JAMIYAT / ОБЩЕСТВО
Navro’z: an’ana va urf-odatlarga munosabatingiz / Навруз: Твоё отношение к традициям и обычаям
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 7 savollar
30% javoblar ulushi
1676 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 5635 so'raldi
Mar 14. 2019
1) Navro’zni kim bilan nishonlaysiz? / 1) С кем Ты отмечаешь Навруз?
Mar 14. 2019
2) Sizningcha, Navro’z bayrami: / 2) По-Твоему, праздник Навруз – это:
Mar 14. 2019
3) Siz Navro’z xalq sayillarida qatnashasizmi? / 3) Будешь ли Ты участвовать в народных гуляниях на Навруз?
Mar 14. 2019
4) Navro’zga bag’ishlab sumalak tayyorlaysizlarmi? / 4) Варите ли вы сумаляк в честь Навруза?
Mar 14. 2019
5) Navro’z bayrami arafasida an’analarga va urf-odatlarga oilangizda rioya qilishadimi? / 5) Соблюдают ли в Твоей семье традиции и обычаи в канун Навруза (уборка, посещение родственников, готовка специальных блюд и т.п.)?
Mar 14. 2019
6) Siz Navro’z bilan bog’liq irimlarga ishonasizmi (sumalakdan “baxtli/omadli tosh”, alanga yoqish, tilak tilash va hokazo)? / 6) Веришь ли Ты в народные суеверия, касающиеся Навруза («счастливый камешек» из сумаляка, разжигать костры и т.д.)?
Mar 14. 2019
7) Navro’zda hafa qilganlarni, dushmanlarni kechirish, urushmaslik odat qilinadi. Siz bu odatlarga rioya qilasizmi? / 7) На Навруз принято прощать своих обидчиков, врагов, не ссориться. Следуешь ли Ты этой традиции?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

MAR 14. 2019
1) Navro’zni kim bilan nishonlaysiz? / 1) С кем Ты отмечаешь Навруз?
1676 berilgan savollardan 5635 ga javob berdilar
Female
71%
Oila/qarindoshlar bilan
 
Oila/qarindoshlar bilan
11%
Do’stlar/hamkasblar
 
Do’stlar/hamkasblar
4%
Mahalla/qo’shnilar
 
Mahalla/qo’shnilar
2%
Bir o’zim
 
Bir o’zim
13%
Nishonlamayman
 
Nishonlamayman

Male
64%
Oila/qarindoshlar bilan
 
Oila/qarindoshlar bilan
14%
Do’stlar/hamkasblar
 
Do’stlar/hamkasblar
7%
Mahalla/qo’shnilar
 
Mahalla/qo’shnilar
3%
Bir o’zim
 
Bir o’zim
11%
Nishonlamayman
 
Nishonlamayman
0-14
60%
Oila/qarindoshlar bilan
 
Oila/qarindoshlar bilan
0%
Do’stlar/hamkasblar
 
Do’stlar/hamkasblar
0%
Mahalla/qo’shnilar
 
Mahalla/qo’shnilar
0%
Bir o’zim
 
Bir o’zim
40%
Nishonlamayman
 
Nishonlamayman

15-19
61%
Oila/qarindoshlar bilan
 
Oila/qarindoshlar bilan
11%
Do’stlar/hamkasblar
 
Do’stlar/hamkasblar
4%
Mahalla/qo’shnilar
 
Mahalla/qo’shnilar
1%
Bir o’zim
 
Bir o’zim
23%
Nishonlamayman
 
Nishonlamayman

20-24
65%
Oila/qarindoshlar bilan
 
Oila/qarindoshlar bilan
14%
Do’stlar/hamkasblar
 
Do’stlar/hamkasblar
3%
Mahalla/qo’shnilar
 
Mahalla/qo’shnilar
4%
Bir o’zim
 
Bir o’zim
13%
Nishonlamayman
 
Nishonlamayman

25-30
69%
Oila/qarindoshlar bilan
 
Oila/qarindoshlar bilan
14%
Do’stlar/hamkasblar
 
Do’stlar/hamkasblar
6%
Mahalla/qo’shnilar
 
Mahalla/qo’shnilar
2%
Bir o’zim
 
Bir o’zim
8%
Nishonlamayman
 
Nishonlamayman

31-34
70%
Oila/qarindoshlar bilan
 
Oila/qarindoshlar bilan
11%
Do’stlar/hamkasblar
 
Do’stlar/hamkasblar
11%
Mahalla/qo’shnilar
 
Mahalla/qo’shnilar
3%
Bir o’zim
 
Bir o’zim
4%
Nishonlamayman
 
Nishonlamayman

35+
72%
Oila/qarindoshlar bilan
 
Oila/qarindoshlar bilan
14%
Do’stlar/hamkasblar
 
Do’stlar/hamkasblar
8%
Mahalla/qo’shnilar
 
Mahalla/qo’shnilar
1%
Bir o’zim
 
Bir o’zim
5%
Nishonlamayman
 
Nishonlamayman
67%
Oila/qarindoshlar bilan
 
Oila/qarindoshlar bilan
13%
Do’stlar/hamkasblar
 
Do’stlar/hamkasblar
5%
Mahalla/qo’shnilar
 
Mahalla/qo’shnilar
3%
Bir o’zim
 
Bir o’zim
12%
Nishonlamayman
 
Nishonlamayman
MAR 14. 2019
2) Sizningcha, Navro’z bayrami: / 2) По-Твоему, праздник Навруз – это:
1627 berilgan savollardan 1676 ga javob berdilar
Female
30%
Islomiy bayram
 
Islomiy bayram
35%
Dunyoviy
 
Dunyoviy
17%
Diniy
 
Diniy
18%
Bilmayman
 
Bilmayman

Male
27%
Islomiy bayram
 
Islomiy bayram
44%
Dunyoviy
 
Dunyoviy
14%
Diniy
 
Diniy
16%
Bilmayman
 
Bilmayman
0-14
40%
Islomiy bayram
 
Islomiy bayram
0%
Dunyoviy
 
Dunyoviy
20%
Diniy
 
Diniy
40%
Bilmayman
 
Bilmayman

15-19
29%
Islomiy bayram
 
Islomiy bayram
28%
Dunyoviy
 
Dunyoviy
22%
Diniy
 
Diniy
21%
Bilmayman
 
Bilmayman

20-24
29%
Islomiy bayram
 
Islomiy bayram
36%
Dunyoviy
 
Dunyoviy
16%
Diniy
 
Diniy
19%
Bilmayman
 
Bilmayman

25-30
30%
Islomiy bayram
 
Islomiy bayram
45%
Dunyoviy
 
Dunyoviy
12%
Diniy
 
Diniy
13%
Bilmayman
 
Bilmayman

31-34
23%
Islomiy bayram
 
Islomiy bayram
51%
Dunyoviy
 
Dunyoviy
16%
Diniy
 
Diniy
10%
Bilmayman
 
Bilmayman

35+
27%
Islomiy bayram
 
Islomiy bayram
51%
Dunyoviy
 
Dunyoviy
11%
Diniy
 
Diniy
11%
Bilmayman
 
Bilmayman
28%
Islomiy bayram
 
Islomiy bayram
40%
Dunyoviy
 
Dunyoviy
15%
Diniy
 
Diniy
17%
Bilmayman
 
Bilmayman
MAR 14. 2019
3) Siz Navro’z xalq sayillarida qatnashasizmi? / 3) Будешь ли Ты участвовать в народных гуляниях на Навруз?
1609 berilgan savollardan 1627 ga javob berdilar
Female
58%
Jonim bilan!
 
Jonim bilan!
24%
Xohlardim, lekin vaqt yo’q
 
Xohlardim, lekin vaqt yo’q
19%
Qatnashmayman
 
Qatnashmayman

Male
56%
Jonim bilan!
 
Jonim bilan!
25%
Xohlardim, lekin vaqt yo’q
 
Xohlardim, lekin vaqt yo’q
19%
Qatnashmayman
 
Qatnashmayman
0-14
40%
Jonim bilan!
 
Jonim bilan!
20%
Xohlardim, lekin vaqt yo’q
 
Xohlardim, lekin vaqt yo’q
40%
Qatnashmayman
 
Qatnashmayman

15-19
47%
Jonim bilan!
 
Jonim bilan!
20%
Xohlardim, lekin vaqt yo’q
 
Xohlardim, lekin vaqt yo’q
34%
Qatnashmayman
 
Qatnashmayman

20-24
52%
Jonim bilan!
 
Jonim bilan!
28%
Xohlardim, lekin vaqt yo’q
 
Xohlardim, lekin vaqt yo’q
19%
Qatnashmayman
 
Qatnashmayman

25-30
64%
Jonim bilan!
 
Jonim bilan!
22%
Xohlardim, lekin vaqt yo’q
 
Xohlardim, lekin vaqt yo’q
14%
Qatnashmayman
 
Qatnashmayman

31-34
63%
Jonim bilan!
 
Jonim bilan!
28%
Xohlardim, lekin vaqt yo’q
 
Xohlardim, lekin vaqt yo’q
9%
Qatnashmayman
 
Qatnashmayman

35+
59%
Jonim bilan!
 
Jonim bilan!
28%
Xohlardim, lekin vaqt yo’q
 
Xohlardim, lekin vaqt yo’q
14%
Qatnashmayman
 
Qatnashmayman
56%
Jonim bilan!
 
Jonim bilan!
24%
Xohlardim, lekin vaqt yo’q
 
Xohlardim, lekin vaqt yo’q
20%
Qatnashmayman
 
Qatnashmayman
MAR 14. 2019
4) Navro’zga bag’ishlab sumalak tayyorlaysizlarmi? / 4) Варите ли вы сумаляк в честь Навруза?
1595 berilgan savollardan 1609 ga javob berdilar
Female
33%
Oila/qarindoshlar bilan
 
Oila/qarindoshlar bilan
9%
Qo’shnilar
 
Qo’shnilar
7%
Mahalla
 
Mahalla
19%
Ishda/o’qishda
 
Ishda/o’qishda
4%
Do’stlar bilan
 
Do’stlar bilan
28%
Yo’q
 
Yo’q

Male
37%
Oila/qarindoshlar bilan
 
Oila/qarindoshlar bilan
10%
Qo’shnilar
 
Qo’shnilar
11%
Mahalla
 
Mahalla
12%
Ishda/o’qishda
 
Ishda/o’qishda
5%
Do’stlar bilan
 
Do’stlar bilan
25%
Yo’q
 
Yo’q
0-14
40%
Oila/qarindoshlar bilan
 
Oila/qarindoshlar bilan
0%
Qo’shnilar
 
Qo’shnilar
0%
Mahalla
 
Mahalla
0%
Ishda/o’qishda
 
Ishda/o’qishda
0%
Do’stlar bilan
 
Do’stlar bilan
60%
Yo’q
 
Yo’q

15-19
25%
Oila/qarindoshlar bilan
 
Oila/qarindoshlar bilan
10%
Qo’shnilar
 
Qo’shnilar
8%
Mahalla
 
Mahalla
11%
Ishda/o’qishda
 
Ishda/o’qishda
9%
Do’stlar bilan
 
Do’stlar bilan
38%
Yo’q
 
Yo’q

20-24
36%
Oila/qarindoshlar bilan
 
Oila/qarindoshlar bilan
8%
Qo’shnilar
 
Qo’shnilar
7%
Mahalla
 
Mahalla
12%
Ishda/o’qishda
 
Ishda/o’qishda
7%
Do’stlar bilan
 
Do’stlar bilan
31%
Yo’q
 
Yo’q

25-30
36%
Oila/qarindoshlar bilan
 
Oila/qarindoshlar bilan
11%
Qo’shnilar
 
Qo’shnilar
11%
Mahalla
 
Mahalla
17%
Ishda/o’qishda
 
Ishda/o’qishda
3%
Do’stlar bilan
 
Do’stlar bilan
21%
Yo’q
 
Yo’q

31-34
47%
Oila/qarindoshlar bilan
 
Oila/qarindoshlar bilan
11%
Qo’shnilar
 
Qo’shnilar
8%
Mahalla
 
Mahalla
16%
Ishda/o’qishda
 
Ishda/o’qishda
2%
Do’stlar bilan
 
Do’stlar bilan
17%
Yo’q
 
Yo’q

35+
38%
Oila/qarindoshlar bilan
 
Oila/qarindoshlar bilan
12%
Qo’shnilar
 
Qo’shnilar
11%
Mahalla
 
Mahalla
19%
Ishda/o’qishda
 
Ishda/o’qishda
2%
Do’stlar bilan
 
Do’stlar bilan
18%
Yo’q
 
Yo’q
35%
Oila/qarindoshlar bilan
 
Oila/qarindoshlar bilan
10%
Qo’shnilar
 
Qo’shnilar
9%
Mahalla
 
Mahalla
14%
Ishda/o’qishda
 
Ishda/o’qishda
5%
Do’stlar bilan
 
Do’stlar bilan
27%
Yo’q
 
Yo’q
MAR 14. 2019
5) Navro’z bayrami arafasida an’analarga va urf-odatlarga oilangizda rioya qilishadimi? / 5) Соблюдают ли в Твоей семье традиции и обычаи в канун Навруза (уборка, посещение родственников, готовка специальных блюд и т.п.)?
1577 berilgan savollardan 1595 ga javob berdilar
Female
65%
Ha, mamnuniyat bilan!
 
Ha, mamnuniyat bilan!
11%
Yo’q, bu o’tmish sarqiti
 
Yo’q, bu o’tmish sarqiti
24%
Ba’zida
 
Ba’zida

Male
72%
Ha, mamnuniyat bilan!
 
Ha, mamnuniyat bilan!
9%
Yo’q, bu o’tmish sarqiti
 
Yo’q, bu o’tmish sarqiti
19%
Ba’zida
 
Ba’zida
0-14
60%
Ha, mamnuniyat bilan!
 
Ha, mamnuniyat bilan!
40%
Yo’q, bu o’tmish sarqiti
 
Yo’q, bu o’tmish sarqiti
0%
Ba’zida
 
Ba’zida

15-19
50%
Ha, mamnuniyat bilan!
 
Ha, mamnuniyat bilan!
17%
Yo’q, bu o’tmish sarqiti
 
Yo’q, bu o’tmish sarqiti
33%
Ba’zida
 
Ba’zida

20-24
72%
Ha, mamnuniyat bilan!
 
Ha, mamnuniyat bilan!
12%
Yo’q, bu o’tmish sarqiti
 
Yo’q, bu o’tmish sarqiti
15%
Ba’zida
 
Ba’zida

25-30
77%
Ha, mamnuniyat bilan!
 
Ha, mamnuniyat bilan!
5%
Yo’q, bu o’tmish sarqiti
 
Yo’q, bu o’tmish sarqiti
19%
Ba’zida
 
Ba’zida

31-34
68%
Ha, mamnuniyat bilan!
 
Ha, mamnuniyat bilan!
7%
Yo’q, bu o’tmish sarqiti
 
Yo’q, bu o’tmish sarqiti
25%
Ba’zida
 
Ba’zida

35+
80%
Ha, mamnuniyat bilan!
 
Ha, mamnuniyat bilan!
7%
Yo’q, bu o’tmish sarqiti
 
Yo’q, bu o’tmish sarqiti
14%
Ba’zida
 
Ba’zida
70%
Ha, mamnuniyat bilan!
 
Ha, mamnuniyat bilan!
10%
Yo’q, bu o’tmish sarqiti
 
Yo’q, bu o’tmish sarqiti
21%
Ba’zida
 
Ba’zida
MAR 14. 2019
6) Siz Navro’z bilan bog’liq irimlarga ishonasizmi (sumalakdan “baxtli/omadli tosh”, alanga yoqish, tilak tilash va hokazo)? / 6) Веришь ли Ты в народные суеверия, касающиеся Навруза («счастливый камешек» из сумаляка, разжигать костры и т.д.)?
1567 berilgan savollardan 1577 ga javob berdilar
Female
35%
Ishonaman
 
Ishonaman
38%
Qisman ishonaman
 
Qisman ishonaman
23%
Ishonmayman
 
Ishonmayman
4%
Habarim yo’q ekan
 
Habarim yo’q ekan

Male
27%
Ishonaman
 
Ishonaman
34%
Qisman ishonaman
 
Qisman ishonaman
34%
Ishonmayman
 
Ishonmayman
5%
Habarim yo’q ekan
 
Habarim yo’q ekan
0-14
20%
Ishonaman
 
Ishonaman
40%
Qisman ishonaman
 
Qisman ishonaman
20%
Ishonmayman
 
Ishonmayman
20%
Habarim yo’q ekan
 
Habarim yo’q ekan

15-19
29%
Ishonaman
 
Ishonaman
27%
Qisman ishonaman
 
Qisman ishonaman
37%
Ishonmayman
 
Ishonmayman
7%
Habarim yo’q ekan
 
Habarim yo’q ekan

20-24
28%
Ishonaman
 
Ishonaman
42%
Qisman ishonaman
 
Qisman ishonaman
27%
Ishonmayman
 
Ishonmayman
3%
Habarim yo’q ekan
 
Habarim yo’q ekan

25-30
32%
Ishonaman
 
Ishonaman
38%
Qisman ishonaman
 
Qisman ishonaman
27%
Ishonmayman
 
Ishonmayman
3%
Habarim yo’q ekan
 
Habarim yo’q ekan

31-34
24%
Ishonaman
 
Ishonaman
35%
Qisman ishonaman
 
Qisman ishonaman
33%
Ishonmayman
 
Ishonmayman
7%
Habarim yo’q ekan
 
Habarim yo’q ekan

35+
29%
Ishonaman
 
Ishonaman
35%
Qisman ishonaman
 
Qisman ishonaman
31%
Ishonmayman
 
Ishonmayman
5%
Habarim yo’q ekan
 
Habarim yo’q ekan
30%
Ishonaman
 
Ishonaman
35%
Qisman ishonaman
 
Qisman ishonaman
30%
Ishonmayman
 
Ishonmayman
5%
Habarim yo’q ekan
 
Habarim yo’q ekan
MAR 14. 2019
7) Navro’zda hafa qilganlarni, dushmanlarni kechirish, urushmaslik odat qilinadi. Siz bu odatlarga rioya qilasizmi? / 7) На Навруз принято прощать своих обидчиков, врагов, не ссориться. Следуешь ли Ты этой традиции?
1553 berilgan savollardan 1567 ga javob berdilar
Female
51%
Ha
 
Ha
12%
Yo'q
 
Yo'q
24%
O’ylamaganman
 
O’ylamaganman
13%
Bilmas ekanman
 
Bilmas ekanman

Male
50%
Ha
 
Ha
12%
Yo'q
 
Yo'q
27%
O’ylamaganman
 
O’ylamaganman
11%
Bilmas ekanman
 
Bilmas ekanman
0-14
20%
Ha
 
Ha
20%
Yo'q
 
Yo'q
60%
O’ylamaganman
 
O’ylamaganman
0%
Bilmas ekanman
 
Bilmas ekanman

15-19
42%
Ha
 
Ha
13%
Yo'q
 
Yo'q
29%
O’ylamaganman
 
O’ylamaganman
16%
Bilmas ekanman
 
Bilmas ekanman

20-24
50%
Ha
 
Ha
13%
Yo'q
 
Yo'q
24%
O’ylamaganman
 
O’ylamaganman
13%
Bilmas ekanman
 
Bilmas ekanman

25-30
50%
Ha
 
Ha
14%
Yo'q
 
Yo'q
27%
O’ylamaganman
 
O’ylamaganman
9%
Bilmas ekanman
 
Bilmas ekanman

31-34
54%
Ha
 
Ha
10%
Yo'q
 
Yo'q
23%
O’ylamaganman
 
O’ylamaganman
14%
Bilmas ekanman
 
Bilmas ekanman

35+
60%
Ha
 
Ha
9%
Yo'q
 
Yo'q
23%
O’ylamaganman
 
O’ylamaganman
9%
Bilmas ekanman
 
Bilmas ekanman
50%
Ha
 
Ha
12%
Yo'q
 
Yo'q
25%
O’ylamaganman
 
O’ylamaganman
12%
Bilmas ekanman
 
Bilmas ekanman

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Gender zo’ravonlik sabablari
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar