) Kasbga yo’naltirishni qachondan boshlash kerak? / Когда необходимо начать проводить профориентацию?
5669 berilgan savollardan 5745 ga javob berdilar
Female
25%
Bog’chadan
 
Bog’chadan
57%
Maktabdan
 
Maktabdan
13%
Kolledj/litseydan
 
Kolledj/litseydan
2%
Oliygohdan
 
Oliygohdan
1%
Ishga kirishdan oldin
 
Ishga kirishdan oldin
3%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
20%
Bog’chadan
 
Bog’chadan
57%
Maktabdan
 
Maktabdan
15%
Kolledj/litseydan
 
Kolledj/litseydan
4%
Oliygohdan
 
Oliygohdan
1%
Ishga kirishdan oldin
 
Ishga kirishdan oldin
3%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
8%
Bog’chadan
 
Bog’chadan
62%
Maktabdan
 
Maktabdan
17%
Kolledj/litseydan
 
Kolledj/litseydan
0%
Oliygohdan
 
Oliygohdan
0%
Ishga kirishdan oldin
 
Ishga kirishdan oldin
12%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
21%
Bog’chadan
 
Bog’chadan
60%
Maktabdan
 
Maktabdan
13%
Kolledj/litseydan
 
Kolledj/litseydan
1%
Oliygohdan
 
Oliygohdan
1%
Ishga kirishdan oldin
 
Ishga kirishdan oldin
4%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
23%
Bog’chadan
 
Bog’chadan
53%
Maktabdan
 
Maktabdan
17%
Kolledj/litseydan
 
Kolledj/litseydan
4%
Oliygohdan
 
Oliygohdan
1%
Ishga kirishdan oldin
 
Ishga kirishdan oldin
3%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
24%
Bog’chadan
 
Bog’chadan
55%
Maktabdan
 
Maktabdan
14%
Kolledj/litseydan
 
Kolledj/litseydan
5%
Oliygohdan
 
Oliygohdan
1%
Ishga kirishdan oldin
 
Ishga kirishdan oldin
2%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
25%
Bog’chadan
 
Bog’chadan
55%
Maktabdan
 
Maktabdan
16%
Kolledj/litseydan
 
Kolledj/litseydan
1%
Oliygohdan
 
Oliygohdan
2%
Ishga kirishdan oldin
 
Ishga kirishdan oldin
2%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
18%
Bog’chadan
 
Bog’chadan
63%
Maktabdan
 
Maktabdan
13%
Kolledj/litseydan
 
Kolledj/litseydan
3%
Oliygohdan
 
Oliygohdan
1%
Ishga kirishdan oldin
 
Ishga kirishdan oldin
3%
Bilmadim
 
Bilmadim
22%
Bog’chadan
 
Bog’chadan
57%
Maktabdan
 
Maktabdan
14%
Kolledj/litseydan
 
Kolledj/litseydan
3%
Oliygohdan
 
Oliygohdan
1%
Ishga kirishdan oldin
 
Ishga kirishdan oldin
3%
Bilmadim
 
Bilmadim
MAY 3. 2019
5) Kim kasbga yo’naltirishi kerak? / Кто, по-Твоему, должен проводить профориентацию?
5586 berilgan savollardan 5669 ga javob berdilar
Female
37%
Psixologlar
 
Psixologlar
28%
O’qituvchi
 
O’qituvchi
7%
Mehnat vazirligi xodimlari
 
Mehnat vazirligi xodimlari
5%
Bandlikka ko’maklovchi markazlar
 
Bandlikka ko’maklovchi markazlar
8%
Ish beruvchilar
 
Ish beruvchilar
15%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
28%
Psixologlar
 
Psixologlar
29%
O’qituvchi
 
O’qituvchi
8%
Mehnat vazirligi xodimlari
 
Mehnat vazirligi xodimlari
6%
Bandlikka ko’maklovchi markazlar
 
Bandlikka ko’maklovchi markazlar
15%
Ish beruvchilar
 
Ish beruvchilar
14%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
28%
Psixologlar
 
Psixologlar
28%
O’qituvchi
 
O’qituvchi
12%
Mehnat vazirligi xodimlari
 
Mehnat vazirligi xodimlari
8%
Bandlikka ko’maklovchi markazlar
 
Bandlikka ko’maklovchi markazlar
8%
Ish beruvchilar
 
Ish beruvchilar
16%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
33%
Psixologlar
 
Psixologlar
28%
O’qituvchi
 
O’qituvchi
10%
Mehnat vazirligi xodimlari
 
Mehnat vazirligi xodimlari
5%
Bandlikka ko’maklovchi markazlar
 
Bandlikka ko’maklovchi markazlar
11%
Ish beruvchilar
 
Ish beruvchilar
12%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
31%
Psixologlar
 
Psixologlar
30%
O’qituvchi
 
O’qituvchi
6%
Mehnat vazirligi xodimlari
 
Mehnat vazirligi xodimlari
5%
Bandlikka ko’maklovchi markazlar
 
Bandlikka ko’maklovchi markazlar
12%
Ish beruvchilar
 
Ish beruvchilar
15%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
30%
Psixologlar
 
Psixologlar
25%
O’qituvchi
 
O’qituvchi
7%
Mehnat vazirligi xodimlari
 
Mehnat vazirligi xodimlari
7%
Bandlikka ko’maklovchi markazlar
 
Bandlikka ko’maklovchi markazlar
16%
Ish beruvchilar
 
Ish beruvchilar
14%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
27%
Psixologlar
 
Psixologlar
23%
O’qituvchi
 
O’qituvchi
7%
Mehnat vazirligi xodimlari
 
Mehnat vazirligi xodimlari
6%
Bandlikka ko’maklovchi markazlar
 
Bandlikka ko’maklovchi markazlar
20%
Ish beruvchilar
 
Ish beruvchilar
16%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
29%
Psixologlar
 
Psixologlar
30%
O’qituvchi
 
O’qituvchi
7%
Mehnat vazirligi xodimlari
 
Mehnat vazirligi xodimlari
5%
Bandlikka ko’maklovchi markazlar
 
Bandlikka ko’maklovchi markazlar
14%
Ish beruvchilar
 
Ish beruvchilar
15%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
31%
Psixologlar
 
Psixologlar
28%
O’qituvchi
 
O’qituvchi
8%
Mehnat vazirligi xodimlari
 
Mehnat vazirligi xodimlari
5%
Bandlikka ko’maklovchi markazlar
 
Bandlikka ko’maklovchi markazlar
13%
Ish beruvchilar
 
Ish beruvchilar
14%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
MAY 3. 2019
Kim kasbga yo’naltirishi kerak? (o'z variantingiz) / Кто, по-Твоему, должен проводить профориентацию? (свой вариант)
576 berilgan savollardan 791 ga javob berdilar
ota
ona
va
kerak
onalar
ота
zi
все
qituvchi
qarab
kasbga
она
yo
har
специалисты
barcha
psixolog
ish
kim
психологи
ko
maktab
onasi
albatta
bir
bo
hamma
kasb
oila
tanlashi
uchun
не
родители
bilan
bolaning
ham
hammasi
oqituvchi
psixologlar
qituvchilar
qiziqishiga
barchasi
birgalikda
bolani
boshqa
bu
hamkorlikda
qiziqishi
shu
люди

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Maktabda o’qish qanday?
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar