TA'LIM / ОБРАЗОВАНИЕ
Qo’shimcha ta’lim: masala va istiqbollar / Дополнительное образование: вопросы и перспективы
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 8 savollar
46% javoblar ulushi
6111 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 13376 so'raldi
Apr 26. 2019
Shu mavzuda so’rovda ishtirok etishni hohlaysizmi? / Интересно ли Тебе участвовать в опросе по данной теме?
Apr 26. 2019
2) Qo’shimcha ta’lim olasizmi (olganmisiz)? (kurslar, treninglar, repetitor, on-layn o’qish va h.k.) / Получал/а(-ешь) ли Ты дополнительное образование (курсы, тренинги, репетиторство, мастер-классы, он-лайн обучение и т.п.)?
Apr 26. 2019
3) Sizga qo’shimcha ta’lim nima uchun kerak (bo’lgan)? / Почему Тебе нужно дополнительное образование?
Apr 26. 2019
4) Siz o’qiyotgan (o’qigan) muassasada qo’shimcha ta’lim kurslari bormi? / Есть ли курсы доп.образования в школе/лицее/колледже, где Ты учишься (обучался)?
Apr 26. 2019
Ushbu qo’shimcha ta’lim sifati Sizni qoniqtiradimi? / Устраивает ли Тебя качество этих курсов?
Apr 26. 2019
5) Pullik asosida maktab/litsey/kollejda qo’shimcha ta’lim kurslarini tashkillashtirishga fikringiz qanday? / Как Ты относишься к организации курсов дополнительного образования в школе/лицее/колледже на платной основе?
Apr 26. 2019
6) Qo’shimcha ta’lim olmasdan o’qishga yoki ishga kirish mumkinmi? / Можно ли поступить в ВУЗ или трудоустроиться без получения дополнительного образования?
Apr 26. 2019
7) Qo’shimcha ta’lim sifatida maktab/litsey/kollejingizda qanday kurslar bo’lishini hohlardingiz? / Какие курсы Дополнительного образования Ты хотел/а бы видеть в школах/лицеях/колледжах?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

APR 26. 2019
Shu mavzuda so’rovda ishtirok etishni hohlaysizmi? / Интересно ли Тебе участвовать в опросе по данной теме?
6111 berilgan savollardan 13376 ga javob berdilar
Female
26%
Ha, maktab/litsey/kollejda o’qiyman
 
Ha, maktab/litsey/kollejda o’qiyman
66%
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
 
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
8%
Qiziq emas
 
Qiziq emas

Male
23%
Ha, maktab/litsey/kollejda o’qiyman
 
Ha, maktab/litsey/kollejda o’qiyman
66%
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
 
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
11%
Qiziq emas
 
Qiziq emas
0-14
89%
Ha, maktab/litsey/kollejda o’qiyman
 
Ha, maktab/litsey/kollejda o’qiyman
11%
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
 
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
0%
Qiziq emas
 
Qiziq emas

15-19
83%
Ha, maktab/litsey/kollejda o’qiyman
 
Ha, maktab/litsey/kollejda o’qiyman
11%
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
 
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
6%
Qiziq emas
 
Qiziq emas

20-24
12%
Ha, maktab/litsey/kollejda o’qiyman
 
Ha, maktab/litsey/kollejda o’qiyman
76%
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
 
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
13%
Qiziq emas
 
Qiziq emas

25-30
12%
Ha, maktab/litsey/kollejda o’qiyman
 
Ha, maktab/litsey/kollejda o’qiyman
76%
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
 
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
12%
Qiziq emas
 
Qiziq emas

31-34
8%
Ha, maktab/litsey/kollejda o’qiyman
 
Ha, maktab/litsey/kollejda o’qiyman
82%
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
 
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
10%
Qiziq emas
 
Qiziq emas

35+
10%
Ha, maktab/litsey/kollejda o’qiyman
 
Ha, maktab/litsey/kollejda o’qiyman
82%
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
 
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
7%
Qiziq emas
 
Qiziq emas
24%
Ha, maktab/litsey/kollejda o’qiyman
 
Ha, maktab/litsey/kollejda o’qiyman
66%
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
 
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
10%
Qiziq emas
 
Qiziq emas
APR 26. 2019
2) Qo’shimcha ta’lim olasizmi (olganmisiz)? (kurslar, treninglar, repetitor, on-layn o’qish va h.k.) / Получал/а(-ешь) ли Ты дополнительное образование (курсы, тренинги, репетиторство, мастер-классы, он-лайн обучение и т.п.)?
5402 berilgan savollardan 5473 ga javob berdilar
Female
78%
Ha
 
Ha
22%
Yo'q
 
Yo'q

Male
79%
Ha
 
Ha
21%
Yo'q
 
Yo'q
0-14
89%
Ha
 
Ha
11%
Yo'q
 
Yo'q

15-19
86%
Ha
 
Ha
14%
Yo'q
 
Yo'q

20-24
83%
Ha
 
Ha
17%
Yo'q
 
Yo'q

25-30
77%
Ha
 
Ha
23%
Yo'q
 
Yo'q

31-34
71%
Ha
 
Ha
29%
Yo'q
 
Yo'q

35+
63%
Ha
 
Ha
37%
Yo'q
 
Yo'q
79%
Ha
 
Ha
21%
Yo'q
 
Yo'q
APR 26. 2019
3) Sizga qo’shimcha ta’lim nima uchun kerak (bo’lgan)? / Почему Тебе нужно дополнительное образование?
4197 berilgan savollardan 4261 ga javob berdilar
Female
9%
Bilimlarimni mustahkamlash
 
Bilimlarimni mustahkamlash
30%
Salohiyatimni rivojlantirish
 
Salohiyatimni rivojlantirish
52%
Oliygohga kirish
 
Oliygohga kirish
4%
Ishga kirish
 
Ishga kirish
5%
Maktabda tushunmaganni o’zlashtirish
 
Maktabda tushunmaganni o’zlashtirish

Male
11%
Bilimlarimni mustahkamlash
 
Bilimlarimni mustahkamlash
29%
Salohiyatimni rivojlantirish
 
Salohiyatimni rivojlantirish
51%
Oliygohga kirish
 
Oliygohga kirish
3%
Ishga kirish
 
Ishga kirish
6%
Maktabda tushunmaganni o’zlashtirish
 
Maktabda tushunmaganni o’zlashtirish
0-14
12%
Bilimlarimni mustahkamlash
 
Bilimlarimni mustahkamlash
25%
Salohiyatimni rivojlantirish
 
Salohiyatimni rivojlantirish
62%
Oliygohga kirish
 
Oliygohga kirish
0%
Ishga kirish
 
Ishga kirish
0%
Maktabda tushunmaganni o’zlashtirish
 
Maktabda tushunmaganni o’zlashtirish

15-19
10%
Bilimlarimni mustahkamlash
 
Bilimlarimni mustahkamlash
20%
Salohiyatimni rivojlantirish
 
Salohiyatimni rivojlantirish
64%
Oliygohga kirish
 
Oliygohga kirish
1%
Ishga kirish
 
Ishga kirish
5%
Maktabda tushunmaganni o’zlashtirish
 
Maktabda tushunmaganni o’zlashtirish

20-24
9%
Bilimlarimni mustahkamlash
 
Bilimlarimni mustahkamlash
23%
Salohiyatimni rivojlantirish
 
Salohiyatimni rivojlantirish
59%
Oliygohga kirish
 
Oliygohga kirish
3%
Ishga kirish
 
Ishga kirish
5%
Maktabda tushunmaganni o’zlashtirish
 
Maktabda tushunmaganni o’zlashtirish

25-30
10%
Bilimlarimni mustahkamlash
 
Bilimlarimni mustahkamlash
33%
Salohiyatimni rivojlantirish
 
Salohiyatimni rivojlantirish
45%
Oliygohga kirish
 
Oliygohga kirish
4%
Ishga kirish
 
Ishga kirish
7%
Maktabda tushunmaganni o’zlashtirish
 
Maktabda tushunmaganni o’zlashtirish

31-34
15%
Bilimlarimni mustahkamlash
 
Bilimlarimni mustahkamlash
37%
Salohiyatimni rivojlantirish
 
Salohiyatimni rivojlantirish
38%
Oliygohga kirish
 
Oliygohga kirish
4%
Ishga kirish
 
Ishga kirish
6%
Maktabda tushunmaganni o’zlashtirish
 
Maktabda tushunmaganni o’zlashtirish

35+
14%
Bilimlarimni mustahkamlash
 
Bilimlarimni mustahkamlash
48%
Salohiyatimni rivojlantirish
 
Salohiyatimni rivojlantirish
28%
Oliygohga kirish
 
Oliygohga kirish
5%
Ishga kirish
 
Ishga kirish
5%
Maktabda tushunmaganni o’zlashtirish
 
Maktabda tushunmaganni o’zlashtirish
10%
Bilimlarimni mustahkamlash
 
Bilimlarimni mustahkamlash
30%
Salohiyatimni rivojlantirish
 
Salohiyatimni rivojlantirish
51%
Oliygohga kirish
 
Oliygohga kirish
3%
Ishga kirish
 
Ishga kirish
6%
Maktabda tushunmaganni o’zlashtirish
 
Maktabda tushunmaganni o’zlashtirish
APR 26. 2019
4) Siz o’qiyotgan (o’qigan) muassasada qo’shimcha ta’lim kurslari bormi? / Есть ли курсы доп.образования в школе/лицее/колледже, где Ты учишься (обучался)?
5274 berilgan savollardan 5338 ga javob berdilar
Female
46%
Ha
 
Ha
37%
Yo'q
 
Yo'q
17%
Bilmayman
 
Bilmayman

Male
45%
Ha
 
Ha
38%
Yo'q
 
Yo'q
17%
Bilmayman
 
Bilmayman
0-14
62%
Ha
 
Ha
25%
Yo'q
 
Yo'q
12%
Bilmayman
 
Bilmayman

15-19
50%
Ha
 
Ha
36%
Yo'q
 
Yo'q
14%
Bilmayman
 
Bilmayman

20-24
49%
Ha
 
Ha
35%
Yo'q
 
Yo'q
16%
Bilmayman
 
Bilmayman

25-30
45%
Ha
 
Ha
39%
Yo'q
 
Yo'q
16%
Bilmayman
 
Bilmayman

31-34
41%
Ha
 
Ha
41%
Yo'q
 
Yo'q
17%
Bilmayman
 
Bilmayman

35+
29%
Ha
 
Ha
42%
Yo'q
 
Yo'q
29%
Bilmayman
 
Bilmayman
45%
Ha
 
Ha
38%
Yo'q
 
Yo'q
17%
Bilmayman
 
Bilmayman
APR 26. 2019
Ushbu qo’shimcha ta’lim sifati Sizni qoniqtiradimi? / Устраивает ли Тебя качество этих курсов?
2335 berilgan savollardan 2358 ga javob berdilar
Female
43%
Ha
 
Ha
21%
Yo'q
 
Yo'q
21%
Faqat nomiga bor
 
Faqat nomiga bor
14%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
47%
Ha
 
Ha
23%
Yo'q
 
Yo'q
17%
Faqat nomiga bor
 
Faqat nomiga bor
13%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
0%
Ha
 
Ha
0%
Yo'q
 
Yo'q
50%
Faqat nomiga bor
 
Faqat nomiga bor
50%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
47%
Ha
 
Ha
18%
Yo'q
 
Yo'q
20%
Faqat nomiga bor
 
Faqat nomiga bor
15%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
44%
Ha
 
Ha
23%
Yo'q
 
Yo'q
20%
Faqat nomiga bor
 
Faqat nomiga bor
13%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
46%
Ha
 
Ha
24%
Yo'q
 
Yo'q
19%
Faqat nomiga bor
 
Faqat nomiga bor
11%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
45%
Ha
 
Ha
28%
Yo'q
 
Yo'q
11%
Faqat nomiga bor
 
Faqat nomiga bor
16%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
48%
Ha
 
Ha
26%
Yo'q
 
Yo'q
13%
Faqat nomiga bor
 
Faqat nomiga bor
14%
Bilmadim
 
Bilmadim
45%
Ha
 
Ha
23%
Yo'q
 
Yo'q
19%
Faqat nomiga bor
 
Faqat nomiga bor
13%
Bilmadim
 
Bilmadim
APR 26. 2019
5) Pullik asosida maktab/litsey/kollejda qo’shimcha ta’lim kurslarini tashkillashtirishga fikringiz qanday? / Как Ты относишься к организации курсов дополнительного образования в школе/лицее/колледже на платной основе?
5150 berilgan savollardan 5251 ga javob berdilar
Female
36%
Zo’r fikr!
 
Zo’r fikr!
9%
Yomon fikr
 
Yomon fikr
7%
Faqat til kurslari
 
Faqat til kurslari
25%
Oliygohga kirish fanlaridan
 
Oliygohga kirish fanlaridan
14%
Maktabda o’tilmaydigan fanlardan
 
Maktabda o’tilmaydigan fanlardan
8%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
44%
Zo’r fikr!
 
Zo’r fikr!
13%
Yomon fikr
 
Yomon fikr
8%
Faqat til kurslari
 
Faqat til kurslari
17%
Oliygohga kirish fanlaridan
 
Oliygohga kirish fanlaridan
11%
Maktabda o’tilmaydigan fanlardan
 
Maktabda o’tilmaydigan fanlardan
7%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
17%
Zo’r fikr!
 
Zo’r fikr!
0%
Yomon fikr
 
Yomon fikr
0%
Faqat til kurslari
 
Faqat til kurslari
33%
Oliygohga kirish fanlaridan
 
Oliygohga kirish fanlaridan
33%
Maktabda o’tilmaydigan fanlardan
 
Maktabda o’tilmaydigan fanlardan
17%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
35%
Zo’r fikr!
 
Zo’r fikr!
14%
Yomon fikr
 
Yomon fikr
4%
Faqat til kurslari
 
Faqat til kurslari
28%
Oliygohga kirish fanlaridan
 
Oliygohga kirish fanlaridan
11%
Maktabda o’tilmaydigan fanlardan
 
Maktabda o’tilmaydigan fanlardan
9%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
39%
Zo’r fikr!
 
Zo’r fikr!
11%
Yomon fikr
 
Yomon fikr
9%
Faqat til kurslari
 
Faqat til kurslari
21%
Oliygohga kirish fanlaridan
 
Oliygohga kirish fanlaridan
11%
Maktabda o’tilmaydigan fanlardan
 
Maktabda o’tilmaydigan fanlardan
8%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
47%
Zo’r fikr!
 
Zo’r fikr!
10%
Yomon fikr
 
Yomon fikr
8%
Faqat til kurslari
 
Faqat til kurslari
16%
Oliygohga kirish fanlaridan
 
Oliygohga kirish fanlaridan
13%
Maktabda o’tilmaydigan fanlardan
 
Maktabda o’tilmaydigan fanlardan
5%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
44%
Zo’r fikr!
 
Zo’r fikr!
15%
Yomon fikr
 
Yomon fikr
8%
Faqat til kurslari
 
Faqat til kurslari
13%
Oliygohga kirish fanlaridan
 
Oliygohga kirish fanlaridan
14%
Maktabda o’tilmaydigan fanlardan
 
Maktabda o’tilmaydigan fanlardan
6%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
44%
Zo’r fikr!
 
Zo’r fikr!
13%
Yomon fikr
 
Yomon fikr
5%
Faqat til kurslari
 
Faqat til kurslari
17%
Oliygohga kirish fanlaridan
 
Oliygohga kirish fanlaridan
15%
Maktabda o’tilmaydigan fanlardan
 
Maktabda o’tilmaydigan fanlardan
6%
Bilmadim
 
Bilmadim
42%
Zo’r fikr!
 
Zo’r fikr!
12%
Yomon fikr
 
Yomon fikr
7%
Faqat til kurslari
 
Faqat til kurslari
19%
Oliygohga kirish fanlaridan
 
Oliygohga kirish fanlaridan
12%
Maktabda o’tilmaydigan fanlardan
 
Maktabda o’tilmaydigan fanlardan
7%
Bilmadim
 
Bilmadim
APR 26. 2019
6) Qo’shimcha ta’lim olmasdan o’qishga yoki ishga kirish mumkinmi? / Можно ли поступить в ВУЗ или трудоустроиться без получения дополнительного образования?
5708 berilgan savollardan 5789 ga javob berdilar
Female
23%
Albatta!
 
Albatta!
35%
Ikkilanayapman
 
Ikkilanayapman
32%
Bo’lmagan gap!
 
Bo’lmagan gap!
10%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
33%
Albatta!
 
Albatta!
26%
Ikkilanayapman
 
Ikkilanayapman
33%
Bo’lmagan gap!
 
Bo’lmagan gap!
8%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
17%
Albatta!
 
Albatta!
67%
Ikkilanayapman
 
Ikkilanayapman
17%
Bo’lmagan gap!
 
Bo’lmagan gap!
0%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
25%
Albatta!
 
Albatta!
34%
Ikkilanayapman
 
Ikkilanayapman
32%
Bo’lmagan gap!
 
Bo’lmagan gap!
10%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
30%
Albatta!
 
Albatta!
25%
Ikkilanayapman
 
Ikkilanayapman
36%
Bo’lmagan gap!
 
Bo’lmagan gap!
9%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
33%
Albatta!
 
Albatta!
26%
Ikkilanayapman
 
Ikkilanayapman
32%
Bo’lmagan gap!
 
Bo’lmagan gap!
9%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
38%
Albatta!
 
Albatta!
24%
Ikkilanayapman
 
Ikkilanayapman
31%
Bo’lmagan gap!
 
Bo’lmagan gap!
7%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
31%
Albatta!
 
Albatta!
32%
Ikkilanayapman
 
Ikkilanayapman
32%
Bo’lmagan gap!
 
Bo’lmagan gap!
6%
Bilmadim
 
Bilmadim
30%
Albatta!
 
Albatta!
29%
Ikkilanayapman
 
Ikkilanayapman
33%
Bo’lmagan gap!
 
Bo’lmagan gap!
9%
Bilmadim
 
Bilmadim
APR 26. 2019
7) Qo’shimcha ta’lim sifatida maktab/litsey/kollejingizda qanday kurslar bo’lishini hohlardingiz? / Какие курсы Дополнительного образования Ты хотел/а бы видеть в школах/лицеях/колледжах?
5238 berilgan savollardan 5708 ga javob berdilar
tili
til
ingliz
matematika
математика
kurslari
chet
fanlar
языки
языковые
английский
программирование
курсы
язык
aniq
tillari
va
dasturlash
tarix
тили
tillar
психология
rus
bo
informatika
kompyuter
иностранные
fizika
kurslar
науки
по
xorijiy
физика
biznes
ona
не
english
ijtimoiy
kimyo
kursi
инглиз
тил
точные
psixologiya
чет
химия
бизнес
экономика
информатика
технологии

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Maktabda o’qish qanday?
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar