TA'LIM / ОБРАЗОВАНИЕ
Yoshlar qabul qilinayotgan qonunlar haqida xabardormi? / Знает ли молодежь о принимаемых законах?
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 7 savollar
43% javoblar ulushi
3534 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 8270 so'raldi
Apr 4. 2019
1) Qabul qilinayotgan huquqiy hujjatlarni (qonun, farmon, qarorlar va b.) kuzatib borasizmi? / Следишь ли Ты за принимаемыми законодательными актами (законы, указы, постановления и др.)?
Apr 4. 2019
2) Qonunchilikdagi o’zgarishlar, qabul qilinayotgan qonunlar haqida ma’lumotlarni odatda qayerdan olasiz? / Откуда Ты обычно берешь информацию об изменениях в законодательстве и новых законах?
Apr 4. 2019
3) Sizga qonunchilikdagi yangiliklar, o’zgarishlar haqida ma’lumotlarni olishning eng qulay manbasi qaysi? / Откуда Ты хотел/а бы получать информацию о принимаемых законодательных инициативах, изменениях?
Apr 4. 2019
4) Siz qonunchilikdagi yangiliklar haqida qanday ko’rinishda ma’lumot olishni hohlardingiz? / В каком виде Тебе удобнее и доступнее получать информацию о новых законодательных актах?
Apr 4. 2019
5) Axborot-huquqqiy portal Lex.uz ni ishlatganmisiz? / Использовал/а ли Ты информационно-правовой портал Lex.uz?
Apr 4. 2019
6) Lex.uz foydalanish uchun qulaymi? / Удобен ли для использования Lex.uz?
Apr 4. 2019
7) Lex.uz da Sizga aynan nima yoqmaydi? / Напиши, что именно не нравится в Lex.uz?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

APR 4. 2019
1) Qabul qilinayotgan huquqiy hujjatlarni (qonun, farmon, qarorlar va b.) kuzatib borasizmi? / Следишь ли Ты за принимаемыми законодательными актами (законы, указы, постановления и др.)?
3534 berilgan savollardan 8270 ga javob berdilar
Female
24%
Doim uqiyman
 
Doim uqiyman
44%
Vaqti-vaqti bilan
 
Vaqti-vaqti bilan
24%
Faqat menga kerakligini
 
Faqat menga kerakligini
8%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman

Male
40%
Doim uqiyman
 
Doim uqiyman
37%
Vaqti-vaqti bilan
 
Vaqti-vaqti bilan
18%
Faqat menga kerakligini
 
Faqat menga kerakligini
5%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
0-14
11%
Doim uqiyman
 
Doim uqiyman
33%
Vaqti-vaqti bilan
 
Vaqti-vaqti bilan
11%
Faqat menga kerakligini
 
Faqat menga kerakligini
44%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman

15-19
17%
Doim uqiyman
 
Doim uqiyman
44%
Vaqti-vaqti bilan
 
Vaqti-vaqti bilan
24%
Faqat menga kerakligini
 
Faqat menga kerakligini
15%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman

20-24
25%
Doim uqiyman
 
Doim uqiyman
48%
Vaqti-vaqti bilan
 
Vaqti-vaqti bilan
20%
Faqat menga kerakligini
 
Faqat menga kerakligini
7%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman

25-30
44%
Doim uqiyman
 
Doim uqiyman
35%
Vaqti-vaqti bilan
 
Vaqti-vaqti bilan
19%
Faqat menga kerakligini
 
Faqat menga kerakligini
2%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman

31-34
50%
Doim uqiyman
 
Doim uqiyman
31%
Vaqti-vaqti bilan
 
Vaqti-vaqti bilan
17%
Faqat menga kerakligini
 
Faqat menga kerakligini
2%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman

35+
48%
Doim uqiyman
 
Doim uqiyman
31%
Vaqti-vaqti bilan
 
Vaqti-vaqti bilan
19%
Faqat menga kerakligini
 
Faqat menga kerakligini
2%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
36%
Doim uqiyman
 
Doim uqiyman
38%
Vaqti-vaqti bilan
 
Vaqti-vaqti bilan
20%
Faqat menga kerakligini
 
Faqat menga kerakligini
6%
Qiziqmayman
 
Qiziqmayman
APR 4. 2019
2) Qonunchilikdagi o’zgarishlar, qabul qilinayotgan qonunlar haqida ma’lumotlarni odatda qayerdan olasiz? / Откуда Ты обычно берешь информацию об изменениях в законодательстве и новых законах?
3260 berilgan savollardan 3337 ga javob berdilar
Female
14%
Lex.uz dan
 
Lex.uz dan
2%
Norma.uz
 
Norma.uz
18%
Adliyaning Telegram kanali
 
Adliyaning Telegram kanali
13%
OAV (TV, radio)
 
OAV (TV, radio)
29%
Internetdagi OAV
 
Internetdagi OAV
14%
Boshqa Internet manbalaridan
 
Boshqa Internet manbalaridan
5%
Do’st/tanishlardan
 
Do’st/tanishlardan
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
20%
Lex.uz dan
 
Lex.uz dan
2%
Norma.uz
 
Norma.uz
39%
Adliyaning Telegram kanali
 
Adliyaning Telegram kanali
5%
OAV (TV, radio)
 
OAV (TV, radio)
20%
Internetdagi OAV
 
Internetdagi OAV
8%
Boshqa Internet manbalaridan
 
Boshqa Internet manbalaridan
2%
Do’st/tanishlardan
 
Do’st/tanishlardan
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
0%
Lex.uz dan
 
Lex.uz dan
0%
Norma.uz
 
Norma.uz
40%
Adliyaning Telegram kanali
 
Adliyaning Telegram kanali
20%
OAV (TV, radio)
 
OAV (TV, radio)
0%
Internetdagi OAV
 
Internetdagi OAV
20%
Boshqa Internet manbalaridan
 
Boshqa Internet manbalaridan
20%
Do’st/tanishlardan
 
Do’st/tanishlardan
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
8%
Lex.uz dan
 
Lex.uz dan
1%
Norma.uz
 
Norma.uz
20%
Adliyaning Telegram kanali
 
Adliyaning Telegram kanali
15%
OAV (TV, radio)
 
OAV (TV, radio)
27%
Internetdagi OAV
 
Internetdagi OAV
13%
Boshqa Internet manbalaridan
 
Boshqa Internet manbalaridan
10%
Do’st/tanishlardan
 
Do’st/tanishlardan
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
11%
Lex.uz dan
 
Lex.uz dan
1%
Norma.uz
 
Norma.uz
30%
Adliyaning Telegram kanali
 
Adliyaning Telegram kanali
9%
OAV (TV, radio)
 
OAV (TV, radio)
29%
Internetdagi OAV
 
Internetdagi OAV
12%
Boshqa Internet manbalaridan
 
Boshqa Internet manbalaridan
3%
Do’st/tanishlardan
 
Do’st/tanishlardan
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
25%
Lex.uz dan
 
Lex.uz dan
2%
Norma.uz
 
Norma.uz
42%
Adliyaning Telegram kanali
 
Adliyaning Telegram kanali
3%
OAV (TV, radio)
 
OAV (TV, radio)
19%
Internetdagi OAV
 
Internetdagi OAV
7%
Boshqa Internet manbalaridan
 
Boshqa Internet manbalaridan
1%
Do’st/tanishlardan
 
Do’st/tanishlardan
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
29%
Lex.uz dan
 
Lex.uz dan
4%
Norma.uz
 
Norma.uz
37%
Adliyaning Telegram kanali
 
Adliyaning Telegram kanali
4%
OAV (TV, radio)
 
OAV (TV, radio)
16%
Internetdagi OAV
 
Internetdagi OAV
6%
Boshqa Internet manbalaridan
 
Boshqa Internet manbalaridan
1%
Do’st/tanishlardan
 
Do’st/tanishlardan
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
25%
Lex.uz dan
 
Lex.uz dan
4%
Norma.uz
 
Norma.uz
30%
Adliyaning Telegram kanali
 
Adliyaning Telegram kanali
4%
OAV (TV, radio)
 
OAV (TV, radio)
24%
Internetdagi OAV
 
Internetdagi OAV
10%
Boshqa Internet manbalaridan
 
Boshqa Internet manbalaridan
0%
Do’st/tanishlardan
 
Do’st/tanishlardan
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
19%
Lex.uz dan
 
Lex.uz dan
2%
Norma.uz
 
Norma.uz
34%
Adliyaning Telegram kanali
 
Adliyaning Telegram kanali
7%
OAV (TV, radio)
 
OAV (TV, radio)
22%
Internetdagi OAV
 
Internetdagi OAV
9%
Boshqa Internet manbalaridan
 
Boshqa Internet manbalaridan
3%
Do’st/tanishlardan
 
Do’st/tanishlardan
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
APR 4. 2019
3) Sizga qonunchilikdagi yangiliklar, o’zgarishlar haqida ma’lumotlarni olishning eng qulay manbasi qaysi? / Откуда Ты хотел/а бы получать информацию о принимаемых законодательных инициативах, изменениях?
3204 berilgan savollardan 3259 ga javob berdilar
Female
54%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
13%
TV
 
TV
1%
Radio
 
Radio
14%
Internet-nashrlar
 
Internet-nashrlar
3%
Bloggerlardan
 
Bloggerlardan
10%
O’quv muassasalarida
 
O’quv muassasalarida
3%
Jurnal/flayerlarda mustaqil o’qish
 
Jurnal/flayerlarda mustaqil o’qish
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
58%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
9%
TV
 
TV
1%
Radio
 
Radio
22%
Internet-nashrlar
 
Internet-nashrlar
4%
Bloggerlardan
 
Bloggerlardan
3%
O’quv muassasalarida
 
O’quv muassasalarida
1%
Jurnal/flayerlarda mustaqil o’qish
 
Jurnal/flayerlarda mustaqil o’qish
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
60%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
0%
TV
 
TV
0%
Radio
 
Radio
0%
Internet-nashrlar
 
Internet-nashrlar
20%
Bloggerlardan
 
Bloggerlardan
0%
O’quv muassasalarida
 
O’quv muassasalarida
0%
Jurnal/flayerlarda mustaqil o’qish
 
Jurnal/flayerlarda mustaqil o’qish
20%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
49%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
14%
TV
 
TV
1%
Radio
 
Radio
12%
Internet-nashrlar
 
Internet-nashrlar
2%
Bloggerlardan
 
Bloggerlardan
16%
O’quv muassasalarida
 
O’quv muassasalarida
4%
Jurnal/flayerlarda mustaqil o’qish
 
Jurnal/flayerlarda mustaqil o’qish
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
54%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
11%
TV
 
TV
1%
Radio
 
Radio
18%
Internet-nashrlar
 
Internet-nashrlar
5%
Bloggerlardan
 
Bloggerlardan
5%
O’quv muassasalarida
 
O’quv muassasalarida
2%
Jurnal/flayerlarda mustaqil o’qish
 
Jurnal/flayerlarda mustaqil o’qish
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
59%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
9%
TV
 
TV
1%
Radio
 
Radio
22%
Internet-nashrlar
 
Internet-nashrlar
3%
Bloggerlardan
 
Bloggerlardan
2%
O’quv muassasalarida
 
O’quv muassasalarida
1%
Jurnal/flayerlarda mustaqil o’qish
 
Jurnal/flayerlarda mustaqil o’qish
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
62%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
7%
TV
 
TV
0%
Radio
 
Radio
23%
Internet-nashrlar
 
Internet-nashrlar
2%
Bloggerlardan
 
Bloggerlardan
1%
O’quv muassasalarida
 
O’quv muassasalarida
2%
Jurnal/flayerlarda mustaqil o’qish
 
Jurnal/flayerlarda mustaqil o’qish
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
59%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
6%
TV
 
TV
2%
Radio
 
Radio
24%
Internet-nashrlar
 
Internet-nashrlar
2%
Bloggerlardan
 
Bloggerlardan
2%
O’quv muassasalarida
 
O’quv muassasalarida
1%
Jurnal/flayerlarda mustaqil o’qish
 
Jurnal/flayerlarda mustaqil o’qish
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
57%
Ijtimoiy tarmoqlardan
 
Ijtimoiy tarmoqlardan
10%
TV
 
TV
1%
Radio
 
Radio
20%
Internet-nashrlar
 
Internet-nashrlar
3%
Bloggerlardan
 
Bloggerlardan
5%
O’quv muassasalarida
 
O’quv muassasalarida
2%
Jurnal/flayerlarda mustaqil o’qish
 
Jurnal/flayerlarda mustaqil o’qish
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
APR 4. 2019
4) Siz qonunchilikdagi yangiliklar haqida qanday ko’rinishda ma’lumot olishni hohlardingiz? / В каком виде Тебе удобнее и доступнее получать информацию о новых законодательных актах?
3170 berilgan savollardan 3197 ga javob berdilar
Female
32%
Video roliklar
 
Video roliklar
4%
Audio roliklar
 
Audio roliklar
17%
Infografika (diagramma/rasmlar)
 
Infografika (diagramma/rasmlar)
47%
Qisqa matnlar
 
Qisqa matnlar

Male
31%
Video roliklar
 
Video roliklar
6%
Audio roliklar
 
Audio roliklar
19%
Infografika (diagramma/rasmlar)
 
Infografika (diagramma/rasmlar)
44%
Qisqa matnlar
 
Qisqa matnlar
0-14
40%
Video roliklar
 
Video roliklar
0%
Audio roliklar
 
Audio roliklar
40%
Infografika (diagramma/rasmlar)
 
Infografika (diagramma/rasmlar)
20%
Qisqa matnlar
 
Qisqa matnlar

15-19
34%
Video roliklar
 
Video roliklar
4%
Audio roliklar
 
Audio roliklar
16%
Infografika (diagramma/rasmlar)
 
Infografika (diagramma/rasmlar)
47%
Qisqa matnlar
 
Qisqa matnlar

20-24
34%
Video roliklar
 
Video roliklar
7%
Audio roliklar
 
Audio roliklar
21%
Infografika (diagramma/rasmlar)
 
Infografika (diagramma/rasmlar)
39%
Qisqa matnlar
 
Qisqa matnlar

25-30
28%
Video roliklar
 
Video roliklar
6%
Audio roliklar
 
Audio roliklar
19%
Infografika (diagramma/rasmlar)
 
Infografika (diagramma/rasmlar)
47%
Qisqa matnlar
 
Qisqa matnlar

31-34
29%
Video roliklar
 
Video roliklar
8%
Audio roliklar
 
Audio roliklar
19%
Infografika (diagramma/rasmlar)
 
Infografika (diagramma/rasmlar)
44%
Qisqa matnlar
 
Qisqa matnlar

35+
27%
Video roliklar
 
Video roliklar
4%
Audio roliklar
 
Audio roliklar
17%
Infografika (diagramma/rasmlar)
 
Infografika (diagramma/rasmlar)
53%
Qisqa matnlar
 
Qisqa matnlar
31%
Video roliklar
 
Video roliklar
5%
Audio roliklar
 
Audio roliklar
19%
Infografika (diagramma/rasmlar)
 
Infografika (diagramma/rasmlar)
45%
Qisqa matnlar
 
Qisqa matnlar
APR 4. 2019
5) Axborot-huquqqiy portal Lex.uz ni ishlatganmisiz? / Использовал/а ли Ты информационно-правовой портал Lex.uz?
3350 berilgan savollardan 3367 ga javob berdilar
Female
48%
Ha
 
Ha
41%
Yo'q
 
Yo'q
11%
Bu nima?
 
Bu nima?

Male
67%
Ha
 
Ha
29%
Yo'q
 
Yo'q
4%
Bu nima?
 
Bu nima?
0-14
0%
Ha
 
Ha
44%
Yo'q
 
Yo'q
56%
Bu nima?
 
Bu nima?

15-19
27%
Ha
 
Ha
54%
Yo'q
 
Yo'q
20%
Bu nima?
 
Bu nima?

20-24
54%
Ha
 
Ha
42%
Yo'q
 
Yo'q
4%
Bu nima?
 
Bu nima?

25-30
76%
Ha
 
Ha
23%
Yo'q
 
Yo'q
2%
Bu nima?
 
Bu nima?

31-34
79%
Ha
 
Ha
19%
Yo'q
 
Yo'q
2%
Bu nima?
 
Bu nima?

35+
73%
Ha
 
Ha
25%
Yo'q
 
Yo'q
2%
Bu nima?
 
Bu nima?
62%
Ha
 
Ha
32%
Yo'q
 
Yo'q
6%
Bu nima?
 
Bu nima?
APR 4. 2019
6) Lex.uz foydalanish uchun qulaymi? / Удобен ли для использования Lex.uz?
2082 berilgan savollardan 2085 ga javob berdilar
Female
62%
Ha
 
Ha
34%
Unchalik emas
 
Unchalik emas
4%
Juda noqulay
 
Juda noqulay

Male
58%
Ha
 
Ha
38%
Unchalik emas
 
Unchalik emas
4%
Juda noqulay
 
Juda noqulay
0-14
0%
Ha
 
Ha
0%
Unchalik emas
 
Unchalik emas
0%
Juda noqulay
 
Juda noqulay

15-19
63%
Ha
 
Ha
31%
Unchalik emas
 
Unchalik emas
6%
Juda noqulay
 
Juda noqulay

20-24
55%
Ha
 
Ha
41%
Unchalik emas
 
Unchalik emas
4%
Juda noqulay
 
Juda noqulay

25-30
60%
Ha
 
Ha
37%
Unchalik emas
 
Unchalik emas
3%
Juda noqulay
 
Juda noqulay

31-34
59%
Ha
 
Ha
38%
Unchalik emas
 
Unchalik emas
2%
Juda noqulay
 
Juda noqulay

35+
60%
Ha
 
Ha
34%
Unchalik emas
 
Unchalik emas
6%
Juda noqulay
 
Juda noqulay
59%
Ha
 
Ha
37%
Unchalik emas
 
Unchalik emas
4%
Juda noqulay
 
Juda noqulay
APR 4. 2019
7) Lex.uz da Sizga aynan nima yoqmaydi? / Напиши, что именно не нравится в Lex.uz?
732 berilgan savollardan 852 ga javob berdilar
kerak
bo
va
не
qonun
topish
ma
yaxshi
uchun
qidiruv
ko
qiyin
lex
ham
uz
kerakli
juda
izlash
tizimi
на
emas
qidirish
yoki
noqulay
поиск
qaror
qonunlar
soddalashtirish
bilan
yo
qonunlarni
bir
murakkab
ва
по
сайт
mobil
bor
керак
что
qilish
zbek
конун
найти
очень
топиш
alohida
tilida
topib
hujjatlarni

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Maktabda o’qish qanday?
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar