JAMIYAT / ОБЩЕСТВО
Sizda oila byudjeti qanday olib boriladi? / Как у вас ведется семейный бюджет?
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 8 savollar
29% javoblar ulushi
1639 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 5743 so'raldi
Mar 22. 2019
1) Sizning oilaviy ahvolingiz:/ Твоё семейное положение:
Mar 22. 2019
2) Sizning oilangizda oila byudjeti rejalashtiriladimi? / Планируется ли в Твоей семье семейный бюджет?
Mar 22. 2019
3) Sizning oilangizda umumiy oila byudjeti bormi? / Имеется ли в Твоей семье общий семейный бюджет?
Mar 22. 2019
4) Oilangizda kim pullarni taqsimlaydi va olib boradi? / Кто распоряжается общими деньгами в Твоей семье?
Mar 22. 2019
5) Oilangizga hos va tez-tez bo’lib turadigan javob variantini belgilang: / Выбери вариант, который чаще происходит в Твоей семье в течение месяца?
Mar 22. 2019
Oila byudjetini to’g’ri olib borilishi bo’yicha qayerda o’qigansiz? / А где Ты обучался ведению семейного бюджета?
Mar 22. 2019
6) Siz alohida o’quv dasturi bo’yicha oila byudjetini to’g’ri olib borilishi bo’yicha o’qishni istarmidingiz? / Хотел/а бы Ты обучаться правильному ведению семейного бюджета по отдельной программе?
Mar 22. 2019
7) Oila byudjetini to’g’ri boshqarish bo’yicha ma’lumotlarni qanday olishni xohlardingiz? / Как бы Ты хотел/а получать информацию о правильном ведении семейного бюджета?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

MAR 22. 2019
1) Sizning oilaviy ahvolingiz:/ Твоё семейное положение:
1639 berilgan savollardan 5743 ga javob berdilar
Female
59%
Oila qurmaganman
 
Oila qurmaganman
33%
Oilaliman
 
Oilaliman
6%
Ajrashganman
 
Ajrashganman
2%
Oilaliman, lekin birga yashamaymiz
 
Oilaliman, lekin birga yashamaymiz
1%
Birga yashaymiz, lekin ZAGS yo’q
 
Birga yashaymiz, lekin ZAGS yo’q

Male
61%
Oila qurmaganman
 
Oila qurmaganman
38%
Oilaliman
 
Oilaliman
1%
Ajrashganman
 
Ajrashganman
1%
Oilaliman, lekin birga yashamaymiz
 
Oilaliman, lekin birga yashamaymiz
0%
Birga yashaymiz, lekin ZAGS yo’q
 
Birga yashaymiz, lekin ZAGS yo’q
0-14
100%
Oila qurmaganman
 
Oila qurmaganman
0%
Oilaliman
 
Oilaliman
0%
Ajrashganman
 
Ajrashganman
0%
Oilaliman, lekin birga yashamaymiz
 
Oilaliman, lekin birga yashamaymiz
0%
Birga yashaymiz, lekin ZAGS yo’q
 
Birga yashaymiz, lekin ZAGS yo’q

15-19
94%
Oila qurmaganman
 
Oila qurmaganman
5%
Oilaliman
 
Oilaliman
0%
Ajrashganman
 
Ajrashganman
0%
Oilaliman, lekin birga yashamaymiz
 
Oilaliman, lekin birga yashamaymiz
0%
Birga yashaymiz, lekin ZAGS yo’q
 
Birga yashaymiz, lekin ZAGS yo’q

20-24
91%
Oila qurmaganman
 
Oila qurmaganman
7%
Oilaliman
 
Oilaliman
1%
Ajrashganman
 
Ajrashganman
0%
Oilaliman, lekin birga yashamaymiz
 
Oilaliman, lekin birga yashamaymiz
1%
Birga yashaymiz, lekin ZAGS yo’q
 
Birga yashaymiz, lekin ZAGS yo’q

25-30
43%
Oila qurmaganman
 
Oila qurmaganman
53%
Oilaliman
 
Oilaliman
3%
Ajrashganman
 
Ajrashganman
1%
Oilaliman, lekin birga yashamaymiz
 
Oilaliman, lekin birga yashamaymiz
1%
Birga yashaymiz, lekin ZAGS yo’q
 
Birga yashaymiz, lekin ZAGS yo’q

31-34
19%
Oila qurmaganman
 
Oila qurmaganman
74%
Oilaliman
 
Oilaliman
4%
Ajrashganman
 
Ajrashganman
3%
Oilaliman, lekin birga yashamaymiz
 
Oilaliman, lekin birga yashamaymiz
0%
Birga yashaymiz, lekin ZAGS yo’q
 
Birga yashaymiz, lekin ZAGS yo’q

35+
14%
Oila qurmaganman
 
Oila qurmaganman
74%
Oilaliman
 
Oilaliman
8%
Ajrashganman
 
Ajrashganman
2%
Oilaliman, lekin birga yashamaymiz
 
Oilaliman, lekin birga yashamaymiz
2%
Birga yashaymiz, lekin ZAGS yo’q
 
Birga yashaymiz, lekin ZAGS yo’q
60%
Oila qurmaganman
 
Oila qurmaganman
36%
Oilaliman
 
Oilaliman
3%
Ajrashganman
 
Ajrashganman
1%
Oilaliman, lekin birga yashamaymiz
 
Oilaliman, lekin birga yashamaymiz
1%
Birga yashaymiz, lekin ZAGS yo’q
 
Birga yashaymiz, lekin ZAGS yo’q
MAR 22. 2019
2) Sizning oilangizda oila byudjeti rejalashtiriladimi? / Планируется ли в Твоей семье семейный бюджет?
1586 berilgan savollardan 1639 ga javob berdilar
Female
57%
Ha
 
Ha
26%
Vaqti-vaqti bilan
 
Vaqti-vaqti bilan
8%
Bu haqda o’ylamaganman
 
Bu haqda o’ylamaganman
1%
Nima keragi bor
 
Nima keragi bor
8%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
60%
Ha
 
Ha
27%
Vaqti-vaqti bilan
 
Vaqti-vaqti bilan
8%
Bu haqda o’ylamaganman
 
Bu haqda o’ylamaganman
2%
Nima keragi bor
 
Nima keragi bor
3%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
40%
Ha
 
Ha
0%
Vaqti-vaqti bilan
 
Vaqti-vaqti bilan
40%
Bu haqda o’ylamaganman
 
Bu haqda o’ylamaganman
0%
Nima keragi bor
 
Nima keragi bor
20%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
47%
Ha
 
Ha
22%
Vaqti-vaqti bilan
 
Vaqti-vaqti bilan
12%
Bu haqda o’ylamaganman
 
Bu haqda o’ylamaganman
3%
Nima keragi bor
 
Nima keragi bor
16%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
59%
Ha
 
Ha
27%
Vaqti-vaqti bilan
 
Vaqti-vaqti bilan
7%
Bu haqda o’ylamaganman
 
Bu haqda o’ylamaganman
2%
Nima keragi bor
 
Nima keragi bor
5%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
61%
Ha
 
Ha
29%
Vaqti-vaqti bilan
 
Vaqti-vaqti bilan
7%
Bu haqda o’ylamaganman
 
Bu haqda o’ylamaganman
1%
Nima keragi bor
 
Nima keragi bor
2%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
68%
Ha
 
Ha
26%
Vaqti-vaqti bilan
 
Vaqti-vaqti bilan
5%
Bu haqda o’ylamaganman
 
Bu haqda o’ylamaganman
0%
Nima keragi bor
 
Nima keragi bor
1%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
64%
Ha
 
Ha
28%
Vaqti-vaqti bilan
 
Vaqti-vaqti bilan
5%
Bu haqda o’ylamaganman
 
Bu haqda o’ylamaganman
2%
Nima keragi bor
 
Nima keragi bor
1%
Bilmadim
 
Bilmadim
58%
Ha
 
Ha
26%
Vaqti-vaqti bilan
 
Vaqti-vaqti bilan
8%
Bu haqda o’ylamaganman
 
Bu haqda o’ylamaganman
2%
Nima keragi bor
 
Nima keragi bor
5%
Bilmadim
 
Bilmadim
MAR 22. 2019
3) Sizning oilangizda umumiy oila byudjeti bormi? / Имеется ли в Твоей семье общий семейный бюджет?
1570 berilgan savollardan 1586 ga javob berdilar
Female
69%
Ha
 
Ha
9%
Otam va onamda alohida byudjet
 
Otam va onamda alohida byudjet
14%
Hamma oila a’zosida alohida byudjet
 
Hamma oila a’zosida alohida byudjet
7%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
74%
Ha
 
Ha
7%
Otam va onamda alohida byudjet
 
Otam va onamda alohida byudjet
9%
Hamma oila a’zosida alohida byudjet
 
Hamma oila a’zosida alohida byudjet
9%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
40%
Ha
 
Ha
0%
Otam va onamda alohida byudjet
 
Otam va onamda alohida byudjet
0%
Hamma oila a’zosida alohida byudjet
 
Hamma oila a’zosida alohida byudjet
60%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
61%
Ha
 
Ha
14%
Otam va onamda alohida byudjet
 
Otam va onamda alohida byudjet
10%
Hamma oila a’zosida alohida byudjet
 
Hamma oila a’zosida alohida byudjet
16%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
75%
Ha
 
Ha
5%
Otam va onamda alohida byudjet
 
Otam va onamda alohida byudjet
11%
Hamma oila a’zosida alohida byudjet
 
Hamma oila a’zosida alohida byudjet
10%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
77%
Ha
 
Ha
6%
Otam va onamda alohida byudjet
 
Otam va onamda alohida byudjet
11%
Hamma oila a’zosida alohida byudjet
 
Hamma oila a’zosida alohida byudjet
5%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
73%
Ha
 
Ha
12%
Otam va onamda alohida byudjet
 
Otam va onamda alohida byudjet
12%
Hamma oila a’zosida alohida byudjet
 
Hamma oila a’zosida alohida byudjet
4%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
72%
Ha
 
Ha
8%
Otam va onamda alohida byudjet
 
Otam va onamda alohida byudjet
13%
Hamma oila a’zosida alohida byudjet
 
Hamma oila a’zosida alohida byudjet
6%
Bilmadim
 
Bilmadim
72%
Ha
 
Ha
8%
Otam va onamda alohida byudjet
 
Otam va onamda alohida byudjet
11%
Hamma oila a’zosida alohida byudjet
 
Hamma oila a’zosida alohida byudjet
8%
Bilmadim
 
Bilmadim
MAR 22. 2019
4) Oilangizda kim pullarni taqsimlaydi va olib boradi? / Кто распоряжается общими деньгами в Твоей семье?
1551 berilgan savollardan 1570 ga javob berdilar
Female
23%
Onam
 
Onam
19%
Otam
 
Otam
0%
Akam/Opam
 
Akam/Opam
12%
Erim
 
Erim
0%
Rafiqam
 
Rafiqam
4%
Qaynonam
 
Qaynonam
2%
Qaynotam
 
Qaynotam
1%
Buvim/Buvam
 
Buvim/Buvam
13%
O'zim
 
O'zim
25%
Hamma
 
Hamma

Male
23%
Onam
 
Onam
38%
Otam
 
Otam
1%
Akam/Opam
 
Akam/Opam
0%
Erim
 
Erim
1%
Rafiqam
 
Rafiqam
0%
Qaynonam
 
Qaynonam
0%
Qaynotam
 
Qaynotam
2%
Buvim/Buvam
 
Buvim/Buvam
21%
O'zim
 
O'zim
14%
Hamma
 
Hamma
0-14
60%
Onam
 
Onam
20%
Otam
 
Otam
0%
Akam/Opam
 
Akam/Opam
0%
Erim
 
Erim
0%
Rafiqam
 
Rafiqam
0%
Qaynonam
 
Qaynonam
0%
Qaynotam
 
Qaynotam
0%
Buvim/Buvam
 
Buvim/Buvam
0%
O'zim
 
O'zim
20%
Hamma
 
Hamma

15-19
27%
Onam
 
Onam
38%
Otam
 
Otam
0%
Akam/Opam
 
Akam/Opam
0%
Erim
 
Erim
0%
Rafiqam
 
Rafiqam
0%
Qaynonam
 
Qaynonam
0%
Qaynotam
 
Qaynotam
3%
Buvim/Buvam
 
Buvim/Buvam
2%
O'zim
 
O'zim
29%
Hamma
 
Hamma

20-24
29%
Onam
 
Onam
37%
Otam
 
Otam
0%
Akam/Opam
 
Akam/Opam
1%
Erim
 
Erim
1%
Rafiqam
 
Rafiqam
0%
Qaynonam
 
Qaynonam
0%
Qaynotam
 
Qaynotam
3%
Buvim/Buvam
 
Buvim/Buvam
7%
O'zim
 
O'zim
21%
Hamma
 
Hamma

25-30
22%
Onam
 
Onam
35%
Otam
 
Otam
2%
Akam/Opam
 
Akam/Opam
5%
Erim
 
Erim
1%
Rafiqam
 
Rafiqam
2%
Qaynonam
 
Qaynonam
1%
Qaynotam
 
Qaynotam
1%
Buvim/Buvam
 
Buvim/Buvam
21%
O'zim
 
O'zim
11%
Hamma
 
Hamma

31-34
17%
Onam
 
Onam
22%
Otam
 
Otam
1%
Akam/Opam
 
Akam/Opam
7%
Erim
 
Erim
2%
Rafiqam
 
Rafiqam
2%
Qaynonam
 
Qaynonam
4%
Qaynotam
 
Qaynotam
0%
Buvim/Buvam
 
Buvim/Buvam
33%
O'zim
 
O'zim
13%
Hamma
 
Hamma

35+
10%
Onam
 
Onam
8%
Otam
 
Otam
0%
Akam/Opam
 
Akam/Opam
18%
Erim
 
Erim
2%
Rafiqam
 
Rafiqam
2%
Qaynonam
 
Qaynonam
2%
Qaynotam
 
Qaynotam
0%
Buvim/Buvam
 
Buvim/Buvam
44%
O'zim
 
O'zim
15%
Hamma
 
Hamma
23%
Onam
 
Onam
31%
Otam
 
Otam
1%
Akam/Opam
 
Akam/Opam
5%
Erim
 
Erim
1%
Rafiqam
 
Rafiqam
2%
Qaynonam
 
Qaynonam
1%
Qaynotam
 
Qaynotam
2%
Buvim/Buvam
 
Buvim/Buvam
18%
O'zim
 
O'zim
18%
Hamma
 
Hamma
MAR 22. 2019
5) Oilangizga hos va tez-tez bo’lib turadigan javob variantini belgilang: / Выбери вариант, который чаще происходит в Твоей семье в течение месяца?
1517 berilgan savollardan 1551 ga javob berdilar
Female
37%
Barcha xarajatlar rejalashtirilgan
 
Barcha xarajatlar rejalashtirilgan
23%
Barchasi rejali, hatto omonat bor
 
Barchasi rejali, hatto omonat bor
19%
Oy oxirida tejashga majburmiz
 
Oy oxirida tejashga majburmiz
4%
Oy oxirida qarz olamiz
 
Oy oxirida qarz olamiz
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
12%
Bilmayman
 
Bilmayman

Male
41%
Barcha xarajatlar rejalashtirilgan
 
Barcha xarajatlar rejalashtirilgan
17%
Barchasi rejali, hatto omonat bor
 
Barchasi rejali, hatto omonat bor
20%
Oy oxirida tejashga majburmiz
 
Oy oxirida tejashga majburmiz
6%
Oy oxirida qarz olamiz
 
Oy oxirida qarz olamiz
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
11%
Bilmayman
 
Bilmayman
0-14
50%
Barcha xarajatlar rejalashtirilgan
 
Barcha xarajatlar rejalashtirilgan
50%
Barchasi rejali, hatto omonat bor
 
Barchasi rejali, hatto omonat bor
0%
Oy oxirida tejashga majburmiz
 
Oy oxirida tejashga majburmiz
0%
Oy oxirida qarz olamiz
 
Oy oxirida qarz olamiz
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0%
Bilmayman
 
Bilmayman

15-19
31%
Barcha xarajatlar rejalashtirilgan
 
Barcha xarajatlar rejalashtirilgan
29%
Barchasi rejali, hatto omonat bor
 
Barchasi rejali, hatto omonat bor
12%
Oy oxirida tejashga majburmiz
 
Oy oxirida tejashga majburmiz
2%
Oy oxirida qarz olamiz
 
Oy oxirida qarz olamiz
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
23%
Bilmayman
 
Bilmayman

20-24
39%
Barcha xarajatlar rejalashtirilgan
 
Barcha xarajatlar rejalashtirilgan
21%
Barchasi rejali, hatto omonat bor
 
Barchasi rejali, hatto omonat bor
18%
Oy oxirida tejashga majburmiz
 
Oy oxirida tejashga majburmiz
3%
Oy oxirida qarz olamiz
 
Oy oxirida qarz olamiz
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
12%
Bilmayman
 
Bilmayman

25-30
41%
Barcha xarajatlar rejalashtirilgan
 
Barcha xarajatlar rejalashtirilgan
13%
Barchasi rejali, hatto omonat bor
 
Barchasi rejali, hatto omonat bor
22%
Oy oxirida tejashga majburmiz
 
Oy oxirida tejashga majburmiz
7%
Oy oxirida qarz olamiz
 
Oy oxirida qarz olamiz
4%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
12%
Bilmayman
 
Bilmayman

31-34
43%
Barcha xarajatlar rejalashtirilgan
 
Barcha xarajatlar rejalashtirilgan
15%
Barchasi rejali, hatto omonat bor
 
Barchasi rejali, hatto omonat bor
25%
Oy oxirida tejashga majburmiz
 
Oy oxirida tejashga majburmiz
5%
Oy oxirida qarz olamiz
 
Oy oxirida qarz olamiz
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
4%
Bilmayman
 
Bilmayman

35+
44%
Barcha xarajatlar rejalashtirilgan
 
Barcha xarajatlar rejalashtirilgan
16%
Barchasi rejali, hatto omonat bor
 
Barchasi rejali, hatto omonat bor
26%
Oy oxirida tejashga majburmiz
 
Oy oxirida tejashga majburmiz
9%
Oy oxirida qarz olamiz
 
Oy oxirida qarz olamiz
3%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
2%
Bilmayman
 
Bilmayman
39%
Barcha xarajatlar rejalashtirilgan
 
Barcha xarajatlar rejalashtirilgan
19%
Barchasi rejali, hatto omonat bor
 
Barchasi rejali, hatto omonat bor
20%
Oy oxirida tejashga majburmiz
 
Oy oxirida tejashga majburmiz
5%
Oy oxirida qarz olamiz
 
Oy oxirida qarz olamiz
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
12%
Bilmayman
 
Bilmayman
MAR 22. 2019
Oila byudjetini to’g’ri olib borilishi bo’yicha qayerda o’qigansiz? / А где Ты обучался ведению семейного бюджета?
63 berilgan savollardan 68 ga javob berdilar
kitoblarda
shu
асослари
иктисодий
оркали
bo
davlat
hayot
internet
oilaviy
pul
quv
tez
va
билим
бор
жизни
иктисод
куп
на
оила
олиб
олий
сама
фани
фанида
21
53да
alohida
aloxida
andijon
asarlarida
bekon
beradigan
beraman
bilan
biz
biznes
biznesga
boshqa
boy
boylarining
brayn
butkul
buyicha
byudjeti
byudjetidanmi
chiqib
dars
darsliklarda
MAR 22. 2019
6) Siz alohida o’quv dasturi bo’yicha oila byudjetini to’g’ri olib borilishi bo’yicha o’qishni istarmidingiz? / Хотел/а бы Ты обучаться правильному ведению семейного бюджета по отдельной программе?
1480 berilgan savollardan 1494 ga javob berdilar
Female
65%
Yaxshi fikr
 
Yaxshi fikr
19%
Nima keragi bor
 
Nima keragi bor
11%
Javob berishga qiynalaman
 
Javob berishga qiynalaman
4%
O’qiganman
 
O’qiganman

Male
62%
Yaxshi fikr
 
Yaxshi fikr
25%
Nima keragi bor
 
Nima keragi bor
8%
Javob berishga qiynalaman
 
Javob berishga qiynalaman
5%
O’qiganman
 
O’qiganman
0-14
50%
Yaxshi fikr
 
Yaxshi fikr
25%
Nima keragi bor
 
Nima keragi bor
25%
Javob berishga qiynalaman
 
Javob berishga qiynalaman
0%
O’qiganman
 
O’qiganman

15-19
57%
Yaxshi fikr
 
Yaxshi fikr
26%
Nima keragi bor
 
Nima keragi bor
11%
Javob berishga qiynalaman
 
Javob berishga qiynalaman
6%
O’qiganman
 
O’qiganman

20-24
61%
Yaxshi fikr
 
Yaxshi fikr
22%
Nima keragi bor
 
Nima keragi bor
14%
Javob berishga qiynalaman
 
Javob berishga qiynalaman
3%
O’qiganman
 
O’qiganman

25-30
67%
Yaxshi fikr
 
Yaxshi fikr
21%
Nima keragi bor
 
Nima keragi bor
8%
Javob berishga qiynalaman
 
Javob berishga qiynalaman
5%
O’qiganman
 
O’qiganman

31-34
74%
Yaxshi fikr
 
Yaxshi fikr
17%
Nima keragi bor
 
Nima keragi bor
3%
Javob berishga qiynalaman
 
Javob berishga qiynalaman
6%
O’qiganman
 
O’qiganman

35+
63%
Yaxshi fikr
 
Yaxshi fikr
23%
Nima keragi bor
 
Nima keragi bor
7%
Javob berishga qiynalaman
 
Javob berishga qiynalaman
7%
O’qiganman
 
O’qiganman
63%
Yaxshi fikr
 
Yaxshi fikr
23%
Nima keragi bor
 
Nima keragi bor
9%
Javob berishga qiynalaman
 
Javob berishga qiynalaman
5%
O’qiganman
 
O’qiganman
MAR 22. 2019
7) Oila byudjetini to’g’ri boshqarish bo’yicha ma’lumotlarni qanday olishni xohlardingiz? / Как бы Ты хотел/а получать информацию о правильном ведении семейного бюджета?
1444 berilgan savollardan 1475 ga javob berdilar
Female
51%
Onlayn o’rganish
 
Onlayn o’rganish
9%
Maxsus kurslarda
 
Maxsus kurslarda
9%
O’quv muassasalarida (majburiy)
 
O’quv muassasalarida (majburiy)
10%
O’quv muassasalari (ixtiyoriy)
 
O’quv muassasalari (ixtiyoriy)
16%
Broshura/kitoblar orqali
 
Broshura/kitoblar orqali
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
45%
Onlayn o’rganish
 
Onlayn o’rganish
8%
Maxsus kurslarda
 
Maxsus kurslarda
11%
O’quv muassasalarida (majburiy)
 
O’quv muassasalarida (majburiy)
12%
O’quv muassasalari (ixtiyoriy)
 
O’quv muassasalari (ixtiyoriy)
15%
Broshura/kitoblar orqali
 
Broshura/kitoblar orqali
9%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
75%
Onlayn o’rganish
 
Onlayn o’rganish
0%
Maxsus kurslarda
 
Maxsus kurslarda
0%
O’quv muassasalarida (majburiy)
 
O’quv muassasalarida (majburiy)
0%
O’quv muassasalari (ixtiyoriy)
 
O’quv muassasalari (ixtiyoriy)
25%
Broshura/kitoblar orqali
 
Broshura/kitoblar orqali
0%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
39%
Onlayn o’rganish
 
Onlayn o’rganish
11%
Maxsus kurslarda
 
Maxsus kurslarda
9%
O’quv muassasalarida (majburiy)
 
O’quv muassasalarida (majburiy)
16%
O’quv muassasalari (ixtiyoriy)
 
O’quv muassasalari (ixtiyoriy)
19%
Broshura/kitoblar orqali
 
Broshura/kitoblar orqali
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
42%
Onlayn o’rganish
 
Onlayn o’rganish
11%
Maxsus kurslarda
 
Maxsus kurslarda
11%
O’quv muassasalarida (majburiy)
 
O’quv muassasalarida (majburiy)
14%
O’quv muassasalari (ixtiyoriy)
 
O’quv muassasalari (ixtiyoriy)
17%
Broshura/kitoblar orqali
 
Broshura/kitoblar orqali
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
51%
Onlayn o’rganish
 
Onlayn o’rganish
8%
Maxsus kurslarda
 
Maxsus kurslarda
10%
O’quv muassasalarida (majburiy)
 
O’quv muassasalarida (majburiy)
10%
O’quv muassasalari (ixtiyoriy)
 
O’quv muassasalari (ixtiyoriy)
14%
Broshura/kitoblar orqali
 
Broshura/kitoblar orqali
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
55%
Onlayn o’rganish
 
Onlayn o’rganish
5%
Maxsus kurslarda
 
Maxsus kurslarda
12%
O’quv muassasalarida (majburiy)
 
O’quv muassasalarida (majburiy)
7%
O’quv muassasalari (ixtiyoriy)
 
O’quv muassasalari (ixtiyoriy)
15%
Broshura/kitoblar orqali
 
Broshura/kitoblar orqali
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
52%
Onlayn o’rganish
 
Onlayn o’rganish
4%
Maxsus kurslarda
 
Maxsus kurslarda
14%
O’quv muassasalarida (majburiy)
 
O’quv muassasalarida (majburiy)
7%
O’quv muassasalari (ixtiyoriy)
 
O’quv muassasalari (ixtiyoriy)
15%
Broshura/kitoblar orqali
 
Broshura/kitoblar orqali
8%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
48%
Onlayn o’rganish
 
Onlayn o’rganish
8%
Maxsus kurslarda
 
Maxsus kurslarda
10%
O’quv muassasalarida (majburiy)
 
O’quv muassasalarida (majburiy)
11%
O’quv muassasalari (ixtiyoriy)
 
O’quv muassasalari (ixtiyoriy)
15%
Broshura/kitoblar orqali
 
Broshura/kitoblar orqali
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Gender zo’ravonlik sabablari
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar