JAMIYAT / ОБЩЕСТВО
Mehnat migratsiyasining jamiyatga ta'siri / Влияние трудовой миграции на общество
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 15 savollar
26% javoblar ulushi
2481 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 9425 so'raldi
Apr 19. 2019
Sizning mehnat migratsiyasiga ketgan tanishlaringiz/qarindoshlaringiz bormi? / У вас есть знакомые/родственники, которые выехали за границу в трудовую миграцию?
Apr 19. 2019
Siz mehnat migrantiga kim bo'lasiz? / Кем Ты приходишься мигранту?
Apr 19. 2019
Oila a'zolaringizdan biri mehnat migratsiyasida ekanligi Sizga qanday ta’sir qildi? / Как на Тебя повлиял отъезд члена Твоей семьи?
Apr 19. 2019
Siz migratsiyaga ketganingizdan so'ng atrofingizdagilarning Siz yoki oila a'zolaringizga munosabati o'zgardimi? / Чувствуешь ли Ты, что отношение окружающих изменилось к Тебе/членам семьи, после отъезда в трудовую миграцию?
Apr 19. 2019
Mehnat migrantlarining farzandlariga nisbatan mensimaslik bilan munosabat qilishgani haqida bilasizmi? / Знаешь ли Ты о фактах пренебрежительного отношения к детям из семьи трудовых мигрантов?
Apr 19. 2019
Bu qanday namoyon bo'lgan? / В чем это проявляется?
Apr 19. 2019
Mehnat migratsiyasiga ketgan oilaning farzandlarining xulq-atvori qanday o’zgardi? / Как изменилось поведение детей, из семьи которого кто-то уехал в трудовую миграцию?
Apr 19. 2019
Migratsiyada ekanligingizda oila a'zolaringizga kimdir yordam berayaptimi? / Помогают ли Твоей семье, когда Ты работаешь за рубежом?
Apr 19. 2019
Migratsiyada bo'lganingizda oilangizga qanchalik tez-tez yordam beriladi? / Как часто помогают Твоей семье, когда Ты в миграции?
Apr 19. 2019
Siz oilangiz/qarindoshlaringiz bilan qancha vaqtda muloqot qilib turasiz? / Как часто Ты общаешься с уехавшими/оставшимися на Родине родственниками/знакомыми?
Apr 19. 2019
Kelajakda Siz chet elda ishlashni hohlaysizmi? / Хотел/а бы Ты в будущем работать за рубежом?
Apr 19. 2019
Sizningcha, mehnat migratsiyasi O'zbekistondagi oilalarga qanday ta'sir qilayapti? / Как, по-Твоему, трудовая миграция влияет на семьи в Узбекистане?
Apr 19. 2019
Nima uchun migratsiyaning ijobiy ta'siri bor deb o'ylaysiz? / Если положительно, то в чем это выражается?
Apr 19. 2019
Nima uchun migratsiyaning salbiy ta'siri bor deb o'ylaysiz? / Если отрицательно, то в чем это выражается?
Apr 19. 2019
Davlat mehnat migrantlarining farzandlariga kerakli e'tibor, g'amxo'rlik va boshqa ijtimoiy yordam olishlari uchun nimalar qilishi lozim? / Что необходимо сделать государству, чтобы дети родителей-мигрантов получали необходимую социальную поддержку?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

APR 19. 2019
Sizning mehnat migratsiyasiga ketgan tanishlaringiz/qarindoshlaringiz bormi? / У вас есть знакомые/родственники, которые выехали за границу в трудовую миграцию?
2481 berilgan savollardan 9425 ga javob berdilar
Female
65%
Ha
 
Ha
29%
Yo'q
 
Yo'q
6%
O'zim
 
O'zim

Male
75%
Ha
 
Ha
17%
Yo'q
 
Yo'q
8%
O'zim
 
O'zim
0-14
44%
Ha
 
Ha
44%
Yo'q
 
Yo'q
11%
O'zim
 
O'zim

15-19
61%
Ha
 
Ha
31%
Yo'q
 
Yo'q
7%
O'zim
 
O'zim

20-24
72%
Ha
 
Ha
22%
Yo'q
 
Yo'q
7%
O'zim
 
O'zim

25-30
78%
Ha
 
Ha
16%
Yo'q
 
Yo'q
6%
O'zim
 
O'zim

31-34
72%
Ha
 
Ha
17%
Yo'q
 
Yo'q
11%
O'zim
 
O'zim

35+
77%
Ha
 
Ha
16%
Yo'q
 
Yo'q
7%
O'zim
 
O'zim
72%
Ha
 
Ha
21%
Yo'q
 
Yo'q
7%
O'zim
 
O'zim
APR 19. 2019
Siz mehnat migrantiga kim bo'lasiz? / Кем Ты приходишься мигранту?
1705 berilgan savollardan 1783 ga javob berdilar
Female
21%
Oila a'zosi
 
Oila a'zosi
46%
Qarindoshi
 
Qarindoshi
25%
Do'sti/Tanishi
 
Do'sti/Tanishi
8%
Qo'shnisi
 
Qo'shnisi

Male
18%
Oila a'zosi
 
Oila a'zosi
38%
Qarindoshi
 
Qarindoshi
33%
Do'sti/Tanishi
 
Do'sti/Tanishi
11%
Qo'shnisi
 
Qo'shnisi
0-14
25%
Oila a'zosi
 
Oila a'zosi
25%
Qarindoshi
 
Qarindoshi
0%
Do'sti/Tanishi
 
Do'sti/Tanishi
50%
Qo'shnisi
 
Qo'shnisi

15-19
19%
Oila a'zosi
 
Oila a'zosi
45%
Qarindoshi
 
Qarindoshi
24%
Do'sti/Tanishi
 
Do'sti/Tanishi
12%
Qo'shnisi
 
Qo'shnisi

20-24
17%
Oila a'zosi
 
Oila a'zosi
40%
Qarindoshi
 
Qarindoshi
35%
Do'sti/Tanishi
 
Do'sti/Tanishi
8%
Qo'shnisi
 
Qo'shnisi

25-30
21%
Oila a'zosi
 
Oila a'zosi
37%
Qarindoshi
 
Qarindoshi
31%
Do'sti/Tanishi
 
Do'sti/Tanishi
10%
Qo'shnisi
 
Qo'shnisi

31-34
25%
Oila a'zosi
 
Oila a'zosi
38%
Qarindoshi
 
Qarindoshi
28%
Do'sti/Tanishi
 
Do'sti/Tanishi
8%
Qo'shnisi
 
Qo'shnisi

35+
17%
Oila a'zosi
 
Oila a'zosi
46%
Qarindoshi
 
Qarindoshi
29%
Do'sti/Tanishi
 
Do'sti/Tanishi
9%
Qo'shnisi
 
Qo'shnisi
19%
Oila a'zosi
 
Oila a'zosi
41%
Qarindoshi
 
Qarindoshi
31%
Do'sti/Tanishi
 
Do'sti/Tanishi
10%
Qo'shnisi
 
Qo'shnisi
APR 19. 2019
Oila a'zolaringizdan biri mehnat migratsiyasida ekanligi Sizga qanday ta’sir qildi? / Как на Тебя повлиял отъезд члена Твоей семьи?
305 berilgan savollardan 316 ga javob berdilar
Female
21%
Juda ham salbiy
 
Juda ham salbiy
37%
Biroz salbiy
 
Biroz salbiy
16%
O'zgarish yo’q
 
O'zgarish yo’q
15%
Biroz yaxshiroq
 
Biroz yaxshiroq
10%
Juda yaxshi bo’ldi
 
Juda yaxshi bo’ldi

Male
24%
Juda ham salbiy
 
Juda ham salbiy
41%
Biroz salbiy
 
Biroz salbiy
15%
O'zgarish yo’q
 
O'zgarish yo’q
11%
Biroz yaxshiroq
 
Biroz yaxshiroq
8%
Juda yaxshi bo’ldi
 
Juda yaxshi bo’ldi
0-14
0%
Juda ham salbiy
 
Juda ham salbiy
100%
Biroz salbiy
 
Biroz salbiy
0%
O'zgarish yo’q
 
O'zgarish yo’q
0%
Biroz yaxshiroq
 
Biroz yaxshiroq
0%
Juda yaxshi bo’ldi
 
Juda yaxshi bo’ldi

15-19
19%
Juda ham salbiy
 
Juda ham salbiy
38%
Biroz salbiy
 
Biroz salbiy
25%
O'zgarish yo’q
 
O'zgarish yo’q
9%
Biroz yaxshiroq
 
Biroz yaxshiroq
9%
Juda yaxshi bo’ldi
 
Juda yaxshi bo’ldi

20-24
18%
Juda ham salbiy
 
Juda ham salbiy
44%
Biroz salbiy
 
Biroz salbiy
18%
O'zgarish yo’q
 
O'zgarish yo’q
8%
Biroz yaxshiroq
 
Biroz yaxshiroq
11%
Juda yaxshi bo’ldi
 
Juda yaxshi bo’ldi

25-30
29%
Juda ham salbiy
 
Juda ham salbiy
42%
Biroz salbiy
 
Biroz salbiy
6%
O'zgarish yo’q
 
O'zgarish yo’q
14%
Biroz yaxshiroq
 
Biroz yaxshiroq
8%
Juda yaxshi bo’ldi
 
Juda yaxshi bo’ldi

31-34
28%
Juda ham salbiy
 
Juda ham salbiy
48%
Biroz salbiy
 
Biroz salbiy
8%
O'zgarish yo’q
 
O'zgarish yo’q
12%
Biroz yaxshiroq
 
Biroz yaxshiroq
4%
Juda yaxshi bo’ldi
 
Juda yaxshi bo’ldi

35+
33%
Juda ham salbiy
 
Juda ham salbiy
29%
Biroz salbiy
 
Biroz salbiy
29%
O'zgarish yo’q
 
O'zgarish yo’q
4%
Biroz yaxshiroq
 
Biroz yaxshiroq
4%
Juda yaxshi bo’ldi
 
Juda yaxshi bo’ldi
24%
Juda ham salbiy
 
Juda ham salbiy
40%
Biroz salbiy
 
Biroz salbiy
16%
O'zgarish yo’q
 
O'zgarish yo’q
12%
Biroz yaxshiroq
 
Biroz yaxshiroq
9%
Juda yaxshi bo’ldi
 
Juda yaxshi bo’ldi
APR 19. 2019
Siz migratsiyaga ketganingizdan so'ng atrofingizdagilarning Siz yoki oila a'zolaringizga munosabati o'zgardimi? / Чувствуешь ли Ты, что отношение окружающих изменилось к Тебе/членам семьи, после отъезда в трудовую миграцию?
402 berilgan savollardan 449 ga javob berdilar
Female
16%
Ijobiy tomonga
 
Ijobiy tomonga
12%
Salbiy
 
Salbiy
32%
Hech o'zgarmadi
 
Hech o'zgarmadi
40%
Bilmayman
 
Bilmayman

Male
21%
Ijobiy tomonga
 
Ijobiy tomonga
9%
Salbiy
 
Salbiy
36%
Hech o'zgarmadi
 
Hech o'zgarmadi
34%
Bilmayman
 
Bilmayman
0-14
50%
Ijobiy tomonga
 
Ijobiy tomonga
0%
Salbiy
 
Salbiy
50%
Hech o'zgarmadi
 
Hech o'zgarmadi
0%
Bilmayman
 
Bilmayman

15-19
19%
Ijobiy tomonga
 
Ijobiy tomonga
7%
Salbiy
 
Salbiy
43%
Hech o'zgarmadi
 
Hech o'zgarmadi
32%
Bilmayman
 
Bilmayman

20-24
24%
Ijobiy tomonga
 
Ijobiy tomonga
6%
Salbiy
 
Salbiy
36%
Hech o'zgarmadi
 
Hech o'zgarmadi
35%
Bilmayman
 
Bilmayman

25-30
17%
Ijobiy tomonga
 
Ijobiy tomonga
14%
Salbiy
 
Salbiy
31%
Hech o'zgarmadi
 
Hech o'zgarmadi
37%
Bilmayman
 
Bilmayman

31-34
18%
Ijobiy tomonga
 
Ijobiy tomonga
9%
Salbiy
 
Salbiy
29%
Hech o'zgarmadi
 
Hech o'zgarmadi
44%
Bilmayman
 
Bilmayman

35+
19%
Ijobiy tomonga
 
Ijobiy tomonga
16%
Salbiy
 
Salbiy
28%
Hech o'zgarmadi
 
Hech o'zgarmadi
38%
Bilmayman
 
Bilmayman
19%
Ijobiy tomonga
 
Ijobiy tomonga
10%
Salbiy
 
Salbiy
35%
Hech o'zgarmadi
 
Hech o'zgarmadi
36%
Bilmayman
 
Bilmayman
APR 19. 2019
Mehnat migrantlarining farzandlariga nisbatan mensimaslik bilan munosabat qilishgani haqida bilasizmi? / Знаешь ли Ты о фактах пренебрежительного отношения к детям из семьи трудовых мигрантов?
1754 berilgan savollardan 1791 ga javob berdilar
Female
16%
Ha
 
Ha
57%
Yo'q
 
Yo'q
26%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
17%
Ha
 
Ha
59%
Yo'q
 
Yo'q
24%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
0%
Ha
 
Ha
0%
Yo'q
 
Yo'q
100%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
14%
Ha
 
Ha
57%
Yo'q
 
Yo'q
29%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
17%
Ha
 
Ha
61%
Yo'q
 
Yo'q
22%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
17%
Ha
 
Ha
60%
Yo'q
 
Yo'q
23%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
20%
Ha
 
Ha
54%
Yo'q
 
Yo'q
26%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
21%
Ha
 
Ha
59%
Yo'q
 
Yo'q
21%
Bilmadim
 
Bilmadim
17%
Ha
 
Ha
59%
Yo'q
 
Yo'q
24%
Bilmadim
 
Bilmadim
APR 19. 2019
Bu qanday namoyon bo'lgan? / В чем это проявляется?
273 berilgan savollardan 292 ga javob berdilar
Female
19%
Narsalardan mahrum qilishadi
 
Narsalardan mahrum qilishadi
8%
Tahdid qilishadi
 
Tahdid qilishadi
25%
Koyishadi
 
Koyishadi
8%
Siltishadi
 
Siltishadi
5%
Baqirishadi
 
Baqirishadi
4%
Majburlashadi
 
Majburlashadi
0%
Tarsaki berishadi
 
Tarsaki berishadi
0%
Buyumlar bilan urushadi
 
Buyumlar bilan urushadi
28%
Haqoratlashadi
 
Haqoratlashadi
4%
Doimo kaltaklashadi
 
Doimo kaltaklashadi

Male
17%
Narsalardan mahrum qilishadi
 
Narsalardan mahrum qilishadi
9%
Tahdid qilishadi
 
Tahdid qilishadi
25%
Koyishadi
 
Koyishadi
7%
Siltishadi
 
Siltishadi
5%
Baqirishadi
 
Baqirishadi
4%
Majburlashadi
 
Majburlashadi
1%
Tarsaki berishadi
 
Tarsaki berishadi
1%
Buyumlar bilan urushadi
 
Buyumlar bilan urushadi
29%
Haqoratlashadi
 
Haqoratlashadi
2%
Doimo kaltaklashadi
 
Doimo kaltaklashadi
0-14
0%
Narsalardan mahrum qilishadi
 
Narsalardan mahrum qilishadi
0%
Tahdid qilishadi
 
Tahdid qilishadi
0%
Koyishadi
 
Koyishadi
0%
Siltishadi
 
Siltishadi
0%
Baqirishadi
 
Baqirishadi
0%
Majburlashadi
 
Majburlashadi
0%
Tarsaki berishadi
 
Tarsaki berishadi
0%
Buyumlar bilan urushadi
 
Buyumlar bilan urushadi
0%
Haqoratlashadi
 
Haqoratlashadi
0%
Doimo kaltaklashadi
 
Doimo kaltaklashadi

15-19
18%
Narsalardan mahrum qilishadi
 
Narsalardan mahrum qilishadi
5%
Tahdid qilishadi
 
Tahdid qilishadi
18%
Koyishadi
 
Koyishadi
3%
Siltishadi
 
Siltishadi
3%
Baqirishadi
 
Baqirishadi
3%
Majburlashadi
 
Majburlashadi
3%
Tarsaki berishadi
 
Tarsaki berishadi
0%
Buyumlar bilan urushadi
 
Buyumlar bilan urushadi
49%
Haqoratlashadi
 
Haqoratlashadi
0%
Doimo kaltaklashadi
 
Doimo kaltaklashadi

20-24
14%
Narsalardan mahrum qilishadi
 
Narsalardan mahrum qilishadi
7%
Tahdid qilishadi
 
Tahdid qilishadi
19%
Koyishadi
 
Koyishadi
10%
Siltishadi
 
Siltishadi
5%
Baqirishadi
 
Baqirishadi
3%
Majburlashadi
 
Majburlashadi
0%
Tarsaki berishadi
 
Tarsaki berishadi
2%
Buyumlar bilan urushadi
 
Buyumlar bilan urushadi
36%
Haqoratlashadi
 
Haqoratlashadi
5%
Doimo kaltaklashadi
 
Doimo kaltaklashadi

25-30
23%
Narsalardan mahrum qilishadi
 
Narsalardan mahrum qilishadi
13%
Tahdid qilishadi
 
Tahdid qilishadi
32%
Koyishadi
 
Koyishadi
4%
Siltishadi
 
Siltishadi
7%
Baqirishadi
 
Baqirishadi
3%
Majburlashadi
 
Majburlashadi
0%
Tarsaki berishadi
 
Tarsaki berishadi
0%
Buyumlar bilan urushadi
 
Buyumlar bilan urushadi
17%
Haqoratlashadi
 
Haqoratlashadi
1%
Doimo kaltaklashadi
 
Doimo kaltaklashadi

31-34
24%
Narsalardan mahrum qilishadi
 
Narsalardan mahrum qilishadi
5%
Tahdid qilishadi
 
Tahdid qilishadi
14%
Koyishadi
 
Koyishadi
14%
Siltishadi
 
Siltishadi
10%
Baqirishadi
 
Baqirishadi
14%
Majburlashadi
 
Majburlashadi
0%
Tarsaki berishadi
 
Tarsaki berishadi
0%
Buyumlar bilan urushadi
 
Buyumlar bilan urushadi
19%
Haqoratlashadi
 
Haqoratlashadi
0%
Doimo kaltaklashadi
 
Doimo kaltaklashadi

35+
11%
Narsalardan mahrum qilishadi
 
Narsalardan mahrum qilishadi
11%
Tahdid qilishadi
 
Tahdid qilishadi
29%
Koyishadi
 
Koyishadi
4%
Siltishadi
 
Siltishadi
4%
Baqirishadi
 
Baqirishadi
4%
Majburlashadi
 
Majburlashadi
0%
Tarsaki berishadi
 
Tarsaki berishadi
0%
Buyumlar bilan urushadi
 
Buyumlar bilan urushadi
32%
Haqoratlashadi
 
Haqoratlashadi
7%
Doimo kaltaklashadi
 
Doimo kaltaklashadi
18%
Narsalardan mahrum qilishadi
 
Narsalardan mahrum qilishadi
8%
Tahdid qilishadi
 
Tahdid qilishadi
25%
Koyishadi
 
Koyishadi
7%
Siltishadi
 
Siltishadi
5%
Baqirishadi
 
Baqirishadi
4%
Majburlashadi
 
Majburlashadi
0%
Tarsaki berishadi
 
Tarsaki berishadi
0%
Buyumlar bilan urushadi
 
Buyumlar bilan urushadi
29%
Haqoratlashadi
 
Haqoratlashadi
3%
Doimo kaltaklashadi
 
Doimo kaltaklashadi
APR 19. 2019
Mehnat migratsiyasiga ketgan oilaning farzandlarining xulq-atvori qanday o’zgardi? / Как изменилось поведение детей, из семьи которого кто-то уехал в трудовую миграцию?
1673 berilgan savollardan 1735 ga javob berdilar
Female
13%
Gapga quloq solmaydi
 
Gapga quloq solmaydi
1%
Gapga kiradigan bo’ldi
 
Gapga kiradigan bo’ldi
3%
Urushqoq
 
Urushqoq
19%
Ma’yusroq
 
Ma’yusroq
3%
Quvnoqroq
 
Quvnoqroq
9%
Agressiv
 
Agressiv
1%
Mo’min-qobil
 
Mo’min-qobil
7%
Yomonroq uqishayapti
 
Yomonroq uqishayapti
5%
Yaxshiroq uqishayapti
 
Yaxshiroq uqishayapti
6%
Mehribonroq
 
Mehribonroq
34%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
19%
Gapga quloq solmaydi
 
Gapga quloq solmaydi
3%
Gapga kiradigan bo’ldi
 
Gapga kiradigan bo’ldi
2%
Urushqoq
 
Urushqoq
14%
Ma’yusroq
 
Ma’yusroq
2%
Quvnoqroq
 
Quvnoqroq
5%
Agressiv
 
Agressiv
3%
Mo’min-qobil
 
Mo’min-qobil
8%
Yomonroq uqishayapti
 
Yomonroq uqishayapti
2%
Yaxshiroq uqishayapti
 
Yaxshiroq uqishayapti
6%
Mehribonroq
 
Mehribonroq
36%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
0%
Gapga quloq solmaydi
 
Gapga quloq solmaydi
0%
Gapga kiradigan bo’ldi
 
Gapga kiradigan bo’ldi
0%
Urushqoq
 
Urushqoq
0%
Ma’yusroq
 
Ma’yusroq
0%
Quvnoqroq
 
Quvnoqroq
0%
Agressiv
 
Agressiv
0%
Mo’min-qobil
 
Mo’min-qobil
0%
Yomonroq uqishayapti
 
Yomonroq uqishayapti
0%
Yaxshiroq uqishayapti
 
Yaxshiroq uqishayapti
50%
Mehribonroq
 
Mehribonroq
50%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
10%
Gapga quloq solmaydi
 
Gapga quloq solmaydi
2%
Gapga kiradigan bo’ldi
 
Gapga kiradigan bo’ldi
3%
Urushqoq
 
Urushqoq
15%
Ma’yusroq
 
Ma’yusroq
4%
Quvnoqroq
 
Quvnoqroq
4%
Agressiv
 
Agressiv
4%
Mo’min-qobil
 
Mo’min-qobil
3%
Yomonroq uqishayapti
 
Yomonroq uqishayapti
5%
Yaxshiroq uqishayapti
 
Yaxshiroq uqishayapti
10%
Mehribonroq
 
Mehribonroq
40%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
14%
Gapga quloq solmaydi
 
Gapga quloq solmaydi
3%
Gapga kiradigan bo’ldi
 
Gapga kiradigan bo’ldi
2%
Urushqoq
 
Urushqoq
14%
Ma’yusroq
 
Ma’yusroq
2%
Quvnoqroq
 
Quvnoqroq
8%
Agressiv
 
Agressiv
2%
Mo’min-qobil
 
Mo’min-qobil
8%
Yomonroq uqishayapti
 
Yomonroq uqishayapti
3%
Yaxshiroq uqishayapti
 
Yaxshiroq uqishayapti
6%
Mehribonroq
 
Mehribonroq
39%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
22%
Gapga quloq solmaydi
 
Gapga quloq solmaydi
3%
Gapga kiradigan bo’ldi
 
Gapga kiradigan bo’ldi
0%
Urushqoq
 
Urushqoq
16%
Ma’yusroq
 
Ma’yusroq
2%
Quvnoqroq
 
Quvnoqroq
7%
Agressiv
 
Agressiv
2%
Mo’min-qobil
 
Mo’min-qobil
7%
Yomonroq uqishayapti
 
Yomonroq uqishayapti
2%
Yaxshiroq uqishayapti
 
Yaxshiroq uqishayapti
4%
Mehribonroq
 
Mehribonroq
35%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
24%
Gapga quloq solmaydi
 
Gapga quloq solmaydi
2%
Gapga kiradigan bo’ldi
 
Gapga kiradigan bo’ldi
3%
Urushqoq
 
Urushqoq
18%
Ma’yusroq
 
Ma’yusroq
3%
Quvnoqroq
 
Quvnoqroq
1%
Agressiv
 
Agressiv
2%
Mo’min-qobil
 
Mo’min-qobil
17%
Yomonroq uqishayapti
 
Yomonroq uqishayapti
2%
Yaxshiroq uqishayapti
 
Yaxshiroq uqishayapti
5%
Mehribonroq
 
Mehribonroq
24%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
17%
Gapga quloq solmaydi
 
Gapga quloq solmaydi
1%
Gapga kiradigan bo’ldi
 
Gapga kiradigan bo’ldi
1%
Urushqoq
 
Urushqoq
23%
Ma’yusroq
 
Ma’yusroq
2%
Quvnoqroq
 
Quvnoqroq
7%
Agressiv
 
Agressiv
4%
Mo’min-qobil
 
Mo’min-qobil
13%
Yomonroq uqishayapti
 
Yomonroq uqishayapti
2%
Yaxshiroq uqishayapti
 
Yaxshiroq uqishayapti
8%
Mehribonroq
 
Mehribonroq
22%
Bilmadim
 
Bilmadim
17%
Gapga quloq solmaydi
 
Gapga quloq solmaydi
2%
Gapga kiradigan bo’ldi
 
Gapga kiradigan bo’ldi
2%
Urushqoq
 
Urushqoq
15%
Ma’yusroq
 
Ma’yusroq
2%
Quvnoqroq
 
Quvnoqroq
6%
Agressiv
 
Agressiv
3%
Mo’min-qobil
 
Mo’min-qobil
8%
Yomonroq uqishayapti
 
Yomonroq uqishayapti
3%
Yaxshiroq uqishayapti
 
Yaxshiroq uqishayapti
6%
Mehribonroq
 
Mehribonroq
35%
Bilmadim
 
Bilmadim
APR 19. 2019
Migratsiyada ekanligingizda oila a'zolaringizga kimdir yordam berayaptimi? / Помогают ли Твоей семье, когда Ты работаешь за рубежом?
1542 berilgan savollardan 1673 ga javob berdilar
Female
51%
Qarindoshlar
 
Qarindoshlar
2%
Mahalla qo'mitasi
 
Mahalla qo'mitasi
1%
Qo'shnilar
 
Qo'shnilar
4%
Do'st/Hamkasblar
 
Do'st/Hamkasblar
1%
O'qituvchilari
 
O'qituvchilari
41%
Hech kim
 
Hech kim

Male
54%
Qarindoshlar
 
Qarindoshlar
2%
Mahalla qo'mitasi
 
Mahalla qo'mitasi
2%
Qo'shnilar
 
Qo'shnilar
4%
Do'st/Hamkasblar
 
Do'st/Hamkasblar
2%
O'qituvchilari
 
O'qituvchilari
36%
Hech kim
 
Hech kim
0-14
50%
Qarindoshlar
 
Qarindoshlar
0%
Mahalla qo'mitasi
 
Mahalla qo'mitasi
0%
Qo'shnilar
 
Qo'shnilar
0%
Do'st/Hamkasblar
 
Do'st/Hamkasblar
25%
O'qituvchilari
 
O'qituvchilari
25%
Hech kim
 
Hech kim

15-19
52%
Qarindoshlar
 
Qarindoshlar
1%
Mahalla qo'mitasi
 
Mahalla qo'mitasi
2%
Qo'shnilar
 
Qo'shnilar
5%
Do'st/Hamkasblar
 
Do'st/Hamkasblar
2%
O'qituvchilari
 
O'qituvchilari
39%
Hech kim
 
Hech kim

20-24
49%
Qarindoshlar
 
Qarindoshlar
3%
Mahalla qo'mitasi
 
Mahalla qo'mitasi
1%
Qo'shnilar
 
Qo'shnilar
5%
Do'st/Hamkasblar
 
Do'st/Hamkasblar
0%
O'qituvchilari
 
O'qituvchilari
42%
Hech kim
 
Hech kim

25-30
54%
Qarindoshlar
 
Qarindoshlar
1%
Mahalla qo'mitasi
 
Mahalla qo'mitasi
3%
Qo'shnilar
 
Qo'shnilar
4%
Do'st/Hamkasblar
 
Do'st/Hamkasblar
2%
O'qituvchilari
 
O'qituvchilari
35%
Hech kim
 
Hech kim

31-34
68%
Qarindoshlar
 
Qarindoshlar
1%
Mahalla qo'mitasi
 
Mahalla qo'mitasi
1%
Qo'shnilar
 
Qo'shnilar
0%
Do'st/Hamkasblar
 
Do'st/Hamkasblar
2%
O'qituvchilari
 
O'qituvchilari
28%
Hech kim
 
Hech kim

35+
58%
Qarindoshlar
 
Qarindoshlar
2%
Mahalla qo'mitasi
 
Mahalla qo'mitasi
0%
Qo'shnilar
 
Qo'shnilar
4%
Do'st/Hamkasblar
 
Do'st/Hamkasblar
1%
O'qituvchilari
 
O'qituvchilari
36%
Hech kim
 
Hech kim
53%
Qarindoshlar
 
Qarindoshlar
2%
Mahalla qo'mitasi
 
Mahalla qo'mitasi
2%
Qo'shnilar
 
Qo'shnilar
4%
Do'st/Hamkasblar
 
Do'st/Hamkasblar
2%
O'qituvchilari
 
O'qituvchilari
37%
Hech kim
 
Hech kim
APR 19. 2019
Migratsiyada bo'lganingizda oilangizga qanchalik tez-tez yordam beriladi? / Как часто помогают Твоей семье, когда Ты в миграции?
934 berilgan savollardan 965 ga javob berdilar
Female
49%
Zarur bo'lganda
 
Zarur bo'lganda
16%
Doimo
 
Doimo
7%
Ba’zida
 
Ba’zida
9%
Kamdan kam
 
Kamdan kam
18%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
40%
Zarur bo'lganda
 
Zarur bo'lganda
27%
Doimo
 
Doimo
8%
Ba’zida
 
Ba’zida
11%
Kamdan kam
 
Kamdan kam
14%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
67%
Zarur bo'lganda
 
Zarur bo'lganda
0%
Doimo
 
Doimo
0%
Ba’zida
 
Ba’zida
0%
Kamdan kam
 
Kamdan kam
33%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
49%
Zarur bo'lganda
 
Zarur bo'lganda
21%
Doimo
 
Doimo
8%
Ba’zida
 
Ba’zida
8%
Kamdan kam
 
Kamdan kam
15%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
38%
Zarur bo'lganda
 
Zarur bo'lganda
24%
Doimo
 
Doimo
7%
Ba’zida
 
Ba’zida
11%
Kamdan kam
 
Kamdan kam
19%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
42%
Zarur bo'lganda
 
Zarur bo'lganda
25%
Doimo
 
Doimo
8%
Ba’zida
 
Ba’zida
10%
Kamdan kam
 
Kamdan kam
15%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
36%
Zarur bo'lganda
 
Zarur bo'lganda
27%
Doimo
 
Doimo
11%
Ba’zida
 
Ba’zida
13%
Kamdan kam
 
Kamdan kam
13%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
42%
Zarur bo'lganda
 
Zarur bo'lganda
23%
Doimo
 
Doimo
12%
Ba’zida
 
Ba’zida
13%
Kamdan kam
 
Kamdan kam
11%
Bilmadim
 
Bilmadim
43%
Zarur bo'lganda
 
Zarur bo'lganda
24%
Doimo
 
Doimo
8%
Ba’zida
 
Ba’zida
10%
Kamdan kam
 
Kamdan kam
15%
Bilmadim
 
Bilmadim
APR 19. 2019
Siz oilangiz/qarindoshlaringiz bilan qancha vaqtda muloqot qilib turasiz? / Как часто Ты общаешься с уехавшими/оставшимися на Родине родственниками/знакомыми?
1433 berilgan savollardan 1511 ga javob berdilar
Female
12%
Yarim yilda bir
 
Yarim yilda bir
12%
Bir oyda bir
 
Bir oyda bir
28%
Har hafta
 
Har hafta
40%
Har kuni
 
Har kuni
8%
Aloqa qilmaymiz
 
Aloqa qilmaymiz

Male
7%
Yarim yilda bir
 
Yarim yilda bir
14%
Bir oyda bir
 
Bir oyda bir
31%
Har hafta
 
Har hafta
43%
Har kuni
 
Har kuni
6%
Aloqa qilmaymiz
 
Aloqa qilmaymiz
0-14
25%
Yarim yilda bir
 
Yarim yilda bir
0%
Bir oyda bir
 
Bir oyda bir
25%
Har hafta
 
Har hafta
50%
Har kuni
 
Har kuni
0%
Aloqa qilmaymiz
 
Aloqa qilmaymiz

15-19
12%
Yarim yilda bir
 
Yarim yilda bir
12%
Bir oyda bir
 
Bir oyda bir
30%
Har hafta
 
Har hafta
39%
Har kuni
 
Har kuni
8%
Aloqa qilmaymiz
 
Aloqa qilmaymiz

20-24
7%
Yarim yilda bir
 
Yarim yilda bir
13%
Bir oyda bir
 
Bir oyda bir
31%
Har hafta
 
Har hafta
41%
Har kuni
 
Har kuni
8%
Aloqa qilmaymiz
 
Aloqa qilmaymiz

25-30
7%
Yarim yilda bir
 
Yarim yilda bir
12%
Bir oyda bir
 
Bir oyda bir
30%
Har hafta
 
Har hafta
45%
Har kuni
 
Har kuni
6%
Aloqa qilmaymiz
 
Aloqa qilmaymiz

31-34
6%
Yarim yilda bir
 
Yarim yilda bir
13%
Bir oyda bir
 
Bir oyda bir
30%
Har hafta
 
Har hafta
45%
Har kuni
 
Har kuni
6%
Aloqa qilmaymiz
 
Aloqa qilmaymiz

35+
6%
Yarim yilda bir
 
Yarim yilda bir
17%
Bir oyda bir
 
Bir oyda bir
25%
Har hafta
 
Har hafta
44%
Har kuni
 
Har kuni
8%
Aloqa qilmaymiz
 
Aloqa qilmaymiz
8%
Yarim yilda bir
 
Yarim yilda bir
13%
Bir oyda bir
 
Bir oyda bir
30%
Har hafta
 
Har hafta
42%
Har kuni
 
Har kuni
7%
Aloqa qilmaymiz
 
Aloqa qilmaymiz
APR 19. 2019
Kelajakda Siz chet elda ishlashni hohlaysizmi? / Хотел/а бы Ты в будущем работать за рубежом?
1949 berilgan savollardan 1960 ga javob berdilar
Female
52%
Ha
 
Ha
23%
Yo'q
 
Yo'q
13%
Bu haqda o'ylamaganman
 
Bu haqda o'ylamaganman
12%
Bilmayman
 
Bilmayman

Male
48%
Ha
 
Ha
27%
Yo'q
 
Yo'q
15%
Bu haqda o'ylamaganman
 
Bu haqda o'ylamaganman
9%
Bilmayman
 
Bilmayman
0-14
43%
Ha
 
Ha
14%
Yo'q
 
Yo'q
29%
Bu haqda o'ylamaganman
 
Bu haqda o'ylamaganman
14%
Bilmayman
 
Bilmayman

15-19
60%
Ha
 
Ha
18%
Yo'q
 
Yo'q
11%
Bu haqda o'ylamaganman
 
Bu haqda o'ylamaganman
11%
Bilmayman
 
Bilmayman

20-24
55%
Ha
 
Ha
19%
Yo'q
 
Yo'q
16%
Bu haqda o'ylamaganman
 
Bu haqda o'ylamaganman
10%
Bilmayman
 
Bilmayman

25-30
41%
Ha
 
Ha
33%
Yo'q
 
Yo'q
17%
Bu haqda o'ylamaganman
 
Bu haqda o'ylamaganman
9%
Bilmayman
 
Bilmayman

31-34
44%
Ha
 
Ha
21%
Yo'q
 
Yo'q
20%
Bu haqda o'ylamaganman
 
Bu haqda o'ylamaganman
15%
Bilmayman
 
Bilmayman

35+
36%
Ha
 
Ha
45%
Yo'q
 
Yo'q
9%
Bu haqda o'ylamaganman
 
Bu haqda o'ylamaganman
9%
Bilmayman
 
Bilmayman
50%
Ha
 
Ha
26%
Yo'q
 
Yo'q
14%
Bu haqda o'ylamaganman
 
Bu haqda o'ylamaganman
10%
Bilmayman
 
Bilmayman
APR 19. 2019
Sizningcha, mehnat migratsiyasi O'zbekistondagi oilalarga qanday ta'sir qilayapti? / Как, по-Твоему, трудовая миграция влияет на семьи в Узбекистане?
1922 berilgan savollardan 1949 ga javob berdilar
Female
17%
Ijobiy
 
Ijobiy
33%
Salbiy
 
Salbiy
17%
Ta'siri yo’q
 
Ta'siri yo’q
22%
Bilmayman
 
Bilmayman
10%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
23%
Ijobiy
 
Ijobiy
33%
Salbiy
 
Salbiy
10%
Ta'siri yo’q
 
Ta'siri yo’q
18%
Bilmayman
 
Bilmayman
15%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
0%
Ijobiy
 
Ijobiy
14%
Salbiy
 
Salbiy
0%
Ta'siri yo’q
 
Ta'siri yo’q
86%
Bilmayman
 
Bilmayman
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
20%
Ijobiy
 
Ijobiy
24%
Salbiy
 
Salbiy
19%
Ta'siri yo’q
 
Ta'siri yo’q
23%
Bilmayman
 
Bilmayman
14%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
23%
Ijobiy
 
Ijobiy
32%
Salbiy
 
Salbiy
12%
Ta'siri yo’q
 
Ta'siri yo’q
20%
Bilmayman
 
Bilmayman
13%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
19%
Ijobiy
 
Ijobiy
37%
Salbiy
 
Salbiy
11%
Ta'siri yo’q
 
Ta'siri yo’q
16%
Bilmayman
 
Bilmayman
17%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
21%
Ijobiy
 
Ijobiy
37%
Salbiy
 
Salbiy
11%
Ta'siri yo’q
 
Ta'siri yo’q
18%
Bilmayman
 
Bilmayman
12%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
25%
Ijobiy
 
Ijobiy
46%
Salbiy
 
Salbiy
11%
Ta'siri yo’q
 
Ta'siri yo’q
10%
Bilmayman
 
Bilmayman
9%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
21%
Ijobiy
 
Ijobiy
33%
Salbiy
 
Salbiy
13%
Ta'siri yo’q
 
Ta'siri yo’q
19%
Bilmayman
 
Bilmayman
13%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
APR 19. 2019
Nima uchun migratsiyaning ijobiy ta'siri bor deb o'ylaysiz? / Если положительно, то в чем это выражается?
407 berilgan savollardan 409 ga javob berdilar
Female
53%
Uy uchun pul yig’adi
 
Uy uchun pul yig’adi
5%
Avtomobil oladi
 
Avtomobil oladi
1%
To'y qiladi
 
To'y qiladi
15%
O'qish uchun yig’adi
 
O'qish uchun yig’adi
27%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
48%
Uy uchun pul yig’adi
 
Uy uchun pul yig’adi
5%
Avtomobil oladi
 
Avtomobil oladi
3%
To'y qiladi
 
To'y qiladi
9%
O'qish uchun yig’adi
 
O'qish uchun yig’adi
35%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
0%
Uy uchun pul yig’adi
 
Uy uchun pul yig’adi
0%
Avtomobil oladi
 
Avtomobil oladi
0%
To'y qiladi
 
To'y qiladi
0%
O'qish uchun yig’adi
 
O'qish uchun yig’adi
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
41%
Uy uchun pul yig’adi
 
Uy uchun pul yig’adi
5%
Avtomobil oladi
 
Avtomobil oladi
0%
To'y qiladi
 
To'y qiladi
13%
O'qish uchun yig’adi
 
O'qish uchun yig’adi
40%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
46%
Uy uchun pul yig’adi
 
Uy uchun pul yig’adi
7%
Avtomobil oladi
 
Avtomobil oladi
1%
To'y qiladi
 
To'y qiladi
13%
O'qish uchun yig’adi
 
O'qish uchun yig’adi
33%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
54%
Uy uchun pul yig’adi
 
Uy uchun pul yig’adi
5%
Avtomobil oladi
 
Avtomobil oladi
6%
To'y qiladi
 
To'y qiladi
7%
O'qish uchun yig’adi
 
O'qish uchun yig’adi
29%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
58%
Uy uchun pul yig’adi
 
Uy uchun pul yig’adi
4%
Avtomobil oladi
 
Avtomobil oladi
4%
To'y qiladi
 
To'y qiladi
4%
O'qish uchun yig’adi
 
O'qish uchun yig’adi
31%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
63%
Uy uchun pul yig’adi
 
Uy uchun pul yig’adi
3%
Avtomobil oladi
 
Avtomobil oladi
3%
To'y qiladi
 
To'y qiladi
5%
O'qish uchun yig’adi
 
O'qish uchun yig’adi
26%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
50%
Uy uchun pul yig’adi
 
Uy uchun pul yig’adi
5%
Avtomobil oladi
 
Avtomobil oladi
3%
To'y qiladi
 
To'y qiladi
10%
O'qish uchun yig’adi
 
O'qish uchun yig’adi
32%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
APR 19. 2019
Nima uchun migratsiyaning salbiy ta'siri bor deb o'ylaysiz? / Если отрицательно, то в чем это выражается?
632 berilgan savollardan 636 ga javob berdilar
Female
32%
Bolalarning tarbiyasi buzilishi
 
Bolalarning tarbiyasi buzilishi
27%
Hayot tarzining izdan chiqishi
 
Hayot tarzining izdan chiqishi
35%
Oilaning buzilishi
 
Oilaning buzilishi
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
37%
Bolalarning tarbiyasi buzilishi
 
Bolalarning tarbiyasi buzilishi
30%
Hayot tarzining izdan chiqishi
 
Hayot tarzining izdan chiqishi
27%
Oilaning buzilishi
 
Oilaning buzilishi
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
0%
Bolalarning tarbiyasi buzilishi
 
Bolalarning tarbiyasi buzilishi
100%
Hayot tarzining izdan chiqishi
 
Hayot tarzining izdan chiqishi
0%
Oilaning buzilishi
 
Oilaning buzilishi
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
35%
Bolalarning tarbiyasi buzilishi
 
Bolalarning tarbiyasi buzilishi
23%
Hayot tarzining izdan chiqishi
 
Hayot tarzining izdan chiqishi
34%
Oilaning buzilishi
 
Oilaning buzilishi
8%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
31%
Bolalarning tarbiyasi buzilishi
 
Bolalarning tarbiyasi buzilishi
34%
Hayot tarzining izdan chiqishi
 
Hayot tarzining izdan chiqishi
32%
Oilaning buzilishi
 
Oilaning buzilishi
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
40%
Bolalarning tarbiyasi buzilishi
 
Bolalarning tarbiyasi buzilishi
27%
Hayot tarzining izdan chiqishi
 
Hayot tarzining izdan chiqishi
26%
Oilaning buzilishi
 
Oilaning buzilishi
8%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
36%
Bolalarning tarbiyasi buzilishi
 
Bolalarning tarbiyasi buzilishi
24%
Hayot tarzining izdan chiqishi
 
Hayot tarzining izdan chiqishi
33%
Oilaning buzilishi
 
Oilaning buzilishi
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
38%
Bolalarning tarbiyasi buzilishi
 
Bolalarning tarbiyasi buzilishi
24%
Hayot tarzining izdan chiqishi
 
Hayot tarzining izdan chiqishi
32%
Oilaning buzilishi
 
Oilaning buzilishi
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
35%
Bolalarning tarbiyasi buzilishi
 
Bolalarning tarbiyasi buzilishi
29%
Hayot tarzining izdan chiqishi
 
Hayot tarzining izdan chiqishi
29%
Oilaning buzilishi
 
Oilaning buzilishi
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
APR 19. 2019
Davlat mehnat migrantlarining farzandlariga kerakli e'tibor, g'amxo'rlik va boshqa ijtimoiy yordam olishlari uchun nimalar qilishi lozim? / Что необходимо сделать государству, чтобы дети родителей-мигрантов получали необходимую социальную поддержку?
1498 berilgan savollardan 1857 ga javob berdilar
kerak
va
ish
bo
не
bilan
uchun
ko
ota
yordam
berish
lozim
ta
керак
на
чтобы
qilish
davlat
их
chet
mehnat
ham
yaxshi
yaratish
bilmadim
иш
deb
ularga
yo
детей
для
нужно
olib
ularning
создать
bir
har
mahalla
за
zarur
lim
условия
что
ijtimoiy
tashkil
ва
qo
tibor
hech
ma

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Gender zo’ravonlik sabablari
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar