YOSHLAR / МОЛОДЕЖЬ
Yoshlarni oilaviy munosabatlarni qurishga alohida o'rgatish kerakmi? / Нужно ли отдельно обучать молодых семейным отношениям?
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 8 savollar
30% javoblar ulushi
1675 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 5506 so'raldi
Mar 7. 2019
1) Yoshlarni nikoh va oilaviy munosabatlarga maxsus tayyorlash kerakmi? / 1) Нужно ли специально готовить молодых к браку и семейным отношениям?
Mar 7. 2019
2) Oilaviy munosabatlarga yoshlarni kim tayyorlashi kerak? / 2) Кто должен проводить подготовку молодых к семейным отношениям?
Mar 7. 2019
3) Yoshlarni qachon oilaviy munosabatlarga o’rgatish kerak? / 3) Когда необходимо обучать молодых семейным взаимоотношениям?
Mar 7. 2019
4) Оila va nikoh munosabatlari borasida ta’lim dasturlarini tashkil etish kuchli oila qurishga xizmat qiladimi? / 4) Организация образовательных программ о семье послужит созданию крепкой семьи?
Mar 7. 2019
5) Nikoh va oila munosabatlariga tayyorgarlik o’quv kurslari qanaqa bo’lishi kerak? / 5) Курсы подготовки к браку и семейным отношениям должны быть:
Mar 7. 2019
6) Nikoh va oila munosabatlariga tayyorgarlik o’quv kurslari uchun pul to’lashga tayyormisiz? / 6) Готов/а ли Ты платить за курсы подготовки к браку и семейным отношениям?
Mar 7. 2019
7) Oilaga tayyorgarlik o’quv kurslari qaysi formatda bo’lishi kerak? / 7) Какого формата должны быть курсы подготовки к семье?
Mar 7. 2019
8) Nikoh va oila munosabatlari uchun mashg’ulotlar o’tkazish uchun qaysi vaqt eng qulay? / 8) В какое время лучше проводить курсы по подготовке к браку и к семейным отношениям?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

MAR 7. 2019
1) Yoshlarni nikoh va oilaviy munosabatlarga maxsus tayyorlash kerakmi? / 1) Нужно ли специально готовить молодых к браку и семейным отношениям?
1675 berilgan savollardan 5506 ga javob berdilar
Female
85%
Ha
 
Ha
10%
Yo'q
 
Yo'q
6%
Bilmayman
 
Bilmayman

Male
81%
Ha
 
Ha
13%
Yo'q
 
Yo'q
6%
Bilmayman
 
Bilmayman
0-14
33%
Ha
 
Ha
17%
Yo'q
 
Yo'q
50%
Bilmayman
 
Bilmayman

15-19
75%
Ha
 
Ha
15%
Yo'q
 
Yo'q
10%
Bilmayman
 
Bilmayman

20-24
85%
Ha
 
Ha
10%
Yo'q
 
Yo'q
6%
Bilmayman
 
Bilmayman

25-30
84%
Ha
 
Ha
11%
Yo'q
 
Yo'q
5%
Bilmayman
 
Bilmayman

31-34
86%
Ha
 
Ha
8%
Yo'q
 
Yo'q
6%
Bilmayman
 
Bilmayman

35+
86%
Ha
 
Ha
10%
Yo'q
 
Yo'q
4%
Bilmayman
 
Bilmayman
82%
Ha
 
Ha
12%
Yo'q
 
Yo'q
6%
Bilmayman
 
Bilmayman
MAR 7. 2019
2) Oilaviy munosabatlarga yoshlarni kim tayyorlashi kerak? / 2) Кто должен проводить подготовку молодых к семейным отношениям?
1624 berilgan savollardan 1675 ga javob berdilar
Female
43%
Ota-onalar
 
Ota-onalar
1%
Xola-ammalar
 
Xola-ammalar
44%
Malakali mutaxassislar
 
Malakali mutaxassislar
0%
Mahalla
 
Mahalla
1%
ZAGS
 
ZAGS
8%
O’quv muassasalari
 
O’quv muassasalari
3%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
43%
Ota-onalar
 
Ota-onalar
1%
Xola-ammalar
 
Xola-ammalar
37%
Malakali mutaxassislar
 
Malakali mutaxassislar
1%
Mahalla
 
Mahalla
1%
ZAGS
 
ZAGS
13%
O’quv muassasalari
 
O’quv muassasalari
5%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
67%
Ota-onalar
 
Ota-onalar
0%
Xola-ammalar
 
Xola-ammalar
17%
Malakali mutaxassislar
 
Malakali mutaxassislar
0%
Mahalla
 
Mahalla
0%
ZAGS
 
ZAGS
0%
O’quv muassasalari
 
O’quv muassasalari
17%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
43%
Ota-onalar
 
Ota-onalar
0%
Xola-ammalar
 
Xola-ammalar
40%
Malakali mutaxassislar
 
Malakali mutaxassislar
0%
Mahalla
 
Mahalla
0%
ZAGS
 
ZAGS
8%
O’quv muassasalari
 
O’quv muassasalari
8%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
44%
Ota-onalar
 
Ota-onalar
1%
Xola-ammalar
 
Xola-ammalar
41%
Malakali mutaxassislar
 
Malakali mutaxassislar
0%
Mahalla
 
Mahalla
1%
ZAGS
 
ZAGS
9%
O’quv muassasalari
 
O’quv muassasalari
5%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
45%
Ota-onalar
 
Ota-onalar
1%
Xola-ammalar
 
Xola-ammalar
36%
Malakali mutaxassislar
 
Malakali mutaxassislar
1%
Mahalla
 
Mahalla
2%
ZAGS
 
ZAGS
13%
O’quv muassasalari
 
O’quv muassasalari
3%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
37%
Ota-onalar
 
Ota-onalar
3%
Xola-ammalar
 
Xola-ammalar
39%
Malakali mutaxassislar
 
Malakali mutaxassislar
1%
Mahalla
 
Mahalla
1%
ZAGS
 
ZAGS
15%
O’quv muassasalari
 
O’quv muassasalari
3%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
49%
Ota-onalar
 
Ota-onalar
1%
Xola-ammalar
 
Xola-ammalar
36%
Malakali mutaxassislar
 
Malakali mutaxassislar
1%
Mahalla
 
Mahalla
0%
ZAGS
 
ZAGS
12%
O’quv muassasalari
 
O’quv muassasalari
2%
Bilmadim
 
Bilmadim
44%
Ota-onalar
 
Ota-onalar
1%
Xola-ammalar
 
Xola-ammalar
39%
Malakali mutaxassislar
 
Malakali mutaxassislar
0%
Mahalla
 
Mahalla
1%
ZAGS
 
ZAGS
11%
O’quv muassasalari
 
O’quv muassasalari
4%
Bilmadim
 
Bilmadim
MAR 7. 2019
3) Yoshlarni qachon oilaviy munosabatlarga o’rgatish kerak? / 3) Когда необходимо обучать молодых семейным взаимоотношениям?
1610 berilgan savollardan 1624 ga javob berdilar
Female
45%
Nikohdan oldin
 
Nikohdan oldin
4%
Nikohdan keyin
 
Nikohdan keyin
50%
Nikohdan oldin va keyin
 
Nikohdan oldin va keyin

Male
43%
Nikohdan oldin
 
Nikohdan oldin
4%
Nikohdan keyin
 
Nikohdan keyin
52%
Nikohdan oldin va keyin
 
Nikohdan oldin va keyin
0-14
83%
Nikohdan oldin
 
Nikohdan oldin
0%
Nikohdan keyin
 
Nikohdan keyin
17%
Nikohdan oldin va keyin
 
Nikohdan oldin va keyin

15-19
55%
Nikohdan oldin
 
Nikohdan oldin
5%
Nikohdan keyin
 
Nikohdan keyin
41%
Nikohdan oldin va keyin
 
Nikohdan oldin va keyin

20-24
46%
Nikohdan oldin
 
Nikohdan oldin
5%
Nikohdan keyin
 
Nikohdan keyin
48%
Nikohdan oldin va keyin
 
Nikohdan oldin va keyin

25-30
38%
Nikohdan oldin
 
Nikohdan oldin
4%
Nikohdan keyin
 
Nikohdan keyin
58%
Nikohdan oldin va keyin
 
Nikohdan oldin va keyin

31-34
42%
Nikohdan oldin
 
Nikohdan oldin
2%
Nikohdan keyin
 
Nikohdan keyin
57%
Nikohdan oldin va keyin
 
Nikohdan oldin va keyin

35+
44%
Nikohdan oldin
 
Nikohdan oldin
5%
Nikohdan keyin
 
Nikohdan keyin
51%
Nikohdan oldin va keyin
 
Nikohdan oldin va keyin
44%
Nikohdan oldin
 
Nikohdan oldin
4%
Nikohdan keyin
 
Nikohdan keyin
51%
Nikohdan oldin va keyin
 
Nikohdan oldin va keyin
MAR 7. 2019
4) Оila va nikoh munosabatlari borasida ta’lim dasturlarini tashkil etish kuchli oila qurishga xizmat qiladimi? / 4) Организация образовательных программ о семье послужит созданию крепкой семьи?
1581 berilgan savollardan 1610 ga javob berdilar
Female
43%
Albatta!
 
Albatta!
40%
Bo'lishi mumkin
 
Bo'lishi mumkin
9%
Shubham bor
 
Shubham bor
4%
Yordam bermaydi
 
Yordam bermaydi
4%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
48%
Albatta!
 
Albatta!
35%
Bo'lishi mumkin
 
Bo'lishi mumkin
8%
Shubham bor
 
Shubham bor
6%
Yordam bermaydi
 
Yordam bermaydi
3%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
0%
Albatta!
 
Albatta!
50%
Bo'lishi mumkin
 
Bo'lishi mumkin
33%
Shubham bor
 
Shubham bor
0%
Yordam bermaydi
 
Yordam bermaydi
17%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
29%
Albatta!
 
Albatta!
47%
Bo'lishi mumkin
 
Bo'lishi mumkin
12%
Shubham bor
 
Shubham bor
5%
Yordam bermaydi
 
Yordam bermaydi
7%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
39%
Albatta!
 
Albatta!
43%
Bo'lishi mumkin
 
Bo'lishi mumkin
10%
Shubham bor
 
Shubham bor
4%
Yordam bermaydi
 
Yordam bermaydi
4%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
54%
Albatta!
 
Albatta!
31%
Bo'lishi mumkin
 
Bo'lishi mumkin
8%
Shubham bor
 
Shubham bor
5%
Yordam bermaydi
 
Yordam bermaydi
2%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
57%
Albatta!
 
Albatta!
32%
Bo'lishi mumkin
 
Bo'lishi mumkin
2%
Shubham bor
 
Shubham bor
6%
Yordam bermaydi
 
Yordam bermaydi
3%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
57%
Albatta!
 
Albatta!
29%
Bo'lishi mumkin
 
Bo'lishi mumkin
4%
Shubham bor
 
Shubham bor
7%
Yordam bermaydi
 
Yordam bermaydi
2%
Bilmadim
 
Bilmadim
46%
Albatta!
 
Albatta!
37%
Bo'lishi mumkin
 
Bo'lishi mumkin
9%
Shubham bor
 
Shubham bor
6%
Yordam bermaydi
 
Yordam bermaydi
3%
Bilmadim
 
Bilmadim
MAR 7. 2019
5) Nikoh va oila munosabatlariga tayyorgarlik o’quv kurslari qanaqa bo’lishi kerak? / 5) Курсы подготовки к браку и семейным отношениям должны быть:
1572 berilgan savollardan 1581 ga javob berdilar
Female
45%
Majburiy
 
Majburiy
55%
Ixtiyoriy
 
Ixtiyoriy

Male
42%
Majburiy
 
Majburiy
58%
Ixtiyoriy
 
Ixtiyoriy
0-14
0%
Majburiy
 
Majburiy
100%
Ixtiyoriy
 
Ixtiyoriy

15-19
30%
Majburiy
 
Majburiy
70%
Ixtiyoriy
 
Ixtiyoriy

20-24
38%
Majburiy
 
Majburiy
62%
Ixtiyoriy
 
Ixtiyoriy

25-30
50%
Majburiy
 
Majburiy
50%
Ixtiyoriy
 
Ixtiyoriy

31-34
59%
Majburiy
 
Majburiy
41%
Ixtiyoriy
 
Ixtiyoriy

35+
53%
Majburiy
 
Majburiy
47%
Ixtiyoriy
 
Ixtiyoriy
43%
Majburiy
 
Majburiy
57%
Ixtiyoriy
 
Ixtiyoriy
MAR 7. 2019
6) Nikoh va oila munosabatlariga tayyorgarlik o’quv kurslari uchun pul to’lashga tayyormisiz? / 6) Готов/а ли Ты платить за курсы подготовки к браку и семейным отношениям?
1564 berilgan savollardan 1572 ga javob berdilar
Female
42%
Ha
 
Ha
32%
Yo'q
 
Yo'q
26%
Bilmayman
 
Bilmayman

Male
40%
Ha
 
Ha
44%
Yo'q
 
Yo'q
16%
Bilmayman
 
Bilmayman
0-14
0%
Ha
 
Ha
50%
Yo'q
 
Yo'q
50%
Bilmayman
 
Bilmayman

15-19
27%
Ha
 
Ha
39%
Yo'q
 
Yo'q
33%
Bilmayman
 
Bilmayman

20-24
42%
Ha
 
Ha
39%
Yo'q
 
Yo'q
19%
Bilmayman
 
Bilmayman

25-30
42%
Ha
 
Ha
42%
Yo'q
 
Yo'q
16%
Bilmayman
 
Bilmayman

31-34
47%
Ha
 
Ha
36%
Yo'q
 
Yo'q
17%
Bilmayman
 
Bilmayman

35+
49%
Ha
 
Ha
40%
Yo'q
 
Yo'q
12%
Bilmayman
 
Bilmayman
40%
Ha
 
Ha
40%
Yo'q
 
Yo'q
20%
Bilmayman
 
Bilmayman
MAR 7. 2019
7) Oilaga tayyorgarlik o’quv kurslari qaysi formatda bo’lishi kerak? / 7) Какого формата должны быть курсы подготовки к семье?
1546 berilgan savollardan 1564 ga javob berdilar
Female
7%
Onlayn
 
Onlayn
11%
Leksiya/seminar
 
Leksiya/seminar
3%
Broshura/kitoblar
 
Broshura/kitoblar
1%
Axborot tarqatma
 
Axborot tarqatma
53%
Mutaxassislar bilan suhbat
 
Mutaxassislar bilan suhbat
19%
Amaliy mashg’ulot
 
Amaliy mashg’ulot
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
11%
Onlayn
 
Onlayn
13%
Leksiya/seminar
 
Leksiya/seminar
5%
Broshura/kitoblar
 
Broshura/kitoblar
3%
Axborot tarqatma
 
Axborot tarqatma
45%
Mutaxassislar bilan suhbat
 
Mutaxassislar bilan suhbat
15%
Amaliy mashg’ulot
 
Amaliy mashg’ulot
9%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
0%
Onlayn
 
Onlayn
67%
Leksiya/seminar
 
Leksiya/seminar
0%
Broshura/kitoblar
 
Broshura/kitoblar
0%
Axborot tarqatma
 
Axborot tarqatma
0%
Mutaxassislar bilan suhbat
 
Mutaxassislar bilan suhbat
0%
Amaliy mashg’ulot
 
Amaliy mashg’ulot
33%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
10%
Onlayn
 
Onlayn
18%
Leksiya/seminar
 
Leksiya/seminar
3%
Broshura/kitoblar
 
Broshura/kitoblar
4%
Axborot tarqatma
 
Axborot tarqatma
42%
Mutaxassislar bilan suhbat
 
Mutaxassislar bilan suhbat
16%
Amaliy mashg’ulot
 
Amaliy mashg’ulot
7%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
10%
Onlayn
 
Onlayn
13%
Leksiya/seminar
 
Leksiya/seminar
4%
Broshura/kitoblar
 
Broshura/kitoblar
2%
Axborot tarqatma
 
Axborot tarqatma
51%
Mutaxassislar bilan suhbat
 
Mutaxassislar bilan suhbat
14%
Amaliy mashg’ulot
 
Amaliy mashg’ulot
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
9%
Onlayn
 
Onlayn
11%
Leksiya/seminar
 
Leksiya/seminar
4%
Broshura/kitoblar
 
Broshura/kitoblar
2%
Axborot tarqatma
 
Axborot tarqatma
49%
Mutaxassislar bilan suhbat
 
Mutaxassislar bilan suhbat
18%
Amaliy mashg’ulot
 
Amaliy mashg’ulot
8%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
12%
Onlayn
 
Onlayn
8%
Leksiya/seminar
 
Leksiya/seminar
3%
Broshura/kitoblar
 
Broshura/kitoblar
1%
Axborot tarqatma
 
Axborot tarqatma
47%
Mutaxassislar bilan suhbat
 
Mutaxassislar bilan suhbat
22%
Amaliy mashg’ulot
 
Amaliy mashg’ulot
8%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
9%
Onlayn
 
Onlayn
9%
Leksiya/seminar
 
Leksiya/seminar
3%
Broshura/kitoblar
 
Broshura/kitoblar
1%
Axborot tarqatma
 
Axborot tarqatma
50%
Mutaxassislar bilan suhbat
 
Mutaxassislar bilan suhbat
21%
Amaliy mashg’ulot
 
Amaliy mashg’ulot
6%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
10%
Onlayn
 
Onlayn
12%
Leksiya/seminar
 
Leksiya/seminar
4%
Broshura/kitoblar
 
Broshura/kitoblar
2%
Axborot tarqatma
 
Axborot tarqatma
48%
Mutaxassislar bilan suhbat
 
Mutaxassislar bilan suhbat
17%
Amaliy mashg’ulot
 
Amaliy mashg’ulot
8%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
MAR 7. 2019
8) Nikoh va oila munosabatlari uchun mashg’ulotlar o’tkazish uchun qaysi vaqt eng qulay? / 8) В какое время лучше проводить курсы по подготовке к браку и к семейным отношениям?
1497 berilgan savollardan 1513 ga javob berdilar
Female
21%
Ish kuni - kunduzi
 
Ish kuni - kunduzi
16%
Ish kuni - kechqurun
 
Ish kuni - kechqurun
36%
Dam olish kuni - kunduzi
 
Dam olish kuni - kunduzi
9%
Dam olish kuni - kechqurun
 
Dam olish kuni - kechqurun
18%
Bilmadim
 
Bilmadim

Male
23%
Ish kuni - kunduzi
 
Ish kuni - kunduzi
13%
Ish kuni - kechqurun
 
Ish kuni - kechqurun
35%
Dam olish kuni - kunduzi
 
Dam olish kuni - kunduzi
10%
Dam olish kuni - kechqurun
 
Dam olish kuni - kechqurun
19%
Bilmadim
 
Bilmadim
0-14
17%
Ish kuni - kunduzi
 
Ish kuni - kunduzi
0%
Ish kuni - kechqurun
 
Ish kuni - kechqurun
67%
Dam olish kuni - kunduzi
 
Dam olish kuni - kunduzi
17%
Dam olish kuni - kechqurun
 
Dam olish kuni - kechqurun
0%
Bilmadim
 
Bilmadim

15-19
14%
Ish kuni - kunduzi
 
Ish kuni - kunduzi
15%
Ish kuni - kechqurun
 
Ish kuni - kechqurun
29%
Dam olish kuni - kunduzi
 
Dam olish kuni - kunduzi
11%
Dam olish kuni - kechqurun
 
Dam olish kuni - kechqurun
30%
Bilmadim
 
Bilmadim

20-24
15%
Ish kuni - kunduzi
 
Ish kuni - kunduzi
17%
Ish kuni - kechqurun
 
Ish kuni - kechqurun
38%
Dam olish kuni - kunduzi
 
Dam olish kuni - kunduzi
9%
Dam olish kuni - kechqurun
 
Dam olish kuni - kechqurun
21%
Bilmadim
 
Bilmadim

25-30
21%
Ish kuni - kunduzi
 
Ish kuni - kunduzi
15%
Ish kuni - kechqurun
 
Ish kuni - kechqurun
36%
Dam olish kuni - kunduzi
 
Dam olish kuni - kunduzi
11%
Dam olish kuni - kechqurun
 
Dam olish kuni - kechqurun
15%
Bilmadim
 
Bilmadim

31-34
38%
Ish kuni - kunduzi
 
Ish kuni - kunduzi
9%
Ish kuni - kechqurun
 
Ish kuni - kechqurun
33%
Dam olish kuni - kunduzi
 
Dam olish kuni - kunduzi
8%
Dam olish kuni - kechqurun
 
Dam olish kuni - kechqurun
12%
Bilmadim
 
Bilmadim

35+
35%
Ish kuni - kunduzi
 
Ish kuni - kunduzi
12%
Ish kuni - kechqurun
 
Ish kuni - kechqurun
34%
Dam olish kuni - kunduzi
 
Dam olish kuni - kunduzi
5%
Dam olish kuni - kechqurun
 
Dam olish kuni - kechqurun
15%
Bilmadim
 
Bilmadim
22%
Ish kuni - kunduzi
 
Ish kuni - kunduzi
14%
Ish kuni - kechqurun
 
Ish kuni - kechqurun
35%
Dam olish kuni - kunduzi
 
Dam olish kuni - kunduzi
10%
Dam olish kuni - kechqurun
 
Dam olish kuni - kechqurun
19%
Bilmadim
 
Bilmadim

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Правительство намерено использовать Ю-Репорт для диалога с молодёжью
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar