YOSHLAR / МОЛОДЕЖЬ
Internetni kattalar tomonidan cheklash kerakmi? / Нужно ли взрослым ограничивать доступ в Интернет?
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 7 savollar
29% javoblar ulushi
1796 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 6188 so'raldi
Mar 28. 2019
1) Bir kunda muloqot/dam olish uchun Internetda qancha vaqt bo’lasiz? / Сколько времени Ты проводишь в Интернете ежедневно для общения/развлечения?
Mar 28. 2019
2) Bir kunda o’qish/ish uchun Internetda qancha vaqt bo’lasiz? / Сколько времени Ты проводишь в Интернете ежедневно для работы/учебы?
Mar 28. 2019
3) Ota-onangiz yoki kattalar Internetda bo’lishingizni cheklashadimi? / Ограничивают ли Тебе родители или взрослые доступ к Интернету?
Mar 28. 2019
4) Sizningcha, Internetni cheklash o’qishni o’zlashtirishga qanday ta’sir qilishi mumkin? / Как, по-Твоему, может отразиться ограничение доступа к Интернету на успеваемость?
Mar 28. 2019
5) Sizningcha, Internetni cheklash bolaning/yoshning fe’l-atvoriga qanday ta’sir qilishi mumkin? / Как может отразиться ограничение Интернета старшими на поведение ребенка/молодого человека?
Mar 28. 2019
6) Internetni cheklash ota-ona va bola munosabatlariga qanday ta’sir qilishi mumkin? / Как может отразиться ограничение Интернета на взаимоотношениях между детьми и родителями?
Mar 28. 2019
7) Ota-ona/kattalar Internetni va Internetda bo’ladigan vaqtni cheklashi kerakmi? / Нужно ли родителям/взрослым ограничивать доступ и время пребывания в Интернете?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

MAR 28. 2019
1) Bir kunda muloqot/dam olish uchun Internetda qancha vaqt bo’lasiz? / Сколько времени Ты проводишь в Интернете ежедневно для общения/развлечения?
1796 berilgan savollardan 6188 ga javob berdilar
Female
18%
30 daqiqagacha
 
30 daqiqagacha
18%
1 soat
 
1 soat
16%
2 soat
 
2 soat
14%
3 soat
 
3 soat
14%
5 soat
 
5 soat
10%
Yarim kun
 
Yarim kun
9%
Kuni bo’yi o’tiraman
 
Kuni bo’yi o’tiraman
1%
Ishlatmayman
 
Ishlatmayman

Male
14%
30 daqiqagacha
 
30 daqiqagacha
20%
1 soat
 
1 soat
20%
2 soat
 
2 soat
14%
3 soat
 
3 soat
16%
5 soat
 
5 soat
8%
Yarim kun
 
Yarim kun
8%
Kuni bo’yi o’tiraman
 
Kuni bo’yi o’tiraman
1%
Ishlatmayman
 
Ishlatmayman
0-14
29%
30 daqiqagacha
 
30 daqiqagacha
14%
1 soat
 
1 soat
14%
2 soat
 
2 soat
14%
3 soat
 
3 soat
0%
5 soat
 
5 soat
14%
Yarim kun
 
Yarim kun
14%
Kuni bo’yi o’tiraman
 
Kuni bo’yi o’tiraman
0%
Ishlatmayman
 
Ishlatmayman

15-19
12%
30 daqiqagacha
 
30 daqiqagacha
15%
1 soat
 
1 soat
18%
2 soat
 
2 soat
15%
3 soat
 
3 soat
20%
5 soat
 
5 soat
10%
Yarim kun
 
Yarim kun
8%
Kuni bo’yi o’tiraman
 
Kuni bo’yi o’tiraman
3%
Ishlatmayman
 
Ishlatmayman

20-24
12%
30 daqiqagacha
 
30 daqiqagacha
18%
1 soat
 
1 soat
16%
2 soat
 
2 soat
15%
3 soat
 
3 soat
16%
5 soat
 
5 soat
11%
Yarim kun
 
Yarim kun
11%
Kuni bo’yi o’tiraman
 
Kuni bo’yi o’tiraman
0%
Ishlatmayman
 
Ishlatmayman

25-30
19%
30 daqiqagacha
 
30 daqiqagacha
25%
1 soat
 
1 soat
21%
2 soat
 
2 soat
9%
3 soat
 
3 soat
14%
5 soat
 
5 soat
7%
Yarim kun
 
Yarim kun
5%
Kuni bo’yi o’tiraman
 
Kuni bo’yi o’tiraman
1%
Ishlatmayman
 
Ishlatmayman

31-34
21%
30 daqiqagacha
 
30 daqiqagacha
20%
1 soat
 
1 soat
19%
2 soat
 
2 soat
9%
3 soat
 
3 soat
10%
5 soat
 
5 soat
8%
Yarim kun
 
Yarim kun
13%
Kuni bo’yi o’tiraman
 
Kuni bo’yi o’tiraman
1%
Ishlatmayman
 
Ishlatmayman

35+
24%
30 daqiqagacha
 
30 daqiqagacha
26%
1 soat
 
1 soat
19%
2 soat
 
2 soat
12%
3 soat
 
3 soat
10%
5 soat
 
5 soat
3%
Yarim kun
 
Yarim kun
5%
Kuni bo’yi o’tiraman
 
Kuni bo’yi o’tiraman
1%
Ishlatmayman
 
Ishlatmayman
15%
30 daqiqagacha
 
30 daqiqagacha
20%
1 soat
 
1 soat
18%
2 soat
 
2 soat
14%
3 soat
 
3 soat
15%
5 soat
 
5 soat
9%
Yarim kun
 
Yarim kun
8%
Kuni bo’yi o’tiraman
 
Kuni bo’yi o’tiraman
1%
Ishlatmayman
 
Ishlatmayman
MAR 28. 2019
2) Bir kunda o’qish/ish uchun Internetda qancha vaqt bo’lasiz? / Сколько времени Ты проводишь в Интернете ежедневно для работы/учебы?
1745 berilgan savollardan 1796 ga javob berdilar
Female
24%
30 daqiqagacha
 
30 daqiqagacha
28%
1 soat
 
1 soat
16%
2 soat
 
2 soat
7%
3 soat
 
3 soat
7%
5 soat
 
5 soat
6%
Yarim kun
 
Yarim kun
6%
Kuni bo’yi o’tiraman
 
Kuni bo’yi o’tiraman
5%
Ishlatmayman
 
Ishlatmayman

Male
26%
30 daqiqagacha
 
30 daqiqagacha
29%
1 soat
 
1 soat
14%
2 soat
 
2 soat
8%
3 soat
 
3 soat
9%
5 soat
 
5 soat
6%
Yarim kun
 
Yarim kun
6%
Kuni bo’yi o’tiraman
 
Kuni bo’yi o’tiraman
3%
Ishlatmayman
 
Ishlatmayman
0-14
29%
30 daqiqagacha
 
30 daqiqagacha
43%
1 soat
 
1 soat
0%
2 soat
 
2 soat
0%
3 soat
 
3 soat
0%
5 soat
 
5 soat
14%
Yarim kun
 
Yarim kun
0%
Kuni bo’yi o’tiraman
 
Kuni bo’yi o’tiraman
14%
Ishlatmayman
 
Ishlatmayman

15-19
26%
30 daqiqagacha
 
30 daqiqagacha
31%
1 soat
 
1 soat
16%
2 soat
 
2 soat
7%
3 soat
 
3 soat
6%
5 soat
 
5 soat
4%
Yarim kun
 
Yarim kun
3%
Kuni bo’yi o’tiraman
 
Kuni bo’yi o’tiraman
6%
Ishlatmayman
 
Ishlatmayman

20-24
21%
30 daqiqagacha
 
30 daqiqagacha
27%
1 soat
 
1 soat
15%
2 soat
 
2 soat
10%
3 soat
 
3 soat
10%
5 soat
 
5 soat
8%
Yarim kun
 
Yarim kun
6%
Kuni bo’yi o’tiraman
 
Kuni bo’yi o’tiraman
3%
Ishlatmayman
 
Ishlatmayman

25-30
26%
30 daqiqagacha
 
30 daqiqagacha
28%
1 soat
 
1 soat
16%
2 soat
 
2 soat
5%
3 soat
 
3 soat
10%
5 soat
 
5 soat
5%
Yarim kun
 
Yarim kun
7%
Kuni bo’yi o’tiraman
 
Kuni bo’yi o’tiraman
4%
Ishlatmayman
 
Ishlatmayman

31-34
28%
30 daqiqagacha
 
30 daqiqagacha
19%
1 soat
 
1 soat
14%
2 soat
 
2 soat
7%
3 soat
 
3 soat
9%
5 soat
 
5 soat
12%
Yarim kun
 
Yarim kun
11%
Kuni bo’yi o’tiraman
 
Kuni bo’yi o’tiraman
1%
Ishlatmayman
 
Ishlatmayman

35+
23%
30 daqiqagacha
 
30 daqiqagacha
31%
1 soat
 
1 soat
17%
2 soat
 
2 soat
9%
3 soat
 
3 soat
9%
5 soat
 
5 soat
3%
Yarim kun
 
Yarim kun
4%
Kuni bo’yi o’tiraman
 
Kuni bo’yi o’tiraman
4%
Ishlatmayman
 
Ishlatmayman
25%
30 daqiqagacha
 
30 daqiqagacha
28%
1 soat
 
1 soat
15%
2 soat
 
2 soat
8%
3 soat
 
3 soat
8%
5 soat
 
5 soat
6%
Yarim kun
 
Yarim kun
6%
Kuni bo’yi o’tiraman
 
Kuni bo’yi o’tiraman
4%
Ishlatmayman
 
Ishlatmayman
MAR 28. 2019
3) Ota-onangiz yoki kattalar Internetda bo’lishingizni cheklashadimi? / Ограничивают ли Тебе родители или взрослые доступ к Интернету?
1722 berilgan savollardan 1745 ga javob berdilar
Female
4%
Hamisha
 
Hamisha
40%
Ba'zida
 
Ba'zida
56%
Yo'q
 
Yo'q
0%
Ishlatmayman
 
Ishlatmayman

Male
7%
Hamisha
 
Hamisha
38%
Ba'zida
 
Ba'zida
54%
Yo'q
 
Yo'q
1%
Ishlatmayman
 
Ishlatmayman
0-14
14%
Hamisha
 
Hamisha
86%
Ba'zida
 
Ba'zida
0%
Yo'q
 
Yo'q
0%
Ishlatmayman
 
Ishlatmayman

15-19
5%
Hamisha
 
Hamisha
42%
Ba'zida
 
Ba'zida
50%
Yo'q
 
Yo'q
2%
Ishlatmayman
 
Ishlatmayman

20-24
5%
Hamisha
 
Hamisha
37%
Ba'zida
 
Ba'zida
58%
Yo'q
 
Yo'q
0%
Ishlatmayman
 
Ishlatmayman

25-30
3%
Hamisha
 
Hamisha
38%
Ba'zida
 
Ba'zida
58%
Yo'q
 
Yo'q
1%
Ishlatmayman
 
Ishlatmayman

31-34
8%
Hamisha
 
Hamisha
38%
Ba'zida
 
Ba'zida
54%
Yo'q
 
Yo'q
0%
Ishlatmayman
 
Ishlatmayman

35+
11%
Hamisha
 
Hamisha
29%
Ba'zida
 
Ba'zida
59%
Yo'q
 
Yo'q
1%
Ishlatmayman
 
Ishlatmayman
6%
Hamisha
 
Hamisha
38%
Ba'zida
 
Ba'zida
55%
Yo'q
 
Yo'q
1%
Ishlatmayman
 
Ishlatmayman
MAR 28. 2019
4) Sizningcha, Internetni cheklash o’qishni o’zlashtirishga qanday ta’sir qilishi mumkin? / Как, по-Твоему, может отразиться ограничение доступа к Интернету на успеваемость?
1680 berilgan savollardan 1722 ga javob berdilar
Female
32%
Ijobiy
 
Ijobiy
23%
Salbiy
 
Salbiy
22%
Hech qanday
 
Hech qanday
16%
Bilmadim
 
Bilmadim
8%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
34%
Ijobiy
 
Ijobiy
24%
Salbiy
 
Salbiy
22%
Hech qanday
 
Hech qanday
11%
Bilmadim
 
Bilmadim
9%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
14%
Ijobiy
 
Ijobiy
43%
Salbiy
 
Salbiy
29%
Hech qanday
 
Hech qanday
14%
Bilmadim
 
Bilmadim
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
30%
Ijobiy
 
Ijobiy
26%
Salbiy
 
Salbiy
24%
Hech qanday
 
Hech qanday
12%
Bilmadim
 
Bilmadim
8%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
29%
Ijobiy
 
Ijobiy
27%
Salbiy
 
Salbiy
19%
Hech qanday
 
Hech qanday
13%
Bilmadim
 
Bilmadim
12%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
36%
Ijobiy
 
Ijobiy
24%
Salbiy
 
Salbiy
22%
Hech qanday
 
Hech qanday
13%
Bilmadim
 
Bilmadim
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
38%
Ijobiy
 
Ijobiy
19%
Salbiy
 
Salbiy
25%
Hech qanday
 
Hech qanday
15%
Bilmadim
 
Bilmadim
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
42%
Ijobiy
 
Ijobiy
12%
Salbiy
 
Salbiy
25%
Hech qanday
 
Hech qanday
13%
Bilmadim
 
Bilmadim
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
33%
Ijobiy
 
Ijobiy
23%
Salbiy
 
Salbiy
22%
Hech qanday
 
Hech qanday
13%
Bilmadim
 
Bilmadim
9%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
MAR 28. 2019
5) Sizningcha, Internetni cheklash bolaning/yoshning fe’l-atvoriga qanday ta’sir qilishi mumkin? / Как может отразиться ограничение Интернета старшими на поведение ребенка/молодого человека?
1625 berilgan savollardan 1653 ga javob berdilar
Female
34%
Yaxshi
 
Yaxshi
21%
Yomon
 
Yomon
20%
Odamovi bo’ladi
 
Odamovi bo’ladi
15%
Hech qanday
 
Hech qanday
10%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
39%
Yaxshi
 
Yaxshi
23%
Yomon
 
Yomon
11%
Odamovi bo’ladi
 
Odamovi bo’ladi
17%
Hech qanday
 
Hech qanday
9%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
0%
Yaxshi
 
Yaxshi
0%
Yomon
 
Yomon
43%
Odamovi bo’ladi
 
Odamovi bo’ladi
57%
Hech qanday
 
Hech qanday
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
26%
Yaxshi
 
Yaxshi
24%
Yomon
 
Yomon
21%
Odamovi bo’ladi
 
Odamovi bo’ladi
19%
Hech qanday
 
Hech qanday
10%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
36%
Yaxshi
 
Yaxshi
27%
Yomon
 
Yomon
12%
Odamovi bo’ladi
 
Odamovi bo’ladi
13%
Hech qanday
 
Hech qanday
11%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
47%
Yaxshi
 
Yaxshi
17%
Yomon
 
Yomon
13%
Odamovi bo’ladi
 
Odamovi bo’ladi
17%
Hech qanday
 
Hech qanday
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
50%
Yaxshi
 
Yaxshi
19%
Yomon
 
Yomon
9%
Odamovi bo’ladi
 
Odamovi bo’ladi
15%
Hech qanday
 
Hech qanday
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
38%
Yaxshi
 
Yaxshi
20%
Yomon
 
Yomon
12%
Odamovi bo’ladi
 
Odamovi bo’ladi
22%
Hech qanday
 
Hech qanday
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
36%
Yaxshi
 
Yaxshi
23%
Yomon
 
Yomon
15%
Odamovi bo’ladi
 
Odamovi bo’ladi
16%
Hech qanday
 
Hech qanday
9%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
MAR 28. 2019
6) Internetni cheklash ota-ona va bola munosabatlariga qanday ta’sir qilishi mumkin? / Как может отразиться ограничение Интернета на взаимоотношениях между детьми и родителями?
1577 berilgan savollardan 1608 ga javob berdilar
Female
41%
Yaqinroq bo’lishadi
 
Yaqinroq bo’lishadi
12%
Uzoqlashadi
 
Uzoqlashadi
27%
Ishonchsizlik paydo bo’ladi
 
Ishonchsizlik paydo bo’ladi
13%
Hech qanday
 
Hech qanday
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
43%
Yaqinroq bo’lishadi
 
Yaqinroq bo’lishadi
11%
Uzoqlashadi
 
Uzoqlashadi
21%
Ishonchsizlik paydo bo’ladi
 
Ishonchsizlik paydo bo’ladi
20%
Hech qanday
 
Hech qanday
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
29%
Yaqinroq bo’lishadi
 
Yaqinroq bo’lishadi
0%
Uzoqlashadi
 
Uzoqlashadi
43%
Ishonchsizlik paydo bo’ladi
 
Ishonchsizlik paydo bo’ladi
29%
Hech qanday
 
Hech qanday
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
31%
Yaqinroq bo’lishadi
 
Yaqinroq bo’lishadi
11%
Uzoqlashadi
 
Uzoqlashadi
32%
Ishonchsizlik paydo bo’ladi
 
Ishonchsizlik paydo bo’ladi
19%
Hech qanday
 
Hech qanday
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
44%
Yaqinroq bo’lishadi
 
Yaqinroq bo’lishadi
11%
Uzoqlashadi
 
Uzoqlashadi
23%
Ishonchsizlik paydo bo’ladi
 
Ishonchsizlik paydo bo’ladi
17%
Hech qanday
 
Hech qanday
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
51%
Yaqinroq bo’lishadi
 
Yaqinroq bo’lishadi
9%
Uzoqlashadi
 
Uzoqlashadi
17%
Ishonchsizlik paydo bo’ladi
 
Ishonchsizlik paydo bo’ladi
19%
Hech qanday
 
Hech qanday
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
56%
Yaqinroq bo’lishadi
 
Yaqinroq bo’lishadi
11%
Uzoqlashadi
 
Uzoqlashadi
17%
Ishonchsizlik paydo bo’ladi
 
Ishonchsizlik paydo bo’ladi
15%
Hech qanday
 
Hech qanday
1%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
42%
Yaqinroq bo’lishadi
 
Yaqinroq bo’lishadi
13%
Uzoqlashadi
 
Uzoqlashadi
24%
Ishonchsizlik paydo bo’ladi
 
Ishonchsizlik paydo bo’ladi
16%
Hech qanday
 
Hech qanday
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
42%
Yaqinroq bo’lishadi
 
Yaqinroq bo’lishadi
12%
Uzoqlashadi
 
Uzoqlashadi
24%
Ishonchsizlik paydo bo’ladi
 
Ishonchsizlik paydo bo’ladi
17%
Hech qanday
 
Hech qanday
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
MAR 28. 2019
7) Ota-ona/kattalar Internetni va Internetda bo’ladigan vaqtni cheklashi kerakmi? / Нужно ли родителям/взрослым ограничивать доступ и время пребывания в Интернете?
1557 berilgan savollardan 1566 ga javob berdilar
Female
29%
Zarur!
 
Zarur!
55%
Qisman
 
Qisman
9%
Yo'q!
 
Yo'q!
4%
Bilmadim
 
Bilmadim
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
29%
Zarur!
 
Zarur!
56%
Qisman
 
Qisman
10%
Yo'q!
 
Yo'q!
4%
Bilmadim
 
Bilmadim
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
17%
Zarur!
 
Zarur!
33%
Qisman
 
Qisman
17%
Yo'q!
 
Yo'q!
33%
Bilmadim
 
Bilmadim
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
17%
Zarur!
 
Zarur!
59%
Qisman
 
Qisman
15%
Yo'q!
 
Yo'q!
6%
Bilmadim
 
Bilmadim
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
24%
Zarur!
 
Zarur!
64%
Qisman
 
Qisman
8%
Yo'q!
 
Yo'q!
3%
Bilmadim
 
Bilmadim
1%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
38%
Zarur!
 
Zarur!
50%
Qisman
 
Qisman
7%
Yo'q!
 
Yo'q!
4%
Bilmadim
 
Bilmadim
1%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
37%
Zarur!
 
Zarur!
54%
Qisman
 
Qisman
6%
Yo'q!
 
Yo'q!
2%
Bilmadim
 
Bilmadim
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
47%
Zarur!
 
Zarur!
40%
Qisman
 
Qisman
8%
Yo'q!
 
Yo'q!
2%
Bilmadim
 
Bilmadim
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
29%
Zarur!
 
Zarur!
55%
Qisman
 
Qisman
10%
Yo'q!
 
Yo'q!
4%
Bilmadim
 
Bilmadim
2%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Правительство намерено использовать Ю-Репорт для диалога с молодёжью
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar